fbpx
Wikipedia

Dagbladet Information

Denne artikels neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Dagbladet Information er en af de aviser, som i 1945 opstod i forlængelse af modstandsbevægelsens illegale presse. Avisen blev grundlagt af modstandsmanden journalist Børge Outze 5. maj 1945 i den nazistiske avis Fædrelandets tidligere lokaler og trykkeri i Store Kongensgade, hvor Information stadig holder til.

Dagbladet Information
Generelle informationer
Hovedsæde Sankt Annæ Passage
Oprindelsesland Danmark
Grundlagt 1945
Ejer(e) Aktieselskab
Redaktør Rune Lykkeberg
Format Tabloid
Sprog Dansk
Andet
ISSN ISSN
CVR-nr.
Websted
Information med symbolet hentes fra Wikidata.

Information har overlevet mange kriser af økonomisk art, men læserindsamlinger, støtte fra private, institutioner og staten har reddet bladet. En række markante journalister og skribenter har tegnet og tegner avisen, der til forskellige tider lægger særlig stor vægt på udvalgte emner inden for inden- og udenrigspolitik, uddannelse, ligestilling og kultur m.m.. Bladet er præget af de individualister, der med deres særlige kompetencer, præferencer og personlige blik på stofområderne skriver i den.[kilde mangler]

Information angiver under bladhovedet – nu på bagsiden - at det er en avis ”UAFHÆNGIG AF PARTIPOLITISKE OG ØKONOMISKE INTERESSER”. Som erklæret mål er her et fristed for ”det frie Ord”, med læserdebat i spalterne åben for alle slags meninger og er sammen med de lange, ræsonnerende ledere med personlig signatur en avis med en helt særlig profil.

Indholdsfortegnelse

Befrielsesnatten mellem 4. og 5. maj 1945 trængte modstandsgruppen bag Det illegale nyhedsbureau Information ind i nazistiske Fædrelandets bladbygning i St. Kongensgade i København og besatte redaktionen og trykkeriet. Flere af de 66 frihedskæmpere havde i over et døgn opholdt sig i sidegaderne, hvor de ventede på signal til aktionen, som anført af Informations grundlægger Børge Outze sprængte dørene med maskinpistolerne løftet.[kilde mangler]

Fædrelandets medarbejdere var flygtet, men tilbage i byen hærgede nazistiske restgrupper, blandt andre snigskytter, som fra genbo-ejendommen skød tværs over gaden ind gennem redaktionens vinduer. Den første udgave af avisen Information – to sider i broadsheet format – blev skrevet af medarbejdere liggende på gulvet, i ly under vinduerne. Det var fra samme kontor, Børge Outze stilede en af sine første lederartikler til det nærliggende Amalienborg for ”det hørte med til godt naboskab at fortælle Kongehuset, at der var kommet nye lejere i St. Kongensgade nr. 40”. Kong Christian X kvitterede ved at udfylde en af bladets første abonnementskuponer. Og Information var retmæssig lejer, for måneder før aktionen havde Outzes nære allierede, landsretssagfører Henning Sally fra modstandsgruppen Ringen, sørget for de juridiske formaliteter, bl.a. lejekontrakten.[kilde mangler]

Det havde andre modstandsgrupper med lignende dagbladsplaner i Fædrelandets bygning ikke. Dansk Samlings gruppe var allerede i St. Kongensgade på befrielsesnatten, og de to modstandsaviser blev enige om at dele Fædrelandets tekniske faciliteter. Dansk Samlings Morgenbladet udkom, som navnet siger, om morgenen, Information udkom i begyndelsen som eftermiddagsavis. Morgenbladets liv blev kort, Informations oprindelige ambition var at bestå frem til det første frie valg efter krigen. I dag, trekvart århundrede senere, lever avisen i bedste velgående. Det kaldes i branchen et bladmirakel.[kilde mangler]

I Informations formålsparagraf (1945) hedder det bl.a.: ”Selskabets formål er at udgive dagbladet ”Information”, således som dette hidtil har været udgivet af den selvejende institution af samme navn, altså uafhængigt af alle politiske partier og økonomiske særinteresser. ”Information” må derfor aldrig af politiske eller økonomiske tryk bringes til at skrive mod dets egen overbevisning eller fortie forhold, som det selv mener bør offentliggøres og skal således forblive tro mod sin oprindelse som modstandsbevægelsens organ under besættelsen (…) ”Information” skal ved at informere om begivenheder i Danmark og i udlandet om disses baggrund og sammenhæng arbejde for demokrati og frihed og for forståelse og samfølelse mellem mennesker og samfund, herunder også for demokrati og samarbejde på ”Information”s egen arbejdsplads.”[kilde mangler]

Børge Outze tegnet af Klaus Albrectsen, tegner ved Information 1972-73

Information med den karakteristiske røde prik over i´et, designet inden Befrielsen, var den borgerlige modstandsbevægelses avis. Den kommunistiske pendant, som også havde kig på Fædrelandets bygning, flyttede med dagbladet Land og Folk ind i DKPs bygning lige om hjørnet i Dr. Tværgade. Information bevarede fra første dag sin uafhængighed af partipolitik, også da lederen af den socialdemokratisk orienterede Ringen, medlem af Frihedsrådet og af Befrielsesregeringen Frode Jakobsen overlod selskabet bag avisen Ringens overskydende kapital. Og også senere, da bladet kom tæt på tidl. finansminister og senere OECD-generalsekretær Thorkil Kristensen, som i 1960 brød med Venstre og en overgang overvejede ny partidannelse.[kilde mangler]

Inspireret af britisk dagspresse introducerede Information læserbrevene i Danmark. De gamle aviser bragte nu og da indlæg, men kun fra meningsfæller. Information åbnede for den frie debat. Ligeledes efter britisk mønster blev avisens lederartikler signeret, Børge Outzes signatur, lille o, og medredaktøren Erik Seidenfadens lille s, fik nærmest kultstatus hos læserne. De signerede ledere betød også, at øvrige lederskribenter kunne boltre sig frit. I flere tilfælde førte det til modstridende synspunkter i samme dags forside- og bagsideleder, f.eks. under EF/EU-debatten fra begyndelsen af 1970´erne. Men først, når signaturen lille o havde sat sit aftryk, var det bladets ”officielle” linje.[kilde mangler]

