fbpx
Wikipedia

DDT (dichlordiphenyltrichlorethan) er et insektbekæmpelsesmiddel. Det er en isomerblanding, dog hovedsagelig pp'-DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan, C14H9Cl5).

Formlen for DDT

Brugen af DDT i Danmark blev forbudt i 1969.

DDT tilhører de klorerede kulbrinter, en gruppe af insekticider som er kendetegnet ved at de kun langsomt nedbrydes i naturen og derved ophobes i fødekæderne.

DDT blev første gang fremstillet i 1874, men dets giftvirkning mod insekter blev først opdaget i 1939. På grund af stoffets høje giftighed overfor insekter, men lave akutte giftighed overfor mennesker, vandt DDT hurtigt stor udbredelse i landbruget verden over.

Det viste sig i løbet af 1960'erne og 70'erne at anvendelsen af DDT og dets nedbrydningsprodukt DDE (1,1-dichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethen, C14H8Cl4) ikke er uproblematisk og har store uønskede sideeffekter. For det første udvikler insektbestande, som udsættes for DDT, hurtigt resistens overfor stoffet. For det andet viste det sig at en del rovfuglearter, især vandrefalken, ophobede høje koncentrationer af DDT. Dette medførte tyndskallede æg med væsentlig nedgang i ungeproduktionen som konsekvens. I det nordøstlige USA uddøde vandrefalken, mens den mange andre steder i verden gik kraftigt tilbage. Rachel Carson påpegede netop dette problem med DDT i hendes bog Silent Spring (da. Det tavse forår) fra 1962.

I dag er anvendelsen af DDT forbudt eller stærkt begrænset de fleste steder i verden, men det anvendes dog stadig i mange u-lande, især i forbindelse med bekæmpelse af malariamyg. Begrænsningerne i forbruget af DDT har medført at mange rovfuglebestande nu atter trives. I 2006 begyndte WHO at anbefale brugen af DDT indendørs til bekæmpelse af malaria.


  1. BBC News, , 15. september 2006.
Wikimedia Commons har medier relateret til:

kemisk, forbindelse, sprog, overvåg, rediger, dichlordiphenyltrichlorethan, insektbekæmpelsesmiddel, isomerblanding, hovedsagelig, trichlor, chlorphenyl, ethan, c14h9cl5, formlen, brugen, danmark, blev, forbudt, 1969, tilhører, klorerede, kulbrinter, gruppe, i. DDT kemisk forbindelse Sprog Overvag Rediger DDT dichlordiphenyltrichlorethan er et insektbekaempelsesmiddel Det er en isomerblanding dog hovedsagelig pp DDT 1 1 1 trichlor 2 2 bis 4 chlorphenyl ethan C14H9Cl5 Formlen for DDT Brugen af DDT i Danmark blev forbudt i 1969 DDT tilhorer de klorerede kulbrinter en gruppe af insekticider som er kendetegnet ved at de kun langsomt nedbrydes i naturen og derved ophobes i fodekaederne DDT blev forste gang fremstillet i 1874 men dets giftvirkning mod insekter blev forst opdaget i 1939 Pa grund af stoffets hoje giftighed overfor insekter men lave akutte giftighed overfor mennesker vandt DDT hurtigt stor udbredelse i landbruget verden over Det viste sig i lobet af 1960 erne og 70 erne at anvendelsen af DDT og dets nedbrydningsprodukt DDE 1 1 dichlor 2 2 bis 4 chlorfenyl ethen C14H8Cl4 ikke er uproblematisk og har store uonskede sideeffekter For det forste udvikler insektbestande som udsaettes for DDT hurtigt resistens overfor stoffet For det andet viste det sig at en del rovfuglearter isaer vandrefalken ophobede hoje koncentrationer af DDT Dette medforte tyndskallede aeg med vaesentlig nedgang i ungeproduktionen som konsekvens I det nordostlige USA uddode vandrefalken mens den mange andre steder i verden gik kraftigt tilbage Rachel Carson papegede netop dette problem med DDT i hendes bog Silent Spring da Det tavse forar fra 1962 1 I dag er anvendelsen af DDT forbudt eller staerkt begraenset de fleste steder i verden men det anvendes dog stadig i mange u lande isaer i forbindelse med bekaempelse af malariamyg Begraensningerne i forbruget af DDT har medfort at mange rovfuglebestande nu atter trives I 2006 begyndte WHO at anbefale brugen af DDT indendors til bekaempelse af malaria 2 Se ogsa RedigerGift PesticidHenvisninger Rediger Det tavse forar 50 ar efter Videnskab dk august 2012 BBC News WHO backs DDT for malaria control 15 september 2006 Wikimedia Commons har medier relateret til DDT Hentet fra https da wikipedia org w index php title DDT amp oldid 9733700, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.