fbpx
Wikipedia

Helikopter

En helikopter (græsk:helico, præfixet spiral-, og pteron, en vinge) er et luftfartøj, der under flyvning bæres oppe ved luftens virkning på en eller flere motordrevne rotorer, der drejer sig om i hovedsagen lodrette akser.

En heleikopter, Bell 206, benyttet af Los Angeles' politi
En dansk Sikorsky S-61.
Helikopter 1922

Det klassiske helikopterdesign med den store, vandrette hovedrotor og den lille lodrette halerotor blev patenteret af Igor Sikorsky i 1931. Andre design findes med to modsat drejende hovedrotorer på enten hver sin aksel eller på en fælles aksel.

Indholdsfortegnelse

Uddybende artikler: cyclic stick og collective stick
Styregrejerne på en helikopter

Styregrejerne på en helikopter består af:

 • En styrepind mellem benene kaldet cyclic stick.
  • Ændrer flyveretning – fremad, baglæns, sidelæns – alle 360°.
  • Større styrepindsbevægelse giver højere hastighed for turbinedrevne helikoptere.
 • En styrestang ved venstre arm kaldet collective stick.
  • Ændrer indfaldsvinkel på alle hovedrotorblade samtidigt og er forbundet med motorens/motorernes gasregulering. Ændrer helikopterens vertikale flyveretning: op, ned.
  • På visse skibsbaserede helikoptere kan rotorskiven danne svag negativ opdrift for at presse helikopteren mod skibsdækket.
 • To pedaler, der ændrer indfaldsvinkel pitch på halerotoren (hvis helikopteren har én hovedrotor).
  • Kompenserer for hovedrotorens drejningsmoment og roterer helikopteren om højdeaksen: Yaw.
 • Gashåndtaget. På små stempelmotordrevne helikoptere sidder gashåndtaget på collective stick. Turbinedrevne helikoptere har en automatisk Engine Governor.

Styreplade

Helikoptere har en styreplade (swash plate) på rotorakslen til at overføre pilotens bevægelser til hovedrotoren. Den består af to dele; en ikke-roterende del, der kontrolleres fra cockpittet vha. skubbe-trækstænger, og en roterende del, der vha. skubbe-trækstænger ændrer rotorbladenes hældning (pitch).

Når styrepinden (cyclic stick) er i midterposition vil styrepladen være vandret og rotorbladenes hældning er konstant. Hvis styrestangen (collective stick) også er i midterposition, vil helikopteren hænge stille i luften. Når helikopteren skal flyve fremad, føres styrepinden fremad, derved hældes styrepladen lidt, så de rotorblade, der peger bagud får øget deres hældning en smule. Derved vippes helikopteren lidt forover, og den flyver fremad. Føres styrepinden til højre, vippes styrepladen, så rotorbladene i venstre side får lidt større hældning, og helikopteren flyver sidelæns til højre. Tilsvarende (men modsat!), når helikopteren skal flyve baglæns eller flyve sidelæns til venstre.

Rotoren har et meget stort inertimoment, og dermed et stort impulsmoment. Rotoren opfører sig derfor som en slags gyro eller snurretop. Det betyder, at det nævnte kraftmoment fra rotoren (det, der får helikopteren til at vippe) vil få helikopteren til at vippe vinkelret på momentet, hvilket er ulogisk for piloten. Derfor har konstruktøren "drejet" styrepladens funktion 90 grader, så styringen virker intuitivt rigtigt.

Ved påvirkning af styrestangen (collective stick) vil styrepladen bevæges lodret op eller ned, med en vinkel bestemt af styrepinden. Op- og nedbevægelsen vil kollektivt ændre pitch på alle rotorblade, og henholdsvis forringe eller forøge opdriften af hovedrotoren. Resultatet er en ændring af flyvehøjden.

 • Styrepladen i neutral position.

 • En vippet styreplade giver asymmetrisk opdrift og helikopteren flyver i en bestemt retning.

 • En løftet styreplade giver rotoren en mindre opdrift og helikopteren taber flyvehøjde.

