fbpx
Wikipedia

Historisk-kritisk metode

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Historisk-kritiske metode er betegnelsen på et sæt af metoder til undersøgelse af historiske tekster. Den er frem for alt kendt som en metode inden for den bibelske eksegese, som har sin oprindelse i teologien. Men den historisk-kritiske metode bliver anvendt overalt, hvor en skriftlig overleveret tradition foreligger i flere indbyrdes afvigende varianter, eller hvor en skriftliggørelse bliver ledsaget af parallelle mundtlige overleveringer.[kilde mangler] Videnskabeligt arbejde er kendetegnet ved, at det ikke definerer sig ud fra sine resultater, men at alle de kendsgerninger, der kommer på tale, kan efterprøves og gentages med fælles metoder.[kilde mangler] Så snart man påberåber sig videnskabelighed, er det derfor nødvendigt at gøre regnskab for de anvendte metoder.[kilde mangler] Siden oplysningstiden har den opfattelse vundet indpas, at hvis en forfatter vil delagtiggøre sine omgivelser i en bestemt tekst, så må tekstens mening udarbejdes, før der kan følge en videre fortolkning.[kilde mangler] Fremgangsmåden i udarbejdelsen af denne første mening er kernen i den historisk-kritiske metode.[kilde mangler]

Betegnelsen historisk-kritisk henviser til en kombination af to grundantagelser vedrørende den hermeuneutiske metode:

  • Historisk er denne eksegese, fordi den går ud fra, at den tekst, der skal undersøges, har en historie. Dette gælder for eksempel for sagn og legender. Et sagn kan være viderebragt mundtligt gennem århundreder og derved have undergået talrige forandringer. Dette sagn bliver måske nedskrevet af to forskellige rapportører. En trykning kan komme i flere oplag, hvor der foretages ændringer i teksten af den ene eller anden grund. På den måde får en foreliggende samling af disse sagn eller legender en historie.[kilde mangler]
  • Kritisk er metoden ikke i dagligdags betydning. Det er nemlig ikke hensigten, at kritisere Bibelen i den forstand; men metoden er kritisk, fordi det er underforstået, at der gives almindeligt forståelige kriterier for videnskabelige undersøgelser af historiske tekster.Det betyder på ingen måde, at alle kommer til samme resultat, blot fordi de bruger denne metode. Men det enkelte trin i denne kritiske undersøgelse må kunne eftergøres af andre; om undersøgelsen faktisk bliver eftergjort med samme resultat, afhænger af argumenternes kvalitet. Forskellige afvejninger af detaljer kan som i andre videnskabelige discipliner frembringe forskellige resultater.[kilde mangler]

En hyppig misforståelse, som den historisk-kritiske metode står overfor, går på, at den skulle miste overblikket – sansen for helheden i bibeludlægningen. Det er ikke den historisk-kritiske metodes opgave at skabe et nyt grundlag for en kristelig livsførelse gennem en ny fortolkning af Bibelen, men at give udlægningen af Bibelen et grundlag, så den hermeneutiske udlægning bedre kan kende sine forudsætninger. Den historisk-kritiske metode kan sågar vise sig værdifuld for en udlægning, der knytter sig til forestillingen om de bibelske teksters verbalinspiration.[kilde mangler]

  • Bilde, Per (1989). "Historisk-kritisk metode" Religion 2, 1989, s. 1-6.
  • Cappelørn, Niels Jørgen (red.). (1985) Bibelsyn. København: Gad.
  • Birthe Bavnbæk (2012) Det tilslørede køn - den som bærer vandet. Kvinderne og apostelrollen. Forlag bbart.
  • Historisk-kritisk metode
historisk, kritisk, metode, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, historisk, kritiske, metode, eller, ingen, kildehenvisninger, denne, artikel, hvilket, problem, hjælpe, angive, troværdige, kilder, påstande, fremføres, artiklen, historisk, kritiske, metode, be. Historisk kritisk metode Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Historisk kritiske metode Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Historisk kritiske metode er betegnelsen pa et saet af metoder til undersogelse af historiske tekster Den er frem for alt kendt som en metode inden for den bibelske eksegese som har sin oprindelse i teologien Men den historisk kritiske metode bliver anvendt overalt hvor en skriftlig overleveret tradition foreligger i flere indbyrdes afvigende varianter eller hvor en skriftliggorelse bliver ledsaget af parallelle mundtlige overleveringer kilde mangler Videnskabeligt arbejde er kendetegnet ved at det ikke definerer sig ud fra sine resultater men at alle de kendsgerninger der kommer pa tale kan efterproves og gentages med faelles metoder kilde mangler Sa snart man paberaber sig videnskabelighed er det derfor nodvendigt at gore regnskab for de anvendte metoder kilde mangler Siden oplysningstiden har den opfattelse vundet indpas at hvis en forfatter vil delagtiggore sine omgivelser i en bestemt tekst sa ma tekstens mening udarbejdes for der kan folge en videre fortolkning kilde mangler Fremgangsmaden i udarbejdelsen af denne forste mening er kernen i den historisk kritiske metode kilde mangler Betegnelsen historisk kritisk henviser til en kombination af to grundantagelser vedrorende den hermeuneutiske metode Historisk er denne eksegese fordi den gar ud fra at den tekst der skal undersoges har en historie Dette gaelder for eksempel for sagn og legender Et sagn kan vaere viderebragt mundtligt gennem arhundreder og derved have undergaet talrige forandringer Dette sagn bliver maske nedskrevet af to forskellige rapportorer En trykning kan komme i flere oplag hvor der foretages aendringer i teksten af den ene eller anden grund Pa den made far en foreliggende samling af disse sagn eller legender en historie kilde mangler Kritisk er metoden ikke i dagligdags betydning Det er nemlig ikke hensigten at kritisere Bibelen i den forstand men metoden er kritisk fordi det er underforstaet at der gives almindeligt forstaelige kriterier for videnskabelige undersogelser af historiske tekster Det betyder pa ingen made at alle kommer til samme resultat blot fordi de bruger denne metode Men det enkelte trin i denne kritiske undersogelse ma kunne eftergores af andre om undersogelsen faktisk bliver eftergjort med samme resultat afhaenger af argumenternes kvalitet Forskellige afvejninger af detaljer kan som i andre videnskabelige discipliner frembringe forskellige resultater kilde mangler En hyppig misforstaelse som den historisk kritiske metode star overfor gar pa at den skulle miste overblikket sansen for helheden i bibeludlaegningen Det er ikke den historisk kritiske metodes opgave at skabe et nyt grundlag for en kristelig livsforelse gennem en ny fortolkning af Bibelen men at give udlaegningen af Bibelen et grundlag sa den hermeneutiske udlaegning bedre kan kende sine forudsaetninger Den historisk kritiske metode kan sagar vise sig vaerdifuld for en udlaegning der knytter sig til forestillingen om de bibelske teksters verbalinspiration kilde mangler Litteratur RedigerBilde Per 1989 Historisk kritisk metode Religion 2 1989 s 1 6 Cappelorn Niels Jorgen red 1985 Bibelsyn Kobenhavn Gad Birthe Bavnbaek 2012 Det tilslorede kon den som baerer vandet Kvinderne og apostelrollen Forlag bbart Hentet fra https da wikipedia org w index php title Historisk kritisk metode amp oldid 9440929, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.