fbpx
Wikipedia

DR

For alternative betydninger, se DR (flertydig). (Se også artikler, som begynder med DR)

DR, tidligere Danmarks Radio, er Danmarks nationale public service-selskab, som formidler nyheder, kultur, underholdning og oplysning via tv, radio, dr.dk (herunder Bonanza og DRTV) og mobile platforme efter radio- og fjernsynsloven.

DR
DR Byen, DR's hovedkvarter fra 2006 med DR's koncerthus.
Virksomhedsinformation
Tidligere kaldt
Radioordningen
(1925–1926)
Statsradiofonien
(1926–1959)
Danmarks Radio
(1959–1996)
DR (siden 1996)
Selskabsform Statsejet medievirksomhed
Branche Massemedie
Grundlagt 1. april 1925; 96 år siden (1925-04-01)
Etableringssted København, Kongeriget Danmark
Hovedsæde DR Byen, Ørestad, Amager
Virksom i
Danmark
Nøglepersoner Maria Rørbye Rønn, Generaldirektør
Marianne Bedsted, Bestyrelsesformand
Regnskab
Resultat 88,1 mio. kr. (2014)
Aktiver 7.270,0 mio. kr. (2014)
Egenkapital 667,9 mio. kr. (2014)
Organisation
Antal ansatte
3371 (2014)
Ejer Den danske stat
Eksterne henvisninger
CVR-nummer
OpenCorporates
Information med symbolet hentes fra Wikidata.

Indholdsfortegnelse

DR skal leve op til public service-forpligtelsen. Ifølge dr.dk har Radio- og tv-nævnet fastslået, at DR overholdt public service-kontrakten for perioden 2015-18. Men ikke alle er enige i, at DR leverer public service: Begrebet politisk service har været omtalt som mere passende. Fra flere sider er der rejst massiv kritik af flere programmer, navnlig af "Fars pige" og "Cougarjagt". Der er opstået en debat om, hvorvidt begreberne public service og DR bør fjernes fra hinanden, for andre medier kan levere public service. Politisk ser der ud til at være opbakning til at lade andre aktører levere public service. Selv en medieordfører mener, at DR risikerer at overflødiggøre sig selv; det må være slut med tv-tvang; så det er vel tydeligt, at ikke alle elsker DR.

Der er massiv opbakning bag udsagnet: DR's "Public service kan ligge på et meget lille sted;" hvilket en analyses konklusion også er nået frem til: 62% er underholdning. Politikere til højre og venstre side i Folketingssalen bidrager til debatten. Tilmed fagforbund og Dagbladet Information har bidraget til debatten om public service.

DR blev i perioden fra oprettelsen i 1925 indtil 2018 finansieret via en særlig betaling kaldet licens. Den blev opkrævet med et ensartet beløb pr. husstand, der angav at have et radioapparat. I 1925 var den årlige radiolicens 10 kr. I 1952 blev der indført en licens for (sort-hvidt) TV på 50 kr., som skulle betales udover radiolicensen, der på det tidspunkt var 15 kr. om året. I 1970 kom en særlig licens for husstande med farve-TV. Her var beløbet 436 kr. om året, mens radio-licensen var 64 kr. og den sort-hvide tv-licens 272 kr. Endelig blev der i 2007 som følge af husstandenes stigende digitale adgange indført en fælles medielicens, så alle, der kunne modtage DR’s programmer på tv, internet, mobiltelefon eller tablets, skulle betale den samme medielicens (som udgjorde 2150 kr. i 2007). I perioden 2007-2013 eksisterede fortsat en særlig radiolicens på et noget lavere beløb for personer, der kun havde adgang til en radio. Radiolicensen blev helt afskaffet i 2014.

Den særlige finansiering, hvor husstandene selv skulle angive, at de havde adgang til radio og TV og dermed skulle betale licens, gav mulighed for, at man kunne være "sortseer", altså undlade at anmelde sit radio- eller TV-apparat og dermed spare licensudgiften. Det var et permanent problem for DR, der i tidens løb har anvendt mange tiltag fra reklamekampagner til pejlevogne for at begrænse antallet af sortseere. I 2017 var der ca. 10 % af de danske husstande, der ikke betalte medielicens.

I juni 2018 indgik Regeringen Lars Løkke Rasmussen III en medieaftale for 2019-2023 med Dansk Folkeparti, der ændrede DR's finansiering - på det tidspunkt omkring 4,4 mia. kr. årligt. Licensen skulle efter en overgangsperiode 2019-22 helt afskaffes, så DR fremover finansieres via det generelle skattesystem. Samtidig skulle der foretages en besparelse på 20 % på udgifterne til DR. Finansieringen via skatterne blev iværksat i form af en reduktion af personfradraget for personer over 18 år. Hver voksen skatteyder bidrager på denne måde med det samme kronebeløb til DR's finansiering. Da medielicensen var ens pr. husstand, fik enlige dermed en besparelse på skatteomlægningen i forhold til par. Samtidig fik personer, der i forvejen ikke betalte medielicens, en skattestigning. Som følge af den vedtagne besparelse på DR's udgifter blev den ekstra fremtidige skattebetaling dog mindre end den hidtidige medielicensbetaling for den gennemsnitlige dansker.

DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen. Formanden og to menige medlemmer udpeges af Kulturministeriet, seks af Folketinget, og de sidste to vælges af medarbejderne i DR. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for DR's programmer, ligesom den har personaleansvaret for DR's øverste chef, generaldirektøren, samt den øvrige ledelse.

Radiohuset på Frederiksberg, hvor DR havde hovedsæde mellem 1941-1970. DR sendte radio fra huset indtil DR's aktiviteter blev samlet i DR Byen i 2006.

Den 1. april 1925 begyndte en forsøgsordning under navnet Statsradiofonien. Virksomheden var en offentlig institution, der sendte radio via sendemaster. I 1927 blev Statsradiofonien landsdækkende ved etableringen af Kalundborg Radiofonistation. Senere kom FM-radio til med stereoudsendelser i 1960'erne. I 1990'erne begyndte DR at sende radio via DAB og senere kom netradio.

TV-Byen i Søborg, der blev taget i brug 1963-70 og fungerede som hovedsæde for DR indtil flytningen til DR Byen i 2006

I begyndelsen af 1950'erne påtog Statsradiofonien sig at udsende billeder og lyd via nye sendemaster over hele landet. Først var der kun sort/hvide-billeder, men i 1967 kom der farver og i 1988 stereolyd. I 2005 var digitalt fjernsyn så småt ved at se dagens lys, og den 31. marts 2006 blev det digitale TV-signal, DTT (DVB-T), officielt åbnet.

Efter at have haft til huse forskellige steder i København (senest i Stærekassen) flyttede Statsradiofonien i 1941 ind i det nybyggede Radiohus på Rosenørns Allé på Frederiksberg. Radiohusets Koncertsal indviedes dog først i 1945 efter besættelsen. I 1970 flyttede TV-aktiviteterne til TV-Byen, Gyngemosen i Gladsaxe. I 1999 blev det politisk vedtaget at samle alle DR's aktiviteter på én adresse med rejsegilde i 2004. I slutningen af 2006 flyttede DR ind i DR Byen i Ørestad.

Vigtige begivenheder i DR's historie

Skabelon:Denne liste mangler kilder. Hjælp gerne med at tilføje kilder.

 • 1925 – Statsradiofonien oprettes 1. april som forsøgsordning med ét radioprogram, der første år sender 3 timer dagligt. Radioen får studier hos hovedtelegrafstationen i Købmagergade i København.
 • 1926 — Efter et forsøgsår blev Statsradiofonien gjort permanent ved loven om radiospredning fra 13. marts 1926.
 • 1926Pressens Radioavis ser dagens lys, da radioen i samarbejde med dagbladene begynder at sende nyheder én gang om dagen.
 • 1927 – Statsradiofonien blev landsdækkende ved etableringen af Kalundborg Radiofonistation.
 • 1928 — Statsradiofonien flytter til nye, lejede lokaler på Axelborg i København.
 • 1931 — Radioen indleder flytningen til egne lokaler i den nye radiofonibygning "Stærekassen" ved Det Kgl. Teater i København. Radioens pausesignal med folkemelodi fra ca. år 1300 tages i brug.
 • 1932 — Radiokoret oprettes.
 • 1939 – Omkring 80 pct. af landets husstande har nu radio. Radiounderholdningsorkestret blev oprettet.
 • 1941 — Radioen flytter fra ”Stærekassen” til det nyopførte Radiohus på Frederiksberg.
 • 1945 – Radiohusets koncertsal indvies.
 • 1949 — Kontorlokaler i Radiohuset indrettes til forsøgs-tv-studie.
 • 1951 – Radioens P2 havde premiere 1. oktober, og dagen efter var der premiere på Statsradiofoniens første officielle tv-udsendelser.
 • 1951 – Verdens første kvindelige kapelmester, Grethe Kolbe, blev ansat.
 • 1958 — Radiorådet udskrev i 1958 en arkitektkonkurrence om et tv-hus på en tom grund ved Gyngemosen i Gladsaxe.
 • 1959 – Statsradiofonien ændrede navn til Danmarks Radio med virkning fra 1. november 1959 som følge af loven om radiospredning fra 3. juni 1959. Loven fastslår for første gang, at Danmarks Radio er en selvstændig offentlig institution.
 • 1960 – Første regionale radioudsendelser gik i luften fra Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved og Rønne.
 • 1961 — Byggeriet af TV-Byen gik i gang.
 • 1963 – Radioens tredje radiokanal, P3, havde premiere 1. januar. Den skulle fortrinsvis sende populærmusik for de yngre lyttere.
 • 1964Radioavisen afløste "Pressens Radioavis".
 • 1965TV-Byen i Gladsaxe indvies. Allerede i 1963 var dele af huset klar til brug, men det store kontorhus kom først til i 1970.
 • 1965 — Premiere på udsendelsen af TV-Avisen 15. oktober.
 • 1967 – Første farveudsendelse blev sendt, i farvesystemet PAL, over forsøgs-UHF-senderen i Gladsaxe.
 • 1967 – Forsøg med farve-tv fra Rangstrupsenderen på K7.
 • 1968 – De første radioudsendelser i stereo sendtes på FM, efter det amerikanske multiplex-system.
 • 1968 – Første farve-TV-transmission til hele landet fra de olympiske vinterlege i Grenoble.
 • 1969 — Danmarks Radio begynder at optage tv-udsendelser i farve.
 • 1970P3 blev omlagt til stereoudsendelser, som den sidste af Danmarks Radios tre radiokanaler.
 • 1971 – De unge, som siden 2011 har set meget lidt TV, er født efter 1971; især TV-avisen fravælger de unge; dermed hører 1971 til de betydeligste år på denne liste, for dette år blev den sidste højfrekvente TV-seer født.
 • 1978 — For første gang er der flest licenser til farvefjernsyn: 1.074.830 licenser mod 739.985 sort-hvide.
 • 1978TV-Avisen sendtes fra 2. oktober i farver; og Danmarks Radio rundede 2.500 ansatte.
 • 1983Tekst-tv havde premiere (forsøgsudsendelser allerede i 1976 med 50 udvalgte abonnenter). TV-Avisen flyttede samme år fra Radiohuset til TV-Byen.
 • 1988NICAM, et digitalt lydsystem til TV, blev indført. TV-stereotransmission startede i København.
 • 1988 – Lørdag d. 1. oktober brød den nystartede kanal, TV2, DR's monopol på at transmittere landsdækkende TV.
 • 1991 – TV-stereotransmission dækkede herefter også resten af landet.
 • 1992 – Registrering af, hvor mange minutter pr. døgn hver gennemsnitsdansker så TV, startede: I 1992 var TV-kiggeriet 143 minutter pr. døgn.
 • 1996 – Danmarks Radio ændrede navn til DR; samtidig blev websiden dr.dk åbnet.
 • 1996DR2, DR's anden TV-kanal, åbnede. Den sendtes via satellit og fra et begrænset antal jordbaserede sendere, fortrinsvis omkring København.
 • 1999 – DR vedtager opførslen af DR Byen med en estimeret pris på 2,9 milliarder kr.
 • 2006 – DR overskred budgettet for DR koncerthuset med mindst 100 millioner kroner; ifølge DR Nyheder kostede DR Koncerthuset 500 DR-medarbejdere jobbet og en overskridelse på 1,6 milliarder.
 • 2000Radiohuset og TV-Byen sælges for 790 millioner kr. som led i finansieringen af DR Byen
 • 2006DR Byen, som kostede 4.690 millioner kroner, blev taget i brug.
 • 2006 – 31. marts åbnede det landsdækkende DVB-T-net. Herefter havde alle danskere adgang til både DR1 og DR2 i digital version.
 • 200715. februar stoppede udsendelserne på langbølge fra Kalundborg Radiofonistation efter 80 år.
 • 2007– TV2 afslørede, at DR’s medarbejder Jeppe Nybroe begik fejl, mens han rapporterede fra Irak; resultatet af afsløringen blev, at Nybroes ansættelse i DR ophørte, men DR gav alligevel Nybroe et gyldent håndtryk på næsten en million kr.
 • 2008 – Som en del af DR's kulturarvsprojekt blev en del af DR's radio- og TV-arkiv gjort tilgængeligt via Bonanza på .
 • 2009DR Koncerthuset blev indviet; DR Ramasjang, DR K (2009-20) og DR HD startede samtidig med, at det analoge sendenet blev lukket; DR Ung lancerede Pirat TV.
 • 2010 – Den hidtidige generaldirektør, cand.merc. Kenneth Plummer, fratrådte, fordi han havde videregivet fortrolige oplysninger til en forfatter; som modydelse skulle forfatteren undlade at skrive om Plummers privatliv. Af denne grund fik DR sin første kvindelige generaldirektør, cand.jur. Maria Rørbye Rønn. Samme år plagede historisk dårlige seertal DR1. DR havde omkring 3.000 medarbejdere.
 • 2011 – Ifølge DR Medieforskning begyndte hver gennemsnitsdansker at se TV i færre minutter pr. døgn; derimod så flere YouTube o.a. streamingtjenester i stadigt flere minutter pr. døgn. Forfatteren Carsten Jensen var utilfreds med DR’s ukritiske nyhedsudsendelser, men forfatteren måtte ikke formulere sin utilfredshed.
 • 2013 – Radiolicensen bortfaldt, så hver lytter sparede 160 kroner pr. halvår.
 • 2013DR3 startede og erstattede DR HD. Samtidig startede børne-kanalen DR Ultra, som erstattede den lukkede TV-nyhedskanal DR Update.
 • 2014 – Ifølge mediejurist nægtede DR – i strid mod Lov om offentlighed i forvaltningen – at give aktindsigt i det 77 millioner kr. store budgetskred, der skete ved Eurovision 2014; kendt som Eurovision-skandalen. Politiken.dk betegnede tilmed 2014 som “DR’s tumultår,” som rummede fire sager.
 • 2015 – DR’s generaldirektør, cand.jur. Maria Rørbye Rønn, publicerede en kronik i Berlingske; ifølge hendes kronik brugte de 7-12-årige tre gange så lang tid på at se Disney, Youtube og Netflix, som de brugte på at se DR Ultra; kronikken har generaldirektøren publiceret kun to år efter, at TV-kanalen DR Ultra blev lanceret.
 • 2015 – DR var i splid med sig selv over lønnede eller ulønnede frokostpauser: Spliden mellem ledelse og medarbejdere fik ansatte til at nedlægge arbejdet.
 • 2017Heste-gate: Licens-hesten Jazz blev fragtet til USA, mens DR lod licensyderne betale de kr. 70.000,- Heste-gate var ikke årets eneste sag. P4-programmet Café Hack tjente en million kr. på at bryde regler ved at tage penge for at besøge forskellige destinationer; derved har brød Søren Dahl og andre DR’s regler om skjult sponsorering.
 • 2017 – Flere sager om DR's lukrative fratrædelsesordninger fik et flertal i Folketinget til at bede om en redegørelse og reducerede DR's popularitet.
 • 2017 – En række politikere ønskede medielicensen afskaffet. Dertil fik DR kritik for at aflyse P1's julekalender.
 • 2018 – Siden 1992 var 2018 året, hvor gennemsnitsdanskeren så TV i færrest minutter: kun 142 minutter pr. døgn, hvilket markerede en ny bundrekord. DR Medieforsknings chef, Dennis Christensen, medgav, at hver ung dansker så TV én enkelt time hver dag.
 • Året 2018 markerede et foreløbigt maksimum, idet 15% af husstandene havde fravalgt tv, eller 500.000 danskere havde fravalgt tv.
 • 2018 – Regeringen og kulturminister Mette Bock fremsatte forslag om at afskaffe medielicensen.
 • 2018 – Debat om mangfoldighedskonsulentens årsløn til 2,1 mio. kroner, hvilket en række ordfører ikke var tilfredse med, men DR's bestyrelsesformand mente, at kritik er uforståelig.
 • 2018VLAK-Regeringen og DF var enige om, at DR skulle spare 20 procent, hvilket svarede til ca. 773 millioner kroner; kravet om besparelse blev rejst efter 12 år med stadigt færre seere (ifølge DR Medieforskning), flere sager (ifølge dr.dk/nyheder) og en budgetoverskridelse ved opførelsen af DR Byen på 1,6 milliarder kroner (ifølge dr.dk/nyheder).
 • 2019 – “Næsten 1,3 millioner” seere så Dansk Melodi Grand Prix 2019, hvilket var det laveste antal seere, Dansk Melodi Grand Prix havde opnået siden 2005.
 • Året 2019 overtog pladsen som ny bundrekord: Hver gennemsnitsdansker så tv i 137 minutter pr. døgn, hvilket udgør 5 minutter kortere seertid end den hidtidige bundrekord fra 2018.
 • 2020 – Som konsekvens af medieaftale for 2019-23 er en enkelt af DR's tre lukningstruede DAB-radio-kanaler fortid, og en af DR's hidtidige flow-tv-kanaler er forsvundet, fordi DR2 opslugte DR K; begge ændringer skete d. 2. januar. En række programmer, bl.a. Hammerslag og Sporløs skal ophøre. I februar sparede DR to sange væk i børnenes MGP. Sofie Linde og ti andre kvinder stod frem og fortalte om sexchikane i DR. I året 2020 så hver dansker tv i 135 minutter pr. døgn, hvilket markerer en ny bundrekord; dette udgør to minutter mindre tv-kiggeri end den hidtidige bundrekord, som var 2019.
 • 2021 – DRs generaldirektør har kommenteret pigekor-sagen: “Helt uacceptabelt og peger på ledelsessvigt”.

I paragraf 10 i Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed hedder det blandt andet, at "ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed."

Beskyldninger om partiskhed

DR's ansatte har igennem lang tid været beskyldt for have venstreorienterede tendenser. Begrebet "røde lejesvende" blev lanceret af Venstre-ministeren Jens Sønderup i 1968 om DR's ansatte.

Allerede i 1953 havde borgerlige aviser hævdet, at der fandtes "betænkelig gruppedannelse" af modstandere af NATO i Danmarks Radio. Sagen medførte, at Afdeling E af Københavns Politi (forløberen for Politiets Efterretningstjeneste) foretog en diskret undersøgelse, der fandt beskyldningerne grundløse.

I 1955 oprettede den danske sikkerhedstjeneste en nøglepunktafdeling, der skulle vurdere institutioner og arbejdspladser af nødvendighed for totalforsvaret, og som kunne have kommunistisk "infiltration" eller tilstedeværelse. I den forbindelse var Danmarks Radio et ømfindtligt emne, hvor frygten var, at der kunne ske holdningspåvirkning i fredstid fra journalister eller sabotage i krigstid fra det tekniske personale. På et møde mellem sikkerhedstjenesten og Danmarks Radios ledelse blev det besluttet at undersøge, om der var kommunister blandt det tekniske personale, mens kortlægning af kommunister blandt journalisterne blev udeladt. Resultatet blev, at 35 personer blandt det tekniske personale blev registreret af sikkerhedstjenesten.

Da Hans Sølvhøj blev generaldirektør i 1963, mente Sølvhøj, at han havde arvet "en del hel- og halvkommunistiske medarbejdere" og fik PET til at lave en registerundersøgelse af de 40 højest rangerende. For flere medarbejdere forelå der oplysninger om kommunistisk eller trotskistisk aktivitet eller østlig kontakt, men Sølvhøj mente, at de medarbejdere var fuldt pålidelige og loyale.

En af de mest kritiske røster i 1970'erne var socialdemokraten og senere stifter af Centrum-Demokraterne, Erhard Jakobsen; i 1976 stiftede Jakobsen foreningen Aktive Lyttere og Seere, der skulle overvåge og bånde især DR's udsendelser (og navnlig B&U afdelingen) for at dokumentere en politisk slagside mod venstrefløjen, men ikke mod højrefløjen. Lokalkomitéer havde allerede været aktive i nogle år med klager til Radiorådet. Senere beskyldte også statsminister Poul Schlüter og minister Bertel Haarder Danmarks Radio for at være venstreorienteret. I 2002 oprettede Morten Messerschmidt, medlem af Dansk Folkeparti, foreningen Kritiske Licensbetalere med samme formål som det hedengangne Aktive Lyttere og Seere.

Den selverklærede marxist Lars Qvortrup, adjunkt ved Odense Universitet, udgav i 1977 bogen Danmarks Radio og arbejdskampen i serien Bidrag (Bevidsthedssociologisk Tidsskrift). I indledningen forklares, at DR's dækning af benzinchaufførernes strejkekamp i november 1976 undertrykte "den danske lønarbejders kamp mod den kapitalistiske krises virkninger", og i bogen gøres Danmarks Radio eksplicit til en slagmark for en ideologisk kamp:

Bogen henvender sig til tre grupper. Den henvender sig til grupper på venstrefløjen, som forsøger at etablere en socialistisk mediepolitik. Den henvender sig til de socialistiske medarbejdere i DR, som under meget vanskelige betingelser forsøger at yde deres bidrag til kampen for socialismen. Og den henvender sig først og fremmest til de grupper af socialistiske arbejdere, som under indtryk af den voksende krise for kapitalismen kvalitativt og kvantitativt har udvidet den anti-kapitalistiske kamp, og som herunder konkret har erfaret, at også de "neutrale" institutioner radio og tv er vægtige modstandere.

