fbpx
Wikipedia

Der er flere personer med dette navn, se Konstantin 2..

Konstantin 2. af Grækenland (græsk:Κωνσταντίνος Β΄, Βασιλεύς των Ελλήνων; tr. Konstantínos Β΄, Vasiléfs ton Ellínon), (2. juni 1940) var konge af Grækenland fra 1964 til 1973.

Han er den eneste søn af Kong Paul 1. og Dronning Frederika af Grækenland. Han fulgte sin far på tronen ved dennes død i 1964. Fra 1967 levede han i eksil – først i Rom, siden i England. Han flyttede fra London til Grækenland i 2013.

Konstantin tilhører fyrstehuset Glücksborg. Han er bror til Dronning Sofia af Spanien og gift med Dronning Anne-Marie, søster til Dronning Margrethe 2. af Danmark.

Fulde titel og prædikat: Hans Majestæt Konstantin konge til Grækenland, prins af Danmark.

Indholdsfortegnelse

Tidlige liv

Fødsel og familie

Uddybende artikel: Huset Glücksborg
Prins Konstantins forældre: Det græske tronfølgerpar Prins Paul og Prinsesse Frederika i 1939.

Prins Konstantin af Grækenland og Danmark blev født om eftermiddagen den 2. juni 1940 i sine forældres residens Villa Psychiko i Psychiko, en forstad til Grækenlands hovedstad Athen. Han var nevø til Grækenlands daværende konge Georg 2. og eneste søn af den barnløse konges lillebror og tronfølger Prins Paul og hans hustru Prinsesse Frederika, der var født prinsesse af Hannover. Hans far var den tredje og yngste søn af Kong Konstantin 1. af Grækenland og Prinsesse Sophie af Preussen, mens hans mor var den eneste datter af Hertug Ernst August af Braunschweig og Prinsesse Viktoria Luise af Preussen.

Da han blev født, havde hans forældre allerede en datter, Prinsesse Sofia, der var blevet født i 1938 og senere blev dronning af Spanien. Den kongelige familie afventede dog spændt fødslen af en mandlig arving til tronen, og den nyfødte prins blev derfor modtaget med glæde af sine forældre. På dagen for hans fødsel blev der affyret en kanonsalut fra Lykabettos-bakken i Athen på 101 skud. Ifølge græsk tradition blev han som den førstefødte søn opkaldt efter sin farfar, Kong Konstantin 1. Ved dåben i Athen fik han den græske hær som fadder.

Anden Verdenskrig og eksil

Tyske soldater hejser hagekorsflaget på Akropolis i Athen i maj 1941.

Glæden over den nye prins' fødsel fandt dog sted på en dyster baggrund. Prins Konstantin blev født midt under starten af Anden Verdenskrig, og han var mindre end et halvt år gammel, da Grækenland i oktober 1940 blev angrebet af det fascistiske Italien. Det lykkedes dog i første omgang grækerne at slå angrebet tilbage og trænge italienerne tilbage til Albanien. De græske militære succeser tvang Nazi-Tyskland til at gribe ind. Den 6. april 1941 invaderede tyske styrker Grækenland og løb landet over ende på en måned, på trods af at de græske styrker fik hjælp fra britiske, australske og newzealandske styrker. Athen faldt den 27. april.

Den 22. april 1941 blev Prinsesse Frederika og hendes to børn, Sofia og Konstantin, evakueret til Kreta i en britisk Sunderland flyvebåd sammen med hovedparten af den græske kongefamilie. Dagen efter blev de fulgt af Kong Georg og Prins Paul. Det forestående tyske angreb på Kreta gjorde dog hurtigt situationen uholdbar, og Konstantin og hans familie blev evakueret videre fra Kreta til Egypten den 30. april 1941, fjorten dage før den tyske invasion af øen. Kun Kong Georg, Prins Paul og deres fætter Prins Peter forblev længere tid på Kreta, indtil de også blev evakueret til Egypten den 20. maj.

I Alexandria blev de eksilerede græske kongelige budt velkommen af ​​den græske diaspora, som forsynede dem med logi, penge og tøj. Mens besættelsesmagten etablerede en kollaborationsregering i Athen, begyndte tilstedeværelsen af den græske kongefamilie og regering at bekymre Kong Farouk 1. af Egypten og hans pro-italienere ministre. Konstantin og hans familie måtte derfor søge et andet tilflugtssted, hvor de kunne komme igennem krigen og fortsætte deres kamp mod aksemagterne. Da den britiske konge modsatte sig tilstedeværelsen af ​​Prinsesse Frederika og hendes børn i Storbritannien, blev det besluttet, at Kong Georg og Prins Paul kunne tage ophold i London, hvor der blev oprettet en eksilregering, mens resten af ​familien kunne søge tilflugt i Sydafrika.

Den 27. juni 1941 startede hovedparten af den græske kongefamilie derfor på rejsen til Sydafrika ombord på det hollandske dampskib Nieuw Amsterdam, der ankom til Durban den 8. juli 1941.. Efter et ophold på to måneder i det britiske dominion rejste Prins Paul til England med sin bror, og Konstantin så derefter dårligt nok sin far igen i de efterfølgende tre år. Resten af familien bosatte sig i Kapstaden, hvor Prins Konstantins søster Prinsesse Irene blev født i 1942. Prins Konstantin, hans søster, deres mor og deres faster Prinsesse Katharina blev indledningsvis indlogeret hos Sydafrikas generalguvernør Patrick Duncan i hans officielle residens Westbrooke i Kapstaden. Gruppen flyttede efterfølgende flere gange, indtil de bosatte sig i Villa Irene i Pretoria med premierminister Jan Smuts, som hurtigt blev en nær ven af ​​de eksilerede grækere. Fra begyndelsen af året 1944 tog familien igen ophold i Egypten. I januar 1944 blev Prinsesse Frederika genforenet med sin mand i Kairo, og deres børn sluttede sig til dem i marts samme år. På trods af deres vanskelige finansielle forhold etablerede familien derefter venskabelige forbindelser med flere egyptiske personligheder, herunder Dronning Farida, hvis døtre var nogenlunde på samme alder som Prins Konstantin, Prinsesse Sofia og Prinsesse Irene.

Tilbagevenden og borgerkrig

Uddybende artikel: Den græske borgerkrig
Antikommunistisk og promonarkisk valgplakat til fordel for Georg 2. fra folkeafstemningen i 1946: "Dette er hvad de frygter! Stem på kongen!"