Holdningsskiftet fra borgerlig modstandsavis til centrum-venstre opinionen begyndte langsomt i 60´erne med en række især yngre medarbejderes tætte dækning af bl.a. atommarcherne fra Holbæk til København, slumstormerne og mange andre græsrodsbegivenheder kulminerende med studenteroprøret i 1968 og Kvindebevægelsen i 1970'erne, hvor Information spillede en central rolle.[kilde mangler]

Mor Danmark tegnet af Peter Lautrop, tegner ved Information fra 1968-98
Redaktionsmødet tegnet af Per Marquard Otzen, tegner ved Information fra 1967-69,1974-2004

Børge Outze og Erik Seidenfaden var fra NATO-medlemskabet i 1948 stærke tilhængere af forsvarsalliancen. Seidenfaden forlod bladet i 1965, og Outzes overordnede synspunkt var, at medarbejderne uanset hans egne meninger tegnede den daglige avis. Først en halv snes år efter den ”gryende bladrevolution” i St. Kongensgade 40 førte optrapningen af Vietnamkrigen og det USA-støttede militærkup i Chile 11. september 1973 til et kursskifte, signeret lille o, hvorefter avisen i en årrække var venstreorienteret.

Det er fortsat journalisterne, som dagligt præger avisens retning, her illustreret med emner, hvis behandling har givet en række medarbejdere Cavlingprisen:

 • Leif Blædel: Samfundskritisk journalistik, især i radio- og tv-anmeldelser (1970)
 • Torgny Møller: Ulykken på Lindø-værftet med perspektiv for behandling af arbejdsmiljøet generelt (1971)
 • Hanne Dam: Fornyelse af journalistikken om kvindepolitiske emner (1980)
 • Alex Frank Larsen: LSD-behandlingen af patienter, som førte til loven om erstatning til LSD-ofre (1986)
 • Charlotte Aagaard og Jørgen Steen Nielsen: Kritiske artikler om Danmarks deltagelse i Irakkrigen (2003)
 • Ulrik Dahlin og Anton Geist: Afdækning af statsløsesagen (2011)

Overgangen til medarbejdereje i 1970 (se afsnittet Medarbejderdemokratiet) påvirkede i den følgende snes år Informations indre liv, men ikke spalterne, for medarbejderdemokratiet var en naturlig fortsættelse af bladets tradition for uafhængighed med plads til frie ord. I de følgende årtier gik det op og ned for avisen, som i 70´erne tangerede et oplag på 40.000 eksemplarer. I dag er Information solidt placeret i mediebilledet og har med tidligere chefredaktør Christian Jensen, administrerende direktør Mette Davidsen-Nielsen og den årlige pressestøtte fået et løft, både kvalitativt og kvantitativt. 13. juni 2016 tiltrådte Christian Jensen som ny chefredaktør på Politiken efter godt fem resultatrige år på Information. Pr. 1. august 2016 tiltrådte Rune Lykkeberg som ny chefredaktør på Information

I de senere mange år har samarbejde på tværs af redaktioner og på tværs af husets øvrige afdelinger har været en afgørende forudsætning for de resultater, Information opnåede i perioden med Mette Davidsen-Nielsen som administrerende direktør og Christian Jensen som ansvarshavende chefredaktør. De to arbejdede tæt sammen om såvel redaktionelle som kommercielle tiltag, hvilket medvirkede til at skabe en ny form for aktivisme og projektsamarbejde internt og ekstern omkring vigtige nicheområder som uddannelse og den grønne omstilling. Bladhuset er blevet åbnet ved at invitere til læserarrangementer, afholde åbne redaktionsmøder og lade eksterne - bl.a. et hold flygtninge - skrive avisen for en dag.[kilde mangler]

Information har fået endnu en genrejsning med den undersøgende og magtkritiske journalistik, hvor avisen indtog en førerposition i arbejdet med tidens store lækagesager. Information havde priviligeret adgang til såvel Wikileaks-dokumenterne som NSA-lækagen. Med tværredaktionelle grupper af journalister og IT-eksperter lykkedes det at omsætte et yderst kompliceret researchmateriale til artikelserier, der satte såvel international dagsorden som faglig standard.[kilde mangler]

Hver fredag udkommer avisen med 2. sektionen Kultur og om lørdagen med Litteratur/Moderne Tider. Og selv om Information ikke er en omnibusavis, betyder de elektroniske mediers daglige nyhedsstrøm og avisens udvidelse med korte nyhedstelegrammer, at bladet ikke i samme grad som tidligere er en supplementsavis. Også på den måde er Information i dag for mange læsere en enestående avis.[kilde mangler]

Information samarbejder redaktionelt med den britiske avis The Guardian og dens søndagsavis The Observer.[kilde mangler]

En stribe af det 20. århundredes bedste danske bladtegnere har suppleret Informations ’frie ord’ med lige så ’frie’ streger.[kilde mangler] Trods nogle medarbejderes billedstorm, som de gav udtryk for med vendingen ”Ligesom Le Monde skal Information slet ikke have illustrationer, tak!”, havde den daglige satire allerede fra den illegale avis haft sit lille, illustrerede åndehul med ’Trolden Teddy’. Trolden, der var tegnet af Gerd Rissel til Aftontidningen, var blevet ansat af Børge Outze under hans flygtningetid i Sverige. Teddy optrådte i mange år fremefter i bladets spalter, og det var ofte en kollektiv opgave at formulere hans satiriske udsagn.

Tegneren Anton Hansen, der blev omtalt som den ”sorte satiriker” og ”proletartegner” var før krigen en fejret tegner i Social-Demokraten. Imidlertid meldte han sig straks i maj 1945 til det nystartede Information, hvor han leverede bl.a. en stribe erindringsbilleder fra besættelsestiden med titlen ’Husker De?’. Og tre år senere i 1948 gik han til Ekstra-Bladet. I 1950erne havde avisens bagside politiske satiretegninger af store britiske bladtegnere som Michael Cummings og Carl Giles. Tegningerne var indkøbt via syndikat og blev oversat på redaktionen. Den polske immigrant Pjotr Baro komponerede allerede i 1957 og fem år frem sine surrealistiske og samtidig geometrisk stramme ideogram-illustrationer til avisen. I 1959 og indtil 1964 blev Baros tegninger suppleret af den politiske satiriker PEP, med kunstnernavn fremkaldt af Poul Erik Poulsen. I årene fra 1962 til 1969 tegnede den nok så ’frække’ og humoristisk syrede multikunstner Flemming Quist Møller sine mange karakteristiske personer og spidsnæsede personager. I en længere periode efter ungdomsoprøret i 1968 var avisen især præget af to indbyrdes helt forskellige tegnere som Per Marquard Otzen, fra1967 til 2004 og Peter Lautrop, periodevis fra 1967 til 1990. Otzens spidse streger med sofistikerede pointer fremstod med sit helt eget univers samtidig med Lautrops naivistiske, fede streg fuld af humor og underfundigheder.