Bogens hovedsigte er at nedbryde nogle illusioner om kampen om eller mod DR. Det fremgår meget tydeligt af analysen af behandlingen af benzinkonflikten, at nyhedsdækningen bevæger sig indenfor temmelig vide rammer: Fra den "korrekte" behandling i begyndelsen af konflikten til højrefløjshetz, manipulationer og løgnagtigheder. Men det fremgår også, at hele dette spektrum hviler på ét gennemgående standpunkt, nemlig totalkapitalens. Selv den mest "neutrale" nyhedsudsendelse er således, set fra et arbejderklasse-standpunkt, manipulatorisk.

Qvortrup skriver videre, at "Analysens tredje punkt tager udgangspunkt i spørgsmålet, hvordan man imødegår det ideologiske pres, som bl.a. DR skaber: Gøres det i et forsøg på at oplyse DR’s medarbejdere om deres reelle funktion og i radiorådetsarbejdets bestræbelser på at fastholde DR på dens "neutrale og alsidige spor". Eller er det mere relevant at skabe alternative kommunikationskanaler og arbejde på at nedbryde DR's troværdighed?" Han fastslår også, at "Det ville være katastrofalt at trække sig ud af kampen om DR, thi alternativerne er ikke opbygget, og DR's troværdighed er (endnu) ikke nedbrudt."

Et eksempel på en sag, der blev taget op i Radiorådet, var journalisten Carsten Overskov, som i forbindelse med en transmission fra en demonstration foran den amerikanske ambassade i København i slutningen af 1960'erne blev så grebet af stemningen, at han råbte "Fremad kammerater! Mikrofonen er med jer!", der førte til, at Overskovs chef Mogens Vemmer måtte stå skoleret i Radiorådet.

I 1997 vakte DR2 og Torben Steno opsigt med en række programmer med titlen DDR2, “der nostalgisk kiggede tilbage på den hedengangne østtyske arbejder- og bondestat”; men kritik af DDR var DR tilbageholdemede med at give.

I 2010 konkluderede en undersøgelse fra Center for Journalistik ved Syddansk Universitet i Odense, som omfattede 4604 indslag fra DR's nyhedsudsendelser og TV2 Nyhederne under folketingsvalget 2007, at DR's dækning ikke havde politisk slagside i nogen retning. Undersøgelsen fandt, at den højreorienterede regeringsblok (regeringen og støtteparti) var mere synlig i valgdækningen. Den fandt også, at tonen i DR Nyheder var svagt negativ over for politikerne, men partipolitisk afbalanceret. Undersøgelsen er udgivet i bogen Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i TV-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann og Claes de Vreese og opsummeret i en kronik i Berlingske Tidende.

I 2010 viste DR dokumentarserien Jagten på de røde lejesvende, der skabte en del debat. I dokumentaren konfronterede journalist Jacob Rosenkrands Larsen en række DR-journalister med ældre dokumenter. Et af dokumenterne, Ubetinget støtte til Folkefronten For Palæstinas Befrielse (dvs. PFLP der senere er kommet på terrorlister) har en navneliste med blandt andet (senere) DR-medarbejdere Jens Nauntofte, Ruth von Sperling (som "Ruth Sperling") og Per Schultz. Ruth von Sperling udtalte dog, at dokumentet er tilbagevist, og at der har været tale om misbrug af navne. Dokumentaren blev vist på DR2 hvor Arne Notkin er øverste chef. Notkin havde sammen med Bent Blüdnikow i 1994 henledt opmærksomheden på støtteerklæringen i artiklen Terrorismens danske heppekor i Weekendavisen. Selvom andre kilder hævder underskriftindsamlingens ægthed, siger Blüdnikow dog i udsendelsen, at "der ikke er fuldkommen bevis for, at deres navne ikke blev misbrugt af Palæstina-komiteerne. Sandsynligheden taler for, at nogle af dem sandsynligvis skrev under".

Ud over beskyldninger om politisk partiskhed er læge Jesper Bay-Hansen kommet under kritik for en utilkendegivet dobbeltrolle. Foruden sin rådgivningsrolle til danskerne gennem DR har han bijob hos en række medicinalfirmaer: Astellas Pharma, AstraZeneca, Bayer Healthcare, Eli Lilly, Janssen-Cilag, Pfizer og Servier.

Samtidigt med dokumentarserien Jagten på de røde lejesvende, blev vist på DR1, viste DR2 henholdsvis en udsendelse om DDR gennem 25 år og Castros Cuba.[kilde mangler]

Politiske medarbejdere

Adskillige journalister, studieværter, nyhedsoplæsere og medarbejdere har før eller efter deres ansættelse i DR haft fremtrædende roller i politiske partier:

Bent Bertramsen var folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. 1970-73 var Bjørn Elmquist (Venstre, Det Radikale Venstre) ansat ved DR TV i en nyoprettet informationsstilling. Uffe Ellemann-Jensen gik til Venstre. Jørgen Schleimann, tidligere souschef for radioavisen, gik også til Venstre.

TV-avisens nyhedsoplæser Paula Larrain stillede op til Folketingsvalget i 2007 for Det Konservative Folkeparti.Karen Jespersen var ansat på TV-avisen 1984-89. Som ung var Jespersen engageret i Venstresocialisterne. I 1980'erne meldte Jespersen sig ind i Socialdemokratiet, men fra 2007 var Jespersen Folketingsmedlem for Venstre.Asmaa Abdol-Hamid og Adam Holm var værter på DR-programmet Adam og Asmaa. Asmaa skal have forsøgt at blive opstillet af Socialdemokratiet til kommunalvalget, men blev senere opstillet for Enhedslisten. DR's sportskommentator Claus Borre var i 2005 på tale til opstilling for Venstre i Københavns Kommune.Per Stig Møller (Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne) var programchef i DR fra 1979 til 1984.Mette Bock, der 2008-2010 var direktør for programproduktionen i DR, var i 1994 folketingskandidat for SF, i 2001 for Det Radikale Venstre og i 2010 spidskandidat for Liberal Alliance.Connie Hedegaard blev ansat på DR i 1994 og har været chef på Radioavisen, samt vært på DR2's Deadline 2. sektion og Profilen; både før og efter sin ansættelse har Hedegaard haft fremtrædende poster i Det Konservative Folkeparti. Thor Möger Pedersen (SF, S) og Naser Khader (RV, LA, K) er efter politiske poster blevet ansat i DR. Fra 1990 til 2005 var Morten Løkkegaard (Venstre) ansat hos DR.

En af DR's sendevogne.

Flow-TV

DR’s TV-kanaler, der viser programmerne på din skærm i den rækkefølge og på de tidspunkter, som fremgår af programoversigten.

Streaming på DRTV

Streamingadgang til samtlige DR's TV-kanaler, herunder flow-TV, stream-TV og arkivindhold fra DRs TV-kanaler on-demand.

 • DR1
 • DR2
 • DR3 (ungdomskanalens målgruppe er de 15-39-årige) på trods af, at "27 % af de 20-39-årige [har] helt fravalgt et traditionelt tv-signal" eller halvdelen af de unge har fravalgt tv. DR3 sendes via dr.dk
 • DR Ultra (børnekanal der har de 7-12 årige som målgruppe) skal forstsat sendes via dr.dk på trods af, at målgruppen ifølge DR’s generaldirektør ikke ser kanalen.
 • DR Ramasjang (børnekanalens målgruppe er yngre end 7 år)

Tidligere tv-kanaler på flow-tv, som udkommer på DR’s streamingtjeneste DRTV

 • DR3 (2013-2. januar 2020) er blevet digital(DR TV) (ungdomskanalens målgruppe er de 15-39-årige) se ovenfor
 • DR Ultra (2013-2. januar 2020) er blevet digital(DR TV) (børnekanal der har de 7-12 årige som målgruppe) se ovenfor

Ophørte tv-kanaler på flow-tv

 • DR HD (2009-13)
 • DR K (2009-20) blev opslugt af DR2, så nu viser DR2 de genudsendelser, som DR K tidligere viste.

Nævneværdige dramaserier

Flere af DR's succeser kendes på, at den tidligere kanal DR K fyldte sendefladen med genudsendelser af flere af serierne; den rolle varetages nu af DR2 og DRTV.

 • Ka' De li' østers? (sort/hvid krimi i 6 afsnit) af Bent Christensen og Leif Panduro, der blev vist i 1967.
 • Huset på Christianshavn (84 afsnit) følger beboerne i ejendommen Amagergade 7 på Christianshavn. Serien indeholder enkelte referencer til Olsen-banden. Serien blev vist første gang i perioden 1970-77. Især DR K genudsendte serien.
 • Livsens Ondskab (5 afsnit) er inspireret af Gustav Wieds bøger Livsens Ondskab (1899) og Knagsted (1902); vist første gang i 1972. Men serien er senere blevet genudsendt.
 • En by i provinsen (politiserie i 17 afsnit) blev sendt første gang 1977–80. DR K genudsendte serien.
 • Strandvaskeren (krimi i 6 afsnit) blev vist første gang 1978. Flere medvirkende er hentet fra et par Olsen-Banden-film og/eller serien Huset på Christianshavn.
 • Matador (historisk serie i 24 afsnit) følger en dansk provinsbys indbyggere fra 1929-47. Serien blev vist første gang i perioden 1978-81, men er blevet genudsendt flere gange.
 • Een stor familie (sitcom i 12 afsnit) med flere af serien Matodors medvirkende; serien blev vist i 1983.
 • Anthonsen (5 afsnit) rummer utallige referencer til Olsen-banden. Serien blev vist første gang 1984-85, men DR K genudsendte senere serien.
 • Mor er major (6 afsnit) blev sendt i 1985.
 • Een gang strømer... (politiserie i 6 afsnit) minder tydeligt om serien En by i provinsen bl.a. med genbrug af medvirkende; dog indeholder den nyere serie mere action. Vist 1987, og DR K genudsendte senere serien.
 • Landsbyen (familiefortælling i 44 afsnit) blev sendt 1991-96. Hovedrolleindehaveren er hentet fra serien Matador.
 • Gøngehøvdingen (historisk serie i 13 afsnit) blev vist i 1992. Nogle medvirkende er hentet fra serien Matador.
 • Kald mig Liva (historisk serie i 4 afsnit), som blev sendt første gang i 1992. Titelrollens indehaver er hentet fra serien Matador.
 • Riget I og Riget II (hospitalsserie med spøgelser i 8 dele) er instrueret af Lars von Trier. Enkelte medvirkende er hentet fra serien Matador. De to serier blev vist i perioden 1994-97.
 • Bryggeren (historisk serie i 12 afsnit) vist i 1996. Enkelte medvirkende er hentet fra serien Matador.
 • Charlot og Charlotte (road serie i 4 afsnit) vist i 1996. Serien forsøger at ligne filmen Thelma & Louise. En enkelt medvirkende er hentet fra serien Matador.
 • Madsen og Co. (familieserie i 32 afsnit) udsendt første gang 1996-2000, men DR K genudsendte serien. En enkelt medvirkende er hentet fra serien Flemming og Berit.
 • TAXA (56 afsnit) handler om familieforetagendet, Krone-Taxa, der er en lille københavnsk taxacentral. Hovedrolleindehaveren er hentet fra serien Matador. Serien blev vist 1997-99.
 • Edderkoppen (historisk krimi i 6 afsnit) handler om efterkrigstidens kriminelle miljø i København. En medvirkende er hentet fra serien Matador. Serien blev vist første gang på DR1 i 2000, men DR K genudsendte serien.
 • Rejseholdet (krimi/politiserie i 32 afsnit) er en Emmy-belønnet dansk dramaserie, som blev vist første gang 2000-2004. En medvirkende er hentet fra serien Strisser på Samsø. Serien er blevet genudsendt.
 • Nikolaj og Julie (romantisk serie i 22 afsnit) blev vist 2002-03.
 • Krøniken (historisk serie i 22 afsnit) forsøger at ligne serien Matador og tematiserer Danmarks Radios og TV-mediets guldalder 1949-73. En medvirkende er hentet fra serien Matador. Serien som blev vist første gang i perioden 2003-06. Men DR K genudsendte serien.
 • Forbrydelsen (krimi/politiserie i 20 afsnit), Forbrydelsen II (10 afsnit), Forbrydelsen III (10 afsnit) blev sendt i perioden 2007-12.
 • Ørnen (krimi i 24 afsnit) blev sendt første gang 2004-2006. En medvirkende er hentet fra serien Matador.
 • Sommer (familiefortælling i 30 afsnit) Hovedrolleindehaveren er hentet fra serien Matador. Serien blev vist 2008-09.
 • Borgen (politisk serie 30 afsnit) handler om fiktive danske politikere og deres magtkampe på Christiansborg. Serien blev vist fra 2010-13.
 • Lykke - en depressionkomedie (18 afsnit) sendt første gang 2011, men genudsendt senere.
 • Broen (krimi i 38 afsnit) blev vist 2011-18.
 • Bedrag (serie om økonomisk kriminalitet i 3 sæsoner á 10 afsnit), der blev vist første gang i perioden 2016-19, men i årenes løb har færre set serien. Mens seertallene for første sæson var ofte helt oppe på over 1,2 millioner, så seertallene er gået tilbage.
 • Gift ved første blik (reality-serie i 5 sæsoner) om arrangerede ægteskaber foran tændt kamera. Serien blev vist første gang i perioden 2014-18, men opnår stadigt færre seere: Første sæson havde 900.000 seere, men femte sæson har ca. 500.000 seere.
 • Herrens Veje (serie i 20 afsnit) blev vist 2017-18 og vandt en pris i London.
 • Fred til lands (krimi) vist i 2019.
 • Frederik IX (historisk royal serie) blev i 2020 sendt på DR1. En medvirkende er hentet fra serien Strisser på Samsø. At serien ifølge DR blev en succes kan skyldes, at seerne er født før 1972.

DR driver i alt syv radiokanaler, hvoraf 4 kan høres på FM-nettet og alle på det digitale DAB-sendenet eller via netradio på dr.dk.

FM-radio

Siden d. 1. november 2011 har P1 og P2 benyttet samme frekvens på FM-nettet, fordi DR’s tilladelse til at benytte P2's tidligere frekvens ophørte; Radio24syv sendte indtil oktober 2019 på P2's tidligere frekvens. P1 og P2 Klassisk kan stadig modtages som selvstændige kanaler døgnet rundt via DAB- og netradio.

DR's regionale afdelinger, der samtidig fungerer som P4s regionale stationer. Hver region leverer lokalt producerede programmer og nyhedsstof.

DAB-radio

DR udsender en række DAB-radiokanaler. I december 2006 begyndte DR en restrukturering af sine DAB-tilbud, hvormed flere kanaler blev lukket, mens andre blev ændret eller startede.

Denne udvikling fortsatte i løbet af 2011, hvor DR lukkede de kanaler, der udelukkende spillede musik og var uden værter, de såkaldte "jukebokskanaler", for i stedet at gøre plads til færre, men, ifølge DR, mere kvalitetsorienterede og værtsbaserede kanaler. DR lancerede de første nye kanaler, DR P6 Beat d. 11. april og den ophørte DR P7 MIX, og siden er DR P8 Jazz og den ophørte DR Mama ligeledes gået i luften på det digitale sendenet.

Syv nuværende DR DAB-kanaler
 • DR P1 – journalistisk baseret taleradio
 • DR P2 – klassisk musik og koncerter
 • DR P3 – pop for de unge
 • DR P4 – DRs regionale radiokanal
 • DR P5 – pop og quiz/dansk musik for det modne publikum
 • DR P6 Beat – rock/alternativ (var tidligere varslet lukningstruet pga. medieforlig for 2019-23, men overlever alligevel.)
 • DR P8 Jazz – jazz (var tidligere varslet lukningstruet pga. medieforlig for 2019-23, men overlever alligevel.)

Nedlagte DAB-kanaler

DR har siden 1996 formidlet nyheder, information om DR's radio- og tv-programmer, internettilbud for børn og unge mv. via hjemmesiden dr.dk fx via SKUM, der blev kendt for Mujaffa-spillet De fleste af DR's radio- og TV-udsendelser kan tilgås via nettet uden betaling for brugeren, ligesom det er muligt at livestreame DR's kanaler via afspillerne DR NU og Netradio. Det kræver dog i mange tilfælde, at man har en dansk IP-adresse.

I 2007 lancerede DR en internetbaseret TV-kanal, DR Update, der i starten fungerede som en nyhedstjeneste udelukkende på nettet, men som senere også blev til en traditionel TV-kanal, der kunne modtages på TV'et. Men i 2013 blev denne kanal ændret til DR Ultra, mens DR Update blev udfaset på nettet.

DR har målrettet en del af sin hjemmeside til det yngre publikum, som ifølge generaldirektøren ser meget lidt TV: Oline for de yngste og T for de lidt større, ligesom Mama er målrettet unge og supplerer DR's andre tilbud til målgruppen.

Ifølge Alexa er webstedet dr.dk det 11. mest populære websted i Danmark; Artiklen her rummer mange henvisninger til dk.dk. Så denne artikel medvirker til at øge webstedets popularitet.

Kritik for gratis nyheder på dr.dk

Brancheforeningen Danske Medier har givet udtryk for, at DR og TV2 bør begrænse sine gratis nyheder på hjemmesider, da disse gratis nyheder fjerner interessen fra kommercielle mediers nyheder, og DR dermed tager markedsandele fra de landsdækkende morgenaviser målt på sidevisninger. I 2013 ønskede kommercielle dagblade et mindre DR. Partiet Venstre synes at være enig i kritikpunktet.

DR Medieforskning er en af DR's afdelinger. DR Medieforskning registrer hver gennemsnitsdanskers TV-kiggeri. DR Medieforsknings chef er Dennis Christensen.

Til afdelingens ansattes arbejdsopgaver hører hvert forår at udarbejde og offentligøre rapporten Medieudviklingen for det forgange år. Siden 1992 er det hvert år blevet registreret, hvor mange minutter hver gennemsnitsdansker ser TV pr. døgn. Medieudviklingen bliver offentliggjort på DR Medieforsknings hjemmeside.

Medieudviklingens udsagn siden 2011

Ifølge de seneste års rapporter har hver gennemsnitsdansker siden 2011 set TV i stadigt færre minutter pr. døgn. DR forsøger at holde fast i børn og unge, men det lykkes ikke. Mens generaldirektøren har skrevet, at de 7-12-årige ser meget lidt TV, så har DR Medieforskning skrevet, at de 15-29-årige over flere år har set stadigt mindre TV; sågar “27 % af de 20-39-årige [har] helt fravalgt et traditionelt tv-signal”. DR's statistikker og generaldirektørens kronik kan sammenfattes sådan: Personer, som er født efter 1978, ser meget lidt TV, så de højfrekvente TV-seere uddør. Personer på DR's lønningsliste indrømmer altså, at TV mest er for seniorer og pensionister. Alligevel består ungdomskanalen, DR3, og én af DR's to børnekanaler, men disse kanaler har meget få seere ifølge DR's publikationer.

DR Medieforsknings chef, Dennis Christensen, medgav endda, at der findes mindst én generation af danskere, som stort set ikke ser TV, idet hver ung dansker i 2018 så TV i kun en time hver dag; mens hver senior over 65 år så TV i 275 minutter hver dag. Desværre fremgår det ikke af artiklen, hvilken alder de unge har. Men det er bemærkelsesværdigt, at DR har en ungdomskanal, DR3, når nu de unge stort set ikke ser TV. Men DR3 kan nøjes med at sende én time hver dag. DR Medieforsknings leders udsagn minder om generaldirektørens kronik, hvoraf det fremgår, at DR Ultra er overflødig.

Mens DR Medieforskning ikke vil give et bud på, hvilken alder de unge har, så har Slots- og Kulturstyrelsen skrevet, at de yngre seere, der streamer stadigt hyppigere, er yngre end 54 år.

I de 28 år, DR Medieforskning har holdt øje med hver gennemsnitsdanskers TV-kiggeri, placerer 2020 sig som dét år, hvor gennemsnitsdanskeren så TV i færrest minutter: Kun 135 minutter pr. døgn, hvilket er to minutter kortere end den hidtidige bundrekord fra 2019.

Belæg for det aftagende TV-kiggeri siden 2011 fremgår af en komparativ læsning af disse publikationer og artikler
 • En række af DR Medieforsknings rapporter, Medieudviklingen (udgivet hvert år i perioden 2011-2020)
 • Slots- og Kulturstyrelsen: Mediernes udvikling i Danmark 2018 og Mediernes Udvikling i Danmark 2019
 • DR's generaldirektørs kronik: Rørbye Rønn i kronik: Vores børn er digitalt indfødte (2015), hvis hovedbudskab er gengivet på dr.dk
 • DR Medieforsknings leders udtalelser er gengivet i artiklen: De unge forlader TV-stuen (2018)

Aftagende seertid

DR er hårdere ramt af faldende TV-forbrug end af de konkurrende TV-kanaler, da de unge ser mindre TV.

I 2011 lod DR Medieforskning Politiken.dk skrive, at 6 % af de 12-24-årige og 13 % af de 25-39-årige ser TV-avisen.

De personer, som i 2011 var 40 år gamle, er født i 1971. Så personer, som er født efter 1971, ser stort set ikke TV-avisen. For ifølge artiklen tyder intet på, at denne befolkningsgruppe vil se TV-avisen hyppige i fremtiden, når de er blevet ældre.

Medieaftalen findes i både i sin helhed, og DR har selv fremhævet aftalens centrale punkter.