Ved afslutningen af Anden Verdenskrig trak Nazi-Tyskland sig gradvist ud af Grækenland i 1944. Mens hovedparten af de eksilerede grækere kunne vende tilbage til deres land, måtte den lille Konstantin og hans familie forblive i landflygtighed på grund af den stigende republikanske opposition i hjemlandet. Storbritannien forsøgte at genindsætte kong Georg 2., der fortsat var i eksil i London, men størsteparten af modstandsbevægelsen, nemlig den kommunistiske, modsatte sig. I stedet måtte kong Georg fra sit eksil udnævne et regentskabsråd under ledelse af ærkebiskop Damaskinos af Athen, der straks udpegede en regering med republikansk flertal under ledelse af general Nikolaos Plastiras. Kong Georg, der var ydmyget, syg og uden magt, overvejede i en periode at abdicere til fordel for sin bror, men besluttede sig til sidst for ikke at gøre det. Prins Paul, der var mere kamplysten men også mere populær end sin bror, ville som tronarving gerne være vendt tilbage til Grækenland allerede på tidspunktet for befrielsen af ​​Athen i 1944, da han mente, at han tilbage i sit land hurtigt ville være blevet udråbt til regent, hvilket ville have spærret vejen for Damaskinos og gjort det lettere at genoprette monarkiet.

Den ustabile situation i landet og polariseringen mellem kommunister og borgerlige, gav imidlertid monarkisterne mulighed for at vende tilbage til magten efter parlamentsvalget i marts 1946. Efter at være blevet premierminister organiserede Konstantinos Tsaldaris en folkeafstemning den 1. september 1946 med det formål at tillade Georg 2. at vende tilbage til tronen. Ved folkeafstemningen var der flertal for at genindsætte Georg 2., og da vendte også Prins Paul og Prinsesse Frederika tilbage til Grækenland med deres børn. Spændingen mellem kommunister og konservative førte dog i de efterfølgende år til den græske borgerkrig, der primært blev udkæmpet i det nordlige Grækenland. Borgerkrigen blev afsluttet i 1949 med de borgerliges og royalisternes sejr med støtte fra Storbritannien og USA. Borgerkrigen var præget af grusomme overgreb fra begge sider, både på modpartens styrker og på civilbefolkningen, og satte, sammen med 2. verdenskrig, Grækenland mange år tilbage økonomisk og medførte en høj grad af polarisering og politisk instabilitet i de efterfølgende årtier.[kilde mangler]

I et land, der stadig var ramt af rationering og afsavn, flyttede tronfølgeren, hans kone og deres tre børn tilbage til villaen i Psychikó. Det var der, at tronfølgeren og hans kone valgte at starte en lille skole, hvor Konstantine og hans søstre modtog deres første undervisning under opsyn af Jocelyn Winthrop-Young, en britisk discipel af den tyske jødiske pædagog Kurt Hahn.

Tronfølger

Opvækst og uddannelse

Midt under borgerkrigen, den 1. april 1947, døde Kong Georg 2. Dermed besteg Konstantins far tronen som Kong Paul 1., og Konstantin selv blev kronprins i en alder af seks år. Han flyttede derefter med sin familie fra villaen i Psychiko til slottet Tatoi ved foden af Parnesbjergene i den nordlige del af halvøen Attika lidt nord for Athen. De første år af faderens regeringstid medførte ikke de store omvæltninger i prinsens daglige liv. Den lille dreng og hans søstre Sophie og Irene blev opdraget relativt enkelt, og kommunikation var i centrum for deres forældres pædagogik, som brugte al den tid, de kunne, med deres børn. Overvåget af en hær af britiske guvernanter og huslærere talte børnene engelsk i familien men talte også flydende græsk. Indtil han blev ni år, fortsatte Konstantin med at blive undervist sammen med sine søstre og andre kammerater fra Athens bedre borgerskab i villaen i Psychiko.

Efter afsluttet skolegang aflagde Kronprins Konstantin tjeneste ved alle tre værn i det græske militær og uddannede sig ved de dertil hørende militærakademier. Han uddannede sig også ved NATO's Air Force Special Weapons School i Tyskland samt på Athens Universitet, hvor han fulgte kurser i jura.

Sejlsport og de olympiske lege

Uddybende artikler: Sommer-OL 1960 og Grækenland ved OL
Konstantin 2. af Grækenland
Konstantin (t.v.) med Paul Elvstrøm ved Sommer-OL 1960
Personlig information
Født 2. juni 1940 (81 år)
Psychiko
Højde 189 cm
Vægt 80 kg
Medaljeoversigt

I 1958 gav kong Paul sin søn en sejlbåd af klassen Lightning i julegave. Efterfølgende tilbragte kronprins Konstantin det meste af sin fritid med at træne med båden på den Saroniske Bugt. Efter et par måneder skænkede den græske flåde prinsen en dragebåd, som han besluttede sig for at deltage med ved de De Olympiske Lege i 1960. Ved åbningen af legene i Rom var han fanebærer for det græske hold og konkurrerede derefter i sejlsportskonkurrencerneNapolibugten, hvor han sammen med Odysseus Eskitzoglou og Georgios Zaimis vandt guldmedalje i sejlsportsdisciplinen dragebåd. Det var et øjeblik af stor national stolthed for grækerne, især da kronprins Konstantin blot var den tredje atlet fra Grækenland, der vandt en guldmedalje, efter Spiridon Louis ved OL i 1896 og Konstantinos Tsiklitiras ved OL i 1912. Hans søster prinsesse Sofia repræsentede ligeledes Grækenland i sejlads ved OL i 1960.

Konstantin sejlede VM i Soling[hvornår?] sammen med Paul Elvstrøm. Han har sort bælte i karate.

Han var efterfølgende medlem af Den Internationale Olympiske Komité i 26 år, før han blev æresmedlem. Han er siden 1994 æresmedlem af International Sailing Federation.

Regeringstid

Et kongeligt bryllup

Kong Konstantin og Prinsesse Anne-Marie ved deres bryllup i 1964.

I februar 1964 blev Kong Paul opereret for mavekræft, men han døde cirka en uge senere, den 6. marts 1964. Ved faderens død kom kronprins Konstantin på tronen som Kong Konstantin 2. En af de første begivenheder i hans regeringstid var hans bryllup med Prinsesse Anne-Marie af Danmark, der var den yngste datter af Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid af Danmark. Allerede i 1959 havde den 19-årige kronprins Konstantin for første gang mødt den 13-årige danske prinsesse, da han sammen med sine forældre besøgte København. I 1963 blev de forlovet. Kong Frederik den 9. afviste imidlertid at give sin datter kongebrev, så hun kunne blive gift på det tidspunkt, og de måtte vente til hun var fyldt 18 år. De blev gift den 18. september 1964 i Metropolis-katedralen i Athen, og prinsesse Anne-Marie blev dronning af Grækenland tre uger efter hun fyldte 18 år.

Militærjuntaen og Kongen

Den unge konge var kraftigt influeret af sin tyskfødte konservative mor, enkedronning Frederikke, som i realiteten tog magten fra sin uerfarne søn. Hendes intriger var medvirkende til militærkuppet i 1967. Selv efter Anden Verdenskrig, hvor Grækenland havde været under tysk besættelse, lagde Frederikke ikke skjul på sine ultranationalistiske sympatier, blandt andet ved at omgås gamle nazi-kollaboratører.