Flemming Nyborg supplerede dem begge med særlig portrætter og teatertegninger i perioden 1966 til 1975. Satirikeren Klaus Albrectsen nåede gennem ”syv en halv rædselsfulde måneder” i 1972 og 1973 bl.a. at tegne det ikoniske portræt af Børge Outze på den røde prik. Som en publicistisk Aladdin stiger Outze hyllet i rødt op af et ”I” med cigaren i venstre hånd. I årene fra 1970 til 1982 vikarierede Anne-Marie Steen Petersen lejlighedsvis for Marquard Otzen, og i sidste halvdel af 1980erne livede Pernille Kløvedal Helvegs penselstrøg siderne op. I de senere år har især Ib Kjeldsmarks krøllede surrealisme og Mia Mottelsons spidse anskueliggørelser af stort og småt skabt Informations modernistiske visuelle særpræg. Kjeldsmark startede på avisen i 2007 og har i de senere år været løsere tilknyttet, mens Mottelsen har været ansat fra 2014. Siden 2015 har Christoffer Zieler produceret den ugentlige helsidestegning i weekendtillægget Moderne Tider. Information har derudover løbende sikret danske læsere adgang til to af verdens bedste politisk-satiriske tegneserier. Walt Kellys ’Pogo’, som blev oversat af avisens medarbejdere Erling Bjøl og J.B. Holmgaard, samt G.B. Trudeaus ’Doonesbury’, som fra 1974-2018 skabte et internationalt spor på denne front. Grafiske seriemesterværker af bl.a. Hugo Pratt og Jean Giraud har løbet som ugeføljetoner, og fødselsattesten for Ivar Gjørups underfundigt satiriske dagsstrip ’Egoland’ blev trykt på Informations avispapir i 1984.

Mange markante fotografer har gennem årene fotograferet til Information: Jacob Maarbjerg, Jørgen Ambroos, Leif Grage, Gregers Nielsen, Claus Ørsted, Ebbe Wraae, Søren Hartvig, Ernst Nielsen, Klaus Holsting, Jacob Dall, Sofie Amalie Klougart, Tor Birk Trads, Sigrid Nygaard, Ulrik Hasemann og Gorm Valentin

I tiden op til Befrielsen havde flere erhvervsfolk i modstandsbevægelsen lovet at skyde startkapital i det nye dagblad.[kilde mangler] Uden deres tilsagn ville initiativtagerne næppe have vovet eksperimentet. Men løfterne holdt ikke. Ifølge Børge Outze overlevede Information kun, fordi der gik måneder, inden medarbejderne forstod, at den ”cigarkasse”, som de havde sat deres lid til, var tom. I mellemtiden var abonnenterne og løssalgskøberne begyndt at fylde i regnskabet. Ved udgangen af første år lå oplaget på knap 25.000 eksemplarer, heraf 9.300 abonnementer; senere steg abonnementstallet, mens løssalget faldt.[kilde mangler]

”Uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser” stod der i mange år under bladhovedet. Med en beskeden annonceportefølje var den nye avis først og fremmest afhængig af læserne. De betalte produktionsomkostningerne, så Information var dyrere end de omnibusaviser, bladet ofte supplerede. Læserne viste også deres offervilje ved de legendariske pengeindsamlinger, som reddede avisen gennem flere økonomiske kriser. Men i 1969 var bunden nået, læsernes offervilje rakte ikke længere, og Information blev for 800.000 kr. overtaget af forlæggeren Palle Fogtdal, hvis forlagshus bl.a. udgav magasinerne Bo Bedre og Eva. Efter godt et år overlod Fogtdal sin aktiemajoritet til Informations medarbejdere til kurs 10, dvs for 80.000 kr. Det skete efter et møde med Børge Outze og Torben Krogh, der var blevet chefredaktør som 26-årig og i øvrigt årtier senere deltog i endnu en vellykket redningsaktion for bladet.[kilde mangler]

Begunstiget af tidsånden med blandt andre Knud Vilby som chefredaktør og Steffen Gulmann som adm. direktør gik det i 70´erne godt for medarbejderejede Information; både oplaget og annonceindtægterne steg til uvante højder. Palle Fogtdals betingelse for at overdrage aktiekapitalen til medarbejderne var, at alle – uanset hvor i Huset de arbejdede – fik samme indflydelse. Dermed blev Information et enestående eksempel på medarbejderindflydelse, som midt i den hjemlige debat om økonomisk demokrati også vakte international opmærksomhed. I begyndelsen var intentionen lige løn til alle, men faglige rettigheder og markedsmekanismen betød, at ligelønsprincippet aldrig blev knæsat. I 1990 ophørte princippet om ligeløn ved overgangen til almindeligt A/S.[kilde mangler]

Efter to årtier med medarbejderdemokratiet, som ofte slog gnister med hyppige redaktørskift, meldte nye vanskeligheder sig. Det blev i 1990 nødvendigt med en aktieudvidelse på 12 mio. kr. og dermed overgang til en mere traditionel virksomhedsstruktur. Men læsernes interesse for avisens ve og vel var intakt, den fulgte med, og i 1992 fandt den sidste læserindsamling sted med et flot resultat på 2,5 mio. kr. Alligevel var udsigterne dystre frem mod årtusindskiftet, indtil det lykkedes den adm. direktør Henrik Bo Nielsen sammen med flere andre at vinde forståelse for en offentlig bevilling på 30 mio. kr. til hver af de to ”nicheaviser” Information og Kristeligt Dagblad. Abonnementsindtægterne er dog fortsat hovedindtægtskilden for dagbladet og med det brede medieforlig har Information fra 2014 årligt modtaget ca. 25 mio. kr. i pressestøtte.[kilde mangler]

