fbpx
Wikipedia

Hesiod

Hesiod (græsk Hēsiodos) var en græsk digter, virksom i årene 700-650 f.Kr. og forfatter til eposerne Theogonien og Værker og dage. Mens Theogonien er en vigtig kilde til græsk mytologi, er Værker og dage en tilsvarende vigtig kilde til viden om oldtidens græske astronomi, tidsberegning og dyrkningsteknikker.

Hesiod
Græsk litteratur
Antikken

Personlig information
Født 700-tallet f.v.t.
Kyme
Død 600-tallet f.v.t.
Søskende Perses
Uddannelse og virke
Beskæftigelse Mytograf, skribent, digter, Rapsode
Kendte værker Kvindekatalogen, Theogonien, Heracles' skjold, Værker og dage
Genre Poesi
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.
Mykensk kuppelgrav i Orkhomenus, 1200-tallet f.Kr.; muligvis Minyas' og Hesiods sidste hvilested.

Hesiod var næsten samtidig med Homer, men er i modsætning til ham en historisk person; den første i europæisk litteratur.

Indholdsfortegnelse

Gustave Moreau: Hesiod og musen.

Hjemme i byen Askra i Boiotien var Hesiod fårehyrde på bjerget Helikon, hvor han i et syn oplevede, at muserne kaldte ham til digter. Hans far var handelsmand fra Kyme i Lilleasien, mens Hesiod, der i Værker og dage fortæller, at han selv var en simpel bonde, der var kommet op at strides med sin bror Perses om den fædrene gård, som Perses franarrede ham ved at bestikke myndighederne. Hesiod beskriver Askra som "et forbandelsens sted, grusomt om vinteren, hårdt om sommeren, aldrig behageligt" (Værker 640). Hesiods ejendom var et lille stykke jord ved foden af Helikon og årsag til et par sager i retten med broren, som vandt begge retssager under de samme dommere. (Nogle forskere har Perses mistænkt for at være et rent litterært påfund, der tjente som begrundelse for Hesiods moraliseren i Værker og dage. Man har ikke fundet dokumentation for de påståede retssager.)

Hesiod kan først have været en rhapsodist (som Homer en professionel fremsiger af digte). Selv var han muserne taknemlig for sin poetiske gave; angiveligt skænkede de ham en digters stav og en digters stemme og bad ham "synge om udødelige guder". At hans digte var kendt i hans levetid fremgår af hans deltagelse i sangerkonkurrencen ved begravelseslegene for Amfidamas i Chalkis på øen Evia. Ifølge Hesiod var det den eneste gang, han begav sig ud på havet.

Hesiods digtning ligger fjernt fra Homers kampberedte adelsmænd. Hesiod er ingen underholder som Homer: han vil belære og opdrage, og hos ham møder vi bondens stræbsomme hverdag. Hesiod vil også skabe orden i den myldrende græske gudeverden, og med sin kosmogoni fremstår han som den første græske teolog:

Først blev da Kaos til, og dernæst Jordens gudinde,
Gaia, med breden bringe, og Tartaros, hyllet i tåge.
Eros dertil, som er skønnest af alle de evige guder...

Her indsætter han Eros, en rent mytologisk figur, som en kosmisk kraft, der skaber liv. Dette påfund af Hesiod kom til at spille en stor rolle i antikkens filosofiske spekulationer. Menneskehedens levnedsløb skildres pessimistisk som et fald fra en strålende guldalder, hvor menneskene levede som guder uden sorg eller besvær, til nutidens jernalder, med mennesket i nød og bekymring, mens uretfærdighed råder i verden. Her ses spiren til historiefilosofien, med historien som en proces i udvikling, i stedet for Homers naturbestemte, cykliske kredsløb. I modsætning til Homer prøver Hesiod at knytte retfærdighed til religionen. Zeus skildres af ham som en etisk magt, der forsvarer retfærdighed, og derfor har indgivet mennesket en moralsk sans, der skiller det fra dyrene:

Følgende lov har Zeus for Jordens mennesker fastsat:
Fisk og vilddyr, såvel som de flyvende fugle,
æder hinanden, for ret iblandt dem ej kendes og gælder;
men til mennesket retten han gav, det højeste gode.