Ved valget den 16. februar 1964 fik Georg Papandreous Centrumsunion 53% af stemmerne. Da Papandreou i juli 1965 krævede at overtage forsvarsministerstillingen for at rydde op i officerskorpset, nægtede kong Konstantin at gå med til det, og Papandreou gik af. I strid med grundloven udnævnte Konstantin herefter tre på hinanden følgende statsministre uden at udskrive nyvalg. De to første regeringer ledet af Georgios Athanasiadis-Novas og Ilias Tsirimokos fik kort levetid, mens den tredje under Centrumsunionspolitikeren Stefanos Stefanopoulos sad noget længere, før den blev fældet af højrelederen Panagiotis Kanellopoulos og centrumslederen Papandreou. De krævede i efteråret 1966 nyvalg afholdt i foråret 1967, hvilket dog aldrig blev gennemført. I stedet planlagde generalstaben et militærkup sammen med kong Konstantin, men militæret var splittet mellem generalstaben og en gruppe oberster, der planlagde deres eget kup. Obersternes kup den 21. april 1967 kom således Konstantin og generalstaben i forkøbet. Kongen samarbejdede med det nye militærdiktaturet, men forberedte samtidig et modkup, som blev forsøgt gennemført den 14. december 1967. Dette kupforsøg mislykkedes og var så dårligt planlagt, at det lignede et forsøg på at "redde ansigt". Samme dag forlod han landet for ikke at vende tilbage som konge.

Konge i eksil

Kong Konstantin og Dronning Anne-Marie under deres eksil i Rom i 1973.

Konstantin og Anne-Marie levede først i eksil i Rom og fra 1974 i London. Juntaen erklærede monarkiet for afskaffet i 1973. Kongens støttede militærdiktaturet, som bl.a. arresterede tusindvis af kommunister, venstreradikale og andre modstandere. Det var ikke glemt, da 69 procent af grækerne efter militærjuntaens fald ved en folkeafstemning i 1974 afviste at genindføre monarkiet.[kilde mangler]

Senere liv

Tronprætendent i eksil

Konstantin og Anne Marie med deres to yngste børn i 1987.

Konstantin og hans familie fik frataget deres græske statsborgerskab med en lov af 1994. Loven medførte, at familiens ejendomme i Grækenland blev overtaget af den græske stat. Det er slottet Tatoi i Athen, sommerresidensen Mon ReposKorfu og et skov- og bjergområde ved Polydendron i Midtgrækenland.

En årelang retssag om familiens tidligere besiddelser i Grækenland blev derefter indledt og sluttede 2002 med at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg dømte den græske stat til at betale det tidligere kongepar og deres nærmeste familie ca. 100 millioner kroner i godtgørelse.

Tilbagevenden til Grækenland

I 2004 fik kongefamilien lov til igen at bosætte sig i Grækenland. I 2013 flyttede de tilbage til Grækenland. Siden 2015 har de boet i en villa i kystbyen Porto Cheli i ArgolisPeloponnes.

Konstantin 2. betragter sig som græsk konge, men bruger ikke den gamle titel "Konstantin, hellenernes konge" ("Κωνσταντίνος, Βασιλεύς των Ελλήνων"), men "Kong Konstantin" ("βασιλιάς Κωνσταντίνος"). Den græske stat vil ikke udstede et pas, før han tager et efternavn (fx Glücksborg). Han har et dansk diplomatpas som "Constantine de Grecia". Den øvrige familie har også danske diplomat pas.

Da Grækenland ikke er et monarki, er de græske kongelige titler ikke anerkendt. Konstantin er senest gennem sit ægteskab med prinsesse Anne-Marie datter af Danmarks Frederik 9. forbundet med det danske kongehus, men er selv tipoldebarn af Kong Christian IX. Da hans oldefar, Prins Vilhelm af Danmark, 1863 blev Kong Georg I af Grækenland, bevarede han - af hensyn til usikkerheden for et nyt græsk kongehus - og hans efterkommere titlerne som prinser og prinsesser til Danmark. Derfor bærer de græske kongelige stadig disse titler og dermed retten til et dansk pas. Efter 1974 er det kun de danske titler, som anerkendes internationalt.

Dekorationer

Udenlandske dekorationer

Konstantin er også tildelt erindrings- og mindesmedaljer i anledning af Dronning Margrethe og Prins Henriks Sølvbryllup, Dronning Margrethe's 25 Års Regeringsjubilæum, Prins Henriks 75-års fødselsdag, Dronning Margrethe's 70-års fødselsdag og Kong Frederik IX's Fødsel samt Dronning Ingrids Mindemedaille.

Kong Konstantin 2. giftede sig den 18. september 1964 i Metropolis-katedralen i Athen med prinsesse Anne-Marie af Danmark.

De har børnene:

