fbpx
Wikipedia

Joachim Schack

Joachim Schack (1628 på Hütten, Mecklenburg-Schwerin21. august 1700Skanderborg Slot) var en dansk officer og amtmand.

Indholdsfortegnelse

Han var søn af amtmand Otto Schack til Hütten og Klein Nienhagen (ca. 1590-1631) og Dorothea von der Lühe (død 1674). Han var stadsmajor i Hamborg, da han ved det nationale fodfolks reorganisation 1666 og uden tvivl ved sin farbroder, feltherren Hans Schacks indflydelse blev kaldt til Danmark og ansat som oberst for det sydjyske regiment. 1675 ombyttede han dette med Dronningens Livregiment, som han beholdt til 1677, da det blev bestemt, at generalerne ikke måtte have regiment. Schack var nemlig 1674 forfremmet til generalmajor, og i denne egenskab tog han del i Den Skånske Fejde. Ved Wismars belejring 1675 ledede han angrebet mod Lybekker-Porten; 1676-77 var han med i Skåne, førte i slaget ved Lund hærens centrum og var dernæst en tid kommandant i Landskrone; 1678 deltog han under Ulrik Frederik Gyldenløve i Båhuses belejring, og overalt gjorde han god fyldest. Efter freden var Schack kommandant i København og inspektør over infanteriet, hvortil han allerede var udnævnt 1676; men 1681 trådte han ud af hæren og blev samme år 13. juni Ridder af Dannebrog. 1695 blev han kammerherre.

Fra nytår 1682 blev han derhos ansat som amtmand over Skanderborg og Åkær Amter, i hvilket embede han døde 21. august 1700, 72 år gammel. En kort tid havde han dog igen haft en art militær stilling, nemlig da han under mobiliseringen 1689 fik overbefalingen over det i Jylland opbudte landeværn.

Schack var 1668 blevet naturaliseret som dansk adelsmand og havde her i landet erhvervet betydelige godser, der gik i arv til hans sønner (af 2. ægteskab): 1668 Sneumgård i Jylland, 1677 Bramsløkke og 1681 Kærstrup, begge på Lolland. Desuden Bramming og Mollerup. 1698 erhvervede han, som det lader til på en ikke rigtig fin måde, den Ribe Latinskole tilhørende Dårum Kongetiende; muligen har han her handlet under påvirkning af sin 3. hustru, hos hvem gode og dårlige egenskaber synes at have været forenede i en ret mærkelig blanding.

Schack blev gift 1. gang marts 1657 i Hamborg med sit næstsøskendebarn Anna Dorothea Schack (1640-1669), datter af oberst Hartwig Asche Schack (1606-1645) og Dorothea Hedvig Sehested (død 1683) og søster til Hartvig Asche Schack.

Gift 2. gang 1671 (bevilling 21. april) med Dorothea Sophie Seefeld (1650-1682), datter af Peder Seefeld til Dalsgård (død 1674) og Margrethe Rosenkrantz (død tidligst 1681).

Gift 3. gang 1696 med Elisabeth Rosenkrantz (2. december 1654 på Krenkerup - 27. november 1721 på Møllerup (gift 1. gang 1682 med Knud Gyldenstierne til Møllerup, 1652-1682), datter af stiftamtmand, gehejmeråd Erik Rosenkrantz (1612-1681) og Mette Rosenkrantz (1632-1665).

