fbpx
Wikipedia

Absolut størrelsesklasse

Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Absolut størrelsesklasse (på engelsk: absolut magnitude) er i astronomien et mål for, hvor meget lys et astronomisk objekt (stjerne, galakse, stjernetåge, osv.) udsender. Absolut størrelsesklasse betegnes med symbolet M.

Hvis størrelsesklassen er bestemt fotometrisk ud fra et bestemt filter, kan den angives med dette også. Således hedder f.eks. den absolutte størrelsesklasse bestemt med V-filter (det "visuelle" (505 nm til 595 nm filter)) Mv, og en måling af al den elektromagnetiske stråling objektet udsender, kaldes bolometrisk størrelsesklasse (Mbol).

Den tilsyneladende størrelsesklasse er et mål for, hvor meget lys vi modtager på Jorden fra et astronomisk objekt, men da dette stærkt afhænger af afstanden til det astronomiske objekt, er det altså ikke et mål for det astronomiske objekts lysudsendelse. Det er den absolutte størrelsesklasse derimod, som er et mål, der er oprettet for at give astronomerne et redskab til at sammenligne astronomiske objekters lysstyrker.

Den absolutte størrelsesklasse er ikke afstandsbestemt, idet den benytter standardafstanden 10 pc (parsec) (ca. 32 lysår). Man kan derfor ikke måle den absolutte størrelsesklasse, men man måler derimod den tilsyneladende størrelsesklasse og korrigerer for afstanden vha. det såkaldte afstandsmodul:

M = m 5 log ( r ) + 5 {\displaystyle M=m-5\cdot \log(r)+5} .

Dette kræver selvfølgelig, at man kender afstanden til det astronomiske objekt i forvejen. Hvis det er denne, man ønsker at finde ud fra de to størrelsesklasser, kan man nemt indse, at formlen bliver:

r = 10 ( m M + 5 ) / 5 {\displaystyle r=10^{(m-M+5)/5}}

Afstanden r i denne ligning har enheden parsec.

Den absolutte størrelsesklasse er som sådan ikke nogen enhed, men betegnes med talværdien enten med et foranstillet, midtstillet og opløftet, eller et efterstillet og opløftet M (eksempler: Mv 4,32; 4M32; 4,32M). Et m betegner den tilsyneladende størrelsesklasse. Et væsentligt aspekt af størrelsesklasseskalaen er, at den er omvendt, således at de laveste værdier svarer til de højeste lysstyrker. Værdierne kan sagtens være negative.

For at forstå den absolutte størrelsesklasse skal man forestille sig, at man har et astronomisk objekt, for hvilken man kender den mængde lys, man modtager. Man "flytter" det astronomiske objekt til en afstand af 10 pc fra Jorden og måler den nu modtagne lysmængde.

Hvis det astronomiske objekt var tættere på Jorden end de 10 pc, inden den blev rykket, modtager vi altså mindre lys fra den, hvilket svarer til at den absolutte størrelsesklasse er større end den tilsyneladende (da skalaerne jo er "omvendte").

Var det astronomiske objekt længere væk, inden den blev rykket, svarer det til, at vi nu modtager mere lys og dermed er den absolutte størrelsesklasse mindre end den tilsyneladende.

Hvis man foretog dette trick med alle det synlige univers' astronomiske objekter, ville det oftest forekomme, at talangivelsen for den absolutte størrelsesklasse er mindre end den tilsyneladende størrelseklasse, simpelthen fordi hovedparten af alle Universets astronomisk objekter befinder sig mere end 10 pc væk og fordi de klareste objekter angives med negative tal. Eksempel: Et objekt i størrelsesklasse -2,5 afgiver 100 gange så meget lys som et objekt i størrelsesklasse +2,5.

