fbpx
Wikipedia

Margrethe 2.

"Dronning Margrethe" omdirigeres hertil. For andre dronninger med samme navn, se Dronning Margrethe (flertydig).
"Dronningen" omdirigeres hertil. For filmen med samme navn, se Dronningen (film).
Margrethe 2.
Valgsprog:
Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke
Dronning Margrethe, 2012
Dronning af Danmark(mere..)
Regeret siden 14. januar 1972
(49 år og 199 dage)
Forgænger Frederik 9.
Statsministre
Tronfølger Kronprins Frederik
ÆgtefællePrins Henrik(g. 1967; d. 2018)
Børn
Fulde navn Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid
Hus Huset Glücksborg
Far Frederik 9. af Danmark
Mor Dronning Ingrid
Født 16. april 1940 (81 år)
Amalienborg, København
Signatur
Religion Folkekirken
Kongeriget Danmark

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
Kongeriget DanmarkAndre landePolitik

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II (Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Danmarks dronning) (født 16. april 1940Amalienborg Slot) er siden 14. januar 1972 Danmarks regent. Hun er datter af kong Frederik 9. og Dronning Ingrid. Margrethe II var gift med prins Henrik (prinsgemalen) med hvem hun har sønnerne kronprins Frederik og prins Joachim.

Margrethe efterfulgte sin far ved dennes død den 14. januar 1972. Efter hendes tiltrædelse blev hun den første kvindelige monark i Danmark siden Margrethe 1. Som monark har hun den næstlængste regeringstid af alle danske monarker kun overgået af Christian 4.

Indholdsfortegnelse

Kanonsalut fra FlagbastionenKronborg Slot i anledning af Dronningens 69 års fødselsdag.

Margrethe II er Danmarks dronning i medfør af Tronfølgeloven af 1953, og tilhører den glücksburgske slægt. Dronningen tituleres Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, i tiltale Deres Majestæt.

Idet Margrethe II er barnebarn af Margareta af Connaught er hun nr. 220 i den britiske tronfølge.

Fødsel og opvækst

Prinsesse Margrethe blev født den 16. april 1940Amalienborg Slot i København som datter af kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid af Danmark. Hun er opkaldt efter sin mormor Margareta og har også arvet Margaretas kælenavn Daisy. Hendes far var ældste søn af kong Christian 10. og dronning Alexandrine af Danmark. Hendes mor var eneste datter af kronprins Gustav Adolf (senere kong Gustaf 6. Adolf) og kronprinsesse Margareta af Sverige. Hendes fødsel fandt sted en uge efter Nazi-Tysklands invasion af Danmark i 1940.

Prinsesse Margrethe blev døbt i Holmens Kirke i København den 14. maj 1940. Hendes faddere var kong Christian 10., prins Knud af Danmark, prins Axel af Danmark, kong Gustav 5. af Sverige, kronprins Gustaf Adolf af Sverige, prins Gustaf Adolf af Sverige og prins Arthur af Storbritannien. Hun fik navnene Margrethe efter sin mormor, prinsesse Margaret af Storbritannien, Alexandrine efter sin farmor, prinsesse Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin og Ingrid efter sin mor. Eftersom hendes farfar kong Christian 10 også var konge af Island, da hun blev født, modtog hun også det islandske navn, Þórhildur, der indholder det islandske bogstav Þ.

I 1944, da Margrethe var fire år gammel, blev hendes første søster prinsesse Benedikte født. Hun giftede sig senere med prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. To år senere, i 1946, blev hendes næste søster prinsesse Anne-Marie født. Hun blev senere gift med kong Konstantin 2. af Grækenland.

Den 20. april 1947 døde kong Christian 10., og hendes far besteg tronen som kong Frederik 9.

Tronfølger

Wikisource har originalt kildemateriale relateret til denne artikel:
Prinsesse Margrethe som tronfølger i 1962 med den egyptiske præsident Gamal Abdel Nasser i Cairo.

Ved kong Frederik 9.'s tronbestigelse var Tronfølgeloven af 1853 gældende og fastlagde, at der kun var mandlig tronfølge i Danmark. Da kongeparret kun havde døtre, skulle tronen efter tronfølgeloven overgå til kong Frederiks yngre broder arveprins Knud og siden til dennes ældste søn, prins Ingolf. Med Grundloven af 5. juni 1953 blev Landstinget nedlagt og den parlamentaristiske sædvane indskrevet i lovteksten. Samtidig ændredes Tronfølgeloven, så der indførtes delvist kvindelig arvefølge til tronen, dog således at sønner fortsat havde fortrinsret for døtre. Da Frederik 9. kun havde døtre, blev prinsesse Margrethe dermed tronfølger.

Prinsesse Margrethe blev konfirmeretFredensborg Slot den 1. april 1955.

På sin 18-års fødselsdag i 1958 blev hun optaget i statsrådet, hvor hun ledede møderne under sin fars fravær.

Uddannelse

Hun gik i folkeskoleN. Zahles Skole i København, men tog i 1959 studentereksamen som privatist ved et studenterkursus, der var oprettet på Amalienborg til hende og hendes veninde, Birgitta Juel til Juelsberg. Margrethe har deltaget i forskellige studier i Danmark, Frankrig og England: Hun har taget filosofikum ved Københavns Universitet i 1960, fulgte arkæologi ved Girton CollegeCambridge University fra 1960-1961, statskundskab ved Aarhus Universitet fra 1961-1963 samt forskellige studier ved Sorbonne i 1963 og ved London School of Economics i 1965. Under sit ophold i London traf hun den franske grev Henri-Marie-Jean-André de Laborde de Monpezat, der var legationssekretær ved den franske ambassade i London.

Ægteskab

Prins Henrik og den daværende tronfølger prinsesse Margrethe ved forlovelsen i 1966.

Den 10. juni 1967 blev hun i Holmens Kirke gift med den franske diplomat Henri-Marie-Jean André, greve de Laborde de Monpezat, der herefter fik titlen prins Henrik og blev tituleret Hans Kongelige Højhed Prins Henrik

Margrethe fødte den 26. maj 1968 tronarvingen Frederik André Henrik Christian (kronprins Frederik). Den 7. juni 1969 fulgte parrets anden søn Joachim Holger Waldemar Christian (prins Joachim).

Dronning

Ved sin fars død den 14. januar 1972 besteg hun tronen som Margrethe 2. af Danmark. Hun blev udråbt som dronning fra Christiansborg Slots balkon af statsminister Jens Otto Krag den 15. januar 1972. Dronningen valgte som valgsprog: Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke.

