fbpx
Wikipedia

Afrika

Afrika er den næststørste verdensdel med et areal på 30,3 millioner km²; det er 20% af landmasserne på Jorden. Afrika er 8000 km fra nord til syd med ækvator omtrent på midten og med hav hele vejen rundt bortset fra ved Suez-kanalen i Egypten. Klimaet er tropisk omkring ækvator, og subtropisk længst mod nord og syd. Middeltemperaturen er derfor høj over hele kontinentet, men nedbørsmængde og mønster varierer meget fra regnskov til ørkenområder, fra kyst til indland, fra nord til syd. I 2016 blev Afrikas samlede befolkningstal anslået til 1,2 milliarder, dvs. 16 % af verdens befolkning. Verdensdelen har flere stater end noget andet kontinent, med sine 48 kontinentale stater og seks østater.

Afrika er den næststørste verdensdel på jorden
For alternative betydninger, se Afrika (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Afrika)

Kontinentet har været hårdt ramt af krig lige siden europæerne begyndte at kolonisere det.[kilde mangler] En af grundene er den måde europæerne delte koloniområderne. Grænserne blev trukket "med lineal" ved Berlinkonferencen fra 1884 til 1885 uden hensyn til naturlige og traditionelle grænser. I mange tilfælde førte dette til, at hele folk og stammer blev splittet mellem to eller flere lande, og i andre tilfælde førte det til, at to eller flere folk, som i generationer havde ligget i strid med hinanden, havnede i samme land.

Eva-teorien regner med at alle mennesker er efterkommere efter tidlige hominider, som levede i det centrale Østafrika for 7 millioner år siden. De ældste menneskefund er 200.000 år gamle.

Indholdsfortegnelse

Aprica(latin) for "solrig" eller aphrike(græsk) for "uden kulde" er grundlaget for navnet Afrika. Det blev foreslået af historikeren Leo Africanus (1495-1554), som foreslog at det græske ord phrike (φρίκη), som betyder "koldt og grufuldt" med den benægtende præfiks a-, angav området som et land foruden kulde og rædsel.

Navnet kom gennem videre romerne, som brugte navnet Afrika terra, "landet til afri" (flertal af afer), som beskrivelse af de nordlige dele af kontinentet. Provinsen hed Africa, og hovedsædet var Karthago, som svarer til dagens Tunesien. Efter Romerrigets fald er det blevet navnet på hele kontinentet med de områder europæerne kaldte det "sorteste Afrika", som først blev fuldt udforsket fra 1800-tallet.

Afrierne var en stamme, måske berbere, som holdt til i Nordafrika omkring Karthago. Oprindelsen til ordet Afer kan være fønikske afar (støv), som også findes i de fleste andre semitiske sprog.

Antikkens Afrika lå vest for Egypten, mens "Asien" blev brugt som beskrivelse af Anatolien og landene i øst. Oprindelig havde Egypten og Levanten en slags mellemposition mellem de to områder, men da Egypten blev en del af perserriget, kom det under den løse definition af Asien. En absolut linje mellem de to verdensdele blev draget af geografen Klaudios Ptolemaios (85–165) og gjorde Suez og Det Røde Hav til grænse mellem Asien og Afrika.

Afrika er adskilt fra Europa af Middelhavet. Det hænger sammen med Asien i dets nordøstlige hjørne ved Suezkanalen med en bredde på 130 km. Derfor bliver Sinai-halvøen, som hører til Egypten, ofte geopolitisk regnet til Afrika. Fra det nordligste punkt Kap Blanc (Ra's al Abyad) i Tunesien (37°21′ N) til det sydligste Kap Agulhas i Sydafrika (34°51′15″ S), er der omkring 8000 km. Fra det vestligste punkt Kap Verde (17°33′22″ V) til Ras Hafun i Somalia (51°27′52″ Ø) er der omkring 7400 km. Kystlinjen er 26.000 km lang, og mangelen på dybe indskæringer af kysten illustreres ved at Europa, som dækker et areal som er en tredjedel af Afrikas, har en kystlinje på 32.000 km.

Afrikas største land er Algeriet og det mindste land er Seychellerne, en øgruppe ud for østkysten af kontinentet. Den mindste nation på fastlandet er Gambia.

Klimaet er dels

Det højeste bjerg i Afrika er Kilimanjaro i Tanzania på 5895 m.o.h, og den største indsø er Victoriasøen i Uganda, Tanzania og Kenya på ca. 68.800 km².

Uddybende artikel: Afrikas historie
Afrika på verdenskort fra 1493
Afrika, kort 1508
Afrika, kort 1570
Afrika, kort 1812
Afrika, kort 1890
Afrika, kort fra 1910'erne

Ifølge evolutionsteorien er Afrika menneskehedens vugge, da arten menneske stammer fra dette kontinent. I løbet af midten af det 20. århundrede opdagede antropologer mange fossiler og beviser på at der var mennesker for syv millioner år siden. Fossilrester af flere arter af tidlige abelignende mennesker som er antaget at have udviklet sig til dagens mennesker, som Australopithecus afarensis (dateret til ca. 3,9 til 3 millioner f.Kr., Paranthropus boisei (ca 2,3-1,4 million f.Kr.) og Homo ergaster (ca 600 000-1,9 million f.Kr.) er blevet opdaget.

Ishango-benet fra omkring 25.000 år siden viser mærker, som er matematiske symboler. Gennem menneskehedens oldtid, havde Afrika (som alle andre kontinenter) ingen nationalstater og var i stedet befolket af grupper af jæger og samlere som khoisan .

Tidlige civilisationer og handel

Omkring 3300 f.Kr. åbner de historiske nedtegnelser i Afrika med opkomsten af skrivefærdigheden i den farao-styrede civilisation i Egypten som fortsatte med varierende grad af indflydelse over andre områder frem til 343 f.Kr. Vigtige civilisationer i forskellige tider inkluderer Kartago, kongedømmet Aksum, de nubiske kongedømmer, imperierne til Sahel (Kanem-Bornu, Ghana, Mali og Songhai), Great Zimbabwe og Congo.

Bortset fra Nildalen var Sahara-ørkenen en næsten ugennemtrængelig barriere mellem nord og syd, før kamelen. Dette dyr blev først bragt til Egypten af perserne efter 525 f.Kr., selv om det ikke blev almindelig nok med store flokke i Nordafrika til at etablere trans-saharisk handel før det 8. århundrede. Sahanjaberbere var de første som udnyttede dette, og efter at islam spredte sig, fulgte en stabil handel i værdifulde metal, elfenben, salt og slaver mellem de muslimske stater i Maghreb og de saheliske kongedømmer.

Afrika før kolonitiden havde 10.000 forskellige stater og politiske enheder karakteriseret af forskellige politiske organisationer og styre. Disse inkluderede familiegrupper af jægere og samlere som san-folket i det sydlige Afrika, større, mere strukturerede grupper som familieklanerne til bantu-sprogede mennesker i det centrale og sydlige Afrika og tungt strukturerede grupper på Afrikas Horn, de saheliske kongedømmer og autonome bystater som swahili-folkets handelsbyer langs kysten af det østlige Afrika, hvis handelsnetværk strakte sig så langt som til Kina.

I 1482 etablerede portugiserne de første af mange handelsstationer langs Guineakysten ved Elmina. De vigtigste varer var slaver, guld, elfenben og krydderi. Den europæiske opdagelse af Amerika i 1492 blev fulgt af stor udvikling i slavehandel som før portugisernes tid, havde været næsten eksklusivt ført over land og aldrig blev begrænset til et kontinent.

Slaveri begyndte at fases ud i Europa og Amerika tidligt i det 19. århundrede, noget som førte til en dramatisk ændring i økonomien til kyststater som Dahomey og Ashante.

Udforskning

I midten af det 19. århundrede begyndte europæiske og særligt britiske rejsende at udforske hjertet af kontinentet og åbne området for handel, minedrift og anden kommerciel udvinding. Dertil kom et ønske om at omvende indbyggerne til kristendom. Det centrale område i Afrika var stort set ukendt af europæerne. David Livingstone udforskede kontinentet mellem 1852 og hans død i 1873, og han blev den første europæer som så Victoria Falls. Et hovedmål var at lokalisere kilden for Nilen. Ekspeditioner af Burton og Speke (1857–1858) og Speke og Grant (1863) lokaliserede Tanganyikasøen og Victoriasøen. Denne viste sig at være Nilens kilde. Med nye ekspeditioner af Baker og Stanley var Afrika godt udforsket i slutningen af århundredet og dette banede vej for koloniseringen.

Kolonialisme og "kapløbet om Afrika"

Kort som viser europæiske krav til det afrikanske kontinent i begyndelsen af 1. verdenskrig

Sent i det 19. århundrede satte de europæiske imperielle magter gang i et betydelig "kapløb om Afrika" og besatte næsten hele kontinentet, skabte mange koloniale nationalstater og efterlod kun to uafhængige nationer: Liberia, den farvede amerikanske koloni, og det ortodokse kristne Abyssinien (Etiopien). Denne kolonielle besættelse fortsatte til efter afslutningen af 2. verdenskrig, da alle kolonistaterne gradvis skaffede sig uafhængighed.

Kolonialisme havde en destabiliserende effekt på etniske grupper i afrikansk politik. Før den europæiske indflydelse var nationalgrænser ikke til stor bekymring, da afrikanerne normalt fulgte den praksis, at en gruppes territorium var flydende med dens militære indflydelse og handelsindflydelsen. Europæernes insistering på at trække grænser for at isolere dem fra andre kolonimagter havde ofte den effekt, at de delte politiske grupperinger eller tvang traditionelle fjender til at leve side om side. Selv om Congofloden ser ud til at være en naturlig geografisk grænse, var der grupper som ellers delte sprog, kultur eller andre ligheder og som boede på begge sider. Delingen af landet mellem Belgien og Frankrig langs floden isolerede disse grupper fra hinanden. De, som boede i saharisk eller subsaharisk Afrika og handlede på tværs af kontinentet i århundreder, krydsede grænser som kun eksisterede på europæiske kort.

