fbpx
Wikipedia

Passiv rygning

Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Med udtrykket passiv rygning betegner man den påvirkning af tobaksrøg, som ikke-rygende udsættes for, når de sig i eller i omegnen af rum, hvor der ryges. Det er vanskeligt at foretage præcise målinger, der dokumenterer påvirkningen i forhold til afstanden mellem ryger og ikke-ryger, men det er påvist, at røgpartikler stadig befinder sig i et rum adskillige timer efter, at der er blevet røget i det. Passiv rygning kan altså finde sted, selv om der er en betydelig tidsforskydning mellem rygning og ikke-rygerens ophold i samme lokale Ikke-rygere oplever typisk irritation af øjne og slimhinder i halsen, hoste, hovedpine samt lugtgener. Når man bliver udsat for passiv rygning, kan man også blive ramt af de mere fremadrettede og kroniske sygdomme. Man har således som passiv ryger en forøget risiko for udsættelse af lungekræft, hjerte-karsygdomme samt luftvejssygdomme. De danske sundhedsmyndigheder estimerer, at 300 - 500 danskere dør årligt af passiv rygning.

Røg i en pub i Irland, før indførelsen af forbuddet mod rygning på offentlige steder den 29. marts 2004.

Indholdsfortegnelse

Tobaksrøg indeholder ca. 7.000 forskellige kemiske stoffer, hvoraf ca. 65 er påvist at være kræftfremkaldende ved højdosis i forsøgsdyr. Det er dog tvivlsomt, om dette har relevans for mennesker, eftersom disse stoffer også findes i menneskers omgivelser, f.eks. den almindelige byluft, i fødevarer, i drikkevarer og i indendørsmiljøer. Der er imidlertid identificeret fem stoffer, som kun findes i tobaksrøgen, de såkaldte tobaksspecifikke nitrosaminer. Tobaksrøg består af en gas-fase og en partikel-fase, som opfører sig forskelligt. Hovedstrømmen er 900° varm, mens den øvrige røg, som er resultatet af en ufuldstændig forbrænding, kun er 600°. Sammenligner man sidestrømsrøgen ved cigaretgløden med hovedstrømsrøgen, som rygeren indånder, mikrogram for mikrogram, så indeholder sidestrømsrøgen andre stoffer, der kan være mere giftige og potentielt skabe større risiko for bl.a. lungekræft end hovedstrømsrøgen gør. Det er imidlertid tvivlsomt, hvilken praktisk betydning dette er forbundet med, da sidestrømsrøgen fortyndes mange tusinde gange i samme øjeblik, som den blandes med luften i omgivelserne.

Påvirkingen og deraf og farligheden ved passiv rygning, kan være svært at fastslå helt sikkert. Der er visse faktorer, der spiller ind i denne ligning. Det har en stor betydning, hvor stort et rum der er tale om, men også hvor mange rygere der sidder i rummet kontra ikke-rygere. Dernæst har det også en betydning, hvad rygerne rent faktisk ryger på. Når der ryges på en elektronisk cigaret kontra den traditionel tobak, så vil det være mindre skadelig for de omkring værende ikke-rygende personer. Der er forskellige følgesygdomme, som er forbundet med rygning, hvilke derfor også kan være forbundet med passiv rygning.

Sygdomme og følgeskade

Man oplever typisk irritation af øjne og slimhinder i halsen, hoste, hovedpine samt lugtgener. Når man bliver udsat for passiv rygning, kan man også blive ramt af de mere fremadrettede og kroniske sygdomme. Man har altså som passiv ryger en forøget risiko for udsættelse af lungekræft, hjerte-karsygdomme samt luftvejssygdomme.

