fbpx
Wikipedia

J.C. Christensen

Jens Christian Christensen (J.C. Christensen; J.C. udtales som I.C., skrives i ældre skrifter nogle gange I.C. Christensen) (født 21. november 1856 i Påbøl, død 19. december 1930 i Hee) var en dansk lærer og politiker, der var Danmarks 17. konseilspræsident (statsminister) fra 1905 til 1908.

Jens Christian Christensen
17. konseilspræsident i Danmark
Embedsperiode
14. januar 190512. oktober 1908
Monark Christian 9. (d. 29. januar 1906)
Frederik 8.
Foregående Johan Henrik Deuntzer
Efterfulgt af Niels Neergaard
Valgkreds Ringkøbingkredsen
Personlige detaljer
Født 21. november 1856
Påbøl
Død 19. december 1930 (74 år)
Hee
Politisk parti Venstre
Uddannelses­sted Gedved Seminarium
Profession Lærer
Regering Regeringen Christensen l & Regeringen Christensen ll
Informationen kan være hentet fra Wikidata.

Indholdsfortegnelse

J.C. Christensen var født på en hedegård i Påbøl i Hoven Sogn i Vestjylland 17-18 kilometer sydøst for Tarm i den tidligere Egvad Kommune (1966-2006), nu en del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Faderen var Mads Christian Christensen og moderen Karen født Jensdatter. Hans søster Marie Christensen blev også politiker for Venstre.

Som det var tradition på den tid, kom han allerede som 8-årig ud at tjene som hyrdedreng. Han var opvakt og videbegærlig, kom som ung på Grundtvigs Højskole og senere på Gedved Seminarium (eksamen 1877) og blev lærer i Stadil ved Ringkøbing 1886-1901. Han var sognerådsformand 1888-1891.

Han blev i 1879 gift med Karen Kirstine Pedersen, der også kom fra Hoven, og med hende fik han børnene Karen, Lisbeth, Peder og Mads Christian.

I 1890 indvalgtes han i Folketinget i Ringkøbingkredsen og bevarede sædet indtil 1924. Han tilsluttede sig Christen Bergs fløj i Venstre, og efter Bergs død var J.C. Christensen i 1891-1897 leder af den bergske gruppe, som bekæmpede de moderate venstrefolks samarbejde med Højre-regeringerne. Han blev i 1895 en magtfuld formand for Finansudvalget, som ved en konsekvent nægtelse af bevillinger til reformer bidrog til at svække regeringen. I 1897 blev han formand for Venstrereformpartiet. Samtidigt påtog han sig en lang række mindre opgaver. Således blev han medlem af bestyrelserne for Dansk Fredsforening, Kunstindustrimuseet og Dansk Folkemuseum 1918-20. Christensen var formand for Folkemuseets bestyrelse, da dette museum blev overtaget af Nationalmuseet i 1920.

Han var 1. viceformand for Folketinget 1894-1901 og 1908-09, tingets formand 1912-13, formand i Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland fra 1897 til 1927, næstformand i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, formand i Jydsk Husmandsforening fra 1901, formand i Foreningen Dannevirke 1906-08 og bestyrelsesmedlem i Dansk Husflidsselskab. Han var desuden formand for Hedeselskabet fra 1921, medlem af tilsynsrådet for Nyt Genealogisk Institut fra 1911, af bestyrelserne for Ringkøbing-Ørnhøj Jernbane fra 1914, Carnegiefondet, det dansk-islandske forhandlingsudvalg i Reykjavik i 1918, det dansk-islandske nævn 1919-20, den danske delegation til forhandlinger om Grønland med Norge 1924, formand for repræsentantskabet for Grundejerkreditforeningen i Jylland fra 1925. 1910-17 udgav han Ugebladet Tiden.

I 1901 kom Systemskiftet med indførelsen af folketingsparlamentarismen. J.C. Christensen blev kirke- og undervisningsminister (Kultusminister), men var i virkeligheden den stærke mand i Ministeriet Deuntzer. Han fik gennemført betydningsfulde reformer både på skole- og kirkeområdet. Udenrigspolitisk var han ansvarlig for de hemmelige og vovelige samtaler, der af Louis Carl Frederik Lütken blev ført med repræsentanter for den tyske generalstab om Danmarks position i en eventuel kommende storkrig.