Det historisk tætte forhold mellem Information og læserne blev formaliseret med dannelsen af foreningen Informations Venner i 1951. Første formand var skuespilleren Clara Pontoppidan med forfatteren Martin A. Hansen som næstformand. I den første bestyrelse sad også tidligere minister Per Federspiel, forfatteren Karl Bjarnhof og generalsekretær Børge Lindegaard Olsen.[kilde mangler]

Ligesom avisen har Informations Venner haft sine op og nedture. I dag er foreningen med ca. 400 medlemmer meget aktiv som arrangør af læsermøder med bl.a. bladets medarbejdere, rundvisninger på avisen, økonomiske tilskud til reportagerejser, støtte til forlagets bogudgivelser og hjælp med praktiske opgaver. Aktiviteterne kan følges på Informations Venner's hjemmeside.[kilde mangler]

Venneforeningen har en aktiepost på nominelt 957.325 kr (31.12.2020). Det er knap 8 pct. af aktiekapitalen i Dagbladet Information og giver foreningen mange stemmer på bladets generalforsamling.[kilde mangler]

Foreningens formand er Christian S. Nissen.[kilde mangler]


 1. Nielsen, Jakob (28. april 2016). . Politiken. Arkiveret fra 4. maj 2016. Hentet 4. maj 2016.
 2. Information (28. april 2016). (dansk). Pressemeddelelse. Hentet 4. maj 2016. Arkiveret fra den 29. april 2016.
 3. Ole Lange og Alex Frank Larsen: Outze. Reporter-Redaktør-Revser, 2010, s. 464.
 4. Hanne Abildgaard: Anton Hansen – Mellemkrigstidens sorte satiriker, 2001, s. 373 ff.
 5. Fl. Quist Møller: ’Rytmeflip og abestreger – et liv i fantasiens tjeneste’, 2011, s. 121 ff.
 6. Claus Seidel m.fl. (red.): ’Avisens Håndskrift 1983-2008’, 2008, s. 22 ff.
 7. Klaus Albrectsen: ’Livstegn – en venstrehåndstegners tilbageblik’, 2002, s. 104 ff.
 8. Anders Hjorth-Jørgensen: Carlsens store tegneserieleksikon, 1996.
 9. I perioden 1995-2001 havde avisen flere samtidige chefredaktører
 • Erik Lund: Fire millioner frie ord: det illegale nyhedsbureau "Information" august 1943 – maj 1945, Århus, 1970 (se også i Historisk Tidsskrift, bind 12. række, 6 (1973) - 1-2 ved historikeren Aage Trommer)
 • Erik Lund & Inge Primstad (red.): På nært hold af Information 1943-1993, Informations Forlag & Informations Venner, 1993.ISBN 87-984125-1-5.
 • Helle Schøler Kjær(red.): HELE VERDEN FORFRA. Dagbladet Information 1993-2018. Informations Forlag & Informations Venner. 2018.ISBN 978-87-7614-6833Invalid ISBN.
 • Erik Lund og Jakob Nielsen: Journalisten der snød Gestapo – Historien om Børge Outze og den illegale presse (Informations Forlag 2008).ISBN 9788775144747.
 • Ole Lange & Alex Frank Larsen: OUTZE, en biografi (Informations Forlag 2010).ISBN 9788775142033.
 • J.B. Holmgård, Palle Koch, Erik Lund: Børge Outzes journalistik 1-3 (Informations Forlag 1980 og 1981).ISBN 8787498952.
 • Mads Lange: Dagbladet Information 1945-70. En historie om uafhængighed, pengemangel og økonomisk letsind (Historiespeciale RUC 1996)
 • Erik Nørgaard: Gyldne tider. I skyggen af Outze og Seidenfaden (Gyldendal 2006 ).ISBN 8702043947.
 • Børge Outze og Erik Seidenfaden: Spidser (I kommission hos Gyldendal 1948).
 • Børge Outze: Sådan begyndte det – Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis, Fogtdals Bøger, 1970.ISBN 87-427-7766-6.
 • har listen over den fag- og skønlitteratur, som omhandler avisen
 • befinder sig på Mediemuseet i Odense (Klik på "Mediehistoriske Samlinger", klik på "Søg", klik på "Arkivalier", Skriv 01135* i feltet "Arkivnummer". NB Stjernen er vigtig.)


