fbpx
Wikipedia

Elektronik

Elektronik er videnskaben og teknologien om elektroniske kredsløb bestående af komponenter såsom transistorer, integrerede kredsløb, modstande og spoler. Den fundamentale forståelse af elektroniske komponenters virkemåde er et fysisk problem (faststoffysik, elektromagnetisme) mens design og konstruktion af elektroniske kredsløb er en ingeniør-disciplin.

Eksempel på et simplere elektrisk kredsløb - to filtre. Kredsløbets formål er at dele et balanceret input-signal (de to skrueendeterminaler) frekvenser i to dele. "Lave"-frekvenser til højre via et lavpasfilter – og "høje"-frekvenser til venstre via et højpasfilter. Output er to balancerede signaler.
Eksempel på et kompliceret elektrisk prototype-/test-kredsløb.

Denne viden anvendes i apparater som ved hjælp af elektriske strømme og elektromagnetiske felter behandler information i form af signaler, eller konverterer eller distribuerer elektrisk energi. Selvom elektricitet har været anvendt siden slutningen af 1800-tallet til at overføre data via telegrafi og telefoni, er udviklingen af elektronik først rigtig begyndt ved fremkomsten af radiofoni.

Elektronik kan groft opdeles i to delområder: Analog elektronik, som blander, forstærker, filtrerer og på anden måde behandler signaler der varierer kontinuerligt indenfor givne intervaller, og digital elektronik som behandler signaler der altid antager én ud af et begrænset antal (almindeligvis 2) diskrete størrelser. Dertil findes hybride kredsløb, som formidler signaler mellem analoge og digitale systemer.

Indholdsfortegnelse

I færdigbyggede elektroniske apparater er de fleste komponenter monteret på en eller flere printplader eller som tykfilmskredsløb – undtagelserne er bl.a. tunge og/eller omfangsrige komponenter som kræver en mere robust fastgørelse end en printplade kan tilbyde.
Til at forbinde elektroniske apparater med hinanden og med lysnettet anvendes ledninger og kabler forsynet med stik i forskellige udformninger til forskellige formål.

Når et nyt elektronisk apparat skal udvikles, er det ofte nødvendigt at afprøve idéen i det nye apparat i praksis inden en egentlig produktion sættes i gang. Sådanne prototype-opstillinger kan udføres enten på et breadboard, med wire wrapping-teknik eller til nød som en "elektronisk fuglerede".

Når ingeniører udvikler prototyper til nye elektroniske apparater, og når teknikere reparerer defekte apparater, anvender de en række måleinstrumenter:
Et amperemeter (f.eks. galvanometer) som måler strømstyrke, et ohmmeter (f.eks. Wheatstones bro) som måler resistans (fænomenet modstand), samt et voltmeter der måler spænding ses ofte bygget sammen til ét måleapparat, et såkaldt multimeter eller universalinstrument.

Et oscilloskop visualiserer signaler (spændinger) der ændrer sig kontinuerligt i form af en graf på en skærm. Det bruges til at måle spændinger og frekvenser, "tage tid" på signaler, samt en række andre ting.
Frekvens kan også måles digitalt med en frekvenstæller, eller analogt med et frekvensmeter.

Ofte ønsker man at se hvordan et kredsløb "reagerer" på bestemte arbejdsbetingelser, og til det formål findes der udstyr til at skabe de betingelser der skal undersøges:

En laboratorie-strømforsyning er et apparat der omformer lysnettets høje vekselspænding til de lave jævnspændinger som det meste elektronik arbejder med. Lave vekselspændinger skaffes fra særlige, variable transformatorer.
En tonegenerator, også kaldet en funktionsgenerator, leverer et signal med en frekvens og en amplitude (størrelse) som kan vælges trinløst indenfor givne intervaller.

Til afprøvning af radioudstyr findes såkaldte målesendere, som er "tone"-generatorer der kan levere meget højfrekvente signaler som bl.a. radiomodtagere arbejder med. Radiosendere afprøves ofte under brug af en dummy-load som erstatning for en antenne: Den absorberer energien fra senderen uden at forstyrre vigtige radiotransmissioner med "prøvesignaler".

Overalt hvor elektrisk strøm sættes "i arbejde" i elektriske og elektroniske anordninger skabes elektromagnetisk støj; populært sagt tilfældige, kaotiske radiobølger. Et eksempel på dette er termisk støj, som skabes overalt hvor den elektriske strøm møder modstand, og shot-støj.

Dertil kommer Solen og andre himmellegemer som naturlige kilder for blandt andet radiobølger; studiet af disse bølger kaldes for radioastronomi.

Støj kategoriseres efter deres frekvensspektrum (dens "indhold" af signaler, sorteret efter frekvens); man taler bl.a. om farvet støj og hvid støj.

