fbpx
Wikipedia

Kompostering

Kompostering kaldes den proces, hvor man bevidst fremskynder og styrer nedbrydningen af organisk stof. En vellykket kompostering forudsætter, at en række betingelser er opfyldt:

  • udgangsmaterialet skal være varieret, findelt og blandet
  • C/N-forholdet skal være så lavt som muligt
  • pH skal være tæt på neutral (pH 7)
  • materialet skal holdes fugtigt gennem hele forløbet
  • ilt skal kunne trænge ind til alt materiale
  • CO2 skal frit kunne forlade materialet
  • udgangstemperaturen bør være ca. 20 grader
  • procestemperaturen må meget gerne nå op på 70 grader
Kompostbunke med haveaffald
Førne - her blade og bark - er udgangsmaterialet for al kompostering.
Kompostbunke.

Indholdsfortegnelse

Styring af forløbet

Nogle af betingelserne kan opfyldes allerede fra begyndelsen. Det er muligt at sammensætte og behandle udgangsmaterialet (førne) sådan, at det opfylder betingelserne. Det er straks mere besværligt at få sænket C/N-forholdet på en naturlig måde. Iblanding af dyrisk materiale eller bælgplanterester virker dog som regel godt nok, men i givet fald kan der strøs et ganske tyndt lag af kalksalpeter på førnen. Samtidig kan man strø noget jordbrugskalk oven på. Det skal bruges til at neutralisere de syrer, der dannes under komposteringen.

Fugtigheden fastholdes lettest, når man anbringer bunken eller beholderen på et skygget sted, men det kan blive nødvendigt at vande med jævne mellemrum. Iltning af materialet sker bedst ved, at man har blandet grove og fine materialer, træagtige mellem urteagtige, sådan at det hele ikke falder sammen for tidligt. På et vist tidspunkt, nemlig når temperaturen begynder at synke, skal iltning og fugtighed forbedres. Det sker ved at "omstikke" materialet, så det yderste kommer inderst og omvendt. På den måde letter man også CO2'ens vej ud af komposten.

Komposteringsforløb. Bemærk, at pH er angivet med en 10 x forstørret skala.

Temperaturen er svær at styre. Det kræver megen omhu med vanding, kalkning og omstikning. Det kan også være afgørende at give materialet et isolerende lag udenpå. Det kan f.eks. være et tyndt lag jord eller nogle vintermåtter. Vigtigt er det i hvert fald at få temperaturen helt op i nærheden af de 70 grader. Ellers vil komposten rumme alt for mange ukrudtsfrø og muligvis også en del skadelige organismer.

Produkt

Når disse forhold er i orden, foregår nedbrydningen forbavsende hurtigt, og man kan – efter behov – afslutte processen når materialet er halvt omsat. Produktet er lysebrunt og smuldrende, men man kan stadigvæk se, hvad der var udgangsmaterialet. Dette produkt bør man betragte som et jordforbedringsmiddel, der ikke giver nævneværdigt meget mineralsk stof fra sig.

Man kan også vente, indtil komposten er færdigt omsat. Det kan ses ved, at produktet er mørkt eller næsten sort. Udgangsmaterialet er forvandlet til uigenkendelighed, og temperaturen er faldet ned til meget tæt på omgivelsernes temperatur. Dette produkt bør man betragte som en gødning med et meget højt indhold af kalium og fosfor, men med et beskedent indhold af kvælstof.

Fra gammel tid kendes en lidt ringeagtet komposteringsmetode, fladekompostering. Den består simpelthen i, at man lægger førnematerialet ud oven på jorden i et ca. 20 cm tykt lag. Hvis man gør det om efteråret, vil materialet være næsten fuldt omsat næste forår. Mange viger tilbage fra at bruge denne metode, fordi den giver haven et uordentligt udseende, men den har det for sig, at den efterligner naturens egen metode perfekt.