Dronning Margrethe er i virkeligheden kun den første dronning af Danmark med dette navn. Margrete 1., der regerede Danmark fra 1376 til 1412, havde aldrig titel af dronning af Danmark, men derimod valgt til "fuldmægtig frue og husbond" og omtalte sig selv som "Margrete af Guds nåde, Valdemar Danekonges datter". Hun var først formynder for sin søn Oluf, og ved hans død i 1387 valgte Rigsrådet Margrete til regent med titel af "formynder af hele Danmarks rige". Hun var dog frem til 1380 også formelt dronning af Norge, qua hustru til Håkon 6.

Margrethe 2. er dermed den første regerende dronning af Danmark. Muligheden for kvindelig arvefølge blev først indført med kongeloven af 1665, derefter afskaffet i 1853, for igen at blive indført med grundlovsændringen af 1953.

Margrethe 2.s tronbestigelse fandt sted på et tidspunkt, hvor det såkaldte 68'oprør havde skabt en demokratisk luftning, der ikke harmonerede særligt godt med eksistensen af et arveligt kongedømme. For første gang siden 1920 dukkede republikanske tanker op, og en gallupundersøgelse konstaterede, at 50 procent af befolkningen var mod monarkiet og 50 procent for. Men det republikanske røre var en overfladeboble i en situition, hvor befolkningen nok så meget gik op i debatten om, hvorvidt Danmark skulle tilslutte sig EF, og i 1973 indtraf oliekrisen, der satte de politiske økonomiske spørgsmål i forgrunden.

Dronning Margrethe blev farmor første gang den 28. august 1999, da prins Joachim og hans daværende hustru prinsesse Alexandra (nu Alexandra, grevinde af Frederiksborg) fødte prins Nikolai. Siden fulgte yderligere syv børnebørn, hvoraf tronarvingen Christian Valdemar Henri John, søn af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, fødtes den 15. oktober 2005.

Enke

Dronningen blev enke, da hendes mand prins Henrik døde kl. 23.18, d. 13 februar 2018. Han blev bisat fra Christiansborg Slotskirke tirsdag den 20. februar 2018.

Dronning Margrethe og Prins Henrik på besøg i VágurFærøerne, 2005

Ifølge Danmarks Riges Grundlov er Danmarks styreform konstitutionelt monarki, hvilket betyder at monarken er statsoverhoved i et land med en demokratisk valgt regering. Monarkens beføjelser er i hovedsagen reguleret gennem en forfatning.

I Danmark er monarken afskåret fra alene at udføre politiske handlinger, da dette er regeringen og Folketingets opgave. Love skal underskrives af regenten og af den ansvarlige fagminister, før de er gyldige. Endvidere har dronningen en vigtig rolle i forhold til udnævnelse af og afsked af regeringer. Dronningen har i forbindelse med en såkaldt dronningerunde en vigtig opgave i at udpege den person, der kan mønstre størst opbakning og dermed også skabe grundlag for at danne regering. Når en folketingsvalgt person har skabt grundlag for en regering, der ikke har et flertal i mod sig i Folketinget, vil personen meddele Dronningen dette og anbefale en regeringsudnævnelse på dette grundlag. Dronningerunder er ikke en lovmæssig bestemmelse, men derimod en nyere praksis indført første gang i 1909 under Frederik 8.

Udenlandske ambassadører afleverer deres akkreditiver til dronningen, når de begynder deres hverv i Danmark.

Dronningen står endvidere i spidsen for statsbesøg – både ved udenlandske delegationernes besøg i Danmark og danske besøg i udlandet.

Dronningen deltager også i en lang række begivenheder i Danmark, f.eks. indvielser, jubilæer og premierer ligesom dronningens sommertogt med Kongeskibet Dannebrog til danske byer (herunder Grønland og Færøerne) giver dronningen lejlighed til at besøge lokale initiativer og lokalt erhvervsliv.

Dronningen står endvidere for uddelingen af officielle statslige ordener i Danmark, af hvilke de fleste tildeles efter indstilling fra de enkelte fagministerier. Dronningen har endvidere ret til at udnævne nye adelstitler i Danmark, en ret hun hidtil har benyttet to gange i sin regentperiode.

Dronning Margrethe afholder offentlig audiens i repræsentationslokalerne på Christiansborg og holder hvert år den 31. december kl. 18.00 en radio- og tv-transmitteret tale til det danske folk.

Amalienborg

Den danske stat stiller en række slotte til rådighed for Dronningen som bolig og til repræsentative formål som ramme om hendes virksomhed som statsoverhovede. Derudover ejer regentparret enkelte slotte og ejendomme privat.

De fire palæer på Amalienborg Slot i København er kongefamiliens hovedresidens. Dronningen har selv residensbolig i Christian IX's Palæ og anvender desuden Christian VII's Palæ som gæstebolig og til repræsentative formål.

Desuden står dele af Christiansborg Slot i København til rådighed for dronningen og anvendes til officielle formål som audienser, statsråd, gallamiddage og nytårskur.

Fredensborg Slot benyttes som bolig i forårs- og efterårsperioden, mens Marselisborg Slot i Århus (regentens private ejendom) og Graasten Slot i Sønderjylland benyttes en del af sommeren.

Derudover ejede regentparret vinslottet Château de Cayx i Frankrig, hvor de indtil prinsens død hvert år holdt sommerferie under private former.

Dronningen er kendt for sin store arkæologiske interesse og har deltaget i flere udgravninger, bl.a. i Etrurien. Interessen for arkæologi delte hun med sin nu afdøde svenske morfar Gustaf 6. Adolf af Sverige.

Dronningen har også mangeartede kunstneriske interesser og evner. Hun har f.eks. i 1970 tegnet Danmarks julemærke og Grønlands julemærke fra 1983. I 1977 illustrerede hun den danske bibliofiludgave af J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre. Det skete under pseudonymet Ingahild Grathmer. Siden illustrerede hun Historierne om Regnar Lodbrog 1979 og Bjarkemål 1982 samt Poul Ørums Komedie i Florens 1990. I 2000 illustrerede hun Henrik, prinsgemalens digtsamling Cantabile.

I 1987 designede dronning Margrethe kostumer til tv-teatrets Hyrdinden og skorstensfejeren. Hun modtog Modersmål-Prisen i 1989 og lavede i 1991 scenografi og kostumer til balletten Et FolkesagnDet Kongelige Teater. I 1999-2000 lavede hun découpager til tv-filmen Snedronningen om H.C. Andersens eventyr af samme navn. Hun skrev desuden manuskript og lagde stemme til fortælleren. I hun med til at skrive manuskriptet og lave scenografien til filmen De Vilde Svaner fra 2009 efter H.C. Andersens eventyr af samme navn. Dronningen har også designet og broderet messehagler til Fredensborg Slotskirke, Kronborg Slotskirke, Ammassalik/Tasiilaq Kirke, Haderslev Domkirke og Århus Domkirke samt lavet bispekåber til Helsingør Stift, Viborg Stift, Haderslev Domkirke og Århus Domkirke.

