fbpx
Wikipedia

Det internationale fonetiske alfabet

Det internationale fonetiske alfabet (eller blot IPA fra det engelske navn International Phonetic Alphabet) er et omfattende og udbredt latinbaseret system til at repræsentere sproglyde. Alfabetet anvendes bl.a. i ordbøger, hvor et ords udtale opgives, omklamret med '[' og ']' (fonetisk transskription) eller '/' (fonologisk transskription).

Indholdsfortegnelse

  • Når symboler optræder i par, repræsenterer det til højre en stemt konsonant, til venstre, en ustemt.
  • Grå områder viser lyde, der anses for umulige.
Kliklyd Stemte implosiver Ejektiver
ʘ Bilabial ɓ Bilabial ʼ For example:
ǀ Dental ɗ Dental/alveolær Bilabial
ǃ Alveolær (retrofleks) ʄ Palatal Dental/alveolær
ǂ Palatoalveolær (alveolær) ɠ Velær Velær
ǁ Alveolær lateral (lateral) ʛ Uvulær Alveolær frikativ
Fortunge Midttunge Bagtunge
Lukket i • y ɨ • ʉ ɯ • u
ɪ • ʏ ʊ
Halvlukket e • ø ɘ • ɵ ɤ • o
ə
Halvåben ɛ • œ ɜ • ɞ ʌ • ɔ
æ ɐ
Åben a • ɶ ɑ • ɒ

Når symboler optræder i par, repræsenterer det til højre en rundet vokal.

ʍ Ustemt labial-velær frikativ
w Stemt labial-velær approksimant
ɥ Stemt labial-palatal approksimant
ʜ Ustemt epiglottal frikativ
ʢ Stemt epiglottal frikativ
ʡ Epiglottal klusil
ɕ ʑ Alveolo-palatale frikativer
ɺ Alveolært lateralt flap
ɧ Samtidigt ʃ og x

Affrikater og dobbelte artikulationer kan repræsenteres med to symboler forbundet med en bue om nødvendigt, eller med en ligatur i seks almindelige tilfælde:

Ligatur Bue Beskrivelse
ʦ t͡s ustemt alveolær affrikat
ʧ t͡ʃ ustemt post-alveolær affrikat
ʨ t͡ɕ ustemt alveolo-palatal affrikat
ʣ d͡z stemt alveolær affrikat
ʤ d͡ʒ stemt post-alveolær affrikat
ʥ d͡ʑ stemt alveolo-palatal affrikat
k͡p dobbeltartikulation afk ogp

Pga. en fejl i fonten Arial Unicode MS er det muligt, at disse forkert formede tegnkombinationer ser bedre ud i visse browsere:ts͡ tʃ ͡ tɕ͡ dz͡ dʒ͡ dʑ͡ kp͡.

ˈ Hovedtryk
ˌ Bitryk
ː Lang
ˑ Halvlang
˘ Særligt kort
. Stavelsesgrænse
| Mindre gruppe
Større gruppe (intonation)
Fravær af ophold
ʔ Glottalt lukke

Toner og tryk

e̋ eller ˥ Ekstrahøj
é eller ˦ Høj
ē eller ˧ Middelhøj
è eller ˨ Lav
ȅ eller ˩ Ekstralav
ě Stigning
ê Fald
Skridt ned
Skridt op
Overordnet stigning
Overordnet fald

NB: Unicode understøtter ikke de fleste IPA-symboler for ikke-flade toner. For at repræsentere disse, kan man bruge sænkede tal, fx /e53/ for et højt faldende /e/. En anden mulighed er at bruge de såkaldte "Box Drawings" i Unicode, fx /e┒/ for et højt fladt /e/.

Diakritiske tegn kan placeres over symboler med nedstreger, fxŋ̊

n̥ d̥ Ustemt b̤ a̤ Luftfyldt t̪ d̪ Dental
s̬ t̬ Stemt b̰ a̰ Laryngaliseret t̺ d̺ Apikal
tʰ dʰ Aspireret t̼ d̼ Linguolabial t̻ d̻ Laminal
ɔ̹ Mere rundet tʷ dʷ Labialiseret Nasaliseret
ɔ̜ Mindre rundet tʲ dʲ Palataliseret dⁿ Nasal udgang
Længere fremme tˠ dˠ Velariseret Lateral udgang
Længere tilbage tˁ dˁ Faryngaliseret Ingen hørbar udgang
ë Centraliseret Velariseret eller faryngaliseret
Mediocentraliseret Hævet (ɹ̝ = stemt alveolær frikativ)
ɹ̩ Stavelsesdannende Sænket (β̞ = stemt bilabial approksimant)
Ikke stavelsesdannende Fremskudt tungerod
ɚ Rotisk Tilbagetrukket tungerod
  • Dania (fonetisk alfabet udviklet til dansk).
  • SAMPA (fonetisk alfabet udviklet til computere).
  1. (PDF). linguistics.ucla.edu. (PDF) fra originalen 23. december 2019. Hentet 23. december 2019.