Christian 9. af Danmark
Georg 1. af Grækenland
Louise af Hessen-Kassel
Konstantin 1. af Grækenland
Konstantin Nikolajevitj af Rusland
Olga Konstantinovna af Rusland
Alexandra af Sachsen-Altenburg
Paul 1. af Grækenland
Wilhelm 1. af Tyskland
Frederik 3. af Tyskland
Augusta af Sachsen-Weimar
Sophie af Preussen
Albert af Sachsen-Coburg og Gotha
Victoria af Storbritannien
Victoria af Storbritannien
Konstantin 2. af Grækenland
Georg 5. af Hannover
Ernst August af Hannover
Marie af Sachsen-Altenburg
Ernst August af Braunschweig
Christian 9. af Danmark
Thyra af Danmark
Louise af Hessen-Kassel
Frederikke af Hannover
Frederik 3. af Tyskland
Wilhelm 2. af Tyskland
Victoria af Storbritannien
Viktoria Luise af Preussen
Frederik Christian August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg
Augusta Viktoria af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg
Adelheid af Hohenlohe-Langenburg
 1. Kongen levede i eksil efter et fejlslaget modkup mod den græske militærjunta den 13. december 1967, men var stadig konge de jure. Den 1. juni 1973 afskaffede militærjuntaen monarkiet og udråbte republikken. En folkeafstemning den 29. juli bekræftede afskaffelsen af monarkiet. Efter militærjuntaens fald og tiltrædelsen af en civil regering i november 1974 blev der den 8. december 1974 afholdt en ny folkeafstemning, der ligeledes bekræftede afskaffelsen af monarkiet og etableringen af den Tredje græske republik. Kong Konstantin, der havde protesteret mod gyldigheden af folkeafstemningen i 1973, accepterede herefter resultatet.
 2. Prinsesse Aspasia og hendes datter Prinsesse Alexandra, Prinsesse Katharina, Prins Georg og hans hustru Prinsesse Marie forlod ligeledes fastlandet på flugt fra invasionen. Kun Prinsesse Helena og Prinsesse Alice forblev i Athen, hvor de tilbragte alle krigsårene.
 3. Officielt ville Georg 6. ikke udsætte de for dynastiet vigtige børn for fare i Storbritannien. I realiteten frygtede han, at tilstedeværelsen af ​​et barnebarn af Kejser Wilhelm 2. i England ville minde briterne om sit eget dynastis tyske oprindelse.
 1. , Encyclopædia Britannica Online Academic Edition, 2011, hentet 12. november 2011
 2. Meletopoulos 1994, s. 196.
 3. Montgomery-Massingberd, Hugh, red. (1977). Burke's Royal Families of the World (engelsk). Vol. Volume 1: Europe & Latin America. London: Burke's Peerage Ltd. s. 327–28. ISBN 0-85011-023-8.{{cite book}}:|volume= har ekstra tekst (hjælp)
 4. Tantzos 1990, s. 5.
 5. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 110-111.
 6. "Naming practices" in British Academy and Oxford University, Lexicon of Greek Personal Names,
 7. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 367.
 8. Van der Kiste 1994, s. 159 og 161-162.
 9. Tantzos 1990, s. 15-16.
 10. Van der Kiste 1994, s. 162-163.
 11. Palmer & Greece 1990, s. 80.
 12. Vickers 2000, s. 291.
 13. Tantzos 1990, s. 18-20.
 14. Tantzos 1990, s. 18-19.
 15. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 113.
 16. Vickers 2000, s. 292.
 17. Dimitrakis 2009, s. 25.
 18. Van der Kiste 1994, s. 164.
 19. Bertin 1982, s. 338.
 20. Tantzos 1990, s. 20-21.
 21. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 189.
 22. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 114.
 23. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 113-115.
 24. Hourmouzios 1972, s. 133.
 25. Hourmouzios 1972, s. 136 og 144.
 26. Tantzos 1990, s. 21.
 27. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 115-116.
 28. Van der Kiste 1994, s. 170-171.
 29. Hourmouzios 1972, s. 164-169 og 171.
 30. Tantzos 1990, s. 38-39.
 31. Hourmouzios 1972, s. 155.
 32. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 117.
 33. Tantzos 1990, s. 61.
 34. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 359.
 35. Packard, Ann (10. marts 2012). . The Scotsman (engelsk)..
 36. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 127.
 37. Celada 2007, s. 70.
 38. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 120 og 131-132.
 39. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 120.
 40. Curley 1975, s. 39-41.
 41. Tantzos 1990, s. 80-81.
 42. Mateos Sáinz de Medrano 2004, s. 132-133 et 360.
 43. Hourmouzios 1972, s. 314-315.
 44. . Arkiveret fra 17. februar 2012. Hentet 30. november 2013.
 45. Smith, Helena (15. december 2013). . The Guardian. Hentet 17. juli 2021.
 46. Meisner, Pia (5. august 2020). . Billed-Bladet. Hentet 17. juli 2021.
 47. Starke Verlag (1997), "Genealogisches Handbuch des Adels", Genealogisches Handbuch des Adels (XV udgave), s. 20, ISSN
 48. Charles Kidd; David Williamson (1999). Debrett's Peerage and Baronetage 2000 (engelsk). Macmillan. ISBN 033354577X.
 49. . kongehuset.dk. Arkiveret fra 12. maj 2019. Hentet2019-04-25.
 50. . kongehuset.no (norsk). Hentet 26. april 2019.
 51. Kraks Blå Bog 2011-12, ISBN 978-87-12-04650-9
 • – Den græske kongefamilies officielle hjemmeside(engelsk)
Foregående:
Paul
Konge af Grækenland
19641974
Efterfølgende:
Republik

