fbpx
Wikipedia

Nord Stream er to parallelle naturgasledninger på 1.224 km, der går fra Vyborg i det nordvestlige Rusland gennem Østersøen til Lubmin i Tyskland og passerer dermed fem landes territorialfarvand, nemlig russisk, finsk, svensk, dansk og tysk.

Nord Streams rute
Eksisterende og planlagte gasledninger, der leder gas fra Rusland til Europa

Den første ledning blev åbnet 8. november 2011, den anden åbnede 8. oktober 2012. I forbindelse med tilladelsen fra Danmark takkede den daværende russiske premierminister Vladimir Putin personligt statsminister Lars Løkke Rasmussen under statsministerens besøg i Moskva. Putin fortalte eksplicit, at tilladelsen havde givet Danmark og Rusland et bedre forhold.

Nord Stream bruges også som samlebetegnelse for disse ledninger og Nord Stream 2, et senere anlagt par af rørledninger. For at undgå misforståelser, kaldes de oprindelige ledninger ofte Nord Stream 1.

Anlægget af Nord Stream 2 gav anledning til stor politisk debat i Europa og USA. Rørledningerne stod færdige i 2021, men er endnu ikke taget i brug pga Ruslands invasion af Ukraine.

Begge Nord Stream 1 ledninger og den ene af de to Nord Stream 2 ledninger blev kraftigt beskadiget den 26. september 2022 i et formodet sabotageangreb.

Indholdsfortegnelse

Det statsejede russiske energiselskab Gazprom er hovedaktionær i aktieselskabet NordStream, som blev oprettet i 2005. Den tidligere tyske forbundskansler Gerhard Schröder er bestyrelsesformand i dette selskab, samt fra 2017 ligeledes i aktieselskabet NordStream2.

Nord Stream transporterede engang naturgas fra naturgasfeltet Yuzhno-Russkoye, der kan producere 25 mia. m3 om året, i Sibirien til Europa udenom Østeuropa. Dermed kunne russisk gas for første gang komme til Europa udenom Ukraine. Gassen hentes op fra ca. 1.000 meters dybde under permafrosten og transporteres herefter de 2.500 km over land til Vyborg, hvor det komprimeres til 220 bar, som dog er faldet til ca. det halve når gasledningen rammer land i Tyskland. Herefter fordeles gassen i to retninger: Dels en ledning, der går 470 km mod syd og en, der går 440 km mod vest.

Under Østersøen ligger ledningerne i en gennemsnitsdybde på 80 meter, men når ned på 210 meter øst for Gotland i Sverige, hvilket er ca. halvvejs på ruten.

Når gasledningen Baltic Pipe (der kommer til at gå igennem Danmark mellem Nordsøen og Polen) engang er færdigbygget, kommer denne til at krydse Nord Stream et sted i Østersøen mellem Bornholm og Rügen.

De to rørledninger har tilsammen en kapacitet på 55 mia. m3 naturgas pr. år, hvilket svarer til ca. en tiendedel af Europas forbrug.

I alt er der brugt 2,15 mio. tons stål, der visse steder har en tykkelse på op til 41 mm. De er beklædt med 4 mm plastik, for at stålet ikke skal ruste, og ca. 10 cm beton. Indeni er der et lag epoxyharpiks, der mindsker modstanden. De i alt 200.000 sammensatte gasrør har hver en længde på 12 meter og en diameter på 1,15 meter og vejer i alt 23 ton stykket.

Hele gasledningen koster 7,4 mia. euro, hvilket placerer den blandt historiens største investeringer i infrastruktur. Bortset fra enkelte steder, hvor den er gravet ned i en rende, ligger den direkte på bunden af Østersøen.

Gazprom begyndte i 2012 at undersøge mulighederne for at udvide projektet med en tredje og fjerde gasledning, kaldet Nord Stream 2, der ville kunne udvide kapaciteten til 110 mia m³.

3. april 2017 modtog Energistyrelsen om ansøgning om tilladelse til at anlægge Nord Stream 2 gennem dansk farvand (ved Bornholm), men siden Nord Stream 1 blev lagt havde Europas forhold til Rusland ændret sig, så det frygtedes, at Rusland ville kunne finde på at lukke for gasledningerne gennem Østeuropa. Danske politikere foretrak at have en fælles EU-linje på dette område. og EU-kommisionen tilbød de berørte medlemslande at forhandle på deres vegne.

Ifølge FN's havretskonvention bestemmer en kyststat selv over de først tolv sømil fra kysten (det kaldes for statens søterritorium), men det kan ikke forhindre projektet, da rørledningerne bare kan lægges udenfor landets 12-sømilegrænse. Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Estland, Letland, Litauen og Grækenland bad i 2015 EU om hjælp til at forhindre etableringen er Nord Stream 2, mens Danmark og Sverige senere bad EU om hjælp til at foretage en fælles EU-beslutning. Kommissionen har ikke kunnet finde nogle regler, de kunne bruge, for at forhindre gasledningen, men bad om et mandat til at forhandle med Rusland, så rørledningen ikke etableres i et "retsligt tomrum".