Den 14. januar 1905 overtog han hvervet som konseilspræsident (det der i dag svarer til statsminister), men han måtte gå af allerede i 1908 (12. oktober) som følge af Alberti-skandalen. J.C. Christensen blev tiltalt ved Rigsretten, men blev frifundet, dog med en bebrejdelse for at have vist Alberti for megen tillid.

Han var ikke længere konseilspræsident, men bevarede en yderst stærk position i Venstre, hvor han enstemmigt valgtes til formand i 1910. Han var forsvarsminister i 1909, hvor han fik gennemført forsvarsforliget 1909 og nye forsvarslove, og i 1916-1918 under Første Verdenskrig repræsenterede han som kontrolminister Venstre i det radikale ministerium Zahle. 1920-1922 var han kirkeminister i ministeriet Niels Neergaard.

Han blev Ridder af Dannebrog i 1902 og Dannebrogsmand i 1903. Han blev desuden dekoreret med Dannebrogordenens kommandørkors af 2. grad i 1904 og med kommandørkorset af 1. grad i 1905. I 1905 fik han også Storkorset af Dannebrog. Få dage før folketingsvalget i september 1920 fik han Storkorsbryststjerne i diamanter.

  • Naar Klokkerne ringe (1918)
  • Fra min Barndom og Ungdom (1925)
  • Kraks Blå Bog 1910 og 1929
  • P. Stavnstrup, "J.C. Christensen", s. 227-234 i: Gads Danske Magasin, 1924.
  • Poul Duedahl: J.C. Christensen. Et politisk menneske, Gyldendal (2006), 504 s.
  • Poul Duedahl og Peter Ramskov Andersen (red.): J.C. Christensen. Dagbøger 1900-1909, Gyldendal (2006), 495 s.