Mennesket skal ifølge Hesiod ikke benytte sig af vold, men tjene sit brød ved ærligt slid, for guderne elsker den flittige: "Intet arbejde er en skam; det skammelige er ikke at arbejde." Mennesket må tilstræbe aretí, "kraft og evne", ofte oversat med "dyd" (og vores ord "dyd" er jo også beslægtet med begreberne "dygtighed" og "duelighed"). Hesiod formaner os om at sky lasterne, for:

Lasten i sandhed fanger man let, om så man i flokke
søger at nå den, for vejen er jævn, og nær er dens bolig.
Dyden vinder man først ved at stræbe; himmelens guder
ville det sådan, for lang og brat er vejen til målet,
og i starten så knudret; men er man først kommet i højden,
da går man let fremad, hvor hårdt man end først måtte slide.

Spørgsmålet om menneskets skæbne efter døden omtalte han slet ikke. Desto større rolle kom den til at spille i orfismen, der greb om sig i tiden efter Hesiod.

To forskellige overleveringer udpeger Hesiods gravsted. Thukydides hævder, at oraklet i Delfi advarede Hesiod om, at han kom til at dø i Nemea. Derfor flygtede han til Lokris, hvor han blev dræbt i det stedlige tempel for Zeus fra Nemea, og gravlagt på stedet. - En anden tradition omtales først i et epigram af Khersios fra Orkhomenus fra 600-tallet f.Kr. Her påstås, at Hesiod er gravlagt i byen Orkhomenus i Boeotien. Ifølge Aristoteles søgte Askras indbyggere beskyttelse i Orkhomenus, da thespierne raserede hjembyen Askra. Efter råd fra et orakel skal flygtningene fra Askra have samlet asken efter Hesiod og lagt den på en æresplads på Askras agora, ved siden af grundlæggeren Minyas' gravsted.

  1. Eiliv Skard: Filosofien i oldtiden (s. 16), forlaget Aschehoug, Oslo 1972, ISBN 82-03-00680-9
  2. Eiliv Skard: Filosofien i oldtiden (s. 17)