Dagbladet Information
dagbladet, information, dansk, avis, sprog, overvåg, rediger, denne, artikels, neutralitet, omstridt, begrundelsen, findes, diskussionssiden, eller, artikelhistorikken, eller, ingen, kildehenvisninger, denne, artikel, hvilket, problem, hjælpe, angive, troværdi. Dagbladet Information dansk avis Sprog Overvag Rediger Denne artikels neutralitet er omstridt Begrundelsen kan findes pa diskussionssiden eller i artikelhistorikken Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Dagbladet Information er en af de aviser som i 1945 opstod i forlaengelse af modstandsbevaegelsens illegale presse Avisen blev grundlagt af modstandsmanden journalist Borge Outze 5 maj 1945 i den nazistiske avis Faedrelandets tidligere lokaler og trykkeri i Store Kongensgade hvor Information stadig holder til 1 Dagbladet InformationGenerelle informationerHovedsaedeSankt Annae PassageOprindelseslandDanmarkGrundlagt1945Ejer e AktieselskabRedaktorRune LykkebergFormatTabloidSprogDanskAndetISSNISSN 1602 2572CVR nr 63058416WebstedHjemmesideInformation med symbolet hentes fra Wikidata rediger pa Wikidata vdr Information har overlevet mange kriser af okonomisk art men laeserindsamlinger stotte fra private institutioner og staten har reddet bladet En raekke markante journalister og skribenter har tegnet og tegner avisen der til forskellige tider laegger saerlig stor vaegt pa udvalgte emner inden for inden og udenrigspolitik uddannelse ligestilling og kultur m m Bladet er praeget af de individualister der med deres saerlige kompetencer praeferencer og personlige blik pa stofomraderne skriver i den kilde mangler Information angiver under bladhovedet nu pa bagsiden at det er en avis UAFHAENGIG AF PARTIPOLITISKE OG OKONOMISKE INTERESSER Som erklaeret mal er her et fristed for det frie Ord med laeserdebat i spalterne aben for alle slags meninger og er sammen med de lange raesonnerende ledere med personlig signatur en avis med en helt saerlig profil Indholdsfortegnelse 1 Begyndelse 2 Formal 3 Journalistik 4 Tegnere 5 Fotografer 6 Okonomi 7 Medarbejderdemokrati 8 Samarbejdspartnere 9 Chefredaktorer 10 Direktorer 11 Bestyrelsesformaend 12 Referencer 13 Litteratur 14 Eksterne henvisningerBegyndelse RedigerBefrielsesnatten mellem 4 og 5 maj 1945 traengte modstandsgruppen bag Det illegale nyhedsbureau Information ind i nazistiske Faedrelandets bladbygning i St Kongensgade i Kobenhavn og besatte redaktionen og trykkeriet Flere af de 66 frihedskaempere havde i over et dogn opholdt sig i sidegaderne hvor de ventede pa signal til aktionen som anfort af Informations grundlaegger Borge Outze spraengte dorene med maskinpistolerne loftet kilde mangler Faedrelandets medarbejdere var flygtet men tilbage i byen haergede nazistiske restgrupper blandt andre snigskytter som fra genbo ejendommen skod tvaers over gaden ind gennem redaktionens vinduer Den forste udgave af avisen Information to sider i broadsheet format blev skrevet af medarbejdere liggende pa gulvet i ly under vinduerne Det var fra samme kontor Borge Outze stilede en af sine forste lederartikler til det naerliggende Amalienborg for det horte med til godt naboskab at fortaelle Kongehuset at der var kommet nye lejere i St Kongensgade nr 40 Kong Christian X kvitterede ved at udfylde en af bladets forste abonnementskuponer Og Information var retmaessig lejer for maneder for aktionen havde Outzes naere allierede landsretssagforer Henning Sally fra modstandsgruppen Ringen sorget for de juridiske formaliteter bl a lejekontrakten kilde mangler Det havde andre modstandsgrupper med lignende dagbladsplaner i Faedrelandets bygning ikke Dansk Samlings gruppe var allerede i St Kongensgade pa befrielsesnatten og de to modstandsaviser blev enige om at dele Faedrelandets tekniske faciliteter Dansk Samlings Morgenbladet udkom som navnet siger om morgenen Information udkom i begyndelsen som eftermiddagsavis Morgenbladets liv blev kort Informations oprindelige ambition var at besta frem til det forste frie valg efter krigen I dag trekvart arhundrede senere lever avisen i bedste velgaende Det kaldes i branchen et bladmirakel kilde mangler Formal RedigerI Informations formalsparagraf 1945 hedder det bl a Selskabets formal er at udgive dagbladet Information saledes som dette hidtil har vaeret udgivet af den selvejende institution af samme navn altsa uafhaengigt af alle politiske partier og okonomiske saerinteresser Information ma derfor aldrig af politiske eller okonomiske tryk bringes til at skrive mod dets egen overbevisning eller fortie forhold som det selv mener bor offentliggores og skal saledes forblive tro mod sin oprindelse som modstandsbevaegelsens organ under besaettelsen Information skal ved at informere om begivenheder i Danmark og i udlandet om disses baggrund og sammenhaeng arbejde for demokrati og frihed og for forstaelse og samfolelse mellem mennesker og samfund herunder ogsa for demokrati og samarbejde pa Information s egen arbejdsplads kilde mangler Journalistik Rediger Borge Outze tegnet af Klaus Albrectsen tegner ved Information 1972 73 Information med den karakteristiske rode prik over i et designet inden Befrielsen var den borgerlige modstandsbevaegelses avis Den kommunistiske pendant som ogsa havde kig pa Faedrelandets bygning flyttede med dagbladet Land og Folk ind i DKPs bygning lige om hjornet i Dr Tvaergade Information bevarede fra forste dag sin uafhaengighed af partipolitik ogsa da lederen af den socialdemokratisk orienterede Ringen medlem af Frihedsradet og af Befrielsesregeringen Frode Jakobsen overlod selskabet bag avisen Ringens overskydende kapital Og ogsa senere da bladet kom taet pa tidl finansminister og senere OECD generalsekretaer Thorkil Kristensen som i 1960 brod med Venstre og en overgang overvejede ny partidannelse kilde mangler Inspireret af britisk dagspresse introducerede Information laeserbrevene i Danmark De gamle aviser bragte nu og da indlaeg men kun fra meningsfaeller Information