Anlægget af Nord Stream 2, med næsten samme teknik og rute som Nord Stream 1, blev (trods kontroverserne) igangsat omkring 2020, og stod klar i september 2021. Rørledningerne kom dog ikke i drift, da Tyskland boykottede den pga. Ruslands invasion af Ukraine 2022.

Begge Nord Stream 1 ledninger og den ene af de to Nord Stream 2 ledninger blev kraftigt beskadiget den 26. september 2022, og 300–500 mio kubikmeter gas strømmede ud i havet.

 1. Holm, Erik (6. januar 2012). . ing.dk. Ingeniøren. Arkiveret fra 2. marts 2012. Hentet 9. maj 2012.
 2. NordStream (8. oktober 2012). . Hentet 10. november 2012.
 3. . fyens.dk. Fyens Stiftstidende. 2. november 2009. Hentet 1. november 2017.
 4. , Hentet 27. august 2017
 5. Holm, Erik (7. november 2011). . ing.dk. Ingeniøren. Arkiveret fra 17. januar 2012. Hentet 9. maj 2012.
 6. Jørgensen, Kristoffer Lassen (21. december 2017). . ing.dk. Hentet 13. februar 2018.
 7. Beim, Jakob Hvide (20. april 2017). Hentet 6. juni 2017.
 8. ritzau (3. april 2017). . b.dk. Berlingske. Hentet 6. juni 2017.
 9. (PDF).
 10. Ranhauge, Christoffer Elmann (22. juli 2021). . Ingeniøren.
 11. Djursing, Thomas (7. januar 2020). . Ingeniøren.
 12. Djursing, Thomas (7. januar 2020). . Ingeniøren.
 13. . energiwatch.dk. 29. september 2022.
 • Illustreret Videnskab 9/2012 side 50-57
Wikimedia Commons har medier relateret til:
 • (for Nord Stream)