konstantin, grækenland, forhenværende, konge, grækenland, sprog, overvåg, rediger, flere, personer, dette, navn, konstantin, konstantin, grækenland, græsk, Κωνσταντίνος, Βασιλεύς, των, Ελλήνων, konstantínos, vasiléfs, ellínon, juni, 1940, konge, grækenland, 19. Konstantin 2 af Graekenland Forhenvaerende konge af Graekenland Sprog Overvag Rediger Der er flere personer med dette navn se Konstantin 2 Konstantin 2 af Graekenland graesk Kwnstantinos B Basileys twn Ellhnwn tr Konstantinos B Vasilefs ton Ellinon 2 juni 1940 var konge af Graekenland fra 1964 til 1973 a Konstantin 2 Kwnstantinos B Valgsprog ISXYS MOY H AGAPH TOY LAOY Folkets kaerlighed min styrke Eks kong Konstantin i 1987Konge af GraekenlandRegerede6 marts 1964 1 juni 1973 a ForgaengerPaul 1 PremierministreSe listeGeorgios Papandreou Georgios Athanasiadis Novas Ilias Tsirimokos Stefanos Stefanopoulos Ioannis Paraskevopoulos Panagiotis Kanellopoulos Konstantinos Kollias Georgios PapadopoulosEfterfolgerIngen monarkiet afskaffet AEgtefaelleAnne Marie af Danmark g 1964 BornPrinsesse AlexiaKronprins PavlosPrins NikolaosPrinsesse TheodoraPrins PhilipposHusHuset GlucksborgFarPaul 1 af GraekenlandMorFrederikke af HannoverFodt2 juni 1940 81 ar Villa Psychiko AthenReligionGraesk ortodoksvdrRidder af Elefantordenen 1962 Han er den eneste son af Kong Paul 1 og Dronning Frederika af Graekenland Han fulgte sin far pa tronen ved dennes dod i 1964 Fra 1967 levede han i eksil forst i Rom siden i England Han flyttede fra London til Graekenland i 2013 Konstantin tilhorer fyrstehuset Glucksborg Han er bror til Dronning Sofia af Spanien og gift med Dronning Anne Marie soster til Dronning Margrethe 2 af Danmark Fulde titel og praedikat Hans Majestaet Konstantin konge til Graekenland prins af Danmark Indholdsfortegnelse 1 Biografi 1 1 Tidlige liv 1 1 1 Fodsel og familie 1 1 2 Anden Verdenskrig og eksil 1 1 3 Tilbagevenden og borgerkrig 1 2 Tronfolger 1 2 1 Opvaekst og uddannelse 1 2 2 Sejlsport og de olympiske lege 1 3 Regeringstid 1 3 1 Et kongeligt bryllup 1 3 2 Militaerjuntaen og Kongen 1 3 3 Konge i eksil 1 4 Senere liv 1 4 1 Tronpraetendent i eksil 1 4 2 Tilbagevenden til Graekenland 2 Status i dag 3 Titler praedikater og aeresbevisninger 3 1 Dekorationer 3 1 1 Udenlandske dekorationer 4 AEgteskab og born 5 Anetavle 6 Se ogsa 7 Noter 8 Kilder 9 Litteratur 10 Eksterne henvisningerBiografi RedigerTidlige liv Rediger Fodsel og familie Rediger Uddybende artikel Huset Glucksborg Prins Konstantins foraeldre Det graeske tronfolgerpar Prins Paul og Prinsesse Frederika i 1939 Prins Konstantin af Graekenland og Danmark blev fodt om eftermiddagen den 2 juni 1940 i sine foraeldres residens Villa Psychiko i Psychiko en forstad til Graekenlands hovedstad Athen 2 Han var nevo til Graekenlands davaerende konge Georg 2 og eneste son af den barnlose konges lillebror og tronfolger Prins Paul og hans hustru Prinsesse Frederika der var fodt prinsesse af Hannover Hans far var den tredje og yngste son af Kong Konstantin 1 af Graekenland og Prinsesse Sophie af Preussen mens hans mor var den eneste datter af Hertug Ernst August af Braunschweig og Prinsesse Viktoria Luise af Preussen 3 Da han blev fodt havde hans foraeldre allerede en datter Prinsesse Sofia der var blevet fodt i 1938 og senere blev dronning af Spanien 3 Den kongelige familie afventede dog spaendt fodslen af en mandlig arving til tronen og den nyfodte prins blev derfor modtaget med glaede af sine foraeldre 4 5 Pa dagen for hans fodsel blev der affyret en kanonsalut fra Lykabettos bakken i Athen pa 101 skud Ifolge graesk tradition blev han som den forstefodte son opkaldt efter sin farfar Kong Konstantin 1 6 Ved daben i Athen fik han den graeske haer som fadder 7 Anden Verdenskrig og eksil Rediger Uddybende artikler Graesk italienske krig Slaget om Graekenland og Slaget om Kreta Tyske soldater hejser hagekorsflaget pa Akropolis i Athen i maj 1941 Glaeden over den nye prins fodsel fandt dog sted pa en dyster baggrund Prins Konstantin blev fodt midt under starten af Anden Verdenskrig og han var mindre end et halvt ar gammel da Graekenland i oktober 1940 blev angrebet af det fascistiske Italien Det lykkedes dog i forste omgang graekerne at sla angrebet tilbage og traenge italienerne tilbage til Albanien 8 9 De graeske militaere succeser tvang Nazi Tyskland til at gribe ind Den 6 april 1941 invaderede tyske styrker Graekenland og lob landet over ende pa en maned pa trods af at de graeske styrker fik hjaelp fra britiske australske og newzealandske styrker Athen faldt den 27 april 10 11 Den 22 april 1941 blev Prinsesse Frederika og hendes to born Sofia og Konstantin evakueret til Kreta i en britisk Sunderland flyvebad sammen med hovedparten af den graeske kongefamilie b Dagen efter blev de fulgt af Kong Georg og Prins Paul Det forestaende tyske angreb pa Kreta gjorde dog hurtigt situationen uholdbar og Konstantin og hans familie blev evakueret videre fra Kreta til Egypten den 30 april 1941 fjorten dage for den tyske invasion af oen 13 Kun Kong Georg Prins Paul og deres faetter Prins Peter forblev laengere tid pa Kreta indtil de ogsa blev evakueret til Egypten den 20 maj 14 I Alexandria blev de eksilerede graeske kongelige budt velkommen af den graeske diaspora som forsynede dem med logi penge og toj 15 Mens besaettelsesmagten etablerede en kollaborationsregering i Athen begyndte tilstedevaerelsen af den graeske kongefamilie og regering at bekymre Kong Farouk 1 af Egypten og hans pro italienere ministre Konstantin og hans familie matte derfor soge et andet tilflugtssted hvor de kunne komme igennem krigen og fortsaette deres kamp mod aksemagterne Da den britiske konge modsatte sig tilstedevaerelsen af Prinsesse Frederika og hendes born i Storbritannien c blev det besluttet at Kong Georg og Prins Paul kunne tage ophold i London hvor der blev oprettet en eksilregering mens resten af familien kunne soge tilflugt i Sydafrika 16 18 Den 27 juni 1941 startede hovedparten af den graeske kongefamilie derfor pa rejsen til Sydafrika ombord pa det hollandske dampskib Nieuw Amsterdam der ankom til Durban den 8 juli 1941 15 19 20 Efter et ophold pa to maneder i det britiske dominion rejste Prins Paul til England med sin bror 21 og Konstantin sa derefter darligt nok sin far igen i de efterfolgende tre ar 22 Resten af familien bosatte sig i Kapstaden hvor Prins Konstantins soster Prinsesse Irene blev fodt i 1942 Prins Konstantin hans soster deres mor og deres faster Prinsesse Katharina blev indledningsvis indlogeret hos Sydafrikas generalguvernor Patrick Duncan i hans officielle residens Westbrooke i Kapstaden 23 24 Gruppen flyttede efterfolgende flere gange