Joachim Schack
joachim, schack, dansk, officer, amtmand, 1628, 1700, sprog, overvåg, rediger, 1628, hütten, mecklenburg, schwerin, august, 1700, skanderborg, slot, dansk, officer, amtmand, indholdsfortegnelse, karriere, godsejer, Ægteskaber, kilderkarriere, redigerhan, søn, . Joachim Schack dansk officer og amtmand 1628 1700 Sprog Overvag Rediger Joachim Schack 1628 pa Hutten Mecklenburg Schwerin 21 august 1700 pa Skanderborg Slot var en dansk officer og amtmand Indholdsfortegnelse 1 Karriere 2 Godsejer 3 AEgteskaber 4 KilderKarriere RedigerHan var son af amtmand Otto Schack til Hutten og Klein Nienhagen ca 1590 1631 og Dorothea von der Luhe dod 1674 Han var stadsmajor i Hamborg da han ved det nationale fodfolks reorganisation 1666 og uden tvivl ved sin farbroder feltherren Hans Schacks indflydelse blev kaldt til Danmark og ansat som oberst for det sydjyske regiment 1675 ombyttede han dette med Dronningens Livregiment som han beholdt til 1677 da det blev bestemt at generalerne ikke matte have regiment Schack var nemlig 1674 forfremmet til generalmajor og i denne egenskab tog han del i Den Skanske Fejde Ved Wismars belejring 1675 ledede han angrebet mod Lybekker Porten 1676 77 var han med i Skane forte i slaget ved Lund haerens centrum og var dernaest en tid kommandant i Landskrone 1678 deltog han under Ulrik Frederik Gyldenlove i Bahuses belejring og overalt gjorde han god fyldest Efter freden var Schack kommandant i Kobenhavn og inspektor over infanteriet hvortil han allerede var udnaevnt 1676 men 1681 tradte han ud af haeren og blev samme ar 13 juni Ridder af Dannebrog 1695 blev han kammerherre Fra nytar 1682 blev han derhos ansat som amtmand over Skanderborg og Akaer Amter i hvilket embede han dode 21 august 1700 72 ar gammel En kort tid havde han dog igen haft en art militaer stilling nemlig da han under mobiliseringen 1689 fik overbefalingen over det i Jylland opbudte landevaern Godsejer RedigerSchack var 1668 blevet naturaliseret som dansk adelsmand og havde her i landet erhvervet betydelige godser der gik i arv til hans sonner af 2 aegteskab 1668 Sneumgard i Jylland 1677 Bramslokke og 1681 Kaerstrup begge pa Lolland Desuden Bramming og Mollerup 1698 erhvervede han som det lader til pa en ikke rigtig fin made den Ribe Latinskole tilhorende Darum Kongetiende muligen har han her handlet under pavirkning af sin 3 hustru hos hvem gode og darlige egenskaber synes at have vaeret forenede i en ret maerkelig blanding AEgteskaber RedigerSchack blev gift 1 gang marts 1657 i Hamborg med sit naestsoskendebarn Anna Dorothea Schack 1640 1669 datter af oberst Hartwig Asche Schack 1606 1645 og Dorothea Hedvig Sehested dod 1683 og soster til Hartvig Asche Schack Gift 2 gang 1671 bevilling 21 april med Dorothea Sophie Seefeld 1650 1682 datter af Peder Seefeld til Dalsgard dod 1674 og Margrethe Rosenkrantz dod tidligst 1681 Gift 3 gang 1696 med Elisabeth Rosenkrantz 2 december 1654 pa Krenkerup 27 november 1721 pa Mollerup gift 1 gang 1682 med Knud Gyldenstierne til Mollerup 1652 1682 datter af stiftamtmand gehejmerad Erik Rosenkrantz 1612 1681 og Mette Rosenkrantz 1632 1665 Kilder RedigerSchack Joachim i Dansk Biografisk Leksikon 1 udgave bind 15 1901 Biografi af H W Harbou Tycho de Hofman Danske Adelsmaend II 129 III 365 f O Nielsen Efterretninger om Skadst Herred s 48 ff Galthen Ligtale over Elisabeth Rosenkrantz Efterfulgte Markor Rodsteen Amtmand over Skanderborg Amt 1 januar 1682 21 august 1700 Efterfulgtes af Jorgen GrabowEfterfulgte Markor Rodsteen Amtmand over Akaer Amt 1 januar 1682 21 august 1700 Efterfulgtes af Jorgen GrabowHentet fra https da wikipedia org w index php title Joachim Schack amp oldid 10709259, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.