fbpx
Wikipedia

Danske kommuner 1970-2006

Denne side indeholder en oversigt over de danske amter, der har eksisteret mellem Kommunalreformen fra onsdag den 1. april 1970 og indtil Strukturreformen fra mandag den 1. januar 2007.

Kommuner i Danmark, 1970-2006

Ved indgangen til 1960'erne var Danmark inddelt i over 1.000 land- og købstadskommuner, med et maksimum i 1965 på 1345 kommuner i alt, heraf 1257 landkommuner, et antal der imidlertid blev reduceret ved en række lokale sammenlægninger i løbet af årtiet. Sammenlægningerne kulminerede med reformen i 1970, der reducerede antallet af kommuner til 277, og som med undtagelse af Københavns og Frederiksberg Kommuner nu alle fik samme status. Samtidig blev antallet af amter reduceret til 14, hvortil kom Grønland, der indtil indførelsen af hjemmestyre i 1979 formelt set også var et dansk amt. I det egentlige Danmark forblev strukturen forholdsvis stabil, idet et par sammenlægninger i 1974 dog bragte antallet af kommuner ned på 275, et tal der til gengæld skulle holde i mange år efter. I 2003 blev de fem kommuner på Bornholm imidlertid slået sammen med amtskommunen til Bornholms Regionskommune, hvorefter antallet af kommuner faldt til 271 og antallet af amter til 13. Få år efter vedtoges imidlertid en ny reform, der trådte kraft i 2007. På Ærø tog man dog forskud på fremtiden og sammenlagde øens to kommuner til Ærø Kommune søndag den 1. januar 2006. Da reformen trådte i kraft 1. januar 2007 blev de nu 270 kommuner og 13 amtskommuner så lagt sammen til henholdsvis 98 kommuner og fem regioner.

Se også Liste over danske kommuner og Kommuner i Danmark efter indbyggertal for den inddeling, som trådte i kraft den 1. januar 2007.

Indholdsfortegnelse

Både Frederiksberg og Københavns Kommune havde en historisk særstatus, der sidestillede dem med amter. Det betød at de kommuner fungerede både som amt og kommune. Efter nedlæggelsen af Bornholms Amt i 2003 fik Bornholms Regionskommune samme status. Alle tre kommuner mistedede deres særstatus ved strukturreformen i 2007, hvor de blev en del af Region Hovedstaden.

Øgruppen Ertholmene, nordøst for Bornholm, er uden for kommunal inddeling. Øerne hører direkte under Forsvarsministeriet.

Bornholms Amt
Amt 1970-2002
Land Danmark
Amtssæde Rønne
Uddybende artikler: Bornholms Amt og Bornholms Regionskommune.

Bornholms Amt forblev uændret fra sin oprettelse i 1662, hvor det erstattede Hammershus Len. Kommunalreformen i 1970 reducerede antallet af kommuner fra 16 landkommuner og seks købstadskommuner til fem primærkommuner. Bornholms Amt blev afviklet onsdag den 1. januar 2003 efter en folkeafstemning tirsdag den 29. maj 2001, der besluttede at sammenlægge kommunerne med amtskommunen til Bornholms Regionskommune. Denne kommune varetog amtsopgaver indtil disses afvikling mandag den 1. januar 2007.

Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Hovedstaden.

Amtet bestod af de følgende 5 kommuner:

Frederiksborg Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Hillerød
Uddybende artikel: Frederiksborg Amt.

Frederiksborg Amts ydre grænser forblev uændret efter kommunalreformen i 1970. Se evt. Frederiksborg Amt (før 1970). Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Hovedstaden.

Amtet bestod af de følgende 19 kommuner:

Fyns Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Odense
Uddybende artikel: Fyns Amt.

Fyns Amt blev etableret ved en sammenlægning af Odense, Assens og Svendborg amter ved kommunalreformen i 1970. Amtet omfattede Fyn, Ærø og Langeland samt 90 mindre øer. Målt på antallet af kommuner, var Fyns Amt det største med sine 32 kommuner. I 2006 faldt tallet dog til 31, da Ærøskøbing og Marstal blev slået sammen til Ærø Kommune. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Syddanmark.

