fbpx
Wikipedia

Operationsanalyse

Operationsanalyse er en matematisk tilgang til løsning af mangeartede komplekse problemstillinger, f.eks. inden for økonomi eller planlægning. Udtrykket forkortes tit OR efter det engelske udtryk operations research. Ved hjælp af en opstillet matematisk model er det muligt at løse alle disse forskelligartede problemer enten analytisk, eller vigtigere, ved benyttelse af numerisk analyse.

Indholdsfortegnelse

Institut for OR og Management Science som er det største internationale selskab inden for OR definerer OR på følgende måde:

 • Operations Research (O.R.), or operational research in the U.K, is a discipline that deals with the application of advanced analytical methods to help make better decisions. The terms management science and analytics are sometimes used as synonyms for operations research.

Oversat til dansk bliver det

 • Operationsanalyse, eller Operationel analyse som det hedder i Storbritannien, er en disciplin som beskæftiger sig med anvendelsen af avancerede analytiske metoder til at træffer bedre beslutninger. Begreberne "management science" og "analytics" bliver sommetider brugt som synonym for OR.

Definitionen fortsætter her i en oversat version:
Ved anvendelse af teknikker fra andre matematiske videnskaber, som for eksempel matematisk modellering, statistisk analyse og matematisk optimering, leverer OR optimale eller "nær-optimale" løsninger til komplekse beslutningsproblemer.


OR overlapper med andre discipliner, i særdeleshed industrial engineering og operations management. OR er ofte beskæftiget med at bestemme et maksimum (for eksempel profit, ydelse eller afkast) eller et minimum (for eksempel tab, risiko eller omkostning).


OR omfatter en lang række løsningsteknikker og metoder som anvendes i en stræben efter bedre beslutninger og større effektivitet. Af eksempler kan nævnes simulering, matematisk optimering, kø-teori, Markov beslutningsteori, metoder fra økonomi, data-analyse, statistik, "neural networks", expert systems (se den engelske wikipedia for en forklaring) og beslutningsanalyse. Næsten alle disse teknikker indebærer, at man konstruerer en matematisk model, som forsøger at beskrive det system, man ønsker forbedret.


På grund af den beregningstunge og statistiske beskaffenhed af de fleste af de førnævnte teknikker, har OR også stærke bånd til datalogi. En operationsanalytiker, som står overfor et nyt problem, skal beslutte sig for hvilke af disse teknikker, der passer bedst til det givne systems beskaffenhed, de ønskede mål for forbedring og begræsninger i beregningstid og computerkraft.

Her følger en (ikke udtømmende) liste af teknikker som benyttes inden for operationsanalyse til optimering af matematiske optimeringsproblemer:

Her følger en (ikke udtømmende) liste af emner som studeres inden for operationsanalyse:

 • Transportplanlægning (fx optimering af jernbanedrift, rute-optimering)
 • Trafikplanlægning
 • Lagerstyring
 • Produktionsoptimering/Produktionsplanlægning (fx optimering af produktionsstørrelse og sammensætning)
 • Prisfastsættelse
 • Optimering af servicefaciliteter (fx politikker for call centre)
 • Mandskabsplanlægning
 • Skemaplanlægning
 • Netværksoptimering
 • Facilitetsplacering (placering af sygehuse, brandstationer, lossepladser eller busstoppesteder)
 • Rygsækproblem - betegnelse for et optimeringsproblem inden for operationsanalyse, kombinatorisk optimering og datalogi.

Management Science, eller ledelsesvidenskab, er defineret som "the business use of operations research".. Det er en afdeling af anvendt matematik, der fokuserer på optimal beslutningsplanlægning og har til formål at forbedre en organisations evne til at træffe effektive, meningsfulde ledelsesbeslutninger.

Relaterede Felter

Her er nogle af de områder, der har betydelig overlapning med Operations Research and Management Science:

 1. Stafford Beer (1967) Management Science: The Business Use of Operations Research
 2. Merigó, José M; Yang, Jian-Bo (2017). . Omega - International Journal of Management Science. 73: 37-48. ISSN . doi:.

