fbpx
Wikipedia

Devaluering

Devaluering er i økonomisk henseende det fænomen, at et land politisk/administrativt beslutter at sænke landets valutas kursværdi (pris) i forhold til andre valutaer. En devaluering kan således kun foretages af lande, der aktivt styrer deres valutakurser (dvs. fører fastkurspolitik).

Indholdsfortegnelse

Lande med flydende valutakurser, hvilket i dag omfatter de allerfleste vestlige lande med en selvstændig valuta (dog ikke Danmark), vil i sagens natur ind imellem opleve, at deres valuta falder i kurs i forhold til samhandelspartnernes valutaer; et sådant markedsbestemt kursfald er imidlertid ikke en devaluering, men omtales i stedet som en depreciering.

Det modsatte af en devaluering - altså en politisk fastsat stigning i valutakursen i forhold til omverdenen - kaldes en revaluering, mens en markedsbestemt stigning i et lands valutakurs omtales som en appreciering.

En devaluering var især tidligere brugt som et værktøj i den økonomiske politik. Den virker ved at gøre import dyrere og dermed skabe et fald i importen og omvendt gøre eksport billigere for udlandet. Begge dele forbedrer konkurrenceevnen og dermed nettoeksporten.

Valutanedskrivning kan derfor bruges til at forbedre et lands handelsbalance og betalingsbalance og samtidig stimulere beskæftigelsen. Dog vil en nedskrivning med efterfølgende højere importpriser typisk også medføre øget inflation. Denne vil efterhånden udhule konkurrenceevneforbedringen, så resultatet på længere sigt bliver en uændret beskæftigelse og konkurrenceevne, men et permanent højere inflationsniveau. Derfor er man i de fleste vestlige lande, herunder Danmark, gået væk fra at bruge devalueringsinstrumentet aktivt.

I Danmark blev devalueringer især brugt i den økonomiske politik som et aktivt instrument fra 1960'erne og frem til starten af 1980'erne, men allerede Kanslergadeforliget indeholdt en devaluering, der skulle styrke landbrugseksporten.Devaluering
devaluering, sprog, overvåg, rediger, økonomisk, henseende, fænomen, land, politisk, administrativt, beslutter, sænke, landets, valutas, kursværdi, pris, forhold, andre, valutaer, devaluering, således, foretages, lande, aktivt, styrer, deres, valutakurser, før. Devaluering Sprog Overvag Rediger Devaluering er i okonomisk henseende det faenomen at et land politisk administrativt beslutter at saenke landets valutas kursvaerdi pris i forhold til andre valutaer En devaluering kan saledes kun foretages af lande der aktivt styrer deres valutakurser dvs forer fastkurspolitik Indholdsfortegnelse 1 Devaluering og depreciering 2 Revaluering og appreciering 3 Arsager til og konsekvenser af devalueringer 4 Aktiv valutapolitik i Danmark 5 Se ogsaDevaluering og depreciering RedigerLande med flydende valutakurser hvilket i dag omfatter de allerfleste vestlige lande med en selvstaendig valuta dog ikke Danmark vil i sagens natur ind imellem opleve at deres valuta falder i kurs i forhold til samhandelspartnernes valutaer et sadant markedsbestemt kursfald er imidlertid ikke en devaluering men omtales i stedet som en depreciering Revaluering og appreciering RedigerDet modsatte af en devaluering altsa en politisk fastsat stigning i valutakursen i forhold til omverdenen kaldes en revaluering mens en markedsbestemt stigning i et lands valutakurs omtales som en appreciering Arsager til og konsekvenser af devalueringer RedigerEn devaluering var isaer tidligere brugt som et vaerktoj i den okonomiske politik Den virker ved at gore import dyrere og dermed skabe et fald i importen og omvendt gore eksport billigere for udlandet Begge dele forbedrer konkurrenceevnen og dermed nettoeksporten Valutanedskrivning kan derfor bruges til at forbedre et lands handelsbalance og betalingsbalance og samtidig stimulere beskaeftigelsen Dog vil en nedskrivning med efterfolgende hojere importpriser typisk ogsa medfore oget inflation Denne vil efterhanden udhule konkurrenceevneforbedringen sa resultatet pa laengere sigt bliver en uaendret beskaeftigelse og konkurrenceevne men et permanent hojere inflationsniveau Derfor er man i de fleste vestlige lande herunder Danmark gaet vaek fra at bruge devalueringsinstrumentet aktivt Aktiv valutapolitik i Danmark RedigerI Danmark blev devalueringer isaer brugt i den okonomiske politik som et aktivt instrument fra 1960 erne og frem til starten af 1980 erne men allerede Kanslergadeforliget indeholdt en devaluering der skulle styrke landbrugseksporten Se ogsa RedigerValutapolitik Se Wiktionarys definition pa ordet devalueringHentet fra https da wikipedia org w index php title Devaluering amp oldid 9338187, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.