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Absolut størrelsesklasse
absolut, størrelsesklasse, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, absolute, magnitude, denne, artikel, bør, gennemlæses, person, fagkendskab, sikre, faglige, korrekthed, engelsk, absolut, magnitude, astronomien, mål, hvor, meget, astronomisk, objekt, stjerne, g. Absolut storrelsesklasse Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Absolute magnitude Denne artikel bor gennemlaeses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed Absolut storrelsesklasse pa engelsk absolut magnitude er i astronomien et mal for hvor meget lys et astronomisk objekt stjerne galakse stjernetage osv udsender Absolut storrelsesklasse betegnes med symbolet M Hvis storrelsesklassen er bestemt fotometrisk ud fra et bestemt filter kan den angives med dette ogsa Saledes hedder f eks den absolutte storrelsesklasse bestemt med V filter det visuelle 505 nm til 595 nm filter Mv og en maling af al den elektromagnetiske straling objektet udsender kaldes bolometrisk storrelsesklasse Mbol Den tilsyneladende storrelsesklasse er et mal for hvor meget lys vi modtager pa Jorden fra et astronomisk objekt men da dette staerkt afhaenger af afstanden til det astronomiske objekt er det altsa ikke et mal for det astronomiske objekts lysudsendelse Det er den absolutte storrelsesklasse derimod som er et mal der er oprettet for at give astronomerne et redskab til at sammenligne astronomiske objekters lysstyrker Afstandsmodulet RedigerDen absolutte storrelsesklasse er ikke afstandsbestemt idet den benytter standardafstanden 10 pc parsec ca 32 lysar Man kan derfor ikke male den absolutte storrelsesklasse men man maler derimod den tilsyneladende storrelsesklasse og korrigerer for afstanden vha det sakaldte afstandsmodul M m 5 log r 5 displaystyle M m 5 cdot log r 5 Dette kraever selvfolgelig at man kender afstanden til det astronomiske objekt i forvejen Hvis det er denne man onsker at finde ud fra de to storrelsesklasser kan man nemt indse at formlen bliver r 10 m M 5 5 displaystyle r 10 m M 5 5 Afstanden r i denne ligning har enheden parsec Definition RedigerDen absolutte storrelsesklasse er som sadan ikke nogen enhed men betegnes med talvaerdien enten med et foranstillet midtstillet og oploftet eller et efterstillet og oploftet M eksempler Mv 4 32 4M32 4 32M Et m betegner den tilsyneladende storrelsesklasse Et vaesentligt aspekt af storrelsesklasseskalaen er at den er omvendt saledes at de laveste vaerdier svarer til de hojeste lysstyrker Vaerdierne kan sagtens vaere negative Abstrakt forklaring RedigerFor at forsta den absolutte storrelsesklasse skal man forestille sig at man har et astronomisk objekt for hvilken man kender den maengde lys man modtager Man flytter det astronomiske objekt til en afstand af 10 pc fra Jorden og maler den nu modtagne lysmaengde Hvis det astronomiske objekt var taettere pa Jorden end de 10 pc inden den blev rykket modtager vi altsa mindre lys fra den hvilket svarer til at den absolutte storrelsesklasse er storre end den tilsyneladende da skalaerne jo er omvendte Var det astronomiske objekt laengere vaek inden den blev rykket svarer det til at vi nu modtager mere lys og dermed er den absolutte storrelsesklasse mindre end den tilsyneladende Hvis man foretog dette trick med alle det synlige univers astronomiske objekter ville det oftest forekomme at talangivelsen for den absolutte storrelsesklasse er mindre end den tilsyneladende storrelseklasse simpelthen fordi hovedparten af alle Universets astronomisk objekter befinder sig mere end 10 pc vaek og fordi de klareste objekter angives med negative tal Eksempel Et objekt i storrelsesklasse 2 5 afgiver 100 gange sa meget lys som et objekt i storrelsesklasse 2 5 Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Hentet fra https da wikipedia org w index php title Absolut storrelsesklasse amp oldid 10476097, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.