fbpx
Wikipedia

Serbokroatisk

Serbokroatisk er betegnelsen for en sproggruppe eller et såkaldt diasystem, der tales i Serbien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina og Montenegro, samt i mindre omfang i Kosovo.

Serbokroatisk
(srpskohrvatski, hrvatskosrpski
српскохрватски, хрватскосрпски
)
Talt i: Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Montenegro, Serbien
Talere i alt: 16.3 mio.
Rang: ?
Sprogstamme: Indoeuropæisk
Balto-Slavisk
Slavisk
Sydslavisk
Vestlig
Serbokroatisk
Skriftsystem: latinske alfabet
kyrilliske alfabet
Officiel status
Officielt sprog i: Bosnien-Hercegovina (bosnisk, kroatisk, serbisk)
Kroatien (kroatisk)
Kosovo (serbisk)
Montenegro (montenegrinsk)
Serbien (serbisk)
Reguleret af:
Sprogkoder
ISO 639-1: sh
ISO 639-2: scr, scc
ISO 639-3: flere:
– Serbisk
Kroatisk
– Bosnisk
– Moliseslavisk
– Kajkavisk
Områder, hvor der pr. 2005 er en overvægt i befolkningen, der taler serbokroatisk.
Officielt sprog Kroatisk, Serbisk, Bosnisk, Montenegrinsk (2006)

Udtrykket serbokroatisk brugtes især i Jugoslavien 1922-1941 og 1954-1991, hvor det var det officielle sprog i Jugoslavien. I dag bruges i højere grad udtrykkene bosnisk, kroatisk, serbisk og montenegrinsk eller BKS-diasystemet, hvis de skal betegnes under ét (fx i sprogvidenskab og oversættelse).

Forskellene i sprogene er minimale og man kan uden problemer kommunikere selvom man taler forskellige sprog/dialekter. Desuden er grænserne mellem sprogene og dialekterne flydende og ofte defineret af, hvilket tilhørsforhold de der taler sproget ønsker at definere sig under. F.eks. kalder bosniske serbere oftest deres sprog for serbisk, selvom de taler den samme dialekt som bosniakker, der i høj grad kalder deres sprog bosnisk. Desuden følger grænserne for de forskellige dialekter (se næste afsnit) hverken de nationale grænser eller de etnisk-religiøse grænser.

Sproget har gennem tiderne været under indflydelse fra de forskellige magtforhold i regionen – således har man i Bosnien fx traditionelt flere tyrkiske ord og i Kroatien tydelig indflydelse fra tysk, men færre latinske ord. Skriftligt har både været anvendt kirkeslavonisk, arabisk, latinsk og kyrillisk alfabet. Latinsk og kyrillisk har været de mest fremherskende i nyere tid og var begge officielle i Jugoslavien. Mens Jugoslavien eksisterede, er der sket en tilnærmelse mellem de forskellige dialekter eller sprog mens man efter opdelingen af landet i kølvandet på krigene i 1990'erne flere steder har forsøgt at søge tilbage til mere traditionel og derfor nationalt differentieret sprogbrug.

Indholdsfortegnelse

Serbokroatisk er udviklet som et såkaldt diasystem – dvs. et "dobbeltsystem", der inkluderer og accepterer både de oprindeligt kroatiske varianter og de oprindeligt serbiske varianter (inkl. bosnisk og montenegrinsk). Der findes mange dialekter i serbokroatisk og traditionelt deles de op i štokavisk, kajkavisk, čakavisk og torlakisk. Desuden deles štokavisk op i nyštokavisk og gammelštokavisk. Det moderne skriftsprog som almindeligvis bruges bygger på nyštokavisk, hvor de andre dialekter nærmest har status som en slags mindretalssprog (nogle er dog også skrevne).

Det der overvejende opfattes som moderne kroatisk, bosnisk og serbisk (eller tidligere serbokroatisk) er nyštokavisk. Denne dialekt har dog også underdialekter der kaldes ekavisk, (i)jekavisk og ikavisk. Disse dialekter er defineret af en række faste ord, der på ekavisk staves med e, på (i)jekavisk med ije eller je og på ikavisk med i. Således hedder fx ordet for barn henholdsvis dete, dijete og dite.

