fbpx
Wikipedia

Excellence

Denne artikel eller dette afsnit er forældet
Se artiklens diskussionsside ellerhistorik.

Excellence (lat. excellentia, fortræffelighed, herlighed) er en ærestitel. Den brugtes som ærestitulatur allerede om og til de langobardiske og frankiske konger, selv de romersk-tyske kejsere indtil Henrik VII forsmåede ikke denne benævnelse, indtil de antog den mere pompøse majestætstitel. Derpå gik titlen over til at anvendes af de kejserlige og kongelige statholdere samt af hertuger og rigsgrever. I Italien lod de forskellige mindre staters fyrster sig ligeledes udmærke med excellence-titlen, hvilket de dog senere (17. århundrede) ombyttede med altezza; nu er i Italien enhver adelsmand excellence. I Spanien er excelencia særlig grandernes Titel, men anvendes også om generalkaptajner o.a. høje rigsembedsmænd. I Tyskland fik titlen i 17. og 18. århundrede megen udbredelse og kom endog til anvendelse på professorer og universitetslærere. Blandt diplomaterne er det kun ambassadører, der i det officielle sprog er berettigede til at benævnes excellence; men også andre fremmede statsrepræsentanter hædres af courtoisie med prædikatet. Efterhånden indskrænkedes brugen af titlen excellence i de fleste stater, og den føres overalt i nyere tid kun af staternes højeste civile og militære embedsmænd, som f.eks. præsidenter, ministre, guvernører, generaler, admiraler etc.

Af de nordiske riger giver Danmark ethvert medlem af 1. rangklasse titel af excellence. Tidligere var ministre dog ikke altid omfattet af titlen, hvilket de er i dag. Ifølge forordning af 25. maj 1671 §19 havde lensgrever i Danmark og Norge ret til "af de kgl. Betjente og Undersaatter" at lade sig give prædikatet "højgrevelig Excellence", når de indehavde et embede, der medførte almindelige excellence-titel, og for de ægte mandlige descendenter af familien Danneskiold er det fra Frederik VI's tid en særret at henhøre til første rangklasse og tituleres excellence.

I Sverige indehaves excellence-titlen af statsministeren, udenrigsministeren og rigsmarskallen.[betvivles] I Norge anvendes den for tiden ikke.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved atajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.

Excellence
excellence, sprog, overvåg, rediger, denne, artikel, eller, dette, afsnit, forældet, artiklens, diskussionsside, eller, historik, excellentia, fortræffelighed, herlighed, ærestitel, brugtes, ærestitulatur, allerede, langobardiske, frankiske, konger, selv, rome. Excellence Sprog Overvag Rediger Denne artikel eller dette afsnit er foraeldet Se artiklens diskussionsside eller historik Excellence lat excellentia fortraeffelighed herlighed er en aerestitel Den brugtes som aerestitulatur allerede om og til de langobardiske og frankiske konger selv de romersk tyske kejsere indtil Henrik VII forsmaede ikke denne benaevnelse indtil de antog den mere pompose majestaetstitel Derpa gik titlen over til at anvendes af de kejserlige og kongelige statholdere samt af hertuger og rigsgrever I Italien lod de forskellige mindre staters fyrster sig ligeledes udmaerke med excellence titlen hvilket de dog senere 17 arhundrede ombyttede med altezza nu er i Italien enhver adelsmand excellence I Spanien er excelencia saerlig grandernes Titel men anvendes ogsa om generalkaptajner o a hoje rigsembedsmaend I Tyskland fik titlen i 17 og 18 arhundrede megen udbredelse og kom endog til anvendelse pa professorer og universitetslaerere Blandt diplomaterne er det kun ambassadorer der i det officielle sprog er berettigede til at benaevnes excellence men ogsa andre fremmede statsrepraesentanter haedres af courtoisie med praedikatet Efterhanden indskraenkedes brugen af titlen excellence i de fleste stater og den fores overalt i nyere tid kun af staternes hojeste civile og militaere embedsmaend som f eks praesidenter ministre guvernorer generaler admiraler etc Af de nordiske riger giver Danmark ethvert medlem af 1 rangklasse titel af excellence Tidligere var ministre dog ikke altid omfattet af titlen hvilket de er i dag Ifolge forordning af 25 maj 1671 19 havde lensgrever i Danmark og Norge ret til af de kgl Betjente og Undersaatter at lade sig give praedikatet hojgrevelig Excellence nar de indehavde et embede der medforte almindelige excellence titel og for de aegte mandlige descendenter af familien Danneskiold er det fra Frederik VI s tid en saerret at henhore til forste rangklasse og tituleres excellence I Sverige indehaves excellence titlen af statsministeren udenrigsministeren og rigsmarskallen betvivles I Norge anvendes den for tiden ikke Kilder RedigerEkscellence i Salmonsens Konversationsleksikon 2 udgave 1917 forfattet af Frank le Sage de Fontenay Denne artikel stammer hovedsagelig fraSalmonsens Konversationsleksikon 2 udgave 1915 1930 Du kan hjaelpe Wikipedia ved at ajourfore sproget og indholdet af denne artikel Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst eller redigeret saledes at den er pa nutidssprog og tillige wikificeret fjern da venligst skabelonen og erstat den med etdybtlink tilSalmonsens Konversationsleksikon 2 udgave 1915 1930 som kilde og indsaet Kategori Salmonsens i stedet for Salmonsens skabelonen Hentet fra https da wikipedia org w index php title Excellence amp oldid 10192088, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.