fbpx
Wikipedia

Meterkonventionen

Meterkonventionen (fransk: Convention du Mètre) af 20. maj 1875 er en international teknisk videnskabelig traktat mellem en række nationer, som førte til at metersystemet blev indført. Konventionen fastlægger de grundlæggende forudsætninger for at målinger skal kunne være ensartede over hele verden. Meterkonventionen er således selve grundlaget for SI-systemet og bygger på franske forskningsstudier af meteren som ny måleenhed i slutningen af 1700-tallet. Frankrig var den første nation som tog metersystemet i brug (i praksis allerede fra 1812).

Meterkonventionen
En kopi af den første standardmeter
Traktattype Teknisk videnskabelig traktat.
Underskrevet 20. maj 1875
Underskrivelses-
sted
Paris, Frankrig
Underskrivere Se liste i artiklen
Medlemslandene markeret i rødt.
Tilknyttede lande i lyserødt.
Tidligere lande i grønt.

I USA lever fod og mil i bedste velgående, til trods for at USA underskrev Meterkonventionen i 1875. Tilpasningen er meget kostbar og langsom. Det siges at "They approach the metric system - inch by inch".

Danmark underskrev Meterkonventionen i begyndelsen i 1875. Her bandt Danmark og de 50 andre underskrivere sig til at benytte det metriske SI-system. Nye definitioner af enheder og nye, nøjagtigere værdier af naturkonstanter vedtogs i Meterkonventionens øverste organ, Generalkonferencen (Comité International des Poids et Mesures, CIPM), som træder sammen hvert fjerde år. Under konventionen drives et udøvende organ, Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) i Paris, med tilhørende internationalt forskningslaboratorium. BIPM har hovedkvarter i Sevres nær Paris. Det finansieres af Meterkonventionens medlemslande i fællesskab og drives under overvågning af CIPM. BIPMs mandat er at skaffe basis for et fælles målesystem verden over, sporbart til de internationale SI-enheder. Deltagerlandene i Meterkonventionen har et eller flere nationale måletekniske laboratorier, og der er indgået aftaler om gensidig anerkendelse af laboratoriernes kompetence og kalibreringsbeviser. Aftalen kaldes ”Mutual recognition arrangement” (MRA) og blev indgået i 1999.

MRA'en indebærer for deltagerne:

  • De skal regelmæssigt deltage i sammenlignende målinger, ”interkompareringer” (”key-comparisons”) for at demonstrere sine kompetencer.
  • Resultaterne fra interkompareringene på nøgleområder og ”bedste måleevne” offentliggøres i en database som publiceres på BIPMs hjemmeside.
  • Laboratorierne skal kvalitetssikres efter ISO/IEC 17025.

Meterkonventionen har 10 ”konsultative komitéer” for forskellige fagområder.

Indholdsfortegnelse

En Iridium-platin standardmeter

Den første standardmeter blev støbt i bronze i Frankrig i 1795. I 1799 blev en prototype på en meter fremstillet i platin. I 1889 blev den første internationale prototype på en meter lavet i en legering af platin og iridium.

Definitionen på "1 meter" har ændret sig igennem årene:

