fbpx
Wikipedia

De tolv olympiske guder

De tolv olympiske guder eller Dodekatheon (fra græsk Δωδεκάθεον, δώδεκα, Dodeka, "tolv" og θεοί, theoi, "guder") var i græsk religion en fællesbetegnelse for de vigtigste guder, der boede på Olympen. Efterhånden blev flere end de tolv regnet med, "men præcis hvem som udgjorde de tolv, bekymrede ikke grækerne. Sikkert er det, at på denne liste er de vigtigste guder, som grækerne forholdt sig til i deres religion." De olympiske guder vandt magten i krig mod andre guder, hvor Zeus førte sine søskende til sejr over titanerne.

"De tolv guder-alter", Louvre,
De tolv olympiske guder, ifølge Monsiau, sidst i 1700-tallet.

Begrebet tolv guder er ældre end nogen bevaret græsk eller romersk kilde, og det er antagelig af anatolsk oprindelse. Guderne mødtes til råd i de homeriske hymner, men den første antikke henvisning til religiøse ceremonier for dem som en enhed kan spores til 500 f.Kr. i Athen og havde sandsynligvis intet sidestykke i den mykenske periode. Alteret til de tolv olympiske guder i Athen dateres normalt til arkontskabet for Peisistratos den yngre i tiden 522/521 f.Kr.

Det er en del variationer af, hvilke guder som var med, men de kanoniske tolv som sædvanligvis blev fremstillet i kunsten og poesi var Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athene, Hestia, Apollon, Ares, Afrodite, Hefaistos, Artemis og Hermes.

Hades, der er kendt i de eleusinske mysterier som Pluto, var sædvanligvis ikke blandt de olympiske guder, da hans rige var underverdenen, men "samtidig er han Zeus' bror og hører i den forstand til generationen af olympiske guder". Filosoffen Platon knyttede de tolv olympiske guder til årets tolv måneder og antydede, at han betragtede Hades som en af de tolv ved at foreslå, at den sidste måned bør afsættes til ham og de dødes ånder. I faidros tale ligestiller Platon de tolv med den himmelske dyrekreds og ville fjerne Hestia fra deres rækker.

I antikkens græske religion var "de olympiske guder" og "kulter til de tolv guder" ofte adskilte. Dodekatheon af Herodot inkluderer Zeus, Hera, Poseidon, Hermes, Athene, Apollon, Alfeios, Kronos, Rhea og gratierne. Herodot nævnte også Herakles som en af tolv. På den græske ø Kos var Herakles og Dionysos med i de tolv, og Ares og Hefaistos blev udeladt. For Pindar, Pseudo-Apollodorus og Herodot var Herakles ikke blandt de tolv, men dem som etablerede deres kult. Lukian har både Herakles og Hefaistos som medlemmer af de tolv, men angav ikke hvilke to, der måtte give plads til dem.

Hebe, Helios, Eros, Selene og Persefone er andre betydningsfulde guder og gudinder, som lejlighedsvis indgår i en gruppe på tolv. Eros er ofte afbildet ved siden af de andre tolv, især hans mor Afrodite, men er sædvanligvis ikke regnet med.

Den romerske digter Ennius udgav det romerske modstykke, Dii Consentes, med seks mandlige og kvindelige komplementære guddomme, men bevarede Vesta (svarende til grækernes Hestia), eftersom hun havde en afgørende rolle i romersk religion som en statsgudinde håndhævet af Vestalinderne.