Senest har hendes malerier opnået betragtelige priser på både nationale og internationale kunstauktioner. Hendes kunst betegnes som naturalistisk med en stor del approberet realisme – evnen til at omsætte konkrete synsindtryk og billeder til flerdimensionelle indtryk på et lærred. Bl.a. Michael Ancher og L.A. Ring brugte samme metode.

Dronningens interesse for kunst er stor, og hun har har haft adskillige udstillinger på danske og udenlandske museer. Eksperter er ikke enige om kunstens kvalitet. Fx lød der protester, da en leder af Statens Museum for Kunst købte og udstillede to malerier af dronningen.

I et interview fra Politiken, der blev bragt den 11. april 2020, skabte dronningen debat eftersom hun ikke entydigt anerkender, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Dronningen udtalte, at hun ikke var sikker på, at klimaforandringerne og den globale opvarmning var "direkte" menneskeskabte:

Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om. Altså, jeg mener, at der er forandringer i klimaet, og det kan da være, at menneskelig aktivitet har spillet en rolle
Dronning Margrethe 2.

Dronningen giver aldrig udtryk for partipolitiske interesserer, men bevæger sig dog ind på et utrolig omdiskuteret politisk emne.

Udtalelsen affødte kritik fra flere klimaeksperter og forskere, samt debat i medierne og på Christiansborg, om hvad hendes apolitiskhed tillod hende at udtale sig om i offentligheden. Sikandar Siddique en løsgænger i Folketinget (tidligere repræsenterende partiet Alternativet) skrev bl.a. at Kongehuset omgående burde trække interviewet tilbage. Flere klimaforskere udtalte i den forbindelse at der ikke er nogen tvivl om, at klimaforandringerne er menneskeskabt, men støttede samtidig andre af hendes holdninger (se kapitel nedenfor).

"Ikke panikke"

I interviewet med Politiken siger dronning Margrethe også, at man skal undgå at gå i panik over klimaets nuværende situation:

Det er ganske givet meget væsentligt og vigtigt at være opmærksom på. Men altså... at panikke er en meget dårlig måde at tage fat på problemer på. Det går ikke. Det skal man ikke.
Dronning Margrethe 2.

Og denne bemærkning har fået støtte fra det videnskabelige samfund:

Det er en god pointe at få ro på og ikke gå i panik. Men klimaet er en supertanker, der er svær at dreje. Der skal rigtige og gode beslutninger til. Det skal gøres globalt, men det er svært. Derfor nytter det ikke noget, at hver enkelt går rundt med panikangst.
Jørgen E. Olesen er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet
Uddybende artikel: Margrethe 2.s anetavle
Buste af Dronning Margrethe fra 1973 af Harald Isenstein opstillet i Korsør Rådhus

Et antal buster af dronningen er gennem årene blevet udført, f.eks.:


Flere portrætter er malet af dronningen.

Andy Warhol udfærdigede i 1985 en række næsten ikonografiske serigrafier af dronningen i vanlig popkunst-stil.

Kongeflaget
Kongeligt monogram
Personligt monogram
Dronningens og Prins Henriks fælles monogram

Fuld officiel titel

Titler og prædikater fra fødsel til død

 • 14. maj 1940 – 17. juni 1944: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margrethe af Danmark og Island
 • 17. juni 1944 – 5. juni 1953: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margrethe af Danmark
 • 5. juni 1953 – 15. januar 1972: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margrethe til Danmark, Tronfølgeren
 • 15. januar 1972 – nu : Hendes Majestæt Margrethe II, Danmarks Dronning

Æresbevisninger

Danske dekorationer

 • Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for kong Frederik IX.s fødsel
 • Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for kong Christian X.s fødsel
 • Dronning Ingrids Mindemedalje
 • Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark
 • Hjemmeværnets fortjensttegn
 • Hjemmeværnets 25-års tegn
 • Civilforsvars-Forbundets hæderstegn
 • Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn

Grønlandske dekorationer

 • Grønlands Selvstyres Fortjenstmedalje Nersornaat

Udenlandske ordener og hæderstegn

 • San Martins Ordens Storkors
 • Leopolds Ordens storkors
 • Sydkorsorden med kæde
 • Stara Planina Orden med Skærf
 • Fortjenstordens storkors
 • Terra Mariana Ordens storkors med kæde
 • Den Forenede Arabiske Republiks Al Kamal Ordens 1. kl.
 • Nilordens kæde
 • Finlands Hvide Roses Ordens storkors med kæde
 • Æreslegionens storkors
 • Frelserens Ordens storkors
 • St. Olgas og St. Sofias Ordens 1. kl.
 • Haft Paykar Ordens 2. kl.
 • Falkeordens storkors med kæde
 • Republiks Fortjenstordens storkors med kæde
 • Kostbare Krones Ordens 1. kl.
 • Krysantemum Orden med kæde
 • Al-Hussein bin Ali Orden
 • Store Stjernes orden
 • Trestjerneordenens storkors med kæde
 • Vytautas den Stores Ordens storkors
 • Det Nassauske Hus' Gyldne Løves Orden
 • Quissam Alaouite Ordens storkors med kæde
 • Løveordens storkors
 • Pratap Bhasker Ordens 1. kl.
 • St. Olavs Ordens storkors med kæde
 • Kong Olav den V.s jubilæumsmedalje 1957-82
 • Hvide Ørns Orden
 • Republiks Fortjenstordens stordekoration
 • Infante Dom Henriqués Ordens storkors med kæde
 • Sant 'Iago Ordens storkors med kæde
 • Stjerne Ordens storkors med kæde
 • Abdul Aziz' Ordens 1. kl.
 • Frihedsorden, den gyldne æresorden
 • Gyldne Vlies Orden
 • Carl den III's Ordens storkors med kæde
 • Hosebåndsordenen
 • Victoria Ordens storkors
 • Serafimerordens kæde
 • Medalje til minde om Kong Gustav den VI. Adolfs 85-års dag
 • Det Gode Håbs Ordens storkors med kæde
 • Maha Chakrkri Ordens 1. kl. med kæde
 • Rajamitrabhorn Orden
 • Fortjenstordens storkors i særklasse
 • Ærestegn for Fortjenesters storstjerne


