fbpx
Wikipedia

David Simonsen

David Jacob Simonsen (født 17. marts 1853 i København, død 15. juni 1932 sammesteds) var uddannet i København og Breslau og var overrabbiner 1892-1902. Hans store bogsamling, dækkende mange humanistiske discipliner og sprogområder, samt hans arkiv blev i 1932 erhvervet af Det Kongelige Bibliotek.

David Simonsen

Personlig information
Født 17. marts 1853
København
Død 15. juni 1932 (79 år)
Nationalitet Dansk
Uddannelse og virke
Uddannelses­sted det jødiske teologiske seminarium i Breslau (til 1879)
Beskæftigelse Rabbiner
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Indholdsfortegnelse

Han var søn af vekselerer Jacob Simonsen (1821-1880) og hustru Rose født Hahn (1826-1869), blev student fra Det von Westenske Institut 1870, studerede på Københavns Universitet østerlandske sprog under A.F. van Mehren og samtidig jødisk teologi. Allerede som 20-årig besvarede han, samtidig med Frants Buhl, Universitetets prisopgave over et emne inden for den arabiske og hebraiske syntaks og fik, ligesom Buhl, et accessit (1874). Fra dette år studerede han i Breslau, hvor han i 1879 tog eksamen som rabbiner. Samme år ægtede han 25. maj Cora Salomon (18. marts 1856 – 13. januar 1938), datter af grosserer Heyman Joel Salomon (1822-1892) og hustru Therese født Oettinger (1820-1858). Fra samme år var han hjælperabbiner i Mosaisk Trossamfund og fra 1892 til 1902 overrabbiner (afløste Abraham Wolff) og den første danskfødte rabbiner. Han foretrak at være i Danmark og afslog tilbud om at blive docent i Breslau og i Ramsgate (nu Jews' College) i London. 1903 blev han titulær professor.

Han gik formentlig af for at hellige sig helt og holdent til sin bogsamling, som ved hans død omfattede 40.000 bind, heraf halvdelen judaica og hebraica. Hans brevsamling var på 60.000 dokumenter. En uge før sin død solgte han hele samlingen til Det Kongelige Bibliotek. Fotos fra omkring 1930 dokumenterer situationen i Simonsen-parrets lejlighed i Skindergade 28, hvor de måtte købe en ekstra lejlighed for at have et sted at kunne være. Angiveligt led bygningen også under vægten af de mange tons bøger.

David Simonsen var en usædvanlig lærd mand, og hans viden omfattede mange områder .

Både i sin tid som rabbiner og især efterfølgende under 1. verdenskrig udfoldede Simonsen et meget stort filantropisk arbejde, både i Danmark og udlandet. Han var formand for det permanente Centralråd, som var blevet nedsat af Conférence universelle juive de secours og sad som ledende bestyrelsesmedlem i en række, både danske og udenlandske, velgørende selskaber. Han modtog Fortjenstmedaljen i guld 1928.

Parret fik ikke børn.

Simonsen og hustru er begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads. Der findes to malerier efter fotografi, det ene af Max Nathan i Det mosaiske Trossamfunds administrationsbygning, det andet i Det kgl. Bibliotek. Desuden et litografi af Harald Jensen 1903 og en tegning af Gerda Ploug Sarp.

Simonsen og hustru ca. 1930 i lejligheden Skindergade 28

Brevene i arkivet, hvis afsender/modtagerliste indeholder ca. 4.700 navne, afspejler Simonsens meget store net af kontakter i ind- og udland. Gennem sin uddannelse i Breslau fik han kontakt til de ledende indenfor datidens forskning omkring jødedommen og jødisk historie, men hans interesse for andre fag bragte ham også i kontakt med videnskabsfolk indenfor historie, arkæologi mm. Hans virke som filantrop gav anledning til korrespondance med politiske og andre organsationer, men medførte også, at han modtog breve fra "menigmand" i Danmark og i udlandet, som havde brug for støtte. I brevsamlingen findes også en gruppe breve ”fra andre til andre”, det vil sige breve, som ikke er fra/til David eller Cora Simonsen, men udgør korrespondance mellem andre personer. De kan være kommet ind i arkivet enten som bilag til breve eller som følge af David Simonsens engagement i hjælpearbejdet under første Verdenskrig, da han, delvis i samarbejde med Røde Kors, formidlede breve mellem personer i krigsførende lande . Arkivet indhold giver derfor et billede af en dansk kulturpersonlighed, som virkelig sad "midt i det hele" i perioden ca. 1880-1932. ( 28. marts 2014 hos Wayback Machine)

David Simonsens samling af håndskrifter (ca. 160 stk.) blev erhvervet i 1932 af Det Kongelige Bibliotek, sammen med hans private bibliotek. Hoveddelen af teksterne er relatede til halakhah, dvs. juridiske fortolkninger af den hebraiske Bibel, og andre af jødedommens, og den jødiske kulturs, konstituerende tekster, f.eks. Talmud. Men man finder også dokumenter som vedrører personers og menigheders historie . I 2009 er de blevet digitaliseret og gjort tilgængelige online ( 9. november 2009 hos Wayback Machine).

