fbpx
Wikipedia

Laurids Thura

Der er flere personer med dette navn, se Laurids de Thurah.
Denne artikel eller dette afsnit er forældet
Se artiklens diskussionsside ellerhistorik.
Teksten er helt eller delvist kopieret fra en gammel udgave af Dansk Biografisk Leksikon, og det er rimeligt at formode, at der findes nyere viden om emnet. Hvis teksten er opdateret, kan denne skabelon fjernes.

Laurids Thura (født 20. august 1657, død 1. april 1731) var biskop i Ribe Stift 1713-1731.

Laurids Thura
Født 20. august 1657
Nakskov
Død 1. april 1731 (73 år)
Ribe
Gravsted Ribe Domkirke
Barn Diderich de Thurah
Uddannelse og virke
Uddannelses­sted Metropolitanskolen
Beskæftigelse Præst, forfatter, digter
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Thura blev født i Nakskov, hvor hans fader, magister Laurids Mortensen Vidsted, dengang var provst og sognepræst. Moderen, Margrethe Thura, var datter af provsten Laurids Pedersen Thura, efter hvem den udbredte slægt har antaget familienavnet. Den unge Thura gik først i Køge Skole; forflyttedes senere ved nogle velynderes foranstaltning til Københavns Skole, hvorfra han blev student 1676.

Efter at have fuldendt sine akademiske eksaminer blev han 1680 hører ved Køge Skole og året efter rektor sammesteds. 1682 tog han magistergraden. 1690 nedlagde han rektoratet for efter landsdommer P. Luxdorphs opfordring at følge et par af dennes nære pårørende som hofmesterudenlandsrejse. Han opholdt sig længere tid i Holland og England.

I Leiden, hvor han tilbragte to år, sluttede han fortroligt venskab med Frederik Rostgaard og begyndte udarbejdelsen af sin store versificerede levnedsbeskrivelse af dennes fader, Hans Rostgaard; digtet udkom først 1726, bekostet af Frederik Rostgaard, men de fleste eksemplarer ødelagdes ved Københavns brand 1728. På denne rejse opnåede Thura så stor færdighed i at tale hollandsk, at han efter sin hjemkomst blev udnævnt til præst ved den hollandske menighed i København (1695), som på den tid benyttede Holmens Kirke til gudstjeneste.

Året efter beskikkedes han tillige til præst i "Ny Hollænderby uden for Vesterport" (Frederiksberg). 1703 forflyttedes han til Vor Frue Kirke i Århus og blev provst for Ning Herred; 1706 blev han stiftsprovst og sognepræst ved Domkirken i Århus, og endelig 1713 udnævntes han til biskop i Ribe. ved Som biskop nød han stor anseelse og indlagde sig særlig fortjeneste ved latinskolen i Ribe. Med ufortrøden iver og uegennytte arbejdede han i forening med rektor Christian Falster på at skaffe nye bygninger såvel for hørerne som til selve undervisningen, og hans bestræbelser kronedes med held (1727). Hundredårsdagen efter skolebygningens indvielse holdtes stor mindefest ved Ribe skole herom; Thuras og Falsters portrætter ophængtes i skolen, og daværende adjunkt N.S. Hjort udgav et mindeskrift på latin om Thura.

Ca. en uge før sin død, falder Thura trappen fra sit studenterkammer i Bispegården. Faldet var så uheldigt, at Thura pådrog sig kraniebrud. Blev bekræftet ved sikringsarbejdet i 1886 på Ribe Domkirke, hvor man måtte flytte Thuras grav. Her sås et tydeligt brud på hovedskallen over det venstre øje

Også som digter vandt Thura et navn. Foruden ovenfor anførte poetiske levnedsskildring af Hans Rostgaard har han for at undgå, at andre skulle udgive hans arbejder i forvansket skikkelse, selv foranstaltet en samling af Adskillige poetiske Sager (1721), indeholdende dels oversættelser – deriblandt versene i Saxo Grammaticus –, dels originale ting. Efter hans død udgav sønnen Alb. Thura hans oversættelse af jesuiten Herman Hugos digt Sjælens gudelige Attraa og Længsel (Pia desideria, udgivet af J.H. Ernesti 1721) i alexandrinsk versemål (1738). Thura ægtede 1697 Helene Cathrine With (død 1760), datter af sognepræst, magister Alb. With ved Trinitatis Kirke i København.

  1. Ribe Bys historie 1730-1820
Artiklen om Laurids Thura kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller uploade et godt billede til Wikimedia Commons iht. de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.