Æresudnævnelser


 1. , Hentet d. 4/9 2019
 2. . alt.dk. Egmont Publishing. Hentet 21. maj 2019.
 3. . B.T. 9. maj 2013. Hentet 21. maj 2019.
 4. New York Times. 14 November 1971.
 5. . fra originalen 19. oktober 2012. Hentet 7. maj 2008.
 6. Scocozza 1997, s. 205.
 7. . kongehuset.dk. 14. februar 2018. Hentet 14. februar 2018.
 8. . kongehuset.dk. DEN KONGELIGE CIVILLISTE. Hentet 12. maj 2019.
 9. . Retsinformation.dk. Hentet2013-02-08.
 10. Den tidligere stavemåde for slottet var Château de Caïx, men nu benyttes stavemåden Château de Cayx, se 15. oktober 2007 hos Wayback Machine
 11. . books.google.dk. 2019. Hentet2019-09-04.
 12. . bt.dk. 3. februar 2021. Hentet2021-02-03.
 13. . arkiv.dk. 2019. Hentet2019-09-04.
 14. , DR, hentet d. / 2020
 15. . Politiken. Hentet 15/4-2020
 16. . DR. Hentet 15/4-2020
 17. Christian Krabbe Barfoed (22. februar 2010). . BT.dk.
 18. . kongehuset.dk. Hentet 25. april 2019.
 19. . kongehuset.dk. Hentet 25. april 2019.
 20. Det Danske Kongehus, H.M. Dronningen, , Hentet d. 30/6 2019
Søsterprojekter med yderligere information:


Margrethe 2.
Sidelinje af Huset Oldenburg
Født: 16. april 1940
Titler som regent
Foregående:
Frederik 9.
Danmarks Dronning
siden 1972
Arving:
Frederik

