fbpx
Wikipedia

Hortons hovedpine

Hortons hovedpine, også kendt som klyngehovedpine, er en neurologisk sygdom, der primært kommer til udtryk ved pinefulde hovedpineanfald. Sygdommen har mange af de samme symptomer som migræne men adskiller sig herfra i selve hovedpinen. Den rammer 1 ud af 1.000, og af disse er 60% mænd.

Hortons hovedpine
Klassifikation
Information
Navn Hortons hovedpine
Medicinsk fagområde neuromedicin
SKS
ICD-10
ICD-9 ,
,
DiseasesDB
MedlinePlus
Patientplus
MeSH
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Indholdsfortegnelse

Symptomerne

Hortons hovedpine (også kaldet klyngehovedpine eller cluster headache) viser sig ved anfald af svære smerter i eller omkring det ene øje. Øjet bliver rødt og løber i vand, næsen løber eller stopper til, øjenomgivelserne hæver op, det øverste øjenlåg kan hænge slapt ned og pupillen blive mindre. Alle disse symptomer optræder på den samme side som smerterne. Anfaldene optræder som regel i den samme side hver gang.

Smerterne

Smerterne er så svære, at mange har fornemmelsen af at få stukket en kniv i øjet, og få den drejet rundt. Andre har fornemmelsen af, at der sidder en knytnæve bag ved øjet og prøver at presse det ud. Mange vandrer frem og tilbage under anfaldet, holder hånden presset hårdt mod øjet og tindingen, eller står ligefrem og dunker hovedet i væggen for at opleve en anden smerte. Andre ligger på alle 4 eller sidder med hovedet i hænderne og rokker frem og tilbage. Smerterne er så kraftige, at selv morfin er uden effekt.

Varighed og tidspunkter for Hortonanfald

Anfaldene varer typisk ½ – 3 timer og kommer ofte 1 – 2 gange dagligt, hos enkelte op til 8 gange i døgnet. Anfaldene kan bryde igennem om natten, gerne efter 1½ times søvn. De optræder også hyppigt i dagtimerne og da ofte, når man slapper af, f.eks. efter en lang arbejdsdag. De fleste har anfald i perioder, der varer fra 2 uger til 3 måneder, og optræder 1 – 2 gange årligt. Dette kaldes den periodiske type af Hortons hovedpine / Klyngehovedpine. Hovedpineperioderne afløses så af helt anfaldsfrie perioder, der kan vare fra måneder til år. Hovedpineperioderne opstår ofte på faste årstider for den enkelte hortonpatient, og mange synes at have deres anfaldsperioder i den mørke årstid.

10 – 20% har hortonanfald året rundt uden anfaldsfrie perioder. Det kaldes den kroniske form for Hortons hovedpine. Ca. 1 ud af 1.000 har Hortons hovedpine. Det betyder at der er omkring 5.000 hortonpatienter i Danmark. I årtier har man fejlagtigt antaget, at sygdommen især fandtes hos mænd (85 %). Imidlertid har en ny opgørelse klarlagt, at mænd (60 %) og kvinder (40 %) rammes mere jævnt og at kvinder derfor har været stærkt underdiagnosticerede og dermed afskåret fra behandlingstilbud såsom iltbehandling.

Hovedpinen starter typisk i 20 – 40 års alderen. Kendte udløsende årsager er indtag af:

1: Alkohol 2: Kokain 3: Viagra

Hvordan stilles diagnosen?

Det er ikke svært at stille diagnosen hvis man overværer et hortonanfald, for det ligner ingen andre typer hovedpineanfald. Korte, men gentagne smerteanfald af 30 minutter – 3 timers varighed. Smerterne er meget voldsomme, og patienterne er meget forpinte, urolige og irritable. Patienterne er rastløse, går hvileløst rundt og kan ikke holde ud at ligge ned. Anfaldene optræder ofte om natten, 1 – 2 timer efter man er faldet i søvn. Altid på samme side i ansigtet – bag og omkring det ene øje.

