fbpx
Wikipedia

Bo (formue)

For alternative betydninger, se Bo (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Bo)

Et bo er i juridisk sprogbrug en betegnelse for en persons eller virksomheds samlede formuemasse. Udtrykket anvendes især, når formuen af den ene eller anden årsag er under opgørelse og afvikling. Et bo opgøres og fordeles eksempelvis i tilfælde af død, konkurs, skilsmisse og lignende situationer. Et bo vil normalt være en selvstændig juridisk person.

Indholdsfortegnelse

Ordet stammer fra det oldnordiske ord og er oprindelig afledt af verbet "bo".

Ordet anvendes i en række sammensætninger. Et dødsbo er således en afdød persons formue, der vurderes ved en boopgørelse og i Danmark godkendes af Skifteretten. Tidligere brugtes også ordet "stervbo" (hvor første led er beslægtet med tysk "sterben") i samme betydning. Tilsvarende opgøres efter en virksomheds konkurs dens konkursbo. Et særbo er et bo, der tilhører en ægtefælle som særeje, mens modsætningen "fællesbo" er et ægtepars fælles ejendom.

Udtrykket indgår også i det faste udtryk "at sidde i uskiftet bo", dvs. at overtage en afdød ægtefælles formue i stedet for at opgøre og dele boet med øvrige arvinger.

Indenfor arveret er en boafgift den skat, der betales af boet efter en afdød person. I daglig tale omtales en sådan skat ofte som en arveafgift; der er imidlertid den principielle sondring mellem de to begreber, at en boafgift beregnes under ét af den samlede formue, som en afdød efterlader sig, og afgiften betales af boet før udlodning af arven til arvingerne. I modsætning hertil er et arveafgiftssystem karakteriseret ved, at hver arving skal betale en afgift af sin del af arven efter bodelingen. Sondringen vil ofte have betydning for den samlede skattebetaling. Da man i begge systemer typisk har et bundfradrag, vil den skattepligtige formue i et arveafgiftssystem modsat i et boafgiftssystem være afhængig af antallet af arvinger. I Danmark har man siden 1995 haft en boafgift, hvor man indtil dette år i stedet havde et arveafgiftssystem.

  1. J. Dahlhoff, H. Grell og B.F. Henningsen (2002): Opslagsordet bo. Erhvervsøkonomisk minilex. 4. udgave, Gyldendal.
  2. . fra originalen 23. juli 2019. Hentet 25. oktober 2019.

Bo (formue)
formue, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, flertydig, også, artikler, begynder, juridisk, sprogbrug, betegnelse, persons, eller, virksomheds, samlede, formuemasse, udtrykket, anvendes, især, når, formuen, eller, anden, årsag, under, opgørelse, . Bo formue Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Bo flertydig Se ogsa artikler som begynder med Bo Et bo er i juridisk sprogbrug en betegnelse for en persons eller virksomheds samlede formuemasse Udtrykket anvendes isaer nar formuen af den ene eller anden arsag er under opgorelse og afvikling 1 Et bo opgores og fordeles eksempelvis i tilfaelde af dod konkurs skilsmisse og lignende situationer 2 Et bo vil normalt vaere en selvstaendig juridisk person Indholdsfortegnelse 1 Etymologi 2 Anvendelse 3 Boafgift og arveafgift 4 KilderEtymologi RedigerOrdet stammer fra det oldnordiske ord bu og er oprindelig afledt af verbet bo 2 Anvendelse RedigerOrdet anvendes i en raekke sammensaetninger Et dodsbo er saledes en afdod persons formue der vurderes ved en boopgorelse og i Danmark godkendes af Skifteretten Tidligere brugtes ogsa ordet stervbo hvor forste led er beslaegtet med tysk sterben i samme betydning 3 Tilsvarende opgores efter en virksomheds konkurs dens konkursbo Et saerbo er et bo der tilhorer en aegtefaelle som saereje 4 mens modsaetningen faellesbo er et aegtepars faelles ejendom Udtrykket indgar ogsa i det faste udtryk at sidde i uskiftet bo dvs at overtage en afdod aegtefaelles formue i stedet for at opgore og dele boet med ovrige arvinger 2 Boafgift og arveafgift RedigerIndenfor arveret er en boafgift den skat der betales af boet efter en afdod person I daglig tale omtales en sadan skat ofte som en arveafgift der er imidlertid den principielle sondring mellem de to begreber at en boafgift beregnes under et af den samlede formue som en afdod efterlader sig og afgiften betales af boet for udlodning af arven til arvingerne I modsaetning hertil er et arveafgiftssystem karakteriseret ved at hver arving skal betale en afgift af sin del af arven efter bodelingen 5 Sondringen vil ofte have betydning for den samlede skattebetaling Da man i begge systemer typisk har et bundfradrag vil den skattepligtige formue i et arveafgiftssystem modsat i et boafgiftssystem vaere afhaengig af antallet af arvinger I Danmark har man siden 1995 haft en boafgift hvor man indtil dette ar i stedet havde et arveafgiftssystem Kilder Rediger J Dahlhoff H Grell og B F Henningsen 2002 Opslagsordet bo Erhvervsokonomisk minilex 4 udgave Gyldendal a b c Opslagsordet bo i Den Danske Ordbog ordnet dk besogt 25 oktober 2019 Opslagsordet stervbo i Ordbog over det danske Sprog ordnet dk besogt 25 oktober 2019 Opslagsordet saerbo i Den Danske Ordbog ordnet dk besogt 25 oktober 2019 Boafgift og gaveafgift faktaside Skatteministeriets hjemmeside dateret 2 september 2019 besogt 25 oktober 2019 Arkiveret fra originalen 23 juli 2019 Hentet 25 oktober 2019 Hentet fra https da wikipedia org w index php title Bo formue amp oldid 10743145, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.