Hesiod
hesiod, græsk, digter, senantikken, middelalderen, sprog, overvåg, rediger, græsk, hēsiodos, græsk, digter, virksom, årene, forfatter, eposerne, theogonien, værker, dage, mens, theogonien, vigtig, kilde, græsk, mytologi, værker, dage, tilsvarende, vigtig, kild. Hesiod Graesk digter fra senantikken og middelalderen Sprog Overvag Rediger Hesiod graesk Hesiodos var en graesk digter virksom i arene 700 650 f Kr og forfatter til eposerne Theogonien og Vaerker og dage Mens Theogonien er en vigtig kilde til graesk mytologi er Vaerker og dage en tilsvarende vigtig kilde til viden om oldtidens graeske astronomi tidsberegning og dyrkningsteknikker 1 Hesiod Graesk litteratur AntikkenPersonlig informationFodt700 tallet f v t KymeDod600 tallet f v t SoskendePersesUddannelse og virkeBeskaeftigelseMytograf skribent digter RapsodeKendte vaerkerKvindekatalogen Theogonien Heracles skjold Vaerker og dageGenrePoesiInformation med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata Mykensk kuppelgrav i Orkhomenus 1200 tallet f Kr muligvis Minyas og Hesiods sidste hvilested Hesiod var naesten samtidig med Homer men er i modsaetning til ham en historisk person den forste i europaeisk litteratur 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 Digteren 3 Gravsted 4 Noter 5 Eksterne henvisningerBaggrund Rediger Gustave Moreau Hesiod og musen Hjemme i byen Askra i Boiotien var Hesiod farehyrde pa bjerget Helikon hvor han i et syn oplevede at muserne kaldte ham til digter 3 Hans far var handelsmand fra Kyme i Lilleasien mens Hesiod der i Vaerker og dage fortaeller at han selv var en simpel bonde der var kommet op at strides med sin bror Perses om den faedrene gard som Perses franarrede ham ved at bestikke myndighederne Hesiod beskriver Askra som et forbandelsens sted grusomt om vinteren hardt om sommeren aldrig behageligt Vaerker 640 Hesiods ejendom var et lille stykke jord ved foden af Helikon og arsag til et par sager i retten med broren som vandt begge retssager under de samme dommere Nogle forskere har Perses mistaenkt for at vaere et rent litteraert pafund der tjente som begrundelse for Hesiods moraliseren i Vaerker og dage Man har ikke fundet dokumentation for de pastaede retssager 4 Digteren RedigerHesiod kan forst have vaeret en rhapsodist som Homer en professionel fremsiger af digte Selv var han muserne taknemlig for sin poetiske gave angiveligt skaenkede de ham en digters stav og en digters stemme og bad ham synge om udodelige guder At hans digte var kendt i hans levetid fremgar af hans deltagelse i sangerkonkurrencen ved begravelseslegene for Amfidamas i Chalkis pa oen Evia 5 Ifolge Hesiod var det den eneste gang han begav sig ud pa havet 6 Hesiods digtning ligger fjernt fra Homers kampberedte adelsmaend Hesiod er ingen underholder som Homer han vil belaere og opdrage og hos ham moder vi bondens straebsomme hverdag Hesiod vil ogsa skabe orden i den myldrende graeske gudeverden og med sin kosmogoni fremstar han som den forste graeske teolog Forst blev da Kaos til og dernaest Jordens gudinde Gaia med breden bringe og Tartaros hyllet i tage Eros dertil som er skonnest af alle de evige guder 7 dd Her indsaetter han Eros en rent mytologisk figur som en kosmisk kraft der skaber liv Dette pafund af Hesiod kom til at spille en stor rolle i antikkens filosofiske spekulationer Menneskehedens levnedslob skildres pessimistisk som et fald fra en stralende guldalder hvor menneskene levede som guder uden sorg eller besvaer til nutidens jernalder med mennesket i nod og bekymring mens uretfaerdighed rader i verden Her ses spiren til historiefilosofien med historien som en proces i udvikling i stedet for Homers naturbestemte cykliske kredslob I modsaetning til Homer prover Hesiod at knytte retfaerdighed til religionen Zeus skildres af ham som en etisk magt der forsvarer retfaerdighed og derfor har indgivet mennesket en moralsk sans der skiller det fra dyrene Folgende lov har Zeus for Jordens mennesker fastsat Fisk og vilddyr savel som de flyvende fugle aeder hinanden for ret iblandt dem ej kendes og gaelder men til mennesket retten han gav det hojeste gode dd Mennesket skal ifolge Hesiod ikke benytte sig af vold men tjene sit brod ved aerligt slid for guderne elsker den flittige Intet arbejde er en skam det skammelige er ikke at arbejde Mennesket ma tilstraebe areti kraft og evne ofte oversat med dyd og vores ord dyd er jo ogsa beslaegtet med begreberne dygtighed og duelighed Hesiod formaner os om at sky lasterne for Lasten i sandhed fanger man let om sa man i flokke soger at na den for vejen er jaevn og naer er dens bolig Dyden vinder man forst ved at straebe himmelens guder ville det sadan for lang og brat er vejen til malet og i starten sa knudret men er man forst kommet i hojden da gar man let fremad hvor hardt man end forst matte slide 8 dd Sporgsmalet om menneskets skaebne efter doden omtalte han slet ikke Desto storre rolle kom den til at spille i orfismen der greb om sig i tiden efter Hesiod Gravsted RedigerTo forskellige overleveringer udpeger Hesiods gravsted Thukydides haevder at oraklet i Delfi advarede Hesiod om at han kom til at do i Nemea Derfor flygtede han til Lokris hvor han blev draebt i det stedlige tempel for Zeus fra Nemea og gravlagt pa stedet En anden tradition omtales forst i et epigram af Khersios fra Orkhomenus fra 600 tallet f Kr Her pastas at Hesiod er gravlagt i byen Orkhomenus i Boeotien Ifolge Aristoteles sogte Askras indbyggere beskyttelse i Orkhomenus da thespierne raserede hjembyen Askra Efter rad fra et orakel skal flygtningene fra Askra have samlet asken efter Hesiod og lagt den pa en aeresplads pa Askras agora ved siden af grundlaeggeren Minyas gravsted 4 Noter Rediger Hesiod Ancient Greece Classical Literature Hesiod Store norske leksikon Hesiod Gyldendal Den Store Danske a b Hesiod New World Encyclopedia Det mystiske tidevand i Euripos Watchtower ONLINE LIBRARY Hesiod Greek poet Britannica com Eiliv Skard Filosofien i oldtiden s 16 forlaget Aschehoug Oslo 1972 ISBN 82 03 00680 9 Eiliv Skard Filosofien i oldtiden s 17 Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Hesiod Hesiodos i Salmonsens Konversationsleksikon 2 udgave 1921 Hesiod pa Notable Names Database engelsk Hentet fra https da wikipedia org w index php title Hesiod amp oldid 10776093, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.