Anfaldet ledsages af rødt øje, tårer, løbende næse, tilstoppet næse og/eller hævet, hængende øjenlåg. Anfaldet starter relativt hurtigt, og smerterne bliver maksimale på få minutter.

Symptomerne er ganske karakteristiske, men alligevel kan det tage flere år før diagnosen bliver stillet. Det er kun de færreste læger, der opnår at overvære et anfald. Smerterne er ofte så kortvarige, at de er overståede inden man kommer frem til skadestuen eller til lægen. Smerterne kan være så kraftige, at man ikke kan overskue at søge hjælp under anfaldet, og man er selv ude af stand til at køre til lægen eller skadestuen.

Diagnosen må derfor stilles på baggrund af, hvad patienten selv eller deres pårørende fortæller: Beskrivelsen af smerterne, symptomerne der ledsager smerterne, uroen og adfærden under anfaldet, ophobning af anfald om natten og i perioder af 1 – 3 måneder. Sygdommen er alligevel så relativ sjælden, at ikke alle læger og tandlæger har kendskab til diagnosen, og det er kun de færreste der har set en patient under anfald. Hvis egen læge er i tvivl, kan en henvisning til neurolog blive aktuel.

Undersøgelser hos tandlæge, øjenlæge, ørelæge og andre speciallæger er kun sjældent nødvendig, ligesom hjernescanning også kun meget sjældent er påkrævet. Der findes ikke en blodprøve eller en røntgenundersøgelse, der kan stille diagnosen klyngehovedpine (Hortons hovedpine), så en god beskrivelse af anfaldet er meget vigtig.

Hvordan behandles sygdommen ?

Der findes ingen kurativ behandling. Men det er muligt, at søge at forebygge anfald og afhjælpe anfaldenes styrke.

Udløsende faktorer fjernes: 1. Alkohol, 2. Kokain , 3. Viagra

Anfaldsbehandling af Hortons hovedpine:

Imigran injektion. Peroral behandling er oftest nytteløs pga. kort anfaldsvarighed, og almindelige smertestillende medicin hjælper sjældent. Ilt på maske 10-15 l/min. Ilt til hjemmebrug kan bevilges via neurologisk afdeling. OBS: Skal afleveres igen, når klyngeperioden ophører eller der er lang tid mellem klyngerne, men kan rekvireres igen med kort varsel.

Forebyggelse af Hortons hovedpine:

Verapamil 240-400 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser, evt. større doser op til 800 mg dagligt i klyngeperioden. Behandling af kronisk klyngehovedpine er en specialistopgave.

Sygdommen "Hortons hovedpine" er opkaldt efter den amerikanske neurolog Bayard Taylor Horton (1895 – 1980), der i mere end 50 år forskede i hovedpinen. Han fulgte ca. 1.200 hortonpatienter på Mayo klinikken i Minnesota, USA.

De typiske symptomer ved Hortons hovedpine blev imidlertid beskrevet helt tilbage i 1641 af den hollandske læge Nicolaas Tulp (Det er den læge, som Rembrandt malede på billedet "Anatomitimen"). Igennem de kommende århundreder beskrives sygdommen af enkelte andre læger, men først i starten af 1900-tallet tager udforskningen fart, først ved W. Harris og så følger B.T. Horton efter.

I 1952 beskriver E. Kunkel – som den første – det typiske periodevise præg, som adskiller Hortons hovedpine fra de fleste andre hovedpinetyper. Han kaldte derfor hovedpinen for cluster headache (klyngehovedpine), og denne betegnelse foretrækkes af de fleste hovedpineeksperter i dag.

  1. . fra originalen 28. juni 2011. Hentet 26. december 2009.

