fbpx
Wikipedia

Gehejmeråd

Gehejmeråd (af tysk Geheimrat, egentlig rådgiver, der er indviet i hemmeligheder) var på Christian 4.s tid en uofficiel betegnelse for kongens nærmeste og fornemste rådgivere uden for rigsrådet. Fra 1670-1770 blev det titlen for medlemmerne af gehejmekonseilet. Fra 1770-1808 var det en ærestitel, der gav rang i 1. klasse og gav ret til at kalde sig excellence.

Titelen gehejmeråd var allerede i brug i Danmark på Christian 4.s tid. Den tillagdes enkelte af kongens fornemste og mest intime rådgivere uden for rigsrådet fx tysk kansler Ditlev Reventlow. Efter enevældens indførelse blev den hurtig den almindelige betegnelse for de kongelige råder, der på forlangende skulle fungere som kongens rådgivere, det være sig ved mundtlige eller skriftlige udtalelser. Det var ikke alle gehejmeråder, som kaldtes til rådslagningerne og fik sæde i konseillet. Der opstod hurtigt modsætning mellem virkelige gehejmeråder, der var konseilsmedlemmer og titulære gehejmeråder, hvis titel alene også gav dem plads i rangforordningens 1. klasse og prædikatet excellence.

Titlen gehejmekonferensråd indførtes 1730 ved siden af gehejmeråd (ved sproglig sammensætning med titlen konferensråd). Den nye titel var fornemmere, men dog under virkelig gehejmeråd (dvs. gehejmeråder med sæde i Konseillet). Sondringen bortfaldt ved kgl. bekendtgørelse af 12. august 1808, der danner grundlaget for de nugældende forskrifter om rangforordningens første klasser. Der omtales nu hverken virkelige gehejmeråder, gehejmekonseillet eller gehejmeråder; den eneste længe bevarede (men nu afskaffet) var gehejmekonferensråd, der blev alm. rangtitel for 1. klasse. Samtidig indførtes gehejmeetatsråd som rangtitel for 2. klasse.

Titlen gehejmekonferensråd anvendtes også i Tyskland, både alene og i en række sammensætninger, men bortset fra "virkelige gehejmeråder med prædikatet excellence" rangerer den lavere end i Danmark. I England er den tilsvarende titel Privy Councillor (PS).


Gehejmeråd
gehejmeråd, embedsmandstitel, sprog, overvåg, rediger, tysk, geheimrat, egentlig, rådgiver, indviet, hemmeligheder, christian, uofficiel, betegnelse, kongens, nærmeste, fornemste, rådgivere, uden, rigsrådet, 1670, 1770, blev, titlen, medlemmerne, gehejmekonsei. Gehejmerad embedsmandstitel Sprog Overvag Rediger Gehejmerad af tysk Geheimrat egentlig radgiver der er indviet i hemmeligheder var pa Christian 4 s tid en uofficiel betegnelse for kongens naermeste og fornemste radgivere uden for rigsradet Fra 1670 1770 blev det titlen for medlemmerne af gehejmekonseilet Fra 1770 1808 var det en aerestitel der gav rang i 1 klasse og gav ret til at kalde sig excellence Historie RedigerTitelen gehejmerad var allerede i brug i Danmark pa Christian 4 s tid Den tillagdes enkelte af kongens fornemste og mest intime radgivere uden for rigsradet fx tysk kansler Ditlev Reventlow Efter enevaeldens indforelse blev den hurtig den almindelige betegnelse for de kongelige rader der pa forlangende skulle fungere som kongens radgivere det vaere sig ved mundtlige eller skriftlige udtalelser Det var ikke alle gehejmerader som kaldtes til radslagningerne og fik saede i konseillet Der opstod hurtigt modsaetning mellem virkelige gehejmerader der var konseilsmedlemmer og titulaere gehejmerader hvis titel alene ogsa gav dem plads i rangforordningens 1 klasse og praedikatet excellence Gehejmekonferensrad RedigerTitlen gehejmekonferensrad indfortes 1730 ved siden af gehejmerad ved sproglig sammensaetning med titlen konferensrad Den nye titel var fornemmere men dog under virkelig gehejmerad dvs gehejmerader med saede i Konseillet Sondringen bortfaldt ved kgl bekendtgorelse af 12 august 1808 der danner grundlaget for de nugaeldende forskrifter om rangforordningens forste klasser Der omtales nu hverken virkelige gehejmerader gehejmekonseillet eller gehejmerader den eneste laenge bevarede men nu afskaffet var gehejmekonferensrad der blev alm rangtitel for 1 klasse Samtidig indfortes gehejmeetatsrad som rangtitel for 2 klasse Titlen gehejmekonferensrad anvendtes ogsa i Tyskland bade alene og i en raekke sammensaetninger men bortset fra virkelige gehejmerader med praedikatet excellence rangerer den lavere end i Danmark I England er den tilsvarende titel Privy Councillor PS Denne artikel stammer hovedsagelig fraSalmonsens Konversationsleksikon 2 udgave 1915 1930 Du kan hjaelpe Wikipedia ved at ajourfore sproget og indholdet af denne artikel Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst eller redigeret saledes at den er pa nutidssprog og tillige wikificeret fjern da venligst skabelonen og erstat den med etdybtlink tilSalmonsens Konversationsleksikon 2 udgave 1915 1930 som kilde og indsaet Kategori Salmonsens i stedet for Salmonsens skabelonen Hentet fra https da wikipedia org w index php title Gehejmerad amp oldid 10650048, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.
Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.