fbpx
Wikipedia

Det kemiske stof kuldioxid, CO2 (også carbondioxid (Kemisk Ordbog) eller, på ældre dansk i henhold til Ørsteds dansksprogede nomenklatur, kultveilte) er et molekyle, med et kulstofatom og 2 oxygenatomer.

Kuldioxid

Generelt
Andre navne Carbondioxid
Kultveilte
Fremtræden Farveløs
SMILES O=C=O
Kemiske egenskaber
Massefylde 1562 kg/m3 (fast form ved 1 atm og −78.5 °C)
770 kg/m3 (flydende form ved 56 atm og 20 °C)
1,977 kg/m3 (luftformig ved 1 atm og 0 °C)
Smeltepunkt 194,7 K
Kogepunkt 216,6 K
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for
stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa)
Forøgelsen af atmosfærens kuldioxid (CO2) også kaldet "Keeling-kurven". De månedlige målinger af CO2 viser små sæsonvariationer med en årligt stigende tendens. Hvert års maximum nås i den nordlige halvkugles sene forår og faldet sker under vækstsæsonen på den nordlige halvkugle, når planterne optager mest CO2 fra atmosfæren.
Det årlige CO2-udslip fra 1800 til 2002 efter kilde (sort: kul, violet: olie, gul: gas, grå: andre kilder). Mængden er angivet i i milliarder ton karbon.
CO2-udledning pr indbygger

Ved atmosfærisk tryk kan kuldioxid kun findes i to tilstandsformer; som en gas, og ved temperaturer under -78,5 °C et fast stof, der ligner fin, tætpakket sne. På grund af den "manglende" væske-tilstand omtales dette faste kuldioxid som tøris, da det direkte omdannes til gas ved fordampning. Væskeformen findes, men den opstår kun ved tryk over 5,1 atm. Dette udnyttes ved opbevaring af kuldioxid på trykflaske.

Indholdsfortegnelse

Kuldioxid er tungere end luft og i høje koncentration kan den fortrænge luftens ilt. Den er uden lugt og kan medføre døden ved kvælning grundet iltmangel. Der opleves dog først væsentlige fysiologiske effekter, herunder forøget respiration (forpustet, stakåndethed) og narkotisk virkning

En kulsyreslukker må aldrig tømmes ind i en beholder, hvor der kan være brandfarlige dampe, eksempelvis benzin, i et misforstået forsøg på at gøre atmosfæren ”sikker”. Det er livsfarligt. Der dannes gnister, som kan antænde dampene og medføre eksplosion

Kuldioxid dannes ved forbrænding, oxidation af organisk materiale som fossile brændstoffer og andet organisk materiale, når der er tilstrækkelig ilt (oxygen) tilstede. Hvis der er iltunderskud, kan der dannes kulmonooxid.

Ved respiration omdannes kulhydrater under optagelse af ilt til kuldioxid og vand. Respirationen foregår i alle levende organismer. Hos mennesker og dyr udåndes kuldioxid via lungerne. Et menneske udånder ca. 450 L kuldioxid svarende til 900 gram pr. dag.

Respirationsligningen: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

Planter optager kuldioxid ved fotosyntese og omdanner kuldioxid og vand til kulhydrater.

Fotosynteseligningen: 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

Kuldioxid er i dag til stede i Jordens atmosfære i en koncentration på ca. 0,04 % (400 ppm) i den tørrede luft. Koncentrationen er stigende, og er tiltaget med 40% siden industrialiseringen startede.

Luftens indhold varierer lidt med årstiden. Luftarten virker som en drivhusgas. Kuldioxid indgår i et stort kredsløb. Luftens indhold af kuldioxid er i ligevægt med hydrosfærens indhold af kuldioxid. Hydrosfærens stigende kuldioxidindhold medfører en ændring af pH kaldet forsuring. Verdenshavenes forsuring omtales som "det andet kuldioxid-problem".

  1. Kage årsag til iltmangel og indlæggelse på hospital - KemiFOKUS
  2. Kuldioxid er uegnet til kvælning af glødebrande - DTU Orbit
  • 20. juni 2016 hos Wayback Machine
  • Citat: "...El Niño and La Niña play with the populations of microscopic ocean plants called phytoplankton. That's what scientists have found using NASA satellite data and a computer model...Surprisingly, this study found that this transfer of carbon to the deep ocean increased by a factor of eight due to the large phytoplankton blooms that can occur during a La Niña..."
Wikimedia Commons har medier relateret til:

kuldioxid, kemisk, forbindelse, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, carbondioxyd, kemiske, stof, kuldioxid, også, carbondioxid, kemisk, ordbog, eller, ældre, dansk, henhold, Ørsteds, dansksprogede, nomenklatur, kultveilte, molekyle, kulstofatom, oxygenatomer. Kuldioxid kemisk forbindelse Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Carbondioxyd Det kemiske stof kuldioxid CO2 ogsa carbondioxid Kemisk Ordbog eller pa aeldre dansk i henhold til Orsteds dansksprogede nomenklatur kultveilte er et molekyle med et kulstofatom og 2 oxygenatomer KuldioxidGenereltAndre navneCarbondioxid KultveilteFremtraedenFarvelosSMILESO C OKemiske egenskaberMassefylde1562 kg m3 fast form ved 1 atm og 78 5 C 770 kg m3 flydende form ved 56 atm og 20 C 1 977 kg m3 luftformig ved 1 atm og 0 C Smeltepunkt194 7 KKogepunkt216 6 KHvis ikke andet er angivet er data givet for stoffer i standardtilstanden ved 25 C 100 kPa vdrForogelsen af atmosfaerens kuldioxid CO2 ogsa kaldet Keeling kurven De manedlige malinger af CO2 viser sma saesonvariationer med en arligt stigende tendens Hvert ars maximum nas i den nordlige halvkugles sene forar og faldet sker under vaekstsaesonen pa den nordlige halvkugle nar planterne optager mest CO2 fra atmosfaeren Det arlige CO2 udslip fra 1800 til 2002 efter kilde sort kul violet olie gul gas gra andre kilder Maengden er angivet i i milliarder ton karbon CO2 udledning pr indbygger Ved atmosfaerisk tryk kan kuldioxid kun findes i to tilstandsformer som en gas og ved temperaturer under 78 5 C et fast stof der ligner fin taetpakket sne Pa grund af den manglende vaeske tilstand omtales dette faste kuldioxid som toris da det direkte omdannes til gas ved fordampning Vaeskeformen findes men den opstar kun ved tryk over 5 1 atm Dette udnyttes ved opbevaring af kuldioxid pa trykflaske Indholdsfortegnelse 1 Farer 2 Forbraending 3 Respiration og fotosyntese 4 Se ogsa 5 Referencer 6 Eksterne henvisningerFarer RedigerKuldioxid er tungere end luft og i hoje koncentration kan den fortraenge luftens ilt Den er uden lugt og kan medfore doden ved kvaelning grundet iltmangel Der opleves dog forst vaesentlige fysiologiske effekter herunder foroget respiration forpustet stakandethed og narkotisk virkning 1 En kulsyreslukker ma aldrig tommes ind i en beholder hvor der kan vaere brandfarlige dampe eksempelvis benzin i et misforstaet forsog pa at gore atmosfaeren sikker Det er livsfarligt Der dannes gnister som kan antaende dampene og medfore eksplosion 2 Forbraending RedigerKuldioxid dannes ved forbraending oxidation af organisk materiale som fossile braendstoffer og andet organisk materiale nar der er tilstraekkelig ilt oxygen tilstede Hvis der er iltunderskud kan der dannes kulmonooxid Respiration og fotosyntese RedigerVed respiration omdannes kulhydrater under optagelse af ilt til kuldioxid og vand Respirationen foregar i alle levende organismer Hos mennesker og dyr udandes kuldioxid via lungerne Et menneske udander ca 450 L kuldioxid svarende til 900 gram pr dag Respirationsligningen C6H12O6 6 O2 6 CO2 6 H2O Planter optager kuldioxid ved fotosyntese og omdanner kuldioxid og vand til kulhydrater Fotosynteseligningen 6 CO2 6 H2O C6H12O6 6 O2 Kuldioxid er i dag til stede i Jordens atmosfaere i en koncentration pa ca 0 04 400 ppm i den torrede luft 3 4 Koncentrationen er stigende og er tiltaget med 40 siden industrialiseringen startede Luftens indhold varierer lidt med arstiden Luftarten virker som en drivhusgas Kuldioxid indgar i et stort kredslob Luftens indhold af kuldioxid er i ligevaegt med hydrosfaerens indhold af kuldioxid Hydrosfaerens stigende kuldioxidindhold medforer en aendring af pH kaldet forsuring Verdenshavenes forsuring omtales som det andet kuldioxid problem Se ogsa RedigerDrivhuseffekten Havenes forsuring Dodens soer Kivusoen Nyossoen og Monounsoen Fotosyntese Blad organ Autotrof Heterotrof Geologisk CO2 lagring Jordens atmosfaere Kulsyre Toris Sodavand Respiration Lunge GaelleReferencer Rediger Kage arsag til iltmangel og indlaeggelse pa hospital KemiFOKUS http www kemifokus dk wp content uploads sites 7 DAK12 2015 s14 17 pdf Kuldioxid er uegnet til kvaelning af glodebrande DTU Orbit http orbit dtu dk files 144426784 2018 01 DKemi Kuldioxid er uegnet til kv lning af gl debrande pdf Earth s CO2 levels just crossed a really scary threshold and it s permanent ScienceAlert 2016 Carbon Dioxide Opdatering fra NASAEksterne henvisninger RedigerChemical of the Week Carbon Dioxide Grafer over udviklingen i den globale og den danske udledning af CO2 Initiativ til reduktion af CO2 fra internettet Dry Ice information Sidste sted pa Jorden krydser klimatisk milepael DMI 2016 Arkiveret 20 juni 2016 hos Wayback Machine 2005 07 06 Sciencedaily NASA Satellite Data Capture A Big Climate Effect On Tiny Ocean Life Citat El Nino and La Nina play with the populations of microscopic ocean plants called phytoplankton That s what scientists have found using NASA satellite data and a computer model Surprisingly this study found that this transfer of carbon to the deep ocean increased by a factor of eight due to the large phytoplankton blooms that can occur during a La Nina Wikimedia Commons har medier relateret til Kuldioxid Hentet fra https da wikipedia org w index php title Kuldioxid amp oldid 11045723, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.