I nationer, som havde betydelige europæiske befolkninger som Rhodesia og Sydafrika, blev andenrangs borgerskab ofte indført for at give europæere politisk magt, som gik langt ud over deres antal. I fristaten Congo, som var kong Leopold 2.'s personlige ejendom, blev den indfødte befolkning underlagt umenneskelig behandling med tvangsarbejde. Men linjerne blev ikke altid trukket på tværs af racer. I Liberia havde efterkommerne af amerikanske slaver et politisk system i over 100 år, som gav eksslaver og indfødte i området omtrent lige lovgivende magt til trods for at eksslaverne kun var 10% af befolkningen. Inspirationen for dette system var USA's senat.

Europæerne forandrede ofte magtbalancen, skabte etniske skel, hvor der ikke havde været nogen, og introducerede en skadelig klassedeling for de indfødte indbyggere i de kontrollerede områder. I det, som nu er Rwanda og Burundi, havde to etniske grupper hutuer og tutsier én kultur, inden tyske kolonister tog kontrol over regionen i det 19. århundrede. De var ikke længere delt af etnicitet på grund af ægteskab på tværs af grupperne og sammenblandingen af kulturel praksis havde over århundrer fjernet synlige kulturelle skillelinjer. Efter at territoriet blev givet til Belgien efter 1. verdenskrig, indførte de racekategorisering, da racebaseret kategorisering og filosofi var en del af den europæiske kultur. Begrebet hutu henviste oprindelig til nordøstlige kvægbaserede stammer som havde migreret ind i regionen senere. Nu blev det en økonomisk klasse. Individer som ejede omkring ti eller flere stykker kvæg blev regnet som tutsi, og dem med færre blev regnet som hutu, uden tanke for ophav. Det var en tommelfingerregel, og en kunne gå fra at være hutu til tutsi og omvendt.

Belgierne introducerede et racesystem. De, som europæerne kunne lide med lysere hud, den rette højde, smalle næser osv., fik magt blandt de koloniserede folk. Belgierne besluttede at disse træk var mere ideelt Hamitiske, og videre mere ideelt europæiske og tilhørte de folk, som var nærmest tutsi i ophav. De uddelte identificeringskort baseret på denne filosofi. De, som var nærmest idealet, blev proklameret tutsi; og de som var forskellige fra idealet blev proklameret hutu.

Afrika efter kolonitiden

I dag har Afrika 53 uafhængige stater, som stort set passer med grænserne fra den europæisk kolonialisme.

Siden kolonitiden har afrikanske stater jævnlig været ramt af ustabilitet, korruption, voldeligheder og magtbrynde. Det store flertal af afrikanske nationer er republikker som opererer under en eller anden form for præsidentsystem i styret. Få nationer i Afrika har klaret at opretholde demokratiske styreset, og mange har i stedet gået gennem en serie brutale statskup og militære diktatur. Et antal afrikanske politiske ledere var militære generaler som var dårlig uddannet og ignorante på styresager. Stor ustabilitet var derimod resultatet af marginaliseringen af andre etniske grupper under disse ledere. Mange politikere brugte magtpositionen til at udløse etniske konflikter som havde blevet forstærket, eller til og med skabt, gennem kolonistyret. I mange lande blev militæret set på som den eneste gruppe som effektivt kunne opretholde ro og orden, og der herskede mange nationer i Afrika i 1970'erne og tidligt 80'erne. I perioden fra slutningen af 1960'erne havde Afrika mere end 70 kup og 13 attentater på præsidenter.

Konflikter i den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen, i tillæg til politikken til IMF, spillede også en rolle på ustabiliteten. Da et land blev uafhængig for første gang, blev det ofte forventet at det skulle slutte sig til en af supermagterne. Mange lande i Nordafrika fik sovjetisk militærstøtte, mens mange i det centrale og sydlige Afrika var støttet af USA, Frankrig eller begge. 1970'erne så en eskalering eftersom nye uafhængige Angola og Mocambique sluttede sig til Sovjetunionen og vesten og Sydafrika forsøgte at begrænse sovjetisk indflydelse. Grænsedisputter og territorielle disputter var også almindelige, da de europæiske grænser til mange nationer blev udfordret gennem bevæbnede konflikter.

Styresmagtens mislykkede politik og politisk korruption har resulteret i mange udstrakte hungersnøde, og betydelige dele af Afrika har fortsat distributionssystemer som ikke er i stand til at levere nok mad eller vand ud så at befolkningen kan overleve. Det som før kolonialismen havde været kilden for 90% af verdens guld, blev det fattigste kontinent i verden. Dets tidligere rigdomme kom andre kontinenter til gode. Spredningen af sygdomme hærger også, særligt spredningen af humant immundefektvirus (hiv) og den tilhørende aids som er blevet en dødelig epidemi på kontinentet. Til trods for talrige vanskeligheder, har der været tegn til at kontinentet kan have håb for fremtiden. Demokratiske styreset ser ud til at være i færd med at sprede sig, selv om de fortsat ikke er i flertal. National Geographic hævder at 13 afrikanske nationer kan regnes som virkelig demokratiske. I tillæg har mange nationer anerkendt grundlæggende menneskerettigheder for alle borgere, selv om de i praksis ikke altid bliver anerkendt, og har oprettet rimelig uafhængige domstole.

Der er klare tegn til øgende netværk blandt de afrikanske organisationer og stater. I borgerkrigen i den Demokratiske Republik Congo (tidligere Zaire), blev et halvt dusin afrikanske nabolande involveret frem for intervention fra rige, ikke-afrikanske lande (se også den anden krig i Congo). Siden konflikten begyndte i 1998, har de beregnede tallene for antal omkomne nået 3,5 millioner. Dette kan spille en lignende rolle som 2. verdenskrig for Europa, hvor folkene i nabolandene efter krigen bestemte sig for at integrere sine samfund i en sådan måde at krig mellem dem blev lige utænkelig som krig mellem for eksempel Frankrig og Tyskland ville være i dag. Politiske organ som den afrikanske union giver også håb om større samarbejde og fred mellem kontinentets mange lande. Udstrakte brud på menneskerettighederne foregår i flere dele af Afrika, ofte under overopsyn af staten. De fleste af disse brud sker af politiske årsager, ofte som et resultat af borgerkrig. Lande hvor betydelige menneskerettighedsbrud er blevet rapporteret nyligt inkluderer den Demokratiske Republikken Congo, Sierra Leone, Liberia, Sudan og Elfenbenskysten.

Afrika er verdens fattigst beboede kontinent, hovedsagelig på grund af kolonialismen og dets resulterende korrupte regeringer og despotisme. Ifølge FNs udviklingsrapport i 2003, var verdens 25 mindst udviklede nationer (nr 151 til 175) alle afrikanske.

Mens hurtig vækst i Kina, og nu Indien, og moderat vækst i Latinamerika, har løftet millioner over marginale livsvilkår, er Afrika gået tilbage med hensyn til handel, investeringer og indtægt pr. indbygger. Denne fattigdom har udstrakte effekter, inkluderet lavere forventet levealder, vold og ustabilitet, faktorer som er sammenbundet med kontinentets fattigdom.

Nogen områder, særligt Botswana og Sydafrika, har oplevet økonomisk succes, inkluderet åbningen af børs. Dette er hovedsagelig på grund af deres naturressourcer da de er verdens ledende producenter af både guld og diamanter, og delvis på grund af deres velfungerende retsvæsen. Sydafrika har også adgang til finansiel kapital, talrige markeder og dygtige arbejdere. Årtier med apartheid efterlod sig både en arv af social ulighed og racisme, men også en meget stor og veluddannet hvid befolkning og en infrastruktur i store dele af landet på linje med den vestlige verden. Andre afrikanske lande gør lignende fremskridt, som Ghana, mens atter andre som f.eks. Egypten, har en længere historie af kommerciel og økonomisk succes.

Nigeria sidder på en af de største oliereserver i verden og har den højeste befolkningsvækst blandt nationerne i Afrika med en af de hurtigst voksende økonomier i verden.

Fra 1995 til 2005 fik økonomisk vækst tag med et gennemsnit på 4,5 % i 2005. Men nogen lande oplever meget højere vækst (over 10 %), særligt Angola, Sudan og Ækvatorialguinea som alle tre for nylig er begyndt at udvinde sine oliereserver.

Afrikanerne kan grupperes efter om de lever nord eller syd for Sahara henholdsvis nordafrikanere og subsahariske afrikanere. Afroasiatisk sprogede folkeslag dominerer i Nordafrika, mens Afrika syd for Sahara er domineret af et antal befolkninger grupperet efter deres sprog: Niger-Congo i Vestafrika, nilosaharisk på det østlige højland og khoisan i syd.

Bantusprogede (del af Niger-Congo familien) tilhører majoriteten i det sydlige, centrale og østlige fastland i Afrika. Men der er også flere nilogrupper i Østafrika og nogen få oprindelige khoisan (san eller buskmænd) og pygmæfolkeslag i henholdsvis det sydlige og centrale Afrika. Bantusprogede afrikanere dominerer også i Gabon og Ekvatorial Guinea og findes i dele af det sydlige Cameroun og sydlige Somalia. I Kalahari-ørkenen i det sydlige Afrika, har folkeslag kendt som buskmænd ("san" som er tæt i slægt med, men forskellige fra, "hottentotter") længe været til stede. San er fysisk forskellige fra andre afrikanere og er det oprindelige folkeslag i det sydlige Afrika. Pygmæer er det oprindelige folkeslag i det centrale Afrika før bantumigrationen.

Folkeslagene i Nordafrika består af to hovedgrupper, berbere og arabisk-sprogede folkeslag i vest og egyptere i øst. Araberne som ankom i det 7. århundrede introducerede arabisk sprog og islam til Nordafrika. De semittiske fønikere, de europæiske grækere, romere og vandaler slog sig også ned i Nordafrika. Berberne udgør majoriteten i Marokko, mens de er en betydelig minoritet i Algeriet. De er også i Tunesien og Libyen. Tuareg og andre ofte nomadiske folkeslag er de primære indbyggere i det sahariske indre af Nordafrika. Nubierne er en nilosaharisk–sproget gruppe (selv om mange også taler arabisk) som udviklede en antik civilisation i nordøstafrika.