Kompostering
kompostering, sprog, overvåg, rediger, kaldes, proces, hvor, bevidst, fremskynder, styrer, nedbrydningen, organisk, stof, vellykket, kompostering, forudsætter, række, betingelser, opfyldt, udgangsmaterialet, skal, være, varieret, findelt, blandet, forholdet, s. Kompostering Sprog Overvag Rediger Kompostering kaldes den proces hvor man bevidst fremskynder og styrer nedbrydningen af organisk stof En vellykket kompostering forudsaetter at en raekke betingelser er opfyldt udgangsmaterialet skal vaere varieret findelt og blandet C N forholdet skal vaere sa lavt som muligt pH skal vaere taet pa neutral pH 7 materialet skal holdes fugtigt gennem hele forlobet ilt skal kunne traenge ind til alt materiale CO2 skal frit kunne forlade materialet udgangstemperaturen bor vaere ca 20 grader procestemperaturen ma meget gerne na op pa 70 graderKompostbunke med haveaffald Forne her blade og bark er udgangsmaterialet for al kompostering Kompostbunke Indholdsfortegnelse 1 Kompostbunke 1 1 Styring af forlobet 1 2 Produkt 2 Fladekompostering 3 Se ogsaKompostbunke RedigerStyring af forlobet Rediger Nogle af betingelserne kan opfyldes allerede fra begyndelsen Det er muligt at sammensaette og behandle udgangsmaterialet forne sadan at det opfylder betingelserne Det er straks mere besvaerligt at fa saenket C N forholdet pa en naturlig made Iblanding af dyrisk materiale eller baelgplanterester virker dog som regel godt nok men i givet fald kan der stros et ganske tyndt lag af kalksalpeter pa fornen Samtidig kan man stro noget jordbrugskalk oven pa Det skal bruges til at neutralisere de syrer der dannes under komposteringen Fugtigheden fastholdes lettest nar man anbringer bunken eller beholderen pa et skygget sted men det kan blive nodvendigt at vande med jaevne mellemrum Iltning af materialet sker bedst ved at man har blandet grove og fine materialer traeagtige mellem urteagtige sadan at det hele ikke falder sammen for tidligt Pa et vist tidspunkt nemlig nar temperaturen begynder at synke skal iltning og fugtighed forbedres Det sker ved at omstikke materialet sa det yderste kommer inderst og omvendt Pa den made letter man ogsa CO2 ens vej ud af komposten Komposteringsforlob Bemaerk at pH er angivet med en 10 x forstorret skala Temperaturen er svaer at styre Det kraever megen omhu med vanding kalkning og omstikning Det kan ogsa vaere afgorende at give materialet et isolerende lag udenpa Det kan f eks vaere et tyndt lag jord eller nogle vintermatter Vigtigt er det i hvert fald at fa temperaturen helt op i naerheden af de 70 grader Ellers vil komposten rumme alt for mange ukrudtsfro og muligvis ogsa en del skadelige organismer Produkt Rediger Nar disse forhold er i orden foregar nedbrydningen forbavsende hurtigt og man kan efter behov afslutte processen nar materialet er halvt omsat Produktet er lysebrunt og smuldrende men man kan stadigvaek se hvad der var udgangsmaterialet Dette produkt bor man betragte som et jordforbedringsmiddel der ikke giver naevnevaerdigt meget mineralsk stof fra sig Man kan ogsa vente indtil komposten er faerdigt omsat Det kan ses ved at produktet er morkt eller naesten sort Udgangsmaterialet er forvandlet til uigenkendelighed og temperaturen er faldet ned til meget taet pa omgivelsernes temperatur Dette produkt bor man betragte som en godning med et meget hojt indhold af kalium og fosfor men med et beskedent indhold af kvaelstof Fladekompostering RedigerFra gammel tid kendes en lidt ringeagtet komposteringsmetode fladekompostering Den bestar simpelthen i at man laegger fornematerialet ud oven pa jorden i et ca 20 cm tykt lag Hvis man gor det om efteraret vil materialet vaere naesten fuldt omsat naeste forar Mange viger tilbage fra at bruge denne metode fordi den giver haven et uordentligt udseende men den har det for sig at den efterligner naturens egen metode perfekt Se ogsa RedigerForne Humus Recirkulering Baeredygtighed Affald Havebrug Muld Jordbund HumificeringHentet fra https da wikipedia org w index php title Kompostering amp oldid 10126207, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.