Amtet bestod af de følgende 32 kommuner:

Grønlands Amt
Amt 1953-1979
Land Danmark
Amtssæde Godthåb
Uddybende artikel: Grønlands Amt.

Grønlands Amt blev oprettet, da Grønland blev en del af kongeriget som ophævede dets kolonistatus sluttede med oprettelsen af Danmarks Riges Grundlov i 1953 og efterfølgende blev sidestillet med et dansk amt. Ved hjemmestyreloven i 1979 blev denne status ophævet ved indførslen af Grønlands Hjemmestyre efter en folkeafstemning om mere autonomi.

Amtet bestod af de følgende 18 kommuner:

Københavns Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Glostrup
Uddybende artikel: Københavns Amt.

Københavns Amt omfattede fra 1808 også det tidlige Roskilde Amt, som dog igen blev udskilt ved kommunalreformen i 1970. Amtet dækkede den østlige del af Sjælland samt øerne Amager og Saltholm, dog ikke kommunerne København og Frederiksberg, der begge havde status som selvstændige amter. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Hovedstaden.

Kommunerne i amtet blev ikke umiddelbart berørt af kommunalreformen, men mandag den 1. april 1974 blev Sengeløse, som var blevet oprettet som selvstændig kommune onsdag den 1. april 1970, og Høje-Taastrup slået sammen til Høje-Taastrup Kommune, mens Store Magleby og Dragør Kommune blev slået sammen til Dragør Kommune. Desuden blev Avedøre Sogn, der var en del af Glostrup Kommune men isoleret fra resten af den, overført til Hvidovre Kommune.

Amtet bestod af de følgende 18 kommuner:

Nordjyllands Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Aalborg
Uddybende artikel: Nordjyllands Amt.

Nordjyllands Amt blev dannet ved en sammenlægning af Hjørring og Aalborg amter, samtidig med dele af Thisted og Viborg amter blev overført ved kommunalreformen i 1970. Amtet var arealmæssigt det største (foruden Grønlands Amt, 1953-1979), dog overgået af Fyns Amt på antallet af kommuner. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Nordjylland.

Amtet bestod af de følgende 27 kommuner:

Ribe Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Ribe
Uddybende artikel: Ribe Amt.

Ribe Amt forblev uændret ved kommunalreformen i 1970. Amtet omfattede de sydvestlige dele af Jylland samt Fanø. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Syddanmark. Pånær Bornholm var Ribe Amt det befolkningsmæssigt mindste i Danmark.

Amtet bestod af de følgende 14 kommuner:

Ringkjøbing Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Ringkøbing
Uddybende artikel: Ringkjøbing Amt.

Ringkjøbing Amt forblev uændret ved kommunalreformen i 1970 på nær enkelte kommuner, og var indtil reformen det største amt. Efter reformen blev det overgået af Nordjyllands Amt. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Midtjylland.

Amtet bestod af de følgende 18 kommuner:

Roskilde Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Roskilde
Uddybende artikel: Roskilde Amt.

Roskilde Amt blev udskilt fra Københavns Amt ved kommunalreformen i 1970, og opfylder stort de ydre grænser som det oprindelige Roskilde Amt havde. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Sjælland.

Amtet bestod af de følgende 11 kommuner:

Storstrøms Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Nykøbing Falster
Uddybende artikel: Storstrøms Amt.

Storstrøms Amt blev dannet ud fra Maribo Amt samt de sydlige dele af Præstø Amt ved kommunalreformen i 1970. Amtet blev navngivet efter Storstrømmen. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Sjælland.

Amtet bestod af de følgende 24 kommuner:

Sønderjyllands Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Aabenraa
Uddybende artikel: Sønderjyllands Amt.

Sønderjyllands Amt blev dannet af Haderslev, Tønder, Åbenrå og Sønderborg ved kommunalreformen i 1970. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Syddanmark.

Amtet bestod af de følgende 23 kommuner:

Vejle Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Vejle
Uddybende artikel: Vejle Amt.

Vejle Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970 af det tidligere Vejle Amt samt nogle omkringliggende kommuner. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Syddanmark.