indtil de bosatte sig i Villa Irene i Pretoria med premierminister Jan Smuts som hurtigt blev en naer ven af de eksilerede graekere 23 25 26 Fra begyndelsen af aret 1944 tog familien igen ophold i Egypten I januar 1944 blev Prinsesse Frederika genforenet med sin mand i Kairo og deres born sluttede sig til dem i marts samme ar Pa trods af deres vanskelige finansielle forhold etablerede familien derefter venskabelige forbindelser med flere egyptiske personligheder herunder Dronning Farida hvis dotre var nogenlunde pa samme alder som Prins Konstantin Prinsesse Sofia og Prinsesse Irene 27 Tilbagevenden og borgerkrig Rediger Uddybende artikel Den graeske borgerkrig Antikommunistisk og promonarkisk valgplakat til fordel for Georg 2 fra folkeafstemningen i 1946 Dette er hvad de frygter Stem pa kongen Ved afslutningen af Anden Verdenskrig trak Nazi Tyskland sig gradvist ud af Graekenland i 1944 Mens hovedparten af de eksilerede graekere kunne vende tilbage til deres land matte den lille Konstantin og hans familie forblive i landflygtighed pa grund af den stigende republikanske opposition i hjemlandet Storbritannien forsogte at genindsaette kong Georg 2 der fortsat var i eksil i London men storsteparten af modstandsbevaegelsen nemlig den kommunistiske modsatte sig I stedet matte kong Georg fra sit eksil udnaevne et regentskabsrad under ledelse af aerkebiskop Damaskinos af Athen der straks udpegede en regering med republikansk flertal under ledelse af general Nikolaos Plastiras 28 29 30 Kong Georg der var ydmyget syg og uden magt overvejede i en periode at abdicere til fordel for sin bror men besluttede sig til sidst for ikke at gore det 28 29 30 Prins Paul der var mere kamplysten men ogsa mere populaer end sin bror ville som tronarving gerne vaere vendt tilbage til Graekenland allerede pa tidspunktet for befrielsen af Athen i 1944 da han mente at han tilbage i sit land hurtigt ville vaere blevet udrabt til regent hvilket ville have spaerret vejen for Damaskinos og gjort det lettere at genoprette monarkiet 31 Den ustabile situation i landet og polariseringen mellem kommunister og borgerlige gav imidlertid monarkisterne mulighed for at vende tilbage til magten efter parlamentsvalget i marts 1946 Efter at vaere blevet premierminister organiserede Konstantinos Tsaldaris en folkeafstemning den 1 september 1946 med det formal at tillade Georg 2 at vende tilbage til tronen Ved folkeafstemningen var der flertal for at genindsaette Georg 2 og da vendte ogsa Prins Paul og Prinsesse Frederika tilbage til Graekenland med deres born Spaendingen mellem kommunister og konservative forte dog i de efterfolgende ar til den graeske borgerkrig der primaert blev udkaempet i det nordlige Graekenland Borgerkrigen blev afsluttet i 1949 med de borgerliges og royalisternes sejr med stotte fra Storbritannien og USA Borgerkrigen var praeget af grusomme overgreb fra begge sider bade pa modpartens styrker og pa civilbefolkningen og satte sammen med 2 verdenskrig Graekenland mange ar tilbage okonomisk og medforte en hoj grad af polarisering og politisk instabilitet i de efterfolgende artier kilde mangler I et land der stadig var ramt af rationering og afsavn flyttede tronfolgeren hans kone og deres tre born tilbage til villaen i Psychiko Det var der at tronfolgeren og hans kone valgte at starte en lille skole hvor Konstantine og hans sostre modtog deres forste undervisning 32 under opsyn af Jocelyn Winthrop Young en britisk discipel af den tyske jodiske paedagog Kurt Hahn 33 34 35 Tronfolger Rediger Opvaekst og uddannelse Rediger Kronprins Konstantin med USA s praesident Dwight D Eisenhower i Det Hvide Hus i Washington D C i 1959 Midt under borgerkrigen den 1 april 1947 dode Kong Georg 2 Dermed besteg Konstantins far tronen som Kong Paul 1 og Konstantin selv blev kronprins i en alder af seks ar 3 Han flyttede derefter med sin familie fra villaen i Psychiko til slottet Tatoi ved foden af Parnesbjergene i den nordlige del af halvoen Attika lidt nord for Athen 36 De forste ar af faderens regeringstid medforte ikke de store omvaeltninger i prinsens daglige liv Den lille dreng og hans sostre Sophie og Irene blev opdraget relativt enkelt og kommunikation var i centrum for deres foraeldres paedagogik som brugte al den tid de kunne med deres born 37 38 Overvaget af en haer af britiske guvernanter og huslaerere talte bornene engelsk i familien men talte ogsa flydende graesk 39 Indtil han blev ni ar fortsatte Konstantin med at blive undervist sammen med sine sostre og andre kammerater fra Athens bedre borgerskab i villaen i Psychiko 33 Efter afsluttet skolegang aflagde Kronprins Konstantin tjeneste ved alle tre vaern i det graeske militaer og uddannede sig ved de dertil horende militaerakademier Han uddannede sig ogsa ved NATO s Air Force Special Weapons School i Tyskland samt pa Athens Universitet hvor han fulgte kurser i jura 40 Sejlsport og de olympiske lege Rediger Uddybende artikler Sommer OL 1960 og Graekenland ved OL Konstantin 2 af Graekenland Konstantin t v med Paul Elvstrom ved Sommer OL 1960Personlig informationFodt2 juni1940 81 ar Psychiko Hojde189 cmVaegt80 kgMedaljeoversigt Deltager for GraekenlandOlympiske lege 1960 Rom Dragebad I 1958 gav kong Paul sin son en sejlbad af klassen Lightning i julegave Efterfolgende tilbragte kronprins Konstantin det meste af sin fritid med at traene med baden pa den Saroniske Bugt Efter et par maneder skaenkede den graeske flade prinsen en dragebad som han besluttede sig for at deltage med ved de De Olympiske Lege i 1960 41 Ved abningen af legene i Rom var han fanebaerer for det graeske hold og konkurrerede derefter i sejlsportskonkurrencerne pa Napolibugten hvor han sammen med Odysseus Eskitzoglou og Georgios Zaimis vandt guldmedalje i sejlsportsdisciplinen dragebad Det var et ojeblik af stor national stolthed for graekerne isaer da kronprins Konstantin blot var den tredje atlet fra Graekenland der vandt en guldmedalje efter Spiridon Louis ved OL i 1896 og Konstantinos Tsiklitiras ved OL i 1912 Hans soster prinsesse Sofia repraesentede ligeledes Graekenland i sejlads ved OL i 1960 41 42 43 Konstantin sejlede VM i Soling hvornar sammen med Paul Elvstrom Han har sort baelte i karate Han var efterfolgende medlem af Den Internationale Olympiske Komite i 26 ar for han blev aeresmedlem 44 Han er siden 1994 aeresmedlem af International Sailing Federation 45 Regeringstid Rediger Et kongeligt bryllup Rediger Uddybende artikel Brylluppet mellem kong Konstantin II af Graekenland og prinsesse Anne Marie af Danmark Kong Konstantin og Prinsesse Anne Marie ved deres bryllup i 1964 I februar 1964 blev Kong Paul opereret for