Operationsanalyse
operationsanalyse, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, matematisk, tilgang, løsning, mangeartede, komplekse, problemstillinger, inden, økonomi, eller, planlægning, udtrykket, forkortes, efter, engelske, udtryk, operations, research, hjælp, opstillet, matemat. Operationsanalyse Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra Or Operationsanalyse er en matematisk tilgang til losning af mangeartede komplekse problemstillinger f eks inden for okonomi eller planlaegning Udtrykket forkortes tit OR efter det engelske udtryk operations research Ved hjaelp af en opstillet matematisk model er det muligt at lose alle disse forskelligartede problemer enten analytisk eller vigtigere ved benyttelse af numerisk analyse Indholdsfortegnelse 1 Informs definition af OR 2 Teknikker inden for OR 3 Delemner inden for OR 4 Ledelsesvidenskab 4 1 Relaterede Felter 5 Referencer 6 Eksterne henvisninger 7 NoterInforms definition af OR RedigerInstitut for OR og Management Science som er det storste internationale selskab inden for OR definerer OR pa folgende made Operations Research O R or operational research in the U K is a discipline that deals with the application of advanced analytical methods to help make better decisions The terms management science and analytics are sometimes used as synonyms for operations research 1 Oversat til dansk bliver det Operationsanalyse eller Operationel analyse som det hedder i Storbritannien er en disciplin som beskaeftiger sig med anvendelsen af avancerede analytiske metoder til at traeffer bedre beslutninger Begreberne management science og analytics bliver sommetider brugt som synonym for OR Definitionen fortsaetter her i en oversat version Ved anvendelse af teknikker fra andre matematiske videnskaber som for eksempel matematisk modellering statistisk analyse og matematisk optimering leverer OR optimale eller naer optimale losninger til komplekse beslutningsproblemer OR overlapper med andre discipliner i saerdeleshed industrial engineering og operations management OR er ofte beskaeftiget med at bestemme et maksimum for eksempel profit ydelse eller afkast eller et minimum for eksempel tab risiko eller omkostning OR omfatter en lang raekke losningsteknikker og metoder som anvendes i en straeben efter bedre beslutninger og storre effektivitet Af eksempler kan naevnes simulering matematisk optimering ko teori Markov beslutningsteori metoder fra okonomi data analyse statistik neural networks expert systems se den engelske wikipedia for en forklaring og beslutningsanalyse Naesten alle disse teknikker indebaerer at man konstruerer en matematisk model som forsoger at beskrive det system man onsker forbedret Pa grund af den beregningstunge og statistiske beskaffenhed af de fleste af de fornaevnte teknikker har OR ogsa staerke band til datalogi En operationsanalytiker som star overfor et nyt problem skal beslutte sig for hvilke af disse teknikker der passer bedst til det givne systems beskaffenhed de onskede mal for forbedring og begraesninger i beregningstid og computerkraft Teknikker inden for OR RedigerHer folger en ikke udtommende liste af teknikker som benyttes inden for operationsanalyse til optimering af matematiske optimeringsproblemer Lineaer programmering Ikke lineaer programmering Heltalsprogrammering Dynamisk programmering Stokastisk optimering Markov besluningsteori Delemner inden for OR RedigerHer folger en ikke udtommende liste af emner som studeres inden for operationsanalyse Transportplanlaegning fx optimering af jernbanedrift rute optimering Trafikplanlaegning Lagerstyring Produktionsoptimering Produktionsplanlaegning fx optimering af produktionsstorrelse og sammensaetning Prisfastsaettelse Optimering af servicefaciliteter fx politikker for call centre Mandskabsplanlaegning Skemaplanlaegning Netvaerksoptimering Facilitetsplacering placering af sygehuse brandstationer lossepladser eller busstoppesteder Rygsaekproblem betegnelse for et optimeringsproblem inden for operationsanalyse kombinatorisk optimering og datalogi Ledelsesvidenskab RedigerManagement Science eller ledelsesvidenskab er defineret som the business use of operations research 2 Det er en afdeling af anvendt matematik der fokuserer pa optimal beslutningsplanlaegning og har til formal at forbedre en organisations evne til at traeffe effektive meningsfulde ledelsesbeslutninger Relaterede Felter Rediger Her er nogle af de omrader der har betydelig overlapning med Operations Research and Management Science 3 Grafteori Koteori Model matematik SpilteoriReferencer Rediger Informs Stafford Beer 1967 Management Science The Business Use of Operations Research Merigo Jose M Yang Jian Bo 2017 A bibliometric analysis of operations research and management science Omega International Journal of Management Science 73 37 48 ISSN 0305 0483 doi 10 1016 j omega 2016 12 004 Eksterne henvisninger RedigerDansk Selskab for Operationsanalyse DTU Management Informs CORAL Aarhus UniversitetNoter RedigerHentet fra https da wikipedia org w index php title Operationsanalyse amp oldid 10739750, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.