Medieaftalen rummer en plan for de mest omfattende besparelser i DR's historie. Men ikke alle er enige om, hvor omfattende bespareleserne er.

Besparelsernes omfang og konsekvenser

Regeringen og DF var enige om, at pålægge DR besparelser på 20 procent, så mindst to TV-kanaler skal ophøre og ca. 400 medarbejdere fyres, herunder skal et tocifret antal chefer og mindst én direktør skal afskediges samt flere program-værter. Licensen skal også afskaffes. Af de 400 varslede fyringer er de 205 medarbejdere blevet fyret før d. 1. februar 2020. DR har gennemført besparelser ad to omgange.

Divergerende holdninger

Danmarks nabolandes mediebosser mener, at YouTube og Netflix har grund til at glæde sig over DR’s besparelser. Brancheforeningen Danske Medier er tilfreds med medieaftalen og udtaler, at aftalen skaber bedre balance mellem gratis nyheder og betalte nyheder. Danskere er meget uenige om DR’s besparelser: Nogle begræder besparelser og skriver, at de elsker DR. Andre derimod fælder ikke en tåre og skriver deres meninger om DR på trustpilot.com: En enkelt skribent håbede i 2010 på, at DR vil blive mødt med krav om besparelser. Allerede før årtusindskiftet begyndte personer at ønske DR nedlagt; et ønske, som flere bakker op, så ikke alle elsker DR. En prominent fortaler for at nedlægge DR var komikeren Jan Monrad. Både politikere, en politidirektør og andre er utilfredse med DR; der er især utilfredshed over at blive tvunget til at betale for noget, som man ikke bruger. Chefredaktøren på 180Grader har ønsket, at DR bliver privatiseret; han er næppe den eneste med den holdning. En anden mulighed kan være at lukke store dele af DR's aktiviteter, som eksempelvis sitet dr.dk.

Politikere lader også vide, at deres holdninger viser splittelse: Oppositionen i rød blok, især de Radikale, betegner DR-besparelser som en "regulær nedslagtning". De Radikale vil forsøge at skåne DR mod kommende besparelser. Som modsætning til de Radikales holdning står DF, der oprindeligt ønskede at beskære DR med 25 procent; og Nye Borgerlige mener: “DR må klare sig HELT på markedsvikår. Vi skal ikke tvinges til at betale for venstreorienteret propaganda.” VU-formand vil afskaffe licens, som han mener, er noget man tager fra den enkelte dansker; VU-formanden er klar med et bedre slogan til DR: “Man kan sagtens leve uden DR”. Der er opbakning til udsagnet “DR er spild af penge.” "60% vil IKKE have licensen eller betale til DR over skatten."

De Konservative er internt uenige om DR’s besparelser. Selv medieforskere har divergerende opfattelser af besparelsernes betydning. Forskeren Henrik Søndergaard mener, at "et mindre DR" vil koste seere i fremtiden. Så Henrik Søndergaard overser tilsyneladende, at de personer, som er født efter 1971 i forvejen stort ikke ser tv; det vil under alle omstændigheder begynde at tynde ud i bestanden af personer, som er født før 1971, så færre seere bliver en realitet, uanset om DR sparer eller ej.

Prominente personer blandt fortalerne for at nedlægge DR

Komikeren Jan Monrad og politikeren Morten Messerschmidt.

DR har helt fra begyndelsen haft egne orkestre og kor til at levere musik til radio, TV, internet, cd, dvd, mobiltelefon og podcast.[kilde mangler]

Større ensembler

Ungdomsensembler

Nedlagt ensemble

Fra 1999 har der desuden årligt været udnævnt en DR Kunstner – en klassisk musiker eller et klassisk ensemble der for et år tilknyttes DR.

Sager om ulovlige ansættelser i DR

I begyndelsen af 2017 blev der af BT afdækket to sager, hvor ansættelser i DR af eksperter er blevet karakteriseret som ulovlige.

Om en besættelse af chefstillingen for DR’s underholdningsorkester har underdirektør i DR Kultur Julie Vig Albertsen udtalt, at "Stillingen som orkesterchef for DR Underholdningsorkestret burde være slået op." DR havde tidligere benævnt denne ansættelse som alene værende en 'personlig omklassificering’.¨

25 chefer kan være ansat ulovligt; én chef indrømmer endda at være blevet ansat uden jobopslag.

Sagen om mangfoldighedskonsulentens løn til 2,1 mio. kr. om året

DR ansatte sin tidligere mediedirektør Gitte Rabøl på en millionkontrakt, hvor hun skulle rådgive DR's direktion og bestyrelse om mangfoldighed frem til april 2018. Mangfoldighedskonsulentens løn var 2,1 mio. kroner, hvilket var den samme indtægt, som Rabøl opnåede, da hun var mediedirektør. Adskillige politikere fra både De Konservative og DF samt SF og Enhedslisten kritiserede mangfoldighedskonsulentens høje gage: 'Vanvittigt', 'himmelråbende kritisabelt' og et 'urimeligt højt lønniveau' var politikeres ordvalg, når ordførerne omtalte mangfoldighedskonsulentens løn. Den konservative medieordfører, Naser Khader, mente, at sådanne sager gør “det svært at holde af DR.”

Men DR's bestyrelsesformand Michael Christiansen mente: Kritikken er uforståelig. Enden på affæren blev, at Rabøl sagde sin stilling op. Rabøls begrundelse for sin opsigelse var, at debatten om hendes job fjernede “fokus fra DR’s arbejde.”

Kritik af DR’s generelt høje lønniveau

Med jævne mellemrum fremkommer en debat om DR's ansattes lønninger: I 2006 var gennemsnitslønnen for en journalist ansat i DR over 500.000,- kr. I 2015 blev en liste over DR's topchefers lønninger tilgængelig for offentligheden: Mindst fire topchefer tjente i 2014 over 1.000.000,- kr.

Generaldirektørens månedsløn

Ifølge Journalista tjener DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn "over det dobbelte af statsministeren"; alligevel fik generaldirektøren en "kæmpe lønforhøjelse" i 2017, så hendes månedsløn er "307.343 kroner", for i 2016 var hendes årsløn beskedne "3.622.979 kroner". Apropos DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn, så har hun endvidere antydet, at ikke kun børn, men også unge mennesker ser mere YouTube og Netflix, end de ser DR.

Heste-gate

I januar 2017 afslørede ugebladet Tæt På og Radio24Syv, at DR's USA's korrespondent Johannes Langkildes hustrus hest, Jazz, var blevet fragtet fra Danmark til Washington D.C. Regningen lød på kr. 70.000,- som DR betalte med licenskroner. Sagen valgte harme i den danske befolkning og det undrede, at licens skal bruges til hestetransport. Både kulturministeren og flere andre politikere kommenterede sagen, heste-gate; såvel Socialdemokratiet som Venstre ønskede andre regler. DF var heller ikke tilfreds med DR’s handlinger i heste-gate. Adam Holm, som var én af DR's kanalchefer, har udtalt, det er "da for galt med den der hest."

Sager om dyrplageri i DR's programmer

2005: Søren Ryge Petersen

Dyrenes Beskyttelse beskyldte DR’s medarbejder Søren Ryge Petersen for at opfordre til at plage fugleunder, fordi Søren Ryge forstyrrede rugende fugle og opfordrede andre til at gøre ligeså.


2009: Lisbeth Kølster

I DR’s program Kontant hældte DR’s redaktør Lisbeth Kølster skælshampoo i et akvarium og dræbte 12 fisk; en dyrlæge anmeldte redaktionen, og Kølster blev dømt for overtrædelse af Dyreværnsloven, men Kølster slap for straf, fordi sagen var forældet. Statskassen skulle betale sagens omkostninger.

DR's journalister som er dømt for injurier

2001: Jens Olaf Jersild

DR’s journalist Jens Olaf Jersild blev dømt for injurier mod advokat.


2014: Kåre Quist og tre kolleger

Fire af DR's journalister blev dømt for injurier mod Boligadministratorerne A/S og ejendomsadministrator Ole Ostenfeld.


2017: redaktionschef Steen Jensen og journalist Mette Frisk

DR-journalister bag programmet "Når lægen ved bedst" taber kæmpe retssag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.


De to sager fra 2010'erne kan koste DR 8 millioner kr.

Andre sager om ulovligheder

 • 1998 – DR brød loven på Nettet.
 • 2007 – DR brød loven med stort indsamlingsshow.
 • 2007 – Landsretten afgjorde, at DR i et tilfælde var skyldig i aldersdiskrimination, hvilket kostede licensbetalerne kr. 300.000,-
 • 2007 – DR's ungdomsprogram `Spam' overtrådte loven ved at henvise til hjemmesiden alluc.org
 • 2008 – DR brød licensreglerne.
 • 2009 – DR blev dømt for tyveri, fordi DR viste et filmklip uden at have rettighederne.
 • 2010 – 27-årige Jackie Lyn Pajo fra Holbæk førte sag om diskrimination mod DR, som nægtede hende at deltage i X-Factor.
 • 2012 – Mediejurist: I strid med markedsføringsloven lavede DR produkt-reklame i artikel om Facebook-aktier.
 • 2013 – Anklager: DR brød loven på rekorddyr produktion.
 • 2013 – DR risikerede politianmeldelse, da DR's journalister filmede et kundemøde med Jyske Bank i Zürich.
 • 2014 – DR brød loven ved at låne Wonderful Copenhagen ved afholdelse af Eurovision Song Contest.
 • 2014 – Trafikstyrelsen: DR overtrådte luftfartsloven ved at sende droner i luften med kameraer.
 • 2014 – DR's journalister brød regler, der skal beskytte mod afrikansk svinepest og andre sygdomme.
 • 2017 – DR bragte uden tilladelse og uden kreditering en dronevideo, som en norsk teenager havde lagt på Youtube.
 • 2017 – Mediejurist: DR overskred loven i Café Hack-sagen.
 • 2018 – Danmarks Radio overtrådte loven ved at bryde navneforbuddet i Britta Nielsen-sagen.
 • 2020 – Forskere: DR's hjemmeside var på kant med persondataloven.

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


For hver klage gælder der, at dén person, som har indbragt en klage over DR til Pressenævnet, er utilfreds med DR, så ikke alle elsker DR.

DR har flere gange fået kritik:

 • 2005 – DR udtalte sig "uden dokumentation" om Peter Gram-Nielsens selskaber og disses påståede "økonomiske problemer i 2005".
 • 2006 – DR fik kritik for tv-optagelser på plejehjem med skjult kamera.
 • 2006 – DR skulle rette en berigtigelse, som TV-Avisen bragte.
 • 2006 – Hård kritik af DRs parløb med TDC: Problematisk at teleselskabet får en konkurrencefordel
 • 2007 – Dyreeksportør utilfreds med DR’s TV-indslag.
 • 2007 – Dokumentarfilmen Den hemmelige krig var genstand for polemik.
 • 2007 – Adoptionsforening klagede til pressenævn over DR.
 • 2008 – Næse til DR i Ringbo-sagen
 • 2010 – Politiet fik "medhold i en klage til Pressenævnet over Reimer Bo Christensens interview med Rigmor Zobel på DR1."
 • 2010 – Pressenævnet kritiserede DR i lækage-sag: "DR afspillede klip fra en omstridt samtale på en misvisende facon".
 • 2010 – Kritik af to punkter ved interview med forsvarsminister Søren Gades pressechef Jacob Winther.
 • 2011 – DR levede ikke op til god presseskik, dvs. at oplysninger skal være korrekte og kilderne skal granskes kritisk, ved sag om risiko ved mobilstråling.
 • 2011 – Københavns Politi indbragte DR for Pressenævnet: DR levede ikke op til god presseskik.
 • 2012 – Berlingske klagede over DR til Pressenævnet.
 • 2012 – En svinebonde “raser over de udokumenterede anklager” i programmet ‘Bag Facaden’.
 • 2013 – Klage over udsendelsen Detektor indbragt for Pressenævnet
 • 2013 – Danske Regioner retter kritik imod DR
 • 2014 – Kritik for skjult kamera i DR's Cavling-belønnede dokumentar "I skattely"
 • 2015 – Kritik for misvisende beskrivelse i DR's udsendelse "Advokaternes tag-selv-bord"
 • 2015 – DR beklager nu forløbet: »Vores retningslinjer er ikke fulgt«
 • 2015 – Kritik: P3 spiller for få kunstnere
 • 2016 – DR beklagede upræcis formulering.
 • 2016 – Kritik af DR's udsendelse "Løgn eller chikane i Mariager"
 • 2016 – Kritik af DR i sag om Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
 • 2016 – DRs ansatte brugte flere milioner på at køre i taxa; hvilket er blevet kritiseret for at være ekstravagant.
 • 2017 – DR fik kritik, fordi DR's rettelser kom for sent og ikke var tydelige nok.
 • 2017 – Polemik om DR's Orientering, men Pressenævnet afviste at se på sagen.
 • 2017 – Jon Søberg klagede over DR-program Kontant.
 • 2017 – Klage over DR's ”Sundshedsmagasinet” fra 75 personer blev ikke behandlet.
 • 2017 – DR beklagede yderligere fejlagtige postulater om "Operation Bøllebank".
 • 2017 – Pressenævnet kritiserede DR’s udsendelse Kontant om PostNord.
 • 2017 – Ligesom dramaserien 1864 blev DR's danmarkshistorie udsat for massiv kritik selv af en historiker; også fra politisk hold var der utilfredshed med DR's historieformidling.
 • 2019 – Kritik grundet dokumentaren "Drabet på købmanden"
 • 2019 – Kritik på grund af DR's artikel, bragt i 2018, om en samværssag i fogedretten
 • 2019 – Kritik "for ikke at tage hensyn til mindreårige i artikel om skjult reklame"
 • 2019 – DR fik kritik for omtale af to 14-åriges video på Musical.ly
 • 2019 – Landbrug & Fødevarer indberettede DR til Pressenævnet.
 • 2019 – Anonym seer klagede til Pressenævnet over Onkel Reje.
 • 2019 – To af DRs medarbejdere, Lise Rønne og Nynne Bjerre Christensen, kritiserer, at "grimme kvinder finder aldrig vej til skærmen." De to er ikke de eneste, som fremhæver det kritikpunkt.
 • 2019 – Kritik af dialogmøder
 • 2020 – I programmet Sygt nok på P1 var tonen for hård.
 • 2020 – Kritik af klimaindslag i TV Avisen
 • 2020 – Undren, vrede og skandale er blandt de ord, som beskriver Dansk Melodi Grand Prix 2020, så ikke alle er tilfredse med DR.
 • 2020 – Der er rejst kritik af, at DR's naturserie "Vilde vidunderlige Danmark" indeholder visse iscenesatte klip, som viser tamme dyr.
 • 2020 – Præcisering i programtekst til 'Pengejægerne'
 • 2020 – DR-nyhedsdirektør Sandy French medgiver, at der forekommer sexchikane i DR.
 • 2020 – DR får kritik for overskrift om fri abort.
 • 2021 – Kritik af "DR Ultra smider tøjet".
 • 2021 – 12 tidligere deltagere kritiserede “seksualiseret kultur” i DRs pigekor. Potentiel seksuel chikane i DR Pigekoret tilbage i tiden, hvilket har ført til en ekstern advokatundersøgelse af koret.

Skabelon:Denne liste mangler kilder. Hjælp gerne med at tilføje kilder.

 • Sofie Linde og ti andre kvinder stod frem og fortalte om sexchikane i DR.
 • DR-chef stopper efter klage fra 40 ansatte om chikane og magtmisbrug.
 • DR-chef undskylder for vært på P1-programmet "Shitstorm", fordi denne vært gennem flere år har udsat både mænd og kvinder for chikane.

1978: 2.500 ansatte

2010: 3.000 ansatte

2014: 3.371 ansatte


Der er mindst 25 chefer.

Skabelon:Denne liste mangler kilder. Hjælp gerne med at tilføje kilder.

Maria Rørbye Rønn under debatsession på Folkemødet 2016.

Generaldirektør

Siden 1925

Radiodirektør

Siden 1959

TV-direktør

Siden 1951

Mediedirektør

Siden 2007

DR's Økonomidirektør

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: David Helleman

uden år: cand.scient.pol. Nicholas Lyhne-Knudsen

DR's nyhedsdirektør

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Lisbeth Knudsen

DR Kultur direktør

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Tine Smedegaard Knudsen

En afdelingschef

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Rikke Slot


Souschef for radioavisen

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


1972: Jørgen Schleimann


DR's dramachef

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Christian Rank


DR's TV-chef

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Emma Kronqvist

Programchef også kaldet direktør for programproduktionen

Siden 1951

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


Redaktionschef på DR-Ung

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


 • uden år: Lars Torp


DR Medieforskningschef

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


 • 2011-: Dennis Christensen


Lytterne og seernes redaktør

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Jacob Mollerup


Kanalchef P1

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Anders Kinch-Jensen


Kanalchef DR2

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


 • 2007: Arne Notkin
 • 2017: Adam Holm
 • uden år: Michael Thouber


Chef for Deadline

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


 • 2002-2007: Arne Notkin


Leder af Licenskontorets kampagner

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


 • uden år: Lotte Boas


Redaktionschef på DR Videnskab

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


 • uden år: Lars Rønnow Torp


DR's Mangfoldighedskonsulent

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Gitte Rabøl (tidligere mediedirektør) med 2,1 mio. kroner som årsløn.


DR's Programchef

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Lisbeth Langwadt

DR's nyhesdirektør

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


2020: Sandy French

DR's nyhedschef

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Ulrik HaagerupDR's underholdningschef

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Jan Lagemand Lundme


DR's kulturredaktør

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Morten Hesseldahl

Kanalchef for DR1

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Pil Gundelach Brandstrup


DR's juridiske chef

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


uden år: Peter Skov

 1. DR har haft adskillige navne gennem tiden:
  • 1925-1959: Statsradiofonien
  • 1959-1996: Danmarks Radio
  • Siden 1996: DR
 1. . fra originalen 1. februar 2020. Hentet 1. februar 2020.
 2. . fra originalen 19. marts 2020. Hentet 19. marts 2020.
 3. , hentet 18. januar 2021.
 4. , hentet 18. januar 2021.
 5. , hentet 8. januar 2021.
 6. , hentet 18. januar 2021.
 7. Elkjær, Jakob (22. april 2011), . ‘’Politiken.’’ Hentet 1. marts 2019.
 8. , hentet 18. januar 2021.
 9. . fra originalen 25. maj 2014. Hentet 8. februar 2010.
 10. (PDF). 2015.
 11. Rasmussen, Martin Vinther. . Dansk Radio. Hentet 22. november 2016. Danmarks Radio omdøbes til DR, en fælles betegnelse for DR TV, DR Radio og det nye DR Online på internettet.
 12. Børsen (11. maj 2010): Historisk dårlige seertal plager DR1:
 13. Rørbye Rønn, Maria (9. april 2015), . ‘’NYT FRA DR.’’ Hentet 1. marts 2019.
 14. Jens E. Hummelmose (2018): Vi ser mindre fjernsyn sammen med andre.
 15. DR Medieforskning: Danskerne effektiviserer mediebrugen i 2018:
 16. Larsen, Rasmus (25. januar 2019), . Hentet 10. september 2019.
 17. Thomas Nygaard Madsen, Mediawatch (2018): Danskerne ser mindre tv sammen med andre.
 18. De unge forlader TV-stuen (2018):
 19. . fra originalen 3. januar 2020. Hentet 16. februar 2020.
 20. . fra originalen 12. september 2018. Hentet 16. februar 2020.
 21. , Journalisten, 2018.
 22. Jan Dohrmann, DR (25. feb. 2019): Ugens TV-top 10: Kærligheden varer også ved til Melodi Grand Prix.
 23. Kristeligt Dagblad (21. februar 2019): Seertal for melodigrandprix går op og ned.
 24. Christine Hyldal (18. september 2018). . DR.
 25. Regin Schmidt; Rasmus Mariager; Morten Heiberg (2009). PET: historien om Politiets Efterretningstjeneste fra den kolde krig til krigen mod terror. Gyldendal. ISBN 978-87-02-08122-0.
 26. Lars Qvortrup, Danmarks Radio og arbejdskampen. En analyse af DRs behandling af benzinkonflikten i november 1976, Bidrag 1977, s. 3. ISBN 87-87622-02-5
 27. Lene Torp Carlsen, "Vemmers vej", Journalisten.dk, 7. juni 2000.
 28. Mariam Rostami Mosen (3. maj 2010). .
 29. . fra originalen 6. marts 2016. Hentet 22. september 2010.
 30. Erik Albæk, David Nicolas Hopmann, Claes de Vrees (5. maj 2010). . Berlingske Tidende. CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 31. Trine Møller (20. september 2010). "Jagten på de røde lejesvende er manipuleret". information.dk.
 32. . Uriasposten. 13. maj 2009.
 33. Nicolai Zwinge (28. november 2007). . Information.
 34. Annegrethe Rasmussen. . information.dk.
 35. Bent Blüdnikow. (PDF).
 36. Falastin Bulletin, 6 (maj 1973, udg. af Palæstinakomiteen) og VS/Bulletin, 101 (25. maj 1973).
 37. Anders Ejbye-Ernst, Peter Korsgaard (27. september 2013). . Ekstra Bladet.
 38. . Sundhedsstyrelsen. fra originalen 15. oktober 2013. Hentet 12. oktober 2013.
 39. . BT.dk. 29. oktober 2007.
 40. . Dansk Kvindebiografisk Leksikon.
 41. . Folketinget. Hentet 22. september 2010.
 42. Claus Blok Thomsen (25. april 2007). . politiken.dk.
 43. Ritzau (20. september 2005). . berlingske.dk.
 44. . Folketinget. Hentet 22. september 2010.
 45. Theis Lange Olsen (24. september 2010). . Berlingske Tidende.
 46. . Politiken. 14. juli 2004.
 47. Marie Sæhl (21. januar 2013). . Politiken.
 48. . DR. 2015.
 49. (PDF). s. 8.
 50. Silas Bay Nielsen (28. november 2016). . DR.
 51. Berit Hartung (2. sep. 2018). . B.T. Hentet 4. marts 2019.
 52. , dr.dk – 1996-2006 – første fase, danmarkshistorien.dk
 53. , FAQ – spørgsmål om svar om DR NU
 54. . alexa.com. Hentet2020-07-20.
 55. .
 56. . fra originalen 2. december 2016. Hentet 2. december 2016.
 57. Møller, Erik Bjørn (10. september 2015), , altinget.dk.
 58. Videnskab.dk (2017): Derfor vil unge hellere se YouTube end DR:
 59. . dr.dk. 9. april 2015. Hentet 3. marts 2019.
 60. Kristian Lindberg, Berlingske (2017):
 61. DR Medieforskning: Medieudviklingen 2016 (page 8):
 62. Slots- og Kulturstyrelsen (2018): Mediernes udvikling i Danmark.
 63. Nicolai Dupont; Jan Dohrmann (2. januar 2018), , DR.
 64. Michael Thorberg, , Nordvision.
 65. Regeringen (2018): Medieaftale for 2019 - 2023:
 66. DR (2018): Her er medieaftalens hovedpunkter:
 67. TV2: DR fyrer flere chefer:
 68. TV2: DR nedlægger 400 stillinger, topchef afskediget:
 69. TV2, Kasper B. Andreasen (10. oktober 2018), . Hentet 10. september 2019.
 70. . fra originalen 5. august 2020. Hentet 19. december 2020.
 71. Emilie Maarbjerg Mørk (22. september 2018). . Politiken.
 72. Thomas Petersen (2018): Medier. Vi elsker DR:
 73. . fra originalen 17. oktober 2015. Hentet 23. februar 2020.
 74. TV2 (2018): Røde partier om besparelser i DR: - En regulær nedslagtning:
 75. Vermund, Pernille (6. august 2016), . 180grader. Hentet 1. marts 2019
 76. NN Nordjydske (8. aug. 2014). . Nordjyske. Hentet 1. marts 2019.
 77. ,
 78. ,
 79. Heinfelt, Mette Marie (8. januar 2016), .
 80. , Politiken, 2016.
 • Wikimedia Commons har flere filer relateret til DR
 • - på side 15-16 er en oversigt over hvordan midlerne fordeles mellem de forskellige kanaler.