År Definition
1791 Den franske nationalforsamling accepterede 30. marts et forslag fra det franske videnskabsakademi om at en meter skal tilsvare en ti-milliontedel af en længdegrad (afstanden fra nordpolen til ækvator gennem Paris).
1906 1 000 000/0,64384696 bølgelængder af den røde linje i kadmiumspektrumet i luft.
1960 1 650 763,73 bølgelængder af ioniserende stråling produceret af et krypton-86-atom som går fra energiniveauet 2p10 til 5d5
1983 Strækningen lys forplanter sig i vakuum i løbet af nøjagtig 1/299 792 458 sekund
Navn År for indtrædelse
Argentina 1877
Australien 1947
Østrig
(Oprindeligt som Østrig-Ungarn)
1875
Belgien 1875
Brasilien 1921
Bulgarien 1911
Canada 1907
Chile 1908
Kina 1977
Colombia 2013
Kroatien 2008
Tjekkiet
(Oprindeligt som Tjekkoslovakiet)
1922
Danmark 1875
Egypten 1962
Finland 1923
Frankrig 1875
Tyskland
(Oprindeligt som det Tyske kejserrige)
1875
Grækenland 2001
Ungarn 1925
Indien 1957
Indonesien 1960
Iran 1975
Irak 2013
Irland
(Oprindeligt som den irske fristat)
1925
Israel 1985
Italien 1875
Japan 1885
Kasakhstan 2008
Kenya 2010
Litauen 2015
Malaysia 2001
Mexico 1890
Montenegro 2018
Nederlandene 1929
New Zealand 1991
Norge
(oprindeligt som Sverige-Norge)
1875
Pakistan 1973
Polen 1925
Portugal 1876
Rumænien 1884
Rusland
(Oprindeligt som det Russiske imperium)
1875
Saudi-Arabien 2011
Serbien
(Oprindeligt som Fyrstedømmet Serbien)
(I 1929 som den Kongeriget Jugoslavien)
(I 2001 som den Føderale Republik Jugoslavien)
1879
Singapore 1994
Slovakiet
(oprindeligt som en del af Tjekkoslovakiet)
1922
Slovenien 2016
Sydafrika 1964
Sydkorea 1959
Spanien 1875
Sverige
(Oprindeligt som en del af Sverige-Norge)
1875
Schweiz 1875
Thailand 1912
Tunesien 2012
Tyrkiet
(Oprindeligt som Osmannerriget)
1875
Ukraine 2018
Forenede Arabiske Emirater 2015
Storbritannien 1884
USA 1878
Uruguay 1908
Venezuela 1879

Tilknyttede nationer

På det 21. møde (oktober 1999) skabte CGPM en kategori benævnt "tilknyttede" for de stater som endnu ikke var fuldt gyldige medlemmer af BIPM samt for internationale sammenslutninger.

Land Tilknyttet
Albanien 2007
Aserbajdsjan 2015
Bangladesh 2010
Hviderusland 2003
Bolivia 2008
Bosnien-Hercegovina 2011
Botswana 2012
CARICOM 2005
Taiwan 2002
Costa Rica 2004
Cuba 2000
Ecuador 2000
Estland 2005
Etiopien 2018
Georgien 2008
Ghana 2009
Hongkong 2000
Jamaica 2003
Kuwait 2018
Letland 2001
Luxembourg 2014
Nordmakedonien 2006
Malta 2001
Mauritius 2010
Moldova 2007
Mongoliet 2013
Montenegro 2011
Namibia 2012
Oman 2012
Panama 2003
Paraguay 2009
Peru 2009
Filippinerne 2002
Qatar 2016
Seychellerne 2010
Sri Lanka 2007
Sudan 2014
Syrien 2012
Tanzania 2018
Usbekistan 2018
Vietnam 2003
Zambia 2010
Zimbabwe 2010

Internationale organisationer

De følgende internationale organisationer har underskrevet CIPM MRA:

Organisation Tilknyttet
Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Wien, Østrig 1999
Institut for Referencematerialer og -målinger (IRMM), Geel, Belgien 1999
Verdens Meteorologiorganisation (WMO), Genéve, Schweiz 2010
Den Europæiske Rumorganisation (ESA), Paris, Frankrig 2012

Tidligere medlemmer

De følgende lande er udtrådt af traktaten efter i en årrække ikke at have indbetalt deres medlemsafgifter eller har angivet en plan til hvordan de vil betale deres restance.

Land Indtrådt Udtrådt
Cameroun 1970 2012
Nordkorea 1989 2012
Dominikanske Republik 1954 2014
Yemen
(som tilknyttet nation)
21. juli 2014 1. januar 2018
  1. Trygve Holtebekk (Universitetet i Oslo) og Knut Hofstad (14. februar 2009). . Store norske leksikon.
  2. BIPM official site: 3. juli 2014 hos Wayback Machine
  3. (PDF), Sèvres: International Bureau for Weights and Measures, november 2014, s. 5..
  4. . www.bipm.org. Hentet 20. oktober 2018.
  5. (PDF), Sèvres: International Bureau for Weights and Measures, november 2007, s. 194..
  6. . www.bipm.org. Hentet 20. oktober 2018.
  7. . www.bipm.org. Hentet 20. oktober 2018.


