fbpx
Wikipedia

Det græske alfabet

Det græske sprog bliver skrevet i det græske alfabet. Det græske alfabet blev udviklet i klassisk tid (omkring det 9. århundrede f.Kr.). Det græske alfabets bogstaver bliver anvendt til mange forskellige formål: matematiske symboler, stjernenavne, etologi, navne på amerikanske studenterforeninger og så videre.

Indholdsfortegnelse

Det antages, at det græske alfabet blev bragt til Grækenland af fønikiske købmænd. Det er uomtvisteligt, at det græske alfabet blev afledt af et fønikisk alfabet, men den nøjagtige kilde til det græske alfabet er usikker.

I antikken skrev grækerne kun med store bogstaver. De små bogstaver opstod af papyrusskriftens mere bløde udgave af de store bogstaver. De små ("minuskler") blev først almindelige i middelalderen . Det er årsagen til at bogstavet San ikke har et lille bogstav.

Grækernes talsystem var beslægtet med romertallet og bogstaverne, der hver havde en talværdi overtaget direkte fra det semitiske alfabet. Visse bogstaver, der ikke længere blev anvendt i klassisk græsk, fortsatte som taltegn som digamma, koppa og sampi.

De græske bogstaver og deres afledninger er som følger (udtalen er transkiberet i henhold til SAMPA):

Klassiske bogstaver

Bogstav Navn Udtale Talværdi Tilsvarende hebraisk bogstav HTML-entitet
Græsk Traditionel transkription Udtale
klassisk moderne gammel klassisk moderne
Α α ἄλφα / ἄλφα Alfa [alfa] [alfa] [a] [aː] [a] 1 א 'Aleph α
Β β βῆτα / βῆ'τα Beta [bEːta] [vita] [b] [v] 2 ב Beth β
Γ γ γάμμα / γά'μμα Gamma [gamma] [Gama] [g] [j] før [e] eller [i]; ellers [G] 3 ג Gimel γ
Δ δ δέλτα / δέ'λτα Delta [delta] [Delta] [d] [D] 4 ד Daleth δ
Ε ε ἒ ψιλόν / ἒ'

ψιλό'ν

Epsilon [e psilon] [e psilon] [e] [e] 5 ה He ε
Ζ ζ ζῆτα / ζῆ'τα Zeta [dzEːta] [zita] [dz] [z] 7 ז Zain ζ
Η η ἦτα / ῆ'τα Eta [Eːta] [ita] [Eː] [h] [Eː] [i] 8 ח Heth η
Θ θ θῆτα / θῆ'τα Theta [TEːta] [Tita] [t_h] [T] [T] 9 ט Thet θ
Ι ι ἰῶτα / ἰ'ῶ'τα Jota (Iota) [iOːta] [jota] [i] [iː] [i] [j] 10 י Jodh ι
Κ κ κάππα / κά'ππα Kappa [kappa] [kapa] [k] [k] 20 ך כ Kaph κ
Λ λ λάμβδα / λά'μβδα Lambda [lambda] [lamda] [l] [l] 30 ל Lamed λ
Μ μ μῦ / μῦ' My [myː] [mi] [m] [m] 40 ם מ Mem μ
Ν ν νῦ / νῦ' Ny [nyː] [ni] [n] [n] 50 ן נ Nun ν
Ξ ξ ξῖ / ξῖ' Xi (Xei) [ksiː] [ksi] [ks] [ks] 60 ס Samekh ξ
Ο ο Ὂ μικρόν / ὂ'

μικρό'ν

Omikron [omikron] [omikron] [o] [o] 70 ע `Ain ο
Π π πῖ / πῖ' Pi [piː] [pi] [p] [p] 80 ף פ Pe π
Ρ ρ ῥῶ / ῥ'ῶ' Rho [rOː] [ro] [r] [r] 100 ר Resj ρ
Σ σ σῖγμα / σῖ'γμα Sigma [siːgma] [sigma] [s] [s] 200 ש Sin / Sjin σ
ς (afsluttende Sigma) ς
Τ τ ταῦ / ταῦ' Tau [tau] [taf] [t] [t] 300 ת Taw τ
Υ υ ὒ ψιλόν / ὖ'