Der er lavet såkaldte metaanalyser, som netop er lavet for at påpege, hvor skadelig passiv rygning kan være for ikke-rygere. Gennem en rygende ægtefælle, opstår der statistisk signifikant for, at den ikke-rygende ægtefælle bliver ramt af lungekræft. Jo højere udsættelsesgraden af røgen er, desto højre bliver risikoen også. Mænds udsættelsesgrad bliver forøget med 30 pct. mens riskoen bliver forøget med 20 pct. til kvinder. Samme undersøgelser viser, at passiv rygning kan øge risikoen for en akut hjertesygdom med 25-35 pct. Dernæst viser resultaterne også en klar sammenhæng mellem passiv rygning og skadelig påvirkning af luftvejssystemet. Sammenhængen her, er dog størst for voksne. Det er specielt for børn, hvor risikoen for skadelig eftereffekt af passiv rygning er størst. Risikoen for at få astmatisk bronkitis, eller astma øges med 50 pct. hos børn af rygere kontra børn af ikke-rygere.

  1. Jævnfør 27. september 2007 hos Wayback Machine, specielt side 12-14
  2. . Hentet den 4. marts 2020
  3. , Sage Journals, Nonlinearity in Biology, Toxicology, Medicine, Volume: 1 issue: 2, 2003
  4. , ScienceDirect, Environment International Volume 15, Issues 1–6, 1989
  5. , Chem. Res. Toxicol. 2001, 14, 11, 1465-1481
  6. , Regulatory Toxicology and Pharmacology, 1991
  7. 15. maj 2009 hos Wayback Machine Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside
  8. Sundhedsstyrelsen - Helbredsrisici ved passiv rygning hos særligt følsomme grupper.