abnede for den frie debat Ligeledes efter britisk monster blev avisens lederartikler signeret Borge Outzes signatur lille o og medredaktoren Erik Seidenfadens lille s fik naermest kultstatus hos laeserne De signerede ledere betod ogsa at ovrige lederskribenter kunne boltre sig frit I flere tilfaelde forte det til modstridende synspunkter i samme dags forside og bagsideleder f eks under EF EU debatten fra begyndelsen af 1970 erne Men forst nar signaturen lille o havde sat sit aftryk var det bladets officielle linje kilde mangler Holdningsskiftet fra borgerlig modstandsavis til centrum venstre opinionen begyndte langsomt i 60 erne med en raekke isaer yngre medarbejderes taette daekning af bl a atommarcherne fra Holbaek til Kobenhavn slumstormerne og mange andre graesrodsbegivenheder kulminerende med studenteroproret i 1968 og Kvindebevaegelsen i 1970 erne hvor Information spillede en central rolle kilde mangler Mor Danmark tegnet af Peter Lautrop tegner ved Information fra 1968 98 Redaktionsmodet tegnet af Per Marquard Otzen tegner ved Information fra 1967 69 1974 2004 Borge Outze og Erik Seidenfaden var fra NATO medlemskabet i 1948 staerke tilhaengere af forsvarsalliancen Seidenfaden forlod bladet i 1965 og Outzes overordnede synspunkt var at medarbejderne uanset hans egne meninger tegnede den daglige avis Forst en halv snes ar efter den gryende bladrevolution i St Kongensgade 40 forte optrapningen af Vietnamkrigen og det USA stottede militaerkup i Chile 11 september 1973 til et kursskifte signeret lille o hvorefter avisen i en arraekke var venstreorienteret Det er fortsat journalisterne som dagligt praeger avisens retning her illustreret med emner hvis behandling har givet en raekke medarbejdere Cavlingprisen Leif Blaedel Samfundskritisk journalistik isaer i radio og tv anmeldelser 1970 Torgny Moller Ulykken pa Lindo vaerftet med perspektiv for behandling af arbejdsmiljoet generelt 1971 Hanne Dam Fornyelse af journalistikken om kvindepolitiske emner 1980 Alex Frank Larsen LSD behandlingen af patienter som forte til loven om erstatning til LSD ofre 1986 Charlotte Aagaard og Jorgen Steen Nielsen Kritiske artikler om Danmarks deltagelse i Irakkrigen 2003 Ulrik Dahlin og Anton Geist Afdaekning af statslosesagen 2011 Overgangen til medarbejdereje i 1970 se afsnittet Medarbejderdemokratiet pavirkede i den folgende snes ar Informations indre liv men ikke spalterne for medarbejderdemokratiet var en naturlig fortsaettelse af bladets tradition for uafhaengighed med plads til frie ord I de folgende artier gik det op og ned for avisen som i 70 erne tangerede et oplag pa 40 000 eksemplarer I dag er Information solidt placeret i mediebilledet og har med tidligere chefredaktor Christian Jensen administrerende direktor Mette Davidsen Nielsen og den arlige pressestotte faet et loft bade kvalitativt og kvantitativt 13 juni 2016 tiltradte Christian Jensen som ny chefredaktor pa Politiken efter godt fem resultatrige ar pa Information Pr 1 august 2016 tiltradte Rune Lykkeberg som ny chefredaktor pa Information 2 3 I de senere mange ar har samarbejde pa tvaers af redaktioner og pa tvaers af husets ovrige afdelinger har vaeret en afgorende forudsaetning for de resultater Information opnaede i perioden med Mette Davidsen Nielsen som administrerende direktor og Christian Jensen som ansvarshavende chefredaktor De to arbejdede taet sammen om savel redaktionelle som kommercielle tiltag hvilket medvirkede til at skabe en ny form for aktivisme og projektsamarbejde internt og ekstern omkring vigtige nicheomrader som uddannelse og den gronne omstilling Bladhuset er blevet abnet ved at invitere til laeserarrangementer afholde abne redaktionsmoder og lade eksterne bl a et hold flygtninge skrive avisen for en dag kilde mangler Information har faet endnu en genrejsning med den undersogende og magtkritiske journalistik hvor avisen indtog en forerposition i arbejdet med tidens store laekagesager Information havde priviligeret adgang til savel Wikileaks dokumenterne som NSA laekagen Med tvaerredaktionelle grupper af journalister og IT eksperter lykkedes det at omsaette et yderst kompliceret researchmateriale til artikelserier der satte savel international dagsorden som faglig standard kilde mangler Hver fredag udkommer avisen med 2 sektionen Kultur og om lordagen med Litteratur Moderne Tider Og selv om Information ikke er en omnibusavis betyder de elektroniske mediers daglige nyhedsstrom og avisens udvidelse med korte nyhedstelegrammer at bladet ikke i samme grad som tidligere er en supplementsavis Ogsa pa den made er Information i dag for mange laesere en enestaende avis kilde mangler Information samarbejder redaktionelt med den britiske avis The Guardian og dens sondagsavis The Observer kilde mangler Tegnere RedigerEn stribe af det 20 arhundredes bedste danske bladtegnere har suppleret Informations frie ord med lige sa frie streger kilde mangler Trods nogle medarbejderes billedstorm som de gav udtryk for med vendingen Ligesom Le Monde skal Information slet ikke have illustrationer tak havde den daglige satire allerede fra den illegale avis haft sit lille illustrerede andehul med Trolden Teddy Trolden der var tegnet af Gerd Rissel til Aftontidningen var blevet ansat af Borge Outze under hans flygtningetid i Sverige 4 Teddy optradte i mange ar fremefter i bladets spalter og det var ofte en kollektiv opgave at formulere hans satiriske udsagn Tegneren Anton Hansen der blev omtalt som den sorte satiriker og proletartegner var for krigen en fejret tegner i Social Demokraten Imidlertid meldte han sig straks i maj 1945 til det nystartede Information hvor han leverede bl a en stribe erindringsbilleder fra besaettelsestiden med titlen Husker De Og tre ar senere i 1948 gik han til Ekstra Bladet 5 I 1950erne havde avisens bagside politiske satiretegninger af store britiske bladtegnere som Michael Cummings og Carl Giles Tegningerne var indkobt via syndikat og blev oversat pa