fbpx
Wikipedia

Islands valgkredse er de regioner, der vælger repræsentanter til Altinget. I 1999 besluttede Altinget at reducere antallet af kredse fra otte til seks. Tre af disse ligger i Hovedstadsområdet (Höfuðborgarsvæðið) dvs. selve Reykjavík (der er inddelt i to kredse), samt byens ydre forstæder og satellitbyer, der udgør Sydvestkredsen. Det øvrige Sydisland udgør én valgkredsen. Nordisland er delt i Nordøstkredsen (med Islands næststørste by Akureyri) og Nordvestkredsen, der bl.a. indbefatter Vestfjordene med Ísafjörður. Stemmerne fra samtlige valgsteder i kredsen transporteres til et centralt optællingssted, hvor de optælles samlet. På grund af de lange afstande og vejrforholdene kan dette til tider give forsinkelser i optællingen ved valg i vinterhalvåret. Optællingsstderne for provinskredsene er Selfoss i Sydkredsen, Borgarnes i Nordvestkredsen og Akureyri i Nordøstkredsen.

Island er opdelt i seks valgkredse (mandattal i parentes - kredsmandater først efterfulgt af tillægsmandater):
· Reykjavik Nord (Reykjavíkurkjördæmi norður) (9+2)
· Reykjavik Syd (Reykjavíkurkjördæmi suður) (9+2)
· Sydvestkredsen (Suðvesturkjördæmi (11+2)
· Sydkredsen (Suðurkjördæmi) (9+1)
· Nordøstkredsen (Norðausturkjördæmi) (9+1)
· Nordvestkredsen (Norðvesturkjördæmi) (7+1)

Der er 54 kredsmandater og 9 tillægsmandater. Kredsmandaterne var oprindelig fordelt med ni til hver valgkreds, men hvis et mandat i den "dyreste" kreds kræver dobbelt så mange stemmer som et i den "billigste" kreds flyttes der et kredsmandat til den "dyre" kreds. I takt med befolkningsforskydninger fra udkantsområderne til Reykjavík-regionen har Nordvestkredsen derfor tabt to kredsmandater til Sydvestkredsen og står til at miste yderligere et ved næste valg, da kredsen ved altingsvalget 2017 blot skulle have haft 18 færre vælgere for at måtte afgive sit ottende mandat. En valgkreds kan ifølge valgloven ikke have mindre end seks kredsmandater, så hvis Nordvestkredsen taber yderligere to mandater skal der vedtages en ny valglov.

De ni tillægsmandater er fordelt med to til hver af valgkredsene i hovedstadsområdet og et til hver af provinskredsene.

Indholdsfortegnelse

Valgkredsene med tilhørerende kommuner:

  1. Reykjavík Nord og Reykjavík Syd kredsene omfatter hver halvdelen af Reykjavík kommune - den nøjagtige grænse mellem Syd og Nord kredsene reguleres forud for hvert altingsvalg for at sikre en nogenlunde ligelig befolkningsfordling mellem kredsene.
  2. Sydveskredsen:
  3. Sydkredsen:
  4. Nordøstkredsen:
  5. Nordvestkredsen:
Valgkreds Valgberettigede (2017) Mandater i valgkredsen (2017) Antal vælgere per mandat (2017)
Nordøstkredsen 29.618 10 2.962
Nordvestkredsen 21.516 8 2.690
Reykjavik Nord 46.109 11 4.192
Reykjavik Syd 45.607 11 4.146
Sydkredsen 36.154 10 3.615
Sydvestkredsen 69.498 13 5.346
  • Helgi Kristinsson: Íslenska stjórnkerfið. Háskólaútgáfan 2006.
  • udgivet af Altingets Forfatningsudvalg (Stjórnarskrárnefndar)
  • ()
  • ()

