fbpx
Wikipedia

Meter

En meter (symbol m) er et mål for længde og en grundlæggende SI-enhed. En meter svarer til længden af den strækning lyset tilbagelægger i vakuum, i løbet af tidsrummet 1/299.792.458 sekund (altså cirka 0,0000000033564 sekund).

Af de 16 metersten af marmor, der blev opsat rundt omkring i Paris i 1796 og 1797, er dette den eneste, der fortsat er på sin oprindelige plads, ved Rue de Vaugirard 36 over for Luxembourghaven.

Metersystemet blev indført i Danmark ved lov den 4. maj 1907 med gradvis ikrafttræden mellem 1910 og 1916. Hundredeåret for dette blev fejret den 1. april 2012. Ordet meter kommer fra det franske ord mètre, som kommer af det græske metron (μέτρον), der betyder "mål".

Indholdsfortegnelse

Meteren er siden 20. maj 2019 blevet defineret, ved at lade den faste numeriske værdi af lysets hastighed i vakuum, c, være lig med 299.792.458, når den er udtrykt i enheden m/s, hvor sekundet er defineret ved overgangsfrekvensen for cæsium Δ𝝂𝐂𝐬. Denne definition betyder ligesom den tidligere definition fra 1983, at "meteren er længden af den strækning lyset tilbagelægger i vakuum i løbet af 1/299.792.458 sekund".

Tidligere definitioner

Meteren blev første gang defineret af Det Franske Videnskabsakademi i 1791 som en ti-milliontedel (1/10.000.000) af afstanden fra jordens geografiske ækvator til nordpolen gennem Paris. Der blev i 1799 fremstillet en platin-stang som prototype for meteren. For at udbrede kendskabet til meteren som nyt længdemål, opsattes 16 marmorblokke forskellige steder i Paris, hvor længden af en meter var indgraveret.

I 1875 blev meterkonventionen etableret og det dannede et globalt ensartet system som senere udviklede sig til SI-enheder. I 1889 blev den oprindelige platinstang erstattet af en stang med to indgraverede mærker. Stangen var af en legering bestående af 90% platin og 10% iridium, for at gøre den mere holdbar.

I perioden fra 1960 til 1983 blev meteren defineret som 1.650.763,73 gange bølgelængden af den stråling, der udsendes fra krypton-86 ved overgangen mellem to energitilstande. Det betød at meteren blev defineret 50 gange mere nøjagtigt i forhold til den gamle metode med platinmeteren.

I 1983 blev en meter defineret som længden af den vej lys tilbagelægger i det tomme rum i løbet af tiden 1/299.792.458 sekund.

Længde

Meteren danner grundlag for en lang række andre måleenheder.

Med de sædvanlige SI-præfikser dannes bl.a.

 • nanometer (symbol: nm) – 1/1.000.000.000 meter
 • mikrometer (symbol: µm) – 1/1.000.000 meter (indtil 1960 alternativt betegnet som mikron og noteret µ (my), i daglig tale også kaldet my-meter).
 • millimeter (symbol: mm) – 1/1.000 meter
 • centimeter (symbol: cm) – 1/100 meter
 • decimeter (symbol: dm) – 1/10 meter
 • kilometer (symbol: km) – 1.000 meter

Her ses en tabel over præfikser. De hyppigst anvendte er markeret med fed skrift:

Mindre end én meter Større end én meter
Faktor Navn Symbol Faktor Navn Symbol
10-1 decimeter dm 101 dekameter dam
10-2 centimeter cm 10² hektometer hm
10-3 millimeter mm 103 kilometer km
10-6 mikrometer µm 106 megameter Mm
10-9 nanometer nm 109 gigameter Gm
10-12 pikometer pm 1012 terameter Tm
10-15 femtometer fm 1015 petameter Pm
10-18 attometer am 1018 exameter Em
10-21 zeptometer zm 1021 zettameter Zm
10-24 yoctometer ym 1024 yottameter Ym

Serien suppleres af den tilladte enhed ångstrøm (10-10 m), der svarer nogenlunde til diameteren af et hydrogenatom.

Areal

En kvadratmeter (symbol: m²) svarer til arealet af et kvadrat med en sidelængde på en meter. På tilsvarende vis kan afledes kvadratcentimeter (symbol: cm²), et kvadrat med sidelængde på en centimeter (dvs. 1/10.000 m²), kvadratkilometer (symbol: km², 1 million m²) og så videre.

Volumen

En kubikmeter (symbol m³) svarer til volumenet af en kubus (terning) med en sidelængde på én meter. På tilsvarende vis kan afledes kubikdecimeter (symbol: dm³, 1/1000 m³, svarende til én liter), kubikcentimeter (symbol: cm³, 1/1.000.000 m³, svarende til én milliliter) osv.


