fbpx
Wikipedia

Christian Severin Henrichsen

Christian Severin Henrichsen (15. april 1829 i København22. december 1883 sammesteds) var en dansk Højesteretsadvokat og borgerrepræsentant.

Christian Severin Henrichsen

Personlig information
Født 15. april 1829
Død 22. december 1883 (54 år)
Uddannelse og virke
Beskæftigelse Advokat
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Henrichsen var søn af faktor ved Adresseavisen Christian Frederik Henrichsen (17. december 1777 – 18. juli 1838) og Marie f. Antoni (24. maj 1790 – 29. maj 1865). Han blev født i København, dimitteredes 1846 fra Metropolitanskolen og tog juridisk embedseksamen 1853. Tidligt bestemte han sig for sagførervejen, og efter at have haft fuldmagt, navnlig hos advokat Carl Liebe, blev han 1859 overretsprøveprokurator, 2 år efter virkelig overretsprokurator og 1862 Højesteretsadvokat. hans forbindelser med borgerstanden, ualmindelige dygtighed og usvigelige retsindighed skaffede ham forholdsvis hurtig en stor og indbringende praksis. et bevis på den tillid og anseelse, han nød, var det, at han allerede 1864 valgtes til borgerrepræsentant og 1873, da tømrermester Harald Hartvig Kayser efter en lang funktionstid ønskede at træde af, blev forsamlingens formand, en stilling, som han beklædte lige til sin død. bølgerne gå sjælden højt i hovedstadens kommunale råd, så at formandens opgave, for så vidt den består i at lede og styre forhandlingerne, ikke stiller store krav til overlegenhed eller åndsnærværelse, men formandens indflydelse på de kommunale sagers gang er meget betydelig, og det beror for en væsentlig del på ham, om forholdet mellem det direkte valgte led af kommunalbestyrelsen og Magistraten skal føre til harmonisk samvirken eller til tvist. Henrichsen var en udmærket formand, rolig og upartisk i sin ledelse, og hans gode indflydelse var umiskendelig. andre offentlige tillidshverv betroedes ham; 1873 blev han medlem af Landmandsbankens bankråd og dets formand, 1875 medlem af direktionen for Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.

Sit varigste minde har han sat sig ved sin virksomhed for oprettelsen af de Spannjerske Legater, hvis formue ca. ved år 1900 udgjorde ca. 2½ mio. kr. Skomagermester Spannjer, en original, som fra en ringe begyndelse havde ved heldige ejendomskøb og pengetransaktioner samlet en betydelig formue, blev i august 1872 efter et uheldigt fald indlagt på Kommunehospitalet; han sendte bud efter Henrichsen for at få skrevet sit testamente, og det var den juridiske rådgiver, som foreslog ham de forskellige veldædige formål, til hvilke legatet skulle anvendes. Testamentet underskreves 14. august, en kodicil tilføjedes 23., og 24. døde testator. Uden Henrichsens forstandige og betænksomme optræden ville den store formue være blevet splittet til fjerne slægtninge. Legatet, der under Henrichsens ledelse begyndte at virke i juni 1877, skønt fundatsen først udfærdigedes 10. juli 1879, vil efter de testamentariske bestemmelser yderligere vokse i tidens løb. Henrichsen og hustru (Marie Charlotte Breede, f. Lund, enke efter tømrermester Breede, f. 22. december 1814, gift med Henrichsen 20. april 1862, død 9. februar 1887) have selv stiftet et betydeligt legat "for Enker, forladte Hustruer og ugifte Piger i Kjøbenhavn", hvis fundats først efter nogle rentenyderes død blev affattet af Københavns borgerrepræsentanter. Også ved udarbejdelsen af Entreprenør N. Andersens Arbejderlegat, der bestyres af Indenrigsministeriet, har Henrichsen medvirket.

Henrichsen blev Ridder af Dannebrog 1874, Dannebrogsmand 1878 og fik 1883, ved 25 års-jubilæet for Københavns nye kommunalforfatning, Kommandørkorset af 2. grad. Efter en kort sygdom døde han 22. december 1883.

Han er begravet på Assistens Kirkegård. Der findes et maleri af G.J. 1906 i Borgerrepræsentationens formandsværelse, Københavns Rådhus. Litografi af I.W. Tegner 1884 efter fotografi. Træsnit 1883.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til mere nutidig sprog, og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen, dette angives som f.x:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.