Dansk Kroatisk Bosnisk Serbisk
Med hensyn til udstødning og luftforureningen i Jerusalem, ville det være nødvendigt at træffe foranstaltninger til at sikre sikkerhed. Glede ispušnih plinova i zagađivanja zraka u Jeruzalemu, bilo bi potrebito poduzeti mjere sigurnosti. U pogledu izduvnih gasova i zagađivanja vazduha u Jerusalimu, bilo bi potrebno preduzeti mjere bezbjednosti. У погледу издувних гасова и загађивања ваздуха у Јерусалиму, било би потребно предузети мере безбедности.
Hvidt salt til madlavning er en kemisk forbindelse af natrium og klor. Bijela sol za kuhanje kemijski je spoj natrija i klora. Bijela so za kuhanje je hemijski spoj natrijuma i hlora. Bela so za kuvanje je hemijsko jedinjenje natrijuma i hlora.
Toget afgår fra stationen præcis klokken 10. Vlak sa željezničkoga kolodvora krenut će točno u deset sati. Voz sa željezničke stanice krenut će tačno u deset sati. Voz sa železničke stanice krenuće tačno u deset sati/časova.


 • (Kroatisk: hrvatski jezik)
Kroatiske dialekter

Kroatisk er i dag officielt sprog i Kroatien og i Bosnien-Hercegovina. Kroatisk skrives udelukkende med latinsk skrift. I Kroatien bruges traditionelt flere slaviske og germanske, men færre latinske ord og udtryk. Det skønnes, at ca. 6,2 mio. mennesker taler kroatisk. Kroatisk er såkaldt vest-štokavisk og der tales overvejende jekavisk samt ikavisk i Istrien. Desuden findes i Kroatien de særlige mindretalsdialekter kajkavisk og čakavisk.

 • ( SIL: HRV; ISO 639-1: hr; ISO 639-2: hrv; ISO 639-3: hrv)
 • Det kroatiske alfabet Ljudevit Gaj 1830): A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
 • Nominativ: Tko što?
 • (Bosnisk: bosanski jezik)

Bosnisk er et af de officielle sprog i Bosnien-Hercegovina. Desuden tales bosnisk af bosniske mindretal i Serbien og Montenegro. Det skønnes, at ca. 2,1 mio. mennesker taler bosnisk. Bosnisk skrives hovedsageligt med det latinske alfabet, men kan også skrives med kyrillisk. Kyrillisk bruges dog mest i de serbisk dominerede egne af Bosnien-Hercegovina. Sprogvidenskabeligt kaldes sproget central-štokavisk og der tales overvejende jekavisk, dog i Hercegovina også ikavisk som dialekt.

 • (SIL: BOS; ISO 639-1: bs; ISO 639-2: bos; ISO 639-3: bos)
 • Det bosniske alfabet: A B V G D Đ E Ž Z I J K L LJ M N NJ O P R S T Ć U F H C Č DŽ Š
 • Nominativ: Ko što?
 • (Serbisk: српски језик)

Serbisk tales i Serbien, Montenegro, Republika Srpska i Bosnien-Hercegovina, samt af serbere i Kosovo. Det skønnes, at ca. 7,4 mio. mennesker taler serbisk. Serbisk skrives hovedsageligt med det kyrilliske alfabet, men det latinske alfabet er dog også vidt udbredt (fx i kraft af internettet[kilde mangler]) og er det mest brugte i Vojvodina i det nordlige Serbien. Sprogvidenskabeligt set kaldes det øst-štokavisk og der tales overvejende ekavisk. Desuden tales den særlige dialekt torlakisk i det sydøstlige Serbien.

 • (SIL: SRP; ISO 639-1: sr; ISO 639-2: srb, ISO 639-3:SRP)
 • Det serbisk-kyrilliske alfabet: А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
 • Det serbisk-latinske alfabet: A B V G D Đ E Ž Z I J K L LJ M N NJ O P R S T Ć U F H C Č DŽ Š
 • Nominativ: Ko šta?