Meterkonventionen
meterkonventionen, sprog, overvåg, rediger, fransk, convention, mètre, 1875, international, teknisk, videnskabelig, traktat, mellem, række, nationer, førte, metersystemet, blev, indført, konventionen, fastlægger, grundlæggende, forudsætninger, målinger, skal, . Meterkonventionen Sprog Overvag Rediger Meterkonventionen fransk Convention du Metre af 20 maj 1875 er en international teknisk videnskabelig traktat mellem en raekke nationer som forte til at metersystemet blev indfort Konventionen fastlaegger de grundlaeggende forudsaetninger for at malinger skal kunne vaere ensartede over hele verden Meterkonventionen er saledes selve grundlaget for SI systemet og bygger pa franske forskningsstudier af meteren som ny maleenhed i slutningen af 1700 tallet Frankrig var den forste nation som tog metersystemet i brug i praksis allerede fra 1812 MeterkonventionenEn kopi af den forste standardmeterTraktattypeTeknisk videnskabelig traktat Underskrevet20 maj 1875Underskrivelses stedParis FrankrigUnderskrivereSe liste i artiklenMedlemslandene markeret i rodt Tilknyttede lande i lyserodt Tidligere lande i gront I USA lever fod og mil i bedste velgaende til trods for at USA underskrev Meterkonventionen i 1875 1 Tilpasningen er meget kostbar og langsom Det siges at They approach the metric system inch by inch Danmark underskrev Meterkonventionen i begyndelsen i 1875 Her bandt Danmark og de 50 andre underskrivere sig til at benytte det metriske SI system Nye definitioner af enheder og nye nojagtigere vaerdier af naturkonstanter vedtogs i Meterkonventionens overste organ Generalkonferencen Comite International des Poids et Mesures CIPM som traeder sammen hvert fjerde ar Under konventionen drives et udovende organ Bureau International des Poids et Mesures BIPM i Paris med tilhorende internationalt forskningslaboratorium BIPM har hovedkvarter i Sevres naer Paris Det finansieres af Meterkonventionens medlemslande i faellesskab og drives under overvagning af CIPM BIPMs mandat er at skaffe basis for et faelles malesystem verden over sporbart til de internationale SI enheder Deltagerlandene i Meterkonventionen har et eller flere nationale maletekniske laboratorier og der er indgaet aftaler om gensidig anerkendelse af laboratoriernes kompetence og kalibreringsbeviser Aftalen kaldes Mutual recognition arrangement MRA og blev indgaet i 1999 MRA en indebaerer for deltagerne De skal regelmaessigt deltage i sammenlignende malinger interkompareringer key comparisons for at demonstrere sine kompetencer Resultaterne fra interkompareringene pa nogleomrader og bedste maleevne offentliggores i en database som publiceres pa BIPMs hjemmeside Laboratorierne skal kvalitetssikres efter ISO IEC 17025 Meterkonventionen har 10 konsultative komiteer for forskellige fagomrader Indholdsfortegnelse 1 Historiske definitioner 2 Medlemslande 2 1 Tilknyttede nationer 2 2 Internationale organisationer 2 3 Tidligere medlemmer 3 Se ogsa 4 Referencer 5 Eksterne henvisningerHistoriske definitioner Rediger En Iridium platin standardmeter Den forste standardmeter blev stobt i bronze i Frankrig i 1795 I 1799 blev en prototype pa en meter fremstillet i platin I 1889 blev den forste internationale prototype pa en meter lavet i en legering af platin og iridium Definitionen pa 1 meter har aendret sig igennem arene Ar Definition1791 Den franske nationalforsamling accepterede 30 marts et forslag fra det franske videnskabsakademi om at en meter skal tilsvare en ti milliontedel af en laengdegrad afstanden fra nordpolen til aekvator gennem Paris 1906 1 000 000 0 64384696 bolgelaengder af den rode linje i kadmiumspektrumet i luft 1960 1 650 763 73 bolgelaengder af ioniserende straling produceret af et krypton 86 atom som gar fra energiniveauet 2p10 til 5d51983 Straekningen lys forplanter sig i vakuum i lobet af nojagtig 1 299 792 458 sekundMedlemslande RedigerNavn Ar for