fbpx
Wikipedia

DSB's havarigruppe

DSB's Havarigruppe blev etableret 1. november 1971 og forestod til nedlæggelsen 31. juli 1996 undersøgelsen af alle alvorlige uheld og hændelser på DSB's område.

Gruppen bestod af interne, uafhængige eksperter; to medlemmer fra hvert af områderne sporteknik, sikringsteknik, materielteknik og trafiksikkerhed. Gruppens opgave var at undersøge uheldene for DSB's generaldirektør, og derfor rapporterede gruppen reelt alene til denne.

Havarigruppens undersøgelsesrapporter blev fremstillet i et meget lille oplag, alene til brug for generaldirektøren, og rapporterne er for hovedpartens vedkommende aldrig blevet offentliggjort. I de sidste år af havarigruppens eksistens blev rapporterne udformet således, at de kunne offentliggøres (i hovedsagen ved at implicerede personer blev holdt anonyme).

DSB's havarigruppe, der blev etableret på baggrund af lyntogsulykken i 1967, undersøgte som det første uheld sammenstyrtningen af broen ved Kværkeby 22. december 1971 og sluttede efter over 70 undersøgelser med kollisionen på Grønnehave station 15. juli 1996 (der ligesom en enkelt anden undersøgelse – kollisionen 7. oktober 1994 på Ålsgårde station på HHGB – blev foretaget for Tilsynet med Privatbanerne).

Havarigruppen blev nedlagt i 1996, da undersøgelsesmyndigheden overgik til Jernbanetilsynet, men DSB (fra 1. januar 1997 DSB og Banestyrelsen) videreførte i 1997 en fælles intern undersøgelsesgruppe, der ud over at undersøge et par hændelser, som Jernbanetilsynet ikke undersøgte, ikke fik betydning for undersøgelsen af jernbaneulykker i Danmark. Ved DSB var undersøgelse af ulykker og hændelser derefter forankret i sikkerhedsafdelingen, og først noget senere oprettedes en selvstændig intern undersøgelsesafdeling med henblik på undersøgelse af alle uheld og sikkerhedsmæssige hændelser, hvor DSB er involveret.

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
DSB's havarigruppe
havarigruppe, sprog, overvåg, rediger, havarigruppe, blev, etableret, november, 1971, forestod, nedlæggelsen, juli, 1996, undersøgelsen, alle, alvorlige, uheld, hændelser, område, gruppen, bestod, interne, uafhængige, eksperter, medlemmer, hvert, områderne, sp. DSB s havarigruppe Sprog Overvag Rediger DSB s Havarigruppe blev etableret 1 november 1971 og forestod til nedlaeggelsen 31 juli 1996 undersogelsen af alle alvorlige uheld og haendelser pa DSB s omrade Gruppen bestod af interne uafhaengige eksperter to medlemmer fra hvert af omraderne sporteknik sikringsteknik materielteknik og trafiksikkerhed Gruppens opgave var at undersoge uheldene for DSB s generaldirektor og derfor rapporterede gruppen reelt alene til denne Havarigruppens undersogelsesrapporter blev fremstillet i et meget lille oplag alene til brug for generaldirektoren og rapporterne er for hovedpartens vedkommende aldrig blevet offentliggjort I de sidste ar af havarigruppens eksistens blev rapporterne udformet saledes at de kunne offentliggores i hovedsagen ved at implicerede personer blev holdt anonyme DSB s havarigruppe der blev etableret pa baggrund af lyntogsulykken i 1967 undersogte som det forste uheld sammenstyrtningen af broen ved Kvaerkeby 22 december 1971 og sluttede efter over 70 undersogelser med kollisionen pa Gronnehave station 15 juli 1996 der ligesom en enkelt anden undersogelse kollisionen 7 oktober 1994 pa Alsgarde station pa HHGB blev foretaget for Tilsynet med Privatbanerne Havarigruppen blev nedlagt i 1996 da undersogelsesmyndigheden overgik til Jernbanetilsynet men DSB fra 1 januar 1997 DSB og Banestyrelsen videreforte i 1997 en faelles intern undersogelsesgruppe der ud over at undersoge et par haendelser som Jernbanetilsynet ikke undersogte ikke fik betydning for undersogelsen af jernbaneulykker i Danmark Ved DSB var undersogelse af ulykker og haendelser derefter forankret i sikkerhedsafdelingen og forst noget senere oprettedes en selvstaendig intern undersogelsesafdeling med henblik pa undersogelse af alle uheld og sikkerhedsmaessige haendelser hvor DSB er involveret Referencer Rediger Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Hentet fra https da wikipedia org w index php title DSB 27s havarigruppe amp oldid 9528435, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.