fbpx
Wikipedia

Niche (økologi)

For alternative betydninger, se Niche. (Se også artikler, som begynder med Niche)

I økologien er niche beskrevet sådan af Eugene P. Odum: Mens habitaten er en arts sted, så er nichen dens levevej. Nichen beskrives ved det sæt af vilkår, som en art er tilpasset. Antallet af nicher i et område sætter af samme grund begrænsninger for områdets biodiversitet. Desuden er der to forhold, der kan være årsager til, at nicherne alligevel ikke er udfyldt af de tilpassede arter:

  1. at de pågældende arter ikke er i stand til at sprede sig til habitaten
  2. at andre arter udkonkurrerer eller æder de nyankomne, før de får sig etableret
En kampesten af foldet gnejs. I en fure fra toppen ses en population af grågrønt lav, som udnytter de gunstige nicheforhold langs furen, hvor nedløbende dug og nedbør giver øget fugtighed, og fugleklatter på stenens top giver adgang til opløst, mineralsk gødning.

Omvendt giver nicherne muligheder for at de forskellige populationer kan leve i homøostatiske dyre- og plantesamfund. Det ser ud til, at successionen vil fremkalde flere og flere forskellige nicher i den enkelte biotop.

Et arts niche er defineret som "Et n-dimensionalt hypervolumen i økosystemet", i.e. en arts niche er dets særlige sted og rolle i dette "rum". Man siger at det er en artens måde at leve og overleve på mht.: levested, fødevalg etc. Det er vigtigt at bemærke at niche og habitat ikke er det samme. En habitat er et fysisk sted, det er et område man kan måle op med målebånd. Man kan opdele i fundemental niche og realiserede niche. Den fundamentale niche er den niche arten kan udfylde. Den realiserede niche er den niche arten faktisk udfylder indenfor den fundamentale niche.

Eksempelvis vil opblomstring af alger skabe et antal nicher, som kan udnyttes af algeædende dafnier. Men hvis biotopen er isoleret, så fiskebestanden udelukkende består af "skidtfisk" (Fredfisk: skalle, brasen, flire...), så holder de dafniebestanden nede. Det fastholder det eutrofierede successionstrin, hvor plantesamfundet er domineret af alger, mens dyresamfundet er domineret af skidtfisk. Ved at fiske søen fri for disse fisk og lade rovfisk som gedde og aborre få nicher, de kan leve i, skaffer man dafnierne leverum til at æde algerne. Osv. osv.

  • Dieter Heinrich, Manfred Hergt (1992). Munksgaards atlas – økologi. København: Munksgaard. ISBN 87-16-10775-6.
  1. Pocheville, Arnaud (2015). . I Heams, Thomas; Huneman, Philippe; Lecointre, Guillaume; et al. Handbook of Evolutionary Thinking in the Sciences. Dordrecht: Springer. s. 547-586. ISBN 978-94-017-9014-7.

Niche (økologi)
niche, økologi, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, niche, også, artikler, begynder, niche, økologien, niche, beskrevet, sådan, eugene, odum, mens, habitaten, arts, sted, nichen, dens, levevej, nichen, beskrives, sæt, vilkår, tilpasset, antallet. Niche okologi Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Niche Se ogsa artikler som begynder med Niche I okologien er niche beskrevet sadan af Eugene P Odum Mens habitaten er en arts sted sa er nichen dens levevej Nichen beskrives ved det saet af vilkar som en art er tilpasset 1 Antallet af nicher i et omrade saetter af samme grund begraensninger for omradets biodiversitet Desuden er der to forhold der kan vaere arsager til at nicherne alligevel ikke er udfyldt af de tilpassede arter at de pagaeldende arter ikke er i stand til at sprede sig til habitaten at andre arter udkonkurrerer eller aeder de nyankomne for de far sig etableretEn kampesten af foldet gnejs I en fure fra toppen ses en population af gragront lav som udnytter de gunstige nicheforhold langs furen hvor nedlobende dug og nedbor giver oget fugtighed og fugleklatter pa stenens top giver adgang til oplost mineralsk godning Omvendt giver nicherne muligheder for at de forskellige populationer kan leve i homoostatiske dyre og plantesamfund Det ser ud til at successionen vil fremkalde flere og flere forskellige nicher i den enkelte biotop Et arts niche er defineret som Et n dimensionalt hypervolumen i okosystemet i e en arts niche er dets saerlige sted og rolle i dette rum Man siger at det er en artens made at leve og overleve pa mht levested fodevalg etc Det er vigtigt at bemaerke at niche og habitat ikke er det samme En habitat er et fysisk sted det er et omrade man kan male op med maleband Man kan opdele i fundemental niche og realiserede niche Den fundamentale niche er den niche arten kan udfylde Den realiserede niche er den niche arten faktisk udfylder indenfor den fundamentale niche Eksempelvis vil opblomstring af alger skabe et antal nicher som kan udnyttes af algeaedende dafnier Men hvis biotopen er isoleret sa fiskebestanden udelukkende bestar af skidtfisk Fredfisk skalle brasen flire sa holder de dafniebestanden nede Det fastholder det eutrofierede successionstrin hvor plantesamfundet er domineret af alger mens dyresamfundet er domineret af skidtfisk Ved at fiske soen fri for disse fisk og lade rovfisk som gedde og aborre fa nicher de kan leve i skaffer man dafnierne leverum til at aede algerne Osv osv Se ogsa RedigerFoderbraet Kvasbunke Naturnaer prydhaveLitteratur RedigerDieter Heinrich Manfred Hergt 1992 Munksgaards atlas okologi Kobenhavn Munksgaard ISBN 87 16 10775 6 Noter Rediger Pocheville Arnaud 2015 The Ecological Niche History and Recent Controversies I Heams Thomas Huneman Philippe Lecointre Guillaume et al Handbook of Evolutionary Thinking in the Sciences Dordrecht Springer s 547 586 ISBN 978 94 017 9014 7 Hentet fra https da wikipedia org w index php title Niche okologi amp oldid 9614964, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.