I løbet af det sidste århundrede har små, men økonomisk vigtige kolonier af libanesere og oversøiske kinesere også udviklet sig i de større kystbyer i henholdsvis Vest og Østafrika.

Nogen etiopiske og eritreiske grupper (som amhara og tigrayere, kollektivt kendt som "habesha") som taler semitiske sprog og er efterkommere af de sabaerne, som krydsede Rødehavet fra Sydarabien (Yemen) for mange århundreder siden. Oromo og somalierne taler kushittiske sprog, mens de fleste somaliske klaner også kan spores tilbage til arabisk ophav. Sudan og Mauretanien er delt mellem en hovedsagelig arabiseret nord og en indfødt afrikansk syd (selv om "araberne" i Sudan også har en klart dominerende afrikansk ophav). Nogen områder i Østafrika særligt øen Zanzibar og den kenyanske ø Lamu fik arabiske muslimer og bosættere og handelsmænd fra Sydvestasien i middelalderen og i antikken.

Fra begyndelsen af det 16. århundrede begyndte europæere som portugisere og hollænderne at etablere handelsstationer og fæstninger langs kysterne af det vestlige og sydlige Afrika. Senere slog mange hollændere suppleret af franske hugenotter og tyskere sig ned i det som i dag er Sydafrika. Deres efterkommere, boere, og de farvede, er den største gruppe med europæisk ophav i dagens Afrika. I det 19. århundrede førte en ny fase af kolonisering et stort antal franske og britiske bosættere til Afrika. Portugiserne slog sig hovedsagelig ned i Angola, men også i Mocambique. Franskmændene slog sig især i Algeriet, hvor de blev kendt som pied-noirer, og i mindre skala i andre dele af Nord- og Vestafrika samt til Madagaskar. Briterne slog sig hovedsagelig ned i Sydafrika i tillæg til kolonien Rhodesia og i højlandene i det som nu er Kenya. Tyskerne slog sig ned i det som nu er Tanzania og Namibia, og der er en befolkning af tysksprogede hvide namibiere. Nogle europæiske soldater, forretningsfolk og embedsmænd etablerede sig også i administrative centre som Nairobi og Dakar. Afkoloniseringen i løbet af 1960'erne resulterede ofte i massemigration af bosættere af europæisk ophav ud af Afrika, særligt fra Algeriet, Angola, Kenya og Rhodesia (nu Zimbabwe). Men i Sydafrika og Namibia har den hvide minoritet forblevet politisk dominerende efter uafhængigheden fra Europa, og en betydelig befolkning af hvide afrikanere forbliver i disse to lande selv efter demokratiet til slut blev indført i slutningen af den kolde krig. Sydafrika er også blevet det foretrukne mål for hvide anglo-zimbabwere og af migranter fra hele det sydlige Afrika.

Europæisk kolonisering førte også betydelige grupper af asiater med sig, særligt mennesker fra det indiske subkontinent, til britiske kolonier. Store indiske samfund findes i Sydafrika, og mindre samfund er til stede i Kenya, Tanzania og nogen andre sydlige og østlige afrikanske lande. Det store indiske samfund i Uganda blev udvist af diktatoren Idi Amin i 1972, men nogen er senere vendt tilbage. Øerne i Det Indiske Ocean er også befolket hovedsagelig af mennesker af asiatisk ophav, ofte blandet med afrikanere og europæere. Malagsy-folket på Madagaskar er et malayer-folk, men de som bor langs kysten er generelt blandet med bantu, arabisk, indisk og europæisk ophav. Malayisk og indisk ophav er også vigtige komponenter i gruppen af folk kendt i Sydafrika som Cape-farvede, mennesker med ophav i to eller flere racer og kontinenter.

Kort som viser udbredelsen af afrikanske sprogfamilier og nogen betydelige afrikanske sprog. afroasiatiske strækker sig fra Sahel til Sydvestasien. Niger-Congo sprog er delt for at vise størrelsen af underfamilien bantu.

Efter de fleste overslag indeholder Afrika mere end tusind sprog. Der er fire betydelige sprogfamilier som er indfødte i Afrika.

 • De afroasiatiske sprog er en sprogfamilie med omkring 240 sprog og 285 millioner mennesker i Østafrika, Nordafrika, Sahel og Sydvestafrika.
 • Den nilosahariske sprogfamilie består af mere end hundrede sprog, som bliver talt af 30 millioner mennesker. Nilo-sahariske sprog bliver hovedsagelig talt i Tchad, Etiopien, Kenya, Sudan, Uganda og det nordlige Tanzania.
 • Niger-Congo-sprogfamilien dækker meget af det subsahariske Afrika og er anslået den største sprogfamilie i verden i antal forskellige sprog. Et betydelig antal af dem er bantusprog, som tales i meget af det subsahariske Afrika.
 • Khoisan-sprogene består af omkring 50 sprog, som tales i det sydlige Afrika af omkring 120.000 mennesker. Mange af Khoisan-sprogene er truede. Khoi og san-folkene er regnet som de oprindelige indbyggere af denne del af Afrika.

Med nogen få undtagelser i Østafrika, har næsten alle afrikanske lande adopteret officielle sprog som har sin oprindelse udenfor kontinentet og som er blevet spredt gennem kolonialisme eller menneskelig migration. I talrige lande bliver engelsk og fransk brugt til offentlig kommunikation som styresmagt, handelsstand, uddannelse og media. Arabisk, portugisisk, afrikaans og gassisk er andre eksempler på oprindelig ikke-afrikanske sprog som bliver brugt af millioner af afrikanere i dag, både i det offentlige og private rum.

Afrika har et antal overlappende kulturer. Den mest konventionelle forskel er det mellem subsaharisk Afrika og de nordlige lande fra Egypten til Marokko som stort set associerer sig med arabisk kultur. I denne sammenligning regnes nationerne syd for Sahara at bestå af mange kulturelle områder, eksempelvis den bantu sprogede gruppe.

Der kan også ses forskelle mellem fransk Afrika og resten af Afrika, eksempelvis de tidligere britiske kolonier i det sydlige og østlige Afrika. En anden kulturel skillelinje er den mellem afrikanere som lever traditionel livsstil og de som grundlæggende set er moderne. Traditionalisterne er nogen gange inddelt i pastoralister og agrikulturelle.

Afrikansk kunst reflekterer forskelligheden i afrikanske kulturer. Den ældste eksisterende kunst er 6000 år gamle udskæringer fundet i Niger. Keopspyramiden i Egypten var verdens højeste arkitektoniske bedrift i 4000 år før Eiffeltårnet blev bygget. Det etiopiske kompleks af monolittiske kirker ved Lalibela, hvor St Georges kirke er et eksempel, regnes som en anden ingeniørbrag.

De senere år har afrikansk filosofi fået større opmærksomhed som en egentlig filosofisk tradition.

Musik

Afrikas musik er en af de mest dynamiske kunstformer. Egypten har længe været et kulturelt fokuspunkt i den arabiske verden, mens mindet om rytmerne i subsaharisk Afrika, særligt Vestafrika, blev overført gennem den atlantiske slavehandel til moderne samba, blues, jazz, reggae, rap og rock and roll. Kontinentets moderne musik inkluderer den meget komplekse korsang i det sydlige Afrika og danserytmerne til soukous, domineret af musikken i den Demokratiske Republik Congo. En nylig udvikling i det 21. århundrede er opkomsten af afrikansk hip hop. En form fra Senegal er blandet med traditionel mbalax. I Sydafrika har en form for musik som house kendt under navnet kwaito udviklet sig, og landet har været hjemlandet for sin egen form for sydafrikansk jazz en stund, mens afrikaans-musik er en helt egen form og består hovedsagelig af traditionel boere musiek og former for folkemusik og rock.

Indfødte musik og dansetraditioner i Afrika opretholdes af mundtlige traditioner, og de er forskellige fra musik og dansestil i Nordafrika og det sydlige Afrika. Arabisk indflydelse er synlig i musikken og dansen i nord og i det sydlige Afrika er vestlig indflydelse tydelig på grund af kolonialisme.

Mange afrikanske sprog er tonesprog hvor toneleje bestemmer betydningen. Dette udtrykkes i afrikanske musiske melodier og rytmer. Mange forskellige musikinstrumenter bliver brugt som trommer (mest udbredt), bjæller, bue, lut, fløjte og trompet.

Afrikanske danse er en vigtig tilstand af kommunikation, og danserne bruger gæster, masker, kostumer, kropsmaling og et antal visuelle genstande. De grundlæggende bevægelser er nogen gange enkle og lægger vægt på kun overkroppen eller maveregionen eller fødderne. Sådanne bevægelser er nogen gange komplekse og involverer koordination af forskellige kropsdele. Dansere udfører dansen nogen gange alene eller i små grupper på to eller tre personer. Danse med mange udøvere udføres også med forskellige formationer, som lineære, sirkulære, bugtende og så videre.

Med urbanisering og modernisering viser moderne afrikansk dans og musik indflydelse som er assimileret fra flere andre kulturer.

Afrikanerne har mange forskellige religiøse trossystemer, hvor kristendom og islam er de mest udbredte. Omkring 46,3 % af alle afrikanere er kristne og 40,5 % er muslimer. Omkring 11,8 % af afrikanerne følger oprindelige afrikanske religioner. Et lille antal afrikanere er hinduer eller har jødisk trostradition, som beta Israel og lemba-stammerne.

De indfødte afrikanske religioner har en tendens til at dreje omkring animisme og forfædredyrkning. Et almindelig emne i traditionel trossystemer var delingen af den spirituelle verden i en "hjælpsom" og en "skadende" del. Hjælpsomme ånder regnes almindeligvis at inkludere forfædres ånder som hjælper deres efterkommere og mægtige ånder som beskytter hele samfund fra naturkatastrofer eller angreb fra fjender, mens skadelige ånder inkluderer sjælene til mordofre som blev begravet uden de korrekte begravelsesregler og ånder brugt af fjendtlige medium til at skabe sygdom blandt deres fjender. Mens effekten af disse tidlige former for dyrkning fortsætter at have grundlæggende indflydelse, har trossystemene udviklet sig eftersom de møder andre religioner.

