fbpx
Wikipedia

Affald

Affald er det, der bliver tilbage, når produktion eller forbrug er ført til ende. Det er materiale der ikke for brugeren har nogen værdi og derfor må bortskaffes for, at det ikke skal ophobe sig og være til gene.

Affaldscontainer med affald i rollen som overvejende "fast affald".

Affald er ikke kun noget, der opstår, når mennesker lever og arbejder. Det opstår også som en rest efter dyrenes eksistens. Når Pileboreren (Cossus cossus) skyder træsmuld ud af sin tunnelåbning, er der tale om affald. Det samme gælder, når musen har ædt hasselnødderne og efterlader skallerne. Strengt taget kan man også tale om affald i forbindelse med de grønne planter. De skaber et overskud af ilt gennem fotosyntesen, og den afgiver de til atmosfæren for at undgå iltningsskader. Tankevækkende nok har de samtidig et skjult forbrug af ilt til ånding, og det fører til, at der netto afgives CO2 som affald fx om natten.

En særlig slags affald har en vigtig rolle at spille i naturens kredsløb. Det er den førne (førne = ikke-nedbrudt organisk materiale), som ligger på jordoverfladen, der danner grundlaget for nedbryderkædernes aktivitet. Nedbryderne omsætter alt organisk materiale, så energiindholdet udnyttes, og de mineralske stoffer (f.eks. kvælstof, fosfor og kalium) recirkuleres. Affaldet fra deres virksomhed er dels varme og CO2 og dels frigjorte, mineralske stoffer. Mens varmen tabes til verdensrummet, recirkuleres både CO2 og mineralske stoffer af planterne. Når affald kun består af organisk stof, kan det omsættes som førne og recirkuleres af planterne. Men når affaldet består af giftige og tungt nedbrydelige, syntetiske stoffer, eller når det indeholder ikkenedbrydelige tungmetaller, giver affaldet anledning til, at der opstår et affaldsproblem.

Den daglige brug af begrebet affald sidestilles ofte med husholdningsaffald/renovation, selvom renovation dækker bredere ved også at omfatte genanvendelige materialer. Affald fra menneskers levevis er altså de spildprodukter som ikke umiddelbart kan bruges til andet end fyld på fyldpladser eller afbrænding, typisk i forbrændingsanlæg.

Gennem tidene har affald stort set blevet behandlet på en af fem måter; det er blevet overset, kastet, brændt, forsøgt undgået eller genanvendt.

Thomas Hylland Eriksen har sat affaldshistorien i perspektiv ved at dele affaldshåndtering gennem tidene ind i tre sektioner. Han siger at vi, i løbet av de sidste årtier har gået ind i en ny fase i affaldshåndteringen: ”Fra å være et hygienisk problem (fase I) og et hygienisk og plassmessig problem (fase II), har søppel omsider blitt definert som et miljøproblem. Vi har innsett at ressursene på kloden er begrensede, og at vi risikerer å etterlate oss en klode som ligner en gigantisk søppelfylling hvis vi ikke treffer mottiltak. Dermed har vi fått hele den viften av debatter som preger renovasjonsbransjen i dag: kildesortering, resirkulering, sortering av spesialavfall, kompostering, kildereduksjon og så videre. Målet er oppnådd først når nesten all søppel vender tilbake der den hører hjemme, altså enten i naturen eller i økonomisk verdiskapning.

Se Wiktionarys definition på ordet:
Wikimedia Commons har medier relateret til:
  • Dieter Heinrich, Manfred Hergt (1992). Munksgaards atlas – økologi. København: Munksgaard. ISBN 87-16-10775-6.
  1. Torstenson, Inge (2006) Ute av øye, ute av sinn? En historie om avfall og gjenvinning. Avfall Norge.