Koordinater:55°39′29″N12°35′27″Ø /55.658°N 12.5908°Ø /55.658; 12.5908

DR
dansk, radio, kanal, samt, webside, tidligere, danmarks, radio, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, flertydig, også, artikler, begynder, tidligere, danmarks, radio, danmarks, nationale, public, service, selskab, formidler, nyheder, kultur, under. DR dansk radio og tv kanal samt webside tidligere Danmarks Radio Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se DR flertydig Se ogsa artikler som begynder med DR DR tidligere Danmarks Radio a er Danmarks nationale public service selskab som formidler nyheder kultur underholdning og oplysning via tv radio dr dk herunder Bonanza og DRTV og mobile platforme efter radio og fjernsynsloven 6 DRDR Byen DR s hovedkvarter fra 2006 med DR s koncerthus VirksomhedsinformationTidligere kaldtRadioordningen 1925 1926 Statsradiofonien 1926 1959 Danmarks Radio 1959 1996 DR siden 1996 SelskabsformStatsejet medievirksomhedBrancheMassemedieGrundlagt1 april 1925 96 ar siden 1925 04 01 EtableringsstedKobenhavn Kongeriget DanmarkHovedsaedeDR Byen Orestad AmagerVirksom iDanmarkNoglepersonerMaria Rorbye Ronn Generaldirektor Marianne Bedsted BestyrelsesformandRegnskabResultat88 1 mio kr 2014 Aktiver7 270 0 mio kr 2014 Egenkapital667 9 mio kr 2014 OrganisationAntal ansatte3371 2014 1 EjerDen danske statEksterne henvisningerwww dr dkCVR nummer62786515OpenCorporatesdk 62786515Information med symbolet hentes fra Wikidata rediger pa Wikidata Indholdsfortegnelse 1 Public service 2 Finansiering 3 Ledelse 4 Historie 4 1 Vigtige begivenheder i DR s historie 5 Upartiskhed 5 1 Beskyldninger om partiskhed 5 2 Politiske medarbejdere 6 TV 6 1 Flow TV 6 2 Streaming pa DRTV 6 3 Tidligere tv kanaler pa flow tv som udkommer pa DR s streamingtjeneste DRTV 6 4 Ophorte tv kanaler pa flow tv 6 5 Naevnevaerdige dramaserier 7 Radio 7 1 FM radio 7 2 DAB radio 7 3 Nedlagte DAB kanaler 8 dr dk 8 1 Kritik for gratis nyheder pa dr dk 9 DR Medieforskning 9 1 Medieudviklingens udsagn siden 2011 9 2 Aftagende seertid 191 10 VLAK regeringens og DF s medieaftale for 2019 2023 10 1 Besparelsernes omfang og konsekvenser 10 2 Divergerende holdninger 10 2 1 Prominente personer blandt fortalerne for at nedlaegge DR 11 Ensembler 11 1 Storre ensembler 11 2 Ungdomsensembler 11 3 Nedlagt ensemble 12 Ulovligheder og sager i DR 12 1 Sager om ulovlige ansaettelser i DR 12 2 Sagen om mangfoldighedskonsulentens lon til 2 1 mio kr om aret 12 3 Kritik af DR s generelt hoje lonniveau 12 3 1 Generaldirektorens manedslon 12 4 Heste gate 12 5 Sager om dyrplageri i DR s programmer 12 6 DR s journalister som er domt for injurier 12 7 Andre sager om ulovligheder 13 Klager over DR og Pressenaevnets kritik af DR 14 Sager om sexchikane kraenkelser og lignende i DR i 2020 15 Antal ansatte i DR gennem tiden 16 Medarbejdere der har modtaget Cavlingprisen 17 Direktorer og chefer 17 1 Generaldirektor 17 2 Radiodirektor 17 3 TV direktor 17 4 Mediedirektor 17 5 DR s Okonomidirektor 17 6 DR s nyhedsdirektor 17 7 DR Kultur direktor 17 8 En afdelingschef 17 9 Souschef for radioavisen 17 10 DR s dramachef 17 11 DR s TV chef 17 12 Programchef ogsa kaldet direktor for programproduktionen 17 13 Redaktionschef pa DR Ung 17 14 DR Medieforskningschef 17 15 Lytterne og seernes redaktor 17 16 Kanalchef P1 17 17 Kanalchef DR2 17 18 Chef for Deadline 17 19 Leder af Licenskontorets kampagner 17 20 Redaktionschef pa DR Videnskab 17 21 DR s Mangfoldighedskonsulent 17 22 DR s Programchef 17 23 DR s nyhesdirektor 17 24 DR s nyhedschef 17 25 DR s underholdningschef 17 26 DR s kulturredaktor 17 27 Kanalchef for DR1 17 28 DR s juridiske chef 18 Se ogsa 19 Kommentarer 20 Referencer 21 Eksterne kilder henvisningerPublic service RedigerDR skal leve op til public service forpligtelsen 7 8 9 Ifolge dr dk har Radio og tv naevnet fastslaet at DR overholdt public service kontrakten for perioden 2015 18 10 Men ikke alle er enige i at DR leverer public service 11 12 13 Begrebet politisk service har vaeret omtalt som mere passende 14 Fra flere sider er der rejst massiv kritik 15 af flere programmer 16 17 18 navnlig af Fars pige 19 og Cougarjagt 20 21 Der er opstaet en debat 22 om hvorvidt begreberne public service 23 og DR 24 bor fjernes fra hinanden 25 for andre medier 26 kan levere public service 27 Politisk ser der ud til at vaere opbakning til at lade andre aktorer levere public service 28 29 Selv en medieordforer mener at DR risikerer at overflodiggore sig selv 30 det ma vaere slut med tv tvang 31 sa det er vel tydeligt at ikke alle elsker DR Der er massiv opbakning bag udsagnet DR s Public service kan ligge pa et meget lille sted 32 hvilket en analyses konklusion ogsa er naet frem til 62 er underholdning 33 Politikere til hojre 34 og venstre 35 side i Folketingssalen bidrager til debatten Tilmed fagforbund 36 og Dagbladet Information 37 har bidraget til debatten om public service Finansiering RedigerDR blev i perioden fra oprettelsen i 1925 indtil 2018 finansieret via en saerlig betaling kaldet licens Den blev opkraevet med et ensartet belob pr husstand der angav at have et radioapparat I 1925 var den arlige radiolicens 10 kr I 1952 blev der indfort en licens for sort hvidt TV pa 50 kr som skulle betales udover radiolicensen der pa det tidspunkt var 15 kr om aret I 1970 kom en saerlig licens for husstande med farve TV Her var belobet 436 kr om aret mens radio licensen var 64 kr og den sort hvide tv licens 272 kr Endelig blev der i 2007 som folge af husstandenes stigende digitale adgange indfort en faelles medielicens sa alle der kunne modtage DR s programmer pa tv internet mobiltelefon eller tablets skulle betale den samme medielicens som udgjorde 2150 kr i 2007 I perioden 2007 2013 eksisterede fortsat en saerlig radiolicens pa et noget lavere belob for personer der kun havde adgang til en radio Radiolicensen blev helt afskaffet i 2014 38 Den saerlige finansiering hvor husstandene selv skulle angive at de havde adgang til radio og TV og dermed skulle betale licens gav mulighed for at man kunne vaere sortseer altsa undlade at anmelde sit radio eller TV apparat og dermed spare licensudgiften Det var et permanent problem for DR der i tidens lob har anvendt mange tiltag fra reklamekampagner til pejlevogne for at begraense antallet af sortseere 39 I 2017 var der ca 10 af de danske husstande der ikke betalte medielicens 40 I juni 2018 indgik Regeringen Lars Lokke Rasmussen III en medieaftale for 2019 2023 med Dansk Folkeparti der aendrede DR s finansiering pa det tidspunkt omkring 4 4 mia kr arligt Licensen skulle efter en overgangsperiode 2019 22 helt afskaffes sa DR fremover finansieres via det generelle skattesystem Samtidig skulle der foretages en besparelse pa 20 pa udgifterne til DR 39 41 Finansieringen via skatterne blev ivaerksat i form af en reduktion af personfradraget for personer over 18 ar Hver voksen skatteyder bidrager pa denne made med det samme kronebelob til DR s finansiering Da medielicensen var ens pr husstand fik enlige dermed en besparelse pa skatteomlaegningen i forhold til par Samtidig fik personer der i forvejen ikke betalte medielicens en skattestigning Som folge af den vedtagne besparelse pa DR s udgifter blev den ekstra fremtidige skattebetaling dog mindre end den hidtidige medielicensbetaling for den gennemsnitlige dansker 42 Ledelse RedigerDR ledes af en bestyrelse pa 11 medlemmer der udpeges for fire ar ad gangen Formanden og to menige medlemmer udpeges af Kulturministeriet seks af Folketinget og de sidste to vaelges af medarbejderne i DR Bestyrelsen har det overordnede ansvar for DR s programmer ligesom den har personaleansvaret for DR s overste chef generaldirektoren samt den ovrige ledelse Historie Rediger Radiohuset pa Frederiksberg hvor DR havde hovedsaede mellem 1941 1970 DR sendte radio fra huset indtil DR s aktiviteter blev samlet i DR Byen i 2006 Den 1 april 1925 begyndte en forsogsordning under navnet Statsradiofonien Virksomheden var en offentlig institution der sendte radio via sendemaster I 1927 blev Statsradiofonien landsdaekkende ved etableringen af Kalundborg Radiofonistation Senere kom FM radio til med stereoudsendelser i 1960 erne I 1990 erne begyndte DR at sende radio via DAB og senere kom netradio TV Byen i Soborg der blev taget i brug 1963 70 og fungerede som hovedsaede for DR indtil flytningen til DR Byen i 2006 I begyndelsen af 1950 erne patog Statsradiofonien sig at udsende billeder og lyd via nye sendemaster over hele landet Forst var der kun sort hvide billeder men i 1967 kom der farver og i 1988 stereolyd I 2005 var digitalt fjernsyn sa smat ved at se dagens lys og den 31 marts 2006 blev det digitale TV signal DTT DVB T officielt abnet Efter at have haft til huse forskellige steder i Kobenhavn senest i Staerekassen flyttede Statsradiofonien i 1941 ind i det nybyggede Radiohus pa Rosenorns Alle pa Frederiksberg Radiohusets Koncertsal indviedes dog forst i 1945 efter besaettelsen I 1970 flyttede TV aktiviteterne til TV Byen Gyngemosen i Gladsaxe I 1999 blev det politisk vedtaget at samle alle DR s aktiviteter pa en adresse med rejsegilde i 2004 I slutningen af 2006 flyttede DR ind i DR Byen i Orestad Vigtige begivenheder i DR s historie Rediger Skabelon Denne liste mangler kilder Hjaelp gerne med at tilfoje kilder 1925 Statsradiofonien oprettes 1 april som forsogsordning med et radioprogram der forste ar sender 3 timer dagligt Radioen far studier hos hovedtelegrafstationen i Kobmagergade i Kobenhavn 43 1926 Efter et forsogsar blev Statsradiofonien gjort permanent ved loven om radiospredning fra 13 marts 1926 44 1926 Pressens Radioavis ser dagens lys da radioen i samarbejde med dagbladene begynder at sende nyheder en gang om dagen 1927 Statsradiofonien blev landsdaekkende ved etableringen af Kalundborg Radiofonistation 1928 Statsradiofonien flytter til nye lejede lokaler pa Axelborg i Kobenhavn 1931 Radioen indleder flytningen til egne lokaler i den nye radiofonibygning Staerekassen ved Det Kgl Teater i Kobenhavn Radioens pausesignal med folkemelodi fra ca ar 1300 tages i brug 1932 Radiokoret oprettes 1939 Omkring 80 pct af landets husstande har nu radio Radiounderholdningsorkestret blev oprettet 1941 Radioen flytter fra Staerekassen til det nyopforte Radiohus pa Frederiksberg 1945 Radiohusets koncertsal indvies 1949 Kontorlokaler i Radiohuset indrettes til forsogs tv studie 1951 Radioens P2 havde premiere 1 oktober og dagen efter var der premiere pa Statsradiofoniens forste officielle tv udsendelser 1951 Verdens forste kvindelige kapelmester Grethe Kolbe blev ansat 1958 Radioradet udskrev i 1958 en arkitektkonkurrence om et tv hus pa en tom grund ved Gyngemosen i Gladsaxe 1959 Statsradiofonien aendrede navn til Danmarks Radio med virkning fra 1 november 1959 som folge af loven om radiospredning fra 3 juni 1959 Loven fastslar for forste gang at Danmarks Radio er en selvstaendig offentlig institution 45 1960 Forste regionale radioudsendelser gik i luften fra Aabenraa Aalborg Aarhus Odense Naestved og Ronne 1961 Byggeriet af TV Byen gik i gang 46 1963 Radioens tredje radiokanal P3 havde premiere 1 januar Den skulle fortrinsvis sende populaermusik for de yngre lyttere 1964 Radioavisen afloste Pressens Radioavis 1965 TV Byen i Gladsaxe indvies Allerede i 1963 var dele af huset klar til brug men det store kontorhus kom forst til i 1970 47 1965 Premiere pa udsendelsen af TV Avisen 15 oktober 1967 Forste farveudsendelse blev sendt i farvesystemet PAL over forsogs UHF senderen i Gladsaxe 48 1967 Forsog med farve tv fra Rangstrupsenderen pa K7 1968 De forste radioudsendelser i stereo sendtes pa FM efter det amerikanske multiplex system 1968 Forste farve TV transmission til hele landet fra de olympiske vinterlege i Grenoble 48 1969 Danmarks Radio begynder at optage tv udsendelser i farve 1970 P3 blev omlagt til stereoudsendelser som den sidste af Danmarks Radios tre radiokanaler 1971 De unge som siden 2011 har set meget lidt TV er fodt efter 1971 isaer TV avisen fravaelger de unge 49 dermed horer 1971 til de betydeligste ar pa denne liste for dette ar blev den sidste hojfrekvente TV seer fodt 1978 For forste gang er der flest licenser til farvefjernsyn 1 074 830 licenser mod 739 985 sort hvide 50 1978 TV Avisen sendtes fra 2 oktober i farver og Danmarks Radio rundede 2 500 ansatte 51 1983 Tekst tv havde premiere forsogsudsendelser allerede i 1976 med 50 udvalgte abonnenter TV Avisen flyttede samme ar fra Radiohuset til TV Byen 1988 NICAM et digitalt lydsystem til TV blev indfort TV stereotransmission startede i Kobenhavn 1988 Lordag d 1 oktober brod den nystartede kanal TV2 DR s monopol pa at transmittere landsdaekkende TV 1991 TV stereotransmission daekkede herefter ogsa resten af landet 1992 Registrering af hvor mange minutter pr dogn hver gennemsnitsdansker sa TV startede I 1992 var TV kiggeriet 143 minutter pr dogn 52 1996 Danmarks Radio aendrede navn til DR 53 samtidig blev websiden dr dk abnet 1996 DR2 DR s anden TV kanal abnede Den sendtes via satellit og fra et begraenset antal jordbaserede sendere fortrinsvis omkring Kobenhavn 1999 DR vedtager opforslen af DR Byen med en estimeret pris pa 2 9 milliarder kr 2006 DR overskred budgettet for DR koncerthuset med mindst 100 millioner kroner 54 ifolge DR Nyheder kostede DR Koncerthuset 500 DR medarbejdere jobbet og en overskridelse pa 1 6 milliarder 55 2000 Radiohuset og TV Byen saelges for 790 millioner kr 56 som led i finansieringen af DR Byen 2006 DR Byen som kostede 4 690 millioner kroner 57 blev taget i brug 2006 31 marts abnede det landsdaekkende DVB T net Herefter havde alle danskere adgang til bade DR1 og DR2 i digital version 2007 15 februar stoppede udsendelserne pa langbolge fra Kalundborg Radiofonistation efter 80 ar 2007 TV2 afslorede at DR s medarbejder Jeppe Nybroe 58 begik fejl mens han rapporterede fra Irak 59 resultatet af afsloringen blev at Nybroes ansaettelse i DR ophorte 60 men DR gav alligevel Nybroe et gyldent handtryk pa naesten en million kr 61 2008 Som en del af DR s kulturarvsprojekt blev en del af DR s radio og TV arkiv gjort tilgaengeligt via Bonanza pa dr dk bonanza 2009 DR Koncerthuset blev indviet DR Ramasjang DR K 2009 20 og DR HD startede samtidig med at det analoge sendenet blev lukket DR Ung lancerede Pirat TV 2010 Den hidtidige generaldirektor cand merc Kenneth Plummer fratradte 62 fordi han havde videregivet fortrolige oplysninger til en forfatter 63 som modydelse skulle forfatteren undlade at skrive om Plummers privatliv 64 Af denne grund fik DR sin forste kvindelige generaldirektor cand jur Maria Rorbye Ronn 65 Samme ar plagede historisk darlige seertal DR1 66 67 DR havde omkring 3 000 medarbejdere 67 2011 Ifolge DR Medieforskning begyndte hver gennemsnitsdansker at se TV i faerre minutter pr dogn derimod sa flere YouTube o a streamingtjenester i stadigt flere minutter pr dogn 68 Forfatteren Carsten Jensen var utilfreds med DR s ukritiske nyhedsudsendelser men forfatteren matte ikke formulere sin utilfredshed 69 2013 Radiolicensen 70 bortfaldt 71 sa hver lytter sparede 160 kroner pr halvar 72 73 2013 DR3 startede og erstattede DR HD Samtidig startede borne kanalen DR Ultra som erstattede den lukkede TV nyhedskanal DR Update 2014 Ifolge mediejurist naegtede DR i strid mod Lov om offentlighed i forvaltningen at give aktindsigt i det 77 millioner kr store budgetskred der skete ved Eurovision 2014 kendt som Eurovision skandalen 74 Politiken dk betegnede tilmed 2014 som DR s tumultar 75 som rummede fire sager 76 77 2015 DR s generaldirektor cand jur Maria Rorbye Ronn publicerede en kronik i Berlingske ifolge hendes kronik brugte de 7 12 arige tre gange sa lang tid pa at se Disney Youtube og Netflix som de brugte pa at se DR Ultra 78 kronikken har generaldirektoren publiceret kun to ar efter at TV kanalen DR Ultra blev lanceret 2015 DR var i splid med sig selv over lonnede 79 eller ulonnede 80 frokostpauser Spliden mellem ledelse og medarbejdere 81 fik ansatte til at nedlaegge arbejdet 82 2017 Heste gate Licens hesten Jazz blev fragtet til USA mens DR lod licensyderne betale de kr 70 000 83 Heste gate var ikke arets eneste sag 84 P4 programmet Cafe Hack 85 tjente en million kr pa at bryde regler ved at tage penge for at besoge forskellige destinationer derved har brod Soren Dahl 86 og andre DR s regler om skjult sponsorering 87 2017 Flere sager om DR s lukrative fratraedelsesordninger 88 89 fik et flertal i Folketinget til at bede om en redegorelse 90 og reducerede DR s popularitet 89 2017 En raekke politikere onskede medielicensen afskaffet 90 Dertil fik DR kritik for at aflyse P1 s julekalender 91 2018 Siden 1992 var 2018 aret hvor gennemsnitsdanskeren sa TV i faerrest minutter 92 kun 142 minutter pr dogn 93 94 hvilket markerede en ny bundrekord 95 96 DR Medieforsknings chef Dennis Christensen 97 medgav at hver ung dansker sa TV en enkelt time hver dag 98 Aret 2018 markerede et forelobigt maksimum idet 15 af husstandene havde fravalgt tv 99 100 eller 500 000 danskere havde fravalgt tv 101 2018 Regeringen 102 103 og kulturminister Mette Bock fremsatte forslag om at afskaffe medielicensen 104 2018 Debat om mangfoldighedskonsulentens arslon til 2 1 mio kroner hvilket en raekke ordforer ikke var tilfredse med men DR s bestyrelsesformand mente at kritik er uforstaelig 105 2018 VLAK Regeringen og DF var enige om at DR skulle spare 20 procent 106 107 hvilket svarede til ca 773 millioner kroner 108 kravet om besparelse blev rejst efter 12 ar med stadigt faerre seere ifolge DR Medieforskning flere sager 109 ifolge dr dk nyheder og en budgetoverskridelse ved opforelsen af DR Byen pa 1 6 milliarder kroner 110 ifolge dr dk nyheder 2019 Naesten 1 3 millioner seere sa Dansk Melodi Grand Prix 2019 111 hvilket var det laveste antal seere Dansk Melodi Grand Prix havde opnaet siden 2005 112 Aret 2019 overtog pladsen som ny bundrekord Hver gennemsnitsdansker sa tv i 137 minutter pr dogn hvilket udgor 5 minutter kortere seertid end den hidtidige bundrekord fra 2018 113 2020 Som konsekvens af medieaftale for 2019 23 er en enkelt af DR s tre lukningstruede DAB radio kanaler fortid 114 og en af DR s hidtidige flow tv kanaler er forsvundet 115 fordi DR2 opslugte DR K begge aendringer skete d 2 januar 116 En raekke programmer 117 bl a Hammerslag og Sporlos skal ophore 116 I februar sparede DR to sange vaek i bornenes MGP 118 Sofie Linde 119 og ti andre kvinder 120 stod frem og fortalte om sexchikane i DR 121 I aret 2020 sa hver dansker tv i 135 minutter pr dogn hvilket markerer en ny bundrekord 122 dette udgor to minutter mindre tv kiggeri end den hidtidige bundrekord som var 2019 2021 DRs generaldirektor har kommenteret pigekor sagen Helt uacceptabelt og peger pa ledelsessvigt 123 Upartiskhed RedigerI paragraf 10 i Bekendtgorelse af lov om radio og fjernsynsvirksomhed hedder det blandt andet at ved informationsformidlingen skal der laegges vaegt pa saglighed og upartiskhed 124 Beskyldninger om partiskhed Rediger DR s ansatte har igennem lang tid vaeret beskyldt for have venstreorienterede tendenser Begrebet rode lejesvende blev lanceret af Venstre ministeren Jens Sonderup i 1968 om DR s ansatte Allerede i 1953 havde borgerlige aviser haevdet at der fandtes betaenkelig gruppedannelse af modstandere af NATO i Danmarks Radio