fbpx
Wikipedia

Infinitiv (lat. infinitivus modus 'ubestemt måde'), også kaldet navnemåde eller "at-form", er en bøjningsform af verberne.

Infinitiv kan fungere som et substantiveret verbum. Det kan stå som subjekt og objekt for andre verber (at slås er forkert, jeg ønsker at blive rig), og det kan på dansk (men ikke f.eks. engelsk og latin) styres af præpositioner (han er forhippet på at rejse af sted).

På dansk bliver infinitiv normalt udstyret med småordet at, undtagen efter de såkaldte modalverber (ville, kunne, skulle, burde, måtte). Der er historisk tale om præpositionen ad. Engelsk og tysk bruger på samme måde præpositionen to / zu foran infinitiv, og de romanske sprog bruger bl.a. præpositionen de. Infinitiv er et latinsk ord.

På dansk og mange andre sprog optræder konstruktionen akkusativ med infinitiv. Den substantiverede brug modsvares på latin til dels af gerundium og supinum. På engelsk kan en infinitiv (fx at spise) modsvares af en ing-form (fx eating) (gerundium, the gerund): Eating is fun = At spise er sjovt. En substantivisk ing-form (gerund) er en gerundium, og en adjektivisk ing-form (gerund) er en gerundiv (fx the eating man, den spisende mand / manden der spiser).

Infinitiv er et af verbets infinitte former. Det vil sige verbalformer, der ikke kan stå som udsagnsled (verballed) i en sætning. 'Komme' og 'kommet' er infinitte, for de kan ikke stå som udsagnsled. Derimod er "kommer', 'kom', 'er' og 'var' finitte verbalformer, idet de kan stå som udsagnsled: Jeg kommer. Han kom. Jeg er kommet, efter at han var gået. - Når man taler om sammensat udsagnsled (komposit verballed), fx var gået, består det af en finit verbalform (var) og en infinit verbalform (gået).

infinitiv, form, konjugation, sætte, foran, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, navnemåde, infinitiv, infinitivus, modus, ubestemt, måde, også, kaldet, navnemåde, eller, form, bøjningsform, verberne, infinitiv, fungere, substantiveret, verbum, stå, subjekt, . Infinitiv form for konjugation man kan saette at foran Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Navnemade Infinitiv lat infinitivus modus ubestemt made ogsa kaldet navnemade eller at form er en bojningsform af verberne Infinitiv kan fungere som et substantiveret verbum Det kan sta som subjekt og objekt for andre verber at slas er forkert jeg onsker at blive rig og det kan pa dansk men ikke f eks engelsk og latin styres af praepositioner han er forhippet pa at rejse af sted Pa dansk bliver infinitiv normalt udstyret med smaordet at undtagen efter de sakaldte modalverber ville kunne skulle burde matte Der er historisk tale om praepositionen ad Engelsk og tysk bruger pa samme made praepositionen to zu foran infinitiv og de romanske sprog bruger bl a praepositionen de Infinitiv er et latinsk ord Pa dansk og mange andre sprog optraeder konstruktionen akkusativ med infinitiv Den substantiverede brug modsvares pa latin til dels af gerundium og supinum Pa engelsk kan en infinitiv fx at spise modsvares af en ing form fx eating gerundium the gerund Eating is fun At spise er sjovt En substantivisk ing form gerund er en gerundium og en adjektivisk ing form gerund er en gerundiv fx the eating man den spisende mand manden der spiser Infinitiv er et af verbets infinitte former Det vil sige verbalformer der ikke kan sta som udsagnsled verballed i en saetning Komme og kommet er infinitte for de kan ikke sta som udsagnsled Derimod er kommer kom er og var finitte verbalformer idet de kan sta som udsagnsled Jeg kommer Han kom Jeg er kommet efter at han var gaet Nar man taler om sammensat udsagnsled komposit verballed fx var gaet bestar det af en finit verbalform var og en infinit verbalform gaet Hentet fra https da wikipedia org w index php title Infinitiv amp oldid 10764857, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.