Meter enheder, udtrykket i ikke-SI enheder Ikke-SI enheder udtrykket i meter enheder
1 meter {\displaystyle \approx } 1,0936 yard 1 yard = 0,9144 meter
1 meter {\displaystyle \approx } 39,370 engelske tommer 1 engelsk tommer = 0,0254 meter
1 centimeter {\displaystyle \approx } 0,39370 engelske tommer 1 engelsk tommer = 2,54 centimeter
1 millimeter {\displaystyle \approx } 0,039370 engelske tommer 1 engelsk tommer = 25,4 millimeter
1 meter = 1 10 10 {\displaystyle 1\cdot 10^{10}} ångstrøm 1 ångstrøm = 1 10 10 {\displaystyle 1\cdot 10^{-10}} meter
1 nanometer = 10 ångstrøm 1 ångstrøm = 100 picometer

" {\displaystyle \approx } " betyder "er circa lig med"

"=" betyder "lige ved definition" eller " er præcist lige med"

En meter er præcist ækvivalent til 5000 127 {\displaystyle {\tfrac {5000}{127}}} engelske tommer og til 1250 1143 {\displaystyle {\tfrac {1250}{1143}}} yard.

 1. i Salmonsens Konversationsleksikon (2. udgave, 1924), forfattet af H. J. Nielsen
 2. tv2.dk, . 1. apr. 2012.
 3. Bureau International des Poids et Mesures (20. maj 2019). , side 1.
 4. Bureau International des Poids et Mesures (2019). 9. udgave, side 131. Citat: "The metre, symbol m, is the SI unit of length. It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum c to be 299 792 458 when expressed in the unit m s−1, where the second is defined in terms of the caesium frequency Δ𝝂𝐂𝐬."
 5. Simon Winchester (18. dec. 2018) på wired.com
 6. Paul Murdin (2009) , side 163. Springer. ISBN 978-0-387-75534-2
 7. . National Institute of Standards and Technology (NIST). Hentet 9. sept. 2019
 8. Harald Simonsen (1999) . Dansk Institut for Fundamental Metrologi.

