fbpx
Wikipedia

Ð

Latinske bogstaver
Det danske alfabet
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
Andre europæiske bogstaver
Àà · Áá · Ââ · Ää · Ãã · Āā · Ąą · Ăă · Ǎǎ · Çç · Ĉĉ · Čč · Ćć · Ch · Ðð · Ðđ · Ďď · DZdz · Dždž · Èè · Éé · Êê · Ëë · Ęę · Ēē · Ĕĕ · Ėė · Ěě · Ĝĝ · Ğğ · Ġġ · Ģģ · Ǧǧ · Ĥĥ · Ħħ · Ìì · Íí · Îî · Ïï · Įį · İı · Ĩĩ · Īī · Ĭĭ · Ĵĵ · Ķķ · Ǩǩ · Ĺĺ · Ļļ · Ľľ · Ŀŀ · Łł · Ńń · Ņņ · Ññ · Ňň · Òò · Óó · Ôô · Öö · Õõ · Őő · Ǫǫ · Ōō · Ŏŏ · Ơơ · Ŕŕ · Ŗŗ · Řř · Śś · Ŝŝ · Şş · Șș · Šš · ẞß · Ťť · Ŧŧ · Ţţ · Țț · Þþ · Ùù · Úú · Ûû · Üü · Ũũ · Ūū · Ŭŭ · Ųų · Ůů · Űű · Ƿƿ · Ȝȝ · Ưư · Ŵŵ · Ýý · Ŷŷ · Ÿÿ · Źź · Žž · Żż
Se også: Det græske alfabet, Tegnsætning


Ð (majuskel), ð (minuskel) er et bogstav, der ikke kendes fra dansk, men bruges i visse fremmede person- og stednavne. Bogstavet bruges på vestoldnordisk (norrønt) og oldengelsk (angelsaksisk) samt i nutiden på islandsk () og færøsk (edd) samt på samisk.

  • På islandsk er det et "blødt" d som det engelske th i father og det danske d i fader (den danske lyd er dog en approksimant, hvor den engelske og islandske er en spirant, dvs. udtales med friktion). Det samme er tilfældet på samisk.
  • På færøsk er det – ligesom g mellem vokaler – stumt, men opretholdes i skriften af etymologiske grunde. I de vokalsammenstød, der sproghistorisk er opstået ved bortfald af ð og g her, forekommer til gengæld glidelydene /j/ og /v/ henholdsvis foran vokalerne i og u (dog /j/ og /w/ hvis den foregående vokal er henholdsvis i og u), f.eks. maður, "mand" = /ˈmæavur/; faðir, "fader" = /ˈfæajir/; veður, "vejr" = /ˈve:vur/; vegur, "vej" = /ˈve:vur/; suður, "syd" = /ˈsu:wur/. Glidelydende optræder imidlertid i alle vokalsammenstød, f.eks. også bláur, "blå" = /ˈblåavur/, hvorimod bogstavet kun sættes etymologisk, altså hvor der på islandsk og norrønt står ð og g. Skønt ð og g således ofte forekommer, hvor udtalen har /v/, /w/ og /j/ mellem vokaler, er disse lyde altså ikke en "udtale" af ð og g.
  • Tegnet ð (minuskel) er almindeligt i lydskrift, både i den danske Dania og i den internationale IPA. I Dania betegner den netop det danske "bløde" d, dvs. en stemt laminal approksimant; i IPA betegner det den ovennævnte stemte laminale spirant.
  • Et lignende bogstav er det serbo-kroatiske bogstav Đ (majuskel), đ (minuskel) (i det kyrilliske alfabet skrevet ђ). Det har imidlertid intet at gøre med ð, men udtales omtrent som dj i dansk djærv.

