fbpx
Wikipedia

Bjælke

En bjælke er en tyk bærende enhed af træ, stål eller armeret beton, der typisk bruges i byggeri af huse og skibe.

Tidligere brugtes kun træbjælker, der oftest var hele træstammer, hvor man eventuelt huggede dem til eller afskar skalbrædder for at gøre dem (oftest) firkantede for lettere sammenføjning. Senere opfandtes limtræet, der består af tyndere planker, der limes sammen til tykkere enheder, eventuelt med indbyggede bøjninger. I nyere tid er man i stor stil gået over til bjælker af profiljern i større byggerier.

Indholdsfortegnelse

Indenfor tømrerfaget kan bjælker have mange navne alt efter hvor i huset eller på skibet de benyttes, selvom formen oftest er den samme. Eksempelvis bruges ordet bjælke oftest kun om de tværliggende enheder, der ligger fra den ene bærende væg til den anden, mens de bjælker der ligger oven på ydermuren kaldes remmen. Dennes funktion er at holde tværbjælkerne på rette position og at fastholde tagspærene, der er de skråtstillede bjælker der holder tagkonstruktionen. Ofte anvendes der et passende stykke under tagspidsen en vandret liggende (eventuelt tyndere) bjælke til at støtte modstående spær. Denne bjælke kaldes et hanebånd. Bjælker der lægges under gulvet til at fastgøre gulvbrædder på kaldes strøer.

En tilsvarende mængde udtryk for bjælker findes i skibsterminologien.

Betonbjælker anvendes primært til lodrette bærende søjler og som tværliggende bæredele mellem to bærende vægge eller søjler. Tværbjælker laves ofte som spændbeton, hvor armeringen giver et tryk i undersiden af bjælken, hvorfor en forspændt bjælke ofte buer en anelse opad for at mindske nedbøjningen – det er ikke efter samme princip som en hvælving.

Stålbjælker anvendes især til konstruktioner i rent metal, såsom boreplatforme, skibe og master. Også Eiffeltårnet er opført i stålbjælker. Dog anvendes der også en del stålbjælker til tagkonstruktioner, især på industribygninger med fladt tag.

Nedbøjning for stålbjælker er et udtryk for stålets elasticitet. Beregning af nedbøjning for ståbjælker skal foretages af ingeniør eller anerkendt statiker.

Bygningsstål er alle blivende eller bærende stålkonstruktioner. Fra 2014 skal alt bygningsstål CE-mærkes efter gældende standard. Særskilt side er oprettet hos Trafik, Bygge og Boligstyrelsen. Alle virksomheder som vil levere bygningsstål skal være certificeret i for. at de lever op til gældende lovgivning. For at blive godkendt skal virksomheden have et og deres processer skal kunne certificeret af et godkendt .

Spire
Denne artikel om teknik eller teknologi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved atudvide den.

Bjælke
bjælke, sprog, overvåg, rediger, bjælke, bærende, enhed, træ, stål, eller, armeret, beton, typisk, bruges, byggeri, huse, skibe, tidligere, brugtes, træbjælker, oftest, hele, træstammer, hvor, eventuelt, huggede, eller, afskar, skalbrædder, gøre, oftest, firka. Bjaelke Sprog Overvag Rediger En bjaelke er en tyk baerende enhed af trae stal eller armeret beton der typisk bruges i byggeri af huse og skibe Tidligere brugtes kun traebjaelker der oftest var hele traestammer hvor man eventuelt huggede dem til eller afskar skalbraedder for at gore dem oftest firkantede for lettere sammenfojning Senere opfandtes limtraeet der bestar af tyndere planker der limes sammen til tykkere enheder eventuelt med indbyggede bojninger I nyere tid er man i stor stil gaet over til bjaelker af profiljern i storre byggerier Indholdsfortegnelse 1 Traebjaelker 2 Betonbjaelker 3 Stalbjaelker 4 ReferencerTraebjaelker RedigerIndenfor tomrerfaget kan bjaelker have mange navne alt efter hvor i huset eller pa skibet de benyttes selvom formen oftest er den samme Eksempelvis bruges ordet bjaelke oftest kun om de tvaerliggende enheder der ligger fra den ene baerende vaeg til den anden mens de bjaelker der ligger oven pa ydermuren kaldes remmen Dennes funktion er at holde tvaerbjaelkerne pa rette position og at fastholde tagspaerene der er de skratstillede bjaelker der holder tagkonstruktionen Ofte anvendes der et passende stykke under tagspidsen en vandret liggende eventuelt tyndere bjaelke til at stotte modstaende spaer Denne bjaelke kaldes et haneband Bjaelker der laegges under gulvet til at fastgore gulvbraedder pa kaldes stroer En tilsvarende maengde udtryk for bjaelker findes i skibsterminologien Betonbjaelker RedigerBetonbjaelker anvendes primaert til lodrette baerende sojler og som tvaerliggende baeredele mellem to baerende vaegge eller sojler Tvaerbjaelker laves ofte som spaendbeton hvor armeringen giver et tryk i undersiden af bjaelken hvorfor en forspaendt bjaelke ofte buer en anelse opad for at mindske nedbojningen det er ikke efter samme princip som en hvaelving Stalbjaelker RedigerStalbjaelker anvendes isaer til konstruktioner i rent metal sasom boreplatforme skibe og master Ogsa Eiffeltarnet er opfort i stalbjaelker Dog anvendes der ogsa en del stalbjaelker til tagkonstruktioner isaer pa industribygninger med fladt tag Nedbojning for stalbjaelker er et udtryk for stalets elasticitet Beregning af nedbojning for stabjaelker skal foretages af ingenior eller anerkendt statiker Bygningsstal er alle blivende eller baerende stalkonstruktioner Fra 2014 skal alt bygningsstal CE maerkes efter gaeldende standard Saerskilt side er oprettet hos Trafik Bygge og Boligstyrelsen 1 Alle virksomheder som vil levere bygningsstal skal vaere certificeret i DS EN 1090 for at de lever op til gaeldende lovgivning For at blive godkendt skal virksomheden have et opbygget et kvalitetssystem og deres processer skal kunne certificeret af et godkendt certificerings organ Referencer Rediger CE maerkning af byggevarer Spire Denne artikel om teknik eller teknologi er en spire som bor udbygges Du er velkommen til at hjaelpe Wikipedia ved at udvide den Hentet fra https da wikipedia org w index php title Bjaelke amp oldid 10229617, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.