Affald
affald, uønsket, eller, ubrugeligt, materiale, sprog, overvåg, rediger, bliver, tilbage, når, produktion, eller, forbrug, ført, ende, materiale, ikke, brugeren, nogen, værdi, derfor, bortskaffes, ikke, skal, ophobe, være, gene, scontainer, affald, rollen, over. Affald uonsket eller ubrugeligt materiale Sprog Overvag Rediger Affald er det der bliver tilbage nar produktion eller forbrug er fort til ende Det er materiale der ikke for brugeren har nogen vaerdi og derfor ma bortskaffes for at det ikke skal ophobe sig og vaere til gene Affaldscontainer med affald i rollen som overvejende fast affald Affald er ikke kun noget der opstar nar mennesker lever og arbejder Det opstar ogsa som en rest efter dyrenes eksistens Nar Pileboreren Cossus cossus skyder traesmuld ud af sin tunnelabning er der tale om affald Det samme gaelder nar musen har aedt hasselnodderne og efterlader skallerne Strengt taget kan man ogsa tale om affald i forbindelse med de gronne planter De skaber et overskud af ilt gennem fotosyntesen og den afgiver de til atmosfaeren for at undga iltningsskader Tankevaekkende nok har de samtidig et skjult forbrug af ilt til anding og det forer til at der netto afgives CO2 som affald fx om natten En saerlig slags affald har en vigtig rolle at spille i naturens kredslob Det er den forne forne ikke nedbrudt organisk materiale som ligger pa jordoverfladen der danner grundlaget for nedbryderkaedernes aktivitet Nedbryderne omsaetter alt organisk materiale sa energiindholdet udnyttes og de mineralske stoffer f eks kvaelstof fosfor og kalium recirkuleres Affaldet fra deres virksomhed er dels varme og CO2 og dels frigjorte mineralske stoffer Mens varmen tabes til verdensrummet recirkuleres bade CO2 og mineralske stoffer af planterne Nar affald kun bestar af organisk stof kan det omsaettes som forne og recirkuleres af planterne Men nar affaldet bestar af giftige og tungt nedbrydelige syntetiske stoffer eller nar det indeholder ikkenedbrydelige tungmetaller giver affaldet anledning til at der opstar et affaldsproblem Den daglige brug af begrebet affald sidestilles ofte med husholdningsaffald renovation selvom renovation daekker bredere ved ogsa at omfatte genanvendelige materialer Affald fra menneskers levevis er altsa de spildprodukter som ikke umiddelbart kan bruges til andet end fyld pa fyldpladser eller afbraending typisk i forbraendingsanlaeg Gennem tidene har affald stort set blevet behandlet pa en af fem mater det er blevet overset kastet braendt forsogt undgaet eller genanvendt 1 Thomas Hylland Eriksen har sat affaldshistorien i perspektiv ved at dele affaldshandtering gennem tidene ind i tre sektioner Han siger at vi i lobet av de sidste artier har gaet ind i en ny fase i affaldshandteringen Fra a vaere et hygienisk problem fase I og et hygienisk og plassmessig problem fase II har soppel omsider blitt definert som et miljoproblem Vi har innsett at ressursene pa kloden er begrensede og at vi risikerer a etterlate oss en klode som ligner en gigantisk soppelfylling hvis vi ikke treffer mottiltak Dermed har vi fatt hele den viften av debatter som preger renovasjonsbransjen i dag kildesortering resirkulering sortering av spesialavfall kompostering kildereduksjon og sa videre Malet er oppnadd forst nar nesten all soppel vender tilbake der den horer hjemme altsa enten i naturen eller i okonomisk verdiskapning 2 Se ogsa RedigerAffaldssortering Biogas Deponering Deponi Fast affald Forbraendingsanlaeg Gadefejer Recirkulering Kompostering Refero skrotbiler Skraldning Vejsvin Forurening Flydende affaldso Madkvaern KokkenkvaernKilder Rediger Se Wiktionarys definition pa ordet affald Wikimedia Commons har medier relateret til AffaldDieter Heinrich Manfred Hergt 1992 Munksgaards atlas okologi Kobenhavn Munksgaard ISBN 87 16 10775 6 Torstenson Inge 2006 Ute av oye ute av sinn En historie om avfall og gjenvinning Avfall Norge Eriksen Thomas Hylland 2005 Emballasje 18 juni 2010Hentet fra https da wikipedia org w index php title Affald amp oldid 10499263, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.