Referenceprogram for hovedpine : www.dhos.dk

Hortons hovedpine
hortons, hovedpine, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, klyngehovedpine, også, kendt, klyngehovedpine, neurologisk, sygdom, primært, kommer, udtryk, pinefulde, hovedpineanfald, sygdommen, mange, samme, symptomer, migræne, adskiller, herfra, selve, hovedpinen. Hortons hovedpine Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Klyngehovedpine Hortons hovedpine ogsa kendt som klyngehovedpine er en neurologisk sygdom der primaert kommer til udtryk ved pinefulde hovedpineanfald Sygdommen har mange af de samme symptomer som migraene men adskiller sig herfra i selve hovedpinen Den rammer 1 ud af 1 000 og af disse er 60 maend 1 Hortons hovedpine KlassifikationInformationNavnHortons hovedpineMedicinsk fagomradeneuromedicinSKSDG44 0ICD 10G44 0ICD 9339 00 339 01 339 02DiseasesDB2850MedlinePlus000786Patientpluscluster headacheMeSHD003027Information med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata vdr Indholdsfortegnelse 1 Sygdommen 1 1 Symptomerne 1 2 Smerterne 1 3 Varighed og tidspunkter for Hortonanfald 1 4 Hvordan stilles diagnosen 1 5 Hvordan behandles sygdommen 2 Historie 3 Referencer 4 Ekstern henvisningSygdommen RedigerSymptomerne Rediger Hortons hovedpine ogsa kaldet klyngehovedpine eller cluster headache viser sig ved anfald af svaere smerter i eller omkring det ene oje Ojet bliver rodt og lober i vand naesen lober eller stopper til ojenomgivelserne haever op det overste ojenlag kan haenge slapt ned og pupillen blive mindre Alle disse symptomer optraeder pa den samme side som smerterne Anfaldene optraeder som regel i den samme side hver gang Smerterne Rediger Smerterne er sa svaere at mange har fornemmelsen af at fa stukket en kniv i ojet og fa den drejet rundt Andre har fornemmelsen af at der sidder en knytnaeve bag ved ojet og prover at presse det ud Mange vandrer frem og tilbage under anfaldet holder handen presset hardt mod ojet og tindingen eller star ligefrem og dunker hovedet i vaeggen for at opleve en anden smerte Andre ligger pa alle 4 eller sidder med hovedet i haenderne og rokker frem og tilbage Smerterne er sa kraftige at selv morfin er uden effekt Varighed og tidspunkter for Hortonanfald Rediger Anfaldene varer typisk 3 timer og kommer ofte 1 2 gange dagligt hos enkelte op til 8 gange i dognet Anfaldene kan bryde igennem om natten gerne efter 1 times sovn De optraeder ogsa hyppigt i dagtimerne og da ofte nar man slapper af f eks efter en lang arbejdsdag De fleste har anfald i perioder der varer fra 2 uger til 3 maneder og optraeder 1 2 gange arligt Dette kaldes den periodiske type af Hortons hovedpine Klyngehovedpine Hovedpineperioderne afloses sa af helt anfaldsfrie perioder der kan vare fra maneder til ar Hovedpineperioderne opstar ofte pa faste arstider for den enkelte hortonpatient og mange synes at have deres anfaldsperioder i den morke arstid 10 20 har hortonanfald aret rundt uden anfaldsfrie perioder Det kaldes den kroniske form for Hortons hovedpine Ca 1 ud af 1 000 har Hortons hovedpine Det betyder at der er omkring 5 000 hortonpatienter i Danmark I artier har man fejlagtigt antaget at sygdommen isaer fandtes hos maend 85 Imidlertid har en ny opgorelse klarlagt at maend 60 og kvinder 40 rammes mere jaevnt og at kvinder derfor har vaeret staerkt underdiagnosticerede og dermed afskaret fra behandlingstilbud sasom iltbehandling Hovedpinen starter typisk i 20 40 ars alderen Kendte udlosende arsager er indtag af 1 Alkohol 2 Kokain 3 Viagra Hvordan stilles diagnosen Rediger Det er ikke svaert at stille diagnosen hvis man overvaerer et hortonanfald for det ligner ingen andre typer hovedpineanfald Korte men gentagne smerteanfald af 30 minutter 3 timers varighed Smerterne er