Montenegrinsk er en helt særlig dialekt, der kun tales af visse befolkningsgrupper i Montenegro. Der er derfor i øjeblikket meget debat i landet om hvorvidt og i hvor høj grad man skal gøre de små dialektiske forskelle til nationalt sprog. Montenegrisk alfabet:

 • Det montenegrinsk-kyrilliske alfabet: А Б В Г Д Ђ Е Ж З З' И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Ć Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
 • Det montenegrinsk-latinske alfabet: A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š Ś T U V Z Ź Ž

Da som nævnt opdelingen i sprog er mere bestemt af politiske og etniske grænser end lingvistiske, er der en del overlap mellem dialekterne indenfor de enkelte sprog:

 1. . Ethnologue.
 2. (PDF) (engelsk). The Republic of Kosovo - The Office of the Prime Minister. Hentet 17. september 2017. Article 5 [Languages] 1. The official languages in the Republic of Kosovo are Albanian and Serbian.
 3. (PDF) (albansk). Republika e Kosovës - Zyra e Kryeministrit. Hentet 17. september 2017. Neni 5 [Gjuhët] 1. Gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës janë Gjuha Shqipe dhe Gjuha Serbe.
 4. Ethnologue betragter montenegrinsk som en serbisk

Serbokroatisk
serbokroatisk, sprog, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, bosnisk, sprog, betegnelsen, sproggruppe, eller, såkaldt, diasystem, tales, serbien, kroatien, bosnien, hercegovina, montenegro, samt, mindre, omfang, kosovo, srpskohrvatski, hrvatskosrpski, српскохрв. Serbokroatisk sprog Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Bosnisk sprog Serbokroatisk er betegnelsen for en sproggruppe eller et sakaldt diasystem der tales i Serbien Kroatien Bosnien og Hercegovina og Montenegro samt i mindre omfang i Kosovo Serbokroatisk srpskohrvatski hrvatskosrpski srpskohrvatski hrvatskosrpski Talt i Bosnien Hercegovina Kroatien Kosovo Montenegro SerbienTalere i alt 16 3 mio 1 Rang Sprogstamme Indoeuropaeisk Balto Slavisk Slavisk Sydslavisk Vestlig Serbokroatisk Skriftsystem latinske alfabet kyrilliske alfabet Officiel statusOfficielt sprog i Bosnien Hercegovina bosnisk kroatisk serbisk Kroatien kroatisk Kosovo 2 3 serbisk Montenegro montenegrinsk Serbien serbisk Reguleret af SprogkoderISO 639 1 shISO 639 2 scr sccISO 639 3 flere srp Serbisk hrv Kroatisk bos Bosnisk svm Moliseslavisk kjv Kajkavisk Omrader hvor der pr 2005 er en overvaegt i befolkningen der taler serbokroatisk Officielt sprog Kroatisk Serbisk Bosnisk Montenegrinsk 2006 Udtrykket serbokroatisk brugtes isaer i Jugoslavien 1922 1941 og 1954 1991 hvor det var det officielle sprog i Jugoslavien I dag bruges i hojere grad udtrykkene bosnisk kroatisk serbisk og montenegrinsk 4 eller BKS diasystemet hvis de skal betegnes under et fx i sprogvidenskab og oversaettelse Forskellene i sprogene er minimale og man kan uden problemer kommunikere selvom man taler forskellige sprog dialekter Desuden er graenserne mellem sprogene og dialekterne flydende og ofte defineret af hvilket tilhorsforhold de der taler sproget onsker at definere sig under F eks kalder bosniske serbere oftest deres sprog for serbisk selvom de taler den samme dialekt som bosniakker der i hoj grad kalder deres sprog bosnisk Desuden folger graenserne for de forskellige dialekter se naeste afsnit hverken de nationale graenser eller de etnisk religiose graenser Sproget har gennem tiderne vaeret under indflydelse fra de forskellige magtforhold i regionen saledes har man i Bosnien fx traditionelt flere tyrkiske ord og i Kroatien tydelig indflydelse fra tysk men faerre latinske ord Skriftligt har bade vaeret anvendt kirkeslavonisk arabisk latinsk og kyrillisk alfabet Latinsk og kyrillisk har vaeret de mest fremherskende i nyere tid og var begge officielle i Jugoslavien Mens Jugoslavien eksisterede er der sket en tilnaermelse mellem de forskellige dialekter eller sprog mens man efter opdelingen af landet i kolvandet pa krigene i 1990 erne flere steder har forsogt at soge tilbage til mere traditionel og derfor nationalt differentieret sprogbrug Indholdsfortegnelse 1 Dialekter 2 Eksempel pa sproglige forskelle 3 Kroatisk 4 Bosnisk 5 Serbisk 6 Montenegrinsk 7 Dialekternes system 8 Noter 9 Eksterne henvisningerDialekter RedigerSerbokroatisk er udviklet som et sakaldt diasystem dvs et dobbeltsystem der inkluderer og accepterer bade de oprindeligt kroatiske varianter og de oprindeligt serbiske varianter inkl bosnisk og montenegrinsk Der findes mange dialekter i serbokroatisk og traditionelt deles de op i stokavisk kajkavisk cakavisk og torlakisk Desuden deles stokavisk op i nystokavisk og gammelstokavisk Det moderne skriftsprog som almindeligvis bruges bygger pa nystokavisk hvor de andre dialekter naermest har status som en slags mindretalssprog nogle er dog ogsa skrevne Det der overvejende opfattes som moderne kroatisk bosnisk og serbisk eller tidligere serbokroatisk er nystokavisk Denne dialekt har dog ogsa underdialekter der kaldes ekavisk i jekavisk og ikavisk Disse dialekter er defineret af en raekke faste ord der pa ekavisk staves med e pa i jekavisk med ije eller je og pa ikavisk med i Saledes hedder fx ordet for barn henholdsvis dete dijete og dite Eksempel pa sproglige forskelle RedigerDansk Kroatisk Bosnisk SerbiskMed hensyn til udstodning og luftforureningen i Jerusalem ville det vaere nodvendigt at traeffe foranstaltninger til at sikre sikkerhed Glede ispusnih plinova i zagađivanja zraka u Jeruzalemu bilo bi potrebito poduzeti mjere sigurnosti U pogledu izduvnih gasova i zagađivanja vazduha u Jerusalimu bilo bi potrebno preduzeti mjere bezbjednosti U pogledu izduvnih gasova i zagaђivaњa vazduha u Јerusalimu bilo bi potrebno preduzeti mere bezbednosti Hvidt salt til madlavning er en kemisk forbindelse af natrium og klor Bijela sol za kuhanje kemijski je spoj natrija i klora Bijela so za kuhanje je hemijski spoj natrijuma i hlora Bela so za kuvanje je hemijsko jedinjenje natrijuma i hlora Toget afgar fra stationen praecis klokken 10 Vlak sa zeljeznickoga kolodvora krenut ce tocno u deset sati Voz sa zeljeznicke stanice krenut ce tacno u deset sati Voz sa zeleznicke stanice krenuce tacno u deset sati casova Kroatisk Rediger Kroatisk hrvatski jezik Kroatiske dialekter Kroatisk er i dag officielt sprog i Kroatien og i Bosnien Hercegovina Kroatisk skrives udelukkende med latinsk skrift I Kroatien bruges traditionelt flere slaviske og germanske men faerre latinske ord og udtryk Det skonnes at ca 6 2 mio mennesker taler kroatisk Kroatisk er sakaldt vest stokavisk og der tales overvejende jekavisk samt ikavisk i Istrien Desuden findes i Kroatien de saerlige mindretalsdialekter kajkavisk og cakavisk SIL HRV ISO 639 1 hr ISO 639 2 hrv ISO 639 3 hrv Det kroatiske