J.C. Christensen
christensen, dansk, politiker, 1856, 1930, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, christensen, jens, christian, christensen, udtales, skrives, ældre, skrifter, nogle, gange, christensen, født, november, 1856, påbøl, død, december, 1930, dansk, lærer, politiker,. J C Christensen dansk politiker 1856 1930 Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra I C Christensen Jens Christian Christensen J C Christensen J C udtales som I C skrives i aeldre skrifter nogle gange I C Christensen fodt 21 november 1856 i Pabol dod 19 december 1930 i Hee var en dansk laerer og politiker der var Danmarks 17 konseilspraesident statsminister fra 1905 til 1908 Jens Christian Christensen17 konseilspraesident i DanmarkEmbedsperiode 14 januar 1905 12 oktober 1908MonarkChristian 9 d 29 januar 1906 Frederik 8 ForegaendeJohan Henrik DeuntzerEfterfulgt afNiels NeergaardValgkredsRingkobingkredsenPersonlige detaljerFodt21 november 1856 PabolDod19 december 1930 74 ar HeePolitisk partiVenstreUddannelses stedGedved SeminariumProfessionLaererRegeringRegeringen Christensen l amp Regeringen Christensen llInformationen kan vaere hentet fra Wikidata rediger pa Wikidata Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 Politisk karriere 3 Udgivelser 4 Kilder 5 Eksterne henvisningerBaggrund RedigerJ C Christensen var fodt pa en hedegard i Pabol i Hoven Sogn i Vestjylland 17 18 kilometer sydost for Tarm i den tidligere Egvad Kommune 1966 2006 nu en del af Ringkobing Skjern Kommune Faderen var Mads Christian Christensen og moderen Karen fodt Jensdatter Hans soster Marie Christensen blev ogsa politiker for Venstre Som det var tradition pa den tid kom han allerede som 8 arig ud at tjene som hyrdedreng Han var opvakt og videbegaerlig kom som ung pa Grundtvigs Hojskole og senere pa Gedved Seminarium eksamen 1877 og blev laerer i Stadil ved Ringkobing 1886 1901 Han var sogneradsformand 1888 1891 Han blev i 1879 gift med Karen Kirstine Pedersen der ogsa kom fra Hoven og med hende fik han bornene Karen Lisbeth Peder og Mads Christian Politisk karriere RedigerI 1890 indvalgtes han i Folketinget i Ringkobingkredsen og bevarede saedet indtil 1924 Han tilsluttede sig Christen Bergs floj i Venstre og efter Bergs dod var J C Christensen i 1891 1897 leder af den bergske gruppe som bekaempede de moderate venstrefolks samarbejde med Hojre regeringerne Han blev i 1895 en magtfuld formand for Finansudvalget som ved en konsekvent naegtelse af bevillinger til reformer bidrog til at svaekke regeringen I 1897 blev han formand for Venstrereformpartiet Samtidigt patog han sig en lang raekke mindre opgaver Saledes blev han medlem af bestyrelserne for Dansk Fredsforening Kunstindustrimuseet og Dansk Folkemuseum 1918 20 Christensen var formand for Folkemuseets bestyrelse da dette museum blev overtaget af Nationalmuseet i 1920 Han var 1 viceformand for Folketinget 1894 1901 og 1908 09 tingets formand 1912 13 formand i Repraesentantskabet for Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland fra 1897 til 1927 naestformand i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekaempelse formand i Jydsk Husmandsforening fra 1901 formand i Foreningen Dannevirke 1906 08 og bestyrelsesmedlem i Dansk Husflidsselskab Han var desuden formand for Hedeselskabet fra 1921 medlem af tilsynsradet for Nyt Genealogisk Institut fra 1911 af bestyrelserne for Ringkobing Ornhoj Jernbane fra 1914 Carnegiefondet det dansk islandske forhandlingsudvalg i Reykjavik i 1918 det dansk islandske naevn 1919 20 den danske delegation til forhandlinger om Gronland med Norge 1924 formand for repraesentantskabet for Grundejerkreditforeningen i Jylland fra 1925 1910 17 udgav han Ugebladet Tiden I 1901 kom Systemskiftet med indforelsen af folketingsparlamentarismen J C Christensen blev kirke og undervisningsminister Kultusminister men var i virkeligheden den staerke mand i Ministeriet Deuntzer Han fik gennemfort betydningsfulde reformer bade pa skole og kirkeomradet Udenrigspolitisk var han ansvarlig for de hemmelige og vovelige samtaler der af Louis Carl Frederik Lutken blev fort med repraesentanter for den tyske generalstab om Danmarks position i en eventuel kommende storkrig Den 14 januar 1905 overtog han hvervet som konseilspraesident det der i dag svarer til statsminister men han matte ga af allerede i 1908 12 oktober som folge af Alberti skandalen J C Christensen blev tiltalt ved Rigsretten men blev frifundet dog med en bebrejdelse for at have vist Alberti for megen tillid Han var ikke laengere konseilspraesident men bevarede en yderst staerk position i Venstre hvor han enstemmigt valgtes til formand i 1910 Han var forsvarsminister i 1909 hvor han fik gennemfort forsvarsforliget 1909 og nye forsvarslove og i 1916 1918 under Forste Verdenskrig repraesenterede han som kontrolminister Venstre i det radikale ministerium Zahle 1920 1922 var han kirkeminister i ministeriet Niels Neergaard Han blev Ridder af Dannebrog i 1902 og Dannebrogsmand i 1903 Han blev desuden dekoreret med Dannebrogordenens kommandorkors af 2 grad i 1904 og med kommandorkorset af 1 grad i 1905 I 1905 fik han ogsa Storkorset af Dannebrog Fa dage for folketingsvalget i september 1920 fik han Storkorsbryststjerne i diamanter Udgivelser RedigerNaar Klokkerne ringe 1918 Fra min Barndom og Ungdom 1925 Kilder RedigerKraks Bla Bog 1910 og 1929 P Stavnstrup J C Christensen s 227 234 i Gads Danske Magasin 1924 Poul Duedahl J C Christensen Et politisk menneske Gyldendal 2006 504 s Poul Duedahl og Peter Ramskov Andersen red J C Christensen Dagboger 1900 1909 Gyldendal 2006 495 s Eksterne henvisninger RedigerJ C Christensen pa gravsted dk Wikimedia Commons har flere filer relateret til J C ChristensenHentet fra https da wikipedia org w index php title J C Christensen amp oldid 10414286, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.