redaktionen Den polske immigrant Pjotr Baro komponerede allerede i 1957 og fem ar frem sine surrealistiske og samtidig geometrisk stramme ideogram illustrationer til avisen I 1959 og indtil 1964 blev Baros tegninger suppleret af den politiske satiriker PEP med kunstnernavn fremkaldt af Poul Erik Poulsen I arene fra 1962 til 1969 tegnede den nok sa fraekke og humoristisk syrede multikunstner Flemming Quist Moller sine mange karakteristiske personer og spidsnaesede personager 6 I en laengere periode efter ungdomsoproret i 1968 var avisen isaer praeget af to indbyrdes helt forskellige tegnere som Per Marquard Otzen fra1967 til 2004 og Peter Lautrop periodevis fra 1967 til 1990 7 Otzens spidse streger med sofistikerede pointer fremstod med sit helt eget univers samtidig med Lautrops naivistiske fede streg fuld af humor og underfundigheder Flemming Nyborg supplerede dem begge med saerlig portraetter og teatertegninger i perioden 1966 til 1975 Satirikeren Klaus Albrectsen naede gennem syv en halv raedselsfulde maneder i 1972 og 1973 bl a at tegne det ikoniske portraet af Borge Outze pa den rode prik 8 Som en publicistisk Aladdin stiger Outze hyllet i rodt op af et I med cigaren i venstre hand I arene fra 1970 til 1982 vikarierede Anne Marie Steen Petersen lejlighedsvis for Marquard Otzen og i sidste halvdel af 1980erne livede Pernille Klovedal Helvegs penselstrog siderne op I de senere ar har isaer Ib Kjeldsmarks krollede surrealisme og Mia Mottelsons spidse anskueliggorelser af stort og smat skabt Informations modernistiske visuelle saerpraeg Kjeldsmark startede pa avisen i 2007 og har i de senere ar vaeret losere tilknyttet mens Mottelsen har vaeret ansat fra 2014 Siden 2015 har Christoffer Zieler produceret den ugentlige helsidestegning i weekendtillaegget Moderne Tider Information har derudover lobende sikret danske laesere adgang til to af verdens bedste politisk satiriske tegneserier Walt Kellys Pogo som blev oversat af avisens medarbejdere Erling Bjol og J B Holmgaard samt G B Trudeaus Doonesbury som fra 1974 2018 skabte et internationalt spor pa denne front Grafiske seriemestervaerker af bl a Hugo Pratt og Jean Giraud har lobet som ugefoljetoner og fodselsattesten for Ivar Gjorups underfundigt satiriske dagsstrip Egoland blev trykt pa Informations avispapir i 1984 9 Fotografer RedigerMange markante fotografer har gennem arene fotograferet til Information Jacob Maarbjerg Jorgen Ambroos Leif Grage Gregers Nielsen Claus Orsted Ebbe Wraae Soren Hartvig Ernst Nielsen Klaus Holsting Jacob Dall Sofie Amalie Klougart Tor Birk Trads Sigrid Nygaard Ulrik Hasemann og Gorm Valentin 10 Okonomi RedigerI tiden op til Befrielsen havde flere erhvervsfolk i modstandsbevaegelsen lovet at skyde startkapital i det nye dagblad kilde mangler Uden deres tilsagn ville initiativtagerne naeppe have vovet eksperimentet Men lofterne holdt ikke Ifolge Borge Outze overlevede Information kun fordi der gik maneder inden medarbejderne forstod at den cigarkasse som de havde sat deres lid til var tom I mellemtiden var abonnenterne og lossalgskoberne begyndt at fylde i regnskabet Ved udgangen af forste ar la oplaget pa knap 25 000 eksemplarer heraf 9 300 abonnementer senere steg abonnementstallet mens lossalget faldt kilde mangler Uafhaengig af partipolitiske og okonomiske interesser stod der i mange ar under bladhovedet Med en beskeden annonceportefolje var den nye avis forst og fremmest afhaengig af laeserne De betalte produktionsomkostningerne sa Information var dyrere end de omnibusaviser bladet ofte supplerede Laeserne viste ogsa deres offervilje ved de legendariske pengeindsamlinger som reddede avisen gennem flere okonomiske kriser Men i 1969 var bunden naet laesernes offervilje rakte ikke laengere og Information blev for 800 000 kr overtaget af forlaeggeren Palle Fogtdal hvis forlagshus bl a udgav magasinerne Bo Bedre og Eva Efter godt et ar overlod Fogtdal sin aktiemajoritet til Informations medarbejdere til kurs 10 dvs for 80 000 kr Det skete efter et mode med Borge Outze og Torben Krogh der var blevet chefredaktor som 26 arig og i ovrigt artier senere deltog i endnu en vellykket redningsaktion for bladet kilde mangler Medarbejderdemokrati RedigerBegunstiget af tidsanden med blandt andre Knud Vilby som chefredaktor og Steffen Gulmann som adm direktor gik det i 70 erne godt for medarbejderejede Information bade oplaget og annonceindtaegterne steg til uvante hojder Palle Fogtdals betingelse for at overdrage aktiekapitalen til medarbejderne var at alle uanset hvor i Huset de arbejdede fik samme indflydelse Dermed blev Information et enestaende eksempel pa medarbejderindflydelse som midt i den hjemlige debat om okonomisk demokrati ogsa vakte international opmaerksomhed I begyndelsen var intentionen lige lon til alle men faglige rettigheder og markedsmekanismen betod at ligelonsprincippet aldrig blev knaesat I 1990 ophorte princippet om ligelon ved overgangen til almindeligt A S kilde mangler Efter to artier med medarbejderdemokratiet som ofte slog gnister med hyppige redaktorskift meldte nye vanskeligheder sig Det blev i 1990 nodvendigt med en aktieudvidelse pa 12 mio kr og dermed overgang til en mere traditionel virksomhedsstruktur Men laesernes interesse for avisens ve og vel var intakt den fulgte med og i 1992 fandt den sidste laeserindsamling sted med et flot resultat pa 2 5 mio kr Alligevel var udsigterne dystre frem mod artusindskiftet indtil det lykkedes den adm direktor Henrik Bo Nielsen sammen med flere andre at vinde forstaelse for en offentlig bevilling pa 30 mio kr til hver af de to nicheaviser Information og Kristeligt Dagblad Abonnementsindtaegterne er dog fortsat hovedindtaegtskilden for dagbladet og med det brede medieforlig har Information fra 2014 arligt modtaget ca 25 mio kr i pressestotte kilde mangler Samarbejdspartnere RedigerDet historisk taette forhold mellem Information og laeserne blev formaliseret med dannelsen af foreningen Informations