alfabet Ljudevit Gaj 1830 A B C C C D Dz Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S S T U V Z Z Nominativ Tko sto Bosnisk Rediger Bosnisk bosanski jezik Bosnisk er et af de officielle sprog i Bosnien Hercegovina Desuden tales bosnisk af bosniske mindretal i Serbien og Montenegro Det skonnes at ca 2 1 mio mennesker taler bosnisk Bosnisk skrives hovedsageligt med det latinske alfabet men kan ogsa skrives med kyrillisk Kyrillisk bruges dog mest i de serbisk dominerede egne af Bosnien Hercegovina Sprogvidenskabeligt kaldes sproget central stokavisk og der tales overvejende jekavisk dog i Hercegovina ogsa ikavisk som dialekt SIL BOS ISO 639 1 bs ISO 639 2 bos ISO 639 3 bos Det bosniske alfabet A B V G D Đ E Z Z I J K L LJ M N NJ O P R S T C U F H C C DZ S Nominativ Ko sto Serbisk Rediger Serbisk srpski јezik Serbisk tales i Serbien Montenegro Republika Srpska i Bosnien Hercegovina samt af serbere i Kosovo Det skonnes at ca 7 4 mio mennesker taler serbisk Serbisk skrives hovedsageligt med det kyrilliske alfabet men det latinske alfabet er dog ogsa vidt udbredt fx i kraft af internettet kilde mangler og er det mest brugte i Vojvodina i det nordlige Serbien Sprogvidenskabeligt set kaldes det ost stokavisk og der tales overvejende ekavisk Desuden tales den saerlige dialekt torlakisk i det sydostlige Serbien SIL SRP ISO 639 1 sr ISO 639 2 srb ISO 639 3 SRP Det serbisk kyrilliske alfabet A B V G D Ђ E Zh Z I Ј K L Љ M N Њ O P R S T Ћ U F H C Ch Џ Sh Det serbisk latinske alfabet A B V G D Đ E Z Z I J K L LJ M N NJ O P R S T C U F H C C DZ S Nominativ Ko sta Montenegrinsk Rediger Montenegrinsk Crnogorski Crnogorski Montenegrinsk er en helt saerlig dialekt der kun tales af visse befolkningsgrupper i Montenegro Der er derfor i ojeblikket meget debat i landet om hvorvidt og i hvor hoj grad man skal gore de sma dialektiske forskelle til nationalt sprog Montenegrisk alfabet Det montenegrinsk kyrilliske alfabet A B V G D Ђ E Zh Z Z I Ј K L Љ M N Њ O P R S C T Ћ U F H C Ch Џ Sh Det montenegrinsk latinske alfabet A B C C C D Dz Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S S S T U V Z Z ZDialekternes system RedigerDa som naevnt opdelingen i sprog er mere bestemt af politiske og etniske graenser end lingvistiske er der en del overlap mellem dialekterne indenfor de enkelte sprog Dialekt Subdialekt Bulgarsk Makedonsk Serbisk Montenegrinsk Bosnisk Kroatisk SlovenskTorlakisk x x xShtokavisk Kosovo Resava xSumadija Vojvodina xZeta Raska x x xOstherzegovinsk x x x xOstbosnisk x xVestikavisk x xSlavonsk xCakavisk xKajkavisk x xNoter Rediger Serbo Croatian Ethnologue Constitution of the Republic of Kosovo PDF engelsk The Republic of Kosovo The Office of the Prime Minister Hentet 17 september 2017 Article 5 Languages 1 The official languages in the Republic of Kosovo are Albanian and Serbian Kushtetuta e Republikes se Kosoves PDF albansk Republika e Kosoves Zyra e Kryeministrit Hentet 17 september 2017 Neni 5 Gjuhet 1 Gjuhe zyrtare ne Republiken e Kosoves jane Gjuha Shqipe dhe Gjuha Serbe Ethnologue betragter montenegrinsk som en serbisk dialektEksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Serbokroatisk Der findes ogsa en Wikipedia pa serbokroatisk Hentet fra https da wikipedia org w index php title Serbokroatisk amp oldid 10636526, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.