Christian Severin Henrichsen
christian, severin, henrichsen, sprog, overvåg, rediger, april, 1829, københavn, december, 1883, sammesteds, dansk, højesteretsadvokat, borgerrepræsentant, personlig, informationfødt15, april1829død22, december1883, uddannelse, virkebeskæftigelseadvokatinforma. Christian Severin Henrichsen Sprog Overvag Rediger Christian Severin Henrichsen 15 april 1829 i Kobenhavn 22 december 1883 sammesteds var en dansk Hojesteretsadvokat og borgerrepraesentant Christian Severin HenrichsenPersonlig informationFodt15 april1829Dod22 december1883 54 ar Uddannelse og virkeBeskaeftigelseAdvokatInformation med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata Henrichsen var son af faktor ved Adresseavisen Christian Frederik Henrichsen 17 december 1777 18 juli 1838 og Marie f Antoni 24 maj 1790 29 maj 1865 Han blev fodt i Kobenhavn dimitteredes 1846 fra Metropolitanskolen og tog juridisk embedseksamen 1853 Tidligt bestemte han sig for sagforervejen og efter at have haft fuldmagt navnlig hos advokat Carl Liebe blev han 1859 overretsproveprokurator 2 ar efter virkelig overretsprokurator og 1862 Hojesteretsadvokat hans forbindelser med borgerstanden ualmindelige dygtighed og usvigelige retsindighed skaffede ham forholdsvis hurtig en stor og indbringende praksis et bevis pa den tillid og anseelse han nod var det at han allerede 1864 valgtes til borgerrepraesentant og 1873 da tomrermester Harald Hartvig Kayser efter en lang funktionstid onskede at traede af blev forsamlingens formand en stilling som han beklaedte lige til sin dod bolgerne ga sjaelden hojt i hovedstadens kommunale rad sa at formandens opgave for sa vidt den bestar i at lede og styre forhandlingerne ikke stiller store krav til overlegenhed eller andsnaervaerelse men formandens indflydelse pa de kommunale sagers gang er meget betydelig og det beror for en vaesentlig del pa ham om forholdet mellem det direkte valgte led af kommunalbestyrelsen og Magistraten skal fore til harmonisk samvirken eller til tvist Henrichsen var en udmaerket formand rolig og upartisk i sin ledelse og hans gode indflydelse var umiskendelig andre offentlige tillidshverv betroedes ham 1873 blev han medlem af Landmandsbankens bankrad og dets formand 1875 medlem af direktionen for Sparekassen for Kjobenhavn og Omegn Sit varigste minde har han sat sig ved sin virksomhed for oprettelsen af de Spannjerske Legater hvis formue ca ved ar 1900 udgjorde ca 2 mio kr Skomagermester Spannjer en original som fra en ringe begyndelse havde ved heldige ejendomskob og pengetransaktioner samlet en betydelig formue blev i august 1872 efter et uheldigt fald indlagt pa Kommunehospitalet han sendte bud efter Henrichsen for at fa skrevet sit testamente og det var den juridiske radgiver som foreslog ham de forskellige veldaedige formal til hvilke legatet skulle anvendes Testamentet underskreves 14 august en kodicil tilfojedes 23 og 24 dode testator Uden Henrichsens forstandige og betaenksomme optraeden ville den store formue vaere blevet splittet til fjerne slaegtninge Legatet der under Henrichsens ledelse begyndte at virke i juni 1877 skont fundatsen forst udfaerdigedes 10 juli 1879 vil efter de testamentariske bestemmelser yderligere vokse i tidens lob Henrichsen og hustru Marie Charlotte Breede f Lund enke efter tomrermester Breede f 22 december 1814 gift med Henrichsen 20 april 1862 dod 9 februar 1887 have selv stiftet et betydeligt legat for Enker forladte Hustruer og ugifte Piger i Kjobenhavn hvis fundats forst efter nogle rentenyderes dod blev affattet af Kobenhavns borgerrepraesentanter Ogsa ved udarbejdelsen af Entreprenor N Andersens Arbejderlegat der bestyres af Indenrigsministeriet har Henrichsen medvirket Henrichsen blev Ridder af Dannebrog 1874 Dannebrogsmand 1878 og fik 1883 ved 25 ars jubilaeet for Kobenhavns nye kommunalforfatning Kommandorkorset af 2 grad Efter en kort sygdom dode han 22 december 1883 Han er begravet pa Assistens Kirkegard Der findes et maleri af G J 1906 i Borgerrepraesentationens formandsvaerelse Kobenhavns Radhus Litografi af I W Tegner 1884 efter fotografi Traesnit 1883 Kilder RedigerCarl Steen Andersen Bille Henrichsen Christian Severin i C F Bricka red Dansk Biografisk Lexikon 1887 1905 Eksterne henvisninger RedigerChristian Severin Henrichsen pa gravsted dk Denne artikel bygger hovedsagelig pa biografi er i 1 udgave af Dansk Biografisk Leksikon udgivet af C F Bricka Gyldendal 1887 1905 Du kan hjaelpe Wikipedia ved at ajourfore sproget og indholdet af denne artikel Nar en omskrivning af teksten til mere nutidig sprog og wikificeringen er foretaget skal der anfores en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL jf stilmanualen dette angives som f x Kilde forfatter Navn titel Efternavn Fornavn url http runeberg org dbl work Dansk Biografisk Leksikon udgave 1 bind I til XIX side xxx besogsdato dags dato og herefter indsaettelse af Kategori Artikler fra 1 udgave af Dansk biografisk leksikon i stedet for DBL skabelonen Hentet fra https da wikipedia org w index php title Christian Severin Henrichsen amp oldid 10298591, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.