Venner i 1951 Forste formand var skuespilleren Clara Pontoppidan med forfatteren Martin A Hansen som naestformand I den forste bestyrelse sad ogsa tidligere minister Per Federspiel forfatteren Karl Bjarnhof og generalsekretaer Borge Lindegaard Olsen kilde mangler Ligesom avisen har Informations Venner haft sine op og nedture I dag er foreningen med ca 400 medlemmer meget aktiv som arrangor af laesermoder med bl a bladets medarbejdere rundvisninger pa avisen okonomiske tilskud til reportagerejser stotte til forlagets bogudgivelser og hjaelp med praktiske opgaver Aktiviteterne kan folges pa Informations Venner s hjemmeside kilde mangler Venneforeningen har en aktiepost pa nominelt 957 325 kr 31 12 2020 Det er knap 8 pct af aktiekapitalen i Dagbladet Information og giver foreningen mange stemmer pa bladets generalforsamling kilde mangler Foreningens formand er Christian S Nissen kilde mangler Chefredaktorer Rediger1945 1980 Borge Outze 1945 Ebbe Munck 1945 1948 Ole Killerich 1946 1947 Sten de Hemmer Gudme 1946 1965 Erik Seidenfaden 1958 1959 Knud Bistrup 1960 1966 Hans Edvard Teglers 1964 1965 Ole Bernt Henriksen 1966 1968 Ejvind Larsen 1967 1970 David Jens Adler 1969 1972 Torben Krogh 1972 1975 Knud Vilby 1975 1977 Bente Hansen 1975 1977 Erik Meier Carlsen 1975 1977 Philip Lauritzen 1977 1979 Hans Meier 1977 1979 Knud Vilby 1977 1978 Kai Selliken 1979 1983 Poul Host Madsen 1979 1983 Ejvind Larsen 1984 1987 Torben Krogh 1984 1987 Vibeke Sperling 1987 1990 Peter Wivel 1987 1990 Lars Hedegaard 1990 1992 Carsten Steno 1990 1994 Lasse Ellegaard 1992 1994 Per Knudsen stedfortraedende 1994 1996 Georg Metz 11 1995 2002 Jorgen Steen Nielsen 11 1996 2001 Jacob Mollerup 11 2001 Anders Jerichow Michael Jarlner 2002 2004 David Trads 2004 Henrik Bo Nielsen konstitueret 2004 2010 Palle Weis 2010 Bent Winther konstitueret 2010 2016 Christian Jensen 2015 Troels Behrendt Jorgensen 2016 konstitueret 2016 Lotte Folke Kaarsholm konstitueret 2016 Rune LykkebergDirektorer Rediger1945 1967 Robert Holmberg 1967 1968 David Jens Adler 1969 Palle Fogtdal 1969 1972 Poul Petersen 1973 1976 Steffen Gulmann 1976 Knud Vilby 1976 1977 Finn Kern Hansen 1978 1984 Kjeld Lucas 1985 1986 Anita Eldam 1986 1987 Jorgen Westergaard 1987 Robert Lindholm 1987 1989 Anne Marie Blixencrone Moller 1989 Soren Voulund 1990 1992 Carsten Steno 1992 2007 Henrik Bo Nielsen 2007 2010 Morten Hesseldahl 2010 Karin Petersen konstitueret 2010 2016 Mette Davidsen Nielsen 2016 Stine Carsten KendalBestyrelsesformaend Rediger1945 Landsretssagforer Henning Sally 1945 1958 Professor dr med Erik Husfeldt 1958 1959 Direktor Viggo Villadsen 1959 1961 Redaktor Roger Nielsen 1961 1965 Professor dr med Erik Husfeldt 1965 1969 Landsretssagforer Jan Schultz Lorentzen 1970 1972 Redaktor Knud Vilby 1972 1976 Typograf Arne Frederiksen 1976 1977 Journalist Hans Meier 1977 1985 Typograf Villy Brandt Nielsen 1986 1987 Redaktor Knud Vilby 1987 1989 Korrekturlaeser Soren Voulund 1989 1991 Direktor Steen Dano 1991 2011 Direktor Torben Moger Pedersen 2011 Direktor Lasse Bolander 12 Referencer Rediger https www information dk Nielsen Jakob 28 april 2016 Christian Jensen bliver ny chefredaktor pa Politiken Politiken Arkiveret fra originalen 4 maj 2016 Hentet 4 maj 2016 Information 28 april 2016 Christian Jensen stopper som chefredaktor pa Information dansk Pressemeddelelse Hentet 4 maj 2016 Arkiveret fra originalen den 29 april 2016 Ole Lange og Alex Frank Larsen Outze Reporter Redaktor Revser 2010 s 464 Hanne Abildgaard Anton Hansen Mellemkrigstidens sorte satiriker 2001 s 373 ff Fl Quist Moller Rytmeflip og abestreger et liv i fantasiens tjeneste 2011 s 121 ff Claus Seidel m fl red Avisens Handskrift 1983 2008 2008 s 22 ff Klaus Albrectsen Livstegn en venstrehandstegners tilbageblik 2002 s 104 ff Anders Hjorth Jorgensen Carlsens store tegneserieleksikon 1996 Gorm Valentin Biografi a b c I perioden 1995 2001 havde avisen flere samtidige chefredaktorer https www information dk bestyrelse direktionLitteratur RedigerErik Lund Fire millioner frie ord det illegale nyhedsbureau Information august 1943 maj 1945 Arhus 1970 se ogsa Anmeldelse i Historisk Tidsskrift bind 12 raekke 6 1973 1 2 ved historikeren Aage Trommer Erik Lund amp Inge Primstad red Pa naert hold af Information 1943 1993 Informations Forlag amp Informations Venner 1993 ISBN 87 984125 1 5 Helle Scholer Kjaer red HELE VERDEN FORFRA Dagbladet Information 1993 2018 Informations Forlag amp Informations Venner 2018 ISBN 978 87 7614 6833 Invalid ISBN Erik Lund og Jakob Nielsen Journalisten der snod Gestapo Historien om Borge Outze og den illegale presse Informations Forlag 2008 ISBN 9788775144747 Ole Lange amp Alex Frank Larsen OUTZE en biografi Informations Forlag 2010 ISBN 9788775142033 J B Holmgard Palle Koch Erik Lund Borge Outzes journalistik 1 3 Informations Forlag 1980 og 1981 ISBN 8787498952 Mads Lange Dagbladet Information 1945 70 En historie om uafhaengighed pengemangel og okonomisk letsind Historiespeciale RUC 1996 Erik Norgaard Gyldne tider I skyggen af Outze og Seidenfaden Gyldendal 2006 ISBN 8702043947 Borge Outze og Erik Seidenfaden Spidser I kommission hos Gyldendal 1948 Borge Outze Sadan begyndte det Fra illegalt nyhedsbureau til uafhaengig avis Fogtdals Boger 1970 ISBN 87 427 7766 6 Informations Venner har listen over den fag og skonlitteratur som omhandler avisen Informations arkiv befinder sig pa Mediemuseet i Odense Klik pa Mediehistoriske Samlinger klik pa Sog klik pa Arkivalier Skriv 01135 i feltet Arkivnummer NB Stjernen er vigtig Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Dagbladet Information Dagbladet Information avisens hjemmeside Informations Venner Digitaliserede udgaver af Dagbladet Information i Mediestream Laes om Dagbladet Information i opslagsvaerket De Danske Aviser Hentet fra https da wikipedia org w index php title Dagbladet Information amp oldid 10804291, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.