Sagen medforte at Afdeling E af Kobenhavns Politi forloberen for Politiets Efterretningstjeneste foretog en diskret undersogelse der fandt beskyldningerne grundlose 125 I 1955 oprettede den danske sikkerhedstjeneste en noglepunktafdeling der skulle vurdere institutioner og arbejdspladser af nodvendighed for totalforsvaret og som kunne have kommunistisk infiltration eller tilstedevaerelse I den forbindelse var Danmarks Radio et omfindtligt emne hvor frygten var at der kunne ske holdningspavirkning i fredstid fra journalister eller sabotage i krigstid fra det tekniske personale Pa et mode mellem sikkerhedstjenesten og Danmarks Radios ledelse blev det besluttet at undersoge om der var kommunister blandt det tekniske personale mens kortlaegning af kommunister blandt journalisterne blev udeladt Resultatet blev at 35 personer blandt det tekniske personale blev registreret af sikkerhedstjenesten 125 Da Hans Solvhoj blev generaldirektor i 1963 mente Solvhoj at han havde arvet en del hel og halvkommunistiske medarbejdere og fik PET til at lave en registerundersogelse af de 40 hojest rangerende For flere medarbejdere forela der oplysninger om kommunistisk eller trotskistisk aktivitet eller ostlig kontakt men Solvhoj mente at de medarbejdere var fuldt palidelige og loyale 125 En af de mest kritiske roster i 1970 erne var socialdemokraten og senere stifter af Centrum Demokraterne Erhard Jakobsen i 1976 stiftede Jakobsen foreningen Aktive Lyttere og Seere 126 der skulle overvage og bande isaer DR s udsendelser og navnlig B amp U afdelingen 127 for at dokumentere en politisk slagside mod venstreflojen 128 men ikke mod hojreflojen Lokalkomiteer havde allerede vaeret aktive i nogle ar med klager til Radioradet Senere beskyldte ogsa statsminister Poul Schluter 129 og minister Bertel Haarder 130 Danmarks Radio for at vaere venstreorienteret I 2002 oprettede Morten Messerschmidt medlem af Dansk Folkeparti foreningen Kritiske Licensbetalere 131 med samme formal som det hedengangne Aktive Lyttere og Seere Den selverklaerede marxist Lars Qvortrup adjunkt ved Odense Universitet udgav i 1977 bogen Danmarks Radio og arbejdskampen i serien Bidrag Bevidsthedssociologisk Tidsskrift I indledningen forklares at DR s daekning af benzinchaufforernes strejkekamp i november 1976 undertrykte den danske lonarbejders kamp mod den kapitalistiske krises virkninger og i bogen gores Danmarks Radio eksplicit til en slagmark for en ideologisk kamp Bogen henvender sig til tre grupper Den henvender sig til grupper pa venstreflojen som forsoger at etablere en socialistisk mediepolitik Den henvender sig til de socialistiske medarbejdere i DR som under meget vanskelige betingelser forsoger at yde deres bidrag til kampen for socialismen Og den henvender sig forst og fremmest til de grupper af socialistiske arbejdere som under indtryk af den voksende krise for kapitalismen kvalitativt og kvantitativt har udvidet den anti kapitalistiske kamp og som herunder konkret har erfaret at ogsa de neutrale institutioner radio og tv er vaegtige modstandere Bogens hovedsigte er at nedbryde nogle illusioner om kampen om eller mod DR Det fremgar meget tydeligt af analysen af behandlingen af benzinkonflikten at nyhedsdaekningen bevaeger sig indenfor temmelig vide rammer Fra den korrekte behandling i begyndelsen af konflikten til hojreflojshetz manipulationer og lognagtigheder Men det fremgar ogsa at hele dette spektrum hviler pa et gennemgaende standpunkt nemlig totalkapitalens Selv den mest neutrale nyhedsudsendelse er saledes set fra et arbejderklasse standpunkt manipulatorisk 132 Qvortrup skriver videre at Analysens tredje punkt tager udgangspunkt i sporgsmalet hvordan man imodegar det ideologiske pres som bl a DR skaber Gores det i et forsog pa at oplyse DR s medarbejdere om deres reelle funktion og i radioradetsarbejdets bestraebelser pa at fastholde DR pa dens neutrale og alsidige spor Eller er det mere relevant at skabe alternative kommunikationskanaler og arbejde pa at nedbryde DR s trovaerdighed Han fastslar ogsa at Det ville vaere katastrofalt at traekke sig ud af kampen om DR thi alternativerne er ikke opbygget og DR s trovaerdighed er endnu ikke nedbrudt Et eksempel pa en sag der blev taget op i Radioradet var journalisten Carsten Overskov som i forbindelse med en transmission fra en demonstration foran den amerikanske ambassade i Kobenhavn i slutningen af 1960 erne blev sa grebet af stemningen at han rabte Fremad kammerater Mikrofonen er med jer der forte til at Overskovs chef Mogens Vemmer matte sta skoleret i Radioradet 133 I 1997 vakte DR2 og Torben Steno 134 opsigt med en raekke programmer med titlen DDR2 der nostalgisk kiggede tilbage pa den hedengangne osttyske arbejder og bondestat 135 men kritik af DDR var DR tilbageholdemede med at give 136 I 2010 konkluderede en undersogelse fra Center for Journalistik ved Syddansk Universitet i Odense som omfattede 4604 indslag fra DR s nyhedsudsendelser og TV2 Nyhederne under folketingsvalget 2007 at DR s daekning ikke havde politisk slagside i nogen retning 137 Undersogelsen fandt at den hojreorienterede regeringsblok regeringen og stotteparti var mere synlig i valgdaekningen Den fandt ogsa at tonen i DR Nyheder var svagt negativ over for politikerne men partipolitisk afbalanceret 138 Undersogelsen er udgivet i bogen Kunsten at holde balancen Daekningen af folketingsvalgkampe i TV nyhederne pa DR1 og TV2 1994 2007 af Erik Albaek David Nicolas Hopmann og Claes de Vreese og opsummeret i en kronik i Berlingske Tidende 139 I 2010 viste DR dokumentarserien Jagten pa de rode lejesvende der skabte en del debat 140 I dokumentaren konfronterede journalist Jacob Rosenkrands Larsen en raekke DR journalister med aeldre dokumenter Et af dokumenterne Ubetinget stotte til Folkefronten For Palaestinas Befrielse dvs PFLP der senere er kommet pa terrorlister har en navneliste med blandt andet senere DR medarbejdere Jens Nauntofte Ruth von Sperling som Ruth Sperling og Per Schultz 141 Ruth von Sperling udtalte dog at dokumentet er tilbagevist og at der har vaeret tale om misbrug af navne 140 Dokumentaren blev vist pa DR2 hvor Arne Notkin er overste chef 142 Notkin havde sammen med Bent Bludnikow i 1994 henledt opmaerksomheden pa stotteerklaeringen i artiklen Terrorismens danske heppekor i Weekendavisen 143 144 Selvom andre kilder 145 haevder underskriftindsamlingens aegthed siger Bludnikow dog i udsendelsen at der ikke er fuldkommen bevis for at deres navne ikke blev misbrugt af Palaestina komiteerne Sandsynligheden taler for at nogle af dem sandsynligvis skrev under Ud over beskyldninger om politisk partiskhed er laege Jesper Bay Hansen kommet under kritik for en utilkendegivet dobbeltrolle 146 Foruden sin radgivningsrolle til danskerne gennem DR har han bijob hos en raekke medicinalfirmaer Astellas Pharma AstraZeneca Bayer Healthcare Eli Lilly Janssen Cilag Pfizer og Servier 147 Samtidigt med dokumentarserien Jagten pa de rode lejesvende blev vist pa DR1 viste DR2 henholdsvis en udsendelse om DDR gennem 25 ar og Castros Cuba kilde mangler Politiske medarbejdere Rediger Adskillige journalister studievaerter nyhedsoplaesere og medarbejdere har for eller efter deres ansaettelse i DR haft fremtraedende roller i politiske partier 148 Bent Bertramsen var folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti 1970 73 var Bjorn Elmquist Venstre Det Radikale Venstre ansat ved DR TV i en nyoprettet informationsstilling 149 Uffe Ellemann Jensen 150 gik til Venstre Jorgen Schleimann tidligere souschef for radioavisen gik ogsa til Venstre 151 TV avisens nyhedsoplaeser Paula Larrain stillede op til Folketingsvalget i 2007 for Det Konservative Folkeparti 152 Karen Jespersen var ansat pa TV avisen 1984 89 Som ung var Jespersen engageret i Venstresocialisterne I 1980 erne meldte Jespersen sig ind i Socialdemokratiet men fra 2007 var Jespersen Folketingsmedlem for Venstre 153 154 Asmaa Abdol Hamid og Adam Holm var vaerter pa DR programmet Adam og Asmaa Asmaa skal have forsogt at blive opstillet af Socialdemokratiet til kommunalvalget men blev senere opstillet for Enhedslisten 155 DR s sportskommentator Claus Borre var i 2005 pa tale til opstilling for Venstre i Kobenhavns Kommune 156 Per Stig Moller Det Konservative Folkeparti Centrum Demokraterne var programchef i DR fra 1979 til 1984 157 Mette Bock der 2008 2010 var direktor for programproduktionen i DR 158 var i 1994 folketingskandidat for SF i 2001 for Det Radikale Venstre og i 2010 spidskandidat for Liberal Alliance 159 Connie Hedegaard blev ansat pa DR i 1994 og har vaeret chef pa Radioavisen samt vaert pa DR2 s Deadline 2 sektion og Profilen 160 bade for og efter sin ansaettelse har Hedegaard haft fremtraedende poster i Det Konservative Folkeparti Thor Moger Pedersen SF S og Naser Khader RV LA K er efter politiske poster blevet ansat i DR 161 Fra 1990 til 2005 var Morten Lokkegaard Venstre ansat hos DR 162 163 TV Rediger En af DR s sendevogne Flow TV Rediger DR s TV kanaler der viser programmerne pa din skaerm i den raekkefolge og pa de tidspunkter som fremgar af programoversigten DR1 DR2 DR RamasjangStreaming pa DRTV Rediger Streamingadgang til samtlige DR s TV kanaler herunder flow TV stream TV og arkivindhold fra DRs TV kanaler on demand DR1 DR2 DR3 ungdomskanalens malgruppe er de 15 39 arige 164 pa trods af at 27 af de 20 39 arige har helt fravalgt et traditionelt tv signal 165 eller halvdelen af de unge har fravalgt tv 166 DR3 sendes via dr dk 114 DR Ultra bornekanal der har de 7 12 arige som malgruppe skal forstsat sendes via dr dk 114 pa trods af at malgruppen ifolge DR s generaldirektor ikke ser kanalen 78 DR Ramasjang bornekanalens malgruppe er yngre end 7 ar Tidligere tv kanaler pa flow tv som udkommer pa DR s streamingtjeneste DRTV Rediger DR3 2013 2 januar 2020 er blevet digital DR TV ungdomskanalens malgruppe er de 15 39 arige se ovenfor DR Ultra 2013 2 januar 2020 er blevet digital DR TV bornekanal der har de 7 12 arige som malgruppe se ovenforOphorte tv kanaler pa flow tv Rediger DR Update 2007 13 blev opslugt af DR2 DR HD 2009 13 DR K 2009 20 blev opslugt af DR2 115 sa nu viser DR2 de genudsendelser som DR K tidligere viste Naevnevaerdige dramaserier Rediger Flere af DR s succeser kendes pa at den tidligere kanal DR K fyldte sendefladen med genudsendelser af flere af serierne den rolle varetages nu af DR2 og DRTV Ka De li osters sort hvid krimi i 6 afsnit af Bent Christensen og Leif Panduro der blev vist i 1967 Huset pa Christianshavn 84 afsnit folger beboerne i ejendommen Amagergade 7 pa Christianshavn Serien indeholder enkelte referencer til Olsen banden Serien blev vist forste gang i perioden 1970 77 Isaer DR K genudsendte serien Livsens Ondskab 5 afsnit er inspireret af Gustav Wieds boger Livsens Ondskab 1899 og Knagsted 1902 vist forste gang i 1972 Men serien er senere blevet genudsendt En by i provinsen politiserie i 17 afsnit blev sendt forste gang 1977 80 DR K genudsendte serien Strandvaskeren krimi i 6 afsnit blev vist forste gang 1978 Flere medvirkende er hentet fra et par Olsen Banden film og eller serien Huset pa Christianshavn Matador historisk serie i 24 afsnit folger en dansk provinsbys indbyggere fra 1929 47 Serien blev vist forste gang i perioden 1978 81 men er blevet genudsendt flere gange Een stor familie sitcom i 12 afsnit med flere af serien Matodors medvirkende serien blev vist i 1983 Anthonsen 5 afsnit rummer utallige referencer til Olsen banden Serien blev vist forste gang 1984 85 men DR K genudsendte senere serien Mor er major 6 afsnit blev sendt i 1985 Een gang stromer politiserie i 6 afsnit minder tydeligt om serien En by i provinsen bl a med genbrug af medvirkende dog indeholder den nyere serie mere action Vist 1987 og DR K genudsendte senere serien Landsbyen familiefortaelling i 44 afsnit blev sendt 1991 96 Hovedrolleindehaveren er hentet fra serien Matador Gongehovdingen historisk serie i 13 afsnit blev vist i 1992 Nogle medvirkende er hentet fra serien Matador Kald mig Liva historisk serie i 4 afsnit som blev sendt forste gang i 1992 Titelrollens indehaver er hentet fra serien Matador Riget I og Riget II hospitalsserie med spogelser i 8 dele er instrueret af Lars von Trier Enkelte medvirkende er hentet fra serien Matador De to serier blev vist i perioden 1994 97 Bryggeren historisk serie i 12 afsnit vist i 1996 Enkelte medvirkende er hentet fra serien Matador Charlot og Charlotte road serie i 4 afsnit vist i 1996 Serien forsoger at ligne filmen Thelma amp Louise En enkelt medvirkende er hentet fra serien Matador Madsen og Co familieserie i 32 afsnit udsendt forste gang 1996 2000 men DR K genudsendte serien En enkelt medvirkende er hentet fra serien Flemming og Berit TAXA 56 afsnit handler om familieforetagendet Krone Taxa der er en lille kobenhavnsk taxacentral Hovedrolleindehaveren er hentet fra serien Matador Serien blev vist 1997 99 Edderkoppen historisk krimi i 6 afsnit handler om efterkrigstidens kriminelle miljo i Kobenhavn En medvirkende er hentet fra serien Matador Serien blev vist forste gang pa DR1 i 2000 men DR K genudsendte serien Rejseholdet krimi politiserie i 32 afsnit er en Emmy belonnet dansk dramaserie som blev vist forste gang 2000 2004 En medvirkende er hentet fra serien Strisser pa Samso Serien er blevet genudsendt Nikolaj og Julie romantisk serie i 22 afsnit blev vist 2002 03 Kroniken historisk serie i 22 afsnit forsoger at ligne serien Matador og tematiserer Danmarks Radios og TV mediets guldalder 1949 73 En medvirkende er hentet fra serien Matador Serien som blev vist forste gang i perioden 2003 06 Men DR K genudsendte serien Forbrydelsen krimi politiserie i 20 afsnit Forbrydelsen II 10 afsnit Forbrydelsen III 10 afsnit blev sendt i perioden 2007 12 Ornen krimi i 24 afsnit blev sendt forste gang 2004 2006 En medvirkende er hentet fra serien Matador Sommer familiefortaelling i 30 afsnit Hovedrolleindehaveren er hentet fra serien Matador Serien blev vist 2008 09 Borgen politisk serie 30 afsnit handler om fiktive danske politikere og deres magtkampe pa Christiansborg Serien blev vist fra 2010 13 Lykke en depressionkomedie 18 afsnit sendt forste gang 2011 men genudsendt senere Broen krimi i 38 afsnit blev vist 2011 18 Bedrag serie om okonomisk kriminalitet i 3 saesoner a 10 afsnit der blev vist forste gang i perioden 2016 19 men i arenes lob har faerre set serien Mens seertallene for forste saeson var ofte helt oppe pa over 1 2 millioner sa seertallene er gaet tilbage 167 Gift ved forste blik reality serie i 5 saesoner om arrangerede aegteskaber foran taendt kamera Serien blev vist forste gang i perioden 2014 18 men opnar stadigt faerre seere Forste saeson havde 900 000 seere men femte saeson har ca 500 000 seere 168 Herrens Veje serie i 20 afsnit blev vist 2017 18 og vandt en pris i London 169 Fred til lands krimi vist i 2019 Frederik IX historisk royal serie blev i 2020 sendt pa DR1 En medvirkende er hentet fra serien Strisser pa Samso At serien ifolge DR blev en succes 170 kan skyldes at seerne er fodt for 1972 49 Radio RedigerDR driver i alt syv radiokanaler hvoraf 4 kan hores pa FM nettet og alle pa det digitale DAB sendenet eller via netradio pa dr dk FM radio Rediger Siden d 1 november 2011 har P1 og P2 benyttet samme frekvens pa FM nettet fordi DR s tilladelse til at benytte P2 s tidligere frekvens ophorte Radio24syv sendte indtil oktober 2019 pa P2 s tidligere frekvens 171 P1 og P2 Klassisk kan stadig modtages som selvstaendige kanaler dognet rundt via DAB og netradio 172 DR s regionale afdelinger der samtidig fungerer som P4s regionale stationer Hver region leverer lokalt producerede programmer og nyhedsstof DR P1 nyheder og baggrund DR P2 klassisk musik DR P3 ungdomskanal DR P4 regionale afdelinger DR Bornholm DR Esbjerg DR Fyn DR Kobenhavn DR Midt amp Vest DR Nordjylland DR Nordvestsjaelland DR Sjaelland DR Syd DR Trekanten DR OstjyllandDAB radio Rediger DR udsender en raekke DAB radiokanaler I december 2006 begyndte DR en restrukturering af sine DAB tilbud hvormed flere kanaler blev lukket mens andre blev aendret eller startede Denne udvikling fortsatte i lobet af 2011 hvor DR lukkede de kanaler der udelukkende spillede musik og var uden vaerter de sakaldte jukebokskanaler for i stedet at gore plads til faerre men ifolge DR mere kvalitetsorienterede og vaertsbaserede kanaler 173 DR lancerede de forste nye kanaler DR P6 Beat d 11 april og den ophorte DR P7 MIX og siden er DR P8 Jazz og den ophorte DR Mama ligeledes gaet i luften pa det digitale sendenet Syv nuvaerende DR DAB kanalerDR P1 journalistisk baseret taleradio DR P2 klassisk musik og koncerter DR P3 pop for de unge DR P4 DRs regionale radiokanal DR P5 pop og quiz dansk musik for det modne publikum DR P6 Beat rock alternativ var tidligere varslet lukningstruet pga medieforlig for 2019 23 men overlever alligevel 174 DR P8 Jazz jazz var tidligere varslet lukningstruet pga medieforlig for 2019 23 men overlever alligevel 174 Nedlagte DAB kanaler Rediger DR P7 MIX pop ophort januar 2020 114 DR Erhverv ophort august 2005 DR P4 Danmark ophort august 2005 DR Kultur ophort december 2006 DR Gyldne Genhor ophort december 2006 DR Soft ophort december 2006 DR Sport ophort december 2006 DR X april 2006 oktober 2007 DR Barracuda ophort januar 2008 DR P2 Plus december 2006 januar 2008 DR Coco januar 2008 november 2008 DR MGP januar 2008 november 2008 DR Electronica februar 2010 marts 2010 DR Pop Dk september 2010 DR Country september 2010 DR Politik september 2010 DR Oline december 2004 som DR Kanon Kamelen marts 2011 DR P5000 november 2008 december 2010 DR Unga Bunga marts 2010 april 2011 DR Hit december 2006 som DR P4 Hit juni 2011 DR Rock juli 2002 juni 2011 DR Jazz august 2002 september 2011 DR Boogieradio ophort september 2011 DR Dansktop DR Klassisk erstattet af kanalen P2 Klassisk DR Ramasjang DR Mama september 2011 september 2014 DR Nyheder journalistisk baseret taleradio ophort januar 2012 dr dk RedigerDR har siden 1996 175 formidlet nyheder information om DR s radio og tv programmer internettilbud for born og unge mv via hjemmesiden dr dk fx via SKUM der blev kendt for Mujaffa spillet De fleste af DR s radio og TV udsendelser kan tilgas via nettet uden betaling for brugeren ligesom det er muligt at livestreame DR s kanaler via afspillerne DR NU og Netradio Det kraever dog i mange tilfaelde at man har en dansk IP adresse 176 I 2007 lancerede DR en internetbaseret TV kanal DR Update der i starten fungerede som en nyhedstjeneste udelukkende pa nettet men som senere ogsa blev til en traditionel TV kanal der kunne modtages pa TV et Men i 2013 blev denne kanal aendret til DR Ultra 177 mens DR Update blev udfaset pa nettet DR har malrettet en del af sin hjemmeside til det yngre publikum som ifolge generaldirektoren ser meget lidt TV Oline for de yngste og T for de lidt storre ligesom Mama er malrettet unge og supplerer DR s andre tilbud til malgruppen Ifolge Alexa er webstedet dr dk det 11 mest populaere websted i Danmark 178 Artiklen her rummer mange henvisninger til dk dk Sa denne artikel medvirker til at oge webstedets popularitet Kritik for gratis nyheder pa dr dk Rediger Brancheforeningen Danske Medier har givet udtryk for at DR og TV2 bor begraense sine gratis nyheder pa hjemmesider da disse gratis