Margrethe 2.
margrethe, danmarks, dronning, sprog, overvåg, rediger, dronning, margrethe, omdirigeres, hertil, andre, dronninger, samme, navn, dronning, margrethe, flertydig, dronningen, omdirigeres, hertil, filmen, samme, navn, dronningen, film, valgsprog, guds, hjælp, fo. Margrethe 2 Danmarks dronning Sprog Overvag Rediger Dronning Margrethe omdirigeres hertil For andre dronninger med samme navn se Dronning Margrethe flertydig Dronningen omdirigeres hertil For filmen med samme navn se Dronningen film Margrethe 2 Valgsprog Guds hjaelp folkets kaerlighed Danmarks styrkeDronning Margrethe 2012Dronning af Danmark mere Regeretsiden 14 januar 1972 49 ar og 199 dage ForgaengerFrederik 9 StatsministreSe listeJens Otto Krag Anker Jorgensen Poul Hartling Poul Schluter Poul Nyrup Rasmussen Anders Fogh Rasmussen Lars Lokke Rasmussen Helle Thorning Schmidt Mette FrederiksenTronfolgerKronprins FrederikAEgtefaellePrins Henrik g 1967 d 2018 BornKronprins FrederikPrins JoachimFulde navnMargrethe Alexandrine THorhildur IngridHusHuset GlucksborgFarFrederik 9 af DanmarkMorDronning IngridFodt16 april 1940 81 ar Amalienborg KobenhavnSignaturReligionFolkekirkenvdrKongeriget DanmarkDenne artikel er en del af Politik og regering i Kongeriget DanmarkForfatningGrundloven Grundlaeggende love TronfolgelovenTronenRegent Dronning Margrethe IITronfolger Kronprins Frederik Kongefamilien Statsradet Statsradsraekkefolgen Kongelig HofleverandorerRigeKongeriget Danmark Rigsfaellesskabet Danmark Faeroerne GronlandUdovendeRegering Mette Frederiksen siden 26 juni 2019Statsminister liste Mette Frederiksen Christiansborg Ministerier Rigsombud Faeroerne GronlandLovgivendeFolketing parlament Formand Henrik Dam KristensenMedlemmerDommendeHojesteret Danmarks domstole Retten pa Faeroerne Retten i GronlandValgPolitiske partier Seneste valg Folketingsvalg 201920152011 EU Parlamentsvalg 201920142009 Kommunalvalg 201720132009 FolkeafstemningerAdministrativ geografiDanmark Underopdeling af Danmark Regeringen for Kongeriget Danmark Faeroerne Underopdeling af Faeroerne Lokalregeringen pa Faeroerne Gronland Underopdeling af Gronland Lokalregeringen i GronlandUdenrigspolitikUdenrigsforhold Diplomatiske missioner af Danmark Arktisk Rad Nordisk Rad Den Europaeiske Union Danmarks EU medlemskabRelaterede emnerArktisk Kommando Vaernsfaelles Forsvarskommando Politik pa Faeroerne Politik i GronlandAndre lande Politik visdiskussionrediger Hendes Majestaet Dronning Margrethe II Margrethe Alexandrine THorhildur Ingrid Danmarks dronning fodt 16 april 1940 pa Amalienborg Slot er siden 14 januar 1972 Danmarks regent Hun er datter af kong Frederik 9 og Dronning Ingrid Margrethe II var gift med prins Henrik prinsgemalen med hvem hun har sonnerne kronprins Frederik og prins Joachim Margrethe efterfulgte sin far ved dennes dod den 14 januar 1972 Efter hendes tiltraedelse blev hun den forste kvindelige monark i Danmark siden Margrethe 1 Som monark har hun den naestlaengste regeringstid af alle danske monarker kun overgaet af Christian 4 Ridder af Elefantordenen 1947Indholdsfortegnelse 1 Formalia 2 Liv 2 1 Fodsel og opvaekst 2 2 Tronfolger 2 3 Uddannelse 2 4 AEgteskab 2 5 Dronning 2 6 Enke 3 Opgaver 4 Residenser 5 Interesser 6 Interview med Politiken om klimaforandringer 6 1 Ikke panikke 7 Anetavle 8 Portraetter og buster 9 Titler praedikater aeresbevisninger og aeresudnaevnelser 9 1 Fuld officiel titel 9 2 Titler og praedikater fra fodsel til dod 9 3 AEresbevisninger 9 3 1 Danske dekorationer 9 3 2 Gronlandske dekorationer 9 3 3 Udenlandske ordener og haederstegn 9 4 AEresudnaevnelser 10 Protektioner 11 Se ogsa 12 Kilder Noter 13 Litteratur 14 Eksterne kilder henvisningerFormalia Kanonsalut fra Flagbastionen pa Kronborg Slot i anledning af Dronningens 69 ars fodselsdag Margrethe II er Danmarks dronning i medfor af Tronfolgeloven af 1953 og tilhorer den glucksburgske slaegt Dronningen tituleres Hendes Majestaet Dronning Margrethe II i tiltale Deres Majestaet Idet Margrethe II er barnebarn af Margareta af Connaught er hun nr 220 i den britiske tronfolge 1 LivFodsel og opvaekst Prinsesse Margrethe blev fodt den 16 april 1940 pa Amalienborg Slot i Kobenhavn som datter af kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid af Danmark Hun er opkaldt efter sin mormor Margareta og har ogsa arvet Margaretas kaelenavn Daisy 2 3 Hendes far var aeldste son af kong Christian 10 og dronning Alexandrine af Danmark Hendes mor var eneste datter af kronprins Gustav Adolf senere kong Gustaf 6 Adolf og kronprinsesse Margareta af Sverige Hendes fodsel fandt sted en uge efter Nazi Tysklands invasion af Danmark i 1940 Prinsesse Margrethe blev dobt i Holmens Kirke i Kobenhavn den 14 maj 1940 Hendes faddere var kong Christian 10 prins Knud af Danmark prins Axel af Danmark kong Gustav 5 af Sverige kronprins Gustaf Adolf af Sverige prins Gustaf Adolf af Sverige og prins Arthur af Storbritannien Hun fik navnene Margrethe efter sin mormor prinsesse Margaret af Storbritannien Alexandrine efter sin farmor prinsesse Alexandrine af Mecklenburg Schwerin og Ingrid efter sin mor Eftersom hendes farfar kong Christian 10 ogsa var konge af Island da hun blev fodt modtog hun ogsa det islandske navn THorhildur der indholder det islandske bogstav TH 4 I 1944 da Margrethe var fire ar gammel blev hendes forste soster prinsesse Benedikte fodt Hun giftede sig senere med prins Richard zu Sayn Wittgenstein Berleburg To ar senere i 1946 blev hendes naeste soster prinsesse Anne Marie fodt Hun blev senere gift med kong Konstantin 2 af Graekenland Den 20 april 1947 dode kong Christian 10 og hendes far besteg tronen som kong Frederik 9 Tronfolger Wikisource har originalt kildemateriale relateret til denne artikel Tronfolgeloven af 27 marts 1953 Prinsesse Margrethe som tronfolger i 1962 med den egyptiske praesident Gamal Abdel Nasser i Cairo Ved kong Frederik 9 s tronbestigelse var Tronfolgeloven af 1853 gaeldende og fastlagde at der kun var mandlig tronfolge i Danmark Da kongeparret kun havde dotre skulle tronen efter tronfolgeloven overga til kong Frederiks yngre broder arveprins Knud og siden til dennes aeldste son prins Ingolf Med Grundloven af 5 juni 1953 blev Landstinget nedlagt og den parlamentaristiske saedvane indskrevet i lovteksten Samtidig aendredes Tronfolgeloven sa der indfortes delvist kvindelig arvefolge til tronen dog saledes at sonner fortsat havde fortrinsret for dotre Da Frederik 9 kun havde dotre blev prinsesse Margrethe dermed tronfolger Prinsesse Margrethe blev konfirmeret pa Fredensborg Slot den 1 april 1955 Pa sin 18 ars fodselsdag i 1958 blev hun optaget i statsradet hvor hun ledede moderne under sin fars fravaer Uddannelse Hun gik i folkeskole pa N Zahles Skole i Kobenhavn men tog i 1959 studentereksamen som privatist ved et studenterkursus der var oprettet pa Amalienborg til hende og hendes veninde Birgitta Juel til Juelsberg 5 Margrethe har deltaget i forskellige studier i Danmark Frankrig og England Hun har taget filosofikum ved