mavekraeft men han dode cirka en uge senere den 6 marts 1964 Ved faderens dod kom kronprins Konstantin pa tronen som Kong Konstantin 2 En af de forste begivenheder i hans regeringstid var hans bryllup med Prinsesse Anne Marie af Danmark der var den yngste datter af Kong Frederik 9 og Dronning Ingrid af Danmark Allerede i 1959 havde den 19 arige kronprins Konstantin for forste gang modt den 13 arige danske prinsesse da han sammen med sine foraeldre besogte Kobenhavn 44 I 1963 blev de forlovet Kong Frederik den 9 afviste imidlertid at give sin datter kongebrev sa hun kunne blive gift pa det tidspunkt og de matte vente til hun var fyldt 18 ar De blev gift den 18 september 1964 i Metropolis katedralen i Athen og prinsesse Anne Marie blev dronning af Graekenland tre uger efter hun fyldte 18 ar 3 Militaerjuntaen og Kongen Rediger Den unge konge var kraftigt influeret af sin tyskfodte konservative mor enkedronning Frederikke som i realiteten tog magten fra sin uerfarne son Hendes intriger var medvirkende til militaerkuppet i 1967 Selv efter Anden Verdenskrig hvor Graekenland havde vaeret under tysk besaettelse lagde Frederikke ikke skjul pa sine ultranationalistiske sympatier blandt andet ved at omgas gamle nazi kollaboratorer 46 Ved valget den 16 februar 1964 fik Georg Papandreous Centrumsunion 53 af stemmerne Da Papandreou i juli 1965 kraevede at overtage forsvarsministerstillingen for at rydde op i officerskorpset naegtede kong Konstantin at ga med til det og Papandreou gik af I strid med grundloven udnaevnte Konstantin herefter tre pa hinanden folgende statsministre uden at udskrive nyvalg De to forste regeringer ledet af Georgios Athanasiadis Novas og Ilias Tsirimokos fik kort levetid mens den tredje under Centrumsunionspolitikeren Stefanos Stefanopoulos sad noget laengere for den blev faeldet af hojrelederen Panagiotis Kanellopoulos og centrumslederen Papandreou De kraevede i efteraret 1966 nyvalg afholdt i foraret 1967 hvilket dog aldrig blev gennemfort I stedet planlagde generalstaben et militaerkup sammen med kong Konstantin men militaeret var splittet mellem generalstaben og en gruppe oberster der planlagde deres eget kup Obersternes kup den 21 april 1967 kom saledes Konstantin og generalstaben i forkobet Kongen samarbejdede med det nye militaerdiktaturet men forberedte samtidig et modkup som blev forsogt gennemfort den 14 december 1967 Dette kupforsog mislykkedes og var sa darligt planlagt at det lignede et forsog pa at redde ansigt Samme dag forlod han landet for ikke at vende tilbage som konge 47 Konge i eksil Rediger Kong Konstantin og Dronning Anne Marie under deres eksil i Rom i 1973 Konstantin og Anne Marie levede forst i eksil i Rom og fra 1974 i London Juntaen erklaerede monarkiet for afskaffet i 1973 Kongens stottede militaerdiktaturet som bl a arresterede tusindvis af kommunister venstreradikale og andre modstandere Det var ikke glemt da 69 procent af graekerne efter militaerjuntaens fald ved en folkeafstemning i 1974 afviste at genindfore monarkiet kilde mangler Senere liv Rediger Tronpraetendent i eksil Rediger Konstantin og Anne Marie med deres to yngste born i 1987 Konstantin og hans familie fik frataget deres graeske statsborgerskab med en lov af 1994 Loven medforte at familiens ejendomme i Graekenland blev overtaget af den graeske stat Det er slottet Tatoi i Athen sommerresidensen Mon Repos pa Korfu og et skov og bjergomrade ved Polydendron i Midtgraekenland 48 En arelang retssag om familiens tidligere besiddelser i Graekenland blev derefter indledt og sluttede 2002 med at Den Europaeiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg domte den graeske stat til at betale det tidligere kongepar og deres naermeste familie ca 100 millioner kroner i godtgorelse 48 49 Tilbagevenden til Graekenland Rediger I 2004 fik kongefamilien lov til igen at bosaette sig i Graekenland I 2013 flyttede de tilbage til Graekenland 50 Siden 2015 har de boet i en villa i kystbyen Porto Cheli i Argolis pa Peloponnes 51 Status i dag RedigerKonstantin 2 betragter sig som graesk konge men bruger ikke den gamle titel Konstantin hellenernes konge Kwnstantinos Basileys twn Ellhnwn men Kong Konstantin basilias Kwnstantinos Den graeske stat vil ikke udstede et pas for han tager et efternavn fx Glucksborg Han har et dansk diplomatpas som Constantine de Grecia Den ovrige familie har ogsa danske diplomat pas 49 Da Graekenland ikke er et monarki er de graeske kongelige titler ikke anerkendt Konstantin er senest gennem sit aegteskab med prinsesse Anne Marie datter af Danmarks Frederik 9 forbundet med det danske kongehus men er selv tipoldebarn af Kong Christian IX Da hans oldefar Prins Vilhelm af Danmark 1863 blev Kong Georg I af Graekenland bevarede han af hensyn til usikkerheden for et nyt graesk kongehus og hans efterkommere titlerne som prinser og prinsesser til Danmark Derfor baerer de graeske kongelige stadig disse titler og dermed retten til et dansk pas Efter 1974 er det kun de danske titler som anerkendes internationalt 52 Titler praedikater og aeresbevisninger Rediger Vabenskjold Monogram Dekorationer Rediger Udenlandske dekorationer Rediger Belgien Storkors af Leopold II s Orden B L II 1 53 Danmark Ridder af Elefantordenen R E 1962 54 Danmark Storkommandor af Dannebrogsordenen S Kmd 1964 54 Norge Storkors med kaede af Sankt Olavs Orden No St O 1 1964 55 Sverige Ridder af Serafimerordenen S Sph 1964 Konstantin er ogsa tildelt erindrings og mindesmedaljer i anledning af Dronning Margrethe og Prins Henriks Solvbryllup Dronning Margrethe s 25 Ars Regeringsjubilaeum Prins Henriks 75 ars fodselsdag Dronning Margrethe s 70 ars fodselsdag og Kong Frederik IX s Fodsel samt Dronning Ingrids Mindemedaille 56 AEgteskab og born RedigerKong Konstantin 2 giftede sig den 18 september 1964 i Metropolis katedralen i Athen med prinsesse Anne Marie af Danmark De har bornene Alexia fodt 10 juli 1965 Pavlos fodt 20 maj 1967 Nikolaos fodt 1 oktober 1969 Theodora fodt 9 juni 1983 Philippos fodt 26 april 1986 Anetavle Rediger Christian 9 af Danmark Georg 1 af Graekenland Louise af Hessen Kassel Konstantin 1 af Graekenland Konstantin Nikolajevitj af Rusland Olga Konstantinovna af Rusland Alexandra af Sachsen Altenburg Paul 1 af Graekenland Wilhelm 1 af Tyskland Frederik 3 af Tyskland Augusta af Sachsen Weimar Sophie af Preussen Albert af Sachsen Coburg og Gotha Victoria af Storbritannien Victoria af Storbritannien Konstantin 2 af Graekenland Georg 5 af Hannover Ernst August af Hannover Marie af Sachsen Altenburg Ernst August af Braunschweig Christian 9 af Danmark Thyra af Danmark Louise af Hessen Kassel Frederikke af Hannover Frederik 3 af