nyheder fjerner interessen fra kommercielle mediers nyheder 179 og DR dermed tager markedsandele fra de landsdaekkende morgenaviser malt pa sidevisninger 180 I 2013 onskede kommercielle dagblade et mindre DR 181 Partiet Venstre synes at vaere enig i kritikpunktet 182 183 184 DR Medieforskning RedigerDR Medieforskning er en af DR s afdelinger DR Medieforskning registrer hver gennemsnitsdanskers TV kiggeri DR Medieforsknings chef er Dennis Christensen Til afdelingens ansattes arbejdsopgaver horer hvert forar at udarbejde og offentligore rapporten Medieudviklingen for det forgange ar Siden 1992 er det hvert ar blevet registreret hvor mange minutter hver gennemsnitsdansker ser TV pr dogn Medieudviklingen bliver offentliggjort pa DR Medieforsknings hjemmeside 185 Medieudviklingens udsagn siden 2011 Rediger Ifolge de seneste ars rapporter har hver gennemsnitsdansker siden 2011 set TV i stadigt faerre minutter pr dogn 68 DR forsoger at holde fast i born og unge men det lykkes ikke 186 Mens generaldirektoren har skrevet at de 7 12 arige ser meget lidt TV 187 sa har DR Medieforskning skrevet at de 15 29 arige over flere ar 188 har set stadigt mindre TV 189 sagar 27 af de 20 39 arige har helt fravalgt et traditionelt tv signal 165 DR s statistikker og generaldirektorens kronik kan sammenfattes sadan Personer som er fodt efter 1978 ser meget lidt TV sa de hojfrekvente TV seere uddor Personer pa DR s lonningsliste indrommer altsa at TV mest er for seniorer og pensionister Alligevel bestar ungdomskanalen DR3 og en af DR s to bornekanaler men disse kanaler har meget fa seere ifolge DR s publikationer DR Medieforsknings chef Dennis Christensen medgav endda at der findes mindst en generation af danskere som stort set ikke ser TV idet hver ung dansker i 2018 sa TV i kun en time hver dag mens hver senior over 65 ar sa TV i 275 minutter hver dag 98 Desvaerre fremgar det ikke af artiklen hvilken alder de unge har Men det er bemaerkelsesvaerdigt at DR har en ungdomskanal DR3 nar nu de unge stort set ikke ser TV Men DR3 kan nojes med at sende en time hver dag DR Medieforsknings leders udsagn minder om generaldirektorens kronik hvoraf det fremgar at DR Ultra er overflodig Mens DR Medieforskning ikke vil give et bud pa hvilken alder de unge har sa har Slots og Kulturstyrelsen skrevet at de yngre seere der streamer stadigt hyppigere er yngre end 54 ar 99 I de 28 ar DR Medieforskning har holdt oje med hver gennemsnitsdanskers TV kiggeri placerer 2020 sig som det ar hvor gennemsnitsdanskeren sa TV i faerrest minutter Kun 135 minutter pr dogn hvilket er to minutter kortere end den hidtidige bundrekord fra 2019 122 Belaeg for det aftagende TV kiggeri siden 2011 fremgar af en komparativ laesning af disse publikationer og artiklerEn raekke af DR Medieforsknings rapporter Medieudviklingen udgivet hvert ar i perioden 2011 2020 185 Slots og Kulturstyrelsen Mediernes udvikling i Danmark 2018 190 og Mediernes Udvikling i Danmark 2019 99 DR s generaldirektors kronik Rorbye Ronn i kronik Vores born er digitalt indfodte 2015 hvis hovedbudskab er gengivet pa dr dk 187 DR Medieforsknings leders udtalelser er gengivet i artiklen De unge forlader TV stuen 2018 98 Aftagende seertid 191 Rediger DR er hardere ramt af faldende TV forbrug end af de konkurrende TV kanaler da de unge ser mindre TV 192 I 2011 lod DR Medieforskning Politiken dk skrive at 6 af de 12 24 arige og 13 af de 25 39 arige ser TV avisen 49 De personer som i 2011 var 40 ar gamle er fodt i 1971 Sa personer som er fodt efter 1971 ser stort set ikke TV avisen For ifolge artiklen tyder intet pa at denne befolkningsgruppe vil se TV avisen hyppige i fremtiden nar de er blevet aeldre VLAK regeringens og DF s medieaftale for 2019 2023 RedigerMedieaftalen findes i bade i sin helhed 193 og DR har selv fremhaevet aftalens centrale punkter 194 Medieaftalen rummer en plan for de mest omfattende besparelser i DR s historie Men ikke alle er enige om 195 hvor omfattende bespareleserne er 196 Besparelsernes omfang og konsekvenser Rediger Regeringen og DF var enige om at palaegge DR besparelser pa 20 procent 106 sa mindst to TV kanaler skal ophore og ca 400 medarbejdere fyres 197 herunder skal et tocifret antal 198 chefer 199 og mindst en direktor skal afskediges 200 samt flere program vaerter 201 Licensen skal ogsa afskaffes 202 203 Af de 400 varslede fyringer 204 er de 205 medarbejdere blevet fyret 205 for d 1 februar 2020 206 DR har gennemfort besparelser ad to omgange 207 Divergerende holdninger Rediger Danmarks nabolandes 208 mediebosser mener at YouTube og Netflix har grund til at glaede sig over DR s besparelser 209 Brancheforeningen Danske Medier er tilfreds med medieaftalen og udtaler at aftalen skaber bedre balance mellem gratis nyheder og betalte nyheder 210 Danskere er meget uenige om DR s besparelser Nogle begraeder besparelser og skriver at de elsker DR 211 Andre derimod faelder ikke en tare og skriver deres meninger om DR pa trustpilot com En enkelt skribent habede i 2010 pa at DR vil blive modt med krav om besparelser 212 Allerede for artusindskiftet begyndte personer at onske DR nedlagt 213 et onske som flere bakker op 214 215 sa ikke alle elsker DR 216 217 En prominent fortaler for at nedlaegge DR var komikeren Jan Monrad 218 Bade politikere 219 220 en politidirektor 221 og andre 222 223 er utilfredse med DR 224 225 der er isaer utilfredshed 226 over at blive tvunget til at betale for noget som man ikke bruger 227 228 Chefredaktoren pa 180Grader har onsket at DR bliver privatiseret 229 han er naeppe den eneste med den holdning 230 En anden mulighed kan vaere at lukke store dele af DR s aktiviteter som eksempelvis sitet dr dk 231 232 233 Politikere lader ogsa vide at deres holdninger viser splittelse Oppositionen i rod blok isaer de Radikale betegner DR besparelser som en regulaer nedslagtning 234 235 De Radikale vil forsoge at skane DR mod kommende besparelser 236 Som modsaetning til de Radikales holdning star DF 237 der oprindeligt onskede at beskaere DR med 25 procent 238 239 og Nye Borgerlige mener DR ma klare sig HELT pa markedsvikar Vi skal ikke tvinges til at betale for venstreorienteret propaganda 240 VU formand vil afskaffe licens som han mener er noget man tager fra den enkelte dansker VU formanden er klar med et bedre slogan til DR Man kan sagtens leve uden DR 184 Der er opbakning til udsagnet DR er spild af penge 241 242 60 vil IKKE have licensen eller betale til DR over skatten 243 De Konservative er internt uenige om DR s besparelser 244 Selv medieforskere har divergerende opfattelser af besparelsernes betydning 245 Forskeren Henrik Sondergaard mener at et mindre DR vil koste seere i fremtiden 246 Sa Henrik Sondergaard overser tilsyneladende at de personer som er fodt efter 1971 i forvejen stort ikke ser tv 49 det vil under alle omstaendigheder begynde at tynde ud i bestanden af personer som er fodt for 1971 sa faerre seere bliver en realitet uanset om DR sparer eller ej Prominente personer blandt fortalerne for at nedlaegge DR Rediger Komikeren Jan Monrad 218 og politikeren Morten Messerschmidt 247 Ensembler RedigerDR har helt fra begyndelsen haft egne orkestre og kor til at levere musik til radio TV internet cd dvd mobiltelefon og podcast kilde mangler Storre ensembler Rediger DR SymfoniOrkestret DR RadioUnderholdningsOrkestret DR Big Bandet DR VokalEnsemblet DR KoncertKoretUngdomsensembler Rediger DR UngdomsEnsemblet DR PigeKoret DR JuniorKoret DR BorneKoret DR SpireKoretNedlagt ensemble Rediger DR UnderholdningsOrkesteret ophort pr 1 januar 2015 248 Fra 1999 har der desuden arligt vaeret udnaevnt en DR Kunstner en klassisk musiker eller et klassisk ensemble der for et ar tilknyttes DR Ulovligheder og sager i DR RedigerSager om ulovlige ansaettelser i DR Rediger I begyndelsen af 2017 blev der af BT afdaekket to sager hvor ansaettelser i DR af eksperter er blevet karakteriseret som ulovlige 249 250 Om en besaettelse af chefstillingen for DR s underholdningsorkester har underdirektor i DR Kultur Julie Vig Albertsen udtalt at Stillingen som orkesterchef for DR Underholdningsorkestret burde vaere slaet op 251 252 DR havde tidligere benaevnt denne ansaettelse som alene vaerende en personlig omklassificering 253 25 chefer kan vaere ansat ulovligt 254 en chef indrommer endda at vaere blevet ansat uden jobopslag 255 Sagen om mangfoldighedskonsulentens lon til 2 1 mio kr om aret Rediger DR ansatte sin tidligere mediedirektor Gitte Rabol pa en millionkontrakt hvor hun skulle radgive DR s direktion og bestyrelse om mangfoldighed frem til april 2018 256 Mangfoldighedskonsulentens lon var 2 1 mio kroner 105 hvilket var den samme indtaegt som Rabol opnaede da hun var mediedirektor 257 Adskillige politikere fra bade De Konservative og DF samt SF og Enhedslisten kritiserede mangfoldighedskonsulentens hoje gage 258 Vanvittigt himmelrabende kritisabelt og et urimeligt hojt lonniveau var politikeres ordvalg nar ordforerne omtalte mangfoldighedskonsulentens lon 105 Den konservative medieordforer Naser Khader mente at sadanne sager gor det svaert at holde af DR 258 Men DR s bestyrelsesformand Michael Christiansen mente Kritikken er uforstaelig 105 Enden pa affaeren blev at Rabol sagde sin stilling op 259 Rabols begrundelse for sin opsigelse var at debatten om hendes job fjernede fokus fra DR s arbejde 260 Kritik af DR s generelt hoje lonniveau Rediger Med jaevne mellemrum fremkommer en debat om DR s ansattes lonninger I 2006 var gennemsnitslonnen for en journalist ansat i DR over 500 000 kr 261 I 2015 blev en liste over DR s topchefers lonninger tilgaengelig for offentligheden Mindst fire topchefer tjente i 2014 over 1 000 000 kr 262 Generaldirektorens manedslon Rediger Ifolge Journalista tjener DR s generaldirektor Maria Rorbye Ronn over det dobbelte af statsministeren alligevel fik generaldirektoren en kaempe lonforhojelse i 2017 sa hendes manedslon er 307 343 kroner for i 2016 var hendes arslon beskedne 3 622 979 kroner 263 Apropos DR s generaldirektor Maria Rorbye Ronn 264 sa har hun endvidere antydet at ikke kun born men ogsa unge mennesker 265 ser mere YouTube og Netflix 266 end de ser DR 267 Heste gate Rediger I januar 2017 afslorede ugebladet Taet Pa og Radio24Syv at DR s USA s korrespondent Johannes Langkildes hustrus hest Jazz var blevet fragtet fra Danmark til Washington D C Regningen lod pa kr 70 000 268 som DR betalte med licenskroner 269 Sagen valgte harme i den danske befolkning og det undrede at licens skal bruges til hestetransport 270 Bade kulturministeren og flere andre politikere kommenterede sagen heste gate savel Socialdemokratiet som Venstre onskede andre regler 83 DF var heller ikke tilfreds med DR s handlinger i heste gate 271 Adam Holm som var en af DR s kanalchefer har udtalt det er da for galt med den der hest 272 Sager om dyrplageri i DR s programmer Rediger 2005 Soren Ryge Petersen Dyrenes Beskyttelse beskyldte DR s medarbejder Soren Ryge Petersen for at opfordre til at plage fugleunder fordi Soren Ryge forstyrrede rugende fugle og opfordrede andre til at gore ligesa 273 2009 Lisbeth Kolster I DR s program Kontant haeldte DR s redaktor Lisbeth Kolster skaelshampoo i et akvarium og draebte 12 fisk en dyrlaege anmeldte redaktionen og Kolster blev domt for overtraedelse af Dyrevaernsloven 274 men Kolster slap for straf fordi sagen var foraeldet 275 Statskassen skulle betale sagens omkostninger 274 DR s journalister som er domt for injurier Rediger 2001 Jens Olaf Jersild DR s journalist Jens Olaf Jersild 276 blev domt for injurier 277 mod advokat 278 2014 Kare Quist og tre kolleger Fire af DR s journalister 279 blev domt for injurier mod Boligadministratorerne A S og ejendomsadministrator Ole Ostenfeld 280 2017 redaktionschef Steen Jensen og journalist Mette Frisk DR journalister bag programmet Nar laegen ved bedst 281 taber kaempe retssag ved Den Europaeiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg 282 De to sager fra 2010 erne kan koste DR 8 millioner kr 279 Andre sager om ulovligheder Rediger 1998 DR brod loven pa Nettet 283 2007 DR brod loven med stort indsamlingsshow 284 285 2007 Landsretten afgjorde at DR i et tilfaelde var skyldig i aldersdiskrimination hvilket kostede licensbetalerne kr 300 000 286 2007 DR s ungdomsprogram Spam overtradte loven ved at henvise til hjemmesiden alluc org 287 2008 DR 288 brod 289 licensreglerne 290 2009 DR blev domt for tyveri fordi DR viste et filmklip uden at have rettighederne 291 2010 27 arige Jackie Lyn Pajo fra Holbaek forte sag om diskrimination mod DR som naegtede hende at deltage i X Factor 292 2012 Mediejurist I strid med markedsforingsloven lavede DR produkt reklame i artikel om Facebook aktier 293 2013 Anklager DR brod loven pa rekorddyr produktion 294 2013 DR risikerede politianmeldelse da DR s journalister filmede et kundemode med Jyske Bank i Zurich 295 2014 DR brod loven ved at lane Wonderful Copenhagen ved afholdelse af Eurovision Song Contest 296 2014 Trafikstyrelsen DR overtradte luftfartsloven ved at sende droner 297 i luften med kameraer 298 299 2014 DR s journalister brod regler der skal beskytte mod afrikansk svinepest og andre sygdomme 300 2017 DR bragte uden tilladelse og uden kreditering en dronevideo som en norsk teenager havde lagt pa Youtube 301 2017 Mediejurist DR overskred loven i Cafe Hack sagen 302 2018 Danmarks Radio overtradte loven ved at bryde navneforbuddet i Britta Nielsen sagen 303 2020 Forskere DR s hjemmeside var pa kant med persondataloven 304 Klager over DR og Pressenaevnets kritik af DR RedigerDenne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den For hver klage gaelder der at den person som har indbragt en klage over DR til Pressenaevnet er utilfreds med DR sa ikke alle elsker DR 305 DR har flere gange faet kritik 306 307 2005 DR udtalte sig uden dokumentation om Peter Gram Nielsens selskaber og disses pastaede okonomiske problemer i 2005 308 2006 DR fik kritik for tv optagelser pa plejehjem med skjult kamera 309 2006 DR skulle rette en berigtigelse som TV Avisen bragte 310 2006 Hard kritik af DRs parlob med TDC Problematisk at teleselskabet far en konkurrencefordel 311 2007 Dyreeksportor utilfreds med DR s TV indslag 312 2007 Dokumentarfilmen Den hemmelige krig var genstand for polemik 313 314 2007 Adoptionsforening klagede til pressenaevn over DR 315 2008 Naese til DR i Ringbo sagen 316 317 2010 Politiet fik medhold i en klage til Pressenaevnet over Reimer Bo Christensens interview med Rigmor Zobel pa DR1 318 2010 Pressenaevnet kritiserede DR i laekage sag DR afspillede klip fra en omstridt samtale pa en misvisende facon 319 2010 Kritik af to punkter ved interview med forsvarsminister Soren Gades pressechef Jacob Winther 320 2011 DR levede ikke op til god presseskik dvs at oplysninger skal vaere korrekte og kilderne skal granskes kritisk ved sag om risiko ved mobilstraling 321 2011 Kobenhavns Politi 322 indbragte DR for Pressenaevnet 323 DR levede ikke op til god presseskik 324 2012 Berlingske klagede over DR til Pressenaevnet 325 2012 En svinebonde raser over de udokumenterede anklager i programmet Bag Facaden 326 2013 Klage over udsendelsen Detektor indbragt for Pressenaevnet 327 2013 Danske Regioner retter kritik imod DR 328 2014 Kritik for skjult kamera i DR s Cavling belonnede dokumentar I skattely 329 2015 Kritik for misvisende beskrivelse i DR s udsendelse Advokaternes tag selv bord 330 2015 DR beklager nu forlobet Vores retningslinjer er ikke fulgt 331 2015 Kritik P3 spiller for fa kunstnere 332 2016 DR beklagede upraecis formulering 333 2016 Kritik af DR s udsendelse Logn eller chikane i Mariager 334 335 2016 Kritik af DR i sag om Syddansk Erhvervsskole Odense Vejle 336 2016 DRs ansatte brugte flere milioner pa at kore i taxa hvilket er blevet kritiseret for at vaere ekstravagant 337 2017 DR fik kritik fordi DR s rettelser kom for sent og ikke var tydelige nok 338 2017 Polemik om DR s Orientering men Pressenaevnet afviste at se pa sagen 339 2017 Jon Soberg klagede over DR program Kontant 340 2017 Klage over DR s Sundshedsmagasinet fra 75 personer blev ikke behandlet 341 2017 DR beklagede yderligere fejlagtige postulater om Operation Bollebank 342 2017 Pressenaevnet kritiserede DR s udsendelse Kontant om PostNord 343 2017 Ligesom dramaserien 1864 blev DR s danmarkshistorie udsat for massiv kritik 344 selv af en historiker 345 ogsa fra politisk hold var der utilfredshed med DR s historieformidling 346 2019 Kritik grundet dokumentaren Drabet pa kobmanden 347 348 2019 Kritik pa grund af DR s artikel 349 bragt i 2018 om en samvaerssag i fogedretten 350 351 2019 Kritik for ikke at tage hensyn til mindrearige i artikel om skjult reklame 352 2019 DR fik kritik for omtale af to 14 ariges video pa Musical ly 353 2019 Landbrug amp Fodevarer indberettede DR til Pressenaevnet 354 2019 Anonym seer klagede til Pressenaevnet over Onkel Reje 355 2019 To af DRs medarbejdere Lise Ronne og Nynne Bjerre Christensen kritiserer at grimme kvinder finder aldrig vej til skaermen 356 De to er ikke de eneste som fremhaever det kritikpunkt 357 2019 Kritik af dialogmoder 358 2020 I programmet Sygt nok pa P1 var tonen for hard 359 2020 Kritik af klimaindslag i TV Avisen 360 2020 Undren 361 vrede 362 363 og skandale 364 er blandt de ord som beskriver Dansk Melodi Grand Prix 2020 sa ikke alle er tilfredse med DR 2020 Der er rejst kritik af at DR s naturserie Vilde vidunderlige Danmark 365 indeholder visse iscenesatte klip 366 som viser tamme dyr 367 2020 Praecisering i programtekst til Pengejaegerne 368 2020 DR nyhedsdirektor Sandy French 369 medgiver at der forekommer sexchikane i DR 370 2020 DR far kritik for overskrift om fri abort 371 2021 Kritik af DR Ultra smider tojet 372 2021 12 tidligere deltagere kritiserede seksualiseret kultur i DRs pigekor 373 Potentiel seksuel chikane i DR Pigekoret tilbage i tiden hvilket har fort til en ekstern advokatundersogelse af koret 374 Sager om sexchikane kraenkelser og lignende i DR i 2020 RedigerSkabelon Denne liste mangler kilder Hjaelp gerne med at tilfoje kilder Sofie Linde 119 og ti andre kvinder 120 stod frem og fortalte om sexchikane i DR DR chef stopper efter klage fra 40 ansatte om chikane og magtmisbrug 375 DR chef undskylder for vaert pa P1 programmet Shitstorm fordi denne vaert gennem flere ar har udsat bade maend og kvinder for chikane 376 Antal ansatte i DR gennem tiden Rediger1978 2 500 ansatte 51 2010 3 000 ansatte 67 2014 3 371 ansatte 2 Der er mindst 25 chefer 254 Medarbejdere der har modtaget Cavlingprisen RedigerSkabelon Denne liste mangler kilder Hjaelp gerne med at tilfoje kilder 1961 Willy Reunert 1963 Poul Trier Pedersen 1975 Nele Rue 1979 Jorgen Flindt Pedersen og Erik Stephensen 1983 Hanne Reintoft 1984 Steen Badsgard og Jorgen Flindt Pedersen 1995 Lars Rugaard Erik Valeur og Christian Nordkap 1997 Poul Brink modtog prisen for sin afdaekning af den hemmelige danske atompolitik kendt som Thule sagen 377 2005 Christian Andersen og Michael Klint 2009 Jesper Tynell 2013 Michel Klint Jeppe Gaardbo Frederik Brun Madsen Soren Kristensen og Steen Jensen 2015 Puk Damsgard modtog Cavlingprisen for sine reportager fra Mellemosten og sin bog Ser du manen Daniel 378 2017 Janus Koster RasmussenDirektorer og chefer Rediger Maria Rorbye Ronn under debatsession pa Folkemodet 2016 