Kobenhavns Universitet i 1960 fulgte arkaeologi ved Girton College pa Cambridge University fra 1960 1961 statskundskab ved Aarhus Universitet fra 1961 1963 samt forskellige studier ved Sorbonne i 1963 og ved London School of Economics i 1965 Under sit ophold i London traf hun den franske grev Henri Marie Jean Andre de Laborde de Monpezat der var legationssekretaer ved den franske ambassade i London AEgteskab Uddybende artikel Brylluppet mellem prinsesse Margrethe til Danmark Tronfolgeren og Henri de Laborde de Monpezat Prins Henrik og den davaerende tronfolger prinsesse Margrethe ved forlovelsen i 1966 Den 10 juni 1967 blev hun i Holmens Kirke gift med den franske diplomat Henri Marie Jean Andre greve de Laborde de Monpezat der herefter fik titlen prins Henrik og blev tituleret Hans Kongelige Hojhed Prins Henrik Margrethe fodte den 26 maj 1968 tronarvingen Frederik Andre Henrik Christian kronprins Frederik Den 7 juni 1969 fulgte parrets anden son Joachim Holger Waldemar Christian prins Joachim Dronning Ved sin fars dod den 14 januar 1972 besteg hun tronen som Margrethe 2 af Danmark Hun blev udrabt som dronning fra Christiansborg Slots balkon af statsminister Jens Otto Krag den 15 januar 1972 Dronningen valgte som valgsprog Guds hjaelp Folkets kaerlighed Danmarks styrke Dronning Margrethe er i virkeligheden kun den forste dronning af Danmark med dette navn Margrete 1 der regerede Danmark fra 1376 til 1412 havde aldrig titel af dronning af Danmark men derimod valgt til fuldmaegtig frue og husbond og omtalte sig selv som Margrete af Guds nade Valdemar Danekonges datter Hun var forst formynder for sin son Oluf og ved hans dod i 1387 valgte Rigsradet Margrete til regent med titel af formynder af hele Danmarks rige Hun var dog frem til 1380 ogsa formelt dronning af Norge qua hustru til Hakon 6 Margrethe 2 er dermed den forste regerende dronning af Danmark Muligheden for kvindelig arvefolge blev forst indfort med kongeloven af 1665 derefter afskaffet i 1853 for igen at blive indfort med grundlovsaendringen af 1953 Margrethe 2 s tronbestigelse fandt sted pa et tidspunkt hvor det sakaldte 68 opror havde skabt en demokratisk luftning der ikke harmonerede saerligt godt med eksistensen af et arveligt kongedomme For forste gang siden 1920 dukkede republikanske tanker op og en gallupundersogelse konstaterede at 50 procent af befolkningen var mod monarkiet og 50 procent for Men det republikanske rore var en overfladeboble i en situition hvor befolkningen nok sa meget gik op i debatten om hvorvidt Danmark skulle tilslutte sig EF og i 1973 indtraf oliekrisen der satte de politiske okonomiske sporgsmal i forgrunden 6 Dronning Margrethe blev farmor forste gang den 28 august 1999 da prins Joachim og hans davaerende hustru prinsesse Alexandra nu Alexandra grevinde af Frederiksborg fodte prins Nikolai Siden fulgte yderligere syv borneborn hvoraf tronarvingen Christian Valdemar Henri John son af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary fodtes den 15 oktober 2005 Enke Dronningen blev enke da hendes mand prins Henrik dode kl 23 18 d 13 februar 2018 7 Han blev bisat fra Christiansborg Slotskirke tirsdag den 20 februar 2018 Opgaver Dronning Margrethe og Prins Henrik pa besog i Vagur pa Faeroerne 2005 Ifolge Danmarks Riges Grundlov er Danmarks styreform konstitutionelt monarki hvilket betyder at monarken er statsoverhoved i et land med en demokratisk valgt regering Monarkens befojelser er i hovedsagen reguleret gennem en forfatning I Danmark er monarken afskaret fra alene at udfore politiske handlinger da dette er regeringen og Folketingets opgave Love skal underskrives af regenten og af den ansvarlige fagminister for de er gyldige Endvidere har dronningen en vigtig rolle i forhold til udnaevnelse af og afsked af regeringer Dronningen har i forbindelse med en sakaldt dronningerunde en vigtig opgave i at udpege den person der kan monstre storst opbakning og dermed ogsa skabe grundlag for at danne regering Nar en folketingsvalgt person har skabt grundlag for en regering der ikke har et flertal i mod sig i Folketinget vil personen meddele Dronningen dette og anbefale en regeringsudnaevnelse pa dette grundlag Dronningerunder er ikke en lovmaessig bestemmelse men derimod en nyere praksis indfort forste gang i 1909 under Frederik 8 Udenlandske ambassadorer afleverer deres akkreditiver til dronningen nar de begynder deres hverv i Danmark 8 Dronningen star endvidere i spidsen for statsbesog bade ved udenlandske delegationernes besog i Danmark og danske besog i udlandet Dronningen deltager ogsa i en lang raekke begivenheder i Danmark f eks indvielser jubilaeer og premierer ligesom dronningens sommertogt med Kongeskibet Dannebrog til danske byer herunder Gronland og Faeroerne giver dronningen lejlighed til at besoge lokale initiativer og lokalt erhvervsliv Dronningen star endvidere for uddelingen af officielle statslige ordener i Danmark af hvilke de fleste tildeles efter indstilling fra de enkelte fagministerier Dronningen har endvidere ret til at udnaevne nye adelstitler i Danmark en ret hun hidtil har benyttet to gange i sin regentperiode Dronning Margrethe afholder offentlig audiens i repraesentationslokalerne pa Christiansborg og holder hvert ar den 31 december kl 18 00 en radio og tv transmitteret tale til det danske folk Residenser Amalienborg Den danske stat stiller en raekke slotte til radighed for Dronningen som bolig og til repraesentative formal som ramme om hendes virksomhed som statsoverhovede Derudover ejer regentparret enkelte slotte og ejendomme privat 9 De fire palaeer pa Amalienborg Slot i Kobenhavn er kongefamiliens hovedresidens Dronningen har selv residensbolig i Christian IX s Palae og anvender desuden Christian VII s Palae som gaestebolig og til repraesentative formal Desuden star dele af Christiansborg Slot i Kobenhavn til radighed for dronningen og anvendes til officielle formal som audienser statsrad gallamiddage og nytarskur Fredensborg Slot benyttes som bolig i forars og efterarsperioden mens Marselisborg Slot i Arhus regentens private ejendom og Graasten Slot i Sonderjylland benyttes en del af sommeren Derudover ejede regentparret vinslottet Chateau de Cayx 10 i Frankrig hvor de indtil prinsens dod hvert ar holdt sommerferie under private former InteresserDronningen er kendt for sin store arkaeologiske interesse og har deltaget i flere udgravninger bl a i Etrurien Interessen for arkaeologi delte hun med sin nu afdode svenske morfar Gustaf 6 Adolf af Sverige Dronningen har ogsa mangeartede kunstneriske interesser og evner Hun har f eks i 1970 tegnet Danmarks julemaerke og Gronlands julemaerke fra 1983 11 I 1977 illustrerede hun den danske bibliofiludgave af J R R Tolkiens Ringenes Herre Det skete under pseudonymet Ingahild Grathmer 12 Siden illustrerede hun Historierne om Regnar Lodbrog 1979 og Bjarkemal 1982 samt Poul Orums Komedie i Florens 1990 I 2000 illustrerede hun Henrik prinsgemalens digtsamling Cantabile I 1987 designede dronning