fbpx
Wikipedia

Niels Randulf

Denne artikel eller dette afsnit er forældet
Se artiklens diskussionsside ellerhistorik.
Teksten er helt eller delvist kopieret fra en gammel udgave af Dansk Biografisk Leksikon, og det er rimeligt at formode, at der findes nyere viden om emnet. Hvis teksten er opdateret, kan denne skabelon fjernes.

Niels Randulf (19. august 1630 i Roskilde14. maj 1711) var en danskfødt norsk biskop, søn af præsten Enevold Randulf.

Niels Randulf
Født 19. august 1630
Danmark
Død 14. maj 1711 (80 år)
Far Enevold Randulf
Uddannelse og virke
Beskæftigelse Præst
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Randulf deponerede fra sin fødeby i 1648, drog efter sin attestats udenlands og var borte i 7 år. Han blev immatrikuleret i Leiden 1651 og i Orléans 1653. I 1657 blev han magister, 1661 sognepræst i Køge og som sådan provst i Ramsø Herred. I 1665 blev han forflyttet til Helliggejstes Kirke i København. Samme år blev embedet som biskop over Bjørgvin Stift ledig, og kongen kaldte hans fader til samme, men denne undskyldte sig på grund af sin alder og bad om den samme nåde for sønnen, som fik embedet. I 1675 blev han Dr. theol., 1685 prædikede han i Bergen for Christian V og fik lagt kongetienden af Indre Sogn til sit embede, hvori han virkede med stor nidkærhed og dygtighed.

Ung, som han var, krævedes der visdom for at stå i de vanskeligheder, som mødte ham i denne overgangstid. Der ses imidlertid ikke andet, end at han i de mange og ofte ubehagelige stridigheder vidste at opretholde sin myndighed og bevare sin sagtmodighed, og under alt dette var han altid ivrig til at fremme, hvad der kunde tjene til menighedernes vel. Han var en af de i videnskabelig henseende bedst udrustede blandt den norske kirkes biskopper, men den praktiske interesse har dog været overvejende hos ham.

Dette ses af forhandlingerne ved det provstemøde, han holdt 1668, og af de 5 interessante visitatsberetninger fra begyndelsen af hans episkopat. Han indrettede en kopibog, hvori så vel hans breve til præsterne som, hvad disse skrev til biskoppen, er opbevarede, og det er en lykke, at denne bog reddedes under den store brand 1702, der borttog hans samlinger til stiftets præstehistorie efter reformationen med hans bibliotek og mange andre skatte. Han har åbenbart været anlagt på det historiske, og hans mange og vidtløftige breve er velskrevne og indholdsrige.

Imidlertid har han kun efterladt et par ligprædikener som frugter af sine kundskaber i litteraturen. Disse, som efter tidens smag er store bøger med vidtløftige dogmatiske udviklinger, vise os en ægte discipel af Jesper Brochmand med hele den gamle ortodoksis styrke og svagheder.

Alt, hvad vi have fra biskop Randulf, viser os ham som en kraftig, energisk personlighed, der ikke lod sig kue af ulykken, fra hvad kant den end mødte ham. Med smerte måtte han se den megne fattigdom hos præster og menigheder, der vel for en del var grundet i de store skatter, der følge med krigstiderne. Har biskoppen været bedre stillet, så har dog også han lidt betydelige tab, da ildebranden 19. maj 1702 berøvede ham hans bispegård med al hans ejendom. Skønt 72 år gammel havde han endnu kræfter til at rejse til København og skaffe hjælp hos kongen til genopbyggelsen af domkirken, korskirken, latinskolen og hospitalet, hvilke samtlige bygninger snart igen stod frem af sin aske. Medens bispegården lå i ruiner, kunne han glæde sig i den dejlige have, i hvilken han havde opelsket mange udenlandske træer.

Gift 1. (10. november 1661) med Mette Pedersdatter (født 15. december 1643; død 9. august 1679), datter af borgmester i København Peder Pedersen; 2. (15. december 1680) med Dorothea Cathrine Wandal (født 1660, døbt 14. november; død 1708), datter af biskop Hans Wandal (født 1624; død 1675) og Anne Cathrine Pedersdatter (født 1636; død 25. august 1678).