Det internationale fonetiske alfabet
internationale, fonetiske, alfabet, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, internationale, fonetiske, alfabet, eller, blot, engelske, navn, international, phonetic, alphabet, omfattende, udbredt, latinbaseret, system, repræsentere, sproglyde, alfabetet, anvende. Det internationale fonetiske alfabet Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Internationale fonetiske alfabet Det internationale fonetiske alfabet eller blot IPA fra det engelske navn International Phonetic Alphabet er et omfattende og udbredt latinbaseret system til at repraesentere sproglyde Alfabetet anvendes bl a i ordboger hvor et ords udtale opgives omklamret med og fonetisk transskription eller fonologisk transskription Indholdsfortegnelse 1 Konsonanter pulmoniske 2 Konsonanter ikke pulmoniske 3 Vokaler 4 Andre symboler 5 Suprasegmentaler 5 1 Toner og tryk 6 Diakritiske tegn 7 Se ogsa 8 Referencer 9 KilderKonsonanter pulmoniske RedigerBlab Ldent Dent Alv Palv Ret Pal Velar Uvular Phar Glot Klusil p b t d ʈ ɖ c ɟ k g q ɢ ʔ Nasal m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ Trille ʙ r ʀ Flap ɾ ɽ Frikativ ɸ b f v 8 d s z ʃ ʒ ʂ ʐ c ʝ x ɣ x ʁ ħ ʕ h ɦLateral Frikativ ɬ ɮ Approksimanter ʋ ɹ ɻ j ɰ Lateral Approksimant l ɭ ʎ ʟ Nar symboler optraeder i par repraesenterer det til hojre en stemt konsonant til venstre en ustemt Gra omrader viser lyde der anses for umulige Konsonanter ikke pulmoniske RedigerKliklyd Stemte implosiver Ejektiverʘ Bilabial ɓ Bilabial ʼ For example ǀ Dental ɗ Dental alveolaer pʼ Bilabialǃ Alveolaer retrofleks ʄ Palatal tʼ Dental alveolaerǂ Palatoalveolaer alveolaer ɠ Velaer kʼ Velaerǁ Alveolaer lateral lateral ʛ Uvulaer sʼ Alveolaer frikativVokaler RedigerFortunge Midttunge BagtungeLukket i y ɨ ʉ ɯ u ɪ ʏ ʊ Halvlukket e o ɘ ɵ ɤ o e Halvaben ɛ œ ɜ ɞ ʌ ɔ ae ɐ Aben a ɶ ɑ ɒ Nar symboler optraeder i par repraesenterer det til hojre en rundet vokal Andre symboler Redigerʍ Ustemt labial velaer frikativw Stemt labial velaer approksimantɥ Stemt labial palatal approksimantʜ Ustemt epiglottal frikativʢ Stemt epiglottal frikativʡ Epiglottal klusilɕ ʑ Alveolo palatale frikativerɺ Alveolaert lateralt flapɧ Samtidigt ʃ og x Affrikater og dobbelte artikulationer kan repraesenteres med to symboler forbundet med en bue om nodvendigt eller med en ligatur i seks almindelige tilfaelde Ligatur Bue Beskrivelseʦ t s ustemt alveolaer affrikatʧ t ʃ ustemt post alveolaer affrikatʨ t ɕ ustemt alveolo palatal affrikatʣ d z stemt alveolaer affrikatʤ d ʒ stemt post alveolaer affrikatʥ d ʑ stemt alveolo palatal affrikat k p dobbeltartikulation af k og p Pga en fejl i fonten Arial Unicode MS er det muligt at disse forkert formede tegnkombinationer ser bedre ud i visse browsere ts tʃ tɕ dz dʒ dʑ kp Suprasegmentaler Redigerˈ Hovedtrykˌ Bitrykː Langˑ Halvlang Saerligt kort Stavelsesgraense Mindre gruppe Storre gruppe intonation Fravaer af opholdʔ 1 Glottalt lukkeToner og tryk Rediger e eller Ekstrahoje eller Hoje eller Middelhoje eller Lavȅ eller Ekstralave Stigninge Fald Skridt ned Skridt op Overordnet stigning Overordnet fald NB Unicode understotter ikke de fleste IPA symboler for ikke flade toner For at repraesentere disse kan man bruge saenkede tal fx e53 for et hojt faldende e En anden mulighed er at bruge de sakaldte Box Drawings i Unicode fx e for et hojt fladt e Diakritiske tegn RedigerDiakritiske tegn kan placeres over symboler med nedstreger fx ŋ n d Ustemt b a Luftfyldt t d Dentals t Stemt b a Laryngaliseret t d Apikaltʰ dʰ Aspireret t d Linguolabial t d Laminalɔ Mere rundet tʷ dʷ Labialiseret ẽ Nasaliseretɔ Mindre rundet tʲ dʲ Palataliseret dⁿ Nasal udgangu Laengere fremme tˠ dˠ Velariseret dˡ Lateral udgangi Laengere tilbage tˁ dˁ Faryngaliseret d Ingen horbar udgange Centraliseret l Velariseret eller faryngaliserete Mediocentraliseret e Haevet ɹ stemt alveolaer frikativ ɹ Stavelsesdannende e Saenket b stemt bilabial approksimant e Ikke stavelsesdannende e Fremskudt tungerodɚ Rotisk e Tilbagetrukket tungerodSe ogsa RedigerDania fonetisk alfabet udviklet til dansk SAMPA fonetisk alfabet udviklet til computere Referencer Rediger THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET revised to 2018 PDF linguistics ucla edu Arkiveret PDF fra originalen 23 december 2019 Hentet 23 december 2019 Kilder RedigerInternational Fonetisk Forening International Phonetic Association Arkiveret 2 maj 2010 hos Wayback Machine Multimedia IPA Chart Arkiveret 24 april 2010 hos Wayback Machine og PhonPad IPA Editor Arkiveret 27 marts 2009 hos Wayback Machine Wikimedia Commons har medier relateret til Det internationale fonetiske alfabetHentet fra https da wikipedia org w index php title Det internationale fonetiske alfabet amp oldid 10584788, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.