fbpx
Wikipedia

Krakatau (også Krakatoa) er en vulkanø beliggende i strædet mellem Sumatra og Java. Krakatau gik den 26. august 1883 i et voldsomt udbrud, der kulminerede den følgende dag. Store dele af øen blev sprængt væk, og en 30-40 meter høj tsunami brød ind over de omkringliggende øer.

Et litografi fra 1888 af Krakataus udbrud i 1883
Kort over Indonesien og Sunda-strædet
Koralblok kastet på stranden efter Krakataus udbrud i 1883.
Foto: Fra Tropenmuseum taget af Woodbury & Page cirka 1885.
Skriget af Edvard Munch - himlen i Europa får et rødligt skær efter udbruddet af Krakatau?

Ifølge de officielle optegnelser fra Hollandsk Ostindien-kolonien, blev 165 landsbyer og byer ødelagt nær Krakatau, og 132 blev alvorligt beskadiget. Mindst 36.417 mennesker døde, og mange flere tusinde blev såret, hovedsagelig fra de tsunamier, der fulgte i kølvandet efter eksplosionen. Udbruddet ødelagde to tredjedele af øen Krakatau.

Krakatau-vulkanen har haft aktivitet både før og efter det store udbrud. Det mest bemærkelsesværdige udbrud af Krakatau kulminerede i en række massive eksplosioner 26-27. august 1883 som var blandt de mest voldsomme vulkanske begivenheder i historien. De to største vulkanudbrud i vor tidsregning er sket Indonesien i det 19. århundrede: Tambora i 1815 og Krakatau i 1883.

Indholdsfortegnelse

Krakataus store udbrud skete i 1883. Vulkanen havde i mange år været inaktiv, men i starten af 1883 begyndte den at udbryde. Det største og værste udbrud skete den 26. august, som kulminerede den 27. I den periode udbrød vulkanen omkring 4 gange. Eksplosionen havde en ufattelig kraft som gjorde at ⅔ af øen kollapsede under vandet og masser af nabo-øerne forsvandt.

De fleste ofre blev dræbt af tsunamien og masser af de omkomne siges stadigvæk at vaske op på østkysten af Afrika et år efter.

Eksplosionen den 26. august 1883 var så voldsom, at den fire timer efter kunne høres på øen Rodrigues 4.776 kilometer væk, hvor den fornemmedes som ”drøn fra store kanoner”. I alt kunne eksplosionen høres med det menneskelige øre på mere end en trettendedel af Jordens overflade. Man mener at hvis man var inden for en 16 km radius ville man blive døv. Trykbølgen kunne måles på barometre over hele verden og nåede at gå hele Jorden rundt syv gange inden den stoppede. Trykbølgen blev blandt andet påvist tre gange i Berlin.

Eksplosionen menes at have været fire gange så kraftig som den hidtil største brintbombe-prøvesprængning (Tsar Bomba foretaget af Sovjetunionen) svarende til ca. 200 megatons TNT eller omkring 13.000 gange atombomben ”The Little Boy Bomb”, der ødelagde Hiroshima, Japan, under 2. Verdenskrig. Udbruddet anslås til at have været på niveau 6 på VEI-skalaen (Volcanic Exsplosivity Index).

Asken blev i 80 km højde spredt over hele Jorden. Den store sky indeholdt også store mængder af svovldioxid, som reagerede med vandmolekylerne i atmosfæren og skabte syreregn, som påvirkede afgrøder i tusind kilometers omkreds. Dette skabte store problemer især for den indonesiske befolkning og medførte et stort fald i produktionen af afgrøder. Fordi askeskyen var så tyk, reflekterede den sollyset og fik den globale gennemsnitstemperatur til at falde omkring 1.2 grader celsius i de følgende 5 år. Desuden forårsagede askeskyen kraftig aftenrøde og det er foreslået, at himmelfarverne i Edvard Munchs maleri Skriget (1893) er helt naturlige.

Vulkanen Tamboras udbrud i 1815 er blevet beskrevet som fem gange større end udbruddet af Krakatau. En eksplosion på den græske ø Santorini i det ægæiske hav i år 1628 f.Kr. var omkring tre gange så voldsom som Krakataus store udbrud.

Vulkaner på Indonesien

Indonesien har over 130 aktive vulkaner, den med flest af alle nationer og deriblandt to af de farligste vulkaner: Gunung Kelud på Java og Gunung Agung på Bali. Vulkanerne udgør en akse i det indonesiske øbue-system. Et flertal af disse vulkaner ligger langs Indonesiens to største øer, Java og Sumatra. Disse to øer er adskilt af Sunda Strædet, som er placeret på en bøjning i aksen af øen. Krakatau er direkte over forkastningszonen mellem den eurasiske plade og den Indo-Australske Plade hvor pladegrænser gør en skarp kursændring, hvilket kan resultere i en usædvanlig svag skorpe i regionen.

Der er nogen debat i blandt geologer verden over, om hvorvidt vulkanens nordlige side sprang totalt i luften, da der originalt blev opstillet teorien om, at hele den nordlige side blev tilintetgjort under vulkanens eksplosive udbrud. Men de er senere hen kommet frem til, at den nordlige side af øen snarere var subsideret ind i magmakammeret, i stedet for at være blevet sprængt i ti tusinde stykker.