Niels Randulf
niels, randulf, sprog, overvåg, rediger, denne, artikel, eller, dette, afsnit, forældet, artiklens, diskussionsside, eller, historik, teksten, helt, eller, delvist, kopieret, gammel, udgave, dansk, biografisk, leksikon, rimeligt, formode, findes, nyere, viden,. Niels Randulf Sprog Overvag Rediger Denne artikel eller dette afsnit er foraeldet Se artiklens diskussionsside eller historik Teksten er helt eller delvist kopieret fra en gammel udgave af Dansk Biografisk Leksikon og det er rimeligt at formode at der findes nyere viden om emnet Hvis teksten er opdateret kan denne skabelon fjernes Niels Randulf 19 august 1630 i Roskilde 14 maj 1711 var en danskfodt norsk biskop son af praesten Enevold Randulf Niels RandulfFodt19 august1630 DanmarkDod14 maj1711 80 ar FarEnevold RandulfUddannelse og virkeBeskaeftigelsePraestInformation med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata Randulf deponerede fra sin fodeby i 1648 drog efter sin attestats udenlands og var borte i 7 ar Han blev immatrikuleret i Leiden 1651 og i Orleans 1653 I 1657 blev han magister 1661 sognepraest i Koge og som sadan provst i Ramso Herred I 1665 blev han forflyttet til Helliggejstes Kirke i Kobenhavn Samme ar blev embedet som biskop over Bjorgvin Stift ledig og kongen kaldte hans fader til samme men denne undskyldte sig pa grund af sin alder og bad om den samme nade for sonnen som fik embedet I 1675 blev han Dr theol 1685 praedikede han i Bergen for Christian V og fik lagt kongetienden af Indre Sogn til sit embede hvori han virkede med stor nidkaerhed og dygtighed Ung som han var kraevedes der visdom for at sta i de vanskeligheder som modte ham i denne overgangstid Der ses imidlertid ikke andet end at han i de mange og ofte ubehagelige stridigheder vidste at opretholde sin myndighed og bevare sin sagtmodighed og under alt dette var han altid ivrig til at fremme hvad der kunde tjene til menighedernes vel Han var en af de i videnskabelig henseende bedst udrustede blandt den norske kirkes biskopper men den praktiske interesse har dog vaeret overvejende hos ham Dette ses af forhandlingerne ved det provstemode han holdt 1668 og af de 5 interessante visitatsberetninger fra begyndelsen af hans episkopat Han indrettede en kopibog hvori sa vel hans breve til praesterne som hvad disse skrev til biskoppen er opbevarede og det er en lykke at denne bog reddedes under den store brand 1702 der borttog hans samlinger til stiftets praestehistorie efter reformationen med hans bibliotek og mange andre skatte Han har abenbart vaeret anlagt pa det historiske og hans mange og vidtloftige breve er velskrevne og indholdsrige Imidlertid har han kun efterladt et par ligpraedikener som frugter af sine kundskaber i litteraturen Disse som efter tidens smag er store boger med vidtloftige dogmatiske udviklinger vise os en aegte discipel af Jesper Brochmand med hele den gamle ortodoksis styrke og svagheder Alt hvad vi have fra biskop Randulf viser os ham som en kraftig energisk personlighed der ikke lod sig kue af ulykken fra hvad kant den end modte ham Med smerte matte han se den megne fattigdom hos praester og menigheder der vel for en del var grundet i de store skatter der folge med krigstiderne Har biskoppen vaeret bedre stillet sa har dog ogsa han lidt betydelige tab da ildebranden 19 maj 1702 berovede ham hans bispegard med al hans ejendom Skont 72 ar gammel havde han endnu kraefter til at rejse til Kobenhavn og skaffe hjaelp hos kongen til genopbyggelsen af domkirken korskirken latinskolen og hospitalet hvilke samtlige bygninger snart igen stod frem af sin aske Medens bispegarden la i ruiner kunne han glaede sig i den dejlige have i hvilken han havde opelsket mange udenlandske traeer Gift 1 10 november 1661 med Mette Pedersdatter fodt 15 december 1643 dod 9 august 1679 datter af borgmester i Kobenhavn Peder Pedersen 2 15 december 1680 med Dorothea Cathrine Wandal fodt 1660 dobt 14 november dod 1708 datter af biskop Hans Wandal fodt 1624 dod 1675 og Anne Cathrine Pedersdatter fodt 1636 dod 25 august 1678 Kilder RedigerRandulf Niels i Dansk Biografisk Leksikon 1 udgave bind 13 1899 forfattet af D ThrapHentet fra https da wikipedia org w index php title Niels Randulf amp oldid 10437791, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.