Bøger

 • Link til digital udgave (også fransk udg.)
 • Jødiske Æventyr og Legender, oversat af David Simonsen, 1928, 158 sider

Artikler

 • Le Psaume XXII et la Passion de Jesus, i: Revue des Ètudes juives, 1891, bd. 12, side 283-285
 • 7. april 2014 hos Wayback Machine Link til digital udgave
 • Til Koppeindpodningens Historie, i: Ugeskrift for Læger, 1894, 5. Række, I bd., side 232-236
 • 7. april 2014 hos Wayback Machine Link til digital udgave (Særtryk af Festschrift zum 80. Geburtstage M. Steinschneider's, Leipzig 1896)
 • Ugeskrift for Læger, 1898, 5. række, 5. bd. side 457-458 7. april 2014 hos Wayback Machine Link til digital udgave
 • Arabic Responses of Maimonides, i: The Jewish Quartely Review, 1900, bd. 12, side 134-138
 • Hebraisk Bogtryk i ældre og nyere Tid. Med 16 Afbildinger i fotografisk Ætsning, i: Bogvennen, København 1900, side 1-29 (Særtryk i 150 Eksemplarer, København 1901, 29 sider
 • Der vergessene Verbalstamm [jph] und einige seiner Derivate, i: Monatsschrift 1901, bd. 45, side 361-364
 • Ordenes Liv. (Et Brev i Anledning af Prof. Kr. Nyrops Bog Ordenes Liv, Dania, 1903, bd. 10, side 175-177
 • Min Religion og min Livsanskuelse, i: Dansk Tidsskrift, 1904, bd. 7, side 497-510
 • Zur Geschichte der Familie Liebmann (Berlin), i: Zeitschrift für hebräische Bibliographie 1905, bd. 9, side 44-49
 • Le Pourim de Saragosse est un Pourim de Syracuse, 1910, 8 sider (Særtryk af Revue des Ètudes juives, 1910, bd. 25)
 • Ein Midrasch im IV. Buch Esra, 1911, 9 sider. (Særtryk af Festschrift zu Israel Lewy's 70. Geburtstag, Breslau, 1911, side 270-278)
 • Mendelssohniana — aus Danemark, Breslau, 1916. (Særtryk af Festschrift sum siebzigsten Geburtstag Martin Philipsons, Breslau, 1916)
 • Dänemark und die Juden in Prag 1745, Berlin und Wien 1917, 10 sider (Særtryk af Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburttag 15. Juli 1916, Berlin, Wien 1916)
 • Musketérens Edsaflæggelser. Et Bidrag til dansk Rettergangs Historie, i: Tidsskrift bd. 2, hæfte 3, København 1920, side 191-196
 • Eigentumliche Namen, Breslau 1929. ( Særtryk af Festschrift zum 75 jährigen Bestehen des Jüdisch-Theologischen Seminars Fraenckelscher Stiftung, II. Band, Breslau 1929, side 367-371)
 • 3. juni 2007 hos Wayback Machine
 • Brock-Nannestad, Margrethe: "En seminarists erindringer?", Magasin fra Det kongelige Bibliotek, årg. 9, nr. 1, juni 1994, s. 27-34.
 • Brock-Nannestad, Margrethe: Mindretal søger identitet. Tyskjødisk kultur i David Simonsens Samling, udstillingskatalog, København: Det Kongelige Bibliotek 1993.
 • Brock-Nannestad, Margrethe: "Wir deutschen Juden". Deutsch-jüdische Kultur der Jahre 1871-1933 im Spiegel der Büchersammlung David Simonsens. Ausstellung der Königlichen Bibliothek Kopenhagen in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek 13. Juni-1. August 1993. Übersetzung und Redaktion: Dieter Lohmeier, Schriften der Schleswig-Holsteinischen Landesbib­liothek; 17, Heide: Verlag Boyens 1993.
 • 3. marts 2016 hos Wayback Machine Link til digital udgave
 • Fischer, Josef: "Prof. D. Simonsen’s Vorfahren", i: Festskrift i anledning af professor David Simonsens 70-aarige fødselsdag, København: Hertz 1923, s. 311-379.
 • Frænkel, John: Min far: Louis Frænkel. En dynamisk idealist, foregangsmand og forkæmper, København 1948.
 • Haxen, Ulf: "David Simonsen 1853-1932. Tilbageblik, erindringer og minder.", Rambam, vol. 11, 2002, s. 7-28.
 • Haxen, Ulf: Det lille mirakel: Jødisk bogkunst i tusind år, København 2003 (især s. 297-325)
 • Schwarz, Moritz: "David Simonsens mange facetter", Rambam, vol. 11, 2002, s. 29-32.
 • The Institute of Jewish Studies. Jerusalem: Hebrew University 1947.
 1. . fra originalen 28. marts 2014. Hentet 27. marts 2014.
 2. . fra originalen 7. juni 2007. Hentet 26. november 2007.
 3. . fra originalen 9. november 2009. Hentet 2. oktober 2009.
 4. Josef Fischer: Prof. D. Simonsens literære Publikationer, i: Festskrift i anledning af professor David Simonsens 70-aarige fødselsdag, København: Hertz, 1923 side 1-21