nord, stream, sprog, overvåg, rediger, nord, stream, parallelle, naturgasledninger, går, vyborg, nordvestlige, rusland, gennem, Østersøen, lubmin, tyskland, passerer, dermed, landes, territorialfarvand, nemlig, russisk, finsk, svensk, dansk, tysk, nord, stream. Nord Stream Sprog Overvag Rediger Nord Stream er to parallelle naturgasledninger pa 1 224 km der gar fra Vyborg i det nordvestlige Rusland gennem Ostersoen til Lubmin i Tyskland og passerer dermed fem landes territorialfarvand nemlig russisk finsk svensk dansk og tysk Nord Streams rute Eksisterende og planlagte gasledninger der leder gas fra Rusland til Europa Den forste ledning blev abnet 8 november 2011 den anden abnede 8 oktober 2012 1 2 I forbindelse med tilladelsen fra Danmark takkede den davaerende russiske premierminister Vladimir Putin personligt statsminister Lars Lokke Rasmussen under statsministerens besog i Moskva Putin fortalte eksplicit at tilladelsen havde givet Danmark og Rusland et bedre forhold 3 Nord Stream bruges ogsa som samlebetegnelse for disse ledninger og Nord Stream 2 et senere anlagt par af rorledninger For at undga misforstaelser kaldes de oprindelige ledninger ofte Nord Stream 1 Anlaegget af Nord Stream 2 gav anledning til stor politisk debat i Europa og USA Rorledningerne stod faerdige i 2021 men er endnu ikke taget i brug pga Ruslands invasion af Ukraine Begge Nord Stream 1 ledninger og den ene af de to Nord Stream 2 ledninger blev kraftigt beskadiget den 26 september 2022 i et formodet sabotageangreb Indholdsfortegnelse 1 Selskaber 2 Rute 3 Kapacitet 4 Konstruktion 5 Nord Stream 2 6 Gaslaekager i september 2022 7 Referencer 8 Kilder 9 Eksterne henvisningerSelskaber RedigerDet statsejede russiske energiselskab Gazprom er hovedaktionaer i aktieselskabet NordStream som blev oprettet i 2005 Den tidligere tyske forbundskansler Gerhard Schroder er bestyrelsesformand i dette selskab 4 samt fra 2017 ligeledes i aktieselskabet NordStream2 Rute RedigerNord Stream transporterede engang naturgas fra naturgasfeltet Yuzhno Russkoye der kan producere 25 mia m3 om aret 1 i Sibirien til Europa udenom Osteuropa Dermed kunne russisk gas for forste gang komme til Europa udenom Ukraine 5 Gassen hentes op fra ca 1 000 meters dybde under permafrosten og transporteres herefter de 2 500 km over land til Vyborg hvor det komprimeres til 220 bar som dog er faldet til ca det halve nar gasledningen rammer land i Tyskland Herefter fordeles gassen i to retninger Dels en ledning der gar 470 km mod syd og en der gar 440 km mod vest Under Ostersoen ligger ledningerne i en gennemsnitsdybde pa 80 meter men nar ned pa 210 meter ost for Gotland i Sverige hvilket er ca halvvejs pa ruten Nar gasledningen Baltic Pipe der kommer til at ga igennem Danmark mellem Nordsoen og Polen engang er faerdigbygget kommer denne til at krydse Nord Stream et sted i Ostersoen mellem Bornholm og Rugen 6 Kapacitet RedigerDe to rorledninger har tilsammen en kapacitet pa 55 mia m3 naturgas pr ar hvilket svarer til ca en tiendedel af Europas forbrug Konstruktion RedigerI alt er der brugt 2 15 mio tons stal der visse steder har en tykkelse pa op til 41 mm De er beklaedt med 4 mm plastik for at stalet ikke skal ruste og ca 10 cm beton Indeni er der et lag epoxyharpiks der mindsker modstanden De i alt 200 000 sammensatte gasror har hver en laengde pa 12 meter og en diameter pa 1 15 meter og vejer i alt 23 ton stykket Hele gasledningen koster 7 4 mia euro hvilket placerer den blandt historiens storste investeringer i infrastruktur Bortset fra enkelte steder hvor den er gravet ned i en rende ligger den direkte pa bunden af Ostersoen Nord Stream 2 RedigerGazprom begyndte i 2012 at undersoge mulighederne for at udvide projektet med en tredje og fjerde gasledning kaldet Nord Stream 2 der ville kunne udvide kapaciteten til 110 mia m 1 3 april 2017 modtog Energistyrelsen om ansogning om tilladelse til at anlaegge Nord Stream 2 gennem dansk farvand ved Bornholm 7 men siden Nord Stream 1 blev lagt havde Europas forhold til Rusland aendret sig sa det frygtedes at Rusland ville kunne finde pa at lukke for gasledningerne gennem Osteuropa 8 Danske politikere foretrak at have en faelles EU linje pa dette omrade og EU kommisionen tilbod de berorte medlemslande at forhandle pa deres vegne 8 Ifolge FN s havretskonvention bestemmer en kyststat selv over de forst tolv somil fra kysten det kaldes for statens soterritorium men det kan ikke forhindre projektet da rorledningerne bare kan laegges udenfor landets 12 somilegraense 7 Slovakiet Tjekkiet Ungarn Rumaenien Estland Letland Litauen og Graekenland bad i 2015 EU om hjaelp til at forhindre etableringen er Nord Stream 2 mens Danmark og Sverige senere bad EU om hjaelp til at foretage en faelles EU beslutning 7 Kommissionen har ikke kunnet finde nogle regler de kunne bruge for at forhindre gasledningen men bad om et mandat til at forhandle med Rusland sa rorledningen ikke etableres i et retsligt tomrum 7 Anlaegget af Nord Stream 2 med naesten samme teknik og rute som Nord Stream 1 9 blev trods kontroverserne 10 igangsat omkring 2020 11 12 og stod klar i september 2021 Rorledningerne kom dog ikke i drift da Tyskland boykottede den pga Ruslands invasion af Ukraine 2022 Gaslaekager i september 2022 RedigerBegge Nord Stream 1 ledninger og den ene af de to Nord Stream 2 ledninger blev kraftigt beskadiget den 26 september 2022 og 300 500 mio kubikmeter gas strommede ud i havet 13 Referencer Rediger a b c Holm Erik 6 januar 2012 Gazprom vil fordoble Nord Stream ing dk Ingenioren Arkiveret fra originalen 2 marts 2012 Hentet 9 maj 2012 NordStream 8 oktober 2012 Nu er begge Nord Stream rorledningerne sat i drift Hentet 10 november 2012 Nu er begge Nord Stream rorledningerne sat i drift fyens dk Fyens Stiftstidende 2 november 2009 Hentet 1 november 2017 NordStreams officielle hjemmeside Hentet 27 august 2017 Holm Erik 7 november 2011 Nu sker det Danmark far russisk gas uden om Ukraine ing dk Ingenioren Arkiveret fra originalen 17 januar 2012 Hentet 9 maj 2012 Jorgensen Kristoffer Lassen 21 december 2017 Kaempeprojekt rykker naermere Norsk gas skal til Polen via Danmark ing dk Hentet 13 februar 2018 a b c d Beim Jakob Hvide 20 april 2017 Polen Vi vil ikke blande os i dansk politik men Hentet 6 juni 2017 a b ritzau 3 april 2017 Sa kom ansogningen om Nord Stream 2 b dk Berlingske Hentet 6 juni 2017 Resume PDF Ranhauge Christoffer Elmann 22 juli 2021 Tyskland og USA lander aftale efter uenighed om Nordstream 2 Ingenioren Djursing Thomas 7 januar 2020 Galleri 430 arbejdere laegger fremtidens gasror i Ostersoen Ingenioren Djursing Thomas 7 januar 2020 Video Kom med pa rundtur i Ostersoens flydende svejsefabrik Ingenioren Energistyrelsen bekraefter fjerde gaslaekage i Ostersoen energiwatch dk 29 september 2022 Kilder RedigerIllustreret Videnskab 9 2012 side 50 57Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har medier relateret til Nord StreamOfficiel hjemmeside for Nord Stream Hentet fra https da wikipedia org w index php title Nord Stream amp oldid 11262220, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.