Dannelsen af det gamle rige i Egypten i det tredje milleni f.Kr. markerede det første kendte komplekse religiøse system på kontinentet. Omkring det 9. århundrede f.Kr. blev Karthago grundlagt i dagens Tunesien af fønikerne, og blev et betydelig kosmopolitisk center hvor guddomme fra nabolandene Egypten, Rom og etruskernes bystater blev tilbedt.

Den etiopisk-ortodokse kirke og den eritreisk-ortodokse kirke dateres officielt til det 4. århundrede og er dermed en af de først etablerede kristne kirker i verden. I begyndelsen gjorde ortodokse fremskridt i dagens Sudan og andre regioner i nabolaget. Men efter at islam blev spredt, var væksten begrenset til højlandene.

Islam gik ind i Afrika da muslimene erobrede Nordafrika mellem 640 og 710 og det startede med Egypten. De etablerede Mogadishu, Melinde, Mombasa, Kilwa og Sofala da de fulgte søhandelsvejene ned langs kysten af Østafrika og spredte sig gennem Saharaørkenen ind i det indre af Afrika da religionen fulgte i fodsporene til muslimske handelsmænd. Muslimerne var også blandt de asiatiske mennesker som senere slog sig ned i det britisk-styrede Afrika.

Mange afrikanere blev konverteret til vesteuropæisk form for kristendom i kolonitiden. I de sidste ti år af det 20. århundrede, har forskellige sekter af karismatisk kristendom vokset hurtigt. Et antal romersk-katolske afrikanske biskopper var til og med nævnt som mulige pavekandidater i 2005. Afrikanske kristne ser ud til at være mere socialt konservative end deres trosfæller i store dele af den industrialiserede verden, noget som ganske nyligt har ført til spænding indenfor retninger som anglikanske kirker og metodistkirke.

De afrikanske initierede kirker har oplevet en betydelig vækst i de 20. og 21. århundreder.

Politisk kort over Afrika. (Hold musen over en stat for at se navnet, klik for at gå til artikel.)


FNs regioninddeling af verden
Politisk kort over Afrika
Nation med flag Areal
(km²)
Befolkning
(anslået 1. juli 2002)
Befolknings-
tæthed
(pr. km²)
Hovedstad
Nordafrika:
Algeriet 2.381.740 32.277.942 13,6 Algier
Egypten 1.001.450 70.712.345 70,6 Kairo
Libyen 1.759.540 5.368.585 3,1 Tripoli
Marokko 446.550 31.167.783 69,8 Rabat
Sudan 1.886.068 37.090.298(?) 14,8(?) Khartoum
Sydsudan 619.745 Etableret
9-7-2011
(?) Juba
Tunesien 163.610 10.102.000 61,7 Tunis
Vestsahara (besat af Marokko) 266.000 256.177 1,0 Laayoune
Centralafrika:
Angola 1.246.700 10.593.171 8,5 Luanda
Ækvatorialguinea 28.051 498.144 17,8 Malabo
Gabon 267.667 1.233.353 4,6 Libreville
Cameroun 475.440 16.184.748 34,0 Yaoundé
Demokratiske Republik Congo 2.345.410 55.225.478 23,5 Kinshasa
Congo 342.000 2.958.448 8,7 Brazzaville
São Tomé og Príncipe 1001 170.372 170,2 São Tomé
Centralafrikanske Republik 622.984 3.642.739 5,8 Bangui
Tchad 1.284.000 8.997.237 7,0 N'Djamena
Sydlige Afrika:
Botswana 600.370 1.591.232 2,7 Gaborone
Lesotho 30.355 2.207.954 72,7 Maseru
Malawi 118.480 10.701.824 90,3 Lilongwe
Mozambique 801.590 19.607.519 24,5 Maputo
Namibia 825.418 1.820.916 2,2 Windhoek
Swaziland 17.363 1.123.605 64,7 Mbabane
Sydafrika 1.219.912 43.647.658 35,8 Bloemfontein, Cape Town, Pretoria
Zambia 752.614 9.959.037 13,2 Lusaka
Zimbabwe 390.580 11.376.676 29,1 Harare
Vestafrika:
Benin 112.620 6.787.625 60,3 Porto Novo
Burkina Faso 274.200 12.603.185 46,0 Ouagadougou
Elfenbenskysten 322.460 16.804.784 52,1 Abidjan, Yamoussoukro
Gambia 11.300 1.455.842 128,8 Banjul
Ghana 239.460 20.244.154 84,5 Accra
Guinea 245.857 7.775.065 31,6 Conakry
Guinea-Bissau 36.120 1.345.479 37,3 Bissau
Kap Verde 4033 408.760 101,4 Praia
Liberia 111.370 3.288.198 29,5 Monrovia
Mali 1.240.000 11.340.480 9,1 Bamako
Mauretanien 1.030.700 2.828.858 2,7 Nouakchott
Niger 1.267.000 10.639.744 8,4 Niamey
Nigeria 923.768 129.934.911 140,7 Abuja
Senegal 196.190 10.589.571 54,0 Dakar
Sierra Leone 71.740 5.614.743 78,3 Freetown
Togo 56.785 5.285.501 93,1 Lomé
Østafrika:
Burundi 27.830 6.373.002 229,0 Bujumbura
Djibouti 23.000 472.810 20,6 Djibouti
Eritrea 121.320 4.465.651 36,8 Asmara
Etiopien 1.127.127 67.673.031 60,0 Addis Abeba
Kenya 582.650 31.138.735 53,4 Nairobi
Rwanda 26.338 7.398.074 280,9 Kigali
Somalia 637.657 7.753.310 12,2 Mogadishu
Tanzania 945.087 37.187.939 39,3 Dodoma
Uganda 236.040 24.699.073 104,6 Kampala
Madagaskar 587.040 16.473.477 28,1 Antananarivo
Mauritius 2040 1.200.206 588,3 Port Louis
Seychellerne 455 80.098 176,0 Victoria
Comorerne 2170 614.382 283,1 Moroni
Andre områder:
Ceuta (tilhører Spanien) 20 71.505 3575,2 Ceuta by
Melilla (tilhører Spanien) 12 66.411 5534,2
Mayotte (tilhører Frankrig) Mamoudzou
Réunion (tilhører Frankrig) 2512 743.981 296,2 Saint-Denis
Franske Sydterritorier (tilhører Frankrig) Saint-Pierre
Sankt Helena (tilhører Storbritannien) 410 7317 17,8 Jamestown
Tristan da Cunha (tilhører Storbritannien) 201 269 1,3 Edinburgh of the Seven Seas
Bouvetøen (tilhører Norge) 49 0 0 Ingen
 • Afrikanske kulturgenstande (fra Nordisk familiebog 1904-1826).

 • Makonde fra Tanzania

 • Tam Tam-trommer fra Kamerun

 • Dyr, der lever i Afrika

 1. Sayre, April Pulley (1999), Africa, Twenty-First Century Books.ISBN 0-7613-1367-2.
 2. . ESA.UN.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Hentet 10. september 2017.
 3. Kimbel, William H. & Yoel Rak & Donald C. Johanson. (2004) The Skull of Australopithecus Afarensis, Oxford University Press US. ISBN 0-19-515706-0.
 4. Tudge, Colin. (2002) The Variety of Life., Oxford University Press. ISBN 0-19-860426-2.
 5. Sertima, Ivan Van. (1995) Egypt: Child of Africa/S V12 (Ppr), Transaction Publishers. pp. 324-325. ISBN 1-56000-792-3.
 6. Mokhtar, G. (1990) UNESCO General History of Africa, Vol. II, Abridged Edition: Ancient Africa, University of California Press. ISBN 0-85255-092-8.
 7. Eyma, A. K. & C. J. Bennett. (2003) Delts-Man in Yebu: Occasional Volume of the Egyptologists' Electronic Forum No. 1, Universal Publishers. p. 210. SBN 1-58112-564-X.
 8. Hassan, Fekri A. (2002) Droughts, Food and Culture, Springer. p. 17. ISBN 0-306-46755-0.
 9. McGrail, Sean. (2004) Boats of the World, Oxford University Press. p. 48. ISBN 0-19-927186-0.
 10. Fage, J. D. (1979) The Cambridge History of Africa, Cambridge University Press. ISBN 0-521-21592-7.
 11. Oliver, Roland & Anthony Atmore. (1994) Africa Since 1800, Cambridge University Press. ISBN 0-521-42970-6.
 12. Stearns, Peter N. (2001) The Encyclopedia of World History, Houghton Mifflin Books. p. 16. ISBN 0-395-65237-5.
 13. McEvedy, Colin (1980) Atlas of African History, p. 44. ISBN 0-87196-480-5.
 14. Fage, J. D. (2001) A History of Africa, Routledge (UK). p. 256. ISBN 0-415-25248-2.
 15. Oliver, Roland. (1977) The Cambridge History of Africa, Cambridge University Press. p. 453. ISBN 0-521-20981-1.
 16. Simon, Julian L. (1995) State of Humanity, Blackwell Publishing. p. 175. ISBN 1-55786-585-X.
 17. Tallene er udregnet fra
Søsterprojekter med yderligere information:

LA-ikon


Koordinater:21°05′38″N7°11′17″Ø /21.09375°N 7.1881°Ø /21.09375; 7.1881

Afrika
afrika, verdensdel, kontinent, sprog, overvåg, rediger, næststørste, verdensdel, areal, millioner, landmasserne, jorden, 8000, nord, ækvator, omtrent, midten, hele, vejen, rundt, bortset, suez, kanalen, egypten, klimaet, tropisk, omkring, ækvator, subtropisk, . Afrika verdensdel og kontinent Sprog Overvag Rediger Afrika er den naeststorste verdensdel med et areal pa 30 3 millioner km det er 20 af landmasserne pa Jorden 1 Afrika er 8000 km fra nord til syd med aekvator omtrent pa midten og med hav hele vejen rundt bortset fra ved Suez kanalen i Egypten Klimaet er tropisk omkring aekvator og subtropisk laengst mod nord og syd Middeltemperaturen er derfor hoj over hele kontinentet men nedborsmaengde og monster varierer meget fra regnskov til orkenomrader fra kyst til indland fra nord til syd I 2016 blev Afrikas samlede befolkningstal anslaet til 1 2 milliarder dvs 16 af verdens befolkning 2 Verdensdelen har flere stater end noget andet kontinent med sine 48 kontinentale stater og seks ostater Afrika er den naeststorste verdensdel pa jorden Artiklen indgar i serien om AfrikaKulturPanafrikanisme Verdensarven i AfrikaHistorieKaplobet om Afrika AfkoloniseringHelse og miljoHIV og AIDS Urbanisering Klima Fororkning Afskovning For alternative betydninger se Afrika flertydig Se ogsa artikler som begynder med Afrika Kontinentet har vaeret hardt ramt af krig lige siden europaeerne begyndte at kolonisere det kilde mangler En af grundene er den made europaeerne delte koloniomraderne Graenserne blev trukket med lineal ved Berlinkonferencen fra 1884 til 1885 uden hensyn til naturlige og traditionelle graenser I mange tilfaelde forte dette til at hele folk og stammer blev splittet mellem to eller flere lande og i andre tilfaelde forte det til at to eller flere folk som i generationer havde ligget i strid med hinanden havnede i samme land Eva teorien regner med at alle mennesker er efterkommere efter tidlige hominider som levede i det centrale Ostafrika for 7 millioner ar siden De aeldste menneskefund er 200 000 ar gamle Indholdsfortegnelse 1 Etymologi 2 Geografi 3 Historie 3 1 Tidlige civilisationer og handel 3 2 Udforskning 3 3 Kolonialisme og kaplobet om Afrika 3 4 Afrika efter kolonitiden 4 Politik 5 Okonomi 6 Demografi 7 Sprog 8 Kultur 8 1 Musik 9 Religion 10 Geografiske omrader 11 Billeder 12 Se ogsa 13 Referencer 14 Eksterne henvisningerEtymologi RedigerAprica latin for solrig eller aphrike graesk for uden kulde er grundlaget for navnet Afrika 3 Det blev foreslaet af historikeren Leo Africanus 1495 1554 som foreslog at det graeske ord phrike frikh som betyder koldt og grufuldt med den benaegtende praefiks a angav omradet som et land foruden kulde og raedsel Navnet kom gennem videre romerne som brugte navnet Afrika terra landet til afri flertal af afer som beskrivelse af de nordlige dele af kontinentet Provinsen hed Africa og hovedsaedet var Karthago som svarer til dagens Tunesien Efter Romerrigets fald er det blevet navnet pa hele kontinentet med de omrader europaeerne kaldte det sorteste Afrika som forst blev fuldt udforsket fra 1800 tallet Afrierne var en stamme maske berbere som holdt til i Nordafrika omkring Karthago Oprindelsen til ordet Afer kan vaere fonikske afar stov som ogsa findes i de fleste andre semitiske sprog Antikkens Afrika la vest for Egypten mens Asien blev brugt som beskrivelse af Anatolien og landene i ost Oprindelig havde Egypten og Levanten en slags mellemposition mellem de to omrader men da Egypten blev en del af perserriget kom det under den lose definition af Asien En absolut linje mellem de to verdensdele blev draget af geografen Klaudios Ptolemaios 85 165 og gjorde Suez og Det Rode Hav til graense mellem Asien og Afrika Geografi RedigerAfrika er adskilt fra Europa af Middelhavet Det haenger sammen med Asien i dets nordostlige hjorne ved Suezkanalen med en bredde pa 130 km Derfor bliver Sinai halvoen som horer til Egypten ofte geopolitisk regnet til Afrika Fra det nordligste punkt Kap Blanc Ra s al Abyad i Tunesien 37 21 N til det sydligste Kap Agulhas i Sydafrika 34 51 15 S er der omkring 8000 km Fra det vestligste punkt Kap Verde 17 33 22 V til Ras Hafun i Somalia 51 27 52 O er der omkring 7400 km Kystlinjen er 26 000 km lang og mangelen pa dybe indskaeringer af kysten illustreres ved at Europa som daekker et areal som er en tredjedel af Afrikas har en kystlinje pa 32 000 km Afrikas storste land er Algeriet og det mindste land er Seychellerne en ogruppe ud for ostkysten af kontinentet Den mindste nation pa fastlandet er Gambia Klimaet er dels tropisk det vil i folge Koppens klimaklassifikation sige et ikke tort klima hvor alle 12 maneder i aret har en middeltemperatur som overstiger 18 C dels subtropisk varmt med hoj luftfugtighed og meget regn laengst i nord og syd Det hojeste bjerg i Afrika er Kilimanjaro i Tanzania pa 5895 m o h og den storste indso er Victoriasoen i Uganda Tanzania og Kenya pa ca 68 800 km Historie Rediger Uddybende artikel Afrikas historie Afrika pa verdenskort fra 1493 Afrika kort 1508 Afrika kort 1570 Afrika kort 1812 Afrika kort 1890 Afrika kort fra 1910 erne Ifolge evolutionsteorien er Afrika menneskehedens vugge da arten menneske stammer fra dette kontinent I lobet af midten af det 20 arhundrede opdagede antropologer mange fossiler og beviser pa at der var mennesker for syv millioner ar siden Fossilrester af flere arter af tidlige abelignende mennesker som er antaget at have udviklet sig til dagens mennesker som Australopithecus afarensis dateret til ca 3 9 til 3 millioner f Kr 4 Paranthropus boisei ca 2 3 1 4 million f Kr 5 og Homo ergaster ca 600 000 1 9 million f Kr er blevet opdaget Ishango benet fra omkring 25 000 ar siden viser maerker som er matematiske symboler Gennem menneskehedens oldtid havde Afrika som alle andre kontinenter ingen nationalstater og var i stedet befolket af grupper af jaeger og samlere som khoisan 6 7 8 Tidlige civilisationer og handel Rediger Omkring 3300 f Kr abner de historiske nedtegnelser i Afrika med opkomsten af skrivefaerdigheden i den farao styrede civilisation i Egypten som fortsatte med varierende grad af indflydelse over andre omrader frem til 343 f Kr 9 10 Vigtige civilisationer i forskellige tider inkluderer Kartago kongedommet Aksum de nubiske kongedommer imperierne til Sahel Kanem Bornu Ghana Mali og Songhai Great Zimbabwe og Congo 11 12 Bortset fra Nildalen var Sahara orkenen en naesten ugennemtraengelig barriere mellem nord og syd for kamelen 13 Dette dyr blev forst bragt til Egypten af perserne efter 525 f Kr selv om det ikke blev almindelig nok med store flokke i Nordafrika til at etablere trans saharisk handel for det 8 arhundrede 14 Sahanja berbere var de forste som udnyttede dette og efter at islam spredte sig fulgte en stabil handel i vaerdifulde metal elfenben salt og slaver mellem de muslimske stater i Maghreb og de saheliske kongedommer 15 Afrika for kolonitiden havde 10 000 forskellige stater og politiske enheder 16 karakteriseret af forskellige politiske organisationer og styre Disse inkluderede familiegrupper af jaegere og samlere som san folket i det sydlige Afrika storre mere strukturerede grupper som familieklanerne til bantu sprogede mennesker i det centrale og sydlige Afrika og tungt strukturerede grupper pa Afrikas Horn de saheliske kongedommer og autonome bystater som swahili folkets handelsbyer langs kysten af det ostlige Afrika hvis handelsnetvaerk strakte sig sa langt som til Kina I 1482 etablerede portugiserne de forste af mange handelsstationer langs Guineakysten ved Elmina De vigtigste varer var slaver guld elfenben og krydderi Den europaeiske opdagelse af Amerika i 1492 blev fulgt af stor udvikling i slavehandel som for portugisernes tid havde vaeret naesten eksklusivt fort over land og aldrig blev begraenset til et kontinent 17 Slaveri begyndte at fases ud i Europa og Amerika tidligt i det 19 arhundrede noget som forte til en dramatisk aendring i okonomien til kyststater som Dahomey og Ashante 18 Udforskning Rediger I midten af det 19 arhundrede begyndte europaeiske og saerligt britiske rejsende at udforske hjertet af kontinentet og abne omradet for handel minedrift og anden kommerciel udvinding Dertil kom et onske om at omvende indbyggerne til kristendom Det centrale omrade i Afrika var stort set ukendt af europaeerne David Livingstone udforskede kontinentet mellem 1852 og hans dod i 1873 og han blev den forste europaeer som sa Victoria Falls Et hovedmal var at lokalisere kilden for Nilen Ekspeditioner af Burton og Speke 1857 1858 og Speke og Grant 1863 lokaliserede Tanganyikasoen og Victoriasoen Denne viste sig at vaere Nilens kilde Med nye ekspeditioner af Baker og Stanley var Afrika godt udforsket i slutningen af arhundredet og dette banede vej for koloniseringen Kolonialisme og kaplobet om Afrika Rediger Kort som viser europaeiske krav til det afrikanske kontinent i begyndelsen af 1 verdenskrig Sent i det 19 arhundrede satte de europaeiske imperielle magter gang i et betydelig kaplob om Afrika og besatte naesten hele kontinentet skabte mange koloniale nationalstater og efterlod kun to uafhaengige nationer Liberia den farvede amerikanske koloni