islands, valgkredse, sprog, overvåg, rediger, islands, valgkredse, regioner, vælger, repræsentanter, altinget, 1999, besluttede, altinget, reducere, antallet, kredse, otte, seks, disse, ligger, hovedstadsområdet, höfuðborgarsvæðið, selve, reykjavík, inddelt, k. Islands valgkredse Sprog Overvag Rediger Islands valgkredse er de regioner der vaelger repraesentanter til Altinget I 1999 besluttede Altinget at reducere antallet af kredse fra otte til seks Tre af disse ligger i Hovedstadsomradet Hofudborgarsvaedid dvs selve Reykjavik der er inddelt i to kredse samt byens ydre forstaeder og satellitbyer der udgor Sydvestkredsen Det ovrige Sydisland udgor en valgkredsen Nordisland er delt i Nordostkredsen med Islands naeststorste by Akureyri og Nordvestkredsen der bl a indbefatter Vestfjordene med Isafjordur Stemmerne fra samtlige valgsteder i kredsen transporteres til et centralt optaellingssted hvor de optaelles samlet Pa grund af de lange afstande og vejrforholdene kan dette til tider give forsinkelser i optaellingen ved valg i vinterhalvaret Optaellingsstderne for provinskredsene er Selfoss i Sydkredsen Borgarnes i Nordvestkredsen og Akureyri i Nordostkredsen Island er opdelt i seks valgkredse mandattal i parentes kredsmandater forst efterfulgt af tillaegsmandater Reykjavik Nord Reykjavikurkjordaemi nordur 9 2 Reykjavik Syd Reykjavikurkjordaemi sudur 9 2 Sydvestkredsen Sudvesturkjordaemi 11 2 Sydkredsen Sudurkjordaemi 9 1 Nordostkredsen Nordausturkjordaemi 9 1 Nordvestkredsen Nordvesturkjordaemi 7 1 Der er 54 kredsmandater og 9 tillaegsmandater Kredsmandaterne var oprindelig fordelt med ni til hver valgkreds men hvis et mandat i den dyreste kreds kraever dobbelt sa mange stemmer som et i den billigste kreds flyttes der et kredsmandat til den dyre kreds I takt med befolkningsforskydninger fra udkantsomraderne til Reykjavik regionen har Nordvestkredsen derfor tabt to kredsmandater til Sydvestkredsen og star til at miste yderligere et ved naeste valg da kredsen ved altingsvalget 2017 blot skulle have haft 18 faerre vaelgere for at matte afgive sit ottende mandat En valgkreds kan ifolge valgloven ikke have mindre end seks kredsmandater sa hvis Nordvestkredsen taber yderligere to mandater skal der vedtages en ny valglov De ni tillaegsmandater er fordelt med to til hver af valgkredsene i hovedstadsomradet og et til hver af provinskredsene Indholdsfortegnelse 1 Valgkredsene 2 Kilder 3 Eksterne henvisninger 4 NoterValgkredsene RedigerValgkredsene med tilhorerende kommuner Reykjavik Nord og Reykjavik Syd kredsene omfatter hver halvdelen af Reykjavik kommune den nojagtige graense mellem Syd og Nord kredsene reguleres forud for hvert altingsvalg for at sikre en nogenlunde ligelig befolkningsfordling mellem kredsene Sydveskredsen Hafnarfjardarkaupstadur Gardabaer Alftanes Kopavogsbaer Seltjarnarneskaupstadur Mosfellsbaer og Kjosarhreppur Sydkredsen Sveitarfelagid Hornafjordur Skaftarhreppur Myrdalshreppur Rangarthing eystra Rangarthing ytra Asahreppur Vestmannaeyjabaer Floahreppur Sveitarfelagid Arborg Skeida og Gnupverjahreppur Hrunamannahreppur Blaskogabyggd Grimsnes og Grafningshreppur Hveragerdisbaer Sveitarfelagid Olfus Grindavikurkaupstadur Sandgerdisbaer Sveitarfelagid Gardur Reykjanesbaer og Sveitarfelagid Vogar Nordostkredsen Fjallabyggd Grimseyjarhreppur Dalvikurbyggd Arnarneshreppur Horgarbyggd Akureyrarkaupstadur Eyjafjardarsveit Svalbardsstrandarhreppur Grytubakkahreppur THingeyjarsveit Skutustadahreppur Adaldaelahreppur Nordurthing Tjorneshreppur Svalbardshreppur Langanesbyggd Vopnafjardarhreppur Fljotsdalsherad Fljotsdalshreppur Borgarfjardarhreppur Seydisfjardarkaupstadur Fjardabyggd Breiddalshreppur og Djupavogshreppur Nordvestkredsen Akraneskaupstadur Hvalfjardarsveit Skorradalshreppur Borgarbyggd Eyja og Miklaholtshreppur Snaefellsbaer Grundarfjardarbaer Helgafellssveit Stykkisholmsbaer Dalabyggd Reykholahreppur Vesturbyggd Talknafjardarhreppur Bolungarvikurkaupstadur Isafjardarbaer Sudavikurhreppur Arneshreppur Kaldrananeshreppur Strandabyggd Baejarhreppur Hunathing vestra Hunavatnshreppur Blonduosbaer Hofdahreppur Skagabyggd Sveitarfelagid Skagafjordur og Akrahreppur Valgkreds Valgberettigede 2017 1 Mandater i valgkredsen 2017 Antal vaelgere per mandat 2017 Nordostkredsen 29 618 10 2 962Nordvestkredsen 21 516 8 2 690Reykjavik Nord 46 109 11 4 192Reykjavik Syd 45 607 11 4 146Sydkredsen 36 154 10 3 615Sydvestkredsen 69 498 13 5 346Kilder RedigerHelgi Kristinsson Islenska stjornkerfid Haskolautgafan 2006 Agrip af throun stjornarskrarinnar udgivet af Altingets Forfatningsudvalg Stjornarskrarnefndar Eksterne henvisninger RedigerLov om valg til Altinget Afgorelse fra den nationale valgkommission om aendring af valgkredse efter valget i 2003 oprindelig URL Forklaring af reglerne for ligevaegtsligningen oprindelig URL Noter Rediger http www islandsbloggen com 2017 10 sa ojamlikt fordelas mandaten i html Hentet fra https da wikipedia org w index php title Islands valgkredse amp oldid 10897357, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.