Amtet bestod af de følgende 16 kommuner:

Vestsjællands Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Sorø
Uddybende artikel: Vestsjællands Amt.

Vestsjællands Amt blev dannet ved sammenlægning af Holbæk og Sorø amter ved kommunalreformen i 1970. Øen Samsø udgik i samme forbindelse af Holbæk Amt til Århus Amt. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Sjælland.

Amtet bestod af de følgende 23 kommuner:

Viborg Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Viborg
Uddybende artikel: Viborg Amt.

Viborg Amt blev dannet ved sammenlægning af det gamle Viborg Amt samt Thisted Amt ved kommunalreformen i 1970. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Midtjylland på nær følgende kommuner, der indgik i Region Nordjylland, nemlig Hanstholm, Sydthy og Thisted, som alle tre blev sammenlagt til den nye Thisted Kommune og Morsø Kommune, der fortsatte som selvstændig efter Strukturreformen.

Amtet bestod af de følgende 17 kommuner:

Århus Amt
Amt 1970-2006
Land Danmark
Amtssæde Aarhus
Uddybende artikel: Århus Amt.

Århus Amt blev dannet ved sammenlægning af det gamle Aarhus Amt og Randers Amt samt de nordlige dele af Skanderborg Amt, hvor de sydlige dele gik til Vejle Amt. Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Midtjylland.

Amtet bestod af de følgende 26 kommuner:

Danske kommuner 1970-2006
danske, kommuner, 1970, 2006, wikimedia, liste, sprog, overvåg, rediger, denne, side, indeholder, oversigt, over, danske, amter, eksisteret, mellem, kommunalreformen, onsdag, april, 1970, indtil, strukturreformen, mandag, januar, 2007, kommuner, danmark, 1970,. Danske kommuner 1970 2006 Wikimedia liste Sprog Overvag Rediger Denne side indeholder en oversigt over de danske amter der har eksisteret mellem Kommunalreformen fra onsdag den 1 april 1970 og indtil Strukturreformen fra mandag den 1 januar 2007 Kommuner i Danmark 1970 2006 Ved indgangen til 1960 erne var Danmark inddelt i over 1 000 land og kobstadskommuner med et maksimum i 1965 pa 1345 kommuner i alt heraf 1257 landkommuner et antal der imidlertid blev reduceret ved en raekke lokale sammenlaegninger i lobet af artiet Sammenlaegningerne kulminerede med reformen i 1970 der reducerede antallet af kommuner til 277 og som med undtagelse af Kobenhavns og Frederiksberg Kommuner nu alle fik samme status Samtidig blev antallet af amter reduceret til 14 hvortil kom Gronland der indtil indforelsen af hjemmestyre i 1979 formelt set ogsa var et dansk amt I det egentlige Danmark forblev strukturen forholdsvis stabil idet et par sammenlaegninger i 1974 dog bragte antallet af kommuner ned pa 275 et tal der til gengaeld skulle holde i mange ar efter I 2003 blev de fem kommuner pa Bornholm imidlertid slaet sammen med amtskommunen til Bornholms Regionskommune hvorefter antallet af kommuner faldt til 271 og antallet af amter til 13 Fa ar efter vedtoges imidlertid en ny reform der tradte kraft i 2007 Pa AEro tog man dog forskud pa fremtiden og sammenlagde oens to kommuner til AEro Kommune sondag den 1 januar 2006 Da reformen tradte i kraft 1 januar 2007 blev de nu 270 kommuner og 13 amtskommuner sa lagt sammen til henholdsvis 98 kommuner og fem regioner Se ogsa Liste over danske kommuner og Kommuner i Danmark efter indbyggertal for den inddeling som tradte i kraft den 1 januar 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kommuner uden for amtskommunal inddeling 2 Bornholms Amt 3 Frederiksborg Amt 4 Fyns Amt 5 Gronlands Amt 6 Kobenhavns Amt 7 Nordjyllands Amt 8 Ribe Amt 9 Ringkjobing Amt 10 Roskilde Amt 11 Storstroms Amt 12 Sonderjyllands Amt 13 Vejle Amt 14 Vestsjaellands Amt 15 Viborg Amt 16 Arhus Amt 17 Se ogsaKommuner uden for amtskommunal inddeling RedigerBade Frederiksberg og Kobenhavns Kommune havde en historisk saerstatus der sidestillede dem med amter Det betod at de kommuner fungerede bade som amt og kommune Efter nedlaeggelsen af Bornholms Amt i 2003 fik Bornholms Regionskommune samme status Alle tre kommuner mistedede deres saerstatus ved strukturreformen i 2007 hvor de blev en del af Region Hovedstaden Ogruppen Ertholmene nordost for Bornholm er uden for kommunal inddeling Oerne horer direkte under Forsvarsministeriet Bornholms Amt RedigerBornholms AmtAmt 1970 2002 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede RonneUddybende artikler Bornholms Amt og Bornholms Regionskommune Bornholms Amtforblev uaendret fra sin oprettelse i 1662 hvor det erstattede Hammershus Len Kommunalreformen i 1970 reducerede antallet af kommuner fra 16 landkommuner og seks kobstadskommuner til fem primaerkommuner Bornholms Amt blev afviklet onsdag den 1 januar 2003 efter en folkeafstemning tirsdag den 29 maj 2001 der besluttede at sammenlaegge kommunerne med amtskommunen til Bornholms Regionskommune Denne kommune varetog amtsopgaver indtil disses afvikling mandag den 1 januar 2007 Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Hovedstaden Amtet bestod af de folgende 5 kommuner Allinge Gudhjem Hasle Nekso Ronne AkirkebyFrederiksborg Amt RedigerFrederiksborg AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede HillerodUddybende artikel Frederiksborg Amt Frederiksborg Amts ydre graenser forblev uaendret efter kommunalreformen i 1970 Se evt Frederiksborg Amt for 1970 Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Hovedstaden Amtet bestod af de folgende 19 kommuner Allerod Birkerod Farum Fredensborg Humlebaek Frederikssund Frederiksvaerk Graested Gilleleje Helsinge Helsingor Hillerod Hundested Horsholm Jaegerspris Karlebo Skibby Skaevinge Slangerup Stenlose OlstykkeFyns Amt RedigerFyns AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede OdenseUddybende artikel Fyns Amt Fyns Amtblev etableret ved en sammenlaegning af Odense Assens og