Meter
meter, længde, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, meter, symbol, mål, længde, grundlæggende, enhed, meter, svarer, længden, strækning, lyset, tilbagelægger, vakuum, løbet, tidsrummet, sekund, altså, cirka, 0000000033564, sekund, metersten, marmor, blev, ops. Meter SI laengde Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Mm En meter symbol m er et mal for laengde og en grundlaeggende SI enhed En meter svarer til laengden af den straekning lyset tilbagelaegger i vakuum i lobet af tidsrummet 1 299 792 458 sekund altsa cirka 0 0000000033564 sekund Af de 16 metersten af marmor der blev opsat rundt omkring i Paris i 1796 og 1797 er dette den eneste der fortsat er pa sin oprindelige plads ved Rue de Vaugirard 36 over for Luxembourghaven Metersystemet blev indfort i Danmark ved lov den 4 maj 1907 med gradvis ikrafttraeden mellem 1910 og 1916 1 Hundredearet for dette blev fejret den 1 april 2012 2 Ordet meter kommer fra det franske ord metre som kommer af det graeske metron metron der betyder mal Indholdsfortegnelse 1 Definitioner 1 1 Tidligere definitioner 2 Afledte enheder 2 1 Laengde 2 2 Areal 2 3 Volumen 3 Tilsvarende laengder i andre enheder 4 Kilder 5 Eksterne henvisningerDefinitioner RedigerMeteren er siden 20 maj 2019 blevet defineret ved at lade den faste numeriske vaerdi af lysets hastighed i vakuum c vaere lig med 299 792 458 nar den er udtrykt i enheden m s hvor sekundet er defineret ved overgangsfrekvensen for caesium D𝝂𝐂𝐬 Denne definition betyder ligesom den tidligere definition fra 1983 at meteren er laengden af den straekning lyset tilbagelaegger i vakuum i lobet af 1 299 792 458 sekund 3 4 Tidligere definitioner Rediger Meteren blev forste gang defineret af Det Franske Videnskabsakademi i 1791 som en ti milliontedel 1 10 000 000 af afstanden fra jordens geografiske aekvator til nordpolen gennem Paris Der blev i 1799 fremstillet en platin stang som prototype for meteren 5 For at udbrede kendskabet til meteren som nyt laengdemal opsattes 16 marmorblokke forskellige steder i Paris hvor laengden af en meter var indgraveret 6 I 1875 blev meterkonventionen etableret og det dannede et globalt ensartet system som senere udviklede sig til SI enheder I 1889 blev den oprindelige platinstang erstattet af en stang med to indgraverede maerker Stangen var af en legering bestaende af 90 platin og 10 iridium for at gore den mere holdbar 7 I perioden fra 1960 til 1983 blev meteren defineret som 1 650 763 73 gange bolgelaengden af den straling der udsendes fra krypton 86 ved overgangen mellem to energitilstande Det betod at meteren blev defineret 50 gange mere nojagtigt i forhold til den gamle metode med platinmeteren 8 I 1983 blev en meter defineret som laengden af den vej lys tilbagelaegger i det tomme rum i lobet af tiden 1 299 792 458 sekund Afledte enheder RedigerLaengde Rediger Meteren danner grundlag for en lang raekke andre maleenheder Med de saedvanlige SI praefikser dannes bl a nanometer symbol nm 1 1 000 000 000 meter mikrometer symbol µm 1 1 000 000 meter indtil 1960 alternativt betegnet som mikron og noteret µ my i daglig tale ogsa kaldet my meter millimeter symbol mm 1 1 000 meter centimeter symbol cm 1 100 meter decimeter symbol dm 1 10 meter kilometer symbol km 1 000 meter Her ses en tabel over praefikser De hyppigst anvendte er markeret med fed skrift Mindre end en meter Storre end en meterFaktor Navn Symbol Faktor Navn Symbol10 1 decimeter dm 101 dekameter dam10 2 centimeter cm 10 hektometer hm10 3 millimeter mm 103 kilometer km10 6 mikrometer µm 106 megameter Mm10 9 nanometer nm 109 gigameter Gm10 12 pikometer pm 1012 terameter Tm10 15 femtometer fm 1015 petameter Pm10 18 attometer am 1018 exameter Em10 21 zeptometer zm 1021 zettameter Zm10 24 yoctometer ym 1024 yottameter Ym Serien suppleres af den tilladte enhed angstrom 10 10 m der svarer nogenlunde til diameteren af et hydrogenatom Areal Rediger En kvadratmeter symbol m svarer til arealet af et kvadrat med en sidelaengde pa en meter Pa tilsvarende vis kan afledes kvadratcentimeter symbol cm et kvadrat med sidelaengde pa en centimeter dvs 1 10 000 m kvadratkilometer symbol km 1 million m og sa videre Volumen Rediger En kubikmeter symbol m svarer til volumenet af en kubus terning med en sidelaengde pa en meter Pa tilsvarende vis kan afledes kubikdecimeter symbol dm 1 1000 m svarende til en liter kubikcentimeter symbol cm 1 1 000 000 m svarende til en milliliter osv Tilsvarende laengder i andre enheder RedigerMeter enheder udtrykket i ikke SI enheder Ikke SI enheder udtrykket i meter enheder1 meter displaystyle approx 1 0936 yard 1 yard 0 9144 meter1 meter displaystyle approx 39 370 engelske tommer 1 engelsk tommer 0 0254 meter1 centimeter displaystyle approx 0 39370 engelske tommer 1 engelsk tommer 2 54 centimeter1 millimeter displaystyle approx 0 039370 engelske tommer 1 engelsk tommer 25 4 millimeter1 meter 1 10 10 displaystyle 1 cdot 10 10 angstrom 1 angstrom 1 10 10 displaystyle 1 cdot 10 10 meter1 nanometer 10 angstrom 1 angstrom 100 picometer displaystyle approx betyder er circa lig med betyder lige ved definition eller er praecist lige med En meter er praecist aekvivalent til 5000 127 displaystyle tfrac 5000 127 engelske tommer og til 1250 1143 displaystyle tfrac 1250 1143 yard Kilder Rediger metrisk Maal i Salmonsens Konversationsleksikon 2 udgave 1924 forfattet af H J Nielsen tv2 dk Meteren fejrer 100 ars jubilaeum 1 apr 2012 Bureau International des Poids et Mesures 20 maj 2019 Mise en pratique for the definition of the metre in the SI side 1 Bureau International des Poids et Mesures 2019 The International System of Units SI 9 udgave side 131 Citat The metre symbol m is the SI unit of length It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum c to be 299 792 458 when expressed in the unit m s 1 where the second is defined in terms of the caesium frequency D𝝂𝐂𝐬 Simon Winchester 18 dec 2018 Galileo Krypton and How the True and Accurate Meter Came to Be pa wired com Paul Murdin 2009 Full Meridian of Glory Perilous Adventures in the Competition to Measure the Earth side 163 Springer ISBN 978 0 387 75534 2 SI Redefinition Meter National Institute of Standards and Technology NIST Hentet 9 sept 2019 Harald Simonsen 1999 Realisering af meteren ved frekvensstabile lasere Dansk Institut for Fundamental Metrologi Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til MeterHentet fra https da wikipedia org w index php title Meter amp oldid 10776338, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.