Margrethe kostumer til tv teatrets Hyrdinden og skorstensfejeren 13 Hun modtog Modersmal Prisen i 1989 og lavede i 1991 scenografi og kostumer til balletten Et Folkesagn pa Det Kongelige Teater I 1999 2000 lavede hun decoupager til tv filmen Snedronningen om H C Andersens eventyr af samme navn Hun skrev desuden manuskript og lagde stemme til fortaelleren I hun med til at skrive manuskriptet og lave scenografien til filmen De Vilde Svaner fra 2009 efter H C Andersens eventyr af samme navn Dronningen har ogsa designet og broderet messehagler til Fredensborg Slotskirke Kronborg Slotskirke Ammassalik Tasiilaq Kirke Haderslev Domkirke og Arhus Domkirke samt lavet bispekaber til Helsingor Stift Viborg Stift Haderslev Domkirke og Arhus Domkirke Senest har hendes malerier opnaet betragtelige priser pa bade nationale og internationale kunstauktioner Hendes kunst betegnes som naturalistisk med en stor del approberet realisme evnen til at omsaette konkrete synsindtryk og billeder til flerdimensionelle indtryk pa et laerred 13 Bl a Michael Ancher og L A Ring brugte samme metode Dronningens interesse for kunst er stor og hun har har haft adskillige udstillinger pa danske og udenlandske museer Eksperter er ikke enige om kunstens kvalitet Fx lod der protester da en leder af Statens Museum for Kunst kobte og udstillede to malerier af dronningen 13 Interview med Politiken om klimaforandringerI et interview fra Politiken der blev bragt den 11 april 2020 skabte dronningen debat eftersom hun ikke entydigt anerkender at klimaforandringerne er menneskeskabte 14 Dronningen udtalte at hun ikke var sikker pa at klimaforandringerne og den globale opvarmning var direkte menneskeskabte 15 Jamen at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer det er der nok ingen tvivl om Men om de er skabte direkte det er jeg ikke ganske overbevist om Altsa jeg mener at der er forandringer i klimaet og det kan da vaere at menneskelig aktivitet har spillet en rolle Dronning Margrethe 2 15 Dronningen giver aldrig udtryk for partipolitiske interesserer 14 men bevaeger sig dog ind pa et utrolig omdiskuteret politisk emne Udtalelsen affodte kritik fra flere klimaeksperter og forskere samt debat i medierne og pa Christiansborg om hvad hendes apolitiskhed tillod hende at udtale sig om i offentligheden Sikandar Siddique en losgaenger i Folketinget tidligere repraesenterende partiet Alternativet skrev bl a at Kongehuset omgaende burde traekke interviewet tilbage 14 Flere klimaforskere udtalte i den forbindelse at der ikke er nogen tvivl om at klimaforandringerne er menneskeskabt men stottede samtidig andre af hendes holdninger se kapitel nedenfor 16 Ikke panikke I interviewet med Politiken siger dronning Margrethe ogsa at man skal undga at ga i panik over klimaets nuvaerende situation Det er ganske givet meget vaesentligt og vigtigt at vaere opmaerksom pa Men altsa at panikke er en meget darlig made at tage fat pa problemer pa Det gar ikke Det skal man ikke Dronning Margrethe 2 16 Og denne bemaerkning har faet stotte fra det videnskabelige samfund Det er en god pointe at fa ro pa og ikke ga i panik Men klimaet er en supertanker der er svaer at dreje Der skal rigtige og gode beslutninger til Det skal gores globalt men det er svaert Derfor nytter det ikke noget at hver enkelt gar rundt med panikangst Jorgen E Olesen er professor ved Institut for Agrookologi pa Aarhus Universitet 16 Anetavle Uddybende artikel Margrethe 2 s anetavlePortraetter og buster Buste af Dronning Margrethe fra 1973 af Harald Isenstein opstillet i Korsor Radhus Et antal buster af dronningen er gennem arene blevet udfort f eks Harald Isenstein en buste fra 1973 der blev opstillet i Korsor Radhus Hans Pauli Olsen en buste fra 1997 i Frederiksborgmuseet Flere portraetter er malet af dronningen Niels Strobeks maleri af dronningen staende ved vindue med Amalienborg Slotsplads i baggrunden fra 1975 samt nok et maleri af Strobek fra 1977 gengivende den kunstneriske dronning Franciska Clausens maleri af den siddende dronning er fra 1977 Pietro Annigoni en malede i 1978 et ansigtsportraet af dronningen Victor Brockdorff en malede i 1979 et portraet af en siddende dronning billedet haenger nu i Soofficers Foreningen Preben Hornungs maleri pa Frederiksberg Slot er fra 1981 Preben Hornung lavede yderligere et maleri af dronningen i 1983 hvor hun er ifort Hosebandsordenens dragt og endelig et maleri fra 1985 af Preben Hornung med dronningen i lang bla kjole Nu pa Frederiksborgmuseet Et maleri af Dmitri Zhilinsky fra 1993 haenger pa Fredensborg Slot Et andet maleri fra 1993 er udfort af Henrik Have og haenger i Scleroseforeningen Niels Strobeks maleri fra 1998 findes pa Arhus Radhus 17 Thomas Kluge har ogsa malet to portraetter et ansigtsportraet i 1995 og et gallaportraet fra 1999 2000 Jorgen Bobergs Portraet af H M Dronning Margrethe II er fra 2000 Michael Kvium lavede sit portraet af dronningen i 2010 18 Mikael Melbye malede et portraet i 2011 der haenger pa Christiansborg 19 Lars Physants billede At skabe billeder af billeder fra 2015 blev til pa bestilling fra Nationalmuseet Andy Warhol udfaerdigede i 1985 en raekke naesten ikonografiske serigrafier af dronningen i vanlig popkunst stil 20 Titler praedikater aeresbevisninger og aeresudnaevnelser Vabenskjold Kongeflaget Kongeligt monogram Personligt monogram Dronningens og Prins Henriks faelles monogram Fuld officiel titel Af Guds Nade Danmarks Dronning 21 Titler og praedikater fra fodsel til dod 14 maj 1940 17 juni 1944 Hendes Kongelige Hojhed Prinsesse Margrethe af Danmark og Island 17 juni 1944 5 juni 1953 Hendes Kongelige Hojhed Prinsesse Margrethe af Danmark 5 juni 1953 15 januar 1972 Hendes Kongelige Hojhed Prinsesse Margrethe til Danmark Tronfolgeren 15 januar 1972 nu Hendes Majestaet Margrethe II Danmarks DronningAEresbevisninger Danske dekorationer Elefantordenen R E 1947 22 23 Storkommandor af Dannebrogordenen S Kmd 22 23 Mindemedaljen i anledning af hundredarsdagen for kong Frederik IX s fodsel Mindemedaljen i anledning af hundredarsdagen for kong Christian X s fodsel Dronning Ingrids Mindemedalje Erindringsmedaillen i anledning af 50 ars dagen for Hendes Majestaet Dronning Ingrids ankomst til Danmark Hjemmevaernets fortjensttegn Hjemmevaernets 25 ars tegn Civilforsvars Forbundets haederstegn Reserveofficersforeningen i Danmarks HaederstegnGronlandske dekorationer Gronlands Selvstyres Fortjenstmedalje Nersornaat Udenlandske ordener og haederstegn San Martins Ordens Storkors Leopolds Ordens storkors Sydkorsorden med kaede Stara Planina Orden med Skaerf Fortjenstordens storkors Terra Mariana Ordens storkors med kaede Den Forenede Arabiske Republiks Al Kamal Ordens 1 kl Nilordens kaede Finlands Hvide Roses Ordens storkors med kaede AEreslegionens storkors Frelserens Ordens storkors St Olgas og St Sofias Ordens 1 kl Haft Paykar Ordens 2 kl Falkeordens storkors med kaede Republiks Fortjenstordens storkors med kaede Kostbare Krones Ordens 1 kl Krysantemum Orden med