fbpx
Wikipedia

Anders Olsen

Anders Olsen (1718-1786), som ofte kaldte sig selv Anders Nordlænder, var en norsk bondesøn, der var med til at udbygge det grønlandske samfund i mere end 40 år. Han anlagde kolonierne Sukkertoppen og Julianehåb. Han han startede desuden et landbrug i Igaliko i Sydgrønland.

Indholdsfortegnelse

Husøen ved øen Senjen, hvor Olsen fødtes

Olsen blev født på øen Senjen i Troms fylke i det nordligste Norge.

1740 kom han i kontakt med Niels Axelsen Rasch, der var på rejse i Nordnorge for at finde nogle stærke mænd, der kunne egne sig som kolonister i Grønland. Rasch var en slægtning af Hans Egedes kone og var taget ud på sin rekrutteringsrejse på opfordring fra Egede og Jacob Sewerin. Sidstnævnte var købmand i København og havde i 1734 overtaget monopolet på grønlandshandelen. Sammen med broren Hans og fire andre lod Olsen sig lokke af Rasch. I efteråret 1741 rejste de til København, og næste forår drog de videre til Grønland. Anders og Hans Olsen kom til Godthåb, som var anlagt af Hans Egede 1721, og blev ansat af Sewerin. Blandt de seks mænd fra Nordnorge var også Peder Olsen Walløe, der senere blev kendt som opdagelsesrejsende. Han sejlede i 1751 rundt om Kap Farvel og et godt stykke op ad østkysten.

Olsen blev først ansat som kolonist ved Godthåb. I 1750 giftede han sig med Tuperna (1726–1789), der var en af de første grønlændere, som blev døbt af Hans Egede. (1726–10.2.1789) og datter af sælfangeren Sanak. Fra begyndelsen fik han interesse for den Herrnhutiske Brødremenigheds aktiviteter og blev en stærk tilhænger af missionen. Han ville gerne selv have været missionær. men blev i stedet i 1751 assistent ved det nyoprettede Almindelige Handelscompagnie i Godthåb.

I 1753 blev han tilsynsmand med speciale i udrustning af handelstogter. Året efter blev det betroet ham at finde en egnet plads til en koloni nord for Godthåb, og han valgte bopladsen Kangaamiut. Her fik han titel af købmand. Derefter blev han bedt om at anlægge kolonien Holsteinsborg, men det lykkedes ham ikke at nå dertil på grund af vanskeligheder under sejladsen.

1765 blev han udnævnt til formand for den planlagte hvalfangst ved Holsteinsborg. Han var deroppe i et par år, men vendte tilbage til Sukkertoppen i 1767. Otte år senere blev han anmodet om at finde en egnet plads til en koloni i det sydligste Vestgrønland, der skulle hedde Julianes Håb. Han oprettede kolonien Julianehåb og forblev der som købmand indtil 1780, hvor han 62 år gammel tog sin afsked.

Julianehåb området var tidligere beboet af bønder (nordboerne). Olsen har tydeligvis set muligheden for husdyrhold, og han fik indført nogle køer og får. Olsen og hele familien flyttede nu til Upernaviarssuk ca. 10 km fra Julianehåb på vej mod Igaliko. Her opførte de huse af jord, drivtømmer og sten. Anders Olsen tog engang imellem til det nærliggende Lichtenau for at deltage i brødremenighedens gudstjeneste her. Huset i Upernaviarssuk nedbrændte, og derefter flyttede familien til Igaliko.

Igaliko

Her byggede han sig et solidt hus af stenene fra nordboernes ruiner, og her boede hans efterkommere stadig i 1953. De få stykker kvæg han indførte kom til at udgøre grundstammen i det husdyrhold, som hans familie fik sine hovedindtægter af igennem de næste 175 år. Olsens fårestamme uddøde sandsynligvis i 1800-tallet, men man har siden anskaffet får andre steder fra til det såkaldte fåreholdersted.

Sammen med sin søn Poul rejste han på en sommertur i robåd til "18 mile nord for Stattenhuck". Her mødte han for store mængder drivis til at kunne fortsætte. Han traf på rejsen nogle østgrønlændere, men ikke nordboernes efterkommere, som man stadig forsøgte at finde på østkysten idet man antog, at Østerbygden lå der.

Olsen døde i 1786 og begravedes i en grav, som han selv havde gravet, der blev dækket med en stor flad sandsten, den passes stadig af hans efterkommere.