Hovedrotoren har et kraftigt drejningsmoment, der vil få flystellet til at rotere i modsat retning. 90 % af alle helikoptere anvender en lodret halerotor til at kompensere for hovedrotoren. Omkring 20 % af den tilførte energi bruges af halerotoren, hvilket er tabsgivende. Nogle nyere halerotorer er monteret så de giver en anelse opdrift og fremdrift. Halerotorer udgør også et faremoment for personer på jorden, da de kan kvæstes ved nærkontakt. Fenestron er en fransk halerotor, indbygget i halefinnen, der nedsætter faremomentet. Halerotorer støjer mere end hovedrotorer og NOTAR (No Tail Rotor) erstatter halerotoren med en blæser, der modvirker rotationen med lufttryk.

En anden måde at undgå drejningsmomentet er at overlade driften af hovedrotoren til trykluftsdyser på spidsen af rotorbladene. Luftfartøjet Fairey Rotodyne var en mellemting mellem en helikopter og en autogyro. Ved lodret flyvning var det en helikopter og ved vandret flyvning var det to vandrette propeller der drev flyet, mens vinger supplerede rotorens opdrift.

Med to hovedrotorer vil der ikke være problemer med drejningsmomentet eller spild. De to hovedrotorer skal rotere modsat, og den ene er monteret foran, ved siden af eller nedenunder den anden hovedrotor. De kan også være monteret tæt (piskeris-rotor). Vibrationsproblemer og en mere kompliceret mekanik afholder de fleste flykonstruktører fra at anvende to hovedrotorer.

En hovedrotor
 • Hovedrotor og halerotor (Westland Wessex)

 • Fenestron (Eurocopter Dauphin)

 • NOTAR (MD 500)

 • Fairey Rotodyne

To hovedrotorer
 • Tandemrotor (Boeing Vertol 107)

 • Transversalrotor (Focke-Wulf Fw 61)

 • Koaksial rotor (Kamov Ka-25)

 • Piskeris-rotor (Kaman Huskie)