Passiv rygning
passiv, rygning, sprog, overvåg, rediger, denne, artikel, bør, gennemlæses, person, fagkendskab, sikre, faglige, korrekthed, udtrykket, passiv, rygning, betegner, påvirkning, tobaksrøg, ikke, rygende, udsættes, når, eller, omegnen, hvor, ryges, vanskeligt, for. Passiv rygning Sprog Overvag Rediger Denne artikel bor gennemlaeses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed Med udtrykket passiv rygning betegner man den pavirkning af tobaksrog som ikke rygende udsaettes for nar de sig i eller i omegnen af rum hvor der ryges Det er vanskeligt at foretage praecise malinger der dokumenterer pavirkningen i forhold til afstanden mellem ryger og ikke ryger men det er pavist at rogpartikler stadig befinder sig i et rum adskillige timer efter at der er blevet roget i det Passiv rygning kan altsa finde sted selv om der er en betydelig tidsforskydning mellem rygning og ikke rygerens ophold i samme lokale 1 Ikke rygere oplever typisk irritation af ojne og slimhinder i halsen hoste hovedpine samt lugtgener Nar man bliver udsat for passiv rygning kan man ogsa blive ramt af de mere fremadrettede og kroniske sygdomme Man har saledes som passiv ryger en foroget risiko for udsaettelse af lungekraeft hjerte karsygdomme samt luftvejssygdomme De danske sundhedsmyndigheder estimerer at 300 500 danskere dor arligt af passiv rygning 2 Rog i en pub i Irland for indforelsen af forbuddet mod rygning pa offentlige steder den 29 marts 2004 Indholdsfortegnelse 1 Tobaksrogen 2 Farligheden ved passiv rygning 2 1 Sygdomme og folgeskade 3 NoteTobaksrogen RedigerTobaksrog indeholder ca 7 000 forskellige kemiske stoffer hvoraf ca 65 er pavist at vaere kraeftfremkaldende ved hojdosis i forsogsdyr Det er dog tvivlsomt om dette har relevans for mennesker eftersom disse stoffer ogsa findes i menneskers omgivelser f eks den almindelige byluft i fodevarer i drikkevarer og i indendorsmiljoer Der er imidlertid identificeret fem stoffer som kun findes i tobaksrogen de sakaldte tobaksspecifikke nitrosaminer 3 Tobaksrog bestar af en gas fase og en partikel fase som opforer sig forskelligt 4 5 Hovedstrommen er 900 varm mens den ovrige rog som er resultatet af en ufuldstaendig forbraending kun er 600 Sammenligner man sidestromsrogen ved cigaretgloden med hovedstromsrogen som rygeren indander mikrogram for mikrogram sa indeholder sidestromsrogen andre stoffer der kan vaere mere giftige og potentielt skabe storre risiko for bl a lungekraeft end hovedstromsrogen gor 6 Det er imidlertid tvivlsomt hvilken praktisk betydning dette er forbundet med da sidestromsrogen fortyndes mange tusinde gange i samme ojeblik som den blandes med luften i omgivelserne 7 Farligheden ved passiv rygning RedigerPavirkingen og deraf og farligheden ved passiv rygning kan vaere svaert at fastsla helt sikkert Der er visse faktorer der spiller ind i denne ligning Det har en stor betydning hvor stort et rum der er tale om men ogsa hvor mange rygere der sidder i rummet kontra ikke rygere Dernaest har det ogsa en betydning hvad rygerne rent faktisk ryger pa Nar der ryges pa en elektronisk cigaret kontra den traditionel tobak sa vil det vaere mindre skadelig for de omkring vaerende ikke rygende personer Der er forskellige folgesygdomme som er forbundet med rygning hvilke derfor ogsa kan vaere forbundet med passiv rygning Sygdomme og folgeskade Rediger Man oplever typisk irritation af ojne og slimhinder i halsen hoste hovedpine samt lugtgener Nar man bliver udsat for passiv rygning kan man ogsa blive ramt af de mere fremadrettede og kroniske sygdomme Man har altsa som passiv ryger en foroget risiko for udsaettelse af lungekraeft hjerte karsygdomme samt luftvejssygdomme Der er lavet sakaldte metaanalyser som netop er lavet for at papege hvor skadelig passiv rygning kan vaere for ikke rygere Gennem en rygende aegtefaelle opstar der statistisk signifikant for at den ikke rygende aegtefaelle bliver ramt af lungekraeft Jo hojere udsaettelsesgraden af rogen er desto hojre bliver risikoen ogsa Maends udsaettelsesgrad bliver foroget med 30 pct mens riskoen bliver foroget med 20 pct til kvinder 8 Samme undersogelser viser at passiv rygning kan oge risikoen for en akut hjertesygdom med 25 35 pct Dernaest viser resultaterne ogsa en klar sammenhaeng mellem passiv rygning og skadelig pavirkning af luftvejssystemet Sammenhaengen her er dog storst for voksne Det er specielt for born hvor risikoen for skadelig eftereffekt af passiv rygning er storst Risikoen for at fa astmatisk bronkitis eller astma oges med 50 pct hos born af rygere kontra born af ikke rygere 9 Note Rediger Jaevnfor Astma allergiforbundets hvidbog om passiv rygning Arkiveret 27 september 2007 hos Wayback Machine specielt side 12 14 Patienthaandbogen sundhedsskader ved passiv rygning Hentet den 4 marts 2020 An Analysis of the Role of Tobacco Specific Nitrosamines in the Carcinogenicity of Tobacco Smoke Sage Journals Nonlinearity in Biology Toxicology Medicine Volume 1 issue 2 2003 The chemical composition of environmental tobacco smoke III Identification of conservative tracers of environmental tobacco smoke ScienceDirect Environment International Volume 15 Issues 1 6 1989 A Consideration of the Role of Gas Particle Partitioning in the Deposition of Nicotine and Other Tobacco Smoke Compounds in the Respiratory Tract Chem Res Toxicol 2001 14 11 1465 1481 Passive smoking Mainstream and Environmental Tobacco Smoke Regulatory Toxicology and Pharmacology 1991 1 Arkiveret 15 maj 2009 hos Wayback Machine Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside 2 Sundhedsstyrelsen Helbredsrisici ved passiv rygning hos saerligt folsomme grupper Hentet fra https da wikipedia org w index php title Passiv rygning amp oldid 10728544, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.