fbpx
Wikipedia

Hesselmed

Hesselmed er en herregård i Ål Sogn i det tidligere Ribe Amt. Gårdens første kendte ejere var adelsslægten Juel i begyndelsen af 1500-tallet. Den nuværende hovedbygning er opført i 1745 efter en brand, der havde lagt det gamle hus i ruiner. Under den nuværende hovedbygning findes dog en antagelig middelalderlig kælder.

I 1921 blev jorden og udbygningerne erhvervet af Ribe Amts Udstykningsforening. Tilliggendet udgjorde da 230 tønder land ager og 170 tønder land hede og klitter. Agerjorden blev udstykket til ni husmandsbrug, mens hede og klitter blev købt af staten. Til den gamle hovedbygning hører der i dag ca. 5 hektar parkanlæg.

Indholdsfortegnelse

Hesselmed tilhørte ca. 1500 Niels Juel, hans Søn Jens Juel, † 1552 eller 53, hans Enke Vibeke Lunge og Sønnen Vincents Juel, † 1579, der også ejede Gjorslev (se II S. 854), dennes Søn Peder Juel († paa Gjorslev 1612), som endnu 1607 ejede Hesselmed, men 1609 ejedes den af Christen Lange († 1657), der havde købt den; hans Arvinger havde den i Fællesskab, indtil de 1684 skødede den til Niels Nielsen, ForpagterEndrupholm, og Anders Nielsen til Søvig; efter den førstes Død 1708 tilfaldt hans Halvdel Dattersønnen Johs. Müller, medens Anders Nielsens Enke 1717 skødede sin Del (13 Td. H.) med Søvig til Etatsrd. Oluf Krabbe til Bjerre; Gården blev atter samlet af Christen Sørensen Rygaard († 1722), der 1718 fik Müllers Del og 1722 Krabbes Del tilskødet. Sønnen Søren Rygaard, † 1769, kompletterede Godset; hans Enke overtog den (25, Tiender 72, Bøndergods 240) 1770 for 33,091 Rd. og ægtede 1771 Christen Hansen, senere Kancellird., † 1786; Enken, som døde 1809, overdrog den til sin Adoptivsøn Søren Hansen, † 1835 (han overtog den for 7000 Rd.), hvis Datter bragte den til sin Mand J. V. Stockholm († 1895), der er kendt for sin Virksomhed for Klitplantningen. Hans Svigersøn J. S. Windfeld overtog den 1873 og overlod den 1898 til Sønnen Jens Windfeld, den nuværende Ejer. — Hovedbygningen, der oprindligt skal være opført 1532 af Jens Juel, brændte 1745, hvorpå den nuværende byggedes af Grundmur i et Stokværk med Kvist mod Nord og Syd.

 • (ca. 1500) Niels Juel
 • (1525-ca. 1552) Jens Juel
 • (ca. 1552) Vibeke Lunge (enke)
 • (ca. 1552-1579) Vincents Juel (søn)
 • (1579-1606) Elsebe Svave (enke)
 • (1606-ca. 1609) Peder Juel (søn)
 • (ca. 1609-ca. 1657) Christen Lange
 • (ca. 1657-1684) Christen, Barbara, Anna og Ide Lange (børn af foregående)
 • (1684-1708) Anders Nielsen & Niels Nielsen


Niels Nielsens anpart

 • (1708-1716) Johannes Müller (parthaver, dattersøn af Niels Nielsen)
 • (1716-1722) Christen Sørensen Rygaard (parthaver – køber Johannes Müllers part)

Anders Nielsens anpart

 • (1708-1717) Hedevig Elisabeth Hvas
 • (1717-1722) Ole Krabbe


 • (1722) Christen Sørensen Rygaard (eneejer)
 • (1722-1769) Søren Christensen Rygaard (søn)
 • (1769-1771) Dorthe Margrethe Rosenberg (enke)
 • (1771-1786) Christian Hansen (ny ægtemand)
 • (1786-1809) Dorthe Margrethe Rosenberg (enke – 2. gang)
 • (1809-1835) Søren Hansen
 • (1835-1845) Enkefru Hansen (?)
 • (1845-1873) I.V. Stockholm (svigersøn)
 • (1873-1898) J.S. Windfeld (svigersøn)
 • (1898-1921) Jens V.S. Windfeld (søn)
 • (1931-1942) Enkefru Windfeld – senere gift Nissen
 • (1942-1955) Janus Andreassen,
 • (1955-1979) Karl Verner Larsen
 • (1979-1987) Blåvandshuk Kommune
 • (1987-2003) Merete Haaning
 • (2003-2006) Blåvandshuk Kommune
 • (2006-) Iben og Steen Slaikjær
 1. Trap (1904), s. 734
 • J.P. Trap: Kongeriget Danmark; 3. Udgave 5. Bind : Aarhus, Vejle, Ringkjøbing, Ribe og Færø Amter samt Supplement og Stedregister; København 1904