Anak Krakatau, Februar 2008

Udbrud i området har siden 1927 bygget en ny ø, som er kaldt Anak Krakatau (som er indonesisk for "Krakataus Barn"). Periodiske udbrud er fortsat siden, og Anak Krakatau er vokset med gennemsnitligt 13 cm per uge siden 1950'erne. Det svarer til en gennemsnitlig vækst på 6,8 meter om året. Øen er stadig aktiv, med sin seneste udbruds episode, som blev påbegyndt i 1994. Varme gasser, klipper og lava blev skudt ud i luften under et udbrud i april 2008. Forskere som har overvåget vulkanen har advaret folk til at holde sig ude af en 3 km-radius omkring øen.

Den 6. maj 2009 rejste vulkanologisk Survey i Indonesien alarm om udbruddets status Anak Krakatau til niveau 3. En nylig ekspedition til vulkanen har afsløret, at en 100-meter dækkende lavakuppel vokser i krateret. Kuplen har to aktive ventilationskanaler, der sprøjter glødende gas, og der har været udbrud i 2010, 2011 og 2012. Fra slutningen af 2011 har denne ø en radius på ca. 2 km med et højdepunkt på omkring 400 meter over havets overflade, voksende med 5 meter hvert år.

Fra et biologisk perspektiv, refererer Krakatau-problemet til spørgsmålet om, hvorvidt øerne blev fuldstændig steriliseret ved 1883 udbruddet, eller om oprindeligt liv overlevede. Da de første forskere nåede øerne maj 1884, var den eneste levende ting de fandt en edderkop i en sprække på sydsiden af Rakata.

  1. . Arkiveret fra 19. oktober 2018. Hentet 28. april 2015.

