fbpx
Wikipedia

Pension

En pension er en løbende ydelse, som en person modtager efter at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Skyldes det alder, er den offentlige ydelse folkepension. Privattegnet kan være aldersopsparing (tidligere kapitalpension), ratepension og/eller livrente. Skyldes pensioneringen uarbejdsdygtighed, er den offentlige ydelse førtidspension, og er der tegnet en privat invaliderente eller invalidepension, kan der udbetales ydelse fra dem. Begrebet dækker også over ægtefælle- og børnepensioner, der er løbende ydelser til efterladte.

Pension i Danmark

Pension i Danmark er opdelt i tre søjler:

  • Første søjle er den generelle, lovbestemte, skattefinansierede og basale pension, folkepensionen. Den består af et grundbeløb, som alle over 65 år har ret til, og tillæg til personer med særligt behov. NB! ved ophold i udlandet kan man kun få en del af folkepensionen, den såkaldte brøkpension
  • Anden søjle er supplerende arbejdsmarkedspensionsordninger, der er baseret på individuel opsparing efter bestemmelser i kollektive overenskomster mellem lønmodtagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer eller enkeltvirksomheder
  • Tredje søjle er supplerende individuelle pensionsordninger

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) kan dække både første og anden søjle, idet den er lovbestemt, men individuel og opsparingsbaseret.

  • Pension
pension, pension, jobbet, afgang, alder, relateret, sprog, overvåg, rediger, pension, løbende, ydelse, person, modtager, efter, have, trukket, tilbage, arbejdsmarkedet, skyldes, alder, offentlige, ydelse, folkepension, privattegnet, være, aldersopsparing, tidl. Pension pension i jobbet afgang alder relateret Sprog Overvag Rediger En pension er en lobende ydelse som en person modtager efter at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet Skyldes det alder er den offentlige ydelse folkepension Privattegnet kan vaere aldersopsparing tidligere kapitalpension ratepension og eller livrente Skyldes pensioneringen uarbejdsdygtighed er den offentlige ydelse fortidspension og er der tegnet en privat invaliderente eller invalidepension kan der udbetales ydelse fra dem Begrebet daekker ogsa over aegtefaelle og bornepensioner der er lobende ydelser til efterladte Pension i forskellige lande RedigerPension i Danmark Rediger Pension i Danmark er opdelt i tre sojler Forste sojle er den generelle lovbestemte skattefinansierede og basale pension folkepensionen Den bestar af et grundbelob som alle over 65 ar har ret til og tillaeg til personer med saerligt behov NB ved ophold i udlandet kan man kun fa en del af folkepensionen den sakaldte brokpensionAnden sojle er supplerende arbejdsmarkedspensionsordninger der er baseret pa individuel opsparing efter bestemmelser i kollektive overenskomster mellem lonmodtagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer eller enkeltvirksomhederTredje sojle er supplerende individuelle pensionsordninger Arbejdsmarkedets Tillaegspension ATP kan daekke bade forste og anden sojle idet den er lovbestemt men individuel og opsparingsbaseret Eksterne henvisninger RedigerPension pa borger dk Pensionsbranchens infoportalHentet fra https da wikipedia org w index php title Pension amp oldid 10437401, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.