fbpx
Wikipedia

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er et statsligt, uafhængigt organ under Økonomi- og Indenrigsministeriet, der fungerer som landets øverste klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på velfærdsområdet. Styrelsen har omkring 600 ansatte, hvoraf hovedparten er jurister. Navnet kan forekomme misvisende, da det er et uafhængigt organ og derfor ikke en styrelse (direktorat). Styrelsen minder således om en domstol og fungerer også uafhængigt af andre myndigheder. Årligt afgør Ankestyrelsen omkring 50.000 sager.

I 2017 afgjordes der omkring

 • 26.400 kommunale sager
 • 14.700 arbejdsskadesager
 • 3.400 sager fra Udbetaling Danmark
 • 5.700 sager på familierets- og børneområdet
 • 2.400 sager i de seks nævn
 • 1.700 sager i det kommunale og regionale tilsyn
 • 700 andre sager, blandt andet om ikke-forsikrede ledige.

Desuden var der 4.457 sager, som bortfaldt – for eksempel fordi klagefristen var overskredet.

Fra 4. januar 2012 er det f.eks. Ankestyrelsens Familieretsafdeling, der afgør hvilke trossamfund, der kan godkendes.[kilde mangler] Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund skal udtale sig, inden Ankestyrelsen kan godkende et trossamfund.[kilde mangler]

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 og hørte dengang under Socialministeriet. Siden hen er flere opgaver kommet til, bl.a. som følge af Serviceloven. Styrelsen løser også opgaver for Beskæftigelsesministeriet, idet den fungerer som klageinstans for afgørelser truffet af Arbejdsskadestyrelsen. I 2005 skiftede styrelsen navn fra Den Sociale Ankestyrelse som følge af de mange nye opgaver.

Ankestyrelsen har beføjelse til at føre tilsyn med bl.a. kommuner og regioner:

 • Kommunale og regionale forvaltningsretssager
 • Tilsyn med sektorlovgivning
 • Kommunale og regionale aktindsigtssager
 • Kommunal- og myndighedsfuldmagt
 • Kommunal og regional styrelse
 • Særlige godkendelsesbeføjelser
 • Sager efter retssikkerhedsloven om handlekommuner og mellemkommunal refusion
 • Anmeldelsesmyndighed ved Folketingsvalg
 1. hentet 18. april 2018
 2. hentet 18. april 2018
 3. hentet 18. maj 2019
 • – Officiel hjemmeside
Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.

Ankestyrelsen
ankestyrelsen, danmarks, øverste, klageinstans, velfærdsområdet, sprog, overvåg, rediger, statsligt, uafhængigt, organ, under, Økonomi, indenrigsministeriet, fungerer, landets, øverste, klageinstans, praksiskoordinerende, myndighed, velfærdsområdet, styrelsen,. Ankestyrelsen Danmarks overste klageinstans pa velfaerdsomradet Sprog Overvag Rediger Ankestyrelsen er et statsligt uafhaengigt organ under Okonomi og Indenrigsministeriet der fungerer som landets overste klageinstans og praksiskoordinerende myndighed pa velfaerdsomradet Styrelsen har omkring 600 ansatte hvoraf hovedparten er jurister 1 Navnet kan forekomme misvisende da det er et uafhaengigt organ og derfor ikke en styrelse direktorat Styrelsen minder saledes om en domstol og fungerer ogsa uafhaengigt af andre myndigheder Arligt afgor Ankestyrelsen omkring 50 000 sager 2 I 2017 afgjordes der omkring 26 400 kommunale sager 14 700 arbejdsskadesager 3 400 sager fra Udbetaling Danmark 5 700 sager pa familierets og borneomradet 2 400 sager i de seks naevn 1 700 sager i det kommunale og regionale tilsyn 700 andre sager blandt andet om ikke forsikrede ledige 3 Desuden var der 4 457 sager som bortfaldt for eksempel fordi klagefristen var overskredet Fra 4 januar 2012 er det f eks Ankestyrelsens Familieretsafdeling der afgor hvilke trossamfund der kan godkendes kilde mangler Det Radgivende Udvalg vedrorende Trossamfund skal udtale sig inden Ankestyrelsen kan godkende et trossamfund kilde mangler Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 og horte dengang under Socialministeriet Siden hen er flere opgaver kommet til bl a som folge af Serviceloven Styrelsen loser ogsa opgaver for Beskaeftigelsesministeriet idet den fungerer som klageinstans for afgorelser truffet af Arbejdsskadestyrelsen I 2005 skiftede styrelsen navn fra Den Sociale Ankestyrelse som folge af de mange nye opgaver TilsynAnkestyrelsen har befojelse til at fore tilsyn med bl a kommuner og regioner Kommunale og regionale forvaltningsretssager Tilsyn med sektorlovgivning Kommunale og regionale aktindsigtssager Kommunal og myndighedsfuldmagt Kommunal og regional styrelse Saerlige godkendelsesbefojelser Sager efter retssikkerhedsloven om handlekommuner og mellemkommunal refusion Anmeldelsesmyndighed ved FolketingsvalgEksterne henvisninger ast dk Job amp Karriere hentet 18 april 2018 Om Ankestyrelsen hentet 18 april 2018 Hovedopgaver hentet 18 maj 2019 Ankestyrelsen Officiel hjemmeside Denne artikel kan blive bedre hvis der indsaettes geografiske koordinater Denne artikel omhandler et emne som har en geografisk lokation Du kan hjaelpe ved at indsaette koordinater i wikidata Hentet fra https da wikipedia org w index php title Ankestyrelsen amp oldid 10785720, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.