fbpx
Wikipedia

Slaget ved Mysunde

For slaget i 1. slesvigske krig i 1850, se Slaget ved Mysunde 1850.

Slaget ved Mysunde nær Slesvig by var den første større træfning i 2. slesvigske krig, hvor det lykkedes danskerne at afvise et preussisk angreb den 2. februar 1864. På samme sted var det allerede den 12. september 1850 lykkedes at afvise et slesvig-holstensk angreb under 1. slesvigske krig. Mysundes militærstrategiske betydning lå i dens position som overfartssted over Slien til Angel. Friedrich von Wrangel havde derfor som instruks at overskride Slien ved Mysunde hurtigst muligt. Stillingen i Mysunde udgjorde et brohoved ved Dannevirkes østlige fløj, som ved erobring ville give mulighed for at omgå resten af Dannevirkestillingen.

Slaget ved Mysunde
Del af 2. Slesvigske Krig
Dato 2. februar 1864
Sted Mysunde, Slesvig
Resultat Dansk sejr
Parter
Preussen Danmark
Ledere
Prins Friedrich Karl Christian de Meza
Styrke
10.000 2.500
Tab
199 døde og sårede 141 døde, sårede og tilfangetagne
Erik Henningsen, Kaptajn Harald Christian Hertel retter en kanon under kampen ved Mysunde den 2. februar 1864, 1914, audiensgemakket på Christiansborg
En dansk skanse ved Mysunde 1864

Indholdsfortegnelse

Wrangel overskred med sine tropper Ejderen den 1. februar. Han lod med bud overbringe en "summation" til den danske overgeneral, Christian de Meza, hvori det krævedes, at de danske tropper rømmede Slesvig, hvis Danmark ville undgå, at Østrig-Preussen anvendte "alle til rådighed stående midler til at genoprette status quo og sikre hertugdømmet Slesvigs forfatningsmæssige rettigheder." De Meza afslog uden at konsultere politikerne i København, idet hans instruks krævede et forsvar af Dannevirkestillingen.

Kort før 2. slesvigske krigs udbrud i januar 1864 var skanserne ved Dannevirke blevet forstærkede. En forpost og fire skanser ved Mysunde kunne rumme et kompagni, ca. 2500 mand. Den 2. februar fik Prins Friedrich Karl ordre til at angribe skanserne ved Kokketorf, et par kilometer syd for Mysunde, men da de var forladte, angreb den preussiske forpost Mysunde i stedet. Angriberne var i overtal. Friedrich Karl rådede ifølge flere kilder over ca. 10000 mand. De medbragte 64 feltkanoner, mens danskerne rådede over 20. Alligevel lykkedes det det danske artilleri at slå angrebet tilbage efter ca. otte timers kamp. Den preussiske hær angreb i tåge og finregn, hvilket forsinkede fremrykningen, men samtidig gjorde overraskelsesmomentet større. Til dansk fordel talte også, at den angribende part havde svært ved at få sigte og derfor ramte mange skud forbi de tiltænkte mål.Trods ca. 4500 afgivne skud mod skanserne, led disse kun ubetydelig skade. Danskerne overdængede modstanderen med kardæsker i næsten 8 timer. indtil den angribende part rykkede tilbage. Ved Ornum Mølle hejste prøjserne det hvide flag og der blev udsendt forhandlere, som enedes om en våbenstilstand, således at parterne kunne tage sig af de døde og sårede. Tabene blev opgjort til 39 danske og 38 tyske tab, mens begge parter havde ca. 100 sårede eller savnede. Det var dog en kortvarig dansk triumf, idet Østrigerne allerede dagen efter erobrede terrænet omkring Kongshøj, centralt foran Dannevirkestillingen. Forsinkelsen havde hindret den prøjsiske plan og gav danskerne en mulighed for at reorganisere tropperne. Den prøjsiske kronprins skrev i sin dagbog, at tilbageslaget var et tegn på, at hans officerer undervurderede fjendens forsvar og opfattede retræten som et nederlag.. Forsinkelsen af den tyske offensiv gav general Christian de Meza muligheden for om morgenen den 5. februar at beslutte at trække hele den danske styrke tilbage fra Dannevirke – en retræte, der af Buk-Swienty (2008) blev betegnet som "den mest enestående præstation, en dansk hær har ydet."

 1. Neergaard (1916), s. 1040-1041
 2. Neergaard (1916), s. 1041-1042
 3. Neergaard (1916), s. 1044
 4. Johansen (2014), s.99
 5. Buk-Swienty (2008), s. 173
 6. Johansen(2014), s. 120
 7. Buk-Swienty (2008), s. 177
 8. Buk-Swienty (2008), s. 195
 • Buk-Swienty, Tom: Slagtebænk Dybbøl. Gyldendal 2008
 • Glenthøj, Rasmus (2014), 1864 - Sønner af de Slagne, København: Gads Forlag, ISBN 978-8712-04919-7.
 • Neergaard, N (1916), Under Junigrundloven,II (2 bind), København: Lindhardt og Ringhof.
 • Johansen, Claes (2014), Dødsfælden Dannevirke, København: Turbine Forlag, ISBN 978-87-7141-805-7.
 • Schultz Hansen, Hans; Henningsen, Lars N.; og, flere (2009), Sønderjyllands Historie efter 1815, København: Historisk Samfund for Sønderjylland, ISBN 9788774061137.
 • (på hjemmesiden Dansk Militærhistorie)