Anders Olsen
anders, olsen, sprog, overvåg, rediger, 1718, 1786, ofte, kaldte, selv, anders, nordlænder, norsk, bondesøn, udbygge, grønlandske, samfund, mere, anlagde, kolonierne, sukkertoppen, julianehåb, startede, desuden, landbrug, igaliko, sydgrønland, indholdsfortegne. Anders Olsen Sprog Overvag Rediger Anders Olsen 1718 1786 som ofte kaldte sig selv Anders Nordlaender var en norsk bondeson der var med til at udbygge det gronlandske samfund i mere end 40 ar Han anlagde kolonierne Sukkertoppen og Julianehab Han han startede desuden et landbrug i Igaliko i Sydgronland 1 Indholdsfortegnelse 1 Ungdom 2 Karriere 3 Husdyrhold i Sydgronland 4 NoterUngdom Rediger Husoen ved oen Senjen hvor Olsen fodtes Olsen blev fodt pa oen Senjen i Troms fylke i det nordligste Norge 1740 kom han i kontakt med Niels Axelsen Rasch der var pa rejse i Nordnorge for at finde nogle staerke maend der kunne egne sig som kolonister i Gronland Rasch var en slaegtning af Hans Egedes kone og var taget ud pa sin rekrutteringsrejse pa opfordring fra Egede og Jacob Sewerin Sidstnaevnte var kobmand i Kobenhavn og havde i 1734 overtaget monopolet pa gronlandshandelen Sammen med broren Hans og fire andre lod Olsen sig lokke af Rasch I efteraret 1741 rejste de til Kobenhavn og naeste forar drog de videre til Gronland Anders og Hans Olsen kom til Godthab som var anlagt af Hans Egede 1721 og blev ansat af Sewerin Blandt de seks maend fra Nordnorge var ogsa Peder Olsen Walloe der senere blev kendt som opdagelsesrejsende Han sejlede i 1751 rundt om Kap Farvel og et godt stykke op ad ostkysten 2 Olsen blev forst ansat som kolonist ved Godthab I 1750 giftede han sig med Tuperna 1726 1789 der var en af de forste gronlaendere som blev dobt af Hans Egede 1 1726 10 2 1789 og datter af saelfangeren Sanak 2 Fra begyndelsen fik han interesse for den Herrnhutiske Brodremenigheds aktiviteter og blev en staerk tilhaenger af missionen Han ville gerne selv have vaeret missionaer men blev i stedet i 1751 assistent ved det nyoprettede Almindelige Handelscompagnie i Godthab Karriere RedigerI 1753 blev han tilsynsmand med speciale i udrustning af handelstogter Aret efter blev det betroet ham at finde en egnet plads til en koloni nord for Godthab og han valgte bopladsen Kangaamiut Her fik han titel af kobmand Derefter blev han bedt om at anlaegge kolonien Holsteinsborg men det lykkedes ham ikke at na dertil pa grund af vanskeligheder under sejladsen 1765 blev han udnaevnt til formand for den planlagte hvalfangst ved Holsteinsborg Han var deroppe i et par ar men vendte tilbage til Sukkertoppen i 1767 Otte ar senere blev han anmodet om at finde en egnet plads til en koloni i det sydligste Vestgronland der skulle hedde Julianes Hab Han oprettede kolonien Julianehab og forblev der som kobmand indtil 1780 hvor han 62 ar gammel tog sin afsked Husdyrhold i Sydgronland RedigerJulianehab omradet var tidligere beboet af bonder nordboerne Olsen har tydeligvis set muligheden for husdyrhold og han fik indfort nogle koer og far Olsen og hele familien flyttede nu til Upernaviarssuk ca 10 km fra Julianehab pa vej mod Igaliko Her opforte de huse af jord drivtommer og sten Anders Olsen tog engang imellem til det naerliggende Lichtenau for at deltage i brodremenighedens gudstjeneste her Huset i Upernaviarssuk nedbraendte og derefter flyttede familien til Igaliko Igaliko Her byggede han sig et solidt hus af stenene fra nordboernes ruiner og her boede hans efterkommere stadig i 1953 De fa stykker kvaeg han indforte kom til at udgore grundstammen i det husdyrhold som hans familie fik sine hovedindtaegter af igennem de naeste 175 ar Olsens farestamme uddode sandsynligvis i 1800 tallet men man har siden anskaffet far andre steder fra til det sakaldte fareholdersted Sammen med sin son Poul rejste han pa en sommertur i robad til 18 mile nord for Stattenhuck Her modte han for store maengder drivis til at kunne fortsaette Han traf pa rejsen nogle ostgronlaendere men ikke nordboernes efterkommere som man stadig forsogte at finde pa ostkysten idet man antog at Osterbygden la der Olsen dode i 1786 og begravedes i en grav som han selv havde gravet der blev daekket med en stor flad sandsten den passes stadig af hans efterkommere 1 Noter Rediger a b c Kristensen K N Anders Olsen og hans slaegt 1953 i Narsaq Tidskriftet Gronland a b Store Norske Leksikon Anders Olsen d 1 5 10Hentet fra https da wikipedia org w index php title Anders Olsen amp oldid 9880710, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.