og det ortodokse kristne Abyssinien Etiopien Denne kolonielle besaettelse fortsatte til efter afslutningen af 2 verdenskrig da alle kolonistaterne gradvis skaffede sig uafhaengighed Kolonialisme havde en destabiliserende effekt pa etniske grupper i afrikansk politik For den europaeiske indflydelse var nationalgraenser ikke til stor bekymring da afrikanerne normalt fulgte den praksis at en gruppes territorium var flydende med dens militaere indflydelse og handelsindflydelsen Europaeernes insistering pa at traekke graenser for at isolere dem fra andre kolonimagter havde ofte den effekt at de delte politiske grupperinger eller tvang traditionelle fjender til at leve side om side Selv om Congofloden ser ud til at vaere en naturlig geografisk graense var der grupper som ellers delte sprog kultur eller andre ligheder og som boede pa begge sider Delingen af landet mellem Belgien og Frankrig langs floden isolerede disse grupper fra hinanden De som boede i saharisk eller subsaharisk Afrika og handlede pa tvaers af kontinentet i arhundreder krydsede graenser som kun eksisterede pa europaeiske kort I nationer som havde betydelige europaeiske befolkninger som Rhodesia og Sydafrika blev andenrangs borgerskab ofte indfort for at give europaeere politisk magt som gik langt ud over deres antal I fristaten Congo som var kong Leopold 2 s personlige ejendom blev den indfodte befolkning underlagt umenneskelig behandling med tvangsarbejde Men linjerne blev ikke altid trukket pa tvaers af racer I Liberia havde efterkommerne af amerikanske slaver et politisk system i over 100 ar som gav eksslaver og indfodte i omradet omtrent lige lovgivende magt til trods for at eksslaverne kun var 10 af befolkningen Inspirationen for dette system var USA s senat Europaeerne forandrede ofte magtbalancen skabte etniske skel hvor der ikke havde vaeret nogen og introducerede en skadelig klassedeling for de indfodte indbyggere i de kontrollerede omrader I det som nu er Rwanda og Burundi havde to etniske grupper hutuer og tutsier en kultur inden tyske kolonister tog kontrol over regionen i det 19 arhundrede De var ikke laengere delt af etnicitet pa grund af aegteskab pa tvaers af grupperne og sammenblandingen af kulturel praksis havde over arhundrer fjernet synlige kulturelle skillelinjer Efter at territoriet blev givet til Belgien efter 1 verdenskrig indforte de racekategorisering da racebaseret kategorisering og filosofi var en del af den europaeiske kultur Begrebet hutu henviste oprindelig til nordostlige kvaegbaserede stammer som havde migreret ind i regionen senere Nu blev det en okonomisk klasse Individer som ejede omkring ti eller flere stykker kvaeg blev regnet som tutsi og dem med faerre blev regnet som hutu uden tanke for ophav Det var en tommelfingerregel og en kunne ga fra at vaere hutu til tutsi og omvendt Belgierne introducerede et racesystem De som europaeerne kunne lide med lysere hud den rette hojde smalle naeser osv fik magt blandt de koloniserede folk Belgierne besluttede at disse traek var mere ideelt Hamitiske og videre mere ideelt europaeiske og tilhorte de folk som var naermest tutsi i ophav De uddelte identificeringskort baseret pa denne filosofi De som var naermest idealet blev proklameret tutsi og de som var forskellige fra idealet blev proklameret hutu Afrika efter kolonitiden Rediger I dag har Afrika 53 uafhaengige stater som stort set passer med graenserne fra den europaeisk kolonialisme Siden kolonitiden har afrikanske stater jaevnlig vaeret ramt af ustabilitet korruption voldeligheder og magtbrynde Det store flertal af afrikanske nationer er republikker som opererer under en eller anden form for praesidentsystem i styret Fa nationer i Afrika har klaret at opretholde demokratiske styreset og mange har i stedet gaet gennem en serie brutale statskup og militaere diktatur Et antal afrikanske politiske ledere var militaere generaler som var darlig uddannet og ignorante pa styresager Stor ustabilitet var derimod resultatet af marginaliseringen af andre etniske grupper under disse ledere Mange politikere brugte magtpositionen til at udlose etniske konflikter som havde blevet forstaerket eller til og med skabt gennem kolonistyret I mange lande blev militaeret set pa som den eneste gruppe som effektivt kunne opretholde ro og orden og der herskede mange nationer i Afrika i 1970 erne og tidligt 80 erne I perioden fra slutningen af 1960 erne havde Afrika mere end 70 kup og 13 attentater pa praesidenter Konflikter i den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen i tillaeg til politikken til IMF spillede ogsa en rolle pa ustabiliteten Da et land blev uafhaengig for forste gang blev det ofte forventet at det skulle slutte sig til en af supermagterne Mange lande i Nordafrika fik sovjetisk militaerstotte mens mange i det centrale og sydlige Afrika var stottet af USA Frankrig eller begge 1970 erne sa en eskalering eftersom nye uafhaengige Angola og Mocambique sluttede sig til Sovjetunionen og vesten og Sydafrika forsogte at begraense sovjetisk indflydelse Graensedisputter og territorielle disputter var ogsa almindelige da de europaeiske graenser til mange nationer blev udfordret gennem bevaebnede konflikter Politik RedigerStyresmagtens mislykkede politik og politisk korruption har resulteret i mange udstrakte hungersnode og betydelige dele af Afrika har fortsat distributionssystemer som ikke er i stand til at levere nok mad eller vand ud sa at befolkningen kan overleve Det som for kolonialismen havde vaeret kilden for 90 af verdens guld blev det fattigste kontinent i verden Dets tidligere rigdomme kom andre kontinenter til gode Spredningen af sygdomme haerger ogsa saerligt spredningen af humant immundefektvirus hiv og den tilhorende aids som er blevet en dodelig epidemi pa kontinentet Til trods for talrige vanskeligheder har der vaeret tegn til at kontinentet kan have hab for fremtiden Demokratiske styreset ser ud til at vaere i faerd med at sprede sig selv om de fortsat ikke er i flertal National Geographic haevder at 13 afrikanske nationer kan regnes som virkelig demokratiske I tillaeg har mange nationer anerkendt grundlaeggende menneskerettigheder for alle borgere selv om de i praksis ikke altid bliver anerkendt og har oprettet rimelig uafhaengige domstole Der er klare tegn til ogende netvaerk blandt de afrikanske organisationer og stater I borgerkrigen i den Demokratiske Republik Congo tidligere Zaire blev et halvt dusin afrikanske nabolande involveret frem for intervention fra rige ikke afrikanske lande se ogsa den anden krig i Congo Siden konflikten begyndte i 1998 har de beregnede tallene for antal omkomne naet 3 5 millioner Dette kan spille en lignende rolle som 2 verdenskrig for Europa hvor folkene i nabolandene efter krigen bestemte sig for at integrere sine samfund i en sadan made at krig mellem dem blev lige utaenkelig som krig mellem for eksempel Frankrig og Tyskland ville vaere i dag Politiske organ som den afrikanske union giver ogsa hab om storre samarbejde og fred mellem kontinentets mange lande Udstrakte brud pa menneskerettighederne foregar i flere dele af Afrika ofte under overopsyn af staten De fleste af disse brud sker af politiske arsager ofte som et resultat af borgerkrig Lande hvor betydelige menneskerettighedsbrud er blevet rapporteret nyligt inkluderer den Demokratiske Republikken Congo Sierra Leone Liberia Sudan og Elfenbenskysten Okonomi RedigerAfrika er verdens fattigst beboede kontinent hovedsagelig pa grund af kolonialismen og dets resulterende korrupte regeringer og despotisme Ifolge FNs udviklingsrapport i 2003 var verdens 25 mindst udviklede nationer nr 151 til 175 alle afrikanske 19 Mens hurtig vaekst i Kina og nu Indien og moderat vaekst i Latinamerika har loftet millioner over marginale livsvilkar er Afrika gaet tilbage med hensyn til handel investeringer og indtaegt pr indbygger Denne fattigdom har udstrakte effekter inkluderet lavere forventet levealder vold og ustabilitet faktorer som er sammenbundet med kontinentets fattigdom Nogen omrader saerligt Botswana og Sydafrika har oplevet okonomisk succes inkluderet abningen af bors Dette er hovedsagelig pa grund af deres naturressourcer da de er verdens ledende producenter af bade guld og diamanter og delvis pa grund af deres velfungerende retsvaesen Sydafrika har ogsa adgang til finansiel kapital talrige markeder og dygtige arbejdere Artier med apartheid efterlod sig bade en arv af social ulighed og racisme men ogsa en meget stor og veluddannet hvid befolkning og en infrastruktur i store dele af landet pa linje med den vestlige verden Andre afrikanske lande gor lignende fremskridt som Ghana mens atter andre som f eks Egypten har en laengere historie af kommerciel og okonomisk succes Nigeria sidder pa en af de storste oliereserver i verden og har den hojeste befolkningsvaekst blandt nationerne i Afrika med en af de hurtigst voksende okonomier i verden Fra 1995 til 2005 fik okonomisk vaekst tag med et gennemsnit pa 4 5 i 2005 Men nogen lande oplever meget hojere vaekst over 10 saerligt Angola Sudan og AEkvatorialguinea som alle tre for nylig er begyndt at udvinde sine oliereserver Demografi RedigerAfrikanerne kan grupperes efter om de lever nord eller syd for Sahara henholdsvis nordafrikanere