Koordinater:55°37′02″N8°17′27″Ø /55.61717°N 8.290913°Ø /55.61717; 8.290913

Hesselmed
hesselmed, sprog, overvåg, rediger, herregård, sogn, tidligere, ribe, gårdens, første, kendte, ejere, adelsslægten, juel, begyndelsen, 1500, tallet, nuværende, hovedbygning, opført, 1745, efter, brand, havde, lagt, gamle, ruiner, under, nuværende, hovedbygning. Hesselmed Sprog Overvag Rediger Hesselmed er en herregard i Al Sogn i det tidligere Ribe Amt Gardens forste kendte ejere var adelsslaegten Juel i begyndelsen af 1500 tallet Den nuvaerende hovedbygning er opfort i 1745 efter en brand der havde lagt det gamle hus i ruiner Under den nuvaerende hovedbygning findes dog en antagelig middelalderlig kaelder I 1921 blev jorden og udbygningerne erhvervet af Ribe Amts Udstykningsforening Tilliggendet udgjorde da 230 tonder land ager og 170 tonder land hede og klitter Agerjorden blev udstykket til ni husmandsbrug mens hede og klitter blev kobt af staten Til den gamle hovedbygning horer der i dag ca 5 hektar parkanlaeg Indholdsfortegnelse 1 Historie 2 Ejere af Hesselmed 3 Eksterne henvisninger 4 Noter 5 LitteraturHistorie RedigerHesselmed tilhorte ca 1500 Niels Juel hans Son Jens Juel 1552 eller 53 hans Enke Vibeke Lunge og Sonnen Vincents Juel 1579 der ogsa ejede Gjorslev se II S 854 dennes Son Peder Juel paa Gjorslev 1612 som endnu 1607 ejede Hesselmed men 1609 ejedes den af Christen Lange 1657 der havde kobt den hans Arvinger havde den i Faellesskab indtil de 1684 skodede den til Niels Nielsen Forpagter pa Endrupholm og Anders Nielsen til Sovig efter den forstes Dod 1708 tilfaldt hans Halvdel Dattersonnen Johs Muller medens Anders Nielsens Enke 1717 skodede sin Del 13 Td H med Sovig til Etatsrd Oluf Krabbe til Bjerre Garden blev atter samlet af Christen Sorensen Rygaard 1722 der 1718 fik Mullers Del og 1722 Krabbes Del tilskodet Sonnen Soren Rygaard 1769 kompletterede Godset hans Enke overtog den 25 Tiender 72 Bondergods 240 1770 for 33 091 Rd og aegtede 1771 Christen Hansen senere Kancellird 1786 Enken som dode 1809 overdrog den til sin Adoptivson Soren Hansen 1835 han overtog den for 7000 Rd hvis Datter bragte den til sin Mand J V Stockholm 1895 der er kendt for sin Virksomhed for Klitplantningen Hans Svigerson J S Windfeld overtog den 1873 og overlod den 1898 til Sonnen Jens Windfeld den nuvaerende Ejer Hovedbygningen der oprindligt skal vaere opfort 1532 af Jens Juel braendte 1745 hvorpa den nuvaerende byggedes af Grundmur i et Stokvaerk med Kvist mod Nord og Syd 1 Ejere af Hesselmed Rediger ca 1500 Niels Juel 1525 ca 1552 Jens Juel ca 1552 Vibeke Lunge enke ca 1552 1579 Vincents Juel son 1579 1606 Elsebe Svave enke 1606 ca 1609 Peder Juel son ca 1609 ca 1657 Christen Lange ca 1657 1684 Christen Barbara Anna og Ide Lange born af foregaende 1684 1708 Anders Nielsen amp Niels Nielsen Niels Nielsens anpart 1708 1716 Johannes Muller parthaver datterson af Niels Nielsen 1716 1722 Christen Sorensen Rygaard parthaver kober Johannes Mullers part Anders Nielsens anpart 1708 1717 Hedevig Elisabeth Hvas 1717 1722 Ole Krabbe 1722 Christen Sorensen Rygaard eneejer 1722 1769 Soren Christensen Rygaard son 1769 1771 Dorthe Margrethe Rosenberg enke 1771 1786 Christian Hansen ny aegtemand 1786 1809 Dorthe Margrethe Rosenberg enke 2 gang 1809 1835 Soren Hansen 1835 1845 Enkefru Hansen 1845 1873 I V Stockholm svigerson 1873 1898 J S Windfeld svigerson 1898 1921 Jens V S Windfeld son 1931 1942 Enkefru Windfeld senere gift Nissen 1942 1955 Janus Andreassen 1955 1979 Karl Verner Larsen 1979 1987 Blavandshuk Kommune 1987 2003 Merete Haaning 2003 2006 Blavandshuk Kommune 2006 Iben og Steen SlaikjaerEksterne henvisninger RedigerHesselmeds hjemmesideNoter Rediger Trap 1904 s 734Litteratur RedigerJ P Trap Kongeriget Danmark 3 Udgave 5 Bind Aarhus Vejle Ringkjobing Ribe og Faero Amter samt Supplement og Stedregister Kobenhavn 1904 Koordinater 55 37 02 N 8 17 27 O 55 61717 N 8 290913 O 55 61717 8 290913Hentet fra https da wikipedia org w index php title Hesselmed amp oldid 10272465, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.