Læreropgaver og projekter

Elektronik
elektronik, sprog, overvåg, rediger, videnskaben, teknologien, elektroniske, kredsløb, bestående, komponenter, såsom, transistorer, integrerede, kredsløb, modstande, spoler, fundamentale, forståelse, elektroniske, komponenters, virkemåde, fysisk, problem, fast. Elektronik Sprog Overvag Rediger Elektronik er videnskaben og teknologien om elektroniske kredslob bestaende af komponenter sasom transistorer integrerede kredslob modstande og spoler Den fundamentale forstaelse af elektroniske komponenters virkemade er et fysisk problem faststoffysik elektromagnetisme mens design og konstruktion af elektroniske kredslob er en ingenior disciplin Eksempel pa et simplere elektrisk kredslob to filtre Kredslobets formal er at dele et balanceret input signal de to skrueendeterminaler frekvenser i to dele Lave frekvenser til hojre via et lavpasfilter og hoje frekvenser til venstre via et hojpasfilter Output er to balancerede signaler Eksempel pa et kompliceret elektrisk prototype test kredslob Denne viden anvendes i apparater som ved hjaelp af elektriske stromme og elektromagnetiske felter behandler information i form af signaler eller konverterer eller distribuerer elektrisk energi Selvom elektricitet har vaeret anvendt siden slutningen af 1800 tallet til at overfore data via telegrafi og telefoni er udviklingen af elektronik forst rigtig begyndt ved fremkomsten af radiofoni Elektronik kan groft opdeles i to delomrader Analog elektronik som blander forstaerker filtrerer og pa anden made behandler signaler der varierer kontinuerligt indenfor givne intervaller og digital elektronik som behandler signaler der altid antager en ud af et begraenset antal almindeligvis 2 diskrete storrelser Dertil findes hybride kredslob som formidler signaler mellem analoge og digitale systemer Indholdsfortegnelse 1 Elektronik i praksis 2 Male og afprovningsudstyr til udvikling og fejlfinding 3 Stoj 4 Se ogsa 5 Eksterne henvisninger 5 1 Laereropgaver og projekterElektronik i praksis RedigerI faerdigbyggede elektroniske apparater er de fleste komponenter monteret pa en eller flere printplader eller som tykfilmskredslob undtagelserne er bl a tunge og eller omfangsrige komponenter som kraever en mere robust fastgorelse end en printplade kan tilbyde Til at forbinde elektroniske apparater med hinanden og med lysnettet anvendes ledninger og kabler forsynet med stik i forskellige udformninger til forskellige formal Nar et nyt elektronisk apparat skal udvikles er det ofte nodvendigt at afprove ideen i det nye apparat i praksis inden en egentlig produktion saettes i gang Sadanne prototype opstillinger kan udfores enten pa et breadboard med wire wrapping teknik eller til nod som en elektronisk fuglerede Male og afprovningsudstyr til udvikling og fejlfinding RedigerNar ingeniorer udvikler prototyper til nye elektroniske apparater og nar teknikere reparerer defekte apparater anvender de en raekke maleinstrumenter Et amperemeter f eks galvanometer som maler stromstyrke et ohmmeter f eks Wheatstones bro som maler resistans faenomenet modstand samt et voltmeter der maler spaending ses ofte bygget sammen til et maleapparat et sakaldt multimeter eller universalinstrument Et oscilloskop visualiserer signaler spaendinger der aendrer sig kontinuerligt i form af en graf pa en skaerm Det bruges til at male spaendinger og frekvenser tage tid pa signaler samt en raekke andre ting Frekvens kan ogsa males digitalt med en frekvenstaeller eller analogt med et frekvensmeter Ofte onsker man at se hvordan et kredslob reagerer pa bestemte arbejdsbetingelser og til det formal findes der udstyr til at skabe de betingelser der skal undersoges En laboratorie stromforsyning er et apparat der omformer lysnettets hoje vekselspaending til de lave jaevnspaendinger som det meste elektronik arbejder med Lave vekselspaendinger skaffes fra saerlige variable transformatorer En tonegenerator ogsa kaldet en funktionsgenerator leverer et signal med en frekvens og en amplitude storrelse som kan vaelges trinlost indenfor givne intervaller Til afprovning af radioudstyr findes sakaldte malesendere som er tone generatorer der kan levere meget hojfrekvente signaler som bl a radiomodtagere arbejder med Radiosendere afproves ofte under brug af en dummy load som erstatning for en antenne Den absorberer energien fra senderen uden at forstyrre vigtige radiotransmissioner med provesignaler Stoj RedigerOveralt hvor elektrisk strom saettes i arbejde i elektriske og elektroniske anordninger skabes elektromagnetisk stoj populaert sagt tilfaeldige kaotiske radiobolger Et eksempel pa dette er termisk stoj som skabes overalt hvor den elektriske strom moder modstand og shot stoj Dertil kommer Solen og andre himmellegemer som naturlige kilder for blandt andet radiobolger studiet af disse bolger kaldes for radioastronomi Stoj kategoriseres efter deres frekvensspektrum dens indhold af signaler sorteret efter frekvens man taler bl a om farvet stoj og hvid stoj Se ogsa RedigerAnalog elektronik Digital elektronik Elektronisk komponent Impedans Hobbyelektronik Mikroelektronik Optoelektronik Point to point construction Telefon TransducerEksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til ElektronikLaereropgaver og projekter Rediger Colin Mitchell 1 200 Transistor Circuits Arkiveret 18 september 2018 hos Wayback Machine on line og en del ogsa som e boger http my integritynet com au purdic Arkiveret 28 juni 2003 hos Wayback Machine http www ibiblio org kuphaldt electricCircuits Arkiveret 12 august 2014 hos Wayback MachineHentet fra https da wikipedia org w index php title Elektronik amp oldid 10801022, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.