Svendborg amter ved kommunalreformen i 1970 Amtet omfattede Fyn AEro og Langeland samt 90 mindre oer Malt pa antallet af kommuner var Fyns Amt det storste med sine 32 kommuner I 2006 faldt tallet dog til 31 da AEroskobing og Marstal blev slaet sammen til AEro Kommune Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Syddanmark Amtet bestod af de folgende 32 kommuner Assens Bogense Broby Egebjerg Ejby Faaborg Glamsbjerg Gudme Haarby Kerteminde Langeskov Marstal Slaet sammen med AEroskobing til AEro Kommune i 2006 Middelfart Munkebo Nyborg Norre Aaby Odense Otterup Ringe Rudkobing Ryslinge Svendborg Sydlangeland Sonderso Tommerup Tranekaer Ullerslev Vissenbjerg AEroskobing Slaet sammen med Marstal til AEro Kommune i 2006 Orbaek Arslev AarupGronlands Amt RedigerGronlands AmtAmt 1953 1979 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede GodthabUddybende artikel Gronlands Amt Gronlands Amtblev oprettet da Gronland blev en del af kongeriget som ophaevede dets kolonistatus sluttede med oprettelsen af Danmarks Riges Grundlov i 1953 og efterfolgende blev sidestillet med et dansk amt Ved hjemmestyreloven i 1979 blev denne status ophaevet ved indforslen af Gronlands Hjemmestyre efter en folkeafstemning om mere autonomi Amtet bestod af de folgende 18 kommuner Ammassalik Ilulissat Ittoqqortoormiit Ivittuut Kangaatsiaq Maniitsoq Nanortalik Narsaq Nuuk Paamiut Qaqortoq Qasigiannguit Qeqertarsuaq Qaanaaq Sisimiut Upernavik Uummannaq AasiaatKobenhavns Amt RedigerKobenhavns AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede GlostrupUddybende artikel Kobenhavns Amt Kobenhavns Amt omfattede fra 1808 ogsa det tidlige Roskilde Amt som dog igen blev udskilt ved kommunalreformen i 1970 Amtet daekkede den ostlige del af Sjaelland samt oerne Amager og Saltholm dog ikke kommunerne Kobenhavn og Frederiksberg der begge havde status som selvstaendige amter Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Hovedstaden Kommunerne i amtet blev ikke umiddelbart berort af kommunalreformen men mandag den 1 april 1974 blev Sengelose som var blevet oprettet som selvstaendig kommune onsdag den 1 april 1970 og Hoje Taastrup slaet sammen til Hoje Taastrup Kommune mens Store Magleby og Dragor Kommune blev slaet sammen til Dragor Kommune Desuden blev Avedore Sogn der var en del af Glostrup Kommune men isoleret fra resten af den overfort til Hvidovre Kommune Amtet bestod af de folgende 18 kommuner Albertslund Ballerup Brondby Dragor Gentofte Gladsaxe Glostrup Avedore Sogn overfort til Hvidovre i 1974 Herlev Hvidovre Hoje Taastrup Ishoj Ledoje Smorum Lyngby Taarbaek Rodovre Sengelose sammenlagt med Hoje Taastrup i 1974 Store Magleby sammenlagt med Dragor i 1974 Sollerod Tarnby Vallensbaek fejlagtigt afbildet som en indso hvid farve pa ovenviste kort VaerloseNordjyllands Amt RedigerNordjyllands AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede AalborgUddybende artikel Nordjyllands Amt Nordjyllands Amtblev dannet ved en sammenlaegning af Hjorring og Aalborg amter samtidig med dele af Thisted og Viborg amter blev overfort ved kommunalreformen i 1970 Amtet var arealmaessigt det storste foruden Gronlands Amt 1953 1979 dog overgaet af Fyns Amt pa antallet af kommuner Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Nordjylland Amtet bestod af de folgende 27 kommuner Arden Brovst Bronderslev Dronninglund Farso Fjerritslev Frederikshavn Hadsund Hals Hirtshals Hjorring Hobro Laeso Logstor Lokken Vra Nibe Norager Pandrup Sejlflod Sindal Skagen Skorping Stovring Saeby Aabybro Aalborg AarsRibe Amt RedigerRibe AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede RibeUddybende artikel Ribe Amt Ribe Amtforblev uaendret ved kommunalreformen i 1970 Amtet omfattede de sydvestlige dele af Jylland samt Fano Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Syddanmark Panaer Bornholm var Ribe Amt det befolkningsmaessigt mindste i Danmark Amtet bestod af de folgende 14 kommuner Billund Blaabjerg Blavandshuk Bramming Brorup Esbjerg Fano Grindsted Helle Holsted Ribe Varde Vejen OlgodRingkjobing Amt RedigerRingkjobing AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede RingkobingUddybende artikel Ringkjobing Amt Ringkjobing Amt forblev uaendret ved kommunalreformen i 1970 pa naer enkelte kommuner og var indtil reformen det storste amt Efter reformen blev det overgaet af Nordjyllands Amt Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Midtjylland