Koordinater:6°06′S105°25′Ø /6.1°S 105.42°Ø /-6.1; 105.42

krakatau, vulkanø, mellem, sumatra, java, sprog, overvåg, rediger, krakatau, også, krakatoa, vulkanø, beliggende, strædet, mellem, sumatra, java, krakatau, august, 1883, voldsomt, udbrud, kulminerede, følgende, store, dele, øen, blev, sprængt, væk, meter, høj,. Krakatau vulkano mellem Sumatra og Java Sprog Overvag Rediger Krakatau ogsa Krakatoa er en vulkano beliggende i straedet mellem Sumatra og Java Krakatau gik den 26 august 1883 i et voldsomt udbrud der kulminerede den folgende dag Store dele af oen blev spraengt vaek og en 30 40 meter hoj tsunami brod ind over de omkringliggende oer Et litografi fra 1888 af Krakataus udbrud i 1883 Kort over Indonesien og Sunda straedet Koralblok kastet pa stranden efter Krakataus udbrud i 1883 Foto Fra Tropenmuseum taget af Woodbury amp Page cirka 1885 Skriget af Edvard Munch himlen i Europa far et rodligt skaer efter udbruddet af Krakatau Ifolge de officielle optegnelser fra Hollandsk Ostindien kolonien blev 165 landsbyer og byer odelagt naer Krakatau og 132 blev alvorligt beskadiget Mindst 36 417 mennesker dode og mange flere tusinde blev saret hovedsagelig fra de tsunamier der fulgte i kolvandet efter eksplosionen Udbruddet odelagde to tredjedele af oen Krakatau Krakatau vulkanen har haft aktivitet bade for og efter det store udbrud Det mest bemaerkelsesvaerdige udbrud af Krakatau kulminerede i en raekke massive eksplosioner 26 27 august 1883 som var blandt de mest voldsomme vulkanske begivenheder i historien De to storste vulkanudbrud i vor tidsregning er sket Indonesien i det 19 arhundrede Tambora i 1815 og Krakatau i 1883 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Udbruddet i 1883 2 Geografisk 3 Nyere aktivitet 4 Biologiske studier 5 Se ogsa 6 Noter 7 Eksterne henvisningerUdbruddet i 1883 RedigerKrakataus store udbrud skete i 1883 Vulkanen havde i mange ar vaeret inaktiv men i starten af 1883 begyndte den at udbryde Det storste og vaerste udbrud skete den 26 august som kulminerede den 27 I den periode udbrod vulkanen omkring 4 gange Eksplosionen havde en ufattelig kraft som gjorde at af oen kollapsede under vandet og masser af nabo oerne forsvandt De fleste ofre blev draebt af tsunamien og masser af de omkomne siges stadigvaek at vaske op pa ostkysten af Afrika et ar efter Eksplosionen den 26 august 1883 var sa voldsom at den fire timer efter kunne hores pa oen Rodrigues 4 776 kilometer vaek hvor den fornemmedes som dron fra store kanoner I alt kunne eksplosionen hores med det menneskelige ore pa mere end en trettendedel af Jordens overflade 3 4 Man mener at hvis man var inden for en 16 km radius ville man blive dov Trykbolgen kunne males pa barometre over hele verden og naede at ga hele Jorden rundt syv gange inden den stoppede Trykbolgen blev blandt andet pavist tre gange i Berlin Eksplosionen menes at have vaeret fire gange sa kraftig som den hidtil storste brintbombe provespraengning Tsar Bomba foretaget af Sovjetunionen svarende til ca 200 megatons TNT eller omkring 13 000 gange atombomben The Little Boy Bomb der odelagde Hiroshima Japan under 2 Verdenskrig Udbruddet anslas til at have vaeret pa niveau 6 pa VEI skalaen Volcanic Exsplosivity Index Asken blev i 80 km hojde spredt over hele Jorden Den store sky indeholdt ogsa store maengder af svovldioxid som reagerede med vandmolekylerne i atmosfaeren og skabte syreregn som pavirkede afgroder i tusind kilometers omkreds Dette skabte store problemer isaer for den indonesiske befolkning og medforte et stort fald i produktionen af afgroder Fordi askeskyen var sa tyk reflekterede den sollyset og fik den globale gennemsnitstemperatur til at falde omkring 1 2 grader celsius i de folgende 5 ar Desuden forarsagede askeskyen kraftig aftenrode og det er foreslaet at himmelfarverne i Edvard Munchs maleri Skriget 1893 er helt naturlige Vulkanen Tamboras udbrud i 1815 er blevet beskrevet som fem gange storre end udbruddet af Krakatau 5 En eksplosion pa den graeske o Santorini i det aegaeiske hav i ar 1628 f Kr var omkring tre gange sa voldsom som Krakataus store udbrud Geografisk Rediger Vulkaner pa Indonesien Indonesien har over 130 aktive vulkaner den med flest af alle nationer og deriblandt to af de farligste vulkaner Gunung Kelud pa Java og Gunung Agung pa Bali Vulkanerne udgor en akse i det indonesiske obue system Et flertal af disse vulkaner ligger langs Indonesiens to storste oer Java og Sumatra Disse to oer er adskilt af Sunda Straedet som er placeret pa en bojning i aksen af oen Krakatau er direkte over forkastningszonen mellem den eurasiske plade og den Indo Australske Plade hvor pladegraenser gor en skarp kursaendring hvilket kan resultere i en usaedvanlig svag skorpe i regionen Der er nogen debat i blandt geologer verden over om hvorvidt vulkanens nordlige side sprang totalt i luften da der originalt blev opstillet teorien om at hele den nordlige side blev tilintetgjort under vulkanens eksplosive udbrud Men de er senere hen kommet frem til at den nordlige side af oen snarere var subsideret ind i magmakammeret i stedet for at vaere blevet spraengt i ti tusinde stykker Nyere aktivitet Rediger Anak Krakatau Februar 2008 Udbrud i omradet har siden 1927 bygget en ny o som er kaldt Anak Krakatau som er indonesisk for Krakataus Barn Periodiske udbrud er fortsat siden og Anak Krakatau er vokset med gennemsnitligt 13 cm per uge siden 1950 erne Det svarer til en gennemsnitlig vaekst pa 6 8 meter om aret Oen er stadig aktiv med sin seneste udbruds episode som blev pabegyndt i 1994 Varme gasser klipper og lava blev skudt ud i luften under et udbrud i april 2008 Forskere som har overvaget vulkanen har advaret folk til at holde sig ude af en 3 km radius omkring oen Den 6 maj 2009 rejste vulkanologisk Survey i Indonesien alarm om udbruddets status Anak Krakatau til niveau 3 En nylig ekspedition til vulkanen har afsloret at en 100 meter daekkende lavakuppel vokser i krateret Kuplen har to aktive ventilationskanaler der sprojter glodende gas og der har vaeret udbrud i 2010 2011 og 2012 Fra slutningen af 2011 har denne o en radius pa ca 2 km med et hojdepunkt pa omkring 400 meter over havets overflade voksende med 5 meter hvert ar Biologiske studier RedigerFra et biologisk perspektiv refererer Krakatau problemet til sporgsmalet om hvorvidt oerne blev fuldstaendig steriliseret ved 1883 udbruddet eller om oprindeligt liv overlevede Da de forste forskere naede oerne maj 1884 var den eneste levende ting de fandt en edderkop i en spraekke pa sydsiden af Rakata Se ogsa RedigerHotspot Pladetektonik Santorini Tambora Vulkan ONoter Rediger Krakatau og Tambora Krakatau oerne Viden Om Arkiveret fra originalen 19 oktober 2018 Hentet 28 april 2015 Verdens storste brag fra en vulkan Krakatau 1883 Vulkaneksperten The World s Loudest Sound Caused Shock Waves 10 000 Times That of a Hydrogen Bomb ScienceAlert 2018 Vulkanen der gav hele verden kuldegysninger Berlingske VidenEksterne henvisninger RedigerKrakatoa The Great Volcanic Eruption Youtube 2015 Krakatau volcano Photos Volcano Discovery Wikimedia Commons har flere filer relateret til Krakatau Koordinater 6 06 S 105 25 O 6 1 S 105 42 O 6 1 105 42 Hentet fra https da wikipedia org w index php title Krakatau amp oldid 11070824, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.