Slaget ved Mysunde
slaget, mysunde, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, kampen, mysunde, slaget, slesvigske, krig, 1850, 1850, nær, slesvig, første, større, træfning, slesvigske, krig, hvor, lykkedes, danskerne, afvise, preussisk, angreb, februar, 1864, samme, sted, allerede, . Slaget ved Mysunde Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Kampen ved Mysunde For slaget i 1 slesvigske krig i 1850 se Slaget ved Mysunde 1850 Slaget ved Mysunde naer Slesvig by var den forste storre traefning i 2 slesvigske krig hvor det lykkedes danskerne at afvise et preussisk angreb den 2 februar 1864 Pa samme sted var det allerede den 12 september 1850 lykkedes at afvise et slesvig holstensk angreb under 1 slesvigske krig Mysundes militaerstrategiske betydning la i dens position som overfartssted over Slien til Angel Friedrich von Wrangel havde derfor som instruks at overskride Slien ved Mysunde hurtigst muligt Stillingen i Mysunde udgjorde et brohoved ved Dannevirkes ostlige floj som ved erobring ville give mulighed for at omga resten af Dannevirkestillingen 1 Slaget ved MysundeDel af 2 Slesvigske KrigDato 2 februar 1864Sted Mysunde SlesvigResultat Dansk sejrParterPreussen DanmarkLederePrins Friedrich KarlChristian de MezaStyrke10 0002 500Tab199 dode og sarede141 dode sarede og tilfangetagneErik Henningsen Kaptajn Harald Christian Hertel retter en kanon under kampen ved Mysunde den 2 februar 1864 1914 audiensgemakket pa Christiansborg En dansk skanse ved Mysunde 1864 Indholdsfortegnelse 1 Optakt 2 Forlob 3 Noter 4 Litteratur 5 Ekstern kilder henvisningerOptakt RedigerWrangel overskred med sine tropper Ejderen den 1 februar Han lod med bud overbringe en summation til den danske overgeneral Christian de Meza hvori det kraevedes at de danske tropper rommede Slesvig hvis Danmark ville undga at Ostrig Preussen anvendte alle til radighed staende midler til at genoprette status quo og sikre hertugdommet Slesvigs forfatningsmaessige rettigheder De Meza afslog uden at konsultere politikerne i Kobenhavn idet hans instruks kraevede et forsvar af Dannevirkestillingen 2 Forlob RedigerKort for 2 slesvigske krigs udbrud i januar 1864 var skanserne ved Dannevirke blevet forstaerkede En forpost og fire skanser ved Mysunde kunne rumme et kompagni ca 2500 mand Den 2 februar fik Prins Friedrich Karl ordre til at angribe skanserne ved Kokketorf et par kilometer syd for Mysunde men da de var forladte angreb den preussiske forpost Mysunde i stedet Angriberne var i overtal Friedrich Karl radede ifolge flere kilder over ca 10000 mand 3 4 De medbragte 64 feltkanoner mens danskerne radede over 20 Alligevel lykkedes det det danske artilleri at sla angrebet tilbage efter ca otte timers kamp Den preussiske haer angreb i tage og finregn hvilket forsinkede fremrykningen men samtidig gjorde overraskelsesmomentet storre 5 Til dansk fordel talte ogsa at den angribende part havde svaert ved at fa sigte og derfor ramte mange skud forbi de tiltaenkte mal 5 Trods ca 4500 afgivne skud mod skanserne led disse kun ubetydelig skade 6 Danskerne overdaengede modstanderen med kardaesker i naesten 8 timer indtil den angribende part rykkede tilbage 7 Ved Ornum Molle hejste projserne det hvide flag og der blev udsendt forhandlere som enedes om en vabenstilstand saledes at parterne kunne tage sig af de dode og sarede 6 Tabene blev opgjort til 39 danske og 38 tyske tab mens begge parter havde ca 100 sarede eller savnede 6 Det var dog en kortvarig dansk triumf idet Ostrigerne allerede dagen efter erobrede terraenet omkring Kongshoj centralt foran Dannevirkestillingen Forsinkelsen havde hindret den projsiske plan og gav danskerne en mulighed for at reorganisere tropperne Den projsiske kronprins skrev i sin dagbog at tilbageslaget var et tegn pa at hans officerer undervurderede fjendens forsvar og opfattede retraeten som et nederlag 6 Forsinkelsen af den tyske offensiv gav general Christian de Meza muligheden for om morgenen den 5 februar at beslutte at traekke hele den danske styrke tilbage fra Dannevirke en retraete der af Buk Swienty 2008 blev betegnet som den mest enestaende praestation en dansk haer har ydet 8 Noter Rediger Neergaard 1916 s 1040 1041 Neergaard 1916 s 1041 1042 Neergaard 1916 s 1044 Johansen 2014 s 99 a b Buk Swienty 2008 s 173 a b c d Johansen 2014 s 120 Buk Swienty 2008 s 177 Buk Swienty 2008 s 195Litteratur RedigerBuk Swienty Tom Slagtebaenk Dybbol Gyldendal 2008 Glenthoj Rasmus 2014 1864 Sonner af de Slagne Kobenhavn Gads Forlag ISBN 978 8712 04919 7 Neergaard N 1916 Under Junigrundloven II 2 bind Kobenhavn Lindhardt og Ringhof Johansen Claes 2014 Dodsfaelden Dannevirke Kobenhavn Turbine Forlag ISBN 978 87 7141 805 7 Schultz Hansen Hans Henningsen Lars N og flere 2009 Sonderjyllands Historie efter 1815 Kobenhavn Historisk Samfund for Sonderjylland ISBN 9788774061137 Ekstern kilder henvisninger RedigerKampen om Mysunde i 1864 pa hjemmesiden Dansk Militaerhistorie Hentet fra https da wikipedia org w index php title Slaget ved Mysunde amp oldid 10805795, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.