Amtet bestod af de folgende 18 kommuner Aulum Haderup Brande Egvad Herning Holmsland Holstebro Ikast Lemvig Ringkobing Skjern Struer Thyboron Harboore Thyholm Trehoje Ulfborg Vemb Videbaek Vinderup AaskovRoskilde Amt RedigerRoskilde AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede RoskildeUddybende artikel Roskilde Amt Roskilde Amtblev udskilt fra Kobenhavns Amt ved kommunalreformen i 1970 og opfylder stort de ydre graenser som det oprindelige Roskilde Amt havde Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Sjaelland Amtet bestod af de folgende 11 kommuner Bramsnaes Greve Gundso Hvalso Koge Lejre Ramso Roskilde Skovbo Solrod ValloStorstroms Amt RedigerStorstroms AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede Nykobing FalsterUddybende artikel Storstroms Amt Storstroms Amt blev dannet ud fra Maribo Amt samt de sydlige dele af Praesto Amt ved kommunalreformen i 1970 Amtet blev navngivet efter Storstrommen Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Sjaelland Amtet bestod af de folgende 24 kommuner Fakse Fladsa Holeby Holmegaard Hojreby Langebaek Maribo Mon Nakskov Nykobing Falster Nysted Naestved Norre Alslev Praesto Ravnsborg Rudbjerg Rodby Ronnede Sakskobing Stevns Stubbekobing Susa Sydfalster VordingborgSonderjyllands Amt RedigerSonderjyllands AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede AabenraaUddybende artikel Sonderjyllands Amt Sonderjyllands Amtblev dannet af Haderslev Tonder Abenra og Sonderborg ved kommunalreformen i 1970 Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Syddanmark Amtet bestod af de folgende 23 kommuner Augustenborg Bov Bredebro Broager Christiansfeld Gram Grasten Haderslev Hojer Lundtoft Logumkloster Nordborg Norre Rangstrup Rodding Rodekro Skaerbaek Sundeved Sydals Sonderborg Tinglev Tonder Vojens AabenraaVejle Amt RedigerVejle AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede VejleUddybende artikel Vejle Amt Vejle Amtblev dannet ved kommunalreformen i 1970 af det tidligere Vejle Amt samt nogle omkringliggende kommuner Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Syddanmark Amtet bestod af de folgende 16 kommuner Braedstrup Borkop Egtved Fredericia Gedved Give Hedensted Horsens Jelling Juelsminde Kolding Lunderskov Norre Snede Torring Uldum Vamdrup VejleVestsjaellands Amt RedigerVestsjaellands AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede SoroUddybende artikel Vestsjaellands Amt Vestsjaellands Amtblev dannet ved sammenlaegning af Holbaek og Soro amter ved kommunalreformen i 1970 Oen Samso udgik i samme forbindelse af Holbaek Amt til Arhus Amt Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Sjaelland Amtet bestod af de folgende 23 kommuner Bjergsted Dianalund Dragsholm Fuglebjerg Gorlev Hashoj Haslev Holbaek Hvidebaek Hong Jernlose Kalundborg Korsor Nykobing Rorvig Ringsted Skaelskor Slagelse Soro Stenlille Svinninge Tornved Trundholm TolloseViborg Amt RedigerViborg AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede ViborgUddybende artikel Viborg Amt Viborg Amtblev dannet ved sammenlaegning af det gamle Viborg Amt samt Thisted Amt ved kommunalreformen i 1970 Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Midtjylland pa naer folgende kommuner der indgik i Region Nordjylland nemlig Hanstholm Sydthy og Thisted som alle tre blev sammenlagt til den nye Thisted Kommune og Morso Kommune der fortsatte som selvstaendig efter Strukturreformen Amtet bestod af de folgende 17 kommuner Bjerringbro Skive Fjends Spottrup Hanstholm Sundsore Hvorslev Sydthy Karup Thisted Kjellerup Tjele Morso Viborg Moldrup Aalestrup SallingsundArhus Amt RedigerArhus AmtAmt 1970 2006 AmtsvabenLand DanmarkAmtssaede AarhusUddybende artikel Arhus Amt Arhus Amt blev dannet ved sammenlaegning af det gamle Aarhus Amt og Randers Amt samt de nordlige dele af Skanderborg Amt hvor de sydlige dele gik til Vejle Amt Amtet indgik ved strukturreformen 2007 i Region Midtjylland Amtet bestod af de folgende 26 kommuner Ebeltoft Galten Gjern Grenaa Hadsten Hammel Hinnerup Horning Langa Mariager Midtdjurs Norhald Norre Djurs Odder Purhus Randers Rosenholm Rougso Ry Ronde Samso Silkeborg Skanderborg Sonderhald Them ArhusSe ogsa RedigerListe over danske kommuner Strukturreformen 2007 Kommunalreformen i 1970Hentet fra https da wikipedia org w index php title Danske kommuner 1970 2006 amp oldid 10280285, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.