fbpx
Wikipedia

Abstinens

Abstinenser bruges sædvanligvis om fysiske og psykiske symptomer som følge af at organismen unddrages et tilvant stimulerende middel – hvilket ses ved afvænning fra for eksempel alkoholisme, narkomani eller andre former for afhængighed. Abstinenser er en fælles betegnelse for hele symptombilledet, altså både de fysiske og de psykiske symptomer. Udtrykket kan også bruges i forbindelse med manglende vanlige fornøjelser som sex, fester, slik eller lignende, omend der i denne sammenhæng kun sjældent ses fysiske symptomer.

Abstinens opstår ved mangel på alkohol, efter kroppen er blevet vænnet til et vedvarende, højt indtag over en længere periode, typisk flere år. Denne periode varierer fra menneske til menneske, da nogle er mere disponerede for alkoholisme end andre. Der ses en række fysiske og psykiske symptomer, der tiltager med graden af forudgående alkoholindtag. Tilsvarende vil abstinenserne være tiltagende, desto længere kroppen holdes fri for alkoholindgift, og kan i svære tilfælde blive livstruende. Præcist hvilket symptombillede der udvikles kan variere fra patient til patient, men desto sværere abstinenserne er, desto større er sandsynligheden for at udvikle mange symptomer samtidig.

  • Der ses øget svedtendens. Indledningsvis vil huden blot blive varm og let fugtig, men i svære tilfælde kan den abstinente svede så meget, at sengetøj gennemvædes på kort tid.
  • Man vil udvikle tiltagende tremor (rysten). Først vil hænder ryste i større eller mindre grad, når man rækker ud efter noget. Senere kan denne rysten være vedvarende, også når hænderne holdes i hvile. Endelig kan der udvikles tremor af hele kroppen. Denne tremor er ofte hæmmende for normal brug af hænder m.v.
  • Mange udvikler en tiltagende uro i kroppen, der gør det svært at holde sig i ro.
  • Pulsen øges fra de normale 60-80 slag i minuttet til 90-100 slag i minuttet. I svære tilfælde kan pulsen stige til over 120 slag i minuttet.
  • Kropstemperaturen stiger med en grad eller to, i svære tilfælde mere, så patienten i praksis udvikler feber.
  • Nogle patienter vil udvikle hallucinationer. Disse kan både være syns- og hørehallucinationer og kan variere fra fjerne lyde eller flygtige billeder, som patienten let kan abstrahere fra, til ubrydelige vrangforestillinger.
  • Efterhånden som abstinenserne udvikles vil mange også blive tiltagende konfuse og bevidsthedsslørede.

Holdes kroppen alkoholfri vil abstinenserne aftage igen, og til sidst svinde helt, omend nogle personer kan opleve såkaldte postakutte abstinenser, der kan vare i måneder eller år efter afvænningen. Ved fornyet alkoholindtag og efterfølgende -ophør vil kroppen igen skulle gennemgå en abstinensproces; graden af abstinenser vil typisk tiltage, desto længere alkoholforbruget vedligeholdes trods alkoholfri perioder.

Behandling

Der er mulighed for at behandle abstinenser medicinsk, og dermed dels lindre symptomerne, dels reducere risikoen for skadelige følger af abstinenserne. Alt efter hvilken afdeling, man søger behandling på, kan forskellige stoffer anvendes; typisk vil behandlingen enten være Risolid eller Fenemal.

Spire
Denne artikel om fysiologi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved atudvide den.

Abstinens
abstinens, sprog, overvåg, rediger, bruges, sædvanligvis, fysiske, psykiske, symptomer, følge, organismen, unddrages, tilvant, stimulerende, middel, hvilket, afvænning, eksempel, alkoholisme, narkomani, eller, andre, former, afhængighed, fælles, betegnelse, he. Abstinens Sprog Overvag Rediger Abstinenser bruges saedvanligvis om fysiske og psykiske symptomer som folge af at organismen unddrages et tilvant stimulerende middel hvilket ses ved afvaenning fra for eksempel alkoholisme narkomani eller andre former for afhaengighed Abstinenser er en faelles betegnelse for hele symptombilledet altsa bade de fysiske og de psykiske symptomer Udtrykket kan ogsa bruges i forbindelse med manglende vanlige fornojelser som sex fester slik eller lignende omend der i denne sammenhaeng kun sjaeldent ses fysiske symptomer Abstinenser efter alkoholafhaengighed RedigerAbstinens opstar ved mangel pa alkohol efter kroppen er blevet vaennet til et vedvarende hojt indtag over en laengere periode typisk flere ar Denne periode varierer fra menneske til menneske da nogle er mere disponerede for alkoholisme end andre Der ses en raekke fysiske og psykiske symptomer der tiltager med graden af forudgaende alkoholindtag Tilsvarende vil abstinenserne vaere tiltagende desto laengere kroppen holdes fri for alkoholindgift og kan i svaere tilfaelde blive livstruende Praecist hvilket symptombillede der udvikles kan variere fra patient til patient men desto svaerere abstinenserne er desto storre er sandsynligheden for at udvikle mange symptomer samtidig Der ses oget svedtendens Indledningsvis vil huden blot blive varm og let fugtig men i svaere tilfaelde kan den abstinente svede sa meget at sengetoj gennemvaedes pa kort tid Man vil udvikle tiltagende tremor rysten Forst vil haender ryste i storre eller mindre grad nar man raekker ud efter noget Senere kan denne rysten vaere vedvarende ogsa nar haenderne holdes i hvile Endelig kan der udvikles tremor af hele kroppen Denne tremor er ofte haemmende for normal brug af haender m v Mange udvikler en tiltagende uro i kroppen der gor det svaert at holde sig i ro Pulsen oges fra de normale 60 80 slag i minuttet til 90 100 slag i minuttet I svaere tilfaelde kan pulsen stige til over 120 slag i minuttet Kropstemperaturen stiger med en grad eller to i svaere tilfaelde mere sa patienten i praksis udvikler feber Nogle patienter vil udvikle hallucinationer Disse kan bade vaere syns og horehallucinationer og kan variere fra fjerne lyde eller flygtige billeder som patienten let kan abstrahere fra til ubrydelige vrangforestillinger Efterhanden som abstinenserne udvikles vil mange ogsa blive tiltagende konfuse og bevidsthedsslorede Holdes kroppen alkoholfri vil abstinenserne aftage igen og til sidst svinde helt omend nogle personer kan opleve sakaldte postakutte abstinenser der kan vare i maneder eller ar efter afvaenningen Ved fornyet alkoholindtag og efterfolgende ophor vil kroppen igen skulle gennemga en abstinensproces graden af abstinenser vil typisk tiltage desto laengere alkoholforbruget vedligeholdes trods alkoholfri perioder Behandling Rediger Der er mulighed for at behandle abstinenser medicinsk og dermed dels lindre symptomerne dels reducere risikoen for skadelige folger af abstinenserne Alt efter hvilken afdeling man soger behandling pa kan forskellige stoffer anvendes typisk vil behandlingen enten vaere Risolid eller Fenemal Spire Denne artikel om fysiologi er en spire som bor udbygges Du er velkommen til at hjaelpe Wikipedia ved at udvide den Hentet fra https da wikipedia org w index php title Abstinens amp oldid 10527396, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.