og subsahariske afrikanere Afroasiatisk sprogede folkeslag dominerer i Nordafrika mens Afrika syd for Sahara er domineret af et antal befolkninger grupperet efter deres sprog Niger Congo i Vestafrika nilosaharisk pa det ostlige hojland og khoisan i syd Bantusprogede del af Niger Congo familien tilhorer majoriteten i det sydlige centrale og ostlige fastland i Afrika Men der er ogsa flere nilogrupper i Ostafrika og nogen fa oprindelige khoisan san eller buskmaend og pygmaefolkeslag i henholdsvis det sydlige og centrale Afrika Bantusprogede afrikanere dominerer ogsa i Gabon og Ekvatorial Guinea og findes i dele af det sydlige Cameroun og sydlige Somalia I Kalahari orkenen i det sydlige Afrika har folkeslag kendt som buskmaend san som er taet i slaegt med men forskellige fra hottentotter laenge vaeret til stede San er fysisk forskellige fra andre afrikanere og er det oprindelige folkeslag i det sydlige Afrika Pygmaeer er det oprindelige folkeslag i det centrale Afrika for bantumigrationen Folkeslagene i Nordafrika bestar af to hovedgrupper berbere og arabisk sprogede folkeslag i vest og egyptere i ost Araberne som ankom i det 7 arhundrede introducerede arabisk sprog og islam til Nordafrika De semittiske fonikere de europaeiske graekere romere og vandaler slog sig ogsa ned i Nordafrika Berberne udgor majoriteten i Marokko mens de er en betydelig minoritet i Algeriet De er ogsa i Tunesien og Libyen Tuareg og andre ofte nomadiske folkeslag er de primaere indbyggere i det sahariske indre af Nordafrika Nubierne er en nilosaharisk sproget gruppe selv om mange ogsa taler arabisk som udviklede en antik civilisation i nordostafrika I lobet af det sidste arhundrede har sma men okonomisk vigtige kolonier af libanesere og oversoiske kinesere ogsa udviklet sig i de storre kystbyer i henholdsvis Vest og Ostafrika Nogen etiopiske og eritreiske grupper som amhara og tigrayere kollektivt kendt som habesha som taler semitiske sprog og er efterkommere af de sabaerne som krydsede Rodehavet fra Sydarabien Yemen for mange arhundreder siden Oromo og somalierne taler kushittiske sprog mens de fleste somaliske klaner ogsa kan spores tilbage til arabisk ophav Sudan og Mauretanien er delt mellem en hovedsagelig arabiseret nord og en indfodt afrikansk syd selv om araberne i Sudan ogsa har en klart dominerende afrikansk ophav Nogen omrader i Ostafrika saerligt oen Zanzibar og den kenyanske o Lamu fik arabiske muslimer og bosaettere og handelsmaend fra Sydvestasien i middelalderen og i antikken Fra begyndelsen af det 16 arhundrede begyndte europaeere som portugisere og hollaenderne at etablere handelsstationer og faestninger langs kysterne af det vestlige og sydlige Afrika Senere slog mange hollaendere suppleret af franske hugenotter og tyskere sig ned i det som i dag er Sydafrika Deres efterkommere boere og de farvede er den storste gruppe med europaeisk ophav i dagens Afrika I det 19 arhundrede forte en ny fase af kolonisering et stort antal franske og britiske bosaettere til Afrika Portugiserne slog sig hovedsagelig ned i Angola men ogsa i Mocambique Franskmaendene slog sig isaer i Algeriet hvor de blev kendt som pied noirer og i mindre skala i andre dele af Nord og Vestafrika samt til Madagaskar Briterne slog sig hovedsagelig ned i Sydafrika i tillaeg til kolonien Rhodesia og i hojlandene i det som nu er Kenya Tyskerne slog sig ned i det som nu er Tanzania og Namibia og der er en befolkning af tysksprogede hvide namibiere Nogle europaeiske soldater forretningsfolk og embedsmaend etablerede sig ogsa i administrative centre som Nairobi og Dakar Afkoloniseringen i lobet af 1960 erne resulterede ofte i massemigration af bosaettere af europaeisk ophav ud af Afrika saerligt fra Algeriet Angola Kenya og Rhodesia nu Zimbabwe Men i Sydafrika og Namibia har den hvide minoritet forblevet politisk dominerende efter uafhaengigheden fra Europa og en betydelig befolkning af hvide afrikanere forbliver i disse to lande selv efter demokratiet til slut blev indfort i slutningen af den kolde krig Sydafrika er ogsa blevet det foretrukne mal for hvide anglo zimbabwere og af migranter fra hele det sydlige Afrika Europaeisk kolonisering forte ogsa betydelige grupper af asiater med sig saerligt mennesker fra det indiske subkontinent til britiske kolonier Store indiske samfund findes i Sydafrika og mindre samfund er til stede i Kenya Tanzania og nogen andre sydlige og ostlige afrikanske lande Det store indiske samfund i Uganda blev udvist af diktatoren Idi Amin i 1972 men nogen er senere vendt tilbage Oerne i Det Indiske Ocean er ogsa befolket hovedsagelig af mennesker af asiatisk ophav ofte blandet med afrikanere og europaeere Malagsy folket pa Madagaskar er et malayer folk men de som bor langs kysten er generelt blandet med bantu arabisk indisk og europaeisk ophav Malayisk og indisk ophav er ogsa vigtige komponenter i gruppen af folk kendt i Sydafrika som Cape farvede mennesker med ophav i to eller flere racer og kontinenter Sprog Rediger Kort som viser udbredelsen af afrikanske sprogfamilier og nogen betydelige afrikanske sprog afroasiatiske straekker sig fra Sahel til Sydvestasien Niger Congo sprog er delt for at vise storrelsen af underfamilien bantu Efter de fleste overslag indeholder Afrika mere end tusind sprog Der er fire betydelige sprogfamilier som er indfodte i Afrika De afroasiatiske sprog er en sprogfamilie med omkring 240 sprog og 285 millioner mennesker i Ostafrika Nordafrika Sahel og Sydvestafrika Den nilosahariske sprogfamilie bestar af mere end hundrede sprog som bliver talt af 30 millioner mennesker Nilo sahariske sprog bliver hovedsagelig talt i Tchad Etiopien Kenya Sudan Uganda og det nordlige Tanzania Niger Congo sprogfamilien daekker meget af det subsahariske Afrika og er anslaet den storste sprogfamilie i verden i antal forskellige sprog Et betydelig antal af dem er bantusprog som tales i meget af det subsahariske Afrika Khoisan sprogene bestar af omkring 50 sprog som tales i det sydlige Afrika af omkring 120 000 mennesker Mange af Khoisan sprogene er truede Khoi og san folkene er regnet som de oprindelige indbyggere af denne del af Afrika Med nogen fa undtagelser i Ostafrika har naesten alle afrikanske lande adopteret officielle sprog som har sin oprindelse udenfor kontinentet og som er blevet spredt gennem kolonialisme eller menneskelig migration I talrige lande bliver engelsk og fransk brugt til offentlig kommunikation som styresmagt handelsstand uddannelse og media Arabisk portugisisk afrikaans og gassisk er andre eksempler pa oprindelig ikke afrikanske sprog som bliver brugt af millioner af afrikanere i dag bade i det offentlige og private rum Kultur RedigerAfrika har et antal overlappende kulturer Den mest konventionelle forskel er det mellem subsaharisk Afrika og de nordlige lande fra Egypten til Marokko som stort set associerer sig med arabisk kultur I denne sammenligning regnes nationerne syd for Sahara at besta af mange kulturelle omrader eksempelvis den bantu sprogede gruppe Der kan ogsa ses forskelle mellem fransk Afrika og resten af Afrika eksempelvis de tidligere britiske kolonier i det sydlige og ostlige Afrika En anden kulturel skillelinje er den mellem afrikanere som lever traditionel livsstil og de som grundlaeggende set er moderne Traditionalisterne er nogen gange inddelt i pastoralister og agrikulturelle Afrikansk kunst reflekterer forskelligheden i afrikanske kulturer Den aeldste eksisterende kunst er 6000 ar gamle udskaeringer fundet i Niger Keopspyramiden i Egypten var verdens hojeste arkitektoniske bedrift i 4000 ar for Eiffeltarnet blev bygget Det etiopiske kompleks af monolittiske kirker ved Lalibela hvor St Georges kirke er et eksempel regnes som en anden ingeniorbrag De senere ar har afrikansk filosofi faet storre opmaerksomhed som en egentlig filosofisk tradition 20 Musik Rediger Afrikas musik er en af de mest dynamiske kunstformer Egypten har laenge vaeret et kulturelt fokuspunkt i den arabiske verden mens mindet om rytmerne i subsaharisk Afrika saerligt Vestafrika blev overfort gennem den atlantiske slavehandel til moderne samba blues jazz reggae rap og rock and roll Kontinentets moderne musik inkluderer den meget komplekse korsang i det sydlige Afrika og danserytmerne til soukous domineret af musikken i den Demokratiske Republik Congo En nylig udvikling i det 21 arhundrede er opkomsten af afrikansk hip hop En form fra Senegal er blandet med traditionel mbalax I Sydafrika har en form for musik som house kendt under navnet kwaito udviklet sig og landet har vaeret hjemlandet for sin egen form for sydafrikansk jazz en stund mens afrikaans musik er en helt egen form og bestar hovedsagelig af traditionel boere musiek og former for folkemusik og rock Indfodte musik og dansetraditioner i Afrika opretholdes af mundtlige traditioner og de er forskellige fra musik og dansestil i Nordafrika og det sydlige Afrika Arabisk indflydelse er synlig i musikken og dansen i nord og i det sydlige Afrika er vestlig indflydelse tydelig pa grund af kolonialisme Mange afrikanske sprog er tonesprog hvor toneleje bestemmer betydningen Dette udtrykkes i afrikanske musiske melodier og rytmer Mange forskellige musikinstrumenter bliver brugt som trommer mest udbredt bjaeller