Tyskland Wilhelm 2 af Tyskland Victoria af Storbritannien Viktoria Luise af Preussen Frederik Christian August af Slesvig Holsten Sonderborg Augustenborg Augusta Viktoria af Slesvig Holsten Sonderborg Augustenborg Adelheid af Hohenlohe Langenburg Se ogsa RedigerGraekenlands historieNoter Rediger a b Kongen levede i eksil efter et fejlslaget modkup mod den graeske militaerjunta den 13 december 1967 men var stadig konge de jure Den 1 juni 1973 afskaffede militaerjuntaen monarkiet og udrabte republikken En folkeafstemning den 29 juli bekraeftede afskaffelsen af monarkiet Efter militaerjuntaens fald og tiltraedelsen af en civil regering i november 1974 blev der den 8 december 1974 afholdt en ny folkeafstemning der ligeledes bekraeftede afskaffelsen af monarkiet og etableringen af den Tredje graeske republik Kong Konstantin der havde protesteret mod gyldigheden af folkeafstemningen i 1973 accepterede herefter resultatet 1 Prinsesse Aspasia og hendes datter Prinsesse Alexandra Prinsesse Katharina Prins Georg og hans hustru Prinsesse Marie forlod ligeledes fastlandet pa flugt fra invasionen Kun Prinsesse Helena og Prinsesse Alice forblev i Athen hvor de tilbragte alle krigsarene 12 Officielt ville Georg 6 ikke udsaette de for dynastiet vigtige born for fare i Storbritannien I realiteten frygtede han at tilstedevaerelsen af et barnebarn af Kejser Wilhelm 2 i England ville minde briterne om sit eget dynastis tyske oprindelse 16 17 Kilder Rediger Constantine II Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition 2011 hentet 12 november 2011 Meletopoulos 1994 s 196 a b c d Montgomery Massingberd Hugh red 1977 Burke s Royal Families of the World engelsk Vol Volume 1 Europe amp Latin America London Burke s Peerage Ltd s 327 28 ISBN 0 85011 023 8 a href wiki Skabelon Cite book title Skabelon Cite book cite book a volume har ekstra tekst hjaelp Tantzos 1990 s 5 Mateos Sainz de Medrano 2004 s 110 111 Naming practices in British Academy and Oxford University Lexicon of Greek Personal Names online Mateos Sainz de Medrano 2004 s 367 Van der Kiste 1994 s 159 og 161 162 Tantzos 1990 s 15 16 Van der Kiste 1994 s 162 163 Palmer amp Greece 1990 s 80 Vickers 2000 s 291 Tantzos 1990 s 18 20 Tantzos 1990 s 18 19 a b Mateos Sainz de Medrano 2004 s 113 a b Vickers 2000 s 292 Dimitrakis 2009 s 25 Van der Kiste 1994 s 164 Bertin 1982 s 338 Tantzos 1990 s 20 21 Mateos Sainz de Medrano 2004 s 189 Mateos Sainz de Medrano 2004 s 114 a b Mateos Sainz de Medrano 2004 s 113 115 Hourmouzios 1972 s 133 Hourmouzios 1972 s 136 og 144 Tantzos 1990 s 21 Mateos Sainz de Medrano 2004 s 115 116 a b Van der Kiste 1994 s 170 171 a b Hourmouzios 1972 s 164 169 og 171 a b Tantzos 1990 s 38 39 Hourmouzios 1972 s 155 Mateos Sainz de Medrano 2004 s 117 a b Tantzos 1990 s 61 Mateos Sainz de Medrano 2004 s 359 Packard Ann 10 marts 2012 Obituary Jocelin Winthrop Young OBE the Gordonstoun ethic ran deep in life and work of educationalist and Hahn disciple The Scotsman engelsk Mateos Sainz de Medrano 2004 s 127 Celada 2007 s 70 Mateos Sainz de Medrano 2004 s 120 og 131 132 Mateos Sainz de Medrano 2004 s 120 Curley 1975 s 39 41 a b Tantzos 1990 s 80 81 Mateos Sainz de Medrano 2004 s 132 133 et 360 Hourmouzios 1972 s 314 315 a b Kongen uden rige Vejle Amts Folkeblad Arkiveret kopi Arkiveret fra originalen 17 februar 2012 Hentet 30 november 2013 Manden der aldrig bliver konge af Graekenland www b dk leksikon org Graekenland a b Konstantin far 100 mio kr i erstatning Politiken dk a b Graekenland blander sig ikke i Konstantins diplomatpas Globalt www b dk Smith Helena 15 december 2013 Greece s former king goes home after 46 year exile The Guardian Hentet 17 juli 2021 Meisner Pia 5 august 2020 Sadan bor Anne Marie og Konstantin Billed Bladet Hentet 17 juli 2021 Starke Verlag 1997 Genealogisches Handbuch des Adels Genealogisches Handbuch des Adels XV udgave s 20 ISSN 0435 2408 Charles Kidd David Williamson 1999 Debrett s Peerage and Baronetage 2000 engelsk Macmillan ISBN 033354577X a b Modtagere af danske dekorationer kongehuset dk Arkiveret fra originalen 12 maj 2019 Hentet 2019 04 25 Tildelinger av ordener og medaljer kongehuset no norsk Hentet 26 april 2019 Kraks Bla Bog 2011 12 ISBN 978 87 12 04650 9Litteratur RedigerBeeche Arturo E Greece Michael of Hemis Markesinis Helen 2007 The Royal Hellenic dynasty engelsk Eurohistory ISBN 0 9771961 5 1 Bramsen Bo 1992 Huset Glucksborg Europas svigerfader og hans efterslaegt 2 udgave Kobenhavn Forum ISBN 87 553 1843 6 Curley W J P 1975 Monarchs In Waiting engelsk London Hutchinson amp Co Ltd ISBN 0 09 122310 5 Dimitrakis Panagiotis 2009 Greece and the English British Diplomacy and the Kings of Greece engelsk London Tauris Academic Studies ISBN 978 1 84511 821 1 Mandal Marcus Lerche Anna 2003 En Kongelig Familie Kobenhavn Aschehoug ISBN 8715106845 Mateos Sainz de Medrano Ricardo 2004 La Familia de la Reina Sofia La Dinastia griega la Casa de Hannover y los reales primos de Europa spansk Madrid La Esfera de los Libros ISBN 978 8 4973 4195 0 OCLC 55595158 Meletopoulos Meletis 1994 Kwnstantinos B H basileia sth Newterh Ellhnikh Istoria Apo ton O8wna ston Kwnstantino B graesk Athen Nea Synora AA Livani Palmer Alan Greece Michael of 1990 The Royal House of Greece engelsk Weidenfeld Nicolson Illustrated ISBN 0 297 83060 0 Pelt Mogens 2003 Kong Konstantin og det graeske oberststyre PDF Historisk Tidsskrift Kobenhavn Den danske historiske Forening bind 103 1 raekke s 161 194 Tantzos Nicholas 1990 H M Konstantine XIII King of the Hellenes engelsk Atlantic International Publications ISBN 0 938311 12 3 Van der Kiste John 1994 Kings of the Hellenes The Greek Kings 1863 1974 engelsk Sutton Publishing ISBN 978 0 7509 2147 3 Vickers Hugo 2000 Alice Princess Andrew of Greece engelsk London Hamish Hamilton ISBN 0 241 13686 5 Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har medier relateret til Konstantin 2 af GraekenlandThe Greek Royal Family Den graeske kongefamilies officielle hjemmeside engelsk Konstantin 2 af Graekenlands profil hos den Internationale Olympiske Komite engelsk Konstantin 2 af Graekenlands profil pa Sports Reference OL resultater engelsk Konstantin 2 af Graekenlands profil pa Olympedia OL resultater engelsk Konstantin 2 af Graekenlands profil pa OlympicChannel com engelsk Konstantin 2 af Graekenlands profil hos NNDB engelsk Konstantin 2 af Graekenlands profil hos Encyclopaedia Britannica Online engelsk Foregaende Paul Konge af Graekenland 1964 1974 Efterfolgende Republik Hentet fra https da wikipedia org w index php title Konstantin 2 af Graekenland amp oldid 11132319, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.