Helikopter
helikopter, rotortype, fartøjer, hvori, elevatoren, tryk, leveres, rotorer, sprog, overvåg, rediger, helikopter, græsk, helico, præfixet, spiral, pteron, vinge, luftfartøj, under, flyvning, bæres, oppe, luftens, virkning, eller, flere, motordrevne, rotorer, dr. Helikopter rotortype fartojer hvori elevatoren og tryk leveres af rotorer Sprog Overvag Rediger En helikopter graesk helico praefixet spiral og pteron en vinge er et luftfartoj der under flyvning baeres oppe ved luftens virkning pa en eller flere motordrevne rotorer der drejer sig om i hovedsagen lodrette akser En heleikopter Bell 206 benyttet af Los Angeles politi En dansk Sikorsky S 61 Afspil medier Helikopter 1922 Det klassiske helikopterdesign med den store vandrette hovedrotor og den lille lodrette halerotor blev patenteret af Igor Sikorsky i 1931 Andre design findes med to modsat drejende hovedrotorer pa enten hver sin aksel eller pa en faelles aksel Indholdsfortegnelse 1 Styring 1 1 Styreplade 2 Rotortyper 3 Se ogsa 4 Ekstern henvisningStyring Rediger Uddybende artikler cyclic stick og collective stick Styregrejerne pa en helikopter Styregrejerne pa en helikopter bestar af En styrepind mellem benene kaldet cyclic stick AEndrer flyveretning fremad baglaens sidelaens alle 360 Storre styrepindsbevaegelse giver hojere hastighed for turbinedrevne helikoptere En styrestang ved venstre arm kaldet collective stick AEndrer indfaldsvinkel pa alle hovedrotorblade samtidigt og er forbundet med motorens motorernes gasregulering AEndrer helikopterens vertikale flyveretning op ned Pa visse skibsbaserede helikoptere kan rotorskiven danne svag negativ opdrift for at presse helikopteren mod skibsdaekket To pedaler der aendrer indfaldsvinkel pitch pa halerotoren hvis helikopteren har en hovedrotor Kompenserer for hovedrotorens drejningsmoment og roterer helikopteren om hojdeaksen Yaw Gashandtaget Pa sma stempelmotordrevne helikoptere sidder gashandtaget pa collective stick Turbinedrevne helikoptere har en automatisk Engine Governor Styreplade Rediger Helikoptere har en styreplade swash plate pa rotorakslen til at overfore pilotens bevaegelser til hovedrotoren Den bestar af to dele en ikke roterende del der kontrolleres fra cockpittet vha skubbe traekstaenger og en roterende del der vha skubbe traekstaenger aendrer rotorbladenes haeldning pitch Nar styrepinden cyclic stick er i midterposition vil styrepladen vaere vandret og rotorbladenes haeldning er konstant Hvis styrestangen collective stick ogsa er i midterposition vil helikopteren haenge stille i luften Nar helikopteren skal flyve fremad fores styrepinden fremad derved haeldes styrepladen lidt sa de rotorblade der peger bagud far oget deres haeldning en smule Derved vippes helikopteren lidt forover og den flyver fremad Fores styrepinden til hojre vippes styrepladen sa rotorbladene i venstre side far lidt storre haeldning og helikopteren flyver sidelaens til hojre Tilsvarende men modsat nar helikopteren skal flyve baglaens eller flyve sidelaens til venstre Rotoren har et meget stort inertimoment og dermed et stort impulsmoment Rotoren opforer sig derfor som en slags gyro eller snurretop Det betyder at det naevnte kraftmoment fra rotoren det der far helikopteren til at vippe vil fa helikopteren til at vippe vinkelret pa momentet hvilket er ulogisk for piloten Derfor har konstruktoren drejet styrepladens funktion 90 grader sa styringen virker intuitivt rigtigt Ved pavirkning af styrestangen collective stick vil styrepladen bevaeges lodret op eller ned med en vinkel bestemt af styrepinden Op og nedbevaegelsen vil kollektivt aendre pitch pa alle rotorblade og henholdsvis forringe eller foroge opdriften af hovedrotoren Resultatet er en aendring af flyvehojden Styrepladen i neutral position En vippet styreplade giver asymmetrisk opdrift og helikopteren flyver i en bestemt retning En loftet styreplade giver rotoren en mindre opdrift og helikopteren taber flyvehojde Rotortyper RedigerHovedrotoren har et kraftigt drejningsmoment der vil fa flystellet til at rotere i modsat retning 90 af alle helikoptere anvender en lodret halerotor til at kompensere for hovedrotoren Omkring 20 af den tilforte energi bruges af halerotoren hvilket er tabsgivende Nogle nyere halerotorer er monteret sa de giver en anelse opdrift og fremdrift Halerotorer udgor ogsa et faremoment for personer pa jorden da de kan kvaestes ved naerkontakt Fenestron er en fransk halerotor indbygget i halefinnen der nedsaetter faremomentet Halerotorer stojer mere end hovedrotorer og NOTAR No Tail Rotor erstatter halerotoren med en blaeser der modvirker rotationen med lufttryk En anden made at undga drejningsmomentet er at overlade driften af hovedrotoren til trykluftsdyser pa spidsen af rotorbladene Luftfartojet Fairey Rotodyne var en mellemting mellem en helikopter og en autogyro Ved lodret flyvning var det en helikopter og ved vandret flyvning var det to vandrette propeller der drev flyet mens vinger supplerede rotorens opdrift Med to hovedrotorer vil der ikke vaere problemer med drejningsmomentet eller spild De to hovedrotorer skal rotere modsat og den ene er monteret foran ved siden af eller nedenunder den anden hovedrotor De kan ogsa vaere monteret taet piskeris rotor Vibrationsproblemer og en mere kompliceret mekanik afholder de fleste flykonstruktorer fra at anvende to hovedrotorer En hovedrotor Hovedrotor og halerotor Westland Wessex Fenestron Eurocopter Dauphin NOTAR MD 500 Fairey RotodyneTo hovedrotorer Tandemrotor Boeing Vertol 107 Transversalrotor Focke Wulf Fw 61 Koaksial rotor Kamov Ka 25 Piskeris rotor Kaman Huskie Se ogsa RedigerRotorfly Tiltrotor Autogyro QuadrokopterEkstern henvisning Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Helikopter January 2005 popsci com Losing Weight Flying High The world s smallest lightest robotic helicopter demos the future of evershrinking portable gizmos engelsk Helikopterens historie engelsk Hentet fra https da wikipedia org w index php title Helikopter amp oldid 10653213, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.