bue lut flojte og trompet Afrikanske danse er en vigtig tilstand af kommunikation og danserne bruger gaester masker kostumer kropsmaling og et antal visuelle genstande De grundlaeggende bevaegelser er nogen gange enkle og laegger vaegt pa kun overkroppen eller maveregionen eller fodderne Sadanne bevaegelser er nogen gange komplekse og involverer koordination af forskellige kropsdele Dansere udforer dansen nogen gange alene eller i sma grupper pa to eller tre personer Danse med mange udovere udfores ogsa med forskellige formationer som lineaere sirkulaere bugtende og sa videre Med urbanisering og modernisering viser moderne afrikansk dans og musik indflydelse som er assimileret fra flere andre kulturer Religion RedigerAfrikanerne har mange forskellige religiose trossystemer hvor kristendom og islam er de mest udbredte Omkring 46 3 af alle afrikanere er kristne og 40 5 er muslimer Omkring 11 8 af afrikanerne folger oprindelige afrikanske religioner Et lille antal afrikanere er hinduer eller har jodisk trostradition som beta Israel og lemba stammerne 21 De indfodte afrikanske religioner har en tendens til at dreje omkring animisme og forfaedredyrkning Et almindelig emne i traditionel trossystemer var delingen af den spirituelle verden i en hjaelpsom og en skadende del Hjaelpsomme ander regnes almindeligvis at inkludere forfaedres ander som hjaelper deres efterkommere og maegtige ander som beskytter hele samfund fra naturkatastrofer eller angreb fra fjender mens skadelige ander inkluderer sjaelene til mordofre som blev begravet uden de korrekte begravelsesregler og ander brugt af fjendtlige medium til at skabe sygdom blandt deres fjender Mens effekten af disse tidlige former for dyrkning fortsaetter at have grundlaeggende indflydelse har trossystemene udviklet sig eftersom de moder andre religioner Dannelsen af det gamle rige i Egypten i det tredje milleni f Kr markerede det forste kendte komplekse religiose system pa kontinentet Omkring det 9 arhundrede f Kr blev Karthago grundlagt i dagens Tunesien af fonikerne og blev et betydelig kosmopolitisk center hvor guddomme fra nabolandene Egypten Rom og etruskernes bystater blev tilbedt Den etiopisk ortodokse kirke og den eritreisk ortodokse kirke dateres officielt til det 4 arhundrede og er dermed en af de forst etablerede kristne kirker i verden I begyndelsen gjorde ortodokse fremskridt i dagens Sudan og andre regioner i nabolaget Men efter at islam blev spredt var vaeksten begrenset til hojlandene Islam gik ind i Afrika da muslimene erobrede Nordafrika mellem 640 og 710 og det startede med Egypten De etablerede Mogadishu Melinde Mombasa Kilwa og Sofala da de fulgte sohandelsvejene ned langs kysten af Ostafrika og spredte sig gennem Saharaorkenen ind i det indre af Afrika da religionen fulgte i fodsporene til muslimske handelsmaend Muslimerne var ogsa blandt de asiatiske mennesker som senere slog sig ned i det britisk styrede Afrika Mange afrikanere blev konverteret til vesteuropaeisk form for kristendom i kolonitiden I de sidste ti ar af det 20 arhundrede har forskellige sekter af karismatisk kristendom vokset hurtigt Et antal romersk katolske afrikanske biskopper var til og med naevnt som mulige pavekandidater i 2005 Afrikanske kristne ser ud til at vaere mere socialt konservative end deres trosfaeller i store dele af den industrialiserede verden noget som ganske nyligt har fort til spaending indenfor retninger som anglikanske kirker og metodistkirke De afrikanske initierede kirker har oplevet en betydelig vaekst i de 20 og 21 arhundreder Geografiske omrader Rediger Politisk kort over Afrika Hold musen over en stat for at se navnet klik for at ga til artikel FNs regioninddeling af verden Politisk kort over Afrika Nation med flag Areal km Befolkning anslaet 1 juli 2002 Befolknings taethed pr km HovedstadNordafrika Algeriet 2 381 740 32 277 942 13 6 Algier Egypten 1 001 450 70 712 345 70 6 Kairo Libyen 1 759 540 5 368 585 3 1 Tripoli Marokko 446 550 31 167 783 69 8 Rabat Sudan 1 886 068 37 090 298 14 8 Khartoum Sydsudan 619 745 Etableret 9 7 2011 Juba Tunesien 163 610 10 102 000 61 7 Tunis Vestsahara besat af Marokko 266 000 256 177 1 0 LaayouneCentralafrika Angola 1 246 700 10 593 171 8 5 Luanda AEkvatorialguinea 28 051 498 144 17 8 Malabo Gabon 267 667 1 233 353 4 6 Libreville Cameroun 475 440 16 184 748 34 0 Yaounde Demokratiske Republik Congo 2 345 410 55 225 478 23 5 Kinshasa Congo 342 000 2 958 448 8 7 Brazzaville Sao Tome og Principe 1001 170 372 170 2 Sao Tome Centralafrikanske Republik 622 984 3 642 739 5 8 Bangui Tchad 1 284 000 8 997 237 7 0 N DjamenaSydlige Afrika Botswana 600 370 1 591 232 2 7 Gaborone Lesotho 30 355 2 207 954 72 7 Maseru Malawi 118 480 10 701 824 90 3 Lilongwe Mozambique 801 590 19 607 519 24 5 Maputo Namibia 825 418 1 820 916 2 2 Windhoek Swaziland 17 363 1 123 605 64 7 Mbabane Sydafrika 1 219 912 43 647 658 35 8 Bloemfontein Cape Town Pretoria Zambia 752 614 9 959 037 13 2 Lusaka Zimbabwe 390 580 11 376 676 29 1 HarareVestafrika Benin 112 620 6 787 625 60 3 Porto Novo Burkina Faso 274 200 12 603 185 46 0 Ouagadougou Elfenbenskysten 322 460 16 804 784 52 1 Abidjan Yamoussoukro Gambia 11 300 1 455 842 128 8 Banjul Ghana 239 460 20 244 154 84 5 Accra Guinea 245 857 7 775 065 31 6 Conakry Guinea Bissau 36 120 1 345 479 37 3 Bissau Kap Verde 4033 408 760 101 4 Praia Liberia 111 370 3 288 198 29 5 Monrovia Mali 1 240 000 11 340 480 9 1 Bamako Mauretanien 1 030 700 2 828 858 2 7 Nouakchott Niger 1 267 000 10 639 744 8 4 Niamey Nigeria 923 768 129 934 911 140 7 Abuja Senegal 196 190 10 589 571 54 0 Dakar Sierra Leone 71 740 5 614 743 78 3 Freetown Togo 56 785 5 285 501 93 1 LomeOstafrika Burundi 27 830 6 373 002 229 0 Bujumbura Djibouti 23 000 472 810 20 6 Djibouti Eritrea 121 320 4 465 651 36 8 Asmara Etiopien 1 127 127 67 673 031 60 0 Addis Abeba Kenya 582 650 31 138 735 53 4 Nairobi Rwanda 26 338 7 398 074 280 9 Kigali Somalia 637 657 7 753 310 12 2 Mogadishu Tanzania 945 087 37 187 939 39 3 Dodoma Uganda 236 040 24 699 073 104 6 Kampala Madagaskar 587 040 16 473 477 28 1 Antananarivo Mauritius 2040 1 200 206 588 3 Port Louis Seychellerne 455 80 098 176 0 Victoria Comorerne 2170 614 382 283 1 MoroniAndre omrader Ceuta tilhorer Spanien 20 71 505 3575 2 Ceuta by Melilla tilhorer Spanien 12 66 411 5534 2 Mayotte tilhorer Frankrig Mamoudzou Reunion tilhorer Frankrig 2512 743 981 296 2 Saint Denis Franske Sydterritorier tilhorer Frankrig Saint Pierre Sankt Helena tilhorer Storbritannien 410 7317 17 8 Jamestown Tristan da Cunha tilhorer Storbritannien 201 269 1 3 Edinburgh of the Seven Seas Bouvetoen tilhorer Norge 49 0 0 IngenBilleder Rediger Afrikanske kulturgenstande fra Nordisk familiebog 1904 1826 Makonde fra Tanzania Tam Tam trommer fra Kamerun Dyr der lever i AfrikaSe ogsa RedigerAfrikaner Afrikanske flag Kaplobet om Afrika ECOMOG vestafrikansk forsvarsallianceReferencer Rediger Sayre April Pulley 1999 Africa Twenty First Century Books ISBN 0 7613 1367 2 World Population Prospects The 2017 Revision ESA UN org custom data acquired via website United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division Hentet 10 september 2017 Britannica Online Encyclopedia Kimbel William H amp Yoel Rak amp Donald C Johanson 2004 The Skull of Australopithecus Afarensis Oxford University Press US ISBN 0 19 515706 0 Tudge Colin 2002 The Variety of Life Oxford University Press ISBN 0 19 860426 2 Sertima Ivan Van 1995 Egypt Child of Africa S V12 Ppr Transaction Publishers pp 324 325 ISBN 1 56000 792 3 Mokhtar G 1990 UNESCO General History of Africa Vol II Abridged Edition Ancient Africa University of California Press ISBN 0 85255 092 8 Eyma A K amp C J Bennett 2003 Delts Man in Yebu Occasional Volume of the Egyptologists Electronic Forum No 1 Universal Publishers p 210 SBN 1 58112 564 X Hassan Fekri A 2002 Droughts Food and Culture Springer p 17 ISBN 0 306 46755 0 McGrail Sean 2004 Boats of the World Oxford University Press p 48 ISBN 0 19 927186 0 Fage J D 1979 The Cambridge History of Africa Cambridge University Press ISBN 0 521 21592 7 Oliver Roland amp Anthony Atmore 1994 Africa Since 1800 Cambridge University Press ISBN 0 521 42970 6 Stearns Peter N 2001 The Encyclopedia of World History Houghton Mifflin Books p 16 ISBN 0 395 65237 5 McEvedy Colin 1980 Atlas of African History p 44 ISBN 0 87196 480 5 Fage J D 2001 A History of Africa Routledge UK p 256 ISBN 0 415 25248 2 Washington Post The Fate of Africa Oliver Roland 1977 The Cambridge History of Africa Cambridge University Press p 453 ISBN 0 521 20981 1 Simon Julian L 1995 State of Humanity Blackwell Publishing p 175 ISBN 1 55786 585 X UNDP Human Development Report https www information dk moti 2011 09 afrikansk filosofi rigtig filosofi Tallene er udregnet fra http library stanford edu africa religion htmlEksterne henvisninger RedigerKobenhavns Universitetsbiblioteks LibGuide til Afrikastudier Sosterprojekter med yderligere information Billeder og medier fra Wikimedia Commons Opslag i Wikiordbogen Rejseguide fra Wikivoyage nyt projekt LA ikon Koordinater 21 05 38 N 7 11 17 O 21 09375 N 7 1881 O 21 09375 7 1881Hentet fra https da wikipedia org w index php title Afrika amp oldid 10765414, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.