meget voldsomme og patienterne er meget forpinte urolige og irritable Patienterne er rastlose gar hvilelost rundt og kan ikke holde ud at ligge ned Anfaldene optraeder ofte om natten 1 2 timer efter man er faldet i sovn Altid pa samme side i ansigtet bag og omkring det ene oje Anfaldet ledsages af rodt oje tarer lobende naese tilstoppet naese og eller haevet haengende ojenlag Anfaldet starter relativt hurtigt og smerterne bliver maksimale pa fa minutter Symptomerne er ganske karakteristiske men alligevel kan det tage flere ar for diagnosen bliver stillet Det er kun de faerreste laeger der opnar at overvaere et anfald Smerterne er ofte sa kortvarige at de er overstaede inden man kommer frem til skadestuen eller til laegen Smerterne kan vaere sa kraftige at man ikke kan overskue at soge hjaelp under anfaldet og man er selv ude af stand til at kore til laegen eller skadestuen Diagnosen ma derfor stilles pa baggrund af hvad patienten selv eller deres parorende fortaeller Beskrivelsen af smerterne symptomerne der ledsager smerterne uroen og adfaerden under anfaldet ophobning af anfald om natten og i perioder af 1 3 maneder Sygdommen er alligevel sa relativ sjaelden at ikke alle laeger og tandlaeger har kendskab til diagnosen og det er kun de faerreste der har set en patient under anfald Hvis egen laege er i tvivl kan en henvisning til neurolog blive aktuel Undersogelser hos tandlaege ojenlaege orelaege og andre speciallaeger er kun sjaeldent nodvendig ligesom hjernescanning ogsa kun meget sjaeldent er pakraevet Der findes ikke en blodprove eller en rontgenundersogelse der kan stille diagnosen klyngehovedpine Hortons hovedpine sa en god beskrivelse af anfaldet er meget vigtig Hvordan behandles sygdommen Rediger Der findes ingen kurativ behandling Men det er muligt at soge at forebygge anfald og afhjaelpe anfaldenes styrke Udlosende faktorer fjernes 1 Alkohol 2 Kokain 3 Viagra Anfaldsbehandling af Hortons hovedpine Imigran injektion Peroral behandling er oftest nyttelos pga kort anfaldsvarighed og almindelige smertestillende medicin hjaelper sjaeldent Ilt pa maske 10 15 l min Ilt til hjemmebrug kan bevilges via neurologisk afdeling OBS Skal afleveres igen nar klyngeperioden ophorer eller der er lang tid mellem klyngerne men kan rekvireres igen med kort varsel Forebyggelse af Hortons hovedpine Verapamil 240 400 mg i dognet fordelt pa 2 3 doser evt storre doser op til 800 mg dagligt i klyngeperioden Behandling af kronisk klyngehovedpine er en specialistopgave Historie RedigerSygdommen Hortons hovedpine er opkaldt efter den amerikanske neurolog Bayard Taylor Horton 1895 1980 der i mere end 50 ar forskede i hovedpinen Han fulgte ca 1 200 hortonpatienter pa Mayo klinikken i Minnesota USA De typiske symptomer ved Hortons hovedpine blev imidlertid beskrevet helt tilbage i 1641 af den hollandske laege Nicolaas Tulp Det er den laege som Rembrandt malede pa billedet Anatomitimen Igennem de kommende arhundreder beskrives sygdommen af enkelte andre laeger men forst i starten af 1900 tallet tager udforskningen fart forst ved W Harris og sa folger B T Horton efter I 1952 beskriver E Kunkel som den forste det typiske periodevise praeg som adskiller Hortons hovedpine fra de fleste andre hovedpinetyper Han kaldte derfor hovedpinen for cluster headache klyngehovedpine og denne betegnelse foretraekkes af de fleste hovedpineeksperter i dag Referencer Rediger Hvad er Hortons hovedpine Arkiveret fra originalen 28 juni 2011 Hentet 26 december 2009 Referenceprogram for hovedpine www dhos dkEkstern henvisning RedigerHortonforeningen dk Hortonforum dk Dansk HovedpinecenterHentet fra https da wikipedia org w index php title Hortons hovedpine amp oldid 10750399, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.