indtraedelse Argentina 1877 Australien 1947 Ostrig Oprindeligt som Ostrig Ungarn 1875 Belgien 1875 Brasilien 1921 Bulgarien 1911 Canada 1907 Chile 1908 Kina 1977 Colombia 2013 Kroatien 2008 Tjekkiet Oprindeligt som Tjekkoslovakiet 1922 Danmark 1875 Egypten 1962 Finland 1923 Frankrig 1875 Tyskland Oprindeligt som det Tyske kejserrige 1875 Graekenland 2001 Ungarn 1925 Indien 1957 Indonesien 1960 Iran 1975 Irak 2013 Irland Oprindeligt som den irske fristat 1925 Israel 1985 Italien 1875 Japan 1885 Kasakhstan 2008 Kenya 2010 Litauen 2015 Malaysia 2001 Mexico 1890 Montenegro 2018 Nederlandene 1929 New Zealand 1991 Norge oprindeligt som Sverige Norge 1875 Pakistan 1973 Polen 1925 Portugal 1876 Rumaenien 1884 Rusland Oprindeligt som det Russiske imperium 1875 Saudi Arabien 2011 Serbien Oprindeligt som Fyrstedommet Serbien I 1929 som den Kongeriget Jugoslavien I 2001 som den Foderale Republik Jugoslavien 1879 Singapore 1994 Slovakiet oprindeligt som en del af Tjekkoslovakiet 1922 Slovenien 2016 Sydafrika 1964 Sydkorea 1959 Spanien 1875 Sverige Oprindeligt som en del af Sverige Norge 1875 Schweiz 1875 Thailand 1912 Tunesien 2012 Tyrkiet Oprindeligt som Osmannerriget 1875 Ukraine 2018 Forenede Arabiske Emirater 2015 Storbritannien 1884 USA 1878 Uruguay 1908 Venezuela 1879Tilknyttede nationer Rediger Pa det 21 mode oktober 1999 skabte CGPM en kategori benaevnt tilknyttede for de stater som endnu ikke var fuldt gyldige medlemmer af BIPM samt for internationale sammenslutninger 2 Land Tilknyttet Albanien 2007 Aserbajdsjan 2015 Bangladesh 2010 Hviderusland 2003 Bolivia 2008 Bosnien Hercegovina 2011 Botswana 2012 CARICOM 2005 Taiwan 2002 Costa Rica 2004 Cuba 2000 Ecuador 2000 Estland 2005 Etiopien 2018 Georgien 2008 Ghana 2009 Hongkong 2000 Jamaica 2003 Kuwait 2018 Letland 2001 Luxembourg 2014 Nordmakedonien 2006 Malta 2001 Mauritius 2010 Moldova 2007 Mongoliet 2013 Montenegro 2011 Namibia 2012 Oman 2012 Panama 2003 Paraguay 2009 Peru 2009 Filippinerne 2002 Qatar 2016 Seychellerne 2010 Sri Lanka 2007 Sudan 2014 Syrien 2012 Tanzania 2018 Usbekistan 2018 Vietnam 2003 Zambia 2010 Zimbabwe 2010Internationale organisationer Rediger De folgende internationale organisationer har underskrevet CIPM MRA Organisation TilknyttetDet Internationale Atomenergiagentur IAEA Wien Ostrig 1999Institut for Referencematerialer og malinger IRMM Geel Belgien 1999Verdens Meteorologiorganisation WMO Geneve Schweiz 2010Den Europaeiske Rumorganisation ESA Paris Frankrig 2012Tidligere medlemmer Rediger De folgende lande er udtradt af traktaten efter i en arraekke ikke at have indbetalt deres medlemsafgifter eller har angivet en plan til hvordan de vil betale deres restance 3 Land Indtradt Udtradt Cameroun 1970 2012 4 Nordkorea 1989 5 2012 3 Dominikanske Republik 1954 2014 6 Yemen som tilknyttet nation 21 juli 2014 1 januar 2018 7 Se ogsa RedigerMeter SI systemetReferencer Rediger Trygve Holtebekk Universitetet i Oslo og Knut Hofstad 14 februar 2009 Meterkonvensjonen Store norske leksikon BIPM official site Procedure for a State or Economy to become an Associate of the General Conference Arkiveret 3 juli 2014 hos Wayback Machine a b Report of the President of the CIPM on the Work Accomplished since the 24th Meeting of the CGPM PDF Sevres International Bureau for Weights and Measures november 2014 s 5 BIPM Cameroun Member State www bipm org Hentet 20 oktober 2018 International Committee for Weights and Measures 96th Meeting PDF Sevres International Bureau for Weights and Measures november 2007 s 194 BIPM Dominican Republic Member State www bipm org Hentet 20 oktober 2018 BIPM Yemen Member State www bipm org Hentet 20 oktober 2018 Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Meterkonventionen bipm org meterkonventionen pdf Hentet fra https da wikipedia org w index php title Meterkonventionen amp oldid 10624569, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.