fbpx
Wikipedia

Bokmål

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Bokmål er den mest udbredte af de to norske officielle målformer, den anden er nynorsk. Bokmål anslås til at skrives af 85%–90% af befolkningen uafhængig af dialekt og er den målform, der normalt læres af udenlandske studenter.

Knut Hamsun modtog Nobelprisen i litteratur i 1920 for Markens Grøde skrevet på den nye målform.

Officielt bruges navnet bokmål kun om skriftsproget, samt det skriftbundne sprog i medierne og på teaterscenen og universiteterne, men i virkeligheden har bokmål et levende talesprogsgrundlag i de østnorske byer og de højere sociale lag i Bergen og Trondheim. Der findes ikke noget alment accepteret fællesnavn for skrevet og talt bokmål, men denne artikel omhandler også talesproget, der i Norge ofte kaldes østnorsk standardsprog. Det er ikke undersøgt, hvor mange nordmænd, der har bokmål som modersmål, men sprogforskeren Kjell Venås har anslået, at der kan være tale om mere end 20% af befolkningen, det vil sige omkring én million mennesker.

Bokamál blev i gammelnorsk brugt om latin og kirkesprog. Fra 1850'erne blev bogmaal og bogsprog brugt som benævnelse for skriftsproget generelt i modsætning til talesprog og dialekter, men også om dansk skriftsprog i modsætning til nynorsk, som på det tidspunkt oftest benævntes landsmål.

I § 73 i landsskoleloven fra 1889 hedder det at "Skolestyret bestemmer, om Skolens Læse- og Lærebøger skal være affattede paa Landsmaal eller i det almindelige Bogmaal". Denne navnepraksis blev for bokmålets del videreført i forbindelse ændringer i lærerskoleloven i 1929 efter et forslag om at bruge riksmål eller dansk-norsk faldt med henholdsvis 13 mod 22 og 17 mod 18 stemmer i Lagtinget. Dette har siden været regnet som den officielle afgørelse på navnespørgsmålet.

Selvom bokmål er baseret på dansk, er der i dag væsentlige forskelle mellem de to sprog. Nogle af de de vigtigste er oplistet i nedenstående tabel.

Forskelle mellem bokmål og dansk
Dansk Bokmål/standard østnorsk Oslodialekt
Skillet mellem -ene/-erne i bestemt flertall kvinderne
vognene
kvinnene
vognene
kvinnene
vognene
Vestnordiske diftonger hede
hø
nød
hei (også hede)
høy
naut
hei
høy
naut
Bløde konsonanter (p, t, k) tab
mad
tag
tap
mat
tak
tap
mat
tak
Østnorske retroflekser ja
/ka:rneval/
/sport/
ja
/ka:ɳeval/
/spoʈ/
ja
/ka:ɳeval/
/spoʈ/
Dansk ordforråd (enkeltord) nej
bange
vred
dreng
frø
nei
redd
sint
gutt
frosk
nei
redd
sint
gutt
frosk

Bokmål
bokmål, officielt, skriftsprog, norge, sprog, overvåg, rediger, eller, ingen, kildehenvisninger, denne, artikel, hvilket, problem, hjælpe, angive, troværdige, kilder, påstande, fremføres, artiklen, mest, udbredte, norske, officielle, målformer, anden, nynorsk,. Bokmal et officielt skriftsprog for Norge Sprog Overvag Rediger Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Bokmal er den mest udbredte af de to norske officielle malformer den anden er nynorsk Bokmal anslas til at skrives af 85 90 af befolkningen uafhaengig af dialekt og er den malform der normalt laeres af udenlandske studenter Knut Hamsun modtog Nobelprisen i litteratur i 1920 for Markens Grode skrevet pa den nye malform Officielt bruges navnet bokmal kun om skriftsproget samt det skriftbundne sprog i medierne og pa teaterscenen og universiteterne men i virkeligheden har bokmal et levende talesprogsgrundlag i de ostnorske byer og de hojere sociale lag i Bergen og Trondheim Der findes ikke noget alment accepteret faellesnavn for skrevet og talt bokmal men denne artikel omhandler ogsa talesproget der i Norge ofte kaldes ostnorsk standardsprog Det er ikke undersogt hvor mange nordmaend der har bokmal som modersmal men sprogforskeren Kjell Venas har anslaet at der kan vaere tale om mere end 20 af befolkningen det vil sige omkring en million mennesker Om navnet RedigerBokamal blev i gammelnorsk brugt om latin og kirkesprog Fra 1850 erne blev bogmaal og bogsprog brugt som benaevnelse for skriftsproget generelt i modsaetning til talesprog og dialekter men ogsa om dansk skriftsprog i modsaetning til nynorsk som pa det tidspunkt oftest benaevntes landsmal I 73 i landsskoleloven fra 1889 hedder det at Skolestyret bestemmer om Skolens Laese og Laereboger skal vaere affattede paa Landsmaal eller i det almindelige Bogmaal Denne navnepraksis blev for bokmalets del viderefort i forbindelse aendringer i laererskoleloven i 1929 efter et forslag om at bruge riksmal eller dansk norsk faldt med henholdsvis 13 mod 22 og 17 mod 18 stemmer i Lagtinget Dette har siden vaeret regnet som den officielle afgorelse pa navnesporgsmalet Bokmal og dansk RedigerSelvom bokmal er baseret pa dansk er der i dag vaesentlige forskelle mellem de to sprog Nogle af de de vigtigste er oplistet i nedenstaende tabel Forskelle mellem bokmal og dansk Dansk Bokmal standard ostnorsk OslodialektSkillet mellem ene erne i bestemt flertall kvinderne vognene kvinnene vognene kvinnene vogneneVestnordiske diftonger hede ho nod hei ogsa hede hoy naut hei hoy nautBlode konsonanter p t k tab mad tag tap mat tak tap mat takOstnorske retroflekser ja ka rneval sport ja ka ɳeval spoʈ ja ka ɳeval spoʈ Dansk ordforrad enkeltord nej bange vred dreng fro nei redd sint gutt frosk nei redd sint gutt froskSe ogsa RedigerDen norske sprogstridHentet fra https da wikipedia org w index php title Bokmal amp oldid 10065318, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.