Laurids Thura
laurids, thura, biskop, ribe, stift, 1713, 1731, sprog, overvåg, rediger, flere, personer, dette, navn, laurids, thurah, denne, artikel, eller, dette, afsnit, forældet, artiklens, diskussionsside, eller, historik, teksten, helt, eller, delvist, kopieret, gamme. Laurids Thura biskop i Ribe Stift 1713 1731 Sprog Overvag Rediger Der er flere personer med dette navn se Laurids de Thurah Denne artikel eller dette afsnit er foraeldet Se artiklens diskussionsside eller historik Teksten er helt eller delvist kopieret fra en gammel udgave af Dansk Biografisk Leksikon og det er rimeligt at formode at der findes nyere viden om emnet Hvis teksten er opdateret kan denne skabelon fjernes Laurids Thura fodt 20 august 1657 dod 1 april 1731 var biskop i Ribe Stift 1713 1731 Laurids ThuraFodt20 august1657 NakskovDod1 april1731 73 ar RibeGravstedRibe DomkirkeBarnDiderich de ThurahUddannelse og virkeUddannelses stedMetropolitanskolenBeskaeftigelsePraest forfatter digterInformation med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata Thura blev fodt i Nakskov hvor hans fader magister Laurids Mortensen Vidsted dengang var provst og sognepraest Moderen Margrethe Thura var datter af provsten Laurids Pedersen Thura efter hvem den udbredte slaegt har antaget familienavnet Den unge Thura gik forst i Koge Skole forflyttedes senere ved nogle velynderes foranstaltning til Kobenhavns Skole hvorfra han blev student 1676 Efter at have fuldendt sine akademiske eksaminer blev han 1680 horer ved Koge Skole og aret efter rektor sammesteds 1682 tog han magistergraden 1690 nedlagde han rektoratet for efter landsdommer P Luxdorphs opfordring at folge et par af dennes naere parorende som hofmester pa udenlandsrejse Han opholdt sig laengere tid i Holland og England I Leiden hvor han tilbragte to ar sluttede han fortroligt venskab med Frederik Rostgaard og begyndte udarbejdelsen af sin store versificerede levnedsbeskrivelse af dennes fader Hans Rostgaard digtet udkom forst 1726 bekostet af Frederik Rostgaard men de fleste eksemplarer odelagdes ved Kobenhavns brand 1728 Pa denne rejse opnaede Thura sa stor faerdighed i at tale hollandsk at han efter sin hjemkomst blev udnaevnt til praest ved den hollandske menighed i Kobenhavn 1695 som pa den tid benyttede Holmens Kirke til gudstjeneste Aret efter beskikkedes han tillige til praest i Ny Hollaenderby uden for Vesterport Frederiksberg 1703 forflyttedes han til Vor Frue Kirke i Arhus og blev provst for Ning Herred 1706 blev han stiftsprovst og sognepraest ved Domkirken i Arhus og endelig 1713 udnaevntes han til biskop i Ribe ved Som biskop nod han stor anseelse og indlagde sig saerlig fortjeneste ved latinskolen i Ribe Med ufortroden iver og uegennytte arbejdede han i forening med rektor Christian Falster pa at skaffe nye bygninger savel for horerne som til selve undervisningen og hans bestraebelser kronedes med held 1727 Hundredarsdagen efter skolebygningens indvielse holdtes stor mindefest ved Ribe skole herom Thuras og Falsters portraetter ophaengtes i skolen og davaerende adjunkt N S Hjort udgav et mindeskrift pa latin om Thura Ca en uge for sin dod falder Thura trappen fra sit studenterkammer i Bispegarden Faldet var sa uheldigt at Thura padrog sig kraniebrud Blev bekraeftet ved sikringsarbejdet i 1886 pa Ribe Domkirke hvor man matte flytte Thuras grav Her sas et tydeligt brud pa hovedskallen over det venstre oje 1 Ogsa som digter vandt Thura et navn Foruden ovenfor anforte poetiske levnedsskildring af Hans Rostgaard har han for at undga at andre skulle udgive hans arbejder i forvansket skikkelse selv foranstaltet en samling af Adskillige poetiske Sager 1721 indeholdende dels oversaettelser deriblandt versene i Saxo Grammaticus dels originale ting Efter hans dod udgav sonnen Alb Thura hans oversaettelse af jesuiten Herman Hugos digt Sjaelens gudelige Attraa og Laengsel Pia desideria udgivet af J H Ernesti 1721 i alexandrinsk versemal 1738 Thura aegtede 1697 Helene Cathrine With dod 1760 datter af sognepraest magister Alb With ved Trinitatis Kirke i Kobenhavn Kilder RedigerThura Laurids i Dansk Biografisk Leksikon 1 udgave bind 17 1903 forfattet af A JantzenReferencer Rediger Ribe Bys historie 1730 1820 Dansk Biografisk Leksikons 2 udgave bind 24 1943 forfattet af B Kornerup og 3 udgave 1979 84 indgar i SDE Artiklen om Laurids Thura kan blive bedre hvis der indsaettes et bedre billede Du kan hjaelpe ved at afsoge Wikimedia Commons for et passende billede eller uploade et godt billede til Wikimedia Commons iht de tilladte licenser og indsaette det i artiklen Hentet fra https da wikipedia org w index php title Laurids Thura amp oldid 10735592, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.