Fragment af et hellenistisk relief (100-tallet f.Kr.-100-tallet e.Kr.) som viser de 12 olympiske guder som bærer deres attributter i en procession. Fra venstre til højre: Hestia (scepter), Hermes (bevinget hjelm og stav), Afrodite (slør), Ares (hjelm og spyd), Demeter (scepter og hvedeneg), Hefaistos (stav), Hera (scepter), Poseidon (trefork), Athene (ugle og hjelm), Zeus (tordenkile og stav), Artemis (bue og pilekogger) og Apollon (kithara) (fra Walters Art Museum).
Græsk navn Romersk navn Billede Funktioner og attributter Generation
Zeus Jupiter Gudernes konge og hersker af Olympos; gud for himmelen og torden. Den yngste søn af titanerne Kronos og Rhea. Symboler var tordenkile, ørn, egetræ, scepter og vægtskål. Bror og ægtefælle til Hera, skønt han havde mange elskerinder. Bror til Poseidon og Hades. Første
Hera Juno Gudernes dronning og gudinde for ægteskab og familie. Symboler er påfugl, granatæble, krone, gøg, løve og ko. Yngste datter af Kronos og Rhea. Hustru og søster til Zeus. Som gudinde for ægteskab forsøgte hun ofte at hævne sig på Zeus' elskerinder og deres afkom. Første
Poseidon Neptunus Gud over havene, jordskælv og flodbølger. Symboler var hest, okse, delfin og trefork. Mellemste søn af Kronos og Rhea. Bror til Zeus og Hades. Gift med nereideren Amfitrite, men som de fleste mandlige græske guder havde han mange elskerinder. Første
Demeter Ceres Gudinde for frugtbarhed, landbrug, natur og årstiderne. Symboler var valmue, hvede, fakkel, overflødighedshorn, og gris. Mellemste datter af Kronos og Rhea. Hendes latinske navn, Ceres, er ophavet til det engelske ord "cereal", korn. Første
Dionysos Bacchus Gud for vin, fester og ekstase. Beskytter af teater. Symboler er vinstok, vedbend, kop, tiger, panter, leopard, delfin, ged, og fyrrekoglen. Søn af Zeus og den dødelige prinsesse Semele. Gift med prinsesse Ariadne fra Kreta. Den yngste af de olympiske guder og den eneste som havde et menneske som mor. Anden
Apollon Apollo (eller Phoebus) Gud af lys, viden, musik, poesi, profeti og bueskydning. Søn af Zeus og Leto. Symboler er solen, lyre, bue og pil, ravn, delfin, ulv, svane og mus. Tvillingebror til Artemis. Anden
Artemis Diana Jagtgudinde, jomfruelighed, bueskydning, månen, og alle dyr. Symboler omfatter månen, hjorte, jagthund, hun-bjørn, slange, cypres træ, og bue og pil. Datter af Zeus og Leto og tvillingesøster til Apollon. Anden
Hermes Merkur Gudernes budbringer; gud for købmænd og tyve. Symboler er merkurstav (stav omslynget af to slanger), sandaler med vinger og kappe, stork og skildpadde (skjold, han benyttede til at opfinde lyren). Søn af Zeus og nymfen Maia. Den næstyngste af de olympiske guder, kun Dionysos var yngre. Han giftede sig med Dryope, og deres søn Pan blev en gud for naturen, herre over satyrer, opfinder af panfløjten og kammerat med Dionysos. Anden