Tegnet er egentlig opstået i oldengelsk, hvor det er almindeligt i tekster. Det er dannet ved at gennemstrege et d (hvis øverste streg skrånede ind over bogstavet i den skriftform, der blev benyttet på det tidspunkt).


se også Ɖ (afrikansk d)


Ð
sprog, overvåg, rediger, latinske, bogstaverdet, danske, alfabetaa, Ææ, Øø, Ååandre, europæiske, bogstaverÀà, Áá, Ââ, Ää, Ãã, Āā, Ąą, Ăă, Ǎǎ, çç, Ĉĉ, Čč, Ćć, Ďď, DZdz, Dždž, Èè, Éé, Êê, Ëë, Ęę, Ēē, Ĕĕ, Ėė, Ěě, Ĝĝ, ğğ, Ġġ, Ģģ, Ǧǧ, Ĥĥ, Ħħ, Ìì, Íí, Îî, Ïï, Įį, Ĩĩ, Īī. D Sprog Overvag Rediger Latinske bogstaverDet danske alfabetAa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz AEae Oo AaAndre europaeiske bogstaverAa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Ăă Ǎǎ Cc Ĉĉ Cc Cc Ch Dd Dđ Dd DZdz Dždž Ee Ee Ee Ee ee Ee Ĕĕ Ėe Ee Ĝĝ Gg Ġġ Gg Ǧǧ Ĥĥ Ħħ Ii Ii Ii Ii Įį Ii Ĩĩ ii Ĭĭ Ĵĵ kk Ǩǩ Ĺĺ Ll Ľľ Ŀŀ Ll Nn Nn Nn Nn Oo oo Oo Oo Oo Oo Ǫǫ Ōō Ŏŏ Ơơ Ŕŕ Ŗŗ Rr Ss Ŝŝ Ss Șș Ss ẞss Tt Ŧŧ Ţţ Țț THth Uu Uu Uu Uu Ũũ uu Ŭŭ Ųu Uu Uu Ƿƿ Ȝȝ Ưư Ŵŵ Yy Ŷŷ Ÿy Zz Zz ZzSe ogsa Det graeske alfabet Tegnsaetning D majuskel d minuskel er et bogstav der ikke kendes fra dansk men bruges i visse fremmede person og stednavne Bogstavet bruges pa vestoldnordisk norront og oldengelsk angelsaksisk samt i nutiden pa islandsk ed og faerosk edd samt pa samisk Pa islandsk er det et blodt d som det engelske th i father og det danske d i fader den danske lyd er dog en approksimant hvor den engelske og islandske er en spirant dvs udtales med friktion Det samme er tilfaeldet pa samisk Pa faerosk er det ligesom g mellem vokaler stumt men opretholdes i skriften af etymologiske grunde I de vokalsammenstod der sproghistorisk er opstaet ved bortfald af d og g her forekommer til gengaeld glidelydene j og v henholdsvis foran vokalerne i og u dog j og w hvis den foregaende vokal er henholdsvis i og u f eks madur mand ˈmaeavur fadir fader ˈfaeajir vedur vejr ˈve vur vegur vej ˈve vur sudur syd ˈsu wur Glidelydende optraeder imidlertid i alle vokalsammenstod f eks ogsa blaur bla ˈblaavur hvorimod bogstavet kun saettes etymologisk altsa hvor der pa islandsk og norront star d og g Skont d og g saledes ofte forekommer hvor udtalen har v w og j mellem vokaler er disse lyde altsa ikke en udtale af d og g Tegnet d minuskel er almindeligt i lydskrift bade i den danske Dania og i den internationale IPA I Dania betegner den netop det danske blode d dvs en stemt laminal approksimant i IPA betegner det den ovennaevnte stemte laminale spirant Et lignende bogstav er det serbo kroatiske bogstav Đ majuskel đ minuskel i det kyrilliske alfabet skrevet ђ Det har imidlertid intet at gore med d men udtales omtrent som dj i dansk djaerv Tegnet er egentlig opstaet i oldengelsk hvor det er almindeligt i tekster Det er dannet ved at gennemstrege et d hvis overste streg skranede ind over bogstavet i den skriftform der blev benyttet pa det tidspunkt se ogsa Ɖ afrikansk d Hurtigindeks over artikler i WikipediaVis alle artikler der begynder med DUdvaelg artikler efter de to forste bogstaver Da Db Dc Dd De Df Dg Dh Di Dj Dk Dl Dm Dn Do Dp Dq Dr Ds Dt Du Dv Dw Dx Dy Dz Dae Do DaHentet fra https da wikipedia org w index php title D amp oldid 10098343, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.
Hurtigindeks over artikler i Wikipedia
Vis alle artikler, der begynder medÐ
Udvælg artikler efter de to første bogstaver:

ÐaÐbÐcÐdÐeÐfÐgÐhÐiÐjÐkÐlÐmÐnÐoÐpÐqÐrÐsÐtÐuÐvÐwÐxÐyÐzÐæÐøÐå