fbpx
Wikipedia

Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi (forkortet DigDag) er et forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur. Projektet kører fra 2009 til 2012.

Projektets formål er at etablere en fælles historisk-geografisk database over Danmarks administrative enheder. Denne database vil danne basis for en GIS-løsning som vil tillade at:

  • etablere en infrastruktur for administrationshistorisk udforskning af Danmark fra ca. år 1600 til nutiden
  • skabe en forstærket basis for fremtidig administrationshistorisk forskning
  • udarbejde en solid søgemaskine til brug for arkiver, samlinger og biblioteker

De grundlæggende data vil udgøres af Det digitale matrikelkort, og basisenheden vil være ejerlavet.

Et af målene er at skabe et fælles historisk-administrativt og kortbaseret søgeredskab hvortil de store kulturarvsinstitutioner kan knytte deres administrativt ordnede samlinger. Kortatlasset skal kunne anvendes såvel internt på fx arkiverne og forskningsinstitutionerne som på nettet hvor almindelige brugere hurtigt skal kunne finde den administrative inddeling for et bestemt område i et givet år fra ca. år 1600 og op til i dag.

Atlasset vil også være anvendeligt i flere undervisningssituationer og i forskningen hvor historisk-statistiske data kan kortlægges gennem atlasset ved brug af særlige programmer der kan håndtere digitale kort, såkaldte Geografiske informationssystemerGIS.

Deltagerne i projektet inkluderer et bredt udsnit af danske historiske forskningsinstitutioner sammen med de største kulturhistoriske institutioner og arkiver.

Konsortiet bag projektet er både tværfaglig og tværinstitutionel idet en række meget forskellige institutioner deltager: Statens Arkiver, Geodatastyrelsen, Syddansk Universitet, Det Kongelige Bibliotek, Kulturarvsstyrelsen, Nationalmuseet og Københavns Universitet.

Fra Københavns Universitets Humanistiske Fakultet deltager Nordisk Forskningsinstitut og Saxo-Instituttet, og fra Det Biovidenskabelige Fakultet, tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) deltager Center for Skov, Landskab og Planlægning.

digitalt, atlas, over, danmarks, historisk, administrative, geografi, sprog, overvåg, rediger, forkortet, digdag, forskningsprojekt, finansieret, ministeriet, videnskab, teknologi, udvikling, under, nationale, pulje, forskningsinfrastruktur, projektet, kører, . Digitalt atlas over Danmarks historisk administrative geografi Sprog Overvag Rediger Digitalt atlas over Danmarks historisk administrative geografi forkortet DigDag er et forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling under Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur Projektet korer fra 2009 til 2012 Formal RedigerProjektets formal er at etablere en faelles historisk geografisk database over Danmarks administrative enheder Denne database vil danne basis for en GIS losning som vil tillade at etablere en infrastruktur for administrationshistorisk udforskning af Danmark fra ca ar 1600 til nutiden skabe en forstaerket basis for fremtidig administrationshistorisk forskning udarbejde en solid sogemaskine til brug for arkiver samlinger og biblioteker De grundlaeggende data vil udgores af Det digitale matrikelkort og basisenheden vil vaere ejerlavet Et af malene er at skabe et faelles historisk administrativt og kortbaseret sogeredskab hvortil de store kulturarvsinstitutioner kan knytte deres administrativt ordnede samlinger Kortatlasset skal kunne anvendes savel internt pa fx arkiverne og forskningsinstitutionerne som pa nettet hvor almindelige brugere hurtigt skal kunne finde den administrative inddeling for et bestemt omrade i et givet ar fra ca ar 1600 og op til i dag Atlasset vil ogsa vaere anvendeligt i flere undervisningssituationer og i forskningen hvor historisk statistiske data kan kortlaegges gennem atlasset ved brug af saerlige programmer der kan handtere digitale kort sakaldte Geografiske informationssystemer GIS Deltagere RedigerDeltagerne i projektet inkluderer et bredt udsnit af danske historiske forskningsinstitutioner sammen med de storste kulturhistoriske institutioner og arkiver Konsortiet bag projektet er bade tvaerfaglig og tvaerinstitutionel idet en raekke meget forskellige institutioner deltager Statens Arkiver Geodatastyrelsen Syddansk Universitet Det Kongelige Bibliotek Kulturarvsstyrelsen Nationalmuseet og Kobenhavns Universitet Fra Kobenhavns Universitets Humanistiske Fakultet deltager Nordisk Forskningsinstitut og Saxo Instituttet og fra Det Biovidenskabelige Fakultet tidligere Kgl Veterinaer og Landbohojskole KVL deltager Center for Skov Landskab og Planlaegning Links Redigerhttp digdag dk Arkiveret 18 oktober 2015 hos Wayback Machine Digitalt atlas skal kortlaegge Danmark fra 1660 til i dag Arkiveret 22 september 2018 hos Wayback Machine http nfi ku dk nyheder digdag Arkiveret 25 marts 2016 hos Wayback MachineHentet fra https da wikipedia org w index php title Digitalt atlas over Danmarks historisk administrative geografi amp oldid 10585323, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.