kaede Al Hussein bin Ali Orden Store Stjernes orden Trestjerneordenens storkors med kaede Vytautas den Stores Ordens storkors Det Nassauske Hus Gyldne Loves Orden Quissam Alaouite Ordens storkors med kaede Loveordens storkors Pratap Bhasker Ordens 1 kl St Olavs Ordens storkors med kaede Kong Olav den V s jubilaeumsmedalje 1957 82 Hvide Orns Orden Republiks Fortjenstordens stordekoration Infante Dom Henriques Ordens storkors med kaede Sant Iago Ordens storkors med kaede Stjerne Ordens storkors med kaede Abdul Aziz Ordens 1 kl Frihedsorden den gyldne aeresorden Gyldne Vlies Orden Carl den III s Ordens storkors med kaede Hosebandsordenen Victoria Ordens storkors Serafimerordens kaede Medalje til minde om Kong Gustav den VI Adolfs 85 ars dag Det Gode Habs Ordens storkors med kaede Maha Chakrkri Ordens 1 kl med kaede Rajamitrabhorn Orden Fortjenstordens storkors i saerklasse AErestegn for Fortjenesters storstjerne AEresudnaevnelser Royal Fellow of the Society of Antiquaries of London 1974 Honorary Fellow ved London School of Economics 1975 Lucy Cavendish College Cambridge 1989 Girton College Cambridge 1992 AEresdoktor Doctor of Laws ved University of Cambridge 1975 AEresdoktor ved University of London 1980 AEresdoktor ved Islands Universitet 1986 AEresdoktor ved University of Oxford 1992 AEresdoktor ved University of Edinburgh 2000 AEresborger Honorary Freedom City of London 2000 Paris Universiteters Rektorats Medalje La Medaille de la Chancellerie des Universites de Paris 1987 AEresmedlem af Kungl Vitterhets Historie og Antikvitets Akademien 1988 Indbudt medlem af Ski Idrettens Fremme Oslo AEresmedlem af Sammenslutningen af Danske Scenografer 2010 Kongelig Mayestaits Acteurs 24 ProtektionerARoS Aarhus Kunstmuseum Beredskabsforbundet Borneringen Carl Nielsen Internationale Musikkonkurrencer Danes Worldwide Danmark Amerika Fondet Danmarks Idraets Forbund Danmarks Olympiske Komite Danmarks Kobstadmuseum Den Gamle By Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekaempelse af Lungesygdomme Dansk Gronlandsk Kulturfond Dansk Husflidsselskab Dansk Vestindisk Selskab Danske Gymnastik og Idraetsforeninger Danske Soldaterforeningers Landsraad Danske Somands og Udlandskirker De Danske Garderforeninger De Danske Skytteforeninger De samvirkende danske forsvarsbroderselskaber Den danske Diakonissestiftelse Det Classenske Fideicommis Det Danske Bibelselskab Det Danske Studenterhus i Paris Det Kgl Danske Musikkonservatorium Det Kgl Vajsenhus Det Gronlandske Hus Kalaallit Illuutaat Det Kongelige Danske Geografiske Selskab Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab Det Krigsvidenskabelige Selskab Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Dronning Louises Asylselskab Dronningens Asyl Ebbe Muncks Mindefond Flyvevabnets Soldaterforening Foreningen af 1888 til Understottelse af Dannebrogsridderes Efterladte Foreningen Gronlandske Born Foreningen NORDEN Foreningen til Den AEdle Hesteavls Fremme Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark Foreningen til Laerlinges Uddannelse i Haandvaerk og Industri Foreningen til Sofartens Fremme Frederik den VII s Stiftelse Frivilligt Drenge og Pige Forbund Gigtforeningen Glasmuseet Ebeltoft Handels og Sofartsmuseet pa Kronborg Slot Hedeselskabet Historisk Arkaeologisk forsogscenter Handarbejdets Dag Kongelig Dansk Yachtklub Kronprins Frederiks Fond Kraeftens Bekaempelse Landsforeningen LEV Landsforeningen AEldre Sagen Moesgard Museum Nordisk Kunst og Kulturcenter i Gronland kulturhuset Katuaq Patriotisk Selskab Rebild National Park Society Inc Redningsmedailleselskabet Rungstedlundfonden Scleroseforeningen Sct Stefans Fritidshjem Selskabet Fattiges Juleglaede Selskabet for Kirkelig Kunst Selskabet for Naturlaerens Udbredelse Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmaerker Sofieskolen Soldaterhjemmenes Dag Sonderjydsk Hjaelpefond Teknologisk Institut Vallo Stift Vemmetofte Kloster Arhus FestugeSe ogsaDronning Margrethe 2 s anetavle Tronfolgerens forlovelseKilder Noter Succession to the British throne LIST OF 500 ARTICLES Hentet d 4 9 2019 Dronning Margrethe alt om Danmarks dronning alt dk Egmont Publishing Hentet 21 maj 2019 Ny bog om Margrethe med udslaet har Sadan er Daisy B T 9 maj 2013 Hentet 21 maj 2019 Those Apprentice Kings and Queens Who May One Day Ascend a Throne New York Times 14 November 1971 Kongehuset dk Arkiveret fra originalen 19 oktober 2012 Hentet 7 maj 2008 Scocozza 1997 s 205 Hans kongelige hojhed Prins Henrik er afgaet ved doden kongehuset dk 14 februar 2018 Hentet 14 februar 2018 Ambassadormodtagelse kongehuset dk DEN KONGELIGE CIVILLISTE Hentet 12 maj 2019 Lov om Dronning Margrethe den Andens civilliste Retsinformation dk Hentet 2013 02 08 Den tidligere stavemade for slottet var Chateau de Caix men nu benyttes stavemaden Chateau de Cayx se kongehusets hjemmeside Arkiveret 15 oktober 2007 hos Wayback Machine Margrethe 2 Danmarks dronning books google dk 2019 Hentet 2019 09 04 Dronning Margrethes malerier solgt til langt over vurderingspris bt dk 3 februar 2021 Hentet 2021 02 03 a b c Dronning Margrethe II arkiv dk 2019 Hentet 2019 09 04 a b c Ringberg om dronningens klima udtalelser DR hentet d 2020 a b Stort interview med dronningen Jeg foler mig ikke som var dette et sidste afsnit af livet Politiken Hentet 15 4 2020 a b c Ekspert om dronningens klima udtalelser Det kunne hun godt have ladet vaere med at sige DR Hentet 15 4 2020 Dansk Kvindebiografisk Leksikon Margrethe 2 Christian Krabbe Barfoed 22 februar 2010 Hvad sker der med smilet Margrethe BT dk Portraetkunstner Mikael Melbye Hendes Majestaet Dronning Margrethe II Et 4 foldigt leve Lov om aendring af lov om Danmarks tiltraedelse af De Europaeiske Faellesskaber Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om aendring af traktaten om Den Europaeiske Union traktaterne om oprettelse af De Europaeiske Faellesskaber og visse tilknyttede akter a b H M Dronningen Dekorationer kongehuset dk Hentet 25 april 2019 a b Modtagere af danske dekorationer kongehuset dk Hentet 25 april 2019 Det Danske Kongehus H M Dronningen PROTEKTIONER OG AERESHVERV AERESUDNAEVNELSER Hentet d 30 6 2019LitteraturBramsen Bo 1992 Huset Glucksborg Europas svigerfader og hans efterslaegt 2 udgave Kobenhavn Forlaget Forum ISBN 87 553 1843 6 Mandal Marcus Lerche Anna 2003 En Kongelig Familie Kobenhavn Lademann ISBN 8715106845 Scocozza Benito 1997 Politikens bog om danske monarker Kobenhavn Politikens Forlag ISBN 87 567 5772 7 Eksterne kilder henvisninger Sosterprojekter med yderligere information Billeder og medier fra Wikimedia Commons Citater fra Wikiquote Kildetekster fra WikisourceHendes Majestaet Dronning Margrethe II pa Kongehusets hjemmeside Margrethe 2 Huset GlucksborgSidelinje af Huset OldenburgFodt 16 april 1940Titler som regentForegaende Frederik 9 Danmarks Dronning siden 1972 Arving FrederikHentet fra https da wikipedia org w index php title Margrethe 2 amp oldid 10822904, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.