ψιλό'ν

Ypsilon [yːpsilon] [ipsilon] [u] [y] [yː] [i] 400 fra Waw υ
Φ φ φῖ / φῖ' Phi (Phei) [fiː] [fi] [p_h] [f] [f] 500 Omdiskuteret oprindelse φ
Χ χ χῖ / χῖ' Chi (Chei) [Ciː] [Ci] [k_h] [ks] [C] [C] 600 χ
Ψ ψ ψῖ / ψῖ' Psi (Psei) [psiː] [psi] [ps] [ps] 700 ψ
Ω ω ὦ μέγα / ὦ' μέ'γα Omega [Oːmega] [omeGa] [Oː] [o] 800 ω

Gamle bogstaver

Bogstav Navn Udtale Talværdi Tilsvarende hebraisk bogstav HTML-entitet
Græsk Traditionel transkription Udtale
klassisk moderne gammel klassisk moderne
δίγαμμα Digamma [wau] [digamma] [w] - - 6 ו Waw Ϝ ϝ
στίγμα Stigma [stigma] - - [st] 6 - Ϛ ϛ
ήτα Heta [heːta] [h] - - ח Heth Ͱ ͱ
σάν San [san] [s] - - ץ צ Sade / Tzade Ϻ ϻ
κόππα Koppa [koppa] [koppa] [k] - - 90 ק Qoph Ϙ ϙ
σαμπῖ Sampi [sampi] [sː] [ks] - - 900 ץ צ Sade / Tzade Ͳ ͳ
Sjo [ʃ] - - ץ צ Sade / Tzade Ϸ ϸ
Wikimedia Commons har medier relateret til:

Det græske alfabet
græske, alfabet, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, græske, alfabet, klassiske, bogstaverΑ, alfa, betaΓ, gamma, deltaΕ, epsilon, zetaΗ, thetaΙ, jota, kappaΛ, lambda, myΝ, xiΟ, omikron, piΡ, sigmaΤ, ypsilonΦ, chiΨ, omegagamle, bogstaverϜ, digamma, stigmaͰ, h. Det graeske alfabet Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Graeske alfabet Klassiske bogstaverA a Alfa B b BetaG g Gamma D d DeltaE e Epsilon Z z ZetaH h Eta 8 8 ThetaI i Jota K k KappaL l Lambda M m MyN n Ny 3 3 XiO o Omikron P p PiR r Rho S s SigmaT t Tau Y y YpsilonF f Phi X x ChiPS ps Psi W w OmegaGamle bogstaverϜ ϝ Digamma Ϛ ϛ StigmaͰ ͱ Heta Ϻ ϻ SanϘ ϙ Koppa Ͳ ͳ SampiϷ ϸ Sjo Det graeske sprog bliver skrevet i det graeske alfabet Det graeske alfabet blev udviklet i klassisk tid omkring det 9 arhundrede f Kr Det graeske alfabets bogstaver bliver anvendt til mange forskellige formal matematiske symboler stjernenavne etologi navne pa amerikanske studenterforeninger og sa videre Indholdsfortegnelse 1 Oversigt 2 Hovedtabel 2 1 Klassiske bogstaver 2 2 Gamle bogstaver 3 Se ogsa 4 Eksterne henvisningerOversigt RedigerDet antages at det graeske alfabet blev bragt til Graekenland af fonikiske kobmaend Det er uomtvisteligt at det graeske alfabet blev afledt af et fonikisk alfabet men den nojagtige kilde til det graeske alfabet er usikker I antikken skrev graekerne kun med store bogstaver De sma bogstaver opstod af papyrusskriftens mere blode udgave af de store bogstaver De sma minuskler blev forst almindelige i middelalderen Det er arsagen til at bogstavet San ikke har et lille bogstav Graekernes talsystem var beslaegtet med romertallet og bogstaverne der hver havde en talvaerdi overtaget direkte fra det semitiske alfabet Visse bogstaver der ikke laengere blev anvendt i klassisk graesk fortsatte som taltegn som digamma koppa og sampi Hovedtabel RedigerDe graeske bogstaver og deres afledninger er som folger udtalen er transkiberet i henhold til SAMPA Klassiske bogstaver Rediger Bogstav Navn Udtale Talvaerdi Tilsvarende hebraisk bogstav HTML entitetGraesk Traditionel transkription Udtaleklassisk moderne gammel klassisk moderneA a ἄlfa ἄlfa Alfa alfa alfa a aː a 1 א Aleph aB b bῆta bῆ ta Beta bEːta vita b v 2 ב Beth bG g gamma ga mma Gamma gamma Gama g j for e eller i ellers G 3 ג Gimel gD d delta de lta Delta delta Delta d D 4 ד Daleth dE e ἒ psilon ἒ psilo n Epsilon e psilon e psilon e e 5 ה He eZ z zῆta zῆ ta Zeta dzEːta zita dz z 7 ז Zain zH h ἦta ῆ ta Eta Eːta ita Eː h Eː i 8 ח Heth h8 8 8ῆta 8ῆ ta Theta TEːta Tita t h T T 9 ט Thet 8I i ἰῶta ἰ ῶ ta Jota Iota iOːta jota i iː i j 10 י Jodh iK k kappa ka ppa Kappa kappa kapa k k 20 ך כ Kaph kL l lambda la mbda Lambda lambda lamda l l 30 ל Lamed lM m mῦ mῦ My myː mi m m 40 ם מ Mem mN n nῦ nῦ Ny nyː ni n n 50 ן נ Nun n3 3 3ῖ 3ῖ Xi Xei ksiː ksi ks ks 60 ס Samekh 3O o Ὂ mikron ὂ mikro n Omikron omikron omikron o o 70 ע Ain oP p pῖ pῖ Pi piː pi p p 80 ף פ Pe pR r ῥῶ ῥ ῶ Rho rOː ro r r 100 ר Resj rS s sῖgma sῖ gma Sigma siːgma sigma s s 200 ש Sin Sjin s s afsluttende Sigma sT t taῦ taῦ Tau tau taf t t 300 ת Taw tY y ὒ psilon ὖ psilo n Ypsilon yːpsilon ipsilon u y yː i 400 fra Waw yF f fῖ fῖ Phi Phei fiː fi p h f f 500 Omdiskuteret oprindelse fX x xῖ xῖ Chi Chei Ciː Ci k h ks C C 600 xPS ps psῖ psῖ Psi Psei psiː psi ps ps 700 psW w ὦ mega ὦ me ga Omega Oːmega omeGa Oː o 800 wGamle bogstaver Rediger Bogstav Navn Udtale Talvaerdi Tilsvarende hebraisk bogstav HTML entitetGraesk Traditionel transkription Udtaleklassisk moderne gammel klassisk moderne digamma Digamma wau digamma w 6 ו Waw Ϝ ϝ stigma Stigma stigma st 6 Ϛ ϛ hta Heta heːta h ח Heth Ͱ ͱ san San san s ץ צ Sade Tzade Ϻ ϻ koppa Koppa koppa koppa k 90 ק Qoph Ϙ ϙ sampῖ Sampi sampi sː ks 900 ץ צ Sade Tzade Ͳ ͳ Sjo ʃ ץ צ Sade Tzade Ϸ ϸSe ogsa RedigerFonikiske alfabetEksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har medier relateret til Det graeske alfabetUnicode Arkiveret 5 september 2012 hos WebCite Graeske alfabet engelsk Greek Unicode Issues Arkiveret 16 marts 2016 hos Wayback Machine engelsk Hentet fra https da wikipedia org w index php title Det graeske alfabet amp oldid 10584764, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.