Generaldirektor Rediger Siden 19251925 1937 Emil Holm driftsleder 1937 1961 F E Jensen driftsleder 1961 1964 Hans Solvhoj 1964 1967 Erik Carlsen konstitueret 1967 1976 Hans Solvhoj 1976 1985 Laurits Bindslov 1985 1994 Hans Jorgen Jensen 1994 2004 Christian S Nissen 2004 2005 Lars Vesterlokke konstitueret 2005 2010 cand merc Kenneth Plummer 379 380 2010 2011 cand jur Maria Rorbye Ronn konstitueret 2011 cand jur Maria Rorbye RonnRadiodirektor Rediger Siden 19591959 1967 Aksel Dahlerup 1967 1974 Jens Frederik Lawaetz 1979 1987 Sven Fugl 1988 1998 Hans Jorgen Skov 1998 2006 Leif Lonsmann 2011 2015 Tor Arnbjorn 2015 2019 Gustav LutzhoftTV direktor Rediger Siden 19511951 1967 Jens Frederik Lawaetz 1967 1976 Laurits Bindslov 1974 74 ogsa programdirektor for radioen 1976 1985 Hans Jorgen Jensen 1985 1991 Henrik Antonsen 1991 1992 Ingolf Gabold 1993 1996 Soren E Jakobsen 1996 2001 Bjorn Erichsen 2001 2004 Jorgen Ramskov 2005 2007 Lars GrarupMediedirektor Rediger Siden 20072007 2010 Lars Grarup 2010 2011 Mikael Kamber 2011 Gitte Rabol 2013 2018 Anne Marie Dohm 381 uden ar Henriette Marienlund 382 DR s Okonomidirektor Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar David Helleman 67 uden ar cand scient pol Nicholas Lyhne Knudsen 383 DR s nyhedsdirektor Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Lisbeth Knudsen 384 DR Kultur direktor Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Tine Smedegaard Knudsen 262 En afdelingschef Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Rikke Slot 385 Souschef for radioavisen Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den 1972 Jorgen Schleimann 151 DR s dramachef Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Christian Rank 386 DR s TV chef Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Emma Kronqvist 387 Programchef ogsa kaldet direktor for programproduktionen Rediger Siden 1951 Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den 1951 1964 Svend Pedersen underholdningsafdelingen 1953 1964 Felix Norgaard den dramatisk litteraere afdeling 1964 1971 Jorgen Claudi den dramatisk litteraere afdeling 1964 1976 Hans Jorgen Jensen TV Aktualitetsafdelingen 1966 1975 Niels Jorgen Kaiser tv underholdningsafdelingen 1971 1988 Henning Pade den dramatisk litteraere afdeling 1973 1985 Harald Engberg Pedersen undervisningsafdelingen 1979 1984 dr phil Per Stig Moller medlem af Centrum Demokraterne 1973 74 388 og kulturminister 2010 11 389 2008 2010 Mette Bock kulturminister 2016 19 158 Redaktionschef pa DR Ung Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Lars Torp 390 DR Medieforskningschef Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den 2011 Dennis Christensen 97 Lytterne og seernes redaktor Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Jacob Mollerup 391 Kanalchef P1 Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Anders Kinch Jensen 392 Kanalchef DR2 Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den 2007 Arne Notkin 393 2017 Adam Holm 272 uden ar Michael Thouber 394 Chef for Deadline Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den 2002 2007 Arne Notkin 393 Leder af Licenskontorets kampagner Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Lotte Boas 290 Redaktionschef pa DR Videnskab Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Lars Ronnow Torp 300 DR s Mangfoldighedskonsulent Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Gitte Rabol tidligere mediedirektor med 2 1 mio kroner som arslon DR s Programchef Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Lisbeth Langwadt 21 DR s nyhesdirektor Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den 2020 Sandy French 369 DR s nyhedschef Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Ulrik Haagerup 395 DR s underholdningschef Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Jan Lagemand Lundme 396 DR s kulturredaktor Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Morten Hesseldahl 397 Kanalchef for DR1 Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Pil Gundelach Brandstrup 398 DR s juridiske chef Rediger Denne liste er ufuldstaendig hjaelp gerne med at udfylde den uden ar Peter Skov 279 Se ogsa RedigerHDTVKommentarer Rediger DR har haft adskillige navne gennem tiden 2 3 4 5 1925 1959 Statsradiofonien 1959 1996 Danmarks Radio Siden 1996 DRReferencer Rediger DRs arsrapport 2014 a b https danmarkshistorien dk leksikon og kilder vis materiale danmarks radio 1925 http denstoredanske dk Samfund jura og politik Massemedier Tv danske institutioner DR http denstoredanske dk Samfund jura og politik Massemedier Tv danske institutioner Danmarks Radio http denstoredanske dk Samfund jura og politik Massemedier Tv danske institutioner Statsradiofonien retsinformation dk Lovbekendtgorelse nr 338 af 11 04 2007 Arkiveret kopi Arkiveret fra originalen 1 februar 2020 Hentet 1 februar 2020 Public Service Kulturministeriet https www artisten dk nyheder Ny public serviceaftale giver ufokuseret DR https www dr dk om dr nyheder naevn dr har opfyldt public service kontrakten til fulde de seneste fire aar https mediawatch dk Medienyt TV article10879121 ece https mediawatch dk Medienyt TV article11951469 ece utm source Rss amp utm medium latest https www kristeligt dagblad dk danmark se eksemplerne fra dr og bedoem selv er dette public service https www kommunikationsforum dk artikler Public eller politisk service https www dr dk nyheder kultur elsket tv program faar hug paa facebook nu forklarer dr sig til seerne https www folkets dk c dr public service porno danmarks radio http cathrinetavs dk wp content uploads 2015 10 CTA Opgave B pdf https www bt dk nyheder massiv kritik af dr program det er topmaalet af ansvarsloeshed https politiken dk debat klummer art7662583 K C3 A6re DR drop den overfladefr C3 A6sende reality E2 80 93 I kan s C3 A5 meget andet Bred kritik af DR Programmer bliver mere tabloide jv dk a b https www bt dk film tv og streaming kritikken vaelter ned over dr de har mistet retningssansen https samsnet dk public service har vi stadig brug http kraka org debatindlaeg god public service er vigtigere end nogensinde https piopio dk danskerne har brug for et staerkt dr http www 16 9 dk 2017 12 hprincipper for public service indhold paa sociale medier https www raeson dk 2016 public service kan leveres af mange andre end dr https www midtjyllandsavis dk artikel e1d69e1a 0166 3929 975f 46302b3dfd7d https www dr dk nyheder politik socialdemokratiet flere private skal lave public service https www dr dk nyheder politik venstre foreslaar kaempe public service pulje paa halv milliard https www berlingske dk opinion man kan ikke tvinge medieforbrugerne https jyllands posten dk debat breve ECE10205742 det maa vaere slut med tvtvang https jyllands posten dk debat breve ECE11934649 public service kan ligge paa et meget lille sted https www flatpanels dk nyhed php subaction showfull amp id 1466587642 https danskfolkeparti dk dr skal levere det som danskerne ikke faar andre steder Arkiveret kopi Arkiveret fra originalen 19 marts 2020 Hentet 19 marts 2020 https fho dk blog 2018 01 12 danmark har brug for mere public service ikke mindre https www information dk kultur 2017 01 grundlaeggende public service Licensen i kroner og orer fra 1925 2018 Artikel pa dr dk 16 marts 2018 a b Analyse Fra licens til skat men hvordan Artikel pa dr dk 4 januar 2018 De unge betaler ikke Derfor gider vi ikke licens Artikel pa ekstrabladet dk 2 november 2017 Her er medieaftalens hovedpunkter Artikel pa dr dk 29 juni 2018 Sa meget vinder eller taber du pa at licensen bliver afskaffet Artikel pa finans dk 16 marts 2018 DR s historie hentet 18 januar 2021 Lov om Radiospredning 13 marts 1926 hentet 18 januar 2021 Folketingstidende hentet 8 januar 2021 Kom med til 2860 Soborg Den Omvendte Flodebolle og andre steder DR har boet hentet 18 januar 2021 Indvielse af TV Byen Dansk Kulturarv a b 40 ar med farve tv fra DR a b c d Elkjaer Jakob 22 april 2011 Unge zapper vaek fra tv nyheder Politiken Hentet 1 marts 2019 Fjernsynets historie fra 1926 til 2012 hentet 18 januar 2021 a b VG Radio amp TV 20 01 1978 s 41 Arkiveret fra originalen 25 maj 2014 Hentet 8 februar 2010 Slots og Kulturstyrelsen Mediernes udvikling i Danmark PDF 2015 Rasmussen Martin Vinther Dansk radio historie Dansk Radio Hentet 22 november 2016 Danmarks Radio omdobes til DR en faelles betegnelse for DR TV DR Radio og det nye DR Online pa internettet https www avisen dk dr overskred bevidst budget for koncerthus 90182 aspx https www dr dk nyheder kultur musik koncerthuset fylder fem aar skandalen er glemt https ekstrabladet dk nyheder samfund article4420426 ece DR Byen faerdig Pris 4690 millioner https politiken dk kultur art5564982 Portraet Gammel sag haenger ved Jeppe Nybroe https www bt dk danmark fra kendt tv vaert til udfrosset her er jeppe nybroes vilde op og nedture https borsen dk nyheder artikel 1 115635 jeppe nybroe fyret i dr html https ekstrabladet dk flash dkkendte article4341045 ece https jv dk artikel dr generaldirektor kenneth plummer stopper 2010 10 28 https ekstrabladet dk flash dkkendte article4132655 ece https www bt dk danmark plummer ville skjule forbudte affaerer https www dr dk om dr nyheder generaldirektoeren startede i dr som jurist i ophavsret Borsen 11 maj 2010 Historisk darlige seertal plager DR1 https borsen dk nyheder artikel 1 182854 historisk daarlige seertal plager dr1 html a b c d https www information dk debat 2010 02 historieloese dr a b https www dr dk NR rdonlyres 588E58B8 93CC 4FA3 A55E 3C512CD04975 6121109 Medieudviklingen 2011 pdf https www information dk indland 2011 04 dr sidste ord dr kritisk film https www dr dk presse slut med betale radiolicens efter 88 aar https finans dk artikel ECE5625376 Det er slut med at betale radiolicens ctxref ext https politiken dk kultur medier art5410571 Radiolytterne slipper for licens https www dr dk nyheder kultur medier dr afskaffer radiolicensen https www bt dk danmark mediejurist dr kan ikke moerklaegge eurovision skandale https politiken dk kultur art5590499 Fire mogsager har praeget DRs tumultar https www avisen dk kritikere dr er lukket og arrogant 300511 aspx https politiken dk kultur medier art5590498 Kritikere DR er lukket og arrogant a b Rorbye Ronn Maria 9 april 2015 Vores born er digitalt indfodte NYT FRA DR Hentet 1 marts 2019 https www kristeligt dagblad dk danmark afskaffelse af loennet frokost foerer til strejke i dr https borsen dk nyheder virksomheder artikel 1 313741 strejke i dr efter exit til loennet frokost html deleteagent 0 https jv dk artikel dr syd vi er dybt rystede over ledelsen https www a4nu dk artikel strejke i dr de tager vores frokost 1 a b https nyheder tv2 dk politik 2017 01 11 dr floej korrespondent frues hest til usa for licenskroner minister kalder sagen https journalisten dk radgiver om drs kommunikation det kan naesten ikke blive vaerre https www dr dk nyheder kultur medier dr lukker ned cafe hack efter penge skandale https ekstrabladet dk flash filmogtv fyret efter dr skandale nu vender han tilbage til fm 6838487 https ekstrabladet dk nyheder samfund ny skandale i dr program har tjent en million paa at bryde regler 6553187 https frdb dk artikel det er ikke nemt at vaere dr 2017 12 7 3 a b https nyhedscentrum dk dr kan blive slagtet i nyt medieforlig a b https www avisen dk drs generaldirektoer daarlige sager har slidt paa vo 458513 aspx https mediawatch dk Medienyt Radio article10085737 ece Jens E Hummelmose 2018 Vi ser mindre fjernsyn sammen med andre https www recordere dk 2018 12 vi ser mindre fjernsyn sammen med andre DR Medieforskning Danskerne effektiviserer mediebrugen i 2018 https www dr dk om dr fakta om dr medieforskning medieudviklingen 2018 danskerne effektiviserer mediebrugen i 2018 Larsen Rasmus 25 januar 2019 Danskerne skruede i 2018 ned for tv kanaler op for streaming Hentet 10 september 2019 Thomas Nygaard Madsen Mediawatch 2018 Danskerne ser mindre tv sammen med andre https mediawatch dk Medienyt TV article11094361 ece https www flatpanels dk nyhed php subaction showfull amp id 1545935107 a b https www dr dk om dr nyheder saadan vil dr maale en succes fremover a b c De unge forlader TV stuen 2018 https www berlingske dk kultur de unge forlader tv stuen a b c https mediernesudvikling slks dk fileadmin user upload dokumenter medier Mediernes udvikling 2019 Tv og streaming PDF filer Tv og streaming TV 2019 pdf https www dr dk om dr nyheder tv apparatet bliver sat uden doeren i flere hjem https nordeainvestmagasinet dk artikler streaming i vild udvikling det bliver endnu mere dramatisk i kommende ar Arkiveret kopi Arkiveret fra originalen 3 januar 2020 Hentet 16 februar 2020 Arkiveret kopi Arkiveret fra originalen 12 september 2018 Hentet 16 februar 2020 https www retsinformation dk eli ft 201812L00036 a b c d https www dr dk nyheder indland dr formand om mangfoldighedschef til millioner kritikken er en anelse uforstaaelig a b DR skal spare 20 procent Journalisten 2018 https www berlingske dk politik officielt regeringen afskaffer licensen og skaerer 20 procent i dr https www tidende dk tidende archive 2018 09 18 dr offentliggor spareplan p4 bornholm gar fri https www folkets dk node 2171 https www reddit com r Denmark comments 668n3v spild af dine penge tv dr Jan Dohrmann DR 25 feb 2019 Ugens TV top 10 Kaerligheden varer ogsa ved til Melodi Grand Prix https www dr dk om dr nyheder ugens tv top 10 kaerligheden varer ogsaa ved til melodi grand prix Kristeligt Dagblad 21 februar 2019 Seertal for melodigrandprix gar op og ned https www kristeligt dagblad dk kultur seertal melodigrandprix gaar op og ned https www dr dk static documents 2020 01 22 medieudviklingen2019 0c11d1cb pdf a b c d https www dr dk nyheder indland derfor har du faerre dr kanaler fra i dag a b Christine Hyldal 18 september 2018 Overblik Disse DR programmer og kanaler lukker DR a b https www dr dk nyheder kultur slut med sporloes og mindre hammerslag dr siger farvel til en raekke programmer i https www ft dk samling 20061 almdel kuu bilag 280 399316 pdf https nyheder tv2 dk samfund 2020 02 29 dr sparer to sange vaek i bornenes mgp a b https politiken dk kultur art7903722 Sofie Linde onsker at lukke sag om sexchikane i DR a b https www information dk indland 2020 09 ti tidligere praktikanter paa dr nyheder sender brev ledelsen kraenkende oplevelser https journalisten dk nyhedsdirektoer indkalder alle til moeder om sexisme i dr a b https www dr dk static documents 2021 01 22 medieudviklingen 2020 v2 53f01f21 pdf https www kulturmonitor dk drs generaldirektoer tager afstand til sag om pigekor helt uacceptabelt og peger paa ledelsessvigt Bekendtgorelse af lov om radio og fjernsynsvirksomhed retsinformation dk a b c Regin Schmidt Rasmus Mariager Morten Heiberg 2009 PET historien om Politiets Efterretningstjeneste fra den kolde krig til krigen mod terror Gyldendal ISBN 978 87 02 08122 0 http denstoredanske dk Danmarks geografi og historie Danmarks historie Danmark efter 1945 Erhard Jakobsen https www berlingske dk kultur poul nesgaard bu afdelingen var erhards braendstof han havde en evne til https www dr dk skole historie aktiv lytterkomite https www dr dk nyheder kultur historie venstreorienteret fordummende og genialt drs boerne tv fylder rundt https www berlingske dk samfund haarder bidrager til dr kritik https www dr dk nyheder indland kritiske licensbetalere vi skal have kigget paa det navn Lars Qvortrup Danmarks Radio og arbejdskampen En analyse af DRs behandling af benzinkonflikten i november 1976 Bidrag 1977 s 3 ISBN 87 87622 02 5 Lene Torp Carlsen Vemmers vej Journalisten dk 7 juni 2000 Online https www dr dk presse steno stilling dr2 pakkekalender https stiften dk artikel skarp debattor runder 60 ar https www berlingske dk kultur ddr loegnen Mariam Rostami Mosen 3 maj 2010 DR er ikke rode lejesvende Kunsten at holde balancen Daekningen af folketingsvalgkampe i tv nyhederne pa DR1 og TV2 1994 2007 Af Erik Albaek David Nicolas Hopmann amp Claes de Vreese Udkommer pa Syddansk Universitetsforlag 6 maj 2010 Arkiveret fra originalen 6 marts 2016 Hentet 22 september 2010 Erik Albaek David Nicolas Hopmann Claes de Vrees 5 maj 2010 Er DR journalister rode Er TV2s bla Berlingske Tidende CS1 vedligeholdelse Flere navne authors list link a b Trine Moller 20 september 2010 Jagten pa de rode lejesvende er manipuleret information dk DR journalister gav i maj 1973 Ubetinget stotte til Folkefronten For Palaestinas Befrielse Uriasposten 13 maj 2009 Nicolai Zwinge 28 november 2007 Arne Notkin ny DR2 chef Information Annegrethe Rasmussen Ny DR2 chef er fuldstaendig uforfaerdet information dk Bent Bludnikow Venstrefloj og antisemitisme PDF Falastin Bulletin 6 maj 1973 udg af Palaestinakomiteen og VS Bulletin 101 25 maj 1973 Anders Ejbye Ernst Peter Korsgaard 27 september 2013 Afsloring DR laege i lommen pa pillefirmaer Ekstra Bladet Liste over tilladelser for laeger og tandlaeger Sundhedsstyrelsen Arkiveret fra originalen 15 oktober 2013 Hentet 12 oktober 2013 https jyllands posten dk debat blogs runekristensen ECE8487389 jeg fastholder min paastand danmarks radio er fortsat roede lejesvende https www lokalavisen dk nyheder 2018 11 12 Bj C3 B8rn Elmquist fylder 80 En livslang kamp for retf C3 A6rdighed 3499735 html https jyllands posten dk debat ECE3981179 Bla lejesvende i DR a b http denstoredanske dk Dansk Biografisk Leksikon Medier Journalist J C3 B8rgen Schleimann Paula Larrain stiller op for Konservative BT dk 29 oktober 2007 Karen Jespersen 1947 Dansk Kvindebiografisk Leksikon Karen Jespersen V Folketinget Hentet 22 september 2010 Claus Blok Thomsen 25 april 2007 Socialdemokraterne ville ikke have Asmaa politiken dk Ritzau 20 september 2005 Claus Borre dropper Venstre berlingske dk Per Stig Moller KF Folketinget Hentet 22 september 2010 a b https www ft dk medlemmer mf m mette bock Theis Lange Olsen 24 september 2010 LAs nye kandidater sluger kameler og parerer ordre Berlingske Tidende Connie Hedegaard ny vaert pa Profilen Politiken 14 juli 2004 Marie Saehl 21 januar 2013 DR direktor Thor Moger er et naturligt skaermtalent Politiken https jv dk artikel nu er det afgjort her er de 14 danske kandidater der er valgt til europa parlamentet og deres personlige stemmer https nyheder tv2 dk 2014 05 27 portraet lokkegaard sagde farvel til dr og nu til eu DR3 har faet hul igennem DR 2015 a b DR Medieforskning Medieudviklingen 2017 PDF s 8 https mediawatch dk Medienyt TV article11692344 ece Silas Bay Nielsen 28 november 2016 DR s dramachef efter hard kritik af Bedrag Jeg er tilfreds med en million seere DR Berit Hartung 2 sep 2018 Trods faldende seertal pa Gift ved forste blik Vi kan slet ikke fa armene ned B T Hentet 4 marts 2019 https www dr dk om dr nyheder herrens veje faar en international drama award i london https www dr dk om dr nyheder seerne var vilde med frederik ix http www dkradio dk nyhedsarkiv fm htm https www dr dk hjaelp digtal radio p1 og p2 fortsaetter som digital radio Nye digitale kanaler a b https www dr dk nyheder kultur jubel over redningskrans til p6 beat og p8 jazz det er dansk musiks kravlegaard http danmarkshistorien dk leksikon og kilder vis materiale drdks historie foerste fase dr dk 1996 2006 forste fase danmarkshistorien dk https www dr dk tv faq FAQ sporgsmal om svar om DR NU DR Update lukker og bliver til DR Ultra dr dk Om DR Lytternes og seernes redaktor dr dk Competitive Analysis Marketing Mix and Traffic Alexa alexa com Hentet 2020 07 20 Danske Medier DR gor det svaert for andre medier Kultur DR Danske Medier giver DR skylden for digital tilbagegang Journalisten dk Arkiveret fra originalen 2 december 2016 Hentet 2 december 2016 https www information dk kultur 2013 04 dagbladene staekke dr kan redde faldet Moller Erik Bjorn 10 september 2015 Bertel Haarder advarer DR Traed varsomt altinget dk https politiken dk kultur medier art6272738 Der skal spares meget mere end 400 millioner p C3 A5 DR a b https www tv2ostjylland dk aarhus vu formand vil afskaffe licens det er noget vi tager fra den enkelte a b https www dr dk om dr fakta om dr medieforskning Videnskab dk 2017 Derfor vil unge hellere se YouTube end DR https videnskab dk kultur samfund hvad er det de unge vil ha a b Rorbye Ronn i kronik Vores born er digitalt indfodte dr dk 9 april 2015 Hentet 3 marts 2019 Kristian Lindberg Berlingske 2017 Traditionelt TV forbrug falder igen DR Medieforskning Medieudviklingen 2016 page 8 https www dr dk om dr fakta om dr medieforskning medieudviklingen 2016 hent hele medieudviklingen 2016 som pdf Slots og Kulturstyrelsen 2018 Mediernes udvikling i Danmark https slks dk fileadmin user upload dokumenter medier Mediernes udvikling 2018 Tv PDF dokumenter Tv TV 2018 pdf Nicolai Dupont Jan Dohrmann 2 januar 2018 Yngre og aeldre har vidt forskellige TV vaner DR Michael Thorberg Unge ser mindre tv Nordvision Regeringen 2018 Medieaftale for 2019 2023 https www regeringen dk media 5470 29062018endelig medieaftale 2019 2023 pdf DR 2018 Her er medieaftalens hovedpunkter https www dr dk nyheder politik her er medieaftalens hovedpunkter https journalisten dk analyse hvor meget skal dr egentlig spare https www information dk kultur 2018 11 status drs fremtid tilbage aartusindskiftet flere digitale kraefter https www dr dk ligetil indland dr skaerer ned paa tv kanaler og nedlaegger cirka 400 stillinger https www denoffentlige dk 205 fyret i dr ansatte nedlaegger arbejde i sympati TV2 DR fyrer flere chefer http nyheder tv2 dk samfund 2018 09 17 dr fyrer flere chefer forud for spareplan TV2 DR nedlaegger 400 stillinger topchef afskediget http nyheder tv2 dk samfund 2018 09 18 dr nedlaegger 400 stillinger topchef afskediget https www avisen dk fyringer i dr disse kendte vaerter har faaet sparket 520625 aspx https finans dk politik ECE10421755 licensen forsvinder slut med sortseere nu skal alle betale over skatten ctxref ext TV2 Kasper B Andreasen 10 oktober 2018 DR medarbejdere nedlaegger arbejdet 205 fyret i dag Hentet 10 september 2019 https www berlingske dk kultur dr nedlaegger ca 400 job og skaerer fra seks til tre tv kanaler https journalisten dk overblik sadan fordeler fyringerne i dr sig https www altinget dk kultur artikel roerbye roenn op til nye medieforshyhandlinger radio24syv fik intet ud af aggressiv lobbykampagne Arkiveret kopi Arkiveret fra originalen 5 august 2020 Hentet 19 december 2020 https journalistforbundet dk nyhed de nordiske journalistforbund udtaler kritik af dr nedskaeringer Emilie Maarbjerg Mork 22 september 2018 YouTube og Netflix vil maeske sig i DR besparelserne Politiken https www dr dk nyheder indland danske medier glad dr besparelser et skridt mod bedre balance paa mediemarkedet Thomas Petersen 2018 Medier Vi elsker DR https www fyens dk debat Medier Vi elsker DR artikel 3245228 https dk trustpilot com review www dr dk page 95 https www information dk debat 1999 09 radikalt nedlaeg dr https ing dk blog luk dr tv helt 111454 https www information dk debat leder 2017 08 vaek licensen dr https www avisen dk et aar uden lorte fjernsyn 320147 aspx https www information dk nyhedsblog 2017 02 adam holm danmarks radio mere populisme public service efterhaanden a b https ekstrabladet dk flash dkkendte article4160551 ece https ekstrabladet dk nyheder politik pia raser mod dr elendigt publikum 7659408 https www a4nu dk artikel df profil raser dr svindler og manipulerer https politiken dk kultur medier art4993634 Politidirekt C3 B8r er stadig utilfreds med DR udsendelse https ekstrabladet dk ferie utilfreds med drs store juleshow kraever erstatning for fadoel og pasning af hund 6867685 http www din debat dk index php topic 6958 0 https www bt dk nyheder utilfreds med dr dokumentar dr bondefanger og udstiller det unge par https jyllands posten dk debat breve ECE11642960 for mange reklamer i dr https newz dk flere og flere ser tv paa computeren https www reddit com r Denmark comments cnad47 brian er utilfreds med dr https ekstrabladet dk nationen laura skal arbejde 31 timer for at se dr 6948738 https www 180grader dk artikel privatiser dr https www sol dk debat tvangslicens https www kommunikationsforum dk soeren storm hansen blog danske medier avisernes betalingsmodeller paa nettet bliver en fiasko https www version2 dk artikel saadan undgaar du blive flaaet af multimedieskatten 12694 Arkiveret kopi Arkiveret fra originalen 17 oktober 2015 Hentet 23 februar 2020 TV2 2018 Rode partier om besparelser i DR En regulaer nedslagtning http nyheder tv2 dk politik 2018 03 16 roede partier om besparelser i dr en regulaer nedslagtning https soendagaften dk 2018 05 facebook efter medieudspillet https journalisten dk radikale ser en bunden opgave i at skaane dr fra naeste sparerunde https twitter com Kristianthdahl status 895188212393676800 DF vil afskaffe licens og skaere 25 procent af DR Politik https www folkets dk c mit liv er bedre uden dr Vermund Pernille 6 august 2016 DR ma klare sig HELT pa markedsvilkar Vi skal ikke tvinges til at betale for venstreorienteret propaganda 180grader Hentet 1 marts 2019 https newz dk alle skal betale medielicens https www hardwareonline dk traad aspx tid 734499 amp fid 23 https www facebook com pg afskaflicens posts https www altinget dk kultur artikel konservative profiler regeringen svigter paa kulturomraadet https www dr dk nyheder politik redningsplan eller angreb besparelser i dr splitter eksperter https nordjyske dk plus forsker et mindre dr vil miste seere 1bb0a114 85bb 4508 90b6 01ab1ded6fde https piopio dk morten messerschmidt i twitter rus luk dr NN Nordjydske 8 aug 2014 DR lukker Underholdningsorkester Danmarks Radio nedlaegger mindst 170 stillinger Nordjyske Hentet 1 marts 2019 DR boss afsloret i lukrativ vennetjeneste Sa godt kender de hinanden BT Danmark www bt dk Ny sag om vennetjenester i DR Hyrede chefkollegas son til 100 000 BT Danmark www bt dk BT afslorer DR boss hyrede sin ven til lukrative chef job BT Danmark www bt dk https www dagens dk indland ny skandale i dr orkesterboss hyrede god ven til fed chefstilling i strid med loven Chef hyret ulovligt Sadan forsogte DR at slippe for ny mogsag BT Danmark www bt dk a b https www folkets dk node 2420 https journalista dk dr chef kryber til korset jeg blev ansat uden jobopslag https www 180grader dk artikel dr ansaetter mangfoldighedskonsulent fr 2 mio i ln https www avisen dk dr boss sagde op genansat med millionloen 455568 aspx a b https www berlingske dk sonata nocache esi 9766753ae499f912b9292c342584f7ebbb0fdd7f1475dcb3e3d8cecddcab4ac7 parameters 5Bblock type 5D bm paid content paid body container amp parameters 5Bttl 5D 0 amp parameters 5Bcontroller 5D BMBasicBlockBundle 3AVarnishCache 3Aindex amp parameters 5Bcontext 5D 5Bcontent 5D 5Bid 5D 60750 amp parameters 5Bcontext 5D 5Bcontent 5D 5Bclass 5D BM 5CBundle 5CNewsArticlePlusBundle 5CEntity 5CContent 5CNewsArticlePlus https www altinget dk navnenyt drs mangfoldighedskonsulent siger op efter kritik https www dr dk nyheder politik drs mangfoldighedskonsulent har sagt op https www information dk debat 2008 01 kaere journalister dr gaa loen a b https nordjyske dk nyheder saa meget tjener topcheferne i dr 12821981 93d1 4a3d b102 37f5d021c205 https journalista dk aarsloen paa 3 622 979 kroner rakte ikke drs generaldirektoer fik ogsaa kaempe loenforhoejelse i 2017 https www berlingske dk kultur drs generaldirektoer netflix stiller ikke unges behov for public service https mediawatch dk secure Medienyt TV article7608615 ece https ekstrabladet dk kup elektronik teknologi beder politikere om hjaelp dr er truet af netflix og youtube 6707514 https www dr dk om dr nyheder temamoede dansk boerneindhold presset af youtube sjov https www berlingske dk politik da en hest og 70 000 kroner pludselig bragte dr i politisk modvind https www alt dk artikler johannes langkilde om sin kone hesten og jobbet som usa korrespondent https www bt dk kendte liicens hesten skabte vrede i hele danmark nu bryder johannes langkilde endelig https www berlingske dk politik thulesen dahl vil skaere dybt i dr ingen har rigtig turdet saette sig op imod den a b https politiken dk debat art5820776 DR profil Danmarks Radio er mere populisme end public service efterhanden https www bt dk nyheder soeren ryge beskyldt for at plage fugleunger a b https tvtid tv2 dk nytomtv article php id 22459033 https politiken dk kultur art4806783 DR journalist domt for dyrplageri https ekstrabladet dk 112 article4778116 ece https www dr dk nyheder indland jens olaf jersild doemt injurier https jyllands posten dk indland ECE3313770 DR journalist domt for injurier mod advokat a b c https www berlingske dk virksomheder injuriesager kan koste dr 8 mio kr https www berlingske dk samfund dr journalister doemt for injurier https nyheder tv2 dk nyheder article php id 29783536 html https www avisen dk menneskretsdomstol gaar mod dr i kraeftdokumentar sa 474294 aspx https www information dk 1998 05 dr bryder loven paa nettet https borsen dk nyheder generelt artikel 1 103776 dr bryder loven med stort indsamlingsshow html hl YTozOntpOjA7czoyOiJEUiI7aToyNDtzOjI6ImRyIjtpOjI4O3M6MjoiRHIiO30 https fyens dk artikel dr show bryder loven papeger medieforsker 2007 2 12 https www dr dk nyheder penge fyring af 63 aarig koster dr 300000 https www berlingske dk virksomheder dr fjerner ulovligt link https jv dk artikel dr bryder licensreglerne 2008 10 15 https www berlingske dk samfund dr bryder licensreglerne a b https www kristeligt dagblad dk danmark dr bryder licensreglerne https ekstrabladet dk 112 article4204244 ece https sn dk Holbaek 27 aarig anklager X Factor for diskrimination artikel 333025 https www bt dk krimi dr bryder markedsfoerings loven https nyheder tv2 dk article php id 71053510 3Aanklager dr br id 71053510 3Aanklager dr bryder loven p html 3Dftp 3A sergievs 3Asergievs 40sergievs 50webs org envi php https finanswatch dk Finansnyt Pengeinstitutter Jyske Bank article6201425 ece https www dagens dk nyheder dr bryder loven driver ulovlig laanevirksomhed https ing dk artikel ulovlig droneflyvning udloeser politianmeldelse til dr 169638 https ekstrabladet dk nyheder samfund article4925648 ece https jyllands posten dk indland article6875393 ece a b https landbrugsavisen dk svin dr havde ulovlig gris i lejlighed https journalisten dk far kraever 200 000 kr fra dr for brug af sons dronevideo https jyllands posten dk premium kultur ECE9404702 mediejurist dr overskrider loven i cafe hacksag http fightthepowerwithfreespeech blogspot com 2018 10 danmarks radio overtrder loven bryder html https www dr dk nyheder viden teknologi forskere drs og folketingets hjemmesider er paa kant med persondataloven https denkorteavis dk 2018 en journalist jeg ellers havde tillid til forsoegte at tage en politisk ukorrekt gaest under fjendtlig behandling https borsen dk nyheder avisen artikel 11 648 artikel html hl YToxOntpOjA7czozOiJCLlQiO30 https www altinget dk kultur artikel dr konkurrerer med ekstra bladet om flest sager i pressenaevnet https www dr dk etik og rettelser fejl og fakta pressenaevnet kritiserer dr https www berlingske dk samfund dr faar kritik tv optagelser paa plejehjem https www dr dk presse pressenaevnet dr skal rette en berigtigelse https nordjyske dk nyheder haard kritik af drs parloeb med tdc d2b45917 3128 48ed b082 4094bd378980 https lastbilmagasinet dk artikler dyreeksportoer kraever stor erstatning p14454 https www dr dk nyheder politik den hemmelige krig indklaget pressenaevnet https journalisten dk kritik fra pressenaevnet https www kristeligt dagblad dk danmark adoptionsforening klager til pressenaevn over dr https www lfs dk 6708 https www a4nu dk artikel pressenaevnet giver dr kloe https finans dk artikel ECE4371353 Pressenaevnet kritiserer DR 27s Zobel interview ctxref ext https jyllands posten dk indland article4344758 ece device mobil http tvnyt com artikel default asp id 18558 https www helbredssikker telekommunikation dk dr svigter og vildleder https dansk politi dk nyheder kobenhavns politiforening lander ud efter dr https finans dk artikel ECE4425811 Kobenhavns Politi tager DR i Pressenaevnet href ctxref ext https nyheder tv2 dk article php id 39531974 3Adr fAƒA r kritik for politidokumentar html https www berlingske dk samfund berlingske klager over dr til pressenaevnet https baeredygtigtlandbrug dk 2012 11 svinebonde haenges ud i bag facaden 2 http www arbejdsforskning dk pdf art 220 pdf http navisen dk blog danske regioner retter kritik imod dr https jv dk artikel pressenaevnet kritiserer dr for skjult kamera 2014 7 1 3 https www dr dk etik og rettelser fejl og fakta kritik fra pressenaevnet https journalisten dk dr laegger sig fladt ned fulgte ikke egen rette politik https gaffa dk nyhed 97765 commentsNewest https www dr dk etik og rettelser fejl og fakta praecisering 1 https amtsavisen dk artikel dr dokumentar om tulle kroyer far kritik af pressenaevn https www fjordavisen nu Id 18119 http www avm dk artikel visartikel php artikelnummer 6848 https journalista dk dr fortsat taxaamok koerte for mange millioner i 2016 og det fortsaetter i 2017 https www dr dk etik og rettelser fejl og fakta pressenaevnet kritiserer drs rettelser http www israel online dk mediawatch 171122 Pressenaevnet afviser at behandle klage over DRs loegne i Orientering php https www midtjyllandsavis dk artikel d36b89cd 2a29 433c 9816 1cea3dc8828b https twitter com Pressenaevnet status 880405121951289345 https olfi dk 2017 08 12 dr beklager yderligere fejlagtige postulater operation boellebank https www dr dk om dr nyheder dr faar kritik postpakke program https www berlingske dk serieanmeldelser et katastrofalt daarligt afsnit af drs danmarkshistorie https www information dk kultur 2017 10 historiker historien danmark foerste reaktion pis diskussion igen https www dr dk nyheder indland df afslutningen paa drs danmarkshistorie var venstresnoet propaganda https www dr dk etik og rettelser fejl og fakta pressenaevnet udtaler kritik af dokumentaren drabet paa koebmanden https www avisen dk pressenaevnet giver socialtilsyn nord medhold i klag 540068 aspx https www dr dk mitliv set i tv oliver bjerrehuus kaemper med hverdagslivet jeg har en fucking djaevel i mig https www dr dk etik og rettelser afgoerelser om dr pressenaevnet kritiserer dr https www bt dk kendte dr taber sag til gunnvoer virgarsdottir det har vi intet belaeg for at skrive https www dr dk nyheder indland pressenaevnet kritiserer dr https www pressenaevnet dk 2019 dr faar kritik for omtale af to 14 aariges video paa musical ly https lf dk for medlemmer p nyhedsbrev 2019 19 landbrug foedevarer indberetter dr til pressenaevnet https ekstrabladet dk flash filmogtv vilde anklager mod onkel reje 7901904 https www bt dk samfund tv vaert grimme kvinder har ikke en chance paa skaermen https politiken dk kultur medier art7571509 Grimme kvinder finder aldrig vej til sk C3 A6rmen https www herningfolkeblad dk artikel 0a5a3f54 eb1e 4248 b388 ed6f5c1b70f6 https www dr dk etik og rettelser brugernes redaktoer nyheder p1 program faar kritik haardt sprog https www dr dk etik og rettelser brugernes redaktoer nyheder kritik af klimaindslag i tv avisen https www dr dk event melodigrandprix seere undrer sig over daaselatter og kunstige klap i grand prix nu svarer dr https ekstrabladet dk flash kultur vrede seere det er snyd 8037125 https ekstrabladet dk flash kultur rasende seere fuldstaendig til grin 8037106 https www dagens dk indland skandale ved dansk melodi grand prix https jyllands posten dk kultur film ECE12072535 drserie om danmarks vilde natur bruger tamme dyr https jv dk artikel dr serie om danmarks vilde natur bruger tamme dyr https www avisen dk dr serie om danmarks vilde natur bruger tamme dyr 595051 aspx https www dr dk etik og rettelser fejl og fakta praecisering i programtekst til pengejaegerne a b https piopio dk dr nyhedsdirektoer vender paa en tallerken https watchmedier dk nyheder profiler article12464649 ece https journalisten dk dr kritiseres for overskrift om fri abort https nyheder tv2 dk samfund 2021 04 30 dr fjerner noegen program efter sag om overgreb https www information dk kultur leder 2021 06 sagen dr pigekoret viser kulturbranchen traenger voksen https politiken dk kultur art8235025 C2 BBPr C3 B8v og h C3 B8r det g C3 B8r k C3 A6mpe personligt menneskeligt indtryk det I beskriver C2 AB https journalisten dk dr chef stopper efter klage fra 40 ansatte om chikane og magtmisbrug https nyheder tv2 dk samfund 2020 10 11 dr chef undskylder for vaerts chikane https journalisten dk brinks fornemmelse for skandalen Heinfelt Mette Marie 8 januar 2016 Puk Damsgard modtager Cavlingprisen https cbs executive dk employee kenneth plummer 2 https www berlingske dk virksomheder kenneth plummers blaa bog https www bt dk samfund anne marie dohm forlader dr https www kommunikationsforum dk artikler Henriette Marienlund ny mediedirektoer i dr https www altinget dk person nikolas lyhne knudsen https www berlingske dk kultur tidligere dr chefer droppet julekalender bliver endnu en kaempe moegsag https www dr dk om dr fakta om dr dri2018 farvel til licensen vi havde naesten set det komme https www bt dk film og tv dr vandt foerste slag i dramakrigen men dr ejer ikke soendagen siger tv2s https www 180grader dk sektioner nyheder medier artikel dr chef far gyldent handtryk pa en million kroner Interview Den klovede konservative stammePolitiken dk Politiken 2016 https www ft dk medlemmer mf p per stig moller https fyens dk artikel de unge vaelger dr fra https www altinget dk navnenyt jacob mollerup stopper som dr redaktoer https journalisten dk afgaende p1 chef radiomediet gar ny guldalder i mode a b https www dr dk nyheder kultur arne notkin ny chef dr2 https www altinget dk navnenyt kanalcheferne paa dr2 og p1 takker af https journalisten dk haagerup giver journalister og politikere en opsang https www berlingske dk kultur haard dom fra seerne til drs fredagsfiasko elsker lina rafn men live er doedsygt https www berlingske dk laesere generaldirektoer morten hesseldahls kritik af danmarks radio startede https www avisen dk tidligere dr chef faar nyt job 525490 aspxEksterne kilder henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til DR Officiel hjemmeside DR Seniorklub DR s PUBLIC SERVICE KONTRAKT FOR 2013 2014 pa side 15 16 er en oversigt over hvordan midlerne fordeles mellem de forskellige kanaler Koordinater 55 39 29 N 12 35 27 O 55 658 N 12 5908 O 55 658 12 5908Hentet fra https da wikipedia org w index php title DR amp oldid 10826245, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.