David Simonsen
david, simonsen, sprog, overvåg, rediger, david, jacob, simonsen, født, marts, 1853, københavn, død, juni, 1932, sammesteds, uddannet, københavn, breslau, overrabbiner, 1892, 1902, hans, store, bogsamling, dækkende, mange, humanistiske, discipliner, sprogområd. David Simonsen Sprog Overvag Rediger David Jacob Simonsen fodt 17 marts 1853 i Kobenhavn dod 15 juni 1932 sammesteds var uddannet i Kobenhavn og Breslau og var overrabbiner 1892 1902 Hans store bogsamling daekkende mange humanistiske discipliner og sprogomrader samt hans arkiv blev i 1932 erhvervet af Det Kongelige Bibliotek David SimonsenPersonlig informationFodt17 marts1853 KobenhavnDod15 juni1932 79 ar NationalitetDanskUddannelse og virkeUddannelses steddet jodiske teologiske seminarium i Breslau til 1879 BeskaeftigelseRabbinerInformation med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata Indholdsfortegnelse 1 Virke 2 Arkivet 3 Handskriftssamlingen 4 Udvalgte udgivelser 4 4 1 Boger 4 2 Artikler 5 Litteratur 6 Kilder 7 Noter 8 Eksterne henvisningerVirke RedigerHan var son af vekselerer Jacob Simonsen 1821 1880 og hustru Rose fodt Hahn 1826 1869 blev student fra Det von Westenske Institut 1870 studerede pa Kobenhavns Universitet osterlandske sprog under A F van Mehren og samtidig jodisk teologi Allerede som 20 arig besvarede han samtidig med Frants Buhl Universitetets prisopgave over et emne inden for den arabiske og hebraiske syntaks og fik ligesom Buhl et accessit 1874 Fra dette ar studerede han i Breslau hvor han i 1879 tog eksamen som rabbiner Samme ar aegtede han 25 maj Cora Salomon 18 marts 1856 13 januar 1938 datter af grosserer Heyman Joel Salomon 1822 1892 og hustru Therese fodt Oettinger 1820 1858 Fra samme ar var han hjaelperabbiner i Mosaisk Trossamfund og fra 1892 til 1902 overrabbiner afloste Abraham Wolff og den forste danskfodte rabbiner Han foretrak at vaere i Danmark og afslog tilbud om at blive docent i Breslau og i Ramsgate nu Jews College i London 1903 blev han titulaer professor Han gik formentlig af for at hellige sig helt og holdent til sin bogsamling som ved hans dod omfattede 40 000 bind heraf halvdelen judaica og hebraica Hans brevsamling var pa 60 000 dokumenter En uge for sin dod solgte han hele samlingen til Det Kongelige Bibliotek Fotos fra omkring 1930 dokumenterer situationen i Simonsen parrets lejlighed i Skindergade 28 hvor de matte kobe en ekstra lejlighed for at have et sted at kunne vaere Angiveligt led bygningen ogsa under vaegten af de mange tons boger David Simonsen var en usaedvanlig laerd mand og hans viden omfattede mange omrader 1 Bade i sin tid som rabbiner og isaer efterfolgende under 1 verdenskrig udfoldede Simonsen et meget stort filantropisk arbejde bade i Danmark og udlandet Han var formand for det permanente Centralrad som var blevet nedsat af Conference universelle juive de secours og sad som ledende bestyrelsesmedlem i en raekke bade danske og udenlandske velgorende selskaber Han modtog Fortjenstmedaljen i guld 1928 Parret fik ikke born Simonsen og hustru er begravet pa Mosaisk Vestre Begravelsesplads Der findes to malerier efter fotografi det ene af Max Nathan i Det mosaiske Trossamfunds administrationsbygning det andet i Det kgl Bibliotek Desuden et litografi af Harald Jensen 1903 og en tegning af Gerda Ploug Sarp Arkivet Rediger Simonsen og hustru ca 1930 i lejligheden Skindergade 28 Brevene i arkivet hvis afsender modtagerliste indeholder ca 4 700 navne afspejler Simonsens meget store net af kontakter i ind og udland Gennem sin uddannelse i Breslau fik han kontakt til de ledende indenfor datidens forskning omkring jodedommen og jodisk historie men hans interesse for andre fag bragte ham ogsa i kontakt med videnskabsfolk indenfor historie arkaeologi mm Hans virke som filantrop gav anledning til korrespondance med politiske og andre organsationer men medforte ogsa at han modtog breve fra menigmand i Danmark og i udlandet som havde brug for stotte I brevsamlingen findes ogsa en gruppe breve fra andre til andre det vil sige breve som ikke er fra til David eller Cora Simonsen men udgor korrespondance mellem andre personer De kan vaere kommet ind i arkivet enten som bilag til breve eller som folge af David Simonsens engagement i hjaelpearbejdet under forste Verdenskrig da han delvis i samarbejde med Rode Kors formidlede breve mellem personer i krigsforende lande 2 Arkivet indhold giver derfor et billede af en dansk kulturpersonlighed som virkelig sad midt i det hele i perioden ca 1880 1932 David Simonsen Arkivet adgang til de digitale faksimileudgaver Arkiveret 28 marts 2014 hos Wayback Machine Handskriftssamlingen RedigerDavid Simonsens samling af handskrifter ca 160 stk blev erhvervet i 1932 af Det Kongelige Bibliotek sammen med hans private bibliotek Hoveddelen af teksterne er relatede til halakhah dvs juridiske fortolkninger af den hebraiske Bibel og andre af jodedommens og den jodiske kulturs konstituerende tekster f eks Talmud Men man finder ogsa dokumenter som vedrorer personers og menigheders historie 3 I 2009 er de blevet digitaliseret og gjort tilgaengelige online David Simonsens Handskrifter adgang til de digitale faksimileudgaver Arkiveret 9 november 2009 hos Wayback Machine Udvalgte udgivelser 4 RedigerBoger Rediger Skulpturer og Indskrifter fra Palmyra i Ny Carlsberg Glyptotek beskrevne og forklarede 1889 Link til digital udgave ogsa fransk udg Jodiske AEventyr og Legender oversat af David Simonsen 1928 158 siderArtikler Rediger Le Psaume XXII et la Passion de Jesus i Revue des Etudes juives 1891 bd 12 side 283 285 Unechte Verse im im Shir ha kavod i Monatschrift 1893 bd 37 side 463 467 Arkiveret 7 april 2014 hos Wayback Machine Link til digital udgave Til Koppeindpodningens Historie i Ugeskrift for Laeger 1894 5 Raekke I bd side 232 236 Zur Bucherkunde Leipzig 1896 7 sider Arkiveret 7 april 2014 hos Wayback Machine Link til digital udgave Saertryk af Festschrift zum 80 Geburtstage M Steinschneider s Leipzig 1896 Den sorte Dod i Centralasien i Ugeskrift for Laeger 1898 5 raekke 5 bd side 457 458 Arkiveret 7 april 2014 hos Wayback Machine Link til digital udgave Arabic Responses of Maimonides i The Jewish Quartely Review 1900 bd 12 side 134 138 Hebraisk Bogtryk i aeldre og nyere Tid Med 16 Afbildinger i fotografisk AEtsning i Bogvennen Kobenhavn 1900 side 1 29 Saertryk i 150 Eksemplarer Kobenhavn 1901 29 sider Der vergessene Verbalstamm jph und einige seiner Derivate i Monatsschrift 1901 bd 45 side 361 364 Ordenes Liv Et Brev i Anledning af Prof Kr Nyrops Bog Ordenes Liv Dania 1903 bd 10 side 175 177 Min Religion og min Livsanskuelse i Dansk Tidsskrift 1904 bd 7 side 497 510 Zur Geschichte der Familie Liebmann Berlin i Zeitschrift fur hebraische Bibliographie 1905 bd 9 side 44 49 Le Pourim de Saragosse est un Pourim de Syracuse 1910 8 sider Saertryk af Revue des Etudes juives 1910 bd 25 Ein Midrasch im IV Buch Esra 1911 9 sider Saertryk af Festschrift zu Israel Lewy s 70 Geburtstag Breslau 1911 side 270 278 Mendelssohniana aus Danemark Breslau 1916 Saertryk af Festschrift sum siebzigsten Geburtstag Martin Philipsons Breslau 1916 Danemark und die Juden in Prag 1745 Berlin und Wien 1917 10 sider Saertryk af Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburttag 15 Juli 1916 Berlin Wien 1916 Musketerens Edsaflaeggelser Et Bidrag til dansk Rettergangs Historie i Tidsskrift bd 2 haefte 3 Kobenhavn 1920 side 191 196 Eigentumliche Namen Breslau 1929 Saertryk af Festschrift zum 75 jahrigen Bestehen des Judisch Theologischen Seminars Fraenckelscher Stiftung II Band Breslau 1929 side 367 371 Litteratur RedigerRambam tidsskrift for jodisk kultur og forskning vol 11 2002 udg af Selskabet for Dansk Jodisk Historie Arkiveret 3 juni 2007 hos Wayback Machine Brock Nannestad Margrethe En seminarists erindringer Magasin fra Det kongelige Bibliotek arg 9 nr 1 juni 1994 s 27 34 Brock Nannestad Margrethe Mindretal soger identitet Tyskjodisk kultur i David Simonsens Samling udstillingskatalog Kobenhavn Det Kongelige Bibliotek 1993 Brock Nannestad Margrethe Wir deutschen Juden Deutsch judische Kultur der Jahre 1871 1933 im Spiegel der Buchersammlung David Simonsens Ausstellung der Koniglichen Bibliothek Kopenhagen in der Schleswig Holsteinischen Landesbibliothek 13 Juni 1 August 1993 Ubersetzung und Redaktion Dieter Lohmeier Schriften der Schleswig Holsteinischen Landesbib liothek 17 Heide Verlag Boyens 1993 Festskrift i anledning af professor David Simonsens 70 aarige fodselsdag Kobenhavn Hertz 1923 Hebraisk del Ner David Frankfurt a M 1923 Arkiveret 3 marts 2016 hos Wayback Machine Link til digital udgave Fischer Josef Prof D Simonsen s Vorfahren i Festskrift i anledning af professor David Simonsens 70 aarige fodselsdag Kobenhavn Hertz 1923 s 311 379 Fraenkel John Min far Louis Fraenkel En dynamisk idealist foregangsmand og forkaemper Kobenhavn 1948 Haxen Ulf David Simonsen 1853 1932 Tilbageblik erindringer og minder Rambam vol 11 2002 s 7 28 Haxen Ulf Det lille mirakel Jodisk bogkunst i tusind ar Kobenhavn 2003 isaer s 297 325 Schwarz Moritz David Simonsens mange facetter Rambam vol 11 2002 s 29 32 The Institute of Jewish Studies Jerusalem Hebrew University 1947 Kilder Rediger David Simonsen i Povl Engelstoft amp Svend Dahl red Dansk Biografisk Leksikon Kobenhavn J H Schultz Forlag 1932 44 Noter Rediger David Simonsen links litteratur udgivelser m m Links til andre jodiske arkiver Det Kongelige Bibliotek Arkiveret fra originalen 28 marts 2014 Hentet 27 marts 2014 David Simonsens Arkiv en introduktion Det Kongelige Bibliotek Arkiveret fra originalen 7 juni 2007 Hentet 26 november 2007 David Simonsens Handskrifter En introduktion til samlingen og dens udgivelse i digital form Det Kongelige Bibliotek Arkiveret fra originalen 9 november 2009 Hentet 2 oktober 2009 Josef Fischer Prof D Simonsens literaere Publikationer i Festskrift i anledning af professor David Simonsens 70 aarige fodselsdag Kobenhavn Hertz 1923 side 1 21Eksterne henvisninger RedigerDavid Simonsen pa gravsted dk Det Kongelige Bibliotek David Simonsens Samlinger Arkiveret 24 oktober 2012 hos Wayback MachineHentet fra https da wikipedia org w index php title David Simonsen amp oldid 10582823, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.