Athene Minerva Jomfrugudinde over visdom, håndværk, forsvar og strategisk krigsføring. Symboler er ugle og oliventræ. Datter af Zeus og okeanideren Metis, hun blev født ud af sin fars hoved fuldt udvokset og i krigsudrustning efter at Zeus slugte hendes mor. Anden
Ares Mars Gud over krig, vold og blodsudgydelse. Symboler er bjørn, slange, hund, grib, spyd og skjold. Søn af Zeus og Hera, alle de andre guder (undtaget Afrodite) afskyr ham. Anden
Afrodite Venus Gudinde for kærlighed, fysisk begær og skønhed. Symboler er duen, fugl, æble, bi, svane, myrte og rose. Datter af Zeus og okeanideren Dione, eller måske født fra havets skum efter at Uranos' sæd dryppet i havet efter at han blev kastreret af sin yngste søn Kronos som derefter kastet sin fars genitalier i havet. Gift med Hefaistos, men har haft mange udenomsægteskabelige affærer, særlig med Ares. Anden
(eller fra titanernes generation)
Hefaistos Vulcanus Mestersmed og gudernes håndværker; gud for ilden og smedje. Symboler er ild, ambolt, økse, æsel, hammer, tang, og vagtler. Søn af Hera, enten med Zeus eller alene. Gift med Afrodite, og i modsætning til de andre mandlige guder, sjælden eller aldrig liderlig. Hans latinske navn, Vulcanus, gav os ordet "vulkan". Anden
Procession af guder, Prometheus-sarkofag, ca. 240 e.Kr., Louvre.
 1. Anvendes sjældent, i Byzantinsk græsk, e.g. by Nicephorus Callistus Xanthopoulos, Athanasius af Alexandria eller Doukas.
 2. Gilhus, Ingvild Sælid og Thomassen, Einar (2010): Oldtidens religioner, Pax. ISBN 978-82-530-3252-8. s. 96
 3. Burkert, Walter (1991): Greek Religion, Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-631-15624-6. s. 125.
 4. Stoll, Heinrich Wilhelm (overs. av R. B. Paul) (1852): Handbook of the religion and mythology of the Greeks. Francis and John Rivington. s. 8: "The limitation of their number [of the Olympians] to twelve seems to have been a comparatively modern idea."
 5. Platon: Lovene, 828 15. oktober 2008 hos Wayback Machine
 6. «Greek mythology». Encyclopedia Americana. 13. 1993. s. 431.
 7. Platon: Phaedrus 20. september 2015 hos Wayback Machine (WikiSource), 246 15. oktober 2008 hos Wayback Machine
 8. Long, Charlotte R.: 7. marts 2016 hos Wayback Machine, Brill Archive
 9. «Dodekatheon» (på græsk). Papyros-Larousse-Britanicca. 2007.
 10. Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von (1931–1932): Der Glaube der Hellenen (bind 1). Berlin: Weidmansche Buchhandlung. s. 329.
 11. Herodot: Historier, 2.43–44
 12. Berger-Doer, Gratia (1986): «Dodekatheoi» i: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. 3. s. 646–658.
 13. Pindar: Olympiske sanger, 10.49
 14. Romerne associerede Phoebus med Helios og solen i sig selv, men de benyttede også det græske navn, som er Apollon
 15. North John A., Beard Mary, Price Simon R.F. "The Religions of Imperial Rome". Classical Mythology in English Literature: A Critical Anthology. (Cambridge University Press, 1998), p.259. ISBN 0-521-31682-0.
 16. Hacklin, Joseph. "The Mythology of Persia". Asiatic Mythology (Asian Educational Services, 1994), p.38. ISBN 81-206-0920-4.


De tolv olympiske guder
tolv, olympiske, guder, sprog, overvåg, rediger, eller, dodekatheon, græsk, Δωδεκάθεον, δώδεκα, dodeka, tolv, θεοί, theoi, guder, græsk, religion, fællesbetegnelse, vigtigste, guder, boede, olympen, efterhånden, blev, flere, tolv, regnet, præcis, hvem, udgjord. De tolv olympiske guder Sprog Overvag Rediger De tolv olympiske guder eller Dodekatheon fra graesk Dwdeka8eon dwdeka 1 Dodeka tolv og 8eoi theoi guder var i graesk religion en faellesbetegnelse for de vigtigste guder der boede pa Olympen Efterhanden blev flere end de tolv regnet med men praecis hvem som udgjorde de tolv bekymrede ikke graekerne Sikkert er det at pa denne liste er de vigtigste guder som graekerne forholdt sig til i deres religion 2 De olympiske guder vandt magten i krig mod andre guder hvor Zeus forte sine soskende til sejr over titanerne De tolv guder alter Louvre De tolv olympiske guder ifolge Monsiau sidst i 1700 tallet Begrebet tolv guder er aeldre end nogen bevaret graesk eller romersk kilde og det er antagelig af anatolsk oprindelse 3 Guderne modtes til rad i de homeriske hymner men den forste antikke henvisning til religiose ceremonier for dem som en enhed kan spores til 500 f Kr i Athen og havde sandsynligvis intet sidestykke i den mykenske periode Alteret til de tolv olympiske guder i Athen dateres normalt til arkontskabet for Peisistratos den yngre i tiden 522 521 f Kr Det er en del variationer af hvilke guder som var med 4 men de kanoniske tolv som saedvanligvis blev fremstillet i kunsten og poesi var Zeus Hera Poseidon Demeter Athene Hestia Apollon Ares Afrodite Hefaistos Artemis og Hermes Hades der er kendt i de eleusinske mysterier som Pluto var saedvanligvis ikke blandt de olympiske guder da hans rige var underverdenen men samtidig er han Zeus bror og horer i den forstand til generationen af olympiske guder 2 Filosoffen Platon knyttede de tolv olympiske guder til arets tolv maneder og antydede at han betragtede Hades som en af de tolv ved at foresla at den sidste maned bor afsaettes til ham og de dodes ander 5 6 I faidros tale ligestiller Platon de tolv med den himmelske dyrekreds og ville fjerne Hestia fra deres raekker 7 I antikkens graeske religion var de olympiske guder og kulter til de tolv guder ofte adskilte 8 Dodekatheon af Herodot inkluderer Zeus Hera Poseidon Hermes Athene Apollon Alfeios Kronos Rhea og gratierne 9 10 Herodot naevnte ogsa Herakles som en af tolv 11 Pa den graeske o Kos var Herakles og Dionysos med i de tolv og Ares og Hefaistos blev udeladt 12 For Pindar 13 Pseudo Apollodorus og Herodot var Herakles ikke blandt de tolv men dem som etablerede deres kult 9 Lukian har bade Herakles og Hefaistos som medlemmer af de tolv men angav ikke hvilke to der matte give plads til dem Hebe Helios Eros Selene og Persefone er andre betydningsfulde guder og gudinder som lejlighedsvis indgar i en gruppe pa tolv Eros er ofte afbildet ved siden af de andre tolv isaer hans mor Afrodite men er saedvanligvis ikke regnet med Den romerske digter Ennius udgav det romerske modstykke Dii Consentes med seks mandlige og kvindelige komplementaere guddomme men bevarede Vesta svarende til graekernes Hestia eftersom hun havde en afgorende rolle i romersk religion som en statsgudinde handhaevet af Vestalinderne Fragment af et hellenistisk relief 100 tallet f Kr 100 tallet e Kr som viser de 12 olympiske guder som baerer deres attributter i en procession Fra venstre til hojre Hestia scepter Hermes bevinget hjelm og stav Afrodite slor Ares hjelm og spyd Demeter scepter og hvedeneg Hefaistos stav Hera scepter Poseidon trefork Athene ugle og hjelm Zeus tordenkile og stav Artemis bue og pilekogger og Apollon kithara fra Walters Art Museum De klassiske tolv olympiske guder RedigerGraesk navn Romersk navn Billede Funktioner og attributter GenerationZeus Jupiter Gudernes konge og hersker af Olympos gud for himmelen og torden Den yngste son af titanerne Kronos og Rhea Symboler var tordenkile orn egetrae scepter og vaegtskal Bror og aegtefaelle til Hera skont han havde mange elskerinder Bror til Poseidon og Hades ForsteHera Juno Gudernes dronning og gudinde for aegteskab og familie Symboler er pafugl granataeble krone gog love og ko Yngste datter af Kronos og Rhea Hustru og soster til Zeus Som gudinde for aegteskab forsogte hun ofte at haevne sig pa Zeus elskerinder og deres afkom ForstePoseidon Neptunus Gud over havene jordskaelv og flodbolger Symboler var hest okse delfin og trefork Mellemste son af Kronos og Rhea Bror til Zeus og Hades Gift med nereideren Amfitrite men som de fleste mandlige graeske guder havde han mange elskerinder ForsteDemeter Ceres Gudinde for frugtbarhed landbrug natur og arstiderne Symboler var valmue hvede fakkel overflodighedshorn og gris Mellemste datter af Kronos og Rhea Hendes latinske navn Ceres er ophavet til det engelske ord cereal korn ForsteDionysos Bacchus Gud for vin fester og ekstase Beskytter af teater Symboler er vinstok vedbend kop tiger panter leopard delfin ged og fyrrekoglen Son af Zeus og den dodelige prinsesse Semele Gift med prinsesse Ariadne fra Kreta Den yngste af de olympiske guder og den eneste som havde et menneske som mor AndenApollon Apollo eller Phoebus 14 15 16 Gud af lys viden musik poesi profeti og bueskydning Son af Zeus og Leto Symboler er solen lyre bue og pil ravn delfin ulv svane og mus Tvillingebror til Artemis AndenArtemis Diana Jagtgudinde jomfruelighed bueskydning manen og alle dyr Symboler omfatter manen hjorte jagthund hun bjorn slange cypres trae og bue og pil Datter af Zeus og Leto og tvillingesoster til Apollon AndenHermes Merkur Gudernes budbringer gud for kobmaend og tyve Symboler er merkurstav stav omslynget af to slanger sandaler med vinger og kappe stork og skildpadde skjold han benyttede til at opfinde lyren Son af Zeus og nymfen Maia Den naestyngste af de olympiske guder kun Dionysos var yngre Han giftede sig med Dryope og deres son Pan blev en gud for naturen herre over satyrer opfinder af panflojten og kammerat med Dionysos AndenAthene Minerva Jomfrugudinde over visdom handvaerk forsvar og strategisk krigsforing Symboler er ugle og oliventrae Datter af Zeus og okeanideren Metis hun blev fodt ud af sin fars hoved fuldt udvokset og i krigsudrustning efter at Zeus slugte hendes mor AndenAres Mars Gud over krig vold og blodsudgydelse Symboler er bjorn slange hund grib spyd og skjold Son af Zeus og Hera alle de andre guder undtaget Afrodite afskyr ham AndenAfrodite Venus Gudinde for kaerlighed fysisk begaer og skonhed Symboler er duen fugl aeble bi svane myrte og rose Datter af Zeus og okeanideren Dione eller maske fodt fra havets skum efter at Uranos saed dryppet i havet efter at han blev kastreret af sin yngste son Kronos som derefter kastet sin fars genitalier i havet Gift med Hefaistos men har haft mange udenomsaegteskabelige affaerer saerlig med Ares Anden eller fra titanernes generation Hefaistos Vulcanus Mestersmed og gudernes handvaerker gud for ilden og smedje Symboler er ild ambolt okse aesel hammer tang og vagtler Son af Hera enten med Zeus eller alene Gift med Afrodite og i modsaetning til de andre mandlige guder sjaelden eller aldrig liderlig Hans latinske navn Vulcanus gav os ordet vulkan Anden Procession af guder Prometheus sarkofag ca 240 e Kr Louvre Referencer Rediger Anvendes sjaeldent i Byzantinsk graesk e g by Nicephorus Callistus Xanthopoulos Athanasius af Alexandria eller Doukas a b Gilhus Ingvild Saelid og Thomassen Einar 2010 Oldtidens religioner Pax ISBN 978 82 530 3252 8 s 96 Burkert Walter 1991 Greek Religion Wiley Blackwell ISBN 978 0 631 15624 6 s 125 Stoll Heinrich Wilhelm overs av R B Paul 1852 Handbook of the religion and mythology of the Greeks Francis and John Rivington s 8 The limitation of their number of the Olympians to twelve seems to have been a comparatively modern idea Platon Lovene 828 d e Arkiveret 15 oktober 2008 hos Wayback Machine Greek mythology Encyclopedia Americana 13 1993 s 431 Platon Phaedrus Arkiveret 20 september 2015 hos Wayback Machine WikiSource 246 Plato Parmenides Arkiveret 15 oktober 2008 hos Wayback Machine Long Charlotte R The Twelve Gods of Greece and Rome Arkiveret 7 marts 2016 hos Wayback Machine Brill Archive a b Dodekatheon pa graesk Papyros Larousse Britanicca 2007 Wilamowitz Moellendorff Ulrich von 1931 1932 Der Glaube der Hellenen bind 1 Berlin Weidmansche Buchhandlung s 329 Herodot Historier 2 43 44 Berger Doer Gratia 1986 Dodekatheoi i Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 3 s 646 658 Pindar Olympiske sanger 10 49 Romerne associerede Phoebus med Helios og solen i sig selv men de benyttede ogsa det graeske navn som er Apollon North John A Beard Mary Price Simon R F The Religions of Imperial Rome Classical Mythology in English Literature A Critical Anthology Cambridge University Press 1998 p 259 ISBN 0 521 31682 0 Hacklin Joseph The Mythology of Persia Asiatic Mythology Asian Educational Services 1994 p 38 ISBN